2019. október 2., szerda

Neo-konzervatív bíboros: Az amazonasi ideológia "mű és szinkretisztikus"A 75 éves Marc Ouellet bíboros, a Püspöki Kongregáció prefektusa publikált egy cölibátust védelmező könyvet.

A könyv címe “Amici dello sposo. Per una visione rinnovata del celibato sacerdotale” (A házastárs barátai. A papi cölibátus új nézetéhez).

A neo-konzervatív Ouellet próbál túlélni a modernista Ferenc pápa rezsimben.

"Ettől még robbanékonyabb ez az álláspont" - írja Sandro Magister a blogján október 2-án.

Oullet figyelmeztet, hogy egy "amazonasi világnézet alapú interkulturális szintézis mű és szinkretisztikus".

https://gloria.tv/article/CpVPHqLk2Utd2VNUhPmS1UJgf
A 75 éves Marc Ouellet bíboros, a Püspöki Kongregáció prefektusa publikált egy cölibátust védelmező könyvet.

A könyv címe “Amici dello sposo. Per una visione rinnovata del celibato sacerdotale” (A házastárs barátai. A papi cölibátus új nézetéhez).

A neo-konzervatív Ouellet próbál túlélni a modernista Ferenc pápa rezsimben.

"Ettől még robbanékonyabb ez az álláspont" - írja Sandro Magister a blogján október 2-án.

Oullet figyelmeztet, hogy egy "amazonasi világnézet alapú interkulturális szintézis mű és szinkretisztikus".

https://gloria.tv/article/CpVPHqLk2Utd2VNUhPmS1UJgf

A cölibátus "nem egy dogma" (mintha a mai egyház tisztelné a dogmákat) és "nem eretnekség" (mintha félne az eretnekségektől a mai egyház) a végéről beszélni.

Marc Oullet bíboros, a Püspöki Kongregáció prefektusa mondta ezt egy, a cölibátusról szóló könyvének (October 2) a prezentációján.

Az amazonasi házas papsággal kapcsolatban Oullet azt válaszolta, hogy "nem ellenzem, de szkeptikus vagyok". Szerinte először több diakónus és katekista kell.

Szerinte megkülönböztetik ezt majd az (előre megtervezett) amazonasi szinóduson.

"Az eseményt a pápával együtt, imádkozva kell megélnünk. A Szentlélek fog vezetni bennünket" - mondta Oullet.

https://gloria.tv/article/dN9oVg2cMHVw2gP16DYJtZvUo

Hamispróféta püspöke furcsa érvet hoz a feszület mellett

Az olasz oktatási titkár, Lorenzo Fioramonti, azt javasolta, hogy cseréljék le az olasz osztálytermekben a feszületeket a "világtérképre".

A baloldali olasz kormányt, amit soha nem az emberek neveznek ki, és erősen támogatják Ferenc pápát és az olasz püspököket, szeptember 5-én hozták létre.

Monreale érseke, Michele Pennisi a következő érvet hozta fel a feszületek megtartása mellett: "Az osztálytermekből a feszületek eltávolítása csak megerősítené Salvinit".

Matteo Salvini a volt olasz államtitkár. Utálják Ferenc pápa püspökei, mert támogatja a katolikus egyházat.


https://gloria.tv/article/sLBXULs33auB2sWDQuHNyUd3a


Égi Édesanyánk üzenete 2019. október 2-án Medjugorjéből


A Szűzanya 2019. október 2-i üzenete Mirjana Soldo látnok által
Drága gyermekek! A Mennyei atya akarata és szeretete által vagyok itt köztetek, hogy édesanyai szeretetemmel segítsek abban, hogy szívetekben növekedjen a hit, hogy valóban megérthessétek a földi élet célját és a mennyei magasztosságát. Gyermekeim, a földi élet út az örökkévalósághoz, az igazsághoz és az élethez – Fiamhoz. Ezen az úton szeretnélek vezetni benneteket. Gyermekeim, ti, akik mindig több szeretetre, igazságra és hitre szomjaztok, tudnotok kell, hogy csak egyetlen forrás van, amelyből ihattok – a Mennyei Atyába vetett bizalom, az Ő szeretetébe vetett bizalom. Adjátok át magatokat teljesen az Ő akaratának és ne féljetek. Meg fogjátok kapni mindazt, ami a legjobb a számotokra, mindazt, ami az örök életre vezet benneteket. Meg fogjátok érteni, hogy az élet célja nem mindig valamit akarni és elvenni, hanem szeretni és adni. Igazi békétek és igazi szeretetetek lesz, szeretetem apostolai lesztek és példátok által azon gyermekeim, akik még nem ismerik Fiamat és az Ő szeretetét vágyni fognak arra, hogy megismerhessék. Gyermekeim, szeretetem apostolai, velem együtt imádjátok Fiamat és szeressétek mindenek felett. Törekedjetek arra, hogy mindig az Ő igazságában éljetek. Köszönöm nektek.