2014. június 14., szombat

Adjon Isten!

Adjon az Isten - Jó napot! köszön az érkező. A gazda, tudván, hogy a házában van egy nagyobb "ÚR" is, válaszolja: hogy Fogadja Isten!

Eredeti magyar köszöntés vidéken: ADJON ISTEN - JÓ NAPOT !erre a válasz: FOGADJA ISTEN! A magyar szereti kitenni a határozott névelőt, ezért helyesebb, ha így mondjuk, napszaknak megfelelően:

ADJON AZ ISTEN - JÓ REGGELT, JÓ NAPOT, JÓ ESTÉT, JÓ ÉJSZAKÁT! erre a válasz: FOGADJA ISTEN!

Ezt a köszöntést, a múlt század közepéig használták. A háborús években, a "LEVENTE" mozgalom ezt az ősrégi köszöntést átformálta, (nagy valószínűséggel TRIANON -i határvesztésre utalva a következőképpen:ADJON - AZ - ISTEN !erre a válasz:SZEBB JÖVŐT!

A köznapi életben falun, előfordult, hogy a kalapot megbökve, csak annyit mondott valaki, ADJON ISTEN ! kiejtve: AGGYONISTEN ! vagy AGGYISTEN !erre szintén FOGADJ' ISTEN! -kiejtve: FOGAGGYISTEN !

1945 után, amikor a párt-buzik lesték a saroktól, hogy ki, s melyik pedagógus jár templomba, akkor az emberek szóhasználatában kezdett kikopni a köszöntésnek "ISTEN' -hez kötődő része, s maradt a JÓ NAPOT ! - de mert így rövidnek és illetlennek bizonyult, kiegészítették JÓ NAPOT KÍVÁNOK! erre a felelet sete-sután ugyanez megismételve:JÓ NAPOT KÍVÁNOK!

De, mert ez hosszúnak bizonyult, sokszor csak ennyit mondanak ma, nem egyszer úgy tűnik, foghegyről odavetve:JÓ NAPOT! ugyan így a válasz foghegyről:JÓ NAPOT!

Összefoglalva, ADJON (AZ) ISTEN - JÓ NAPOT -amire a válasz FOGADJA - ISTEN

köszöntés, ősi magyar köszöntés. Erre utal a közmondás: "Amilyen az ADJON-ISTEN. Olyan a FOGADJ-ISTEN" azaz, ahogyan érkezik, és ahogyan beköszön, úgy kapja viszont is a választ.
Értsd: Aki jó szándékkal, ajkán Istentől kívánja a "jó napot", azt a gazda is Isten nevében fogadja. De aki kötekedve jön hozzád, ne csodálkozzon, ha visszakézből kap egyet!

Valaki megkérdezte, hogy egy bizonyos köszöntés forma, az ma párt-köszönés-e, vagy pedig régi magyar köszöntés. Talán azt lehetne mondani, volt - van egy mozgalom, amelyik a "levente köszöntés"-t felelevenítette.

Merjük továbbra is az ősi köszöntést használni, az arra adható válasszal együtt!

Elköszönéskor pedig azt mondták: ISTEN ÁLDJA! A magyar nyelvezetében, szomszédaival és embertársaival való kapcsolattartáskor is figyelt az Istenre. Ez fájt a szocialistáknak, fájt az ateista ideológiát hirdetőknek. Fájt régen is, fáj most is. Hadd fájjon a fejük tőle. Nekünk pedig melegedjen a szívünk, és erősödjön a hitünk, amikor őseink nyomdokain járunk imádságunkban, köszönésünkben, magatartásunkban!

ISTEN HOZOTT ! drága gyermekem, - mondom ma is, ha bármelyik, kirepült fiam, lányom hazajön.
ISTEN VELED! Mondom, ha elmegy.

Volt egy kedves gondnokom, Búcsi László, Laci bácsi. Ha megérkezett, és köszöntöttem, hogy ISTEN HOZTA, gondnok úr ! - ő huncutul mosolygott és szinte csintalan örömmel válaszolta: MAGAM IS IGYEKEZTEM, Tiszteletes Úr!

Hát IGYEKEZZÜNK magunk is hűek maradni Istenhez, őseink magatartásához, szüleink tanításához!

B. Juhász Levente M.V.D.
Ö.P.V. Tábori Püspök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Az lesz a legnagyobb Nap mióta Isten megteremtette Ádámot és Évát


2014. június 13. péntek, 22:20
Mélységesen szeretett leányom, az Én Időm nagyon közel van és ezért fontos, hogy minden egyes ember úgy készüljön fel a világban, mintha bármelyik pillanatban kiragadtatna ebből az életből. Ne hagyjátok figyelmen kívül Hívásomat, mert azok, akik elmulasztják, hogy felkészüljenek a Nagy Napra, nagy gyötrelemben fognak maradni.
Második Eljövetelem Napján – melyet a Nagyfigyelmeztetés fog megelőzni, amikor bebizonyítom a világnak, hogy Én Ki Vagyok –, készen kell állnotok. Azért jövök, hogy mindnyájatokat egy pompás, új és dicsőséges Paradicsomba vigyem. Senkit sem szeretnék kizárni. Mindannyian Isten dédelgetett gyermekei vagytok. Azok, aki nem ismerik származásukat, azonnal tudni fogják, hogy Ki Vagyok. Mert ez egy mélyen gyökerező emberi ösztönből fog jönni, a természetes szülőtől elválasztott gyermekhez hasonlóan, aki fel fogja ismerni saját testét és vérét, még ha az egy életet is vesz igénybe, csakhogy újra egyesüljenek egymással. Ez egy természetes érzés lesz, és azok, akiknek a szívűk meleg, az utolsó pillanatban eltelnek majd szívderítő szeretettel. Nincs mitől félnetek.
Azoknak, akik úgy döntenek, hogy a hamis istenekben hisznek, és akik nem ismerik fel a Szentháromság Egy Istent: ti nem fogtok készen állni, hogy elfogadjatok Engem, mert ti mindig elutasítottatok Engem. Mégis Magamhoz foglak húzni és meg foglak ölelni benneteket. Isten Hatalma leereszkedik majd rátok, és nehezetekre fog esni, hogy hátat fordítsatok Nekem. Ezért azoknak, akik látnak Engem, beleértve azokat is, akik elutasítottak Engem ebben az életben, a következőt mondom: abban az időpontban a legtöbben közületek fel fogják ismerni az Igazságot. Meg fogjátok engedni Nekem, hogy Szentséges Karjaimba húzzalak benneteket.
Én azonnal és egy szempillantás alatt Királyságomba foglak emelni benneteket. És akkor elkezdődik a vég kezdete. Azoknak a lelkeknek, akik imádják a fenevadat, és akik testben, elmében és lélekben átadták magukat a Sátánnak, és azoknak, akik az ő önkéntes ügynökeivé váltak, nem lesz hova fordulniuk, nem lesz hova elbújniuk és ők ott maradnak majd minden segítség nélkül, mert a Sátán el fogja hagyni őket. Addigra a Sátán a mélységbe lesz vetve és ezen a ponton az ő hatalma teljesen meg fog szűnni. Azoknak a lelkeknek a következőt mondom: Még ebben az időpontban is Irgalommal leszek irántatok. Hívnotok kell Engem és mondanotok:
„Jézus, segíts nekem. Jézus bocsásd meg minden bűnömet.” és Én a Paradicsomomba emellek benneteket is.
Meg fogom menteni azokat a lelkeket, akik hívnak Engem még mielőtt az ég bezárulna, a hegyek összeomlanának, a tenger elárasztaná a földet; és aztán az ég és a régi föld együttesen el fognak tűnni. Fel fog emelkedni új Paradicsomom, az új Ég és Föld, éppúgy, ahogyan az Ádám és Éva számára teremtve volt, és mindenki örvendezni fog. Az lesz a legnagyobb Nap azóta, hogy Isten megteremtette Ádámot és Évát. Sohase veszítsétek el a reményt, és emlékezzetek a most nektek adott Szavaimra.
Az Én Irgalmam olyan nagy, hogy még azok is meg lesznek mentve – ha óhajtják -, hogyha hívnak Engem az Utolsó Napon, akik eladták lelküket az ördögnek. Ők szintén egy dicsőséges Örök Életet élhetnek, Isten minden gyermekével együtt. Ez az új Paradicsom a ti jogos örökségetek. Ne tékozoljátok azt el a Sátán hamis és üres ígéreteiért.
Szeretlek mindnyájatokat. Tartsátok Szeretetemet szívetekbe zárva, és Én mindig meg foglak védeni benneteket a gonosztól.
Jézusotok