2008. szeptember 25., csütörtök

Medjugorjei üzenetek 2008. szeptember

2008. szeptember 2.
„Édesanyai szívemmel ma arra hívlak benneteket, akik összegyűltetek körülöttem, hogy szeressétek testvéreiteket. Gyermekeim, álljatok meg. Nézzetek testvéreitek szemébe, és lássátok meg benne Fiamat, Jézust. Ha örömöt láttok, örüljetek vele. Ha fájdalom van testvéred szemében, űzd el azt gyengédségeddel és jóságoddal, mert szeretet nélkül elveszettek vagytok. Egyedül a szeretet hatékony, és képes a csodákra. A szeretet létrehozza az egységet Fiammal, és szívem győzelmét. Ezért gyermekeim, szeressetek.”

Medjugorje, 2008. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Az életetek legyen újból döntés a béke mellett. Legyetek a béke örömteli hordozói, és ne feledjétek, hogy kegyelmi időben éltek, amikor Isten jelenlétem által nagy kegyelmeket ad. Ne zárkózzatok be gyermekeim, hanem használjátok ki ezt az időt, kérjétek életetekben a béke és a szeretet ajándékát, hogy mások számára tanúkká válhassatok. Anyai áldásommal megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”