2013. október 25., péntek

Égi Édesanyánk 2013. október 25-ei üzenete Medjugorje-ből

Medjugorje, 2013. október 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imára. Az ima csodákat művel bennetek és általatok. Ezért, gyermekeim, a szív egyszerűségében kérjétek a Magasságbelit, adjon erőt nektek, hogy Isten gyermekei legyetek, és a sátán ne tépázzon titeket, mint ágakat a szél. Gyermekeim, döntsetek újra Isten mellett, csak az Ő akaratát keressétek, és akkor Benne örömre és békére fogtok találni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
-Elmélkedés a Szűzanya október 25-i üzenetéről
"Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imára. Az ima csodákat művel bennetek és általatok. Ezért gyermekeim, a szív egyszerűségében kérjétek a Magasságbelit, adjon erőt nektek, hogy Isten gyermekei legyetek, és a sátán ne tépázhasson titeket, mint ágakat a szél. Gyermekeim, döntsetek újra Isten mellett, csak az Ő akaratát keressétek, és akkor Benne örömre és békére fogtok találni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 2013. október 25.

Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imára
Mi gyakran nem vagyunk nyitottak az imára. Ez abból is látszik, hogy mindenre van időm, csak az imára nincs. Abból is látszik, hogy az ima unalmas és nehéz a számomra, sok unalmas és értelmetlen dolgot azonban érdekesnek találok. Egyes emberekkel órákon át értelmetlen dolgokról, jelentéktelen témákról beszélgetek, de az Istennel való beszélgetésre nem vagyok kész.
Tehát, a probléma nem az imában, hanem bennem van. Szívem zárva van, gyakran üres, hideg és tompa. Emlékezzünk csak a két tanítványra, akik Jeruzsálemből Emmausz felé tartottak. Ők nem nyitottak Jézusra, pedig Ő itt van, mellettük. Nem látják Őt, mert vakok, mert szívük keménnyé és tompává vált. Lassan-lassan azért megnyílnak, Jézus szavait hallgatva elkezdenek látni és felismerik Őt a kenyértöréskor. Ez kell, hogy megtörténjen bennünk is. Ezért olvassuk és hallgassuk a Biblia szavait, Isten Igéjét, nézzük Jézust a megtört kenyérben a szentségimádáson. Kérjük Őt, segítsen nekünk, hogy megnyíljon a szívünk.

Az ima csodákat művel benneteket és általatok
Az ima a szív megnyílása Isten előtt, a szem megnyílása. Mi gyakran vakok vagyunk a körülöttünk lévő valóságra. Elégedetlenek vagyunk, mert csak azt látjuk, amink nincs. Nem látjuk azt, amink van. Amikor megnyílik a szemem, felfedezem Isten számtalan ajándékát.
A hálaadás segíthet nekünk abban, hogy megnyíljon a szemünk. Amikor hálát adok, felfedezek, felfedezem mindazt, ami korábban is a szemem előtt volt, de nem láttam. Ezért adjunk hálát és meg fogjuk látni a virág szépségét az otthonunkban, az udvaron, a természetben. Meglátjuk az ősz színeinek szépségét, a mai nap szépségét. Rácsodálkozunk Isten magasztos műveire.

A szív egyszerűségében kérjétek a Magasságbelit, adjon erőt nektek, hogy Isten gyermekei legyetek
Mi Isten gyermekei vagyunk, szertett fiai és lányai, de nem vagyunk ennek tudatában. Nem tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, mert szívünk nem egyszerű és nem szabad. Kötődünk és rabjai vagyunk a dolgoknak és azonosítjuk magunkat a szerepekkel és a tárgyakkal. Ezért szenvedünk. Ha valaki a sikerével, gazdagságával vagy hatalmával azonosítja magát és azután kudarcot, betegséget és sikertelenséget él meg, akkor önazonossága is összetörik. Ha azonban felfedezi, hogy Isten gyermeke és Isten feltétel nélkül szereti, akkor szabaddá válik. Ezért váljunk szabaddá mindattól, ami szívünket terheli, hogy egyszerűkké és szabadokká válhassunk és felfedezzük igazi identitásunkat, amely így hangzik: Isten gyermeke vagyok.

A sátán ne tépázhasson titeket, mint ágakat a szél
A sátán úgy játszadozik velünk, mint ágakkal a szél, mert megengedtük neki, mert gyökereinket nem a mélyre eresztettük, hanem a felszínen maradtunk. Nem kötöttük oda magunkat az oszlophoz, Jézushoz, hanem „magas” ágakra ültünk, a bizonytalanra; dicsőséget keresünk és magasra repülünk. Ezért nagyot esünk, földhöz vág bennünket az élet és kapunk „a fejünkre”.

Gyermekeim, döntsetek újra Isten mellett
Józanodjunk ki! Nyíljon meg a szemünk! Térjünk magunkhoz! Térjünk vissza Istenhez! Térjünk vissza az imához! Holnap reggel dönts Isten mellett! Kezd a napot Istennel! A nap kezdetén mond: Jézus ma nem egyedül akarok élni, hanem veled… Te vagy az én utam, igazságom és életem… Ma elhatározom, hogy igéid szerint fogok élni… Ma eldöntöm, hogy szeretetben fogok élni, még jobban fogom szeretni családtagjaimat… Ma a megbocsátás mellett döntök…

Csak az Ő akaratát keressétek
Ismételd el tízszer vagy akár többször is magadban Jézus szavait: Atyám, legyen meg a te akaratod… Ismételd szívvel hússzor vagy akár többször is Mária szavait: Íme, itt vagyok Uram, legyen nekem a te igéd szerint…

És akkor Benne örömre és békére fogtok találni
Ez volt a tapasztalata a zsoltárosnak is: Csak Istenben keress megnyugvást lelkem… Ez volt Szent Ágoston tapasztalata is, aki téves utakon kereste a békét, de a végén megértette: Istenben találsz megnyugvást lelkem…

fordította: Sarnyai Andrea
-Ljubo atya elmélkedése a 2013. október 25-i üzenethez
Az ima csodákat művel

"Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imára. Az ima csodákat 
művel bennetek és általatok. Ezért gyermekeim, a szív egyszerűségében kérjétek a Magasságbelit, 
adjon erőt nektek, hogy Isten gyermekei legyetek, és a sátán ne tépázhasson titeket, mint ágakat 
a szél. Gyermekeim, döntsetek újra Isten mellett, csak az Ő akaratát keressétek, és akkor Benne 
örömre és békére fogtok találni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." (2013. október 25.)

Ezt az üzenetet olvasva úgy tűnhet számunkra, hogy a Szűzanya már sokadszorra ismétli 
önmagát. Üzeneteinek szavai szinte egyformák. Ha felszínesen olvassuk a Szűzanya üzeneteit, 
akkor úgy tűnhet számunkra, hogy ezek a szavak és hívások nem ránk vonatkoznak. Azt is 
gondolhatjuk, hogy ezen üzenet szavait már sokszor hallottuk, és abba a veszélybe kerülhetünk, 
hogy félreértjük a Szűzanya hívását. De Ő nem hiába hív. Az üzenetek ismétlésével azt akarja 
mondani nekünk, ha úton vagyunk is, megéri növekedni és a végső cél és találkozás felé haladni.

A hit menetelés, és ez az úton levés egész életünkön át tart. Nem növekedni a hitben 
azt jelenti, megállni félúton, vagy ami még rosszabb visszafelé haladni. Ki mondhatja közülünk, 
hogy eléggé megnyílt az imára? Ki mondhatja, hogy megtért és nincs szüksége megtérésre? 
Ki mondhatja azt, hogy eléggé szeret, hisz és remél? Nincsenek százszázalékos keresztények. 
Vannak azonban olyan keresztények, akik haladnak az úton, törekednek és vágyakoznak Isten 
után. Sajnos, azonban vannak olyanok is, akik lelkileg elaludtak vagy, ami még rosszabb lelkileg 
halottak. A Szűzanya szavai személyesen, egyenként mindnyájunkhoz szólnak. Bátorkodom azt 
mondani, hogy a Szűzanya lehajol mindnyájunkhoz és kér bennünket, hogy vegyük Őt komolyan. 

Szűz Mária nem mond le rólunk, mert hisz, szeret és remél. Ő már célba ért, útja hasonló 
volt a miénkhez. Ő maga is megtapasztalta az ima csodálatos erejét. Azt mondanám, hogy Ő nem 
csak imádkozott, hanem Ő maga is imádsággá vált. Az ima alkalmassá tette arra, hogy meghallja 
és felismerje Isten hívását Gábor arkangyal által. Az ima által növekedett a hitben, mert úgy járt 
ezen a földön, hogy mindvégig beteljesítette Isten akaratát és olyan utat mutat számunkra, amely 
a teljes és értelmes életre vezet. 

Istennek szüksége volt Máriára ahhoz, hogy eljöjjön hozzánk. Neki ma is szüksége van 
Máriára ahhoz, hogy szívünkbe és életünkbe belépjen. De Istennek szüksége van ránk, ezért 
Mária által keres bennünket, aki kegyelemmel teljes, és aki a legjobban ismeri Isten csodálatos 
erejét és mindenhatóságát. Az imán kívül nincs más mód, sem út, sem eszköz, amely által Isten 
eljöhet hozzánk. Az ima egyszerű és ugyanakkor csodálatos. A mi Istenünk is egyszerűen jelent 
meg, kicsi gyermekként fedte fel önmagát, ugyanakkor csodálatos módon.

Isten szépségéhez és mindenhatóságához szeretne elvezetni bennünket égi Édesanyánk, 
amikor sokszor mondja üzenetében: „Ha megnyitjátok szíveteket és imádkoztok, akkor csodák 
fognak történni… Gyermekeim, az ima csodákat művel az emberi szívekben és a világban… 
higgyétek el, hogy egyszerű imával csodákat lehet tenni. Imádságotok által szívetek megnyílik 
Istennek és Ő csodákat művel az életetekben… A rózsafüzér is csodákat tehet a világban és az 
életetekben…”

Azt, hogy szükségünk van az imára nem mi találtuk ki, hanem szívünk mélyébe szőtt 
szükségletünk. Sokan érzik az ima szükségességét, mégis kevés az ima az életükben. Ima nélkül 
a lélek üres marad. Az imádság az ember Isten utáni legmélyebb vágya. Az ima elsősorban Isten 
műve. Isten elkezd imádkozni bennünk, a mi imánk pedig válasz az Ő hívására. 

Érintsenek meg bennünket a Szűzanya szavai, hogy válaszoljunk hívására és állhatatosak 
legyünk az ima és a hit útján, hogy életünkben Isten csodáit élhessük meg. 

Imádság

Szűz Mária, Te, aki imádságban éltél és födi utadon hitedet imával tápláltad, taníts meg 
bennünket imádkozni. Taníts meg hinni Jézusban és úgy szeretni Őt, ahogyan Te szeretted. 
Imáink alakítsák szívünket hasonlóvá Szeplőtelen Szívedhez, hogy felfedezhessük Isten akaratát 
életünkre vonatkozóan. Mária, imádkozz velünk és értünk! Különösen is oltalmadba ajánljuk 
a lelkileg alvó vagy lélekben halott keresztényeket. Kérlek, segíts, hogy az imádság ereje által, 
amely az Istennel való találkozáshoz vezet, minden keresztény, aki lelkileg alszik, vagy lélekben 
halott feltámadhasson az élő hit útjára. Különösen kérünk Téged, Szűz Mária minden családért, 
merjenek együtt imádkozni, hogy megélhessék Isten kegyelmének csodáit. Családjaink váljanak 
a közösség és a szeretet iskolájává, valamint az elfogadás és a megbocsátás helyévé. Legyenek 
családjaink az örömteli hit megélésnek helyei. Ámen.

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea


Mi is a baj a limburgi püspökkel?

Ha a német sajtó mintegy karmesteri intésre ráront valakire, és az összes médiacsatornán a nap 24 órájában csak az illető mocskolását halljuk, nem visszariadva a nyilvánvaló hazugságoktól, anélkül, hogy a megrágalmazottnak egy csöpp esélye is lenne saját reagálását és álláspontját az ügyben kifejteni, szinte biztosra vehetjük, hogy az illetőnek csupán egy bűne van: Valamilyen módon sértette a németországi status quo-t, az “Új Világrend” uralkodó világnézetét. A német sajtóban a világ legtermészetesebb dolga, hogy írnak (rágalmaznak) valakiről, anélkül, hogy az illetőnek lehetőséget adnának a reagálásra.
Tebartz-van Elst, limburgi püspök
Tebartz-van Elst, limburgi püspök
Nincs ez másképp a fiatal, dinamikus, hitét és püspöki funkcióját komolyan vevő Tebartz-van Elst püspök esetében sem. A püspököt 2008-ban nevezte ki XVI. Benedek Limburgba. A püspökség évtizedek óta progresszív püspökök vezetése alatt volt, így Tebartz-van Elstnek eleve nem volt könnyű dolga.
Első hivatali cselekedeteinek egyike volt, hogy megregulázta Kollast, a wetzlari dékánt, mert az illető nyilvánosan megáldott egy homoszexuális párt egy katolikus templomban. A homoszexuálisok Németországban a szent tehenekhez hasonló védettséget élveznek, Tebartz-van Elst a hagyományos katolikus álláspontra hivatkozva túltette magát ezen. Evvel rögtön halálos ellenségeket szerzett magának úgy egyházmegyéjében, mint a világi sajtó részéről, amely attól fogva folytatta kampányát ellene. A “Spiegel”, a “Welt”, a “Zeit”, stb. rendszeresen támadták a püspököt mindenféle mondvacsinált ürüggyel (pl. tekintélyelvű vezetési stílus).
Második halálos bűne az volt, hogy 2010-ben kinyilvánította, összeegyeztethetetlen a katolikus hittel a tagság a “Donum Vitae” egyesületben. Miről is van itt szó?
A német jogrendszer sajátosságához tartozik, hogy csak azok a terhes nők mehetnek művi vetélésre, akik igazolják, hogy részt vettek tanácsadáson, mely tanácsadásnak az lenne a célja, hogy lebeszélje az illetőt az abortuszról, alternatívákat vázoljon föl neki. Nos, a gyakorlatban kiderült, hogy ezek a tanácsadó szervezetek nem vették komolyan az ilyen irányú tanácsadást, egyszerűen leigazolták a nők számára, hogy részt vettek rajta, sőt egyesek még bátorították is a terhes nőket a művi vetélésre. A XX. század utolsó évtizedében a II. János Pál pápa hosszas vita után megtiltotta a német egyháznak, hogy működtessen ilyen egyesületeket. Ekkor alakult meg a katolikus civilek által működtetett “Donum Vitae”szervezet, amely a pápai rendelkezés ellenére továbbra is kiadta az igazolásokat.
Ezek után kapóra jöttek Tebartz-van Elst ellenségeinek a püspökségi központ újjáépítésének költségei.
Tény és való, hogy a költségek elszaladtak. Evvel azonban a limburgi püspökség nem állt egyedül, más püspökségnél is voltak hasonló túlköltekezések. Csak abból senki nem csinált ügyet. A limburgi helyzet megítélésénél tudni kell, hogy a püspök elődei a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben olyan bizottságokat hoztak létre a kollegialitás és nyíltság jegyében, amelyeknek az lett volna a funkciójuk, hogy szakmai szempontból segítsék a püspököt döntései meghozatalánál. Nos, 2008-ban az építési ügyekért felelős bizottság a szediszvakancia idején (a régi püspök már nem, az új még nem volt hivatalában) döntött a püspökségi központ újjáépítéséről. Azaz Tebartz-van Elstet kész helyzet elé állították.
Más kérdés, hogy valószínűsíthető, hogy a püspök nem mutatott túl nagy érdeklődést a pénzügyi kérdések iránt, illetve elfogadta civil tanácsadóinak ajánlását. Erre szokták mondani, a püspök magas labdát adott ellenfeleinek. Ma ezek a civil tanácsadók támadják a legvérmesebben a püspököt pazarló politikája miatt. Ugyancsak nem verik nagydobra a médiák, hogy a költségek elszállásának egyik fő oka volt, hogy a kivitelezések során sziklás talajra bukkantak.
A püspök ellenségeinek kapóra jött az új pápa demonstratív egyszerű életvitele. A sajtó ekkor sebességet váltott a rágalmazásban. Tizenötezer eurós fürdőkádról, arany kilincsekről hazudoztak. A hangulatot annyira fölkorbácsolták, hogy a püspök Északrajna-Vesztfália tartományban élő rokonságát gyilkossággal fenyegették meg.
Ami az egészben a legszomorúbb, az a német püspökök hozzáállása az ügyhöz. Körükben régóta divat a szembenállás a Vatikánnal, a vatikáni utasítások elszabotálása, a konzervatív, azaz hitükhöz, hivatásukhoz ragaszkodó püspökök kikészítése a médiával karöltve. Nem volt ez másképp a művi vetélésre feljogosító igazolások kiadásának kérdésében sem.

Jelen esetünkben a többi püspök semmivel sem él szerényebben Tebartz-van Elstnél. Mégis, falkaként rontottak rá, maguk mellett tudva a média támogatását. A pálmát az eretnek megnyilatkozásokról elhíresült Zollitsch, freiburgi érsek, a Német Püspöki Konferencia elnöke vittel el, aki nyilvánosan azt mondta, ő ebben a helyzetben nem tudna tovább élni, evvel, mintegy öngyilkosságra felszólítva Tebartz-van Elstet. A falkának kapóra jöttek a mostani “pápának” furcsa megnyilatkozásai, melyek nem a kinyilatkoztatott hitigazságok alapján, hanem a világi média szájíze szerint kezelik a homoszexualitás, az abortusz, a válás-újraházasodás, az elváltak szentségekben való részesítése kérdését.
Tebartz-papa
Tebartz-van Elst a pápánál 2013 októberében
A Vatikán felemás döntést hozott. Tebartz-van Elst néhány hónapig nem térhet vissza állomáshelyére. Véleményünk szerint a helyzet annyira elmérgesedett, hogy utána sem, valami megoldást fognak keresni személyét illetően.
A püspöki kar és a média együttműködése hithű papok, püspökök kikészítésében nem újkeletű Németországban, illetve a német nyelvterületen.
N002_Groer
Hermann Groer volt bécsi érsek
1995-ben a bécsi érseket, Hermann Groert rágalmazták meg, hogy évtizedekkel korábban iskolai hittantanárként pedofil kapcsolatot létesített. Fura mód a médiakampányra akkor került sor, amikor Groer megígérte Fröhlichnek, a legismertebb, ma is börtönbüntetését töltő osztrák revizionistának, hogy megvizsgálja a revizionista téziseket. (Fröhlich akkori nyomozása szerint a rágalmazásnak semmi alapja nem volt.)
Wolfgang Haas
Wolfgang Haas
1997-ben Wolfgang Haas churi püspököt (Svájc) sikerült a médiának és a püspök-társaknak hivatalából eltávolíttatnia. Haas bűne az volt, hogy a katolikus álláspontot képviselte a homoszexualitás kérdésében. Haas számára ezután kreáltak egy abszolút jelentéktelen, új püspökséget Vaduzban (Liechtenstein).


Vitus Huonder churi püspök
Haas mai utódja, Vitus Huonder püspök 2012. nagyböjti körlevelében emlékeztetett néhány alapvető katolikus hitigazságra, mint a házasság fölbonthatatlansága, szentségek méltó vétele. Evvel Huonder maga ellen tudhatta püspöktársai, az alsó klérus és a média nagy részét.


Kurt Krenn
Kurt Krenn
lemondatott Sankt Pölteni püspök

2004-ben óriási médiabotrányt csináltak abból, hogy a Sankt Pölteni szemináriumban állítólag homoszexuális kapcsolatok fordultak elő. A bűnbak a mérsékelten konzervatív Kurt Krenn Sankt Pölteni érsek lett, akinek természetszerűleg semmi köze nem volt az ügyhöz. A médiaterror addig folytatódott, míg Krenn le nem mondott.


Walter Mixa Augsburgi püspök
Walter Mixa
Augsburgi püspök
Walter Mixa augsburgi püspök következetesen védte a hagyományos családmodellt, és igen súlyos bűnnek nevezte az abortuszt. Bírálta a CDU családokkal kapcsolatos politikáját. Felemelte szavát a német vezetés ellen az afganisztáni katonai részvétel miatt.
2007-ben szóvá tette Izrael rasszista, palesztinellenes politikáját.
A Williamson-ügy kapcsán a holokauszt adataival a magzatgyilkosságok számait állította szembe.
Bírálta az ateizmust, az istentelen társadalmat földi pokolnak nevezte, emlékeztetve a nácikra és kommunistákra.
A médiák 2010-ben elérkezettnek látták az időt kikészítésére. Fölröppentették a hírt, hogy egy volt ministránsa azt állította, hogy Mixa pedofil kapcsolatot létesített vele korábban. A volt ministráns hiába tiltakozott, hogy az egészből egy szó sem igaz, a médiaőrjöngés a cáfolatot akarattal figyelmen kívül hagyta. Mixa kikészítésében itt is partnerek voltak a püspök-társak.

Nem lett segédpüspök.
Gerhard Maria Wagner Nem lett segédpüspök.
XVI. Benedek 2009-ben a konzervatív hírben álló, és egyházközségét jól vezető, hívei által rajongva szeretett Gerhard Maria Wagner plébánost linzi segédpüspökké akarta kinevezni. Az eredmény itt is médiaterror, a világi média és a “progresszív” püspöki kar összefogásával sikerült a kinevezést megakadályozni.
Természetesen az itt felsorolt esetek, illetve személyek mind egy nagyon visszafogott konzervativizmust képviselnek, akik az alapvető viszonyokat (politikai korrektség, illetve a zsinat utáni vatikáni irányvonal) nem vonták kétségbe, ezeken a kereteken belül igyekeztek többé-kevésbé képviselni a katolikus álláspontot.
Richard Williamson tradicionalista püspök
Richard Williamson tradicionalista püspök
A hivatalos egyháznál egy nagyságrenddel nyíltabban és határozottabban képviseli a hagyományos katolikus álláspontot a Szent X. Piusz Papi Rend (tradicionalisták). Bár néhány éve náluk is megmutatkoznak a politikai korrektség jeleni. 2009-ben elhatárolódtak a holokauszt-dogmát megkérdőjelező Williamson püspöktől. A tovább húzódó Williamson-ügynek az ő tavalyi kizárása vetett véget, egyelőre legalább is. Így jelenleg elmondhatjuk, a nyugati kereszténységben egyedül Williamson püspök és néhány híve az, aki megalkuvás, és a fennálló hatalmi viszonyokra való tekintet nélkül követi a hagyományos katolikus hitet.
2013 október
Bálint József

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten, az Atya: Ez egy felhívás azok üdvössége érdekében, akik az eretnekséget nem fogják kétségbe vonni, amit hamarosan ki fognak nyilvánítani

2013. október 24. csütörtök, 19:45
Drága leányom, jövök, hogy elmondjam a világnak: ellenségeim, akik azokként álcázva járják be a világot, akik azt mondják, hogy Isten Szavát hozzák az emberek tömegének, mostanra már egy emberként egyesültek. Egyként egyesítik erejüket, és gonosz csalásukkal elcsúfítják a Földet.
Én készen állok. Várakozom. Amint gonosz törvényeiket hamarosan bevezetik, Én le fogok sújtani rájuk, és a világ tanúja lesz büntetéseimnek. Figyelmeztetéseim süket fülekre találtak, és azok túl büszkék arra, hogy elfogadják Irgalmasságom Kezét, melyet ezeken az Üzeneteken keresztül adok számotokra. A vezetők, akik az emberi jogok nevében üldöznek benneteket, az Én Kezemtől fognak szenvedni. Ők azt hiszik, hogy hatalmuk mindenható, és hogy legyőzhetetlenek, de hamarosan tudni fogják, hogy ők semmik a Teremtőjük Hatalma nélkül.
Én vagyok az Élet Szerzője, és éppen ezért, azok, akik úgy döntenek, hogy a hatalmukat arra használják fel, hogy gyermekeim testi és lelki életét elvegyék, mindenüket el fogják veszteni. Ha gyermekeim ellen harcoltok és eláruljátok Fiamat, Jézus Krisztust, kevés remény van számotokra. Nem adom egykönnyen Irgalmamat nektek, mert nagyon Megharagítottatok Engem. Mindazonáltal vágyom hűségetekre, de figyelmeztetlek benneteket az ördöggel való játszás veszélyeire. Én minden esélyt meg fogok nektek adni, hogy elforduljatok attól a bilincstől, mely az istentelen háromsághoz köt benneteket. Meg kell szabadítanotok magatokat a Sátán láncaitól. Az időtök rövid.
Arra kérlek benneteket, hogy nézzetek a Bibliába, az Evangéliumokba, és keressétek meg a már megjövendölt nagy hitehagyásra utaló jeleket, mivel az már elnyelte a világot, és úgy terjed, akár egy halálos vírus a társadalmatok minden elképzelhető részében. Ti megfertőződtetek, és Én, a ti Atyátok, most eljövök, hogy megtisztítsalak benneteket ettől a szörnyű szenvedéstől. Nektek könyörögnötök kell Hozzám segítségért, mielőtt túl késő lenne már számotokra.
Most imádkoznotok kell a Keresztes Imahadjárat alábbi imáját. Kérjétek segítségemet.
A Keresztes Imahadjárat 124. imája: Hallgasd meg a szabadságért Hozzád intézett kérésemet
Ó Istenem, Irgalmas Atyám, minden létezőnek a Teremtője, hallgasd meg a szabadságért Hozzád intézett kérésemet.
Szabadíts meg engem a rabszolgaság láncaitól, és védj meg engem a gonosz üldöztetéstől.
Segíts nekem, hogy felismerjem az Igazságot, és jöjj segítségemre még akkor is, ha össze lennék zavarodva, vagy ha kételkednék Szavadban. Bocsáss meg nekem, ha megbántalak, és vigyél engem Új Földi Paradicsomod menedékébe. Ámen.
Közel az idő Számomra, hogy bejelentsem Fiam Második Eljövetelét. Az idő gyorsan halad, és ellenségeim uralkodása, bár rövid életű lesz, mégis egy örökkévalóságnak fog tűnni azon kegyetlenség miatt, melyet gyermekeim iránt fognak mutatni. Ők egyáltalán nem fognak tisztességesen viselkedni azokkal az ostoba emberekkel szemben, akik hűséget fognak esküdni a fenevadnak. Ahogy Engem gyűlöl a gonosz, ugyanúgy gyűlöli gyermekeimet is, legyenek azok bár jók vagy gonoszak.
Ez egy felhívás azok üdvössége érdekében, akik az eretnekséget nem fogják kétségbe vonni, amit hamarosan ki fognak nyilvánítani. Nektek újra és újra meg kell kérdőjeleznetek minden kétséget, amelyek elárasztják a lelketeket, amikor szomorúnak érzitek magatokat bármilyen tan új formája miatt, melyet szívetekben nem éreztek igazságosnak.
Én nem adtam felhatalmazást, hogy bármilyen új törvényt vagy szentséget az Én Szent Nevemben bevezessenek.
Szeretett Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten