2012. október 12., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Sokan közületek megtagadtok majd Engem a gonosz törvények elfogadásával

2012. október 11. csütörtök, 10:03
Drága szeretett leányom, a nehézségek megkétszereződtek, melyekkel tanítványaim szembesülnek ebben az időben.
Először is tanúi a hazugságoknak, melyeket a világ kormányai felvonultatnak előttük, rájuk kényszerítenek. Ezek a hazugságok, új törvényjavaslatok, új ötletek és előírások formájában csak egyetlen dolgot váltanak ki: megszegik Isten törvényeit. Ezek a tolerancia törvényei, melyek tartózkodás nélkül megengedik, hogy a bűn tettei bekerüljenek alkotmányaitokba és templomaitokba.
A második a kínzatás, a rátok gyakorolt nyomás következménye, amiért ki meritek mondani az Igazságot, Isten Igéjét. Ha ki meritek mondani az Igazságot, leányom, hevesen fognak támadni benneteket. Aztán azzal vádolnak majd benneteket, hogy hitetlenek vagytok és hiányzik belőletek a tolerancia.
Látjátok, hogyan dolgozik a sátán? Megtéveszti a gyenge lelkeket, azáltal, hogy elhiteti velük a hazugságokat és elfogadtatja a bűnt, érvénytelennek nyilvánítva azt, mintha egyáltalán nem is létezne.
Ezek az emberek, akik szorosan kötődnek egymáshoz a nemzetek fölött, megnövelik a nyomást annak érdekében, hogy elpusztítsák Keresztény Egyházamat, és hogy a bűnt elfogadhatóvá tegyék. A céljuk: hallgatásra bírni Követőimet, hogy ne legyenek képesek nyíltan hangoztatni Szent Szavam Igazságát.
Ti ezektől az utálatosságoktól szenvedni fogtok. Ha így lesz, tudnotok kell, hogy Én szorosan egyesítem Magam a Szívetekkel.
Kérlek benneteket, legyetek erősek a kedvemért. Nektek imádkoznotok kell ezekért a szegény megtévesztett lelkekért, mert ők a gyalogosok (sakk) egy gonosz játékban, melyet azok terveznek, akik a Sátánt tisztelik.
Ne hagyjátok, hogy megtévesszenek benneteket, mert amikor azt gondoljátok, hogy gonoszságuk – melyet toleranciával és a szeretettel álcáznak mások jogaiért – legyőzte az emberiséget, akkor fog a csata kiéleződni.
Atyám Keze olyan erővel fog lecsapni, hogy elsöpri majd őket, a tetteseket. Sohasem szabad kétségbe esnetek és azt gondolnotok, hogy ez a csoport legyőzi majd Tanítványaimat. Ők sohasem lesznek erre képesek, bár idővel talán annak fognak látszani.
Ébredjetek fel, felszentelt szolgáim. Nem szabad megengednetek, hogy zaklassanak benneteket, vagy, hogy ebbe a ravasz tervbe beszippantsanak titeket, melyet azért terveznek, hogy megszentségtelenítsék Isten Szavát.
Nektek támogatnotok kell Tanításaimat, Üdvözítőtök tanítását, és soha ne tagadjatok meg Engem. Mégis kísértésbe fogtok esni, hogy ezt tegyétek. Sokan közületek megtagadnak majd Engem, azáltal, hogy elfogadják majd ezeket a gonosz törvényeket.
Ha ezt teszitek, várni fogok rátok, mert ha hívtok Engem, felemellek benneteket. Isteni Beavatkozásommal támogatni foglak benneteket.
Kérlek, benneteket imádkozzátok ezt a Litániát (3): Védjétek meg Isten Igéjét
Ó, Jézus, védj meg minket a hazugságoktól, melyek megbántják Istent.
Védj meg minket a Sátántól és hadseregétől.
Segíts nekünk, hogy jobban szeressünk Téged.
Tarts fenn a küzdelmünkben minket.
Védj meg minket a hitünkben.
Vezess minket menedéked biztonságába.
Segíts nekünk, hogy felálljunk és megvédjük Szent Akaratodat.
Erősítsd azon elhatározásunkat, hogy igaz Tanítványaid legyünk.
Adj nekünk bátorságot.
Adj nekünk bizalmat.
Az Igazság útján vezess minket.
Védj meg minket ellenségeinktől.
Áraszd ránk Védelmed Kegyelmeit.
Segíts nekünk, hogy elkerüljük a kísértéseket.
Vigyél közelebb minket Szentséges Szívedhez.
Segíts nekünk, hogy mindenkor hűségesek maradjunk Hozzád.
Ámen.
Menj Hadseregem nyugalommal és békével, abban a tudatban, hogy ebben a félelmetes időszakban közel vagyok szívetekhez. Ha magányosak vagytok, ha elveszettnek, vagy elhagyatottnak érzitek magatokat, tudnotok kell a következőket: Ekkor leszek majd a legközelebb hozzátok. Ekkor lesz az is, amikor gyengeségetek nagy erővé fog változni, éppúgy, amint ellenségetek érezhető ereje semmivé válik.

Jézusotok

Adjon az Isten!
"Kedves Nemzettestvéreim!

Nem csak Magyarországon, hanem a világ bármely országában is, a nemzeti érzület a legszebb és legtiszteletremétób erény! Ugye nem más mint: a saját nemzetéhez való kötődés, röviden és tömören!
Most ugy fogalmaznék, hogy józan paraszt ésszel akár hogy is számolom, Magyarországon a nemzeti hazafiak száma a legnagyobb!
Gondoljunk bele!!!
Magyarország lakossága kb. mondjuk tíz millió, mindenkit és 'mindent' bele számolva! Ebből magyar olyan hat millió, a hatmillió kb. 20%-ka Igaz Hazafi!!!
Ami azt jelenti, még ha lefelé is kerekitek hogy 1millió embernyi összefogás van széphazánkba!
10%-ka a tíz milliónak! A tőbbi 90%-ék fel oszlik, darabolodik, kötödik minden más egyébbhez, pl. pártokhoz kissebbségekhez, stb.! Ezek olyan 3-4%-os csoportok amik Nem Fognak Össze!!!!
Tehát nem értem mi itt a probléma a Nemzeti összefogással!
10%-ék több mint 4%-ék!