2011. április 8., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Lelkek milliói fognak megmenekülni ezen üzenetek által

2011. április 7. csütörtök, 22:00
Szeretett leányom, ma megkaptad a Szentlélek ajándékát, más különleges Isteni kegyelmekkel együtt. Te, leányom felajánlottad szabad akaratodat, ezért most továbbra is az Én Szent Akaratomat fogod teljesíteni. Most fel fogod ismerni az Irántam való teljes engedelmesség értelmét, gondolataidban, szavaidban, cselekedeteidben, viselkedésedben és hozzáállásodban. Te most követni fogod vezetésemet, és ezentúl keresni fogod ezt, még mielőtt bármit tennél az Én nevemben.
Végre készen állsz Utasításaim követésére. Mostantól fogva, minden második nap, legalább két órát kell Nekem szentelned, az imádkozásban. Továbbá felszentelt lelki vezetőd utasításait is követned kell, aki a Mennyből küldetett neked. Ő, Utasításaim szerint fog veled beszélni. Tedd pontosan azt, amit mond. Biztosítanod kell, hogy minden nap kommunikálj Velem, mert sok mondanivalóm van számodra.
Leányom, ezentúl csak az Én hangomat hallgasd meg.  Csak azt írd le, ami Tőlem származik. Sohase befolyásoljon téged mások véleménye ezekről a legszentebb üzenetekről.  Csak egyetlen száj létezik, az Enyém, mely veled kommunikál. Bízz Bennem leányom. Teljesen bízz meg Bennem. Sohase kérdőjelezd meg ezeket az üzeneteket, mert Én vagyok az, aki hozzád beszél. Mindig emlékezz erre. Most, hogy már bízol bennem, sokkal erősebb leszel. Hadd biztosítsalak arról, hogy most már képes leszel hatékonyabban ellenállni a sátán támadásainak.
Érezd a békét. Az irántad való szeretet, leányom, Szívem által árad ki, miközben Irántam való hűséged és szereteted eltölt és gyengéddé tesz téged. Ez a hatalmas szeretet teljes egészében tiszta, és semmivel sem lehet összehasonlítani, azok közül, amelyet te valaha is ebben a világban megtapasztaltál.
A Mennyország örvend a végérvényes önátadásodnak. De most fel kell készülnöd, hogy segíthess a lelkek millióinak megmentésében. Leányom, a feladat, amit elvárok tőled, emberi szemmel nagyon hatalmasnak tűnik. Te, leányom, hírnökként, Szent Szavaim legnagyobb mennyiségét fogod átadni a világ számára, hogy a világ felkészülhessen második eljövetelemre.
Őket, az Én drága gyermekeimet, akiket olyan mély – a te tudásodat, értelmedet is meghaladó – szenvedéllyel szeretek, vissza kell vonzani Szent Szívemhez, még mielőtt túl késő lenne. Az az elvárás feléd leányom, hogy továbbítsd Szavaimat (Üzenetemet) az emberiség felé. Ez nem egy könnyű feladat. Szenvedni fogsz miatta, de meg kell értened, hogy ez most a te kötelességed Velem szemben.  Te arra vagy elhívatva, hogy Isteni ajkaimról jött Szavak által, lelkek milliói legyenek megmentve a pokol tűzétől.
Kommunikálj most Velem megfelelően. Egész idő alatt vezetni foglak téged. Béke legyen veled, leányom. Az Én Legszentebb Szentlelkem most elárasztja lelkedet. Te most tele vagy szeretettel és boldogsággal, és készen állsz Isteni küldetésed következő szakaszára.
Megváltótok,
Jézus Krisztus

Teljes népesség kontroll

Áttekintés az ELF, Gwen tornyok, és HAARP közötti kapcsolatokról, használatukról, kifejlesztésük céljairól.
A Föld be van csomagolva egy forgó, gyűrű alakú mágneses mezőbe. Az ionoszféra, egy elektromágneses hullámtér, amely pajzsként elhárítja a napszél elektromosan töltött részecskéit. Föld rezonanciafrekvenciája hatására természetes hullámok jönnek létre, amelyek következtében az elektromos aktivitás jelenik meg a légkörben. Együttesen ezek a hullámok alkotják "a Schumann rezonanciát", aminek a legerősebb jelenlegi mért értéke 7,83 Hz-nél van. Ezek a kvázi-állandó (skalár), rendkívül alacsony frekvenciájú (ELF) hullámok, amelyek természetesen léteznek a Föld elektromágneses üregében, amely a földfelszín és az ionoszféra között jön létre. Ezek a "földi agyhullámok" azonosak frekvenciatartomány viszonylatában az emberi alfa agyhullámok tartományával. Az élőlények fejlődése harmonikusan rezonál a természetes Schumann-rezonancia frekvencia lüktetésével. Ezt a frekvenciát manipulálják a HAARP technológia felhasználásával.
Összefüggés van a vér és a geomágneses hullámok között, mintahogy ez kiderül a "A világ legnagyobb biológiai kísérlete (Rádióhullámok)" című Balu által most küldött cikkből is ( http://orgridea.org/index.php?option=com_content&view=article&id=72:a-vilag-legnagyobb-biologiai-kiserlete-radiohullamok&catid=41:irasok&Itemid=117 ). A különbözőség a Schumann és geomágneses hullámok között, zavarja a bioritmust.
Egyes területeken a geomágneses-térerősség változtatásával lehetővé teszi bizonyos frekvenciákon az emberi beavatkozást. Az adások LF 150 és 175 kHz és a VHF felső, az UHF alsó tartományban 225-400 MHz-es frekvenciákon történnek. A Gwen állomások továbbítanak 360 fokos, akár 300-500 km-es körben is jeleket.
Mindegyik torony 100-150 m magas. Ilyen tornyokat láthatunk Szlovákia területén, a határtól nem nagy távolságban Rimaszombat környékén is. A Gwen adók számos különböző funkciók töltenek be, többek között: ellenőrzik az időjárást, az elmét, viselkedést és hangulatot. Szintetikus telepatikus hullámokat állítanak elő infrahang tartományban. A Gwen együtt működik a HAARP rendszerrel. Hatalmas, láthatatlan nedves légtömegek vándorolnak GWEN tornyok irányában a sarkok felé. A nedves légtömegek "megcsapolására" szolgál a vegyi-permetezés. A mintegy 3 km-es magasságban kiszórt nanorészecskék felületén megindul a cseppképződés. A GWEN tornyok és HAARP együttesen létrehoz egy villamosenergia áramlást.
GWEN tornyok találhatók a törésvonalak mentén, és a vulkanikus tevékenységű területeken, többek közt a Csendes-óceán észak-keleti részein is. A korábbi, "HAARP, vagy hidrogénbomba? Esetleg mindkettő?" című cikkemben említett X-Band Radar (SBX) platform is ennek a rendszernek a része. 1963-ban, Dr. Robert Beck feltárta a külső mágneses mezők, és az agyhullámok között mutatkozó hatások kapcsolatát. Pszichiátriai felvételekkel igazolta, a napkitörések, és mágneses viharok hatásait. Önkénteseket tett ki pulzáló mágneses mezőknek, és hasonló válaszokat talált. Az USA 60 Hz-es, és az európai 50 Hz-es hálózatok az ELF hullámokkal rezegnek azonos frekvencián, mit ahogy az emberi agy is. A villamos energia elektromágneses térereje közvetlen hatást gyakorol a pajzsmirigyre, ami miatt az USA-ban hatalmas port kavaró persorozat után betiltották a nagyfeszültségű hálózatok alatti építkezést.
Dr. Andrija Puharich 1956-ban megállapította, hogy a bizonyos látnoki képességű indiai jógik szándékosan változtatják tudatállapotukat, a 8 Hz-es frekvencia környékén, amivel szívpanaszokat gyógyítanak betegeknél. Agyunk rendkívül
érzékeny minden ELF hullámra, mert azonnal elkezd rezonálni a külső jel hatására, hasonlóan egy hangvillához.
Puharich-al kísérletezve felfedezte hogy a 7,83 Hz-en (föld pulzusszám), a célszemély jól érzi magát, a 10,8 Hz lázadó magatartást eredményez, amíg a 6,6 Hz depressziót okoz.
Puharich-al készült ELF hullámoknál változás észlelt az RNS és DNS-, hidrogén-kötések töréseiben, ahogy egy személy magasabb vibrációs rátát ért el.
1976. július 4-én hoztak létre hipnotikus állapotot Moszkvában 10 Hz-es frekvencia segítségével. Már ekkor felhasználták ezeket az elme-automatákat vallomások tételének "megkönnyítésére", de amerikai templomban is fedeztek fel ilyen berendezést, vélhetően "a hívők hitét erősítendő"! Az orosz "harkály" jele az egész világon keresztül "utazott", egy Kijev melletti adóról, amit az US Air Force azonosított 5 különböző frekvencián.
Nikola Tesla 1901-ben fedezte fel, hogy az ELF hullámokat semmi sem tudja megállítni. Tesla hazatért Jugoszláviába, és halála után az oroszok hozzájutottak leírásaihoz.
Puharich-al továbbra is figyelemmel kísérték az orosz ELF hullám jeleit, míg Mexikóban a magasabb harmónikusokat állítottak elő a MHz-es tartományban (5,340 MHz). Dr. Robert Beck tervezett berendezéseket, a CIA megbízására, ezeknek a hullámoknak a mérésére, vizsgálatához Puharich-al , és azok az emberi agyra gyakorolt hatásaihoz. Ő hozta létre a fogászati fogba ültetést, amit elme-kontroll áldozatoknál titokban helyeztek el a szájban, irányított fogorvosok által, ezzel előidézve, hogy hangokat halljanak a fejükben.
Jelenleg az implantátumok vékonyabbak a hajszálnál, és nanobot, vagy nanorobot névre hallgatnak. Ezek a biochipek bekerülnek a keringésbe, és akár az "idegenek" általt elraboltak satisztikáit is erősíthetik, mert a célszemély fejében nem csak hangok, de hologram űrhajók is megjelenhetnek. Az USA szinte valamennyi egyetemén állítanak elő nanorobotokat, de igen nagy mennyiségben Németországban, és még Magyarországon is.
Felhasználási területük nem csak a gyógyászatot forradalmasíthatja, de jelentős "segítség" lehet a politikusok szerencsétlen áldozatainak megcsúfolásában, kémkedésben, katonai alkalmazásokban is. Kiváló lehetőséget biztosítanak az ELF és chamtrails tevékenységekkel kiegészítve, Kissinger megfogalmazása szerinti "haszontalan evőktől" való "megszabadulás, elktrokémiai mágnesesen okozta rák előidézésével. Chemtrails permetezést jelenleg is naponta hajtanak végre. Ezek tartalmaznak betegségeket okozó vírusokat, baktériumokat, vegyi anyagokat, amelyek befolyásolják a tudatállapotot (vas, alumínium, bárium-szilikát, nehézfémek stb. nanorészecskéi). Itthon még kihasználják a 60-as évek elejétől tartó kálium-korid mérgezés okozta közönyt is, de fluorizált víz okozta külföldi hatások sem jobbak, mert veszélybe sodorják az agy occipitalis lebenyét, letiltva az akaraterőt. Fluorid és a szelén "képessé" teszi az embereket arra, hogy "hangokat halljanak". Az ELF hullámai zavarokat okoznak a test biológiai folyamataiban, és ezeket aktiválni lehet a lakosságban, ha a betegség már bejuttatták a testbe chemtrails felhasználásával. A vegyi szórások mintáit többször elemezték, és kimutatták, hogyan hoz létre törésvonalakat térbeli felfogásban, megakadályozva az interakciót a különböző aminosavak között, amelyek kapcsolódnak a magasabb tudatossághoz, és növeli az agyban a dopamin termelődést egy kedvetlen, egymástól eltávolodó alacsonyabb reaktív állapotba hozva az elmét. Alapvetően, az a cél, hogy ködös legyen a különbség a valóság és irreális között. Néhány ilyen esetet kapcsolatba lehet hozni a sok UFO emberrablásos esettel. A cél, a tömegek kikapcsolása olyan pontra, hogy még csak ne is harcoljanak. Annak érdekében, hogy az elkövetők azt csinálhassanak, amit akarnak, szükségük van egy globális "gyakoriságra" minden áldozat funkció eléréséhez. Ez egy konkrét mértéke a küszöbérték alatti tudatosságnak.
Az egész, része lehet egy nagyobb elme-kontroll tervnek, és az adók, amelyek az egész USA-ban, Angliában, és Európában ügyesen álcázott mobiltelefon tornyoknak és a fáknak álcázottak?
A dél-svédországi LOIS és a Holland partok közelébe telepített LOFAR rendszerek már kevés gondot fordítanak az álcázásra. Rostock felett gyakran láthatók sarki fény (Auróra) jelenségek, pedig ezek csak az Északi-sark közelében jöhetnének létre.
Egy agy működését a béta-szintű (13 Hz felett), rezgetik. Ez növelheti a test villamos energiáját, irányíthatóvá téve a pszichikus hatalmat. Ez kapcsolódik az New-Age mozgalom állításához, az emelkedő 12-14 Hz-es Schumann rezonancia, felé araszolás vonatkozásában. Stimulánsokkal elfogyasztott globális a "koffein", és genetikailag módosított növények.
A korai 1970-es években kísérleti telepnek használták az Utah Állami Börtönt, valamin az Állami Kórházat. Tesla hullámokkal manipulálták az elmét, kényszerítő beültető gondolatokkal, de az áldozatok, sikertelenül próbálták felvenni a harcot a bíróság előtt az University of Utah (Utah Egyetem) által kutatott szem-implantátumok vonatkozásában. Az üzenetek továbbításának módja széleskörű. A nyomkövető implantátum tartja a kapcsolatot a személyzettel", és a műholdas rendszer, tájékoztatatást ad néhány percenként, hogy pontosan hova kell küldeni az üzenetet. Az AT & T is együttműködik ebben a projektben, több más bevont céggel együtt, beleértve számos kormányzati szervet.
Gyakori, hogy az áldozatokat, akik hangokat hallanak a fejükben, őrültnek titulálják, de az akusztikus adatokat továbbító mikrohullámú rendszerek használata már bevett gyakorlat.
A Sydney Morning Herald 1983. március 21-i számában megjelent egy cikk dr Nassim Abd El-Aziz Neweigy, adjunktus a Mezőgazdaságtudományi Kar, Moshtohor Tukh-Kalubia, Egyiptom részéről, amiben kifejtette:

"Az orosz műholdak által vezérelt fejlett számítógépek, küldhetnek hangokat a célszemélyek saját nyelvén. Kémiailag és a villamos energetikailag, az emberi agyat manipulálni lehet, és műholdasan még öngyilkosságot is indukálhatnak. Szélsőséges csoportok ellen lehet legyártani, a problémákat, és a véres zavargásokat lehet előidézni fejlett tele-eszközök segítségével számos földrészen, országban, Ázsia, Afrika, Európa és Latin-Amerika területein is."
Természetesen Neweigy adjunktus akkor azt, és úgy látta, ahogy a veszélyforrást észlelték, ami azt mutatja, hogy a "fejlesztések" mindenhol folynak. A probléma csak az, hogy ki issza meg ennek a levét? A válasz nem kérdéses! Mi, a gyanútlan kisemberek!
Az oroszok feltörték az emberi agy genetikai kódját. Kidolgoztak egy 23 EEG-sávos, 11 hullámhosszú teljesen független rendszert, amivel manipulálni lehet az agyműködést.
Az NSA Cray számítógépek távolról tudják nyomon követni az embereket, a 30-50Hz-es EMF hullámokkal (már 5 milliwattos teljesítmény tartományban is) egy személy bioelektromos mezőjére vonatkozóan. Minden személy kibocsátása egyedi, és távolról is követhető. A neten mostanában keringő mobil lehallgatásról készített svájci tanulmány csak egy részért fedi le a lehetőségeknek!
1873-ban Maxvell, rejtett éterikus komponensnek nevezte felfedezését, miszerint az elektromágneses hullámok három részből állnak. Felfedezte a hullámformákat, amelyek bizonyos számú derékszögű forgatások eredményeként léteznek távol az elektromágneses mezőtől. Azt állította, hogy az elektromágneses sugárzás hullámai viszik az éterben, és az éter nem zavarta a mágneses erővonalakat. A rejtett összetevő neve csak "lehetséges", kivéve a hyperdimenzionális fizikát.
Hozzávetőleg 3000 emberből egy érzékeny erre a mágnese hullám komponensre, Ők az un. "telepatikus típusok", de minden ember képes rá korlátozott mértékben!
Mellékelek néhány fotót is, Magyarország különböző pontjain készült "chamtrails" felvételekből. A képeken jól látszik, a vegyi szórás eredményeként jelentkező felhőrendszerek kialakulása. Ahogy 2009-ben, idén is tönkre fogják tenni, a még használható, vízzel el nem árasztott területek növény -és állatvilágát, miközben média-módszerekkel, kormányzati látszatdöntésekkel, tudatos együttműködéssel segítik nem csak Magyarország, de Európa teljes egészének tönkretételét!Dél-alföldi felvételek
Közép-magyarországi felvételek


Kelet-magyarországi felvételek, az utóbbi három kép esetében egészen egyedi, a középkorú korosztály számára is egyértelműen, korábban nem tapasztalható felhőalakzatokkal.

TulokNyíltan beszélnek az alaszkai HAARP-állomás ((62°23′30″N 145°09′03″W) alkalmazásáról is, melyet 1997-ben helyeztek üzembe és innen kezdődik a különleges felsorolás is:

http://www.google.com/images?q=norway+spiral&hl=hu&newwindow=1&&prmd=ivnfd&source=lnms&tbs=isch:1&ei=yghtTJHwNo3uOYef8LAL&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&ved=0CBIQ_AU&biw=1280&bih=837

-1997 - 1998- as években az El-Nino, amely számos városban okozott mintegy 20 milliárd dollárnyi kárt;
- 1999 –ban a törökországi földrengés, amelynek mintegy 20 ezer áldozata volt (7,6-os);
- 2003 –ben az eddig legerősebb, legpusztítóbb „Izabel” ciklon, amely több ezer áldozatot követelt;
- 2004- ben a 9-es erejű szumátrai földrengés, amelynek mintegy 300 ezer áldozata volt;
- 2005 –ben a pakisztáni 7.6-os földrengés, amely a legerősebb volt, amit Dél-Ázsiában eddig mértek. Áldozatok száma több mint 100 ezer fő;
- 2008 –ban a sok száz éve alvó chilei vulkán „ébredt fel”;
- 2010 –ben az izlandi vulkán-kitörés.
Az eddig soha nem tapasztalt hőség oka egy a Közép-Európa fölött kavargó ciklon volt (ami minket öntött kis és erről sokat cikkeztünk, hisz ez bizonyítottan HAARP és Chemtrail tevékenység eredménye). Ilyen ciklonokat itt még soha nem figyeltek meg.

??? Gronland
Hosszúság: -50.91480788736155
Szélesség: 66.98348501076323

Millstone Hill (USA)

Hosszúság: -71.49229166776443
Szélesség: 42.6210093710848

Név: Delano,Calif.(USA)

Hosszúság: -119.2804827227653
Szélesség: 35.75504242872713

Név: HiScat/Teracom(Sweden)

Hosszúság: 13.73221612319561
Szélesség: 55.81353318711075

Név: SURA, Niznyj Novgorod(Russia)

Hosszúság: 46.03435000064389
Szélesség: 56.119361110716

Név: EISCAT,Tromso(Norway)

Hosszúság: 19.21787734386206
Szélesség: 69.58444737594118

Név: National MST Radar Facility NMRF AndraPradesh(India)

Hosszúság: 79.17616114829762
Szélesség: 13.45757251077071

Név: HAARPGakona,Alaska(USA)

Hosszúság: -145.1456319408194
Szélesség: 62.39345343551396

Név: JicamarcaRadioObservatory,Lima(Peru)

Hosszúság: -76.87671754209644
Szélesség: -11.95348154818564

Név: Leonora(Australia)

Hosszúság: 122.8451432643239
Szélesség: -28.31326850743788

Név: Laverton(Australia)

Hosszúság: 122.0109732287233
Szélesség: -28.32657284114092

Név: ?(Australia)

Hosszúság: 144.1440668959943
Szélesség: -23.6581391271136

Név: AliceSprings(Australia)

Hosszúság: 134.4479370101717
Szélesség: -22.96756100054082

Név: Fairbanks,Alaska(USA)

Hosszúság: -146.8454285749904
Szélesség: 64.87274615533512

Név: MU Radar, Shigaraki(Japan)

Hosszúság: 136.1054027776353
Szélesség: 34.8541111114992

Név: SãoLuizSpaceObservatory,SantaBarbara(Brasil)

Hosszúság: -44.209690131924
Szélesség: -2.59436999048371

Név: Arecibo(PortoRico)

Hosszúság: -66.75277778136831
Szélesség: 18.34416666860185

Név: DUGA-3/abandoned/(Russia)

Hosszúság: 30.06494220457538
Szélesség: 51.30467962507355


 Többek közt az infowars.com-on is, japánok írnak felhívásokat, vádakat a 2011. március 11-i földrengés és szökőár előidézésével kapcsolatban. Több ponton robbantott hidrogénbombákról, és mostmár HAARP-ról is beszélnek.
Az Egyesült Államok légiereje és a haditengerészet vizuális betekintést nyújtott, mi okozta a földrengés 9,0-es nagyságát Japánban, 2011. március 11-én 05:46:23-kor. Az alábbi kép került elő a High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) honlapjáról. (A HAARP szerver letiltva! Link )


Ez egy idő-frekvencia spectrogram, ami megmutatja, a jelek frekvencia tartalmát és a rögzített HAARP indukciós mágneses térét. Ez az eszköz mutatja az időbeli eltéréseket a geomágneses mezőben (Föld magnetoszféra) a ULF (ultra-alacsony frekvencia) 0-5 Hz-es tartományban. Megmutatja, mi történt 2011. március 11-én.
Meg kell nézi a kísérő HAARP spektrumot a fenti ábrán, amikor a 9,0 magnitúdójú földrengés bekövetkezett - piros vonal függőlegesen -, és mi történt a földrengés előtt és után. Mi is látható a magnetométer által rögzített ULF, 2,5 Hz-es frekvencián. Az 2,5 Hz frekvenciájú ULF hullám a bizonyíték az indukált földrengésre.
A 2,5 Hz frekvenciájú ULF hullámok kibocsátása 00:00-tól kb. 10:00-ig tartott, vagyis 10 órát. Tudjuk, hogy a japán földrengés csak néhány percig tartott, de akkor miért jelezte a magnetométer a jel megszűntét 2011 március 11-én 10 órakor?
Mivel a HAARP többfázisú antennarendszer (adó), elindította a Japán földrengést és az azt követő szökőárat. Ha elmegyünk a HAARP hivatalos honlapjára láthatjuk a saját szemünkkel, hogy az adó, 2,5 Hz frekvenciájú ULF hullámot nem csak 10 órán keresztül, adott, de 2 nappal a földrengés előtt elkezdődött az adás, vagyis március 8-án kezdődött, nem sokkal éjfél előtt Link Kattints a Next Day linkre, látni hogy a földrengést kiváltó 2,5 Hz frekvenciájú ULF hullámot sugározták március 9 és 10-én egész nap. Mi a jelentősége a 2,5 Hz ULF adásnak? A földrengések természetes rezonanciája 2,5 Hz. Az Egyesült Államok katonai tudósai fedezték fel ezt a kapcsolatot, a többfázisú HAARP antennák alaszkai kísérletei alapján. A HAARP magnetométer adatok bizonyítják, hogy a japán földrengés nem természetben előforduló rengés volt. A sugárzást a legvalószínűbben, továbbították az úszó HAARP rendszerre, ami egy tengeri platformú X-Band Radar, amit bárhová lehet mozgatni a Csendes-vagy az Atlanti-óceánon, a légi csapásmérő csoport védelme alatt, mint pl. a USS Ronald Regan repülőgéphordozó. Hol volt a USS Ronald Reagan március 11 reggel? A Stars & Stripes szerint 2011. március 9-én a Reagan hordozó csoport a dél-koreai hadgyakorlathoz csatlakozott.


A fenti kép a HAARP-tenger-alapú X-Band Radar (SBX) platform, amely "nem létezik" - és nem egy összeesküvés-elmélet.


HAARP nem létezik! (?) A HAARP program nem titok! Saját honlapja elmondja, hogy: A HAARP program elkötelezett a világszínvonalú ionoszféra kutatásban. A létesítmény áll egy ionoszféra kutatási Eszközből (IRI), és egy nagyteljesítményű adólétesítményből, ami Nagyfrekvenciás (HF) tartományban működk. Az IRI-t fogják használni, ideiglenes gerjesztésére az ionoszféra egy korlátozott területére tudományos tanulmányozás céljából. Még a világhírű Stanford Egyetem is a tevékenységéről szóló beszámolókat tesz közzé, a HAARP berendezésekkel folytatott kísérletekről, melyekben a HAARP általi ionoszféra fűtést tanulmányozzák. Link
Az alaszkai HAARP létesítmény Gakonában található, a 62,39 ° N, 145,15 º W koordinátákon, közel 11 mérföldre a Tok tvgs Highway-től. Az adó tömb 15 × 12 kereszt-dipólantennából áll, amelyekkel együttesen lehet továbbítani összesen 3600kW teljesítményt ad le az RF frekvencián, a 2,8-10 MHz (HF, magas frekvenciájú tartományban). Ezt a teljesítményt részben elnyeli az ionoszféra. A VLF csoport munkájának felhasználásával, a HAARP generál ELF és a VLF hullámokat, amit a folyamat révén nevezünk modulált fűtésnek. Ilyen kísérleteket végeznek 1999 óta.

A Rakétavédelmi Ügynökség 2005 tavaszán befejezte a beintegrálását a SBX platform -és radar rendszernek, amelynek költsége körülbelül 900.000.000 $. A SBX 240 láb széles és 390 méter hosszú. Vízkiszorítása közel 50.000 tonna.
A SBX kombinációja a világ legnagyobb szakaszos-tömb X-band radarjánk, amit a fedélzetén szállít egy mobil, óceánjáró félig merülő olaj platform. Ez biztosítja az USA legfejlettebb ballisztikus rakéták elleni felderítését és képes arra, hogy különbséget tegyen egy ellenséges robbanófej vagy csali között az ellenintézkedésekhez. A japán eseményeknél trigger (fegyver ravasz, kapcsoló) szerepe lehetett.


A sugárzási szint az Fukushima Daiichi atomerőműben elért egy újabb magas értéket, ami 100 ezer szerese a normál sugárzási szintnek. Vasárnap, a munkavállalók állítása szerint, sötét, párás körülmények között arra tettek erőfeszítéseket, hogy megjavítsák a létesítmény hűtési rendszerét, és elhárítsanak egy teljes értékű nukleáris összeomlást.
Miután a radioaktivitási szinteket pontosan lehet mérni levegőben, a 2. blokki turbina épület értéke még így is magas maradt - 1000 millisieverts óránként -, a munkavállalóknál nem szabadna elérni az éves foglalkozási expozíciós határértéket 15 perc alatt. A dózis 4,000 - 5,000 millisievert, viszonylag gyorsan felszívódik, és előbb-utóbb megöli a sugárzásnak kitett dolgozókat.