2015. szeptember 4., péntek

Tilalmat hirdettek a Fidesz ellen a magyar muszlimok

Harammal, vallási tiltással reagált a Magyar Iszlám Közösség Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújára.
Bolek Zoltán, a Magyar Iszlám Közösség  elnökeBolek Zoltán, a Magyar Iszlám Közösség elnökeVallási tiltást hirdetett ki a kormánypártok, a Fidesz és a KDNP ellen a Magyar Iszlám Közösség, a haramról a pénteki tanácskozáson döntöttek – mondta el a hirado.hu-nak Bolek Zoltán, a szervezet elnöke. Az a muszlim, aki be akarja tartani a haramot, nem szavazhat a kormánypártra, nem támogathatja, nem működhet vele együtt.
A Fidesz-ellenes lépés oka, hogy Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában rendkívül ellenségesen nyilatkozott a muszlimokról – mondta Bolek Zoltán. Hozzátette, a Korán szerint azokkal, akik a muszlimok ellen vannak, nem lehet barátkozni, nem lehet segíteni őket.
A Magyar Iszlám Közösség pénteken közleményt adott ki, amelyben közli, megdöbbent a kormányfő kijelentésén, miszerint nem szeretne az országban nagy létszámú muszlim közösséggel együtt élni. „Mikor határozta el a kvóta bevezetését, s majd lehetséges, hogy ez más vallások követőire is ki fog terjedni? Hogyan gondolja a vallásszabadság korlátozását?” – kérdezi a közösség a közleményében. Bolek Zoltán szerint az is kérdés, mi lesz a Fidesz álláspontja akkor, ha a hazai muszlimoknak több gyerekük születik majd, mint a más vallású magyaroknak, és így növekszik az arányszámuk.
A Magyar Iszlám Közösség korábban a Jobbikra már hirdetett haramot, a muszlimok elleni uszítással vádolva az ellenzéki pártot. Bolek Zoltán szerint a döntés a muszlim országokban felkapott hír volt, Törökországban több tucat médium foglalkozott vele, és várhatóan ez így lesz most is, hogy a keleti nyitás fontosságát sokszor hangoztató Fidesz ellen mondták ki a tilalmat.
MTI

Beregovojéban csoda esett meg! És még mindig tart!

Lemberg-régió Beregovoje falujában csoda esett meg! Nem!-nem arról van szó, hogy olcsóbb lett valami!
kyai5bd
Szeptember elsején megjelent a népeknek Jézus és Szűz Mária. Ott vannak azóta is egy ház ablaküvegén. Pontosabban már a falu templomában, mert a helyi pópaság úgy döntött, hogy az egész jelenést rámástul be kell vinni a templomba megfigyelésre.
o9a6JYX
Szóval szeptember elsején egy helybéli férfiember meglátta az épülőfélben lévő ház egyik ablakában Jézus Krisztus és Szűz Mária alakját. A helyszínen készölt fotók és videofelvétel alapján-bármilyen alaposan is nézzük-a nevezett szenteket mi ugyan föl nem fedezzük, de hát az a jóember úgy látta, hogy ott azok vannak. Jól be lehetett a felfedező nyalva, de ennek már semmi jelentősége. Tekintettel arra, hogy a felfedezést követő alig fél órán belül a ház zarándokhellyé változott.
ngzgeDa
A falu apraja-nagyja ott lesi az ablakot, és a frissen érkezőknek-akik elsőre nem látnak a morcsos üvegen kívül semmit-elmagyarázzák, hogy márpedig ott van. És az érkezők is előbb-utóbb látják a formamagyarázatot követően.
Jöttek persze a hírre az egyházfiak is. Hozták a szükséges kellékekeiket. Több alkalommal is tömeges (!) fohász kerekedett az ablak előtt. Mígnem a település legfőbb egyházfia úgy rendelkezett,hogy a jelenést be kell vinni a templomba. Megőrzésre, megfigyelésre!
cBCcco5
Így aztán rámástul bevitték az üvegtáblát-rajta (!) a szent család gerincével-a templomba! Azóta senki emberfia azt nem láthatja. A pópa minden nap beszámol a híveknek a fejleményekről. Miszerint Jézus és Szűz Mária még mindig ott vannak az üvegen a templomban.
A hívek pedig roppantul elégedettek, és FÖLÖTTÉBB HÁLÁSAK! Buzgón imádkoznak, és buzgón adakoznak a templom javára!
Nem is tudjuk elképzelni, hogy minek kéne bekövetkeznie ahhoz, hogy a pópa bejelentse: eltűntek a szentek!

https://balrad.wordpress.com/2015/09/06/beregovojeban-csoda-esett-meg-es-meg-mindig-tart/

Wolfram Schrems: Az „egyház” és a „menekült”-elmebaj

Kampányszerűen szervezett „üdvözlégy”-kultúra
A kontrolálatlan tömeges bevándorlás körüli hangulat a kollektív elmebaj vonásait vette fel. A média gyakorlatilag tökéletesen behódolt a kontrolálatlan bevándorlást helyeslő egységes véleménynek. A politikusok olyanok, mintha hipnózis alatt állnának. Schönborn „bíboros” augusztus 31-i beszédével megmutatta, hogy az „egyház” jelenlegi vezetői tökéletesen elvesztették realitás érzéküket.
Az Újszövetségben nincsenek útmutatások a „menekült” témához. A katolikus tanításban nincsenek konkrét normák e kérdéssel kapcsolatban, hiszen ez előfeltételez egy politikai erővel rendelkező keresztény köztestületet. Ilyen megléte azonban az elmúlt kétezer év történelmében a kivételek közé tartozik.
Ott, ahol a keresztényeknek megvan a lehetőségük, hogy hitüknek megfelelő közösséget alkothassanak, ott ezt meg kell tenniük. Csakhogy ezt a tanítást tudatosan alkalmazott dogmatikai zavarossággal az [ú. n.] II. Vatikáni Zsinat, ha nem is de iure, de de facto a Dignitatis humanae (1965) konstitúcióval megszüntette, azáltal, hogy – minden evidencia ellenére – minden egyénnek és „vallási közösségnek” pausál elismerte a nemes lelkiismereti okokat. Ezzel egy közösség keresztény lelkületi kialakítására való törekvés katolikus tanítása gyakorlatilag fölöslegessé vált – miként ezt magunk körül mindenütt megfigyelhetjük.
Katolikus szemszögből tartalmilag minden helyzetre érvényes az Isten és a felebarát iránti szeretet – mégpedig ebben a sorrendben. (Mt 22,34-40) Csak Isten igazi tisztelete, amihez természetesen beletartozik az első parancs megtartása, garantálhatja a felebarát igazi szeretetét. Szemben az uralkodó „közvéleménnyel” a hamis vallásoknak a felebaráti szeretetről nincs megfelelő fogalma – ahogy ezt a „menekülők” anyaországára vetett pillantás világosan mutatja.
A felebaráti szeretet azonban a fizikailag közeli felebarát iránti konkrét jóakaratot jelenti. Ez elsősorban a családtag, a szomszéd és a munkatárs. Minden más távolabbi személy és még távolabbi személy iránti szeretet csupán kibújó és illúzió. [A nagy emberbarátok és világmegváltók többnyire elhanyagolták/elhanyagolják családtagjaikat, nagy „tetteiket” a hozzájuk közel állók kárára hajtják végre, hiszen sokkal könnyebb „nemes, távoli” célokért lelkesedni, mint a mindennapok fárasztó, egyhangú, a közvélemény előtt rejtett felebaráti feladatait tisztességesen elvégezni.]
Ezen felül a keresztények arra vannak kötelezve, hogy keresztény hittársaikat előnybe részesítsék: „Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel.” (Gal 6,9-10)
Ez a szentírási rész benne van a breviáriumban a Nona olvasmányában. Tehát a püspököknek és papoknak, akik (még) olvassák a breviáriumot, havonta többször rá kell bukkanniuk Pál apostolnak eme intésére. De úgy látszik, hogy ez a tanítás nem jut el az agyukig, hiszen Schönborn „bíboros” az augusztus 31-i interjújában kifejezetten azt mondta, hogy „biztosan nem a mi pozíciónk, hogy a plébániák csak keresztény menekülteket vegyenek fel”.
Pedig ez az eljárás felelne meg a józan paraszti észnek. Ami ehelyett folyik, az viszont teljesen abszurd: Az iszlám országokban a keresztényeket jelenleg százezrével gyilkolják le és űzik el otthonukból, de a „keresztény országok” azoknak udvarolnak, akik ezekből az országokból jönnek. Ezek a mohamedánok a keresztény menekülteket – a hírügynökségek szerint – már a befogadó-táborokban is fenyegetik vagy már korábban a tengerbe dobták őket. A kereszténység ezekben a hónapokban a legtöbb keleti országban a végét járja.
Aki saját, privát lehetőségei keretein belül (tehát nem az állam, vagy a média által verbuvált, adópénzből fenntartott ú. n. jótékonysági egyesülések pénzén) bajba jutott embereken segít, érdemszerzően cselekszik. Mindazonáltal az ilyeneknek is meg kéne fontolni, hogy Mt 25,31-46 szerint a felebaráti szeretetnek és segítségnek más, adott esetben fontosabb formái is vannak. A „menekültek” mostani megdicsőülése groteszk módon torzítja el a felebaráti szeretet fontossági sorrendjét. [Lásd: A szeretet rangsora című cikket.]
A politikusok, a megszólalók a Szentírás egyes verseivel – melyeket kiragadnak a hit és az erkölcs összefüggéseiből – élnek vissza. Olyan emberek, akik egyébként fütyülnek a Biblia tanítására, parancsaira, most egyszerre elkezdenek Európa keresztény gyökereire és a Szentírás verseire hivatkozni, mint például Mt 25,40-re [amivel csak azt bizonyítják be, hogy ismerik a Szentírást, tehát nem hivatkozhatnak majd semmilyen földi vagy égi bíróság előtt arra, hogy annak többi parancsáról fogalmuk sem volt]. És ez természetesen vonatkozik a „püspökökre” is.
Ezért egészen világosan le kell szögezni: Azok, akik szociális vagy politikai állásuk folytán felelősek a közjóért, azoknak a keresztény értékrend és a természetjog józan értelme szerint természetesen először a rájuk bízottak javáról kell gondoskodniuk. Mind a közösséget, mind annak egyes tagjait védeniük kell a kívülről jövő zaklatásoktól, támadásoktól [elsősorban ezért kerültek posztjukra, ezért lettek megválasztva].
Az egyházi vezetés pedig elsősorban az igaz hit terjesztéséért és biztosításáért felelős. Ennek következtében hívei lelki üdvösségének érdekében meg kell akadályoznia a hamis vallások terjedését. Mivel a keresztény gyökerű országokban az egyházi vezetés még mindig rendelkezik valamelyes befolyással a politikára és az intézményekre, ezeket e fenti célok érdekében kell támogatnia. De ma erről [egyetlen kivételtől, Szeged-Csanád egyházmegye magyar püspökétől eltekintve] szó nincs.
[A Krisztus igaz Egyházát bitorló szekta] püspökeinek tagsági könyvébe – úgy tűnik – bele van vésve, amit Schönborn „bíboros-érsek” mint szerkesztői titkár az 1993-ban [!] megjelent a „katolikus egyház” katekizmusa című művében leírt: „A gazdagabb nemzetek kötelezve vannak arra, hogy amennyire csak lehetséges számukra, felvegyék azokat a külföldieket, akik olyan biztonságot és életviszonyokat keresnek, melyeket saját országukban nem találnak meg. A tekintélyeknek gondoskodniuk kell a természetjog betartásáról, ami a vendéget [!] azok védelme alá helyezi, aki őt felveszi. .. A bevándorló kötelezve van arra, hogy vendéglátó országának materiális és szellemi örökségét hálásan tiszteletben tartsa, törvényeinek engedelmeskedjen és terheiben osztozzon.” Ezen utolsó követelésről mára már mindenki elfeledkezett, elsősorban maga a „bíboros” úr, míg az elsőt szünet nélkül harsogják.
A józan ész és a kritikus gondolkodás teljesen eltűnt. Az elmúlt évtizedek hitvesztése után a nyugati emberek most a „menekültben” mintha egy imádásra méltó pótlékot találtak volna. Az ébredés azonban nagyon keserű lesz. Saját, bosnyák és osztrák „menekült”-táborokban szerzett tapasztalataim szerint az iszlám vallású menekült urak normális körülmények között késsel vannak felszerelve, ez egyszerűen hozzátartozik népszokásukhoz.
Másodszor: a főleg fiatal mohamedán férfiak tömeges benyomulása a nemek közötti egyensúly súlyos megváltozásához fog vezetni, minden, a nőket érintő következményekkel. Mohamed kilencéves sokadik feleségének mintájára az iszlámban egy kilencéves kislány már házasságra érett (forrás: al-islam.com szaudi hivatalos internet-oldal).
Harmadszor: társadalmi rendszerünk felforgatása teljes ütemben zajlik. Miként azt az osztrák katonai körökben hallani lehet, a „menekültek” nagy része már átesett a katonai kiképzésen. Miután mindegyikük a legmodernebb mobil-készülékekkel van felszerelve [hol és mikor és kinek fizetik ezek díját? – talán az egész akció megszervezői és támogatói e problémáról is gondoskodnak?], bármilyen erőszakos tevékenységre pillanatok alatt mobilizálni lehet őket.
Ezek mind olyan dolgok, amikről a politikai és egyházi felelősöknek tudniuk kell!
[És mégis úgy tesznek, mintha nem tudnának, különösen Rómában, Brüsszelben és Berlinben! Maga a vezetés fogalma ezt jelenti és nem mást, például hazaárulást, a haza kiszolgáltatását idegen céloknak.]

De mivel a mostani „menekült”-őrület a felelősséget viselők körében érhető tetten leginkább, abból kell kiindulni, hogy valójában egy Európa átalakítását elérni szándékozó koncentrált nemzetközi akció áll a háttérben. A hazug sajtó által történő totalitárius agymosás, és a balradikális és erőszakos Antifa-affinen „NGOs” és a kiválóan szervezett segélyszolgálati kampány (www.fluchthelfer.in) láttán ezt a feltételezést nehéz megcáfolni. Háttérben maradó befolyásos körök láthatóan polgárháborús állapotokat akarnak előidézni és a „püspököket” kollaborálásra rávenni [erre nincs szükség, ők önként és dalolva teszik, amit Krisztus ellenségei elvárnak tőlük].
[Ezután a szerző bemutatja azt a szír embert, Baghdi urat, akit Schönborn „bíboros” a migrációs kérdésben tanácsadójának választott, és aki immár 26 éve Ausztriában él, de németül még mindig csak nagyon rosszul beszél. Az úr a lazaristák székhelyén tart fenn irodát, ahol állítólagos katekumeneknek ad jogi tanácsokat. Miután Baghdi úr a televízióban is fellépett, kiderült róla, hogy jó keleti és mohamedán szokás szerint az őszinteség nem az erős oldala. – Ezzel kapcsolatban W. Schrems olyasmit kezd el feszegetni, ami több figyelmet érdemelne, és amit így is meg lehet fogalmazni: Miért pont a hosszú évszázadokon keresztül mohamedánok között élt keresztények szenvedik most el – egyelőre – a legnagyobb csapást. Én például azt hiszem, a legkevesebben tudják, hogy ezeknek az iszlám hódoltság alatt élt keresztényeknek gyerekadót is kellett fizetniük: minden keresztény családnak elsőszülött fiúgyermekét 5 éves korában oda kellett adni adó fejében: ezekből és a hadjáratok során foglyul ejtett többi keresztény gyerekből lettek a janicsárok. Én valahogy úgy képzelem, hogy ilyen gyermekadóba a latin keresztények nem egyeztek volna bele, inkább elvándoroltak volna. W. Schrems Baghdi úr bemutatása után így folytatja cikkét:]
Itt mutatkozik meg a keleti kereszténység alapproblémája. A keleti kereszténység mögött 1400 évnyi iszlám kulturális átformálás áll, és soha nem ismerte a nyugati skolasztikát. Ebből magyarázható kijelentéseik jelentős homályossága. Mivel a keleti kultúrát 1400 év óta leginkább befolyásoló könyv, a korán, számtalan ellentmondást tartalmaz, az ott élő másvallásúak maguk is alkalmazkodtak az ennek megfelelő dikcióhoz. És természetesen a gyakorlati kérdésekben, így a „menekült”-munkában is mindenfajta trükköt alkalmaznak.
Összefoglalás: Boszniában és Ausztriában e téren szerzett gazdag tapasztalataim alapján három alapigazságot tudok megállapítani: Először is, nagyon sokat hazudnak. Másodszor a menekült-munka óriási üzlet. Harmadszor, a valóban segélyre szoruló menekültek nem azok, akik annak adják ki magukat.
Kinek használ az, ha a nyugati jóléti – az igencsak labilis lábakon, azaz óriási adósságtömegen álló – társadalmak összeroppannak? A „püspökök” és beosztottjaik a helyi lakosságot cserben hagyják, ráadásul még erkölcsi nyomást is alkalmaznak velük szemben, mikor arra ösztönzik őket, hogy a mindenfajta betolakodó saját maguk, családjuk, gyermekeik és barátaikkal szemben elkövetett verbális és pszichés túlkapásait ellenkezés nélkül eltűrjék.
Ezzel egyidőben Európa példanélküli iszlamizálását segítik elő. A hitehagyás ezen a területen is a józan ész eltűnéséhez vezetett [a konok bűnösöknél az értelem elhomályosulása Isten evilági büntetése]. Ez megmagyarázza az egyházi hierarchiában tomboló „menekült” elmebajt.
[Különösen Bergoglio viselkedését, ami azonban egyáltalán nem a szokásos elmebaj, hanem kifejezetten sátáni: Felszólítása a templomok és plébániák megnyitására a mohamedán betolakodók előtt már nem egyszerű emberi bűn, még csak nem is hitehagyásának jele, hanem kifejezetten a Sátán szolgálata. Ne felejtsük, hogy tanácsadói, a Szent Egyed közösség vezetői, akik megalakulásuk óta az olasz cigány-táborok nagy jótevői, szervezték az Assisi-világvallási találkozót, és minden azóta megrendezett ilyen típusú találkozót. Ne felejtsük, hogy Bergoglio-nak oroszlánrésze van a ma kialakult borzalmas helyzetben, hiszen első útja Lampedusa szigetére vezetett, és azóta is megállás nélkül a hajléktalanok és máshitűek között érzi magát a legjobban. Mostani újabb eretnekségéről, a katolikus házasság mindenfajta korlátozás nélküli annullálásáról szóló intézkedéséről már nem is beszélve. Bergoglio-nak sikerült elérnie, hogy a világ az egyház iránti megmaradt kicsinyke tiszteletét is elveszítse. Egyetlen vigasz, hogy mindezt nem a katolikus Egyházzal szemben követte el, hiszen az már évtizedek óta a katakombákban létezik csupán. És ha végrehajtják parancsát, azaz beengedik a mohamedánokat a templomokba és plébániákba, ahonnan aztán elsőként a keresztet és a tabernákulumot kell eltávolítani, hogy nehogy zavarja a kedves vendégeket – ahogy a mellkeresztjét Bergoglio a kabátja alá csúsztatja –, egyetlen vigaszunk, hogy ezek a tabernákulumok már úgyis üresek, és hogy Isten már nem lakozik e helyeken, vagyis nem Istent éri újabb gyalázat, hanem csak a zsinati szektát. Kár, hogy erről a sok internetes csevegő, véleménynyilvánító nem tud, illetve nem akar tudni. Így aztán tovább gyalázzák a katolikus Egyházat, holott Bergoglio és társai már régen nem ennek a tagjai.]
A képek feliratai: Az iszlám fogja az egész világot dominálni; Afrikában csak a fiatal férfiakat üldözik?; Azért jöttünk, hogy maradjunk

(forrás: www.katholisches.info – 2015. szeptember 4.)
http://katolikus-honlap.hu/1502/schrems.htm

Szűz Mária szobra sértetlen maradt

2015 júliusában egy Madrid közeli katonai bázison heves tűz ütött ki. A vegetáció nagy része teljesen elpusztult, miközben egy, az érintett terület közepén álló Mária-szobor sértetlen maradt.
Több spanyol sajtóorgánum, mint pl. Infovaticana és Religion en Libertad beszámolója szerint, az esemény az El Goloso katonai támaszponton történt, a „Guadarrama” páncélos dandárosztag állomáshelyén.
Miután a tüzet eloltották, nagy volt a katonák meglepetése, amikor az elszenesedett földterület közepén a Lourdes-i Boldogasszony sértetlenül maradt szobrát pillantották meg! De a meglepetés még nagyobb lett, amikor a katonák meglátták, hogy a szobor körül a fű is érintetlen maradt, sőt a virágok és vázák is, annyira frissen, mintha a lángok a szobor környezetét egyáltalán nem érintették, sőt, inkább respektálták volna!
A tűz július 30-án a nagy hőhullám alatt tört ki. A katonaság nem talál magyarázatot arra, miért nem érte kár a szobrot, és hogy a virágok miért nem égtek el, vagy legalább miért nem perzselődtek meg vagy feketedtek el.
A történet gyorsan elterjedt az interneten, ahol egyesek – érthető módon – rögtön „csalást” kiáltottak. Az utóvizsgálat azonban minden kételyt eloszlatott. A képeken jól látszik, hogy a szobor és a virágos vázák a zöld füvön egy felperzselt területen állnak. [Bár a kételkedés nem tilos, sőt sokszor igencsak ajánlott, de azért igencsak valószínűtlen, hogy egy páncélos osztag állomáshelyén bárkinek eszébe jutna ilyesmit kitalálni, vagy hogy idegenek oda férkőzhettek volna, és pont ilyesmit csinálnak.]
Az állomás személyzete, a katonák korábban alig vettek tudomást a kertjükben felállított Mária szoborról. De pár katona megerősítette, hogy különös tiszteletet tápláltak a Lourdes-i Mária szobor iránt, és a szobor olykor része volt a hivatalos ceremóniáknak is.
A helyi katonai hivatal kivizsgálása elég alapos volt ahhoz, hogy a történet valódiságát hitelessé tegye. Vannak dolgok, amiket az ember nem ért meg, melyek azonban a hit számára sokat mondanak.
Megjegyzés:
Isten az Ószövetségben és a korai kereszténységben számos hasonló csodát tett (Dániel az oroszlánok között, a három ifjú a tüzes kemencében, János apostol olajbafőzése stb. stb.) Ugyan napjainkban már alig-alig akad csoda – hiszen a mai ember nem érdemli meg –, de azért Isten olykor még most is megkönyörül rajtunk, és tesz csodát. Ilyen volt a négy jezsuita életben maradása, sőt sugármentessége Hiroshimában, vagy a New York-i Mária szobor története, amiről a honlap is beszámolt, és amelynek képe itt is látható: Szűz Mária szobra sértetlen maradt.
De mindenekelőtt ne felejtsük, hogy mennyei édesanyánk, Mária a katolikusok, és különösen a magyar katolikusok menedéke, különösen a végső időkben. Fatimában ezt a tényt Mária újfent megerősítette (Fatimában magyarok készítették a keresztutat, melynek végén magyar kápolna áll, benne a magyar szentekkel, és Lajosmizse egykori plébános állíttatott ott egy 15. állomást is, hálából Magyarország „felszabadulásáért”). Lásd ezzel kapcsolatban a honlap számos cikke közül ezt: Az IMMACULATA – utolsó mentsvárunk. Ebben a cikkben olvasható Grignion de Montfort Szent Lajos-Mária jövendölése: „Mária által kezdődött a világ üdve, Mária által kell bevégződnie is.”

Európa, hazánk és a keresztény civilizáció mostani reménytelen helyzete nem meglepetésként következett be. A honlap számtalan cikke foglalkozik évek óta ezzel a folyamattal. Ezek közül néhány:
„Kezet fogtak az ördögök, látták, szagolták, érintették egymást”
„Európa a pokol felé tart”
Demokratikusan a csődbe


http://katolikus-honlap.hu/1502/mariaszobor.htm