2012. augusztus 9., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Azzal, hogy a Szentlélek Hangját gonosznak nyilvánítjátok, nagymértékben vétkeztek az istenkáromlás bűne által
 
2012. augusztus 8., szerda, 23:20
Drága szeretett leányom, ha majd az emberek megkérdezik, hogy mit értek az „Isten Szava” alatt, akkor most hagy magyarázzam el.
Isten Szava ezeken az üzeneteken keresztül adatik a világ számára, a Szentlélek Ajándéka által, ahogyan a Szent Biblia tartalmazza, úgy az Ó, mint az Új Testamentumban, mert Isten Szava az Igazság.
Ezek az üzenetek a Szentháromság által kerülnek bemutatásra, és egyedülállóak a maguk nemében, melyeket egy próféta valaha is átadott volna az emberiségnek.
Ennek oka az, hogy ez az utolsó küldetés, az Isteni kommunikáció utolsó formája és beavatkozása, mely Második Eljövetelem miatt adatik a világ számára.
Sohase gátoljátok meg a Szentlélek erejét, mert az egy nagyon súlyos bűn.
Ezekben az üzenetekben a Szentlélek Hangja árad folyamatosan, hogy megmentse az emberiséget az örök kárhozattól.
Letagadhattok Engem, Jézusotokat, vagy az Édesanyám által adott Isteni üzeneteket, mégis meg lesz bocsátva nektek.
Mert nektek a szabad akarat ajándéka miatt jogotokban áll az ilyen Szent Üzeneteket megkülönböztetni.
Azonban, ha a Szentlelket elutasítjátok, és Őt nyilvánosan isten-káromoljátok, akkor ez egy örökké tartó bűn, és egyedül csak az Isten, az Atya jóváhagyásával történt csoda mentheti meg a lelketeket
Nektek, ha a világnak adott bármilyen isteni üzenet esetén kétségetek támadna, csendben kell maradnotok, és imádkoznotok kell a látnokokért. Imádkozzatok és kövessétek a hiteteket, és folytassátok Istentisztelő utatokat. Nagyon fontos, hogy ezt tegyétek.
Azzal, hogy a Szentlélek Hangját gonosznak nyilvánítjátok, nagymértékben vétkeztek az istenkáromlás bűne által, amely megbocsáthatatlan bűnnek számít.
Kérnetek kell Istent, hogy most bocsásson meg nektek, mert ha továbbra is szándékosan kampányt folytatok, hogy megakadályozzátok a Szentlélek Hangját, a Szentháromság hangját, és ha azt állítjátok, hogy az egy gonosz szellem lenne, akkor nektek nem lesz megbocsátva és nem is lehet megbocsátani, mert ez egy súlyos bűn.
Sok jóhiszemű Keresztény szétszakítja ezt a munkát. Mint mondják, az üzenetek nem felelnek meg a Szentírásnak.
Miközben ők ezt mondják, nem ismerik az Igazságot, amelyet a Szent Biblia tartalmaz.
Ők vagy megtámadják ezeket az üzeneteket, melyet mások szóbeszédeire alapoznak, akik azt állítják, hogy ismerik az Igazságot, vagy valótlannak nyilvánítják ezeket, az Igazságról való hibás értelmezéseikre alapozva.
Ami még rosszabb, hogy kiforgatják az igazságot és összehasonlítják ezeket az üzeneteket a Szent Biblia új és nevetséges értelmezéseivel.
Hallgassatok most meg Engem, Jézusotokat, amint a következőket mondom nektek.
Az Én időmben a Földön, a főpapok megpróbálták kiforgatni Isten Törvényeinek Igazságát, azért, hogy megindokolják, miért utasítottak el Engem.
Ők hazugságokat alkalmaztak, hogy megakadályozzák az embereket Hangom meghallásában.
Hazugnak állítottak be Engem, egy hamis prófétának, és eretnekséggel vádoltak.
Azt mondták, hogy az Egyház törvényeivel szemben istenkáromlást követtem el, és hogy megszegtem a szombatot (Sabbath) azáltal, hogy a Húsvétot (zsidó) egy másik napra tettem át, arra a napra, amelyet ők nem ítéltek helyesnek.
Nemcsak félreértettek Engem, hanem teljesen elutasítottak, mert abban az időben nem voltak felkészülve az igaz Messiás üdvözlésére.
Nem voltak készen.
Soha nem gondolták, hogy az igaz Messiás érkezésének még az életük során tanúi lehetnek.
Annyira beburkolóztak szertartásaikba, hierarchikus előírásaikba – amely ebben az időben kiemelte vezetőit, és mint templomaik valódi királyát, szobor talpazatra helyezte őket –, hogy Számomra, az Emberiség Megváltójának számára már nem maradt hely a szívükben.
Ugyanez fog újra megtörténni, miközben felkészítem a világot Második Eljövetelemre.
A Farizeusok nem értették meg az alázat fontosságát.
Ők nem tudták elfogadni, hogy Isten hogyan működik, mely során tervei megvalósításához, vagy, hogy gyermekei figyelmeztetéséhez nem az erős, vagy a legtapasztaltabb vallási vezetőket emelte ki Egyházában.
Isten a tudatlanokat, az alázatos szívűeket és a nemes lelkűeket választotta ki, hogy átadja figyelmeztetéseit az emberiség számára.
Ő felemelte a gyengéket, és pedig a szenvedés által emelte fel őket, hogy tiszta szívűekké váljanak, úgy, hogy irányítani tudja a velük való kommunikálást. Ily módon nem valószínű, hogy az emberi büszkeség a próféták részéről befolyásolná az igazságot.
Keresztelő Szent Jánost elutasították és megölték. Meggyilkolták a régi idők prófétáit. Megkínozták azokat a kiválasztott lelkeket, akiken keresztül Isten kommunikált.
Azt gondoljátok, hogy manapság a ti világotokban ez valamivel másként lesz?
Elfogadnátok ma Isten Szavát ti odaadó követőim, és azok elfogadnák – e, akik hisznek Atyámban azt állítva, hogy Keresztény Egyházaim, vagy más vallások szakértői?
Nem. Ti pontosan ugyanazt fogjátok tenni a prófétákkal, az igaz prófétákkal, amit velük tettek a kezdetek óta. Atyám nevében gyalázni fogjátok őket.
De emlékezzetek. Amikor az Igazság végre fel lesz tárva előtettek, nem lesz már visszaút számotokra, feltéve, ha az örök bűn miatt vétkesnek találtattok.
Ha isten káromoltok Engem, Jézus Krisztust, meg lesz bocsátva nektek.
Ha a prófétálás ajándékát tagadnátok meg, akkor is meg lesz nektek bocsátva.
De, ha az Üdvösség utolsó tervét akadályozzátok meg azáltal, hogy nyilvánosan gúnyolódtok és összegyűjtitek Egyházam híveit, hogy folyamatosan azt hirdessétek nekik, hogy a Szentlélek Hangja hamis és gonosz, akkor az örök kárhozatot fogjátok szenvedni.
Jézusotok