2013. május 18., szombat

Római Riport - 2013. május 18.

Moszkvában idén sem vonulhatnak a homokosok

Nem engedélyezi a május 25-re tervezett moszkvai homokos felvonulást az orosz főváros önkormányzata, amely szerdán értesítette döntéséről a rendezvény szervezőit.
Alekszej Majorov, az önkormányzat regionális biztonsági részlegének vezetője közölte, hogy a szervezők beadványát nem hagyták jóvá. A rendezvényt nem engedélyezik megtartani a Moszkva északkeleti részén lévő Szokolnyiki parkban sem, ahol nemrég - a londoni Hyde Park mintájára - kijelölték a szabad véleménynyilvánításnak fórumot biztosító helyet.
Majorov hangoztatta, a városi hatóságok továbbra is meg vannak győződve arról, hogy az ilyen megmozdulásokat a társadalom kedvezőtlenül fogadja, és a megrendezésüket célzó minden törekvést meghiúsítanak.
Oroszországban egyébként 1993-ig még bűnügyi tényállásként kezelték az homoszexualitást és nemrégiben száz évre betiltották Moszkvában a homoparádékat.
(harcunk.info )


A grúzok és a ratyiparádé

Tbilisziben, Grúzia fővárosában több ezer felháborodott ember vonult fel a melegekkel szemben, akik a Homofóbia Elleni Világnap alkalmából vonultak. Az ortodox keresztényeket a papok vezették a melegek ellen; némelyeknél csaláncsokrok voltak, ezekkel próbálták a melegeket megcsapkodni. Az utóbbiak közül legalább tizenhatan megsebesültek.
buzik
Nem Szodoma és Gomorra
A tüntetőknél lévő transzparenseken ilyenek voltak olvashatók: “Nekünk nem kell Szodoma és Gomorra” illetve “A demokrácia nem jogosít erkölcstelenségre”. A ratyik csak erős rendőri védelem alatt tudtak elmenekülni a buszokhoz, amiken jöttek. Tavaly igazából még csak nem is jöttek, lefújták a felvonulást a várható lakossági reakciók miatt.
buzik2
A rendőrség a két csoportot szétválasztotta, bár három melegfelvonulót őrizetbe vett a közlekedés akadályozása miatt.
Oroszországban szintén több erőszakos esemény jellemezte a felvonulásokat. Szent-Pétervárott az ellentüntetők például üvegekkel és kövekkel dobálták meg az egyik melegekkel teli buszt.
(Z. Ribka-Hollandia)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A világ örülni fog, mert a Rómában lévő Egyházammal együtt, a zsidó nemzetet lekaszabolják

Drága szeretett leányom, bizalmasan feltárom előtted Fájdalmam és Szomorúságom, mivel minden lelki gyötrelmet, amelyet az Olajfák Kertjében elszenvedtem, most újból átélek.
Akkor a fájdalmamat – melyet a gonosz váltott ki, aki látomásokat mutatott nekem a jövőről – a pogányság okozta, amely a ti időtökben végigsöpör majd a földön. Akkor felismertem – éppúgy, ahogyan az most is látható – a gyűlöletet a világban, mely irántam, Jézus Krisztus iránt létezik.
Szenvedésemet az a tény is súlyosbítja, hogy az emberiség még mindig nem értette meg teljesen azt az Áldozatot, melyet a lelkükért hoztam. Keresztre feszítésem azért volt, hogy megmentsek minden nemzedéket, beleértve a mai világ nemzedékét is. Nagy az Én Fájdalmam ebben az időben, és szenvedésem benned nyilvánul meg, leányom, és más áldozati lelkekben, hogy még a teljesen tönkretett lelkeket is megmenthessem közületek.
Keserű könnyeket sírok, és a Szívem hevesen dobog, amint a bűn egyre csak terjed a törvények által országaitokban, mely törvények kísértésbe kényszerítik majd az ártatlan lelkeket. Ezek a lelkek nemcsak azt fogják érezni, hogy a bűnt most már igazolni lehet – mivel országaik törvényei elnézik azokat –, de még azzal is vádolni fogják őket, hogy megszegik országuk törvényeit, ha támogatják Szent Szavamat.
Ó, mennyire megtévesztenek benneteket! Milyen messzire tévelyegtek el Tőlem! Mennyire megbántotok Engem! Azok, akik Szavam hirdetéséért felelősek, most hallgassanak meg: A ti kötelességetek, hogy mindenkor védelmezzétek Szent Szavamat. A fogadalmatok az, hogy úgy engedelmeskedjetek Szavaimnak és Tanításaimnak, ahogy azok Egyházam létrehozásakor voltak a Földön. Sohase térjetek el az Igazságtól. Készítsétek fel a lelketeket, mert hamarosan kényszeríteni fognak benneteket, szabad akaratotok ellenére, hogy a Szentségeken keresztül megtagadjatok Engem. Nektek mindenkor ébernek kell maradnotok az előtettek álló nagy változásokkal szemben.
Az egész emberiséghez szólok: Hívlak benneteket, hogy válaszoljatok Hangomra, az Igazság Hangjára, a Szeretet Hangjára, a Mesteretek Hangjára. Hamarosan látni fogtok Engem. Aztán a pókháló le lesz törölve a szemetekről, és akkor az Igazság világos lesz számotokra. Amikor Irgalmasságom Napja felvirrad, nektek tudnotok kell, hogy azt követően Második Eljövetelemre nagyon hamar sor kerül. És miközben Én arra vágyom, hogy mindnyájan forduljatok Hozzám, ugyanakkor szomorúan sírok is azokért a lelkekért, akik elvesznek Számomra.
Figyelmeztetnem kell azokat, akik megpróbálnak Engem megakadályozni a lelkek megmentésében: Meg foglak büntetni benneteket, ha továbbra is szembeszálltok Isten Szavával. Én nem ezekre az Üzenetekre utalok – bár elszomorít, hogy nem hallgattok Rám -, hanem Szent Szavam eltörlésére a nemzetetekben.
A világosság le fogja győzni a sötétséget. Isten Világossága életben tart benneteket. A sötétség elpusztít benneteket. Világosságom egyre fényesebb és fényesebb lesz, egészen addig, amíg száműzik Szent Eukarisztiámat. Aztán elhalványul. Akkor Egyházam összeomlik, és úgy tűnik, meghal. A világ örülni fog, a Rómában lévő Egyházammal együtt, mert a zsidó nemzetet lekaszabolják. Ez lesz a legnagyobb megtévesztés, ami az emberiséget éri, és akik elfogadják a pogányság eme gonosz formáját, azokat magával ragadja az ár. És miután a tűz végigsöpör a Földön, Egyházam újból fel fog támadni az Ő teljes dicsőséges formájában. Ez lesz a vég azon bűnösök számára, akik elutasítják Kezemet, de egyben az örök élet kezdete is azok számára, akik szeretnek Engem.
Jézusotok


Nekik azonnal meg lesz bocsátva, ha összeszedik a bátorságukat, és hívnak Engem, hogy segítsem ki őket nyomorúságukból

Drága szeretett leányom, neked tudnod kell, hogy minden bűnösnek, különösen azoknak, akik szörnyű dolgokat követtek el, Hozzám kell jönniük. Én a figyelmükre vágyakozom, és a Szívembe akarom vinni őket, mert szeretem őket. Nekik azonnal meg lesz bocsátva, ha összeszedik a bátorságukat, és hívnak Engem, hogy segítsem ki őket nyomorúságukból. Nekik sohasem szabad félniük Tőlem, mert Én a „Mindig-Irgalmas” vagyok. Ők közelebb állnak Hozzám, mint azok, akik azt állítják, hogy Engem képviselnek a Földön, de képmutatók, akárcsak a farizeusok voltak.
Nyújtsátok Felém kezeteket. Nem számít, hogy milyen tetteket követettek el, Én el foglak benneteket érni. Az Imám, melyet most nektek adok, a Szívembe fog hozni benneteket, bennetek fogok lakozni, és ti megmenekültök.
A Keresztes Imahadjárat 107. imája: Ments meg Engem a Pokol tüzétől
Én egy szörnyű bűnös vagyok, Jézus.
Tetteim által kétségbeejtő szenvedést okoztam másoknak.
Ennek eredményeként félre vagyok dobva.
Már sehol sem tűrnek meg engem a Földön.
Ments ki engem ebből a vadonból, és védj meg engem a gonosz markolatától.
Engedd meg, hogy bűnbánatot érezzek.
Fogadd el bűnbánatomat.
Tölts el engem Erőddel és segíts felemelkednem a kétségbeesés mélységéből.
Átadom Neked, drága Jézus, a szabad akaratomat, hogy cselekedj velem óhajod szerint, hogy így megmenekülhessek a Pokol tüzétől. Ámen.
Menj békében, gyermekem, mert Én soha nem hagyom el azokat, akik Irgalmasságomért könyörögnek.
Jézusotok