2020. október 20., kedd

SSPX: 1000$ bírság a mise ünneplése miatt

 

A kaliforniai Los Angeles-i Angyalok Szűzanyája temploma minden vasárnapot lemondott múlt vasárnaptól kezdve, miután az egészségügyi osztály október 13-án és 15-én ellenőrizte a templomot, és 1000 dolláros bírságot szabott ki a koronavírus-rezsim megsértése miatt.

Az templomot az SSPX, amely fellebbezett az intézkedés ellen, mert sérti a szólás, a gyülekezés és a vallásgyakorlás jogait.

Ügyvédei azonban arra kérték az SSPX-et, hogy kerülje el az újabb bírságokat. Ezért a templom be lett zárva.

https://gloria.tv/post/YxPXCsKn9ida2LMpgwsqn1kpV

A lengyel rendőrség megszakította a misét és elrabolta a papot

 

A lengyel rendőrség az 54 éves Michał Woźnicki szalézi atyát eltávolította szobájából, miközben október 19-i hagyományos latin szentmisét ünnepelt.

Woźnickit 2016-ban állítólagos "engedetlenség" miatt felfüggesztették, és 2018-ban kizárták a rendből. Ennek ellenére továbbra is a poznańi szalézi házban lakott, ahol oltárt épített szobájában, hogy szentmisét mondhasson néhány hívőért.

A pap nem tartja be a koronavírus korlátozásait és nem használ maszkot. Ezért az irgalmasság jegyében a szaléziak rendőrséget hívtak.

Amikor a rendőrök beléptek, Woźnicki azt mondta nekik, hogy térdeljenek le az Oltáriszentség előtt. Egy rendőr nehézkesen válaszolt, hogy nem fogadják el a parancsokat, de meg akarják nézni az összes jelenlévő személyi igazolványát, "fizikai erővel" fenyegetve őket.

Woźnicki a rendőr álarcos arcára mutatott, és ebből arra következtetett, hogy "gazemberek betörtek a szobámba". Végül a rendőrök elhurcolták a papot és ministránsát.

https://gloria.tv/post/3pc341kA4ZB6D829FHq24HDpM

Járvány Misszió - Kórházlelkészeknek és fiatal papoknak

 

"Tegnap éjjel rózsafüzér imádkozás közben ismét álmot láttam. Egy meredély szélén térdeltem és imádkoztam, többedmagammal. Sötét volt, de a meredélyről el lehetett látni az előtte lévő völgybe. A völgyben hosszan elterülő folyamként sok apró mécsest tartó embert láttam. Vonultak valami felé, s közben panaszosan jajongtak, fohászkodtak.

A Szűzanya mondta: Gyermekem, fiaim, lányaim a szentséget mellőzve kénytelenek útra kelni. Mondd el az erre rendelteknek, hogy fiatal atyákból álló csoportokat szervezzenek, akik feladják a szentséget, szent kenetet a kórházakban eszméletlenül fekvőknek, annak, akinek a családja kéri, vagy tudható, hogy ő maga is kérné.

Erre ott termettem egy kórteremben a lélegeztetett betegek között és innen is onnan is hallottam őket: Ja,j Istenem segíts meg! Papot, papot, kérem!

A kórházi személyzet ebből semmit sem hallott, de én igen.

Mélységes szomorúsággal töltött el és megfogadtam, hogy a mai napon mind a négy rózsafűzért elmondom majd értük.

Fontos, hogy a hozzátartozók megértsék, hogy a betegek kenetéről van szó, amely nem biztos, hogy az utolsó kenet. Gyógyulást hoz, a lélek gyógyulását. Ne kelljen összezavarodottan szenvedniük. Úgy hat majd rájuk, mint enyhítő, hűsítő balzsam."

 

Az álmot látó megjegyzései: Atyám, nem tudom, hogy van e nálunk ilyen szolgálat, de úgy gondolom, hogy a Szűzanya ennek az egész világra való kiterjesztését kérte, (egy olyan missziót, amihez csatlakozhatnak majd világszerte az erre rendeltek, de inkább fiatalok, gondolom, mivel a járványt kevésbé kapják el.) ezért voltam ott többed magammal. Más imádkozók is voltak és ezért úgy gondolom, hogy hamarosan másoktól is lehet majd hallani ezt a kérést. Most lenne erre a leginkább szükség a járvány idején.

Ha létezik már ilyen misszió, jó lenne kicsit többet hallani róla, mert talán vígaszt nyújthat és többen kérhetik. Ha nincs mód erre akkor imádságos csoportok lehetnének, akik imádkoznak ezekért az összezavarodott lelkekért.

A lelkipásztor megjegyzései: Szerzetesrendek halottakról szóló jegyzékében gyakran szerepel, hogy "a pestises petegek önkéntes ápolójaként" halt meg. Aki tehát ilyen szolgálatra vállalkozik, vagy akit ilyenre vezényelnek, annak számolnia kell azzal is, hogy ő is elkaphatja a betegséget és bele is halhat. Egy olyan valakinek a naplóját lektoráltam, aki sokat imádkozik a Tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Ezek gyakra jelentkeznek is nála, hogy imát kérjenek, és többnyire nem ők szólnak, hanem Jézus szól ehhez az imádkozó lélekhez, sokmindent elárul a tisztítótűz titkaiból. Jártak nála imát kérni olyan orvosok, ápolók is, akik maguk is megkapták a fetrőzést, és meghaltak. Bár nem hívő emberek voltak, de mivel másokért áldozták életüket, csak rövid ideig voltak a Tisztítótűzben. "Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja másokért"..

A "jó lenne, ha lennének imádságos csoportok is, akik imádkoznának ezekért az összezavarodott lelkekekért" annyit, hogy ennél a hölgynél, akihez járnak Tisztítótűzben lévő lelkek, járt egy olyan a járványban frissen meghalt csoport is, akik megköszönték az engesztelők értük rendszeresen mondott imáit.

https://engesztelok.hu/aktualis/1556-korhazlelkeszeknek-es-fiatal-papoknak

Az Atya Isten hívja híveit. Üzenet Enochnak

 

Örülj népem, mert Isten dicsősége vár rád az Új Égen és az Új Földön, amelyet Én teremtek  a te örömödre!

2020. október 9., 8:15

Az Atya Isten hívja híveit. Üzenet Enochnak.

Népem, a békém veletek van.

Gyermekeim, az emberiség a nagy megtisztulás idejébe lép, amelyben a szerencsétlenségek és a szenvedések gyakoriak lesznek ezekben az időkben. Olyan eseményeknek lesz tanúja, amelyet még senki sem látott a Mennyben és a Földön. Az univerzum átalakulása miatt a bolygótok nagy változásokon megy keresztül, amelyek hatással lesznek minden teremtmény életére. Az univerzum átalakulása következtében a Földön bekövetkező természeti katasztrófák az egyik legnagyobb próbatétel lesz, amelyen át kell esnie.

A földön sok hely eltűnik, a városok megszűnnek; a tengervizek megvadulnak, és sok tengerparti régió eltűnik. Olyan hangos hangok hallhatók a Mennyben, mint a trombita,  a hálátlan és bűnös emberiség túlnyomó része pánikba esik. A nap és a hold , elsötétedik, csillagok pedig elveszítik fényességüket. (Joel, 3.15.) A csillagok megrendülnek, és a Föld forgása felgyorsul. Sok helyen a szárazföldi ökoszisztéma megváltozik, ennek következtében eltűnnek az erdők, a dzsungelek, valamint az állat- és növényvilág.

Az univerzum átalakulása egy új teremtményhez, egy Új Éghez és egy Új Földhöz vezet, amelyet hűséges népem fog lakni. Amikor a Föld nyögni kezd a vajúdás utolsó fájdalmaitól, ne ess pánikba népem. Imádkozzatok és magasztaljátok Isten dicsőségét, és imádságaitokban és a dicséretben békét, derűt és reményt találtok. Készüljetek fel,  Föld lakói, mert a világegyetem átalakulása megváltoztatja életetek menetét. Minden megújul a Mennyben és a Földön, az Új Teremtés szellemi lesz és szellemi lények lakják. A megtisztulás által megtisztult népem megújul, Isteni lényegem gyermekeimet Angyalaim természetéhez hasonló szellemi lényekké alakítja.

Örülj népem, mert Isten dicsősége vár rád az Új Mennyben és az Új Földön, amelyet örömödre teremtek. Ne féljen népem, a rád eső megpróbáltatásokban, maradj nyugodt és bízz Mennyei Atyádban, mert minden az Én akaratom szerint fog történni. Egy hajad szála sem fog elveszni, ha egységben maradsz Istennel az előtted álló próbák során. Ne feledd, fájdalmad, szenvedésed és megtisztulásod a megpróbáltatásokban semmi ahhoz a dicsőséghez, örömhöz, békéhez és teljességhez képest, amely új Teremtésemben vár rád.

Maradj békémben és örökségemben népem.

Atyád, Jahve, a Teremtés Ura.

Gyermekeim, továbbítsátok az üdvösséggel kapcsolatos üzeneteket a föld minden részére.Gyermekek, erősítsétek meg lelketeket a spirituális pajzszsal (Efézusoknak 6, 10, 18) .Imádsággal jól megolajozva és megerősítve a 91. zsoltárral, mert a gonosz erők jelen vannak a világbannyitja és mindent áthatnak!
2020. október 14. 12:25.

A Megszentelő Mária sürgős felhívása Isten népéhez és a ház pásztoraihoz. Levél az Enochoz.

Kicsinyeim, Úr békéje legyen mindnyájatokkal.

Gyermekeim, erősítsétek meg magatokat spirituálisan páncéljaikkal (Efézusiaknak 6:10, 18), imádsággal jól megolajozva és a 91. zsoltárral megerősítve, mert világotokban a gonosz erők terjesztik gonoszságukat és mindent beszennyeznek. A gonosz szolgái szabadon köröznek és álcázzák magukat Fiam nyájában, és szokatlan okkult gyakorlataikkal megkötözik azokat a juhokat, akik langyosak a hitben és az imában. Ez utóbbi idők technológiája az ellenfelemet is szolgálja, és így a gonosz szelleme beszivárog a házakba. Sok gyermekem, ismeretek hiányában, megnyitja otthonát a gonosz előtt, amikor technológiával videókat, játékokat, filmeket mutat be, okkult módon programozva, szexuálisan vagy erőszakosan. A házak szennyezettek, és sok ellenfelem birtokba veszi őket.


Az úgynevezett "Ouija tábla"(szeánsz tábla) pusztító játéka arra készteti a gonosz szellemeket, hogy átvegyék a lelkek irányítását. Millió olyan gyermek, serdülő és felnőtt van, aki megszállottja a játéknak: Charlie Charlie, manók, börtönök és sárkányok, vagy olyan horror filmeket, filmeket vagy sorozatokat néznek meg, amelyekben megtanítják, hogyan használják a mágiát eszközként az emberek, állatok vagy dolgok ellenőrzésére és leigázására. Az okkult szellemek sok otthont visznek mindezen gyakorlatokhoz. Az ouija társasjáték szellemi portálokat nyit meg otthonokban, ahová a gonosz szellemek be- és kijárkálnak. Minden varázslat, bárhogy is hívják, okkult. Minden olyan információkeresés, amelyben szellemekre hivatkoznak, spiritizmus. A ház pásztorai nagyon figyelnek arra, amit a házadban látnak, játszanak és hallanak az ön és a kicsik nevében, mert nagyon jól tudjátok, hogy ez a világ a sötétség hatalmában van.

A házlelkészek nagyon vigyázzatok a manapság sugárzott televíziós műsorokra, játékokra és filmekre, mivel szinte mindegyiket okkult, szex, erőszak vagy LGTB műsorok szennyezik. Vigyázzon az úgynevezett házi lelkészeimre, és kísérd figyelemmel  otthonod technológiájának használatát, ne hagyd, hogy a kicsik a mobiltelefon mellett aludjanak, távolítsd el a televíziókat, a számítógépeket és a mobiltelefonokat a kicsik szobájából, mivel sok gyermekem nem alszik eleget, mert a pihenőidőben a technológiához kötődik. Ellenfelem ellopja kicsinyeim lelkét, és ellopja otthonainak nyugalmát a technológia által elkövetett visszaélések miatt.  Gondoljátok át és javítsátok ki  ház pásztorai, házatok menetét, hogy holnap ne legyen mit megbánnotok.


Maradjon meg Uram békéje, és Anyám szeretete és védelme benned és családtagjaidban .

Anyád, Megszentelő Mária.

Mondd el  gyermekeimnek az üzeneteimet és az egész emberiség iránti odaadásomat.


Maria Rosa Mystica üzenete Enochnak 2020. 10.19.

Kicsikéim, a Magasságos békéje legyen veletek és Anyai Védelmem  mindig kísérjen benneteket.

Maria Rosa Mystica üzenete Enochnak.

Kis gyermekeim, nagy megpróbáltatások várnak rátok, amelyek megtisztulásotok kezdetét jelentik. Élvezd családként azt a kevés időt, amelyek még vannak kicsikéim, mert közelednek a sötétség, az üldözés és a megpróbáltatások napjai, amilyeneket még soha nem láttak a teremtésben. Lelkek milliói vesznek el, mivel lelkileg nincsenek felkészülve, elvesznek, ahogy ezek a napok telnek. Olyan nagy és fájdalmas szenvedés érkezik hozzád, hogy sokan szeretnének meghalni, ahelyett, hogy azokban a napokban élnének.

Az anyagi gazdagság nem válik hasznodra, mert minden elveszíti értékét, és a földre gurul. Csak az Istenbe vetett hit és bizalom lesz az erősséged és biztonságod a baj idején. Az Istentől távol álló emberiség megőrül, kétségbeesetten és céltalanul járja a megtisztulás sivatagát, mindenféle védelem nélkül. Dezorientált és ideges, könnyen beleesik a szakadékba. Jaj azoknak a langyos és bűnös gyermekeknek, mert ha nem válnak Figyelmeztetéssé és Csodává, örökre elvesznek! Olyan sok megtérés, jel és megnyilvánulás jön a Mennyből, hogy megtérjenek, de nem akarják hallani Isten hangját. Az emberiség Anyjaként nem fogom megunni, hogy közbenjárjak ezekért a kis lelkekért, még a lázadásukról sem tudva. A mennyország velem szenved, és minden erőforrást kimerít a legtöbb lélek megmentésére, de ez az emberiség ez utóbbi időkben merevnyakú.

Lázadó gyerekek, a Menny nem akarja a halálodat, miért vagy ilyen ostoba? Ha nem térsz meg azonnal, fennáll annak a veszélye, hogy örökre elveszel. Az a hely, amely az örökkévalóságban vár rád, hogy folytassa a langyosságot és a bűnt, a pokol, ahol a sötétség ura pihenés nélkül gyötör. Ha tudnál gyermekem az elítélt lelkek gyötrelmeiről és fájdalmairól, akkor teljes szívedből futnál az Istent keresni. Nézd meg a langyos és lázadó gyermekeket, hogy az idő már nem az idő, és hogy a lelkedet nagy veszély fenyegeti, hogy elvesznek langyosság és bűn miatt. Közületek néhányan közömbösen vándorolnak ezen a világon, mások pedig vétkeznek, nem tudva, hogy bármelyik pillanatban átmehet ebből a világból az örökkévalóságba.  Elfelejted, hogy az életet és a halált elválasztó vonal annyira törékeny, és hogy minden eltelt nap egy kicsit meghalsz. Minden nap halállal jársz, és egy másodperc töredéke alatt elveszítheted az életed.

  Közömbös és bűnös gyermekek, gondoljátok át, mert a nagy megpróbáltatások napjai jönnek, és ha langyosságod és bűnöd folytatod, nem fogsz ellenállni az isteni igazságszolgáltatásnak. A lehető leghamarabb térj vissza Istenhez, mert lelkedet komoly veszély fenyegeti, hogy örökre elvész. Vedd figyelembe a Mennyei Anyja hívását, és mihamarabb folytasd az üdvösség útját, amely az Örök Dicsőséghez vezet. Ne kényszeríts engem jobban, mert te vagy az én kis langyos és bűnös gyermekem, aki miatt szenvedek és a legjobban és sírok. Ébredj fel  langyosságából és bűnödből, és fuss megbékélni Istennel, még mielőtt elérkeznek igazságosságának napjai.
 
Az én Uram békéje legyen veletek szeretett gyermekeim.

Anyád, Maria Rosa Mystica.

  Hozd üzeneteimet az egész emberiség, kis gyermekeim tudomására .