2017. október 9., hétfő

Burke bíboros: „Oroszország felajánlása a Szűzanyának nem történt meg az általa kért módon.

Szövegközi kép 1

IRVING, Texas, Október 9. (LifeSiteNews) — “Nyilvánvaló, hogy a felajánlás (Oroszországé) nem történt meg olyan módon, ahogy a Szűzanya kérte” – mondta Raymond Burke vatikáni bíboros a hétvégén a fatimai jelenések századik évfordulója alkalmából tartott találkozón az esemény csúcspontjaként elmondott beszédében.
Hozzátette: „Egy pillanatig sem kételkedem abban, hogy Szent II. János Pál pápa eltökélt volt a felajánlás véghezvitelében 1984. március 24-én és abban, hogy a Szűzanya elfogadta azt.”
Ugyanakkor a bíboros megjegyezte: “Égetően szükséges ma is a megtérés az ateista materializmusból és kommunizmusból, valamint Oroszország felajánlása Szűz Mária Szeplőtelen Szívének oly módon, ahogyan azt Ő kérte.”
A vatikáni legfelsőbb bíróság korábbi feje egyúttal megismételte felhívását, melyet korábban, májusban a római Élet Fórumon intézett a hívek felé: dolgozzanak és imádkozzanak, hogy megvalósulhasson Oroszország felajánlása a Szűzanya Szeplőtelen Szívének az általa meghagyott módon. A bíboros idézte a jól ismert fatimai titok végét, amelyben a Szűzanya így jövendölt: „Végül Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni fog, a Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, Oroszország megtér és a földre a béke korszaka köszönt.”
A konferencián 700 résztvevő jelent meg, ezzel a fatimai jelenések százéves évfordulójának legjelentősebb észak-amerikai eseményévé avatva azt. Burke bíboros, akit több ízben is felállva ünnepelt a hallgatóság, előadásában részletesen foglalkozott a fatimai üzenetekkel, a Szűzanya jövendöléseivel, és a várható következményekkel, amennyiben nem fogadjuk meg intelmeit. A főpap szerint közvetlen kapcsolat van a harmadik titok közismert jövendölése, amely a papok és szerzetesek üldöztetéséről és vértanúságáról, valamint egy pápa haláláról szól, és az Egyház jelenlegi súlyos válsága között.
“Az Egyház pásztorainak, a Szentatyának, vele egyetértésben a püspököknek és legfőbb munkatársaiknak, a papoknak feladata a hit bátor továbbadása a maga teljességében” – tette hozzá. “Ennél fogva a harmadik titok különösképpen szól azoknak, akik pásztori szolgálatot látnak el az egyházban. Ha ők nem adják át a hitet, az Egyház változatlan tanításával és gyakorlatával összhangban, ha felszínes, zavaros vagy világias módon viszonyulnak hozzá, hallgatásuk a szó szoros értelmében véve halálos fenyegetést jelent azon lelkek számára, akiknek a gondozására felszentelték őket.”
Burke bíboros, aki a hit védelmében maga is nyilvános elszenvedője volt különböző nehézségeknek, így folytatta: “Soha ne féljünk elfogadni a szenvedést, mely Krisztus melletti kiállásunk miatt ér minket, hiszen Ő a mi szívünk igazi kincse.”
“Nem szabad kétségbeesnünk, emlékezzünk rá, hogy a Szent Szűz Szeplőtelen Szíve a dicsőségbe emeltetett, és sohasem szűnik meg szeretve értünk dobogni, akiket isteni fia Neki adott, amikor a kereszten haldokolt.” – mondta.
A bíboros Szent II. János Pál pápának 1982-ben, – a világ a Szűzanya Szeplőtelen Szíve számára történő felajánlása során- mondott szavaival fejezte be előadását: „Mária felhívása (a felajánlásra) nem csak a múlt korokra szólt. Ennek a felhívásnak minden nemzedék eleget kell, hogy tegyen, az ’idők jelei’ újabb és újabb megnyilvánulásainak megfelelően. Szünet nélkül vissza kell térnünk ehhez a felhíváshoz és szünet nélkül újra vállalnunk kell.”
A Catholic Action által szervezett eseményt bemutató videók hamarosan elérhetőek lesznek a szervezet honlapján.
Írta: John-Henry Westen Fordította: Sályi Anna

Szentek tanítanak ünnepükön

2017. 06. 13. Páduai Szent Antal
Testvéreim! Ne csak azért forduljatok hozzám, mert az elveszett dolgaitokat szeretnétek megtalálni, hanem mert Isten dicsőségére szolgáltam egész életemben. Azt az utat kerestem, ami Jézushoz hasonlóvá formált engem. Ez az út nehéz, és göröngyös volt, de az Úr vezette lépteimet és igyekeztem megtalálni azt az ösvényt, ahol Érte munkálkodtattam. Keressétek és találjátok meg a ti utatokat, ahol biztonságosan haladhattok. Ne féljetek elfogadni újabb kihívásokat, ha azzal Jézus ügyét szolgáljátok. A cél, hogy Jézus akaratában legyetek, és soha ne térjetek le erről az útról.
2017. 07. 22. Mária Magdolna
Testvéreim! Az életem megpecsételődött a paráznaság bűne által, amíg Jézus ki nem űzte belőlem a hét ördögöt. Megszabadultam, és többé nem vétkeztem a hatodik parancs ellen. Jézus betöltötte életemet, mert határtalanul szeretett engem. Semmihez sem fogható az a kegyelem, amiben részesültem. Szomorúan tekintek a ma emberére, különösen a fiatalokra, akiket a paráznaság démonai megkísértenek. Ők visszafordíthatatlan következményekkel találkoznak. A gonosz fogva tartja őket, még nagyobb gyötrelmet okozva nekik. Forduljatok el a bűntől, és kérjétek Jézus Krisztus segítségét, mert csak Ő tud egyedül rajtatok segíteni. Imádkozzatok, hogy megszabaduljatok a paráznaság bűnétől, hogy tisztán élhessetek ezután! Jézus titeket is szeret, és nem akarja, hogy a sátán fogva tartson. Forduljatok el a rossztól, és jót cselekedjetek! Ezt az utat választottam én is, amikor Jézus megszabadított.
2017. 07. 25. Jakab apostol
Testvéreim! Jézus Krisztus kiválasztott apostolai közé, és meghívott szolgálatára. Boldogan engedelmeskedtem Neki és mindenre visszaemlékeztem, amire tanított. Azért tudtam elfogadni követését, mert vonzódtam Hozzá, és mindahhoz, amivel megérintette lelkemet. Magával ragadott, és követtem Őt bárhová, amerre ment. Igyekeztem ellesni mindent Tőle, amit megtehettem. Elsőként fogadtam el Jézusért a vértanúhalált, példát mutatva az utánam következő apostoloknak. Mindent adjatok át Jézusnak, mert Ő ismeri, milyen halállal dicsőíthetjük meg Őt.
2017. 07. 26. Szent Joachim és szent Anna
Testvéreim! Istennek csodálatos ajándéka, hogy Mária szülei lehettünk. Máriát az Atyaisten választotta ki, hogy egyszülött Fiát világra szülje. Mária hatalmas vígaszalást jelentett számunkra. Mindenben engedelmeskedett Istennek, és nekünk is. Nagy örömünket leltük benne, mert oly csendes és szerény gyermek volt. Isten akaratát láttuk meg abban, amikor felajánlottuk Neki gyermekünket, hogy az Ő szolgálója legyen. Tudtuk, hogy a legjobb kezekbe kerül, mert a Mennyei Atya oltalmára bíztuk. Arra kérünk benneteket, ne halogassátok gyermekeiteket Istennek ajánlani. Neki különleges gondja van minden gyermekére.
2017. 07. 29. Szent Márta
Testvéreim! Szeretném elmondani nektek, hogy a szolgáló szeretet, amelyben engem részesített az Úr mekkora kegyelmekkel járt. Az Úr Jézus többször megfordult nálunk és vendégül láthattuk testvéreimmel. Ilyenkor nemcsak lakásunkba áradt az Ő békéje, hanem mindnyájunkra, akik e házban tartózkodtunk. Óriási kegyelem volt az Ő jelenlétében lenni. Én is szívesen hallgattam volna Jézust, lábai előtt. Ezért méltatlankodtam húgomra, aki jelenlétében nem törődött azzal, hogy vendégül lássuk Jézust. Ugyan elmarasztalt engem a Mester, de megértette velem, mit tartsak elsődleges fontosságúnak. Megtanította, hogy szolgálat közben hogyan figyeljek Rá. Amikor betér hozzátok valaki, akkor Jézust fogadjátok be, mert az Ő szeretete jön el közétek.
2017. 07.31. Loyolai Szent Ignác
Engesztelő Testvéreim! Jézus olyan dolgokra tanított meg engem, amely mindnyájatok számára elérhető cél. Megtanította nekem, hogyan különböztessem meg a jót, a rossztól. A világi ember számára nem feltétlenül az a jó, amit jónak tartanak. Meg kell különböztetni lelkünkben az elmozdulást. Ami először nyugtalanságot okoz szívünkben, de később megnyugszunk a döntésünkbe, az lesz a jó. De amikor valami nagy lendülettel indul, és később ellangyosodik, vagy kihűl, nem lesz jó döntés. Kellő odafigyeléssel magatok is megállapíthatjátok, melyek azok a döntések, amelyeket követnetek kell, hogy a lelkiismeretetekben Isten útját járjátok. Kérjétek a Szentlélektől a megkülönböztetés ajándékát, hogy el tudjatok igazodni az útvesztőben.
2017. 09. 29. Szent Angyalok
Testvéreink, akik Jézust követitek, soha ne felejtsétek el azt a harcot, amit Vele együtt vívtunk a bukott angyalok ellen. Most sem szűnt meg ez a harc, mert a gonosz lelkek ólálkodnak körülöttetek, és azt lesik, kit nyeljenek el. Ezért fontos, hogy belénk is kapaszkodjatok, mert megvédünk titeket, a támadásaik ellen. Kérjétek segítségünket, közbenjárásunkat. Én, Szent Mihály gonosz kísértéseitek ellen küzdök. Én, Rafael, mint gyógyító angyalként vagyok jelen életetekben. Én Gábriel pedig a hírvivő szerepet töltöm be életetekben. Minél tökéletesebbek vagytok az Úr szemében, annál nehezebben talál fogást a gonosz rajtatok. Az alázat, az engedelmesség és a tisztaság a legnagyobb erények, amelyekkel kivédhetitek a kísértő támadásait, széttéphetitek rátok rakott bilincseit.
2017. 10. 01. Kis Szent Teréz
Testvéreim! Ma különösen veletek vagyok, amikor segítségül hívtok engem. Nagy szeretetemben kértem számotokra a Szűzanyától azokat a kegyelmeket, amelyekre nem is gondoltatok. A Szent Szűz Jézustól kérte számotokra a tisztaság és a szeretet kegyelmét. Olyan ajándékokat kaptatok, amelyek által képesek lesztek a végső kitartásra, és mindennek az elfogadásra. Legyetek állhatatosak, és készítsétek lelketeket a megújulásra! Rózsaesőt hullatok mindazokra, akik elfogadják a szeretetet, és azt felajánlják a Mennyei Atyának.
2017. 10. 02. A szent őrzőangyalok
Kedveseim! A szent őrzőangyalok hatalmas segítséget nyújtanak életünkben. Milyen jó lenne, ha állandó kapcsolatban lennénk velük, hiszen ők a védelmünkre vannak rendelve. Aki kapcsolatban van velük, az érezheti hathatós segítségüket, különösen veszedelmek idején. Ápoljunk jó kapcsolatokat velük, akkor megtapasztaljuk segítségüket. Sokan nem hiszik, illetve rosszul értékelik az őrangyalok közbenjáró szerepét. A katolikus egyház vallja az őrangyalok jelenlétét életünkben, ezért fontos tájékozódni, mit tanít az egyház.
2017. 10. 04. Assisi Szent Ferenc
Testvéreim! Jézus Krisztust, a legnagyobb szegénységben követtem, mert megértette velem a lemondás jutalmát. Igazán akkor leszünk szabadok, ha gyakoroljuk ezt az erényt, és szabad akarattal elfogadjuk, amit az Úr számunkra rendelt. Ha nem ragaszkodunk semmihez, mert Jézus a legfőbb jutalmunk, akkor megértettük mi az igazi érték életünkben. Jézus szavai csengtek a fülemben, hogy az odafönt valókra törekedjünk, és ne a világi dolgokra. Ráhagyatkoztam minden ügyemben, így ismertem meg gondviselő szeretetét. Ma, amikor minden a pénzről szól, nehéz megérteni, mit jelent a lemondás. Pedig érdemes vállalni a vagyon nélküliséget, őszinte, tiszta szívvel, mert akkor rátalálunk a szegény, de minket gazdagító Jézusra.
2017. 10. 08. Magyarok Nagyasszonya
Gyermekeim! Ezen az ünnepen, különleges kegyelemmel segítek országotoknak, hogy egyre nagyobb hévvel tudjatok velem együtt munkálkodni. Édesanyaként szeretem magyar népemet, melyet Szent István ajánlott fel nekem. Legyetek boldogok, mert vigyázok rátok. De nektek is segítenetek kell, hogy a Szentháromság terve megvalósuljon. Arra kérlek titeket, hogy vegyétek komolyan a nekem való elköteleződéseteket. Imádkozzátok velem együtt a rózsafüzéreket minden nap, és buzdítsatok sokakat erre az imádságra. Ha legalább minden elkötelezett katolikus ember imádkozza, akkor nagy kegyelmeket eszközöltök ki országotok számára.

http://engesztelok.hu/lelkielet/1267-szentek-tanitanak-unnepukon