2012. október 22., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"


Amikor megpróbálnak egy utálatos Szentséget létrehozni templomaimban, azt fogják mondani, hogy ez, az azonos neműek jogai miatt volt
2012. Október 21. vasárnap, 10:05
Drága szeretett leányom, a látomások, melyeket látni engedtem neked a pokolba merülő lelkekről, nem azért voltak, hogy megijesszenek téged. Ez inkább azért volt, hogy a valóságot megmutassa neked. Ilyen módon most meg fogod érteni, mennyire szenvedek, amint azt figyelem, hogy a lelkek a Pokol mélységébe merülnek.  
Ó, ha csak ismernék az emberek a Pokol rémületét, és azt a módot, ahogyan a fenevad felfalja az ilyen lelkeket, akkor kerülnék a bűnt mindenáron.
Ugyanezeket a lelkeket még mindig meg lehet menteni, leányom, éspedig a „Védettség Kegyelméért” Litánia által. Azzal, hogy ezt imádkozzátok, Tanítványaim, megkönnyebbülést fogtok hozni Nekem ettől a szörnyű, szívtépő ostorcsapástól.
Azok, akik halálos bűnben halnak meg, a Pokol tüzére vannak szánva. Sokan követik el ezt a bűnt abban a meggyőződésben, hogyha tényleg van Isten, akkor Ő irgalmas. És így továbbra is vétkeznek addig, amíg megindokolják bűneiket, hogy végül ezeknek már nem lesz jelentősége a szemükben.
Azt fogják mondani, hogy nem volt más választásuk, mert a bűneikre azért volt szükség, hogy mások előnyére váljon.
A gyilkosság bűnére azt fogják mondani, hogy egy másik halálának megbosszulásáért követték el.
A prostitúció bűnére azt fogják mondani, hogy a család megsegítésének érdekében történt, hogy élelmet tegyen az asztalra.
Az abortusz bűnére azt fogják mondani, hogy ez előnybe részesíti az anya életét, és megkönnyíti azt. A szexuális elfajzottságra azt fogják mondani, hogy ez csak természetes dolog.
Azok esetében, akik okkult gyakorlatokon vesznek részt, azt fogják mondani, hogy ez egy ártalmatlan szórakozás, mégis, a fenevadat tisztelik, amikor ezt teszik.
Amikor másokat üldöznek, és nemcsak ezek hírnevét teszik tönkre, hanem a megélhetőségüket is, azt fogják mondani, hogy ez egy szükséges büntetés volt mások bűneiért.
Amikor másokat diktatúra által pusztítanak el, az elméjüket, testüket és lelküket, azt fogják mondani, hogy ez a saját érdekükben történt.
Amikor megpróbálnak egy Szentséget létrehozni Templomaimban, mely egy utálat, azt fogják mondani, hogy ez az azonos neműek jogai miatt volt, akiknek ugyanolyan joguk van, mint a többieknek.
Amikor belülről lerombolják Egyházamat, azt fogják mondani, hogy minden egyház egyforma. Azt a mentséget fogják hozni, hogy csak egyetlen egy Isten létezik, csakhogy egy pogány egyházat vezethessenek be.
Ezek a bűnösök az elveszett lelkek, akikről beszélek.
Ahhoz, hogy segítsetek nekik, először is a szemükbe kell néznetek. Úgy gondoljatok rájuk, mint a gyermekeitekre, fivéretekre és nővéretekre. Isten Szemével nézzétek őket. Akkor szeretetet fogtok érezni. De elfog majd benneteket a rémület, mert ti ismeritek a rémületet a szívetekben, amellyel ők szembesülni fognak. Mennyire kell imádkoznotok, hogy ők hamarosan meglássák az Igazságot!
Mennyire kell imádkoznotok ezeknek a lelkeknek az üdvösségéért!
Isten minden gyermeke, beleértve azokat is, akiknek fekete a lelkük, szeretve vannak.
Bűneiket meg kell semmisíteni, mielőtt Isten valamennyi gyermeke egy családként egyesülhet Új Királyságomban.
Neked leányom minden kegyelem és lőszer megadatott, hogy megsemmisítse a bűnt, és hogy ne csak a te lelkedet mentse meg, hanem a mások lelkét is.
Köszönöm leányom, hogy válaszoltál hívásomra.
Neked még sok tennivalód van.
Jézusotok


Ne engedjétek, hogy a jövő félelme eluralkodjon rajtatok, mert ez nem az Én óhajom

2012. október 21. vasárnap. 17:50
Drága szeretett leányom, oly sok ember, akik elfogadják üzeneteimet, feleslegesen aggódnak a világ jövője miatt. Ez érthető.
Nekik sohasem szabad azt érezniük, hogy kötelesek mindennel felhagyni és a hétköznapi életüket figyelmen kívül hagyni, elhanyagolni a munkájukat, családjukat vagy szeretteiket annak érdekében, hogy lelkeket mentsenek.
Én, a ti Jézusotok, mindig gondoskodni fogok tulajdonomról. Nektek nincs mitől félnetek Tőlem. Minden, amit kérek, az a ti imáitok a lelkek megmentéséért.
Ne engedjétek, hogy a jövő félelme eluralkodjon rajtatok, mert ez nem az Én óhajom.
Azonban elvárom, hogy időt szánjatok az imára és áldozatokra, amint ezekben az Üzenetekben utasítottalak benneteket. Folytassátok a hétköznapi életeteket, bár Szent Szavam örökre meg fogja változtatni azt a módot, ahogyan ti az életet látjátok.
Többé nem fogjátok ugyanazt érezni a világi dolgokról, vagyis ahogyan azt a múltban láttátok. Bár továbbra is életetek része lesz, mégsem lesz többé ura életeteknek.
Ne feledjétek, hogy ti nem szolgálhattok két úrnak, mert csak egy létezik, és ez Isten.
Nem várom el Tanítványaimtól, hogy mindenről lemondjanak, csakhogy kövessenek Engem. Nem várom el követőimtől, hogy hátat fordítsanak a napi feladataiknak, csakhogy kövessék Üzeneteimet. Nem, Én a szereteteket kérem. Nektek követnetek kell Isten Törvényeit. Éljétek életeteket Tanításaim szerint. Tiszteljétek a Szentségeket. Mutassatok szeretetet egymás iránt, és imádkozzatok azok lelkéért, akik nem tudnak magukon segíteni.
Menjetek békével, abban a tudatban, hogy nagy az Én Irgalmasságom, és az emberiség iránti Szeretetem le fogja győzni a fenevad tetteit, és azt a szörnyű szenvedést, melyet ő okoz ebben a világban.
Legyetek békében. Megáldalak benneteket.
Jézusotok

Jézus Szent Fejének tisztelete.-- Az isteni Bölcsesség Székhelye

Higginson Teréz, Isten szolgálója Angliában született, 1844-ben. 1879-től részesült az Úr Jézus kinyilatkoztatásában.
Szentséges Szíve tiszteletének teljessé tételeként most Szentséges Fejének, mint az isteni Bölcsesség Székhelyének tiszteletét kívánta.
Teréz 1905-ben halt meg, boldoggá avatási eljárását 1935-ben már megkezdték Rómában.
HigginsonTeréz által az Úr Jézus felhívta a figyelmet arra, hogy Szentséges Feje az isteni Bölcsesség Székhelye.
Orvosság lesz ez a tisztelet korunknak, az ész imádatában eltévelyedett emberiség számára.
                                 JÉZUS SZENT FEJÉNEK TISZTELETE
    
               Teréz a Szent Fej tiszteletével kapcsolatban az első kinyilatkoztatást Nestonban kapta, 1879-ben,, Jézus Szent Szívének ünnepén. Urunk Szent Fejét sajátos módon kell tisztelnünk, mint a Szent Szívet irányító erőt, így kiegészítve a "Jézus Szíve áhitatot".
    " Áldott Urunk kívánsága szerint Szentséges Fejét, mint az isteni Bölcsesség Székhelyét kell tisztelnünk, és emberi Lelkének képességeit kell benne imádnunk, mivel az az ember értelmi képességeinek székhelye. Tiszteljük a Szent Fejet, mint a lélek és az értelem képességeinek szentélyét, és ezekben a Bölcsességet, amely a Szentséges Szív minden érzelmét és Jézusnak, Urunknak és Istenünknek minden mozdulatát irányította."
       1880. április: "Urunk megmutatta nekem, hogy miként központja a fej, a test minden érzékének. Ez az áhitat nemcsak a Szent Szív tiszteletét egészíti ki, hanem megkoronázza és tökéletesíti az összes áhitatgyakorlatot.
     
      Urunk szavai: "Mindazok, akik ilyen módon tisztelik majd Szent Fejemet, az Ég legkiválóbb ajándékaiban részesülnek."
      Megmutatta nekem, miként nyilatkoztatta ki az imádásra méltó Háromság Jézus megkeresztelkedésénél a világnak ezt a sajátos tiszteletet. Jézus szent embersége ugyanis a Szentháromság lakóhelye. Szent János apostol erről az áhitatról beszélt, mert a Magasságbeli kinyilatkoztatta neki, hogy így kell Őt imádni. 1880. május 23.-án a szentáldozás után közölte Jézus:
  "Szent János a Szent Fej tiszteletére a Jelenések könyvének két utolsó fejezetére utal. Az isteni Bölcsesség és Fény volt a pecsét, amellyel megjelölték a választottakat:"Látni fogják arcát és homlokukon lesz a neve."( Jel.22,4.)
         1880. júniusában Jézus mondta:"  Látod, szeretett leányom, gúnyolódva megkoronáztak Engem, ki a Bölcsesség és Mindentudás Istene Vagyok, a Királyok Királya, a Mindenható és Hatalmas. Gúny-kormánypálcát nyújtottak Nekem. Ezért azt kívánom, most hozzák nyilvánosságra azt az áhitatot, amelyet oly gyakran ajánlottam neked. Azt akarom, hogy az első péntek, Szentséges Szívem ünnepe után legyen az ünnepnap Szentséges Fejemnek, mint az Isteni Bölcsesség Székhelyének tiszteletére. Nyilvános ajánlást ajánljanak fel Nekem mindazokért a sérelmekért és bűnökért, amelyeket állandóan elkövetnek Ellenem. Azoknak, akik tisztelnek Engem, juttatok hatalmamból, és Istenük leszek, ők pedig gyermekeim lesznek. Homlokukat megjelölöm, és megpecsételem ajkukat."
      Áldott Urunk azt mondta, hogy mindazt, amit megígért azoknak, akik méltóképpen szeretik és tisztelik Szentséges Szívét, kiárasztja azokra is, akik tisztelik Szentséges Fejét, vagy másokban előmozdítják a Szent Fej iránti tiszteletet."
      Megértettem, hogy Jézus Szentséges Szívének tisztelete még nem teljes a Szentséges Fejet tisztelő áhitat nélkül. Az Isteni Bölcsesség e tisztelete által még jobban meg fogjuk érteni a Szentlelket, vagyis az Ő tulajdonságai felragyognak a Fiúisten személyében. Minél inkább gyakoroljuk a Szentséges Fej tiszteletét, annál inkább meg fogjuk látni a Szentlélek működését az emberi lélekben, annál inkább megismerjük az Atya, a Fiú, és a Szentlélek szeretetét, akik mindörökké egylényegűek, jóllehet a személyek háromságában...
    Urunk megmutatta nekem azt a nagy dicsőséget, amelyben az imádásra méltó  Háromság és az Ő szent embersége fog részesülni ezen áhitatgyakorlat által.
    Urunk azt akarja, hogy koronázzák meg és ismerjék el Őt, mint az Atya Bölcsességét , a Királyok Királyát. Amint egykor csillag vezette a bölcseket Jézushoz, úgy ezekben az időkben az Igazság Napjának kell elvezetnie minket a hármas egy Isten trónjához.
     A lélek átjárja a test minden részét, de mivel az értelem képességei a lélek legmagasabb rendű képességei, és az emlékezetről azt mondjuk, hogy az agyban létezik, azért az értelem vezeti és irányítja az akaratot és az emberi szív szeretetét, vagyis az érzelmeit.
     Áldott Urunk megértette velem, hogy jóllehet nagyon megbántják Őt a gyenge akarat és a félrevezetett érzelmek által elkövetett bűnök, mégis az értelem bűnei messze túlszárnyalják azokat számban is és nagyságban is. Az értelmi gőg bűnei---most jobban, mint bármikor--- elvonják és eltávolítják a lelkeket az Egyháztól, szent Egyházának szeretetétől és szolgálatától...
        Ezen  áhitatban Jézus szent emberségének teljességét tiszteljük: a Szent Lelket, az értelmi képességet, amelyet eddig nem tiszteltek különösen, s amelyek mégis az emberi lény legértékesebb részét képezik: a Szent Fejet, a Szent Szívet, valójában egész Szent Testét...
       Szűz Mária:" Az Örök Atyánál a leghathatósabb ima a szegény bűnösökért:" Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!"
   " Urunk gyakran megnyitja előttem Szent Szívét, megmutatja és érezteti velem azokat a sérelmeket, amelyeket el kell viselnie az Oltáriszentségben-- írja Teréz. Mennyire megbántják és elhanyagolják Őt. Sokszor hangosan panaszkodik a Neki szentelt lelkekre. Azt mondta nekem ilyen alkalmakkor, hogy ajánljam fel Neki saját Szent Szívének szeretetét és azt a szeretetet, amellyel az Atya és a Szentlélek, valamint a Szűzanya szereti Őt, s ezzel engeszteljem mindezért a hidegségért."
         1882. január 6.-án, Vízkereszt ünnepén, Teréznek megjelent a Szűzanya, karjaiban a kis Jézussal, Aki így szólt hozzá: " Légy bátor, mert az Isteni Bölcsesség Székhelyét meg fogják ismerni, amint akarom. A szentségre törekvő lelkek meg fognak vigasztalni, és biztosítani fognak együttérzésükről. Megismertetem majd ezekkel a lelkekkel Szentséges Fejem Bölcsességét, és lángra lobbantom őket szerető Szívem lángolásával."

                                 JÉZUS SZENTSÉGES FEJÉNEK ÜNNEPE 
  
       Emlékezzünk meg Jézus Szentséges Fejének ünnepéről: a Jézus Szent Szíve ünnepet követő pénteken! Vegyünk részt szentmisén, áldozzunk, ajánljuk fel ezt és egyéb imáinkat engesztelésül az emberi gőg és istentelenség súlyos bűneiért.
                               
                                LITÁNIA JÉZUS SZENTSÉGES FEJÉHEZ
  
     Uram, irgalmazz!                                        (Hívek megismétlik)
     Krisztus, kegyelmezz!
     Uram, irgalmazz!
     Krisztus, hallgass minket!
     Krisztus, hallgass meg minket!

     Mennyei Atyaisten!        Irgalmazz nekünk!  ( Ez a válasz végig)
     Megváltó Fiúisten!
     Szentlélek Isten!
     Szentháromság egy Isten!

     Jézus Szentséges Feje,   (Így kezdődik minden könyörgés)  
                                         ... Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Fej!
                                         ... az Isten Igéjével lényegileg egyesített Fej!
                                         ... az isteni Bölcsesség Temploma!
                                         ... az örök Világosság tűzhelye!
                                         ... a végtelen Értelem Szentélye!
                                         ...  Gondviselés a tévedés ellen!
                                         ...  az ég és a föld Napja!
                                         ... a tudomány kincsesháza és a hit pecsétje!
                                         ...  szépségtől, igazságosságtól és szeretettől sugárzó Fej!
                                         ...  kegyelemmel és igazsággal teljes Fej!
                                         ...  az alázatosság élő példaképe!
                                         ...  Isten végtelen Fönségének visszatükröződése!
                                         ...  a Mennyei Atya örömének tárgya!
                                         ...   Akit a Boldogságos Szűz Mária simogatott!
                                         ...   Akin a Szentlélek megnyugodott!
                                         ...   Aki megengedted, hogy dicsőséged visszfénye felragyogjon a Tábor hegyén!
                                         ...  Akinek a földön nem jutott hely, ahol megpihenjen!
                                         ... Aki szívesen fogadtad Magdolna illatos kenetét!
                                         .... Aki méltóztattál megmondani Simonnak, hogy nem kente meg Fejedet, amikor beléptél házába!
                                         ...  Aki vérverítékben áztál a Getszemáni-kertben!
                                         ...  Aki sírtál bűneink felett!
                                         ...  Akit tövissel koronáztak!
                                         ...  Akit méltatlanul bántalmaztak szenvedésedkor!
                                         ...  Akit megvigasztalt Veronika szeretetteljes cselekedete!
                                         ...Aki lehanyatlottál a kereszten abban a pillanatban, amikor megváltottál minket lelkednek testedtől való elválása által!
                                         ... minden e világra jövő ember világossága!
                                         ... vezetőnk és reményünk!
                                         ...  Aki ismered minden ínségünket!
                                         ...  minden kegyelem kiosztója!
                                         ...  az isteni Szív indulatainak irányítója!
                                         ...   a világ kormányzója!
                                         ...   minden cselekedetünk megítélője!
                                         ...   Aki ismered szívünk titkait!
                                         ...   Akit meg akarunk ismertetni az egész világgal, hogy imádjanak!
                                         ...   Akiben gyönyörködnek az angyalok és a szentek!
                                         ...   Akit egykor szemtől-szembe látni remélünk!

     Imádjuk Szentséges Fejedet, ó Jézusunk, és mindenben alávetjük magunkat végtelen Bölcsességed határozatainak.
     Könyörögjünk!
   Jézus, Aki méltóztattál kinyilatkoztatni Higginson Teréz szolgálódnak végtelen vágyadat Szentséges Fejed imádását illetően, add meg nekünk az örömöt, hogy azt megismertessük és tiszteletét előmozdítsuk. Engedd, hogy Világosságod egy fénysugara lelkünkre essék, hogy világosságról, világosságra haladjunk a Te imádandó Bölcsességed vezetése alatt a választottaidnak megígért jutalomig. Amen.
                    
                                                    FOHÁSZOK
                                        (némelyik Higginson Teréztől)
  Drága Mennyei Édesanyám, Jézus imádandó Fejének , az Isteni Bölcsesség Székhelyének első és legkiválóbb tisztelője, vezesd el lelkemet e fölséges Isten- városába, hogy boldogító világosságába éljek most és mindörökké. Amen
   " Ó Szentséges Fej , vezessen minket mindig a Te Bölcsességed, és áldj meg minket. Irgalomért és bocsánatért könyörgünk."

  Jézusom, Szűzanyánk Szeplőtelen Szívével egyesülve imádom Isteni Bölcsességedet Szentélyében: Szentséges Fejedben.

  Jézus Krisztus Szentséges Fejében lakozó Isteni Bölcsesség, irányíts minket minden utunkon!(H.T.)

 Örök Atya, Szűzanyánk Szeplőtelen Szíve által felajánlom Krisztus Szentséges Fejét a Te nagyobb dicsőségedre és tiszteletedre, s a lelkek javára!

 Jézusom imádandó Feje, az Isteni Bölcsesség Székhelye, légy lelkem állandó lakhelye! (H.T.)
                                 
Az Isteni Bölcsességről nevezett Nagyasszonyunk, könyörögj érettünk most és halálunk óráján! Amen.

Higginson Teréz imái:

Isteni Bölcsesség székhelye, a Szentséges Szív minden érzelmének és szeretetének irányító ereje, szabályozója és kormányzója!
      -Ismerjen meg Téged minden értelem!
      -Szeressen minden szív!
      -Dicsérjen minden nyelv, most és mindörökké!
Igazán Te vagy a sötétben világító Fény, a tudás magassága és mélysége, mert Tebenned van jelen minden. Uram és Istenem, kérlek az Isteni Bölcsesség Székhelyére, Szentséges Szíved szeretetére, kiontott  Drága Véredre, szenvedésedre és aggódásodra, amit szent emberségedben vállaltál, pecsételd meg most ezt a tiszteletet, s add határozott bizonyítékát az  illetékes egyházi hatóságnak erre vonatkozó akaratodat. Siettesd, Urunk a napot, amikor Isteni Bölcsességed és kimondhatatlan szereteted mélységét tekintve mindnyájan elkezdhetjük itt azt a végtelen boldogságot , amely a szentek és az angyalok öröme, és amelyről mi is reméljük, hogy örökké örvendeni fogunk neki.
Fény és Szeretet, jöjj gyorsan, oltsd el ezt a lobogó tüzet, amely elemészti egész lényemet, jöjj, s teljesítsd akaratodat és egyetlen vágyamat. Uram ne késlekedj soká! Te, ki kezdetben azt mondtad: "Legyen világosság!", és úgy lett, szólj most, Mindenható Isten, és akard , hogy ez az állandó fény kiáradjon,és ennek a napnak ragyogó sugarai megvilágítsák értelmünket és szívünket! Bizonyítsd be Urunk, ha ez a Te szent akaratod, hogy Te vagy az élő és igaz Isten!
Mária, kérlek Téged minden szeretetre és tiszteletre, amelyet az Isteni Bölcsesség Székhelye iránt tanúsítottál, amely előtt a kerubok és szeráfok imádva borulnak le , és  szent félelmükben megremegnek: ezen Szentséges Fejre kérlek, amelyet oly nagy szeretettel szorítottál Szeplőtelen Szívedre kérlek, s öledben pihentettél: Mária és József, ti angyali karok és a szentek dicsőséges gyülekezete, emeljétek fel most lelketeket, szíveteket és kezeteket az imádásra méltó Szentháromsághoz, és kérjétek a Szentek Szentjét, vesse tekintetét Jézus Drága Vérének e meleg , bíborvörös végtelen értékű cseppjeire, amelyet Isteni Bölcsessége parancsára ontott. Esdjétek ki Tőle, haláláig tartó engedelmességéért és szeretetéért, amelyekről teremtményei előtt bizonyságot tett, hogy keljen fel és árassza szét ezt a fényt az egész földön.
 Hol volnánk mi mindnyájan az Ő  végtelen bölcsessége és szeretete nélkül? A semmiben. amelyből minden teremtetett. Ezért kell minden teremtménynek elismernie, dicsérnie, áldania és szeretnie ezt a Bölcsességet. Imádják Jézus Szentséges Fejét, mint Székhelyét. Ne az én, hanem a Te akaratod legyen meg! Azaz kész vagyok a tetszésed szerinti időt kivárni, de Uram, Te tudod, mily hatalmasan lángol bennem ez a tűz. Te mindent tudsz.Szeretetem és vágyam nincs rejtve előtted. Amen.

              ÖNFELAJÁNLÁS JÉZUS SZENTSÉGES FEJÉNEK

Saját szavainkkal is felajánlhatjuk magunkat az Isteni Bölcsesség Székhelyének. Pl. így...
Jézusom, Szentséges Fejed , az Isteni Bölcsesség Székhelye tiszteletére felajánlom Neked lelkem minden képességét, de különösen értelmemet, hogy az mindenben a Te igazságaidat kutassa, emlékezetemet, hogy mindig szemem előtt tartsam tanításodat és élet példádat, képzeletemet, hogy az mindig a jóra és szépre irányuljon, akaratomat, hogy mindig megegyezzék a Tiéddel, érzelmeimet, hogy azok mindig azonosak legyenek a Te Szent Szívedével.
Add, hogy sohase éljek vissza lelkem egyetlen képességével sem, hanem minddel Téged szolgáljalak, közvetlenül és felebarátaim segítésén keresztül egyaránt. Felajánlom mindezt engesztelésül bűneimért, mulasztásaimért, valamint mások hasonló bűneiért, főleg pedig az istentagadás, az önistenítés, a kevélység és az önzés bűneiért. Tégy apostoloddá, hogy terjeszthessem Szentséges Fejed tiszteletét, s elvezethessek másokat is az Isteni Bölcsesség Székhelyének imádására. Áradjon ki ezáltal az egész világra bőséges áldásod, amellyel megjutalmazod azokat, akik elismerik, tisztelik és imádják Isteni Bölcsességedet, és másokat is erre buzdítanak. Amen.

              RÓZSAFŰZÉR AZ ISTENI BÖLCSESSÉG TISZTELETÉRE

Keresztre:(Szent Fej éremre)
Imádlak, áldalak, Jézus Szentséges Feje, az Isteni Bölcsesség Székhelye mindörökké. Amen

Nagy szemekre:
Örök Atya, Szűzanyánk Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked Krisztus Szentséges Fejét a Te nagyobb dicsőségedre és tiszteletedre, s a lelkem javára.

A három kis szemre:
1. Jézus Krisztus Szentséges Fejében lakozó Isteni Bölcsesség, irányíts minket minden utunkon.
2. Jézus Krisztus Isteni Bölcsessége, világosítsd meg örökre lelkünket.
3. Jézusom imádandó Feje az Isteni Bölcsesség Székhelye, légy lelkem állandó lakhelye.

A tizedekre:
 Jézusom, Szűzanyánk Szeplőtelen Szívével egyesülve imádom Isteni Bölcsességedet Szentélyében: Szentséges Fejedben.

Befejezésül háromszor:
Isteni Bölcsességről nevezett Nagyasszonyunk, könyörögj érettünk!

               JÉZUS SZENT FEJE KÉPÉNEK TISZTELETE

Lakásunkban szépen bekeretezve és imakönyveinkben szentképek alakjában tiszteljük Jézus Arcképét. Felhasználhatjuk erre akár a Turini Lepel Arcképét, vagy Veronika kendőjének képét, vagy bármely más, alkalmas képet, amely Jézust ábrázolja, esetleg Szent Szívével együtt.

        AZ ÚR JÉZUS NÉHÁNY ÍGÉRETE

" E tisztelet előmozdítói ezerszeres áldásban részesülnek.
   A Szent Szív tisztelet kegyelmeinek százszorosát kapják.
   Gazdag kegyelmek és kimondhatatlan áldások szállnak az imádkozókra.
   Teljesíti szívünk kívánságait.
    Hitüket sértetlenül megőrzöm.