2012. június 19., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Egyetlen próféta sem kapott ilyen nagy mennyiségben üzeneteket szeretett Édesanyámtól, vagy a Szentháromságtól
 
2012. június 18. hétfő 20:36
Drága szeretett leányom, nem szabad megengednek, hogy Szent Üzeneteim kegyetlen elutasítása azon követőim részéről, kikről tudod, hogy Szent Akaratomhoz rendkívüli módon ragaszkodnak, megzavarjon téged.
Várható az ilyen fajta elutasítás, hogy megnövelje annak intenzitását, amikor Szavamat majd darabokra szedik és elvetik, mintha semmi sem volna.
Az elutasítás fájdalma, amelyet érzel, az Én fájdalmam is egyben. A megaláztatás és a gúny, amelyet kirónak rád: az Én üldöztetésem. Ahelyett, hogy megengedd, hogy az ilyen elítélés fájdalmat okozzon neked, csendben kell azt elfogadnod.
Könnyeid közepette tele vagy örömmel, mert most már tudod, hogy Engem mindig elutasítottak, még a saját tanítványaim is.
Ha te megengeded, hogy Szavam elutasítása feltartson téged Üzeneteim terjesztésében, akkor kevesebb lélek kerül majd megmentésre.
Mindig emlékezz arra, hogy az Én legnagyobb vágyam, a lelkek megmentése.
Küldetésemet az emberi vélemény nem szabad beszennyezze, amelyet arra szánnak, hogy tönkretegyenek téged.
Ma este a Szavakat nem vigasztalásként adom neked, hanem hogy hangsúlyozzák Figyelmeztetéseim sürgősségét a világ számára.
Előtted leányom, Istennek sok prófétája eljött már, hogy a Második Eljövetelemre felkészítse a világot.
Egyetlen próféta sem kapott ilyen nagy mennyiségben üzeneteket az Én szeretett Édesanyámtól, vagy a Szentháromságtól.
Egyedül csak ezek az üzenetek fedhetik fel az eljövendő idők titkait, és ajánlják fel azokat az áldásokat, amelyekre Isten minden gyermekének az utolsó napig szüksége van.
Ragadjátok meg az egész emberiség számára adott Szavam ajándékát, hogy életet adjon nektek.
Segítségem nélkül nagyon nehéznek találnátok, hogy ellenálljatok az előtettek álló megpróbáltatásoknak.
Minden igaz hírnököm Második Eljövetelemre készíti fel Isten gyermekeit.
Tudnotok kell, hogy ez, még ennek a generációnak az életében fog bekövetkezni.
Vegyétek Kelyhemet, igyatok belőle, engedjétek, hogy eltöltsön benneteket a megkülönböztetés kegyelmével, hogy ez által segíthessetek Nekem a lelkek megmentésében.
Jézusotok

Dr. Papp Lajos szól a Nemzethez!