2012. január 13., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Imádkozzatok azokért a lelkekért, akik nem kapnak lehetőséget megváltásuk keresésére

2012. január 12. csütörtök, 15:30
Drága, szeretett leányom, mindenkinek teljes szívvel kell imádkoznia azokért a lelkekért, akik talán nem élik túl azt a sokkot, aminek tanúi lesznek: Nagy Irgalmasságomnak, a Nagyfigyelmeztetéskor.
Néhányan, azon szegény lelkek közül, akik halálos bűnben élnek, lehet, hogy nem kapnak lehetőséget megváltásuk keresésére. Ezért tehát arra kérlek benneteket, hogy legfőbb gondotok az legyen, hogy imáitokat ezekért a lelkekért ajánljátok fel.
Sürgősen szükség van most az imára, hogy ezekért a sötétségben lévő lelkekért imádkozzatok. Annyira megrögzöttek gonoszságaikban, hogy az emberiséget a pénz és más ellenőrzés alá vetik, ezért a Nagyfigyelmeztetést szörnyű sokként fogják megélni.
Szükségem van imáitokra, hogy ők is megkaphassák a bűnbánat lehetőségét; de sokan ellent fognak Nekem állni. Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok ezekért a megkínzott lelkekért.
Végül szeretném megkérni minden követőmet, hogy használjanak ki minden lehetőséget, és imádkozzák az Irgalmasság Rózsafüzérét, mivel Nagyfigyelmeztetésem ideje egyre közeledik.
Mindazoknak a hívőknek mondom, akik nem fogadják el, hogy Én, Jézus Krisztus, az Ő Megváltójuk szól hozzájuk, hallgassatok meg most Engem:
Ne legyetek olyanok, mint azok a szegény lelkek Noé idejében, akik kigúnyolták őt.
Nyissátok meg elméteket, és szenteljetek nagylelkűen időt az imádságra. Ez minden, amit ebben az időben kérek tőletek. Ti, gyermekeim, a bűnbánat könnyeit fogjátok sírni, amikor felismeritek hibáitokat. És - igen, Én megbocsátok nektek, annak ellenére, hogy milyen mély fájdalmat okoztatok Nekem.
Megbántásaitok megsebeznek Engem. 
Gúnyolódásaitok, mint kés hatol Bensőmbe, mely belülről kifelé csavarodik. Ti azt gondoljátok, hogy ismertek Engem, de ez nem így van.
Elmétek zárva van az Én valódi Hangom előtt, mely így olyan, mint a pusztában a kiáltás.
Fennköltségetek megbánt Engem.
El kell fogadnotok, hogy Második Eljövetelem útja most van a tervezés folyamatában.
Bár most nem hallgattok Rám, amint könyörögve kérlek titeket, hogy imádkozzatok azokért a lelkekért, akik e nélkül elvesznének Számomra, de akkor meg fogjátok hallani, amikor az be lesz nektek bizonyítva, a nagy esemény után.
Mert akkor Én fogom elvárni tőletek, hogy kövessetek Engem, és hogy Egyházam maradékát alkossátok. Akkor majd mindannyian egyesülni fogunk, hogy összeszedjük a szétszórt darabokat (tagokat), miközben az Új Paradicsom felé haladunk.

Szeretett Jézus Krisztusotok
Az egész emberiség Megváltója és Üdvözítője