2013. május 31., péntek

Minden francia nevelőszülő potenciális buzi

Oroszország gyermekjogokért felelős ombudsmanja bejelentette; betiltják az orosz gyermekek francia nevelőszülőknek történő örökbeadását amiatt, hogy Franciaország legalizálta a buziházasságot - ami szöges ellentétben áll az orosz joggal.
Francois Hollande francia elnök május 18-án írta alá a buziházasságot legalizáló törvényt. Vlagyimir Putyin már áprilisban jelezte, hogy az örökbefogadási eljárásokat felfüggeszthetik a két ország közt, ha a törvény érvénybe lép, mert a ferde hajlamot legalizáló francia törvény alapvető értékeket vesz semmibe. Mivel a törvény beiktatását követően azonnal - a "nyugati értékeknek" megfelelően, a médiafigyelem középpontjában - meg is történt az első azonosnemű házasságkötés, ezért innentől fogva minden francia nevelőszülő potenciális buzi.
Ha egy buzi gyermeket nevel, az a degeneráltságnak való mindennapi kitettség miatt nyilvánvalóan a létező legerősebb homoszexuális propaganda (ami szintén ellentétben áll az orosz joggal), ezért az örökbefogadási eljárást felfüggesztik, ameddig Moszkva a jogi hátteret ennek megfelelően nem módosítja. Az örökbefogadást érintő törvények aszerint kerülnek majd módosításra, hogy az eljárás csak akkor valósulhat meg, ha a gyermeket örökbefogadó házaspár egy férfiból és egy nőből áll.
Korábban Párizsban több mint 150 ezer egészséges ember vonult fel, hogy a törvény beiktatása ellen tiltakozzon. Beszédes példája ez annak, hogy pusztán a tömegre alapozva semmit nem lehet elérni a politikában. Nem ez volt az első tüntetés, a kormány a degeneráltság legalizálása ellen nyíltan kiálló milliókat vette semmibe egy-egy pénzes - feltehetőleg szintén buzi - lobbista kampányhoz adott támogatása miatt.
Ezért mától fogva minden francia nevelőszülő is potenciális buzi, a Franciaországot kormányzó "felvilágosult" szabadkőműves politika pedig sikeresen egy egész népet bélyegzett meg.
Hídfő.net

2013. május 30., csütörtök

Kovács András: Bernát dicsősége

Távol a falutól, lent a folyóparton állt egy összetákolt, gallyakkal megtámogatott, düledező kunyhó. Lakóját a falubéliek csak bolond Bernátnak nevezték, noha erre a névre okot igazából sohasem adott. Különcnek tartották, mert egyedül élt.

Magányában csak egy valaki osztozott: hűséges kutyája. Hajdanában kóbor eb volt, akit a faluból elüldöztek.
Étlen, szomjan kószált a mezőn, amikor Bernát ráakadt. A szerencsétlen állat egyik lábát csak húzta maga után. Bottal törhették el gonosz emberek. Talán. Ettől kedvelte meg annyira Bernát, ugyanis gyermekkorától kezdve ő is bicegve járt. Azóta jóban-rosszban összetartottak már több esztendeje.

Ha Bernát nagy ritkán bement a faluba, kutyája ott poroszkált mellette. Egy pillanatra sem hagyta el, gazdáját.
Mikor alakja feltűnt az úton már messziről felismerték, hatalmas csődület támadt körülötte és elkezdődött a gúnyolódás:
- Nézzétek a félkegyelműt!
- Micsoda pompás kísérőd akadt!
- Nézzétek, úgy jár mint egy király... - hahotáztak az emberek.
Ilyenkor Bernát csendesen megszaporázta lépteit és ahogy csak tudott, sietett ki a faluból. Az úton még sokáig követték, a gyerekek nyelvüket kiöltve csúfolták, gyakran kövekkel is dobálták.

A suhancok bandavezére, Márió, már régóta mesterkedett azon, hogy alaposan megtréfálja a "Félkegyelműt". Mikor észrevette, hogy mennyire ragaszkodik kutyájához, rögtön megfogalmazódott fejében a terv:
- Láttátok Bernát korcs kutyáját? Ugye milyen csúnya állat? Pusztítsuk el! - adta ki a jelszót. A gyerekek, jó tréfát remélve csatlakoztak hozzá. Ettől kezdve keresték a kedvező alkalmat.

Kitalálták, hogy a folyó legmélyebb, legörvénylőbb szakaszának partjáról fogják Bernát kutyáját a vízbe lökni. Minden készen állott, csak azt nem tudták, hogyan csalogassák vízközelbe az állatot.

Aztán elérkezett a nagy pillanat. Kilopakodtak a kunyhó közelébe. Márió előhúzott a zsebéből egy jókora füstölt kolbász darabot, madzagra kötötte és a kutya előtt a part irányába húzta. A gyanútlan eb elindult a csali után. A folyó parton a vad örvénylő víz láttán a többiek megtorpantak.
- Márió, itt mégsem kellene a kutyát vízbe lökni. Itt túl veszélyes, könnyen belefúlhat.
- Mi az fiúk, féltek ? Akkor menjetek haza! - hangzott a válasz. Azzal egy hirtelen mozdulattal vízbe lökte a békésen falatozó állatot. A szerencsétlen kutya nyüszítve próbált menekülni, de hiába. A fiúk ijedt arccal nézték. Csak Márió bámulta arcán önelégült mosollyal az állat küzdelmét.

Közelebb lépett a parthoz, hogy jobban lássa a kutya erőlködését. De ekkor hirtelen megcsúszott a nedves talajon. Hiába próbált megkapaszkodni, a parti fűcsomók kicsúsztak ujjai közül, belezuhant a vízbe.

Társai rémülten futottak a falu felé. A szerencsétlenül járt fiú pedig eszeveszettül kiabált a hullámok közül.

A nagy kiáltozásra előjött kunyhójából Bernát is. Kutyáját nem látva, rosszat sejtve a hang irányába indult. Iszonyú látvány fogadta, amikor megpillantotta hűséges társát a habok között vergődni, kutyájától nem messze pedig egyik leggonoszabb csúfolóját, Máriót fedezte fel, aki szintén életveszélyben volt.

"Menteni!" - volt az első gondolata.

Másodpercek tört része alatt fogalmazódott meg benne: "Menteni. De kit?
Én csak egyiket tudom megmenteni."

Hűséges kis kutyájára nézett, legigazibb társára, aztán a fiúra, aki otromba tréfák sorozatával próbálta még nevetségesebbé tenni. Iszonyúan nehéz helyzetben volt, de döntenie kellett. Fogát összeszorítva, határozott, gyors mozdulattal a hullámok közé ugrott. Keserves küzdelem kezdődött...

Mire a falubeliek kiértek, a fiú már a parton volt, mellette pedig kimerülten Bernát. Fájdalmasan egyedül érezte magát, üresen nézett az örvénylő vízre. Az emberek döbbenten nézték. Egy könnycsepp gördült végig az arcán. Ebből megértették: kutyáját már nem tudta megmenteni.

Ettől a naptól kezdve megszűnt a gúnyolódások és rosszalló tekintetek sorozata.
A faluban mindenki tisztelettel nézett Bernátra, s ha feltűnt bicegő alakja, már messziről, előre köszöntek neki

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten, az Atya: Ütést fogok mérni minden nemzetre a meggyilkolt ártatlanok számarányának megfelelően


2
013. május 29. szerda 22:50
Drága leányom, Én vagyok a Kezdet és a Vég. Én vagyok a Teremtője mindannak, ami van, és ami lesz. Én vagyok az élet és a halál Ura. Senkinek sincs joga beavatkozni az életbe vagy a halálba, mivel egyedül csak Én, a ti Mindenható Atyátok vagyok az, aki mindkét esetben beavatkozhat.
Amikor az ember elkezdi hinni, hogy ő éppolyan jó, vagy talán még jobb, mint Én, akkor megpróbál utánozni Engem. Amikor az ember át akarja venni az irányítást Teremtésem fölött, akkor őt erre a Sátán kísérti, hogy vétkezzen. Amikor a büszkeség bűne ilyen mértékben fertőzi meg a lelket, akkor az ember szembeszáll Velem, elpusztítván az életet a Földön.
Miért akarná ezt tenni az ember? Ő, amikor elveszi az anyaméhben lévő gyermek életét, hatalmat akar szerezni magának a fölött, amit Én önként adtam. Amikor az ember ellenőrizni akarja a népességet, akkor el fogja pusztítani az életet a születés előtt, és megöli azokat, akiről úgy véli, hogy nem szabad tovább élniük.
Létezik egy bizonyos csoport által készített terv, leányom, hogy tönkretegye a világnépesség növekedését, és mindezt az abortusz gonoszságának beiktatása által. Az abortusz növekedése és annak világszerte történő gyors bevezetése, nem véletlen. Ez minden nemzetben egyre csak terjed. Azok a nemzetek, akik az abortuszt ellenzik, félre lesznek állítva a tízszarvú fenevad által, és kényszerítve lesznek, hogy ezt a förtelmes (tettet) bevezessék.
Kezem által súlyos büntetést fogok kiszabni azokra a nemzetekre, akik az abortuszt bevezették. Látni fogjátok, hogy ez megtörténik, amint az ilyen törvényeket bevezetik, és a kimért büntetések által is. Tudni fogjátok, hogy az Én Kezem az, amely lesújtott az ilyen gonoszságra. Azoknak, akik azt gondolják, hogy joguk van elvenni az életet, tudniuk kell, hogy ez a jog nem létezik. Vegyétek el az életet, és akkor nem lesz életetek. Nem lesz Örök Életetek, ha részt vesztek bármilyen tevékenységben, amely ilyen gonosz törvényeket léptet életbe. Ugyanez a büntetés lesz kiszabva azokra is, akik igazolni merik az eutanáziát.
Irgalmam bőséges, és meg fogok bocsátani azoknak, akik nem értik a jó és a rossz közötti különbséget. De amikor tudatosan vesztek részt egy világméretű tervben, hogy egy bizonyos sátáni csoport részeseiként életet pusztítsatok, akkor elkárhoztok. A jövőtök megpecsételtetett a fenevadnak tett ígéretetek által, és rövidesen szövetségesei lesztek az Antikrisztusnak.
Azáltal, hogy elveszitek az ártatlanok életét és erőszakkal léptetitek életbe az ilyen törvényeket, akkor nyíltan szembeszálltok az egyik legfontosabb Parancsommal, hogy „Ne ölj!” Ha egy ilyen világméretű népirtást terveztek, akkor a gonosz munkáját végzitek, és ezért Én el foglak pusztítani benneteket.
Először figyelmeztetéseket adok nektek, s aztán, ha ezek a gonosz törvények nem kerülnek korlátozásra, nem hagytok más választást Számomra. A Föld olyan erővel fog rázkódni, hogy el fog nyelni benneteket. Ütést fogok mérni minden nemzetre a meggyilkolt ártatlanok számarányának megfelelően.
Ha nem avatkoznék be, akkor a vadállat a nemzeteket nagyon hamar felfalná, és senki sem maradna belőle. Azt akarom, hogy tudjátok: a bűn olyan mértékben fertőzte meg a Földet, hogy már csak egy pislákoló Fény maradt belőle. Ez a Fény Isten Fénye, és ez jelen van Fiamban és az Ő Misztikus Testében. Bűneitek továbbra is ostorozzák Őt, és ez fokozódni fog egészen addig a szakaszig, amíg Egyházát keresztre nem feszítik. Amikor ez megtörténik, a sötétség leereszkedik, és eljön a vég.
Haragom elérte határát. Imáitok segíteni fognak enyhíteni néhány büntetést, melyeket erre a hálátlan világra és az ilyen gonosz bűnösökre fogok bocsátani, de nem mindenkire; mert ezeknek a büntetéseknek be kell következniük, megakadályozván, hogy ezek a tervek elpusztítsanak benneteket. Ha nem próbálnám megakadályozni az ilyenfajta utálatosságok terjedését, akkor később már lelkiismeretfurdalás sem lenne. Szégyen sem. Az a tény sem lenne tudatos, hogy az életet Én teremtem, a Legmagasságosabb Isten, és azt Én vehetem csak el, Szent Akaratomnak megfelelően. Senki másnak nincs hatalma arra, hogy hasonlóképpen cselekedjen.
Az évszázadok során Haragom megmutatta magát gyermekeimnek, de mostanáig ellen tudtatok állni a büntetéseknek, melyeket most azokra zúdítok, akik az abortusz cselekedetének bevezetéséért felelősek.
Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten

A Házi Áldás az egész család életét megváltoztathatja!

Ajánlom mindenkinek, hogy egy Házi Áldást tegyen ki a lakásába. Lentebb egy saját kezűleg készített fajta látható, de sok más formájú is nagyon nagy szolgálatot tud tenni a család boldogulásához. Színes nyomtatóval ki lehet nyomtatni, aztán bekeretezni és a falra felakasztani.
Mikor valaki kirakta a Házi Áldást a konyhájukba, akkor egy belső hang szólalt meg benne és azt mondta neki, hogy az egész életetek meg fog változni. (Természetesen jó irányba.)
Mivel ha fényt hívsz be az életedbe, akkor ott már a sötétség nem fog tudni érvényesülni!
4 példány van a lapon. Amit nem használsz fel, azt add oda a rokonoknak, vagy dobd be idegenek postaládájába. :)
Terjeszd ezeket az információkat, hogy a magyar családok ismét egy jobb sorsnak a részesei lehessenek. :)

Nagyításhoz katt a képre.


hhttp://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/igazsag-kutatasa/2518-hazialdas

Világméretű szentségimádást hirdet vasárnapra a Vatikán

Vasárnap, június 2-án világméretű szentségimádást vezet a Szentatya. A hit évének jegyében született kezdeményezést az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa jelentette be május 28-án. 
Szentségimádásra hívják a híveket az egész világon a Szentatya szándékára. Rómában délután 5 és 6 óra között tartják a szentségimádást, világszerte minden székesegyházban és templomban ehhez igazítják az időpontot.
A pápa a következő két szándékra kéri az egyetemes Egyház imáját a szent óra alatt:
Az Egyházért. Az egész világon jelenlévő Egyházért, mely egyesül a legszentebb Oltáriszentségnek, az egység jelének az imádásában. Adja meg az Úr az Egyháznak, hogy még teljesebb engedelmességgel hallgassa az Igét, és így egyre szebben, bűn és szégyen nélkül, szentül állhasson a világ előtt. Azért, hogy a megmentő Ige hűséges hirdetését az Egyház, mint az irgalom hordozója adja tovább, növekedve a szeretetben, s így választ tudjon adni a fájdalomra és a szenvedésre, visszaadva az örömöt és a derűt.
A szenvedőkért. Mindazokért, akik szerte a világon rabszolgaságban szenvednek; a háborúk, az emberkereskedelem, a kábítószer-kereskedelem áldozataiért.  A gyermekekért és nőkért, akik bármilyen erőszaktól szenvednek. Hallja meg néma kiáltásukat a virrasztó Egyház, aki a keresztre feszített Krisztusra tekintve nem feledkezhet el az erőszaknak kiszolgáltatott emberekről. És mindazokért, akik egzisztenciális veszélyben vannak: a munkanélküliekért, idősekért, elvándorlókért, hajléktalanokért, foglyokért és minden, a társadalom peremére szorult emberért. Azért, hogy az Egyház imája és tevékeny közelsége vigasztalja őket, erősítse reményüket, és bátorítsa őket az emberi méltóság védelmében.
A világméretű szentségimádási órára való felhívás a hit évének jegyében történik, ahogy egy másik kezdeményezés is, melyet szintén május 28-án jelentettek be. Ez pedig az Evangélium Vitae napja lesz június 15-16-án, melynek felelőse Rino Fisichella érsek, a Pápai Tanács elnöke.
Az érsek felvázolta az esemény programját: június 15-én, szombaton este gyertyás menet vonul majd végig a Via della Conciliazionén egészen a Szent Péter térig, melyre a világ minden tájáról érkeznek résztvevők, akik az emberi élet méltóságára kívánják felhívni a figyelmet. A résztvevők szombaton, még a menetet megelőzően meglátogatják Szent Péter sírját és szentségimádáson vehetnek részt a Szent Péter-bazilikában, vasárnap reggel pedig Ferenc pápa mutat be számukra szentmisét.
Magyar Kurír

2013. május 29., szerda

Muzulmánok és hinduk adakoztak a katolikus templom építésére


Egy kis bangladesi városkában hinduk és muzulmánok segítségével épül az új katolikus templom. A két vallási közösség gyűjtést rendezett, hogy segítse a katolikus közösséget.
Boniface Subrata Tolentino plébános nagyon boldog, hogy ilyen szép jelét adták az együttműködésnek. A katolikus hívek szerint Mathbari városkájában tulajdonképpen az ő érdeme, hogy a különböző vallások derűs, nyugodt légkörben élnek egymás mellett. Tiszteli más vallások híveit, meghívja őket a keresztény ünnepekre és így a plébániai hívek is gazdagodnak a többiek tapasztalataik által.

Bangladesben a népesség nagy része muzulmán, a keresztények, akik közül a legtöbben katolikusok, a népességnek csupán 0,4 százalékát teszik ki. A muzulmán fundamentalisták gyakran erőszakosak a kisebbségekkel szemben, Mathbari városa azonban kivételt képez ez alól. 3500 katolikus él itt, az 1925-ben épült régi templom túl kicsi számukra, ezért vált szükségessé egy új templom építése.

Egy hindu így nyilakozott az Asia News hírügynökségnek: „Adtam  a pénzemből, mert jó kapcsolatunk van a keresztényekkel, a szomszédaink, együtt élünk, osztozunk egymás örömében és fájdalmában.”

Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Amint a Hangom felcsendül, milliókat fog Felém vonzani a következő szakaszban és a végső szakaszban pedig milliárdokat

2013. május 28. kedd 20:30
Drága szeretett leányom, éppen most készítem fel a világ minden részét Második Eljövetelemre. Kivétel nélkül minden nemzetet felragadok majd Irgalmasságom Kezébe, hogy Királyságomba vihessem őket.
Az Én tervem nagyon részletes, mégis egyszerű. Amint a Hangom felcsendül, az milliókat fog Felém vonzani a következő szakaszban és a végső szakaszban pedig milliárdokat. Most sokkal többen fogják meghallani az Igazságot, de nem akarják elfogadni, amíg meg nem történik az, amit neked megmondtam. Küldetésem gyorsan szét fog terjedni, és amikor majd mindenki tudja, hogy Én vagyok az, Jézus Krisztus, Aki ezt a Hívást intézi a Mennyből, csatlakozni fognak Hozzám. Küldetésemre válaszolni fognak még azok is, akik megtagadják ezeket az Üzeneteket.
Ti, Követőim, lehet, hogy el vagytok csüggedve a durva bánásmód miatt, melyet Miattam kell elviselnetek, de nem fog sokáig tartani. Oly nagy a Szeretetem Isten gyermekei iránt, hogy azt egy olyan szülőhöz lehet hasonlítani, akinek sok gyermeke van. Néhány gyermek tisztelni fogja édesanyját és édesapját, és válaszolnak az irántuk mutatott szeretetre. A többi gyermek félre taszítja szüleit, rosszul bánik fivéreivel és nővéreivel, míg végül minden kapcsolatot megszakítanak. A vér szerinti kapcsolat és a szeretet miatt minden erőfeszítésre sor kerül majd, nemcsak a szülők részéről, hanem a testvérek részéről is, hogy visszacsalogassák az elveszett gyermekeket a családjuk keblére. És amikor ez megtörténik, minden bűn, harag és elutasítás el lesz felejtve.
Követőim, mivel szembe kell néznetek mások haragjával, nyugodtnak és türelmesnek kell maradnotok. Kitartásotok próbára lesz téve és néhányan közületek el fognak esni. Ha elestek, akkor a hűséges Követőim mindent meg fognak tenni, hogy visszahozzanak benneteket, hogy válaszolni tudjatok Hívásomra.
Szeretett Jézusotok

2004. július 29-e óta Kolumbiából

SZENTELMÉNYEIM AZ ÉLET FORRÁSA. HASZNÁLJÁTOK MIND GYAKRABBAN. ENGEM TALÁLTOK BENNE!
2013. Május 6. 08:30


Az Oltáriszentségi Jézus felhívása az emberiségnek.

Gyermekeim, béke veletek! Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy veletek maradjon minden tabernákulum csendjében egészen az idők végezetéig. Az Én Testem igazi eledel, az Én Vérem igazi ital, az örök élet a szellemetek számára. Gyertek közel hozzám, és ne féljetek, én vagyok az Üdvösségetek, az eledeletek, a menedéketek, az erőtök, gyertek hozzám! Vegyetek menedéket bennem, pihenjetek meg bennem, Én itt vagyok, hogy meghallgassalak titeket és megoldjam meg a problémáitokat, hogy segítsek, hordani kereszteteket minden nap.
Gyermekeim, ne keressetek emberi megoldásokat problémáitokra, ne bizakodjatok világi dolgokban, emlékezzetek arra, hogy minden ezen a világon hiábavaló és múlandó. Keressétek az Életadó Szőlőtőkét, amely Én vagyok, és Én megadom nektek az az örök élet örömét. Miért félsz közelebb jönni hozzám? Nézd, Én vagyok a te Atyád, és én ismerlek téged. Azért vagyok itt, hogy megbocsássak neked, és nem azért, hogy meg büntesselek. Az Én Szeretetem és Irgalmam nagyobb, mint a te bűneid, hidd el, a Barátod vagyok, Testvéred és Atyád. Mondj el mindent, ne félj, pihenj meg bennem, és Én megkönnyítem terheidet, megoldom a problémáidat és megbocsátom bűneidet, bármilyen nagyok is azok. Ne keress nélkülem megoldást problémáidra, keresd az Életet, amely Én vagyok, és minden megoldódik hited szerint.Szentelményeim az Élet forrása. Használjátok azokat minél gyakrabban! Engem találtok benne. Habár nem láttok engem, higgyétek, hogy én itt vagyok Lélekben és Életben, látlak és hallgatlak titeket. Én vagyok minden idők Istene, aki soha nem hagyja el a szegényeket vagy a legrászorultabbakat, sem a tehetetleneket, sem az özvegyeket vagy az árvákat, sem a boldogtalanokat, vagy a betegeket, és még kevésbé a bűnbánó bűnösöket.Gyertek hozzám, töredelmes és alázatos szívvel, és ígérem, hogy én megbocsátok nektek, és soha nem emlékszem bűneitekre.
Én vagyok a Szeretet lényege és az a szeretetet, amely belőlem származik, az a megbocsátás és az irgalom kimeríthetetlen forrása.
Gyertek ide prostituáltak, homoszexuálisok, kábítószerfüggők, tolvajok, alkoholisták, házasságtörők, paráznák, buják, abortuszon átesett anyák, , boszorkánymesterek, varázslók. Gyertek hozzám bűnösök minden osztályból, fajból, kultúrából vagy vallásból és biztosítalak benneteket, hogy nem fogtok csalódni . Én vagyok az Út, amelyet kerestek, én vagyok az Igazság, amely szabaddá tesz titeket, és én vagyok az Élet, amely ki akar áradni rátok bőségesen. Ne féljetek, gyertek hozzám, mint a tékozló fiú, és én lakomát rendezek visszatérésetekkor. Várlak benneteket, ne késlekedjetek. Szeretlek benneteket, Atyád: az Oltáriszentségi Jézus, a barát, aki soha nem okoz csalódást.
Tegyétek ismertté üzeneteimet az egész emberiségnek
A LELKI HARCBAN A FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR TITKAIT,A DRÁGA SZENT VÉR
KORONÁJÁT ÉS FIAM SZENT SEBEINEK RÓZSAFÜZÉRÉT IMÁDKOZZÁTOK!

2013.május 13. 09:45


A MINDEN NÉPEK ASSZONYÁNAK FELHÍVÁSA A KATOLIKUS VILÁGHOZ

Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek.Az ötödik
 Mária-dogma Kihirdetése lesz a ti szabadságotok kezdete. Az ötödik dogma az én ellenségemnek a veresége. Ez az oka annak, kicsiny gyermekek, hogy az én ellenségem annyi akadályt és korlátot okoz nekem, a Minden Népek Asszonyának, mert tudja ezzel vereséget fog szenvedni. Kérem ezért az én gyermekeimet, hogy mostantól szerepeljenek a rózsafüzért imádkozásakor szándékaitok között ezek a nagy kérések:


1.Az ötödik Mária-dogma kihirdetéséért (Mary Mediatrix, Co-Redentrix
  és szószóló, Minden Nemzet Asszonya).

2.Oroszország Szeplőtelen Szívemnek szenteléséért.


3.Ferenc pápáért és az egyházért.


4.A világbékéért.


5. Szeplőtelen Szívem győzelméért.


Megiddo Völgyében ér véget a rabszolgaságotok, azon a helyen lesz a
  végső harc a szabadságotokért, és a győzelem az ellenfelem fölött.
Száműzik a gonosz minden erejét a föld felszínéről. Növeljétek az imáitokat több rózsafüzérrel, böjttel, vezekléssel és áldozatok hozatalával, hogy az ellenfelem nagyobb vereséget szenvedjen. A lelki harcban szent rózsafüzérem fájdalmas titkait, a Drága Vér koronáját és Fiam Szent Sebeinek a rózsafüzérét imádkozzátok!
E három rózsafüzér imája lebontja az erődítményeket, amelyeket az én ellenségem hozott ebbe a világba, és biztosítja, hogy az ő támadásakor védve legyen lényetek fizikai, pszichikai, biológiai és lelki szinten.
Ez a rózsafüzér ima felszabadítja megkínzott lelkek és visszaadja a békét. Kisgyermekeimnek adom ezt a hatalmas páncélt, hogy megszabaduljatok a lelki láncoktól, amelyet az ellenfelem rabszolgájává tett titeket. Imádkozzátok ezt a három rózsafüzért, és a gonosz legyőzhető, böjttel, bűnbánattal és az Fiam Testének és Vérének vételével. Ez a legtöbb, amit tehettek, mert ez megerősít, hogy bátran szembenézzetek szorongatóval a támadások idején. Kövessétek ezeket az utasításokat, és a gyakoroljátok be őket, hogy győztesen kerüljetek ki a szellemi harcban minden nap.
Minden alkalommal, amikor imádkoztok, és szellemi harcba léptek, kérem, hogy kapcsolódjatok össze lelkileg:
1.. Szentháromsággal (Atya, Fiú és Szentlélek).

2.. Szeplőtelen Szívemmel és a legtisztább házastárssal, Szent Józseffel.


3.. Az őrangyalotokkal és minden szolgáló angyallal.


4.. Szent Mihállyal, Szent Gábriellel, Szent Rafaellel és a Mennyei Hadsereggel.


5. Diadalmas, Tisztítótűzbeli és Harcos Hadsereggel.


Ha egyesülten imádkoztok, mi leszünk Isten Hatalmas Hadserege, amely
  le fogja legyőzni az ellenséget, és gonosz seregét. Szabadulásotok órája közeledik, ne féljetek, vegyétek ki a részeteket, azaz imádkozzatok, és a Mennyország győzelmet ad. Csak előre a Nagyszerű Máriás Hadseregem, egy lépést sem hátra!
Édesanyátok és Úrnőtök a szabadság felé vezet benneteket! Isten békéje legyen veletek, és Anyai védelmem segítsen titeket. Szentséges Édesanyátok, a Minden Népek Asszonya.

Tegyétek ismerté üzeneteimet az egész világon.

Szent Mihály arkangyal felhívása Isten gyermekeinek
2013-05-19

Dicsőség az Istennek, Dicsőség az Istennek, Dicsőség az Istennek! Alleluja. Alleluja.Alleluja.


A legmagasságosabb Isten békéje legyen veletek. Testvéreim!

Imádkozzatok Jézus Krisztus helytartójáért, mert nagyon nagy próbáknak lesz kitéve pontifikátusa alatt. Miasszonyunk, a Mennyei Királynő kérésére a háborúk még vissza lesznek tartva. Ne hanyagoljátok el az imát, mert a gonosz el akar benneteket nyelni, keresi az alkalmat.
Imádkozzatok egymásért, alkossatok imaláncot,hogy csökkentsétek a gonosz erejét. E világ fejedelmének ideje a végét járja, ezért támadásai egyre erőszakosabbak. Ezért meg kell erősíteni magatokat imában, hogy készek legyetek kivédeni a támadásokat.


Testvéreim, hamarosan elkezdődik a megpróbáltatás ideje, megpróbálják hiteteket, irgalmasságotokat, alázatotokat, engedelmességeteket, de legfőképp szereteteteket. Gyakran olvassátok a Szentírást, elmélkedjetek rajta, hogy győzhessetek a hitben, mert próbának lesztek kitéve. A juhnyáj nagy veszélynek lesz kitéve, maradjatok meg az ima egységében, tartsatok ki a hitben, mert nehéz napok jönnek, el kell viselnetek a tisztulás fájdalmát, melyet érezni fogtok testetekben, lelketekben, szellemetekben. Tartsatok ki, tartsatok ki, hogy megkapjátok az élet koronáját.

Fogadjátok mindezt szeretettel és ajánljátok fel Istennek.
Valahányszor összetalálkoztok vele, ne veszítsétek el a fejeteket.

Emlékezzetek: mindez a ti tisztulásotok része. Jaj a föld lakóinak, akik elutasítják Isten hangját, mert nagy lesz a nyomás! Isten nélkül semmik vagytok! Nélküle nem lesztek képesek elviselni a próbát a nehéz pillanatokban, amelyen keresztül kell mennetek. Legyetek kitartóak a hitben és soha ne veszítsétek el hiteteket Istenben! Atyám próbára teszi az emberiséget, megengedi az ellenség kísértését, hogy ellenőrizze hiteteket. Isten és felebarátotok iránti szeretetetek lesz az erőtök a nyomorgatás napjaiban. Amikor éhínség ideje eljön, segítsétek egymást, ez a hitetek próbája, maradjatok szilárdak és hűségesek Istenhez. Ha leküzditek a katasztrófákat, adjatok hálát Istennek. Ne vegyétek fel a mikrochipet, a fenevad bélyegét, hogy ne legyetek megjelölve. Tudjátok, Atyám nem hagy el benneteket. Ő lesz az eledele a hozzá hűséges embereknek. Amikor az üldözések jönnek, maradjatok nyugodtak és engedjétek, hogy a Miasszonyunk és Királynőnk irányítson benneteket és én, és semmi nem fog történni, ha bíztok a mi védelmünkben. Emlékezzetek minderre azokban a napokban, és minden Atyám akarata szerint fog történni.


Hit, a Szeretet, az Alázat, Jótékonykodás, Engedelmesség, Kitartás és a Bizalom az Úrban a ti erősségetek, amely Isten Népévé tesz benneteket. Atyám öröksége, számíthatok rám, ha gyengének érzitek magatokat. Hívjatok engem és én felemellek titeket, eljövök az Atyám hadseregével harcolni értetek. Biztos lehettek benne!


Testvérek, ismerjük törékeny, gyenge emberi körülményeiteket, hívjatok bennünket és mi szívesen jövünk hogy támogassunk benneteket. Mi a mennyei karok arkangyalai és angyalai vagyunk. Hívjatok bennünket, mert ez egy nagyon erős a szellemi hadviselés, a démonok elmenekülnek minden egyes könyörgésre, amit ti hittel kértek. Azért vagyunk itt, hogy szolgáljunk titeket. Ezzel az imával hívjatok: Szent Arkangyalok és Angyalok Mennyei Serege, siessetek a segítségünkre . Kérjük ezt Jahve Szent Nevében, aki a mi Atyánk, és a ti Atyátok. Terjesszétek ki fölénk védelmeteket és segítségeteket minden pillanatban, hogy kitartsunk a hitben, és elérjük az örök dicsőséget. Ámen.


Kicsoda olyan, mint Isten? Senki sem olyan, mint Isten. A ti testvéretek, Michael, és az Arkangyalok és Angyalok a Mennyei Karban.

Dicsőség Istennek, mert Jó, és Irgalmassága végtelen. Alleluja,
Alleluja, Alleluja. Ámen.A világ elkezdi majd jajgatását, mint a szülésben lévő nő, és életet
fog adni egy új teremtménynek!

2013. május 28.

Mária, Rosa Mystica hívása az emberséghez

Kis gyermekek, Isten békéje legyen veletek!

A világ elkezdi majd jajgatását, mint a szülésben lévő nő, és életet fog adni egy új teremtménynek! Ez a világ, amit ismertek, nagyon rövidesen el fog múlni. De ne féljetek, maradjatok nyugodtak, és bízzatok az Úrban, és minden az Úr akaratának megfelelően fog végbemenni. Különböző helyeken a föld elkezdett rázkódni és nagy lyukak keletkeztek, melyeket az emberi tudomány nem tud megmagyarázni.
Ez mind annak az átalakulási időszaknak a része, melyben a teremtmény elkezdett szenvedni.

Kis gyermekek, elmondom erről a változásról, hogy ez a föld belsejében kezdődött, figyelmeztetés nélkül, és tudjátok, hogy ez annak a megtisztulásnak a kezdete, mely a teremtmény és az őáltala létrehozott dolgokra fog irányulni. Még egyszer elmondom nektek, hogy a nélkülözés
napjai közelednek, ezért sok vizet és élelmiszert tartalékoljatok, gyűjtsétek össze, és tároljátok dobozokba. Mert mindezek a változások, melyeket a teremtmények el fognak szenvedni, víz és élelemhiányt fognak eredményezni. Ezek a változások, melyek az Univerzumban fognak történni, hatással lesznek a mezőgazdaságra itt a földön, és meg fogják fertőzni a vizet. Nehéz napok jönnek az emberiségre, napok, melyen sehol senki nem lesz biztonságban, a bizalom elveszik, és sok lélek a hitet megtagadja, de ne féljetek, mert ha megmaradtok az Úr dicsőségében, és összegyűltök imádkozni, minden sokkal könnyebb lesz.

Kis gyermekek, anyai szívem szenved, látva Atyám házainak eltűnését.

Sok országban a hit az Istenben elveszett, és az Ő házai közül sokat eladtak a legmagasabb árat ajánlónak. Terjed a hitetlenség, és sok lélek elveszik, mert nem hisznek az Isten létezésében. Imádkozzatok azokért a lelkekért, akik az Atya és a Törvények nélkül élnek, és azokért az országokért, melyek sötétségben vannak, mert sokuk, mint Szodoma és Gomorra el fog tűnni gonoszságuk és bűneik miatt.

Ahogy Szent Pál mondja: "Tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek, az emberek önzőek, kapzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók, vakmerők, és felfuvalkodottak lesznek. Inkább az élvezetet keresik, mint az Istent: a jámborságnak a látszatát még megtartják, de a lényeget megtagadják. Kerüld az ilyen embereket."
Mindez kezdete az írás szó szerinti beteljesedésének.

Kis gyerekek, a könyörület kihűlt, ma nagyon kevesen vannak, akik törődnek a legrászorulóbb testvéreikkel. A modernizáció, a féktelen anyagiasság, és az "én" kultúrája az ember elembertelenedéséhez és az értékek elveszéséhez vezet. Elmondom nektek, ahogy a teremtmény elkezd megváltozni, katasztrófák fognak jönni, melyek nagy szerencsétlenségeket, éhínséget, járványokat és pusztulást fognak hozni, és hacsak nem segítetek egymáson, sokan el fognak pusztulni.

Isten népe, ne veszítsétek el a hitet és a reményt a megpróbáltatás napjaiban, higgyetek minden pillanatban az isteni gondviselésben, és Atyám gondoskodik rólatok, és Ő lesz a megélhetéstek azokban a napokban.

Imádkozzatok és bízzatok, Atyám mannát fog küldeni és az Élő vizek folyamai fognak kiáradni, hogy csillapítsa szomjatokat, így át tudok kelni a megtisztulás sivatagán, mely az új teremtés dicsőségébe vezet titeket. Kis gyermekek, gyűljetek Anyátok köré, maradjatok együtt az imádságban és az egymás megsegítésében, hitetek erősen tart majd titeket, mint Libanon cédrusai, így ellent tudtok állni a megtisztulás megpróbáltatásainak, melyek előttetek állnak.

Isten békéje és szeretete maradjon bennetek, és anyai védelmem legyen veletek mindig.

Szentséges Anyátok, a Rosa Mystica.

Tegyétek ezeket az üzeneteket ismertté az egész emberiség számára.

Kirill pátriárka: Isten színe előtt bűnös dolog az azonos neműek házassága

Bűnös dolognak tartja az azonos neműek házasságát Kirill orosz pátriárka, aki ezt Moszkvában jelentette ki, amikor Thorbjorn Jaglanddal, az Európa Tanács főtitkárával beszélt.
"Ha az ember úgy dönt, hogy ilyen életmódot választ, joga van hozzá, de az egyház feladata az, hogy leszögezze: ez Isten színe előtt bűnös dolog" - mondta a Catholic World News hírportál és az Interfax orosz hírügynökség által idézett ortodox egyházfő a 47 tagállamot tömörítő szervezet norvég főtitkárának.

A pátriárka elmondta: örömmel fogadta a nagy tömegeket megmozgató tüntetések hírét az azonos neműek házassága ellen Franciaországban. Megállapította: az azonos neműek házassága "olyan bűn, amelyet az emberiség történetében először törvénnyel igazolnak".

Thorbjorn Jagland nemrég lezajlott moszkvai látogatásán azt kérte: az orosz törvényhozás alsóháza, a Duma ne fogadja el a homoszexuális propagandát tiltó törvényt. "Nagyon fontos, hogy bármilyen újonnan elfogadandó törvény ne ássa alá a véleményszabadság alapjogát" - mondta a deviánsok védelmében a nyugati politikus.

A jogszabály, amelynek elfogadását - nagyon helyesen - a Kreml és az orosz ortodox egyház szorgalmazta, kimondja, hogy egész Oroszországban jogellenes a homoszexuális, leszbikus, biszexuális és transznemű propaganda. A törvény alapján tilos lesz minden olyan nyilvános rendezvény, amelyen kiállnak a deviánsok jogai mellett.
MTI

Fekete Zsuzsa: Közeledés

Adna-e úrvacsorát Barsi Balázs ferences szerzetesnek a dunamelléki református püspök? – ez is kiderült azon a dispután, amelyet Balog Zoltán református lelkipásztor, emberierőforrás-miniszter vezetett Budapesten, a Hold utcai templomban. Lesz valaha egyetértés fontos kérdésekben a különböző felekezetek között? Tudnak-e úgy harcolni a katolikusok és reformátusok saját identitásukért, hogy közben ne csapják arcul a másikat?
Hitviták
Kárhozatos bálványimádás, eucharisztia, egyházszakadás, hitviták. A laikus csak kapkodja a fejét, és felteszi a kérdést: miért is fontos a 21. században olyan kérdésekről vitatkozni, amelyek a kívülállók számára teljesen lényegtelennek tűnhetnek. A téma nehézségét talán az is mutatja, hogy csupán egyetlen református teológiai hallgatót lehetett felfedezni a nézők között, a disputa az érettebb közönséget vonzotta. A Protestáns tavasz elnevezésű rendezvénysorozat csütörtök esti programján az eucharisztiáról cserélt eszmét Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, valamint Barsi Balázs ferences szerzetes. A beszélgetés apropóját az adta, hogy nagy vihart kavart a református zsinat tavalyi döntése, amely elvetette azt a javaslatot, hogy a Heidelbergi Káté új fordításából hagyják el a 80. kérdést, vagy lássák el lábjegyzettel. Az említett kátékérdés elítéli a római katolikus misét, mert úgymond a mise azt tanítja, „hogy Krisztus testileg jelen van a kenyér és bor színe alatt, és ezért ezekben kell őt imádni. A mise így alapját tekintve megtagadja Krisztus egyszeri áldozatát és szenvedését és ezért kárhozatos bálványimádás. "Nagyon leegyszerűsítve: a zsinat döntését sok római katolikus arculcsapásként értelmezte. Az ennek nyomán kibontakozó vita érlelte meg a beszélgetést a szerzetes és a püspök között. Valóban arról van-e szó, hogy a 16. század óta sem a római katolikus, sem a református felfogás nem változott semmit? Vagy történtek érdemi közeledések, amelyek nyomán másképp vitathatjuk meg a lényegbevágó kérdéseket? Szükség van-e arra, hogy a felekezetek ezekről is szót váltsanak egymással? 

Miért baj?Az egyik szentáldozáson, a másik úrvacsoraosztáson vesz részt, az egyik ostyát vesz magához, a másik kenyeret és bort. Miért olyan nagy baj a különbözőség a mai színes világban? Miért gondolják a katolikusok, hogy a reformátusok „csinálják rosszul”, és fordítva? Pedig a testvériség alapja a közösség – mondta a vitát vezető Balog Zoltán. – A keresztyénség lényege is a közösség, elsősorban Jézus Krisztussal és egymással. A miniszter szerint a nem hívők bizonyára megkérdezik, hogyha a Krisztusban hívők veszekednek egymással és képtelenek megegyezésre jutni, akkor hogyan lehet hinni nekik? Ha maguk között nem tudnak egységet teremteni, akkor miért várják el ezt a világtól? Vajon mit gondol egy ferences szerzetes az úrvacsoráról és egy református püspök a szentáldozásról? – sorolta a kérdéseket a miniszter.
Lenézés 
Nekem a reformátusok úrvacsorájával semmi problémám nincs – kezdte Barsi Balázs. – Az lenne a baj, ha egy katolikus mondaná azt, hogy nincs jelen az Úristen. 1500 évig Kelet és Nyugat úgy tudta, hogy ott van. (Az ortodoxok és katolikusok azt vallják, hogy a feltámadt Krisztus valóságosan jelen van a kenyérben és borban - a szerk.). Azt tartanám inkább katolikusellenesnek és megbotránkoztatónak, ha egy protestáns lelkész és a gyülekezet azt vallaná, hogy valóságosan jelen van a kenyérben és a borban, úgy, ahogyan a katolikusok mondják, tudniillik a református lelkész nincs felszentelve – mondta a szerzetes. Szerinte az eucharisztia különböző egyházfogalmat takar, és leginkább egyháztani kérdés, amelyben nem lehet egység, érdemesebb inkább az egyház struktúráján elgondolkodni.
Balog Zoltán kérdésére Barsi Balázs azt válaszolta: hogyha meghívnák a reformátusok úrvacsorára, azon részt venne ugyan, de nem áldozna, mert az a református testvérei lenézését jelentené.
Eltérő egyházfogalom
Bogárdi Szabó István református püspök elsőként arról beszélt, hogy a római katolikus mise középpontjában az áldozás áll, melynek fenségessége és méltóságteljessége szembeszökő a reformátusok úrvacsora gyakorlatához képest. – Nálunk ez "plebejusabb" módon megy végbe, de ez csak vizuális, esztétikai benyomás. A katolikus mise látványosabb, ahogyan a templomuk is az. Az úrvacsoraosztás és a szentségek kiszolgálása ugyanazt jelenti. A római katolikusoknál azonban inkább osztásról beszélnék, ahol gyorsan kimennek a hívek, sorba állnak, megkapják az ostyát, aztán iszkiri a helyükre. A reformátusoknál pedig inkább a kiszolgálás jellege, a kenyér és bor méltóságteljes átadása domborodik ki, Erdélyben még igét is mondanak hozzá – hangsúlyozta a püspök a különbözőségeket. A püspök egyetértett abban vitapartnerével, hogy egyháztani differenciáról és eltérő egyházfogalomról beszélnek. 
Vegye komolyanA református püspök Balog Zoltán kérdésre válaszolva elmondta,  hogy nem adna úrvacsorát Balázs atyának, hiszen maga Balázs atya mondta, hogy a református úrvacsorát nem tekinti szentségnek. - Szerintem Balázs atya sem tenné meg velem, hogy református úrvacsorát szeretne venni, hiszen abban egyetértünk, hogy nem lehet a határokon össze-vissza átjárni, még akkor sem, ha ma ennek sportja, divatja van. A testvéri közösség megtalálásának más az útja. A legfontosabbnak azt tartom, hogy saját egyháza tanítását mindenki vegye komolyan – tette hozzá.
Minden egyes morzsábanNem állítanám, hogy nem tartom misztériumnak a református úrvacsorát, csupán más az eucharisztiáról való felfogásunk – reagált Barsi Balázs a püspök szavaira. – Mi úgy tudjuk, hogy a Föltámadott jelen van a testével minden egyes morzsában és minden egyes csepp borban. Nem bálványt imádunk, nem a kenyeret imádjuk, hiszen megtörténik az átváltozás. Az Úrral való másfajta találkozásnak tartjuk az eucharisztiát. 
Velünk vanBogárdi Szabó István szerint nem érdemes a formai különbözőségeknél leragadni. Szent Ágostont idézve azt mondta: az egység és a békesség köteléke mindet felülmúló adomány, amiért mindent oda kell adni, kivéve az igazságot , de ez nem a filozófia igazsága, hanem Krisztus üdvözítő igazsága. A vitapartnerek egyetértettek abban, hogy nagyon fontos Krisztus jelenlétének kérdése, de a püspök szerint fontosabb a „velünklét", vagyis hogy Isten ígérete szerint velünk van. Arra figyelünk az úrvacsorában is, hogy Isten velünk léte minket magunkat mennyire változtat meg. Tehát nemcsak római katolikus, hanem református átváltozás is van, de ez nem az úrvacsora jegyeit helyezi előtérbe, hanem az Istennel találkozó embert. 
KözelebbA 16. század hitvitái súlyos harcokban mentek végbe, és nem tartozik az egyház történetének legfényesebb lapjaira, hogy a vitatkozók kölcsönösen ki is átkozták egymást. A huszadik században pedig alig vitáztak a hitről, talán a régi rossz tapasztalatok miatt féltek erről beszélni. Viszont most már remélhetjük, hogy kiközösítés veszélye nélkül is beszélhetünk a hit lényeges kérdéseiről – vetette fel Bogárdi Szabó István. A csütörtöki disputa egyik fontos megállapítása, hogy végre egy asztalhoz ültek katolikusok és reformátusok anélkül, hogy egymást hibáztatták vagy megsemmisítették volna. Ahogyan Balázs atya fogalmazott: nem arról van szó, hogy egy csoport disszidált a katolikus egyházból a 16. században, hiszen ha elszakad egy ruha, a jobb fele is elszakad a baltól és fordítva, tehát már sokkal korábban folytatni kellett volna a tárgyalásokat. Balog Zoltán az evangéliumra utalva azt mondta: "Akkor fogja elhinni a világ, hogy Krisztus tanítványai vagytok, ha egymást szeretitek és megőrzitek az egységet. Ha egyek lesztek, akkor hisz majd a világ, ellenkező esetben hiteltelen a keresztyénség." A végső konklúzióként pedig álljon itt a miniszter zárógondolatainak egyike, amely szerint ha a keresztyének közelebb akarnak kerülni egymáshoz, akkor előbb Krisztushoz kell közeledniük. 
Fekete Zsuzsa

2013. május 28., kedd

Stefler Krisztina: Mit jelent a bizalom Istenben?


Mész az élet zötyögős szekerén. Kerülgeted a hepehupás út gödreit, lovaid mégsem tudnak kikerülni mindent, nagyokat huppansz, mikor a gödrökbe érsz. Aztán egyszercsak… tengelytörés…..
Ugye azt gondolod, hogy bízol Istenben, bízol abban, hogy amire vágysz, amit szeretnél, azt Ő elrendezi. És elszántan imádkozni is fogsz érte. Mert az jó dolog, szép dolog, nemes dolog..
Hiszel magadban, hogy kitartasz, mert arra gondolsz, hogy jó keresztény akarsz lenni. Hiszed, hogy tudod jobban, vagy erkölcsösebben csinálni. És persze azt gondolod, hogy akkor ennek meglesz a jutalma. Esetleg hiszel abban, hogy a másik biztos megváltozik és rájön, hogy tévedett és minden rendben lesz. Lelkesen ostromlod az eget imáiddal. Kitartasz, küzdesz…
Mindhiába..   mégsem történik úgy, ahogy szeretted volna…A lovak húzzák a tengelytörött szekeret, megy tovább… Csalódás… Belső halál… Mintha minden kifolyna a kezedből…
Talán fellázadsz ekkor és azt mondod, nincs értelme kitartani a jóban, nincs értelme imádkozni. Talán úgy érzed, hogy megérted a hitetleneket, hisz veled sincs ott az Isten, nem segít megoldani problémáidat, sőt kiderül , hogy te sem tudsz igazából „jó keresztény” lenni. Nem tudsz többé bízni Istenben. Feladod ekkor a hitedet, a hűségedet, a kitartásodat, az önmagadról alkotott elképzeléseidet. Kiderül, hogy csak azt a bűnt nem követted még el, amelynek kiváltó helyzetébe nem kerültél bele… És a mélységből fölkiáltasz Hozzá ismét…
És rájössz, hogy Ő jelen van… Jelen van mindig… mindenhol… Mindent tud… Tudja, hogy te sem vagy jobb… és a másik ember sem. De ő szeret téged és veled akar lenni ott, ahol vagy, abban, amiben vagy. Ekkor rájössz, hogy a „bízom Benned” azt jelenti, hogy hiszed, hogy szeretetével mindig melletted lesz, akkor is ha jó vagy, akkor is, ha bűnös vagy. Akkor is, ha rendben vannak körülötted a dolgok és akkor is, ha nem. Mindig hívni fog Maga felé, mindig vonzani, akkor is, amikor benned és körülötted semmi sem igazi, semmi sem „keresztényi”… Talán néha a vágyaidnak megfelelően alakulnak dolgaid, és ekkor hálás leszel, talán sokszor nem úgy alakulnak, s ekkor fájdalmat érzel, de Ő melletted lesz mindig és rád vár.
A bizalom az, hogy hiszed, hogy Ő mindig vár rád, s ha Ő befogad az maga a teljesség, a boldogság.
Stefler Krisztina, 2013. május 28.
http://szeretetfoldje.hu/index.php/cikkek-irasok/3714-mit-jelent-a-bizalom-istenben 

Egyházi nyilatkozatok és értékelés a „nagy figyelmeztetésről” szóló üzenetekről

A 2010 novemberében indult írországi üzeneteket a Szepesi Egyházmegye megyéspüspöke hivatalos nyilatkozatban, a melbourne-i érsek pedig a papságnak írt körlevélben ítélte el. Dr. Mark Miravalle neves mariológus, teológiaprofesszor a Hittani Kongregáció irányelvei alapján értékeli az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária” által terjesztett szövegeket.

A 2010 novemberében indult írországi üzeneteket 2012 novemberében Štefan Sečka, a Szepesi Egyházmegye megyéspüspöke hivatalos nyilatkozatban, néhány hete pedig Denis J. Hart melbourne-i érsek a papságnak írt körlevélben ítélte el.
Dr. Mark Miravalle neves mariológus, a Steubenville-i Ferences Egyetem teológiaprofesszora számos alkalommal dolgozott egyházi hatóság által felállított, nemzetközi teológiai vizsgálóbizottságok tagjaként. Az alábbiakban a Hittani Kongregáció által 1974-ben megfogalmazott irányelvek alapján, a hivatalos egyházi vizsgálatok módszerét követve értékeli az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária” által terjesztett üzeneteket:
A neves francia mariológus, Fr. René Laurentin szerint a magánkinyilatkoztatások egyházi elbírálásának normái a következő három alapkérdésre vezethetők vissza:
• Megegyezik-e az állítólagos üzenet tartalma a Katolikus Egyház hivatalos hitbeli és erkölcsi tanításával?
• A kísérő jelenségek (extázis, az üzenetközlés módja stb.) beleillenek-e az Egyház misztikus hagyományába?
• Megvannak-e az állítólagos üzenetnek azok a lelki gyümölcsei, amelyek minden hiteles természetfeletti megnyilatkozást kísérnek, Jézus szavai szerint: „Gyümölcséről lehet a fát felismerni” (Mt 12,33) -: megtérés, lelki béke, lelki öröm, új vagy megújult hit, remény, szeretet; nagyobb hűség az Egyházhoz, teljesebb egység az Egyházzal?

Sajnálatos módon – írja Miravalle – az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária” üzenetei számos súlyos teológiai, történelmi és tárgyi tévedést tartalmaznak, amelyek ellentmondanak a Katolikus Egyház tanításának, a hiteles katolikus magánkinyilatkoztatás misztikus hagyományának, sőt saját jövendöléseinek is, és nem hozzák az igazi égi üzenetekkel járó béke, szeretet, öröm lelki gyümölcseit. Csupán néhány példa:

1. Azt állítja, hogy XVI. Benedek volt „az utolsó igaz pápa a Földön”, és „a következő pápa” a „hamis próféta” lesz. (2012. április 12.)
E kijelentés, hogy érvényes konklávé „antipápát” emelhet trónra, a katolikus tanításnak nyíltan ellentmondó, eretnek állítás. Az is következik belőle, hogy Ferenc pápa csaló, „hamis próféta”. Mindez a katolikus zsinatok (Lumen Gentium 25), a katekizmus és a kánonjog törvényes pápaválasztásra vonatkozó szakaszainak elítélendő elutasítása. Emellett rendkívül veszélyes téveszme, mert egyes katolikusokat az Egyháztól való elszakadásra késztethet, ami nem más, mint „a pápának való alárendeltség vagy a neki alárendelt egyháztagokkal való közösség megtagadása” (CIC 751. kánon). A katolikus hívő, amennyiben így dönt, „önmagától beálló kiközösítésbe esik”, és nem járulhat szentségekhez (vö. CIC 1364.1). Az üzenet egyébként nemcsak Ferenc pápaságát kérdőjelezi meg, hanem XVI. Benedeket sem tartja tiszteletben, aki önkéntes lemondása (nem pedig az üzenetekben előrevetített „elűzetése”) napján, 2013. február 28-án, majd március 23-án ismételten feltétlen engedelmességet fogadott Ferenc pápának.

2. Az állítólagos próféciákban számos helyen megjelenik a millenarizmusnak nevezett eretnekség egyik formája.
A millenarizmus szerint Jézus ténylegesen ezer évig uralkodni fog a Földön (2012. április 9-i üzenet). Ez idő alatt nem lesz pápa, hanem lelki pápaság valósul meg, melyben Szent Péter kormányozza az Egyházat a mennyből valamiféle „földi paradicsom” körülményei között (vö. 89., 124., 141.; 88., 109., 111., 251., 258. sz. üzenetek). A Katolikus Egyház elutasítja a jézusi uralom alatt álló ezeréves földi mennyország elképzelését (KEK 676). A látható pápa nélküli évezred gondolata ellenkezik Jézus péteri ígéretével (Mt. 16,15–20), emellett sehol sem igazolja a kinyilatkoztatás.

3. Az egyházi értékelés elutasítása
Az állítólagos prófécia tagadja, hogy szükség volna az üzenetek hitelességének egyházi vizsgálatára és megítélésére. „Nem fontos, hogy az Egyház jóváhagyja-e ezeket az üzeneteket, mert az idő nem az ő oldalukon van” (2011. július 9-i üzenet). Ezzel szemben a hiteles katolikus magánkinyilatkoztatás mindig az illetékes egyházi hatósághoz irányítja a látnokot, még akkor is, amikor az égiek tudták, hogy nem fogják azonnal elismerni (mint pl. Guadalupei Szent Juan Diego vagy Lourdes-i Szent Bernadette esetében).

4. Az állítólagos látnok, miközben az interneten és könyv formában nemzetközileg terjeszt állítólagos égi üzeneteket, nem azonosítja magát és nem jelentkezik az illetékes egyházi hatóságnál.
Az állítólagos látnok a dublini régióban él, így a Dublini Főegyházmegyénél kellett volna egyházi teológiai, pszichológiai és tudományos vizsgálatra jelentkeznie. Ennek elutasítása kizárja a második kritérium (a hiteles természetfeletti közléseket jellemzően kísérő jelenségek) figyelembevételének lehetőségét. Jézus a világ Világossága, aki a világosságra hívja szolgáit; ellensége viszont a sötétségben működik.

5. Teológiai tévedések
Az üzenetekben számos zavaros megfogalmazás található. Egyetlen példa: ellentmond a klasszikus szentháromságtani megfogalmazásnak, hogy a mennyei Atya „Jézus nevében” jön, nem pedig a saját nevében, vagy fordítva, Jézus az Atya nevében. A zavarosságot igazoló állítások, pl. „a szeretet összezavar” (45. üzenet, 2011. február 6.) szintén ellenkeznek a hiteles prófécia jellegével. Jézus nagyon egyszerűen és világosan beszél; a Sátán zavart kelt.

6. Nem következett be a 2011-re ígért „nagy figyelmeztetés”.
A 2011. május 31-i üzenet felszólítja az embereket, hogy készüljenek a „figyelmeztetésre” (Istentől eredő „lelkiismereti megvilágosodás”, amelyről egyébként más Szűzanya-üzenetek is szólnak), melyre „néhány hónapon belül” sor kerül. Ez azóta sem következett be.

7. Hiányoznak az igazi keresztény gyümölcsök, a lelki béke, az öröm, a remény, a szeretet; helyettük félelem, szorongás, erőteljes negatív szemlélet jellemző.

A mennyei Atya és Jézus állítólagos üzenetei, melyek fő témái az isteni megtorlás, a harag, az igazságtétel, a katasztrófák, tele vannak a bosszúállás és az ítélet rettegést keltő kifejezéseivel (Pl. aki Isten ellen fordul, megvakul, kivágják a nyelvét, levágják a lábát – 2013. május 4.) Olykor a hiteles magánkinyilatkoztatások (pl. az Isteni Irgalmasság üzenetei vagy a fatimai üzenetek) is tartalmaznak erős kifejezéseket a megtisztulás feltételesen bekövetkező, nehéz időszakáról, ám a szövegek hangnemét összességében béke, szeretet, biztatás, sőt öröm jellemzi. A nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekből mindez hiányzik, és ez sok esetben az üzenetek terjesztőiről is elmondható.

Mi lehet az oka annak, hogy mégis sok jó szándékú, mélyen hívő katolikus hitelt ad az üzeneteknek?
Az, hogy sok igaz elemet is tartalmaznak: a gazdaság, a társadalom, a hit és az erkölcs globális válsága, háborús konfliktusok, természeti katasztrófák, nukleáris fenyegetés Észak-Koreában, Iránban, Pakisztánban stb. Mindezekben „az idők jeleit” látni indokolt és elfogadható; azonban teológiai tévedésekkel és egyházellenes engedetlenséggel átitatott, állítólagos üzenetekben hinni súlyos és veszélyes tévedés. Egészen más dolog észrevenni a világban a megtérésre sürgető jeleket, és hűségesen válaszolni Jézus és a Szűzanya hiteles kortárs felhívásaira – és más hamis üzeneteket elfogadni, amelyek a hiteles üzeneteket kihasználva Ferenc pápával szembeni engedetlenségre, a katolikus dogma és a hiteles misztikus hagyomány elutasítására uszítanak és rettegésből fakadó cselekvésre ösztönöznek.

Miért veszélyesek ezek az üzenetek?
A legnagyobb veszély, hogy rájuk hivatkozva egyes katolikusok fontosabbnak tarthatnak egy hamis magánkinyilatkoztatást, mint a pápa Istentől kapott tekintélyét. Különös, hogy a prófécia egyházszakadást jövendöl, ami akár önbeteljesítő jóslattá is válhat. Sátáni cél és stratégia, aminek megvalósulásához részben éppen az vezethet, ha az emberek az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Máriáéhoz” hasonló, veszélyes és megosztó próféciákat kezdenek követni.

Az Egyház és a világ jelenlegi, kihívásokkal teli időszakában reálisan számíthatunk további, igaz elemekkel kevert hamis üzenetekre, melyek sátáni célja, hogy elfordítsanak a hiteles egyházi tekintélytől és tanítástól, valamint korunk hiteles égi üzeneteitől. Ezt csakis Ferenc pápa és az egyházi tekintély iránti engedelmességünk megerősítésével védhetjük ki. Imádkozzunk a Szentatyáért, szent Katolikus Egyházunkért, az Isteni Irgalmasság és a Szűzanya Szeplőtelen Szíve győzelméért – amelyről hiteles kortárs üzenetek szólnak –, valamint azért, hogy az állítólagos látnok és követői békében megtérjenek és visszatérjenek az Egyház szívébe, egységébe és az iránta való engedelmességbe! – zárja elemzését Mark Miravalle.
Kapcsolódó cikk:
Nagy figyelmeztetés: hamarost itt a világ vége?
(Magyar Kurír)


Ha megengedtek egy elgondolkodtató hozzászólást: Úgy mondjatok valamiről igazságot, ahogyan Püspökladányban történt rá körülbelül egy évre!!! Aki nem emlékszik rá, megkeresheti az uzenete.blogspot.com illetve uzenek.blogspot.com valamelyikén

Tanúságtételek gyógyulásokról


A Cor et Lumen Christi közösség magyarországi csoportja 2013. március 9-én tartott gyógyító összejövetelt - ezen mi is ott voltunk, sokakkal együtt, a közbenjáró imaszolgálatban segíteni - ahol sok gyógyulás történt. Íme néhány, ezek közül:

Az első, hogy volt a találkozón egy édesanya, aki a beteg gyermekét vitte el, akinek valamilyen anyagcsere-betegsége van. Szóval az nem gyógyult meg, de az édesanya ekcémás keze (sokszor vérzett az ekcémától), meggyógyult. Mit csináljon? Fényképezze le? De előtte nem volt fénykép, most meg már nincs előbbi felvétel? (A gyermek is meggyógyult, lásd a következő tanúságtételt – Péter)

Szeretettel küldöm a bizonyságtételt Z-énk gyógyulásáról: kisfiúnk májusban lesz 6 éves, és körülbelül 3 éves kora óta tápanyag felszívódási zavarral küzd, aminek okát eddig nem sikerült kideríteni. Kis növésű, vékony, sápadt gyermek, aminek oka valószínűleg a vas felszívódásának zavara (volt). Mivel nagyon fürge, nagyon energikus, mozgékony kisfiú, nem gondoltunk semmi komoly bajra, de hogy megnyugodjunk, elvittük őt az összes lehetséges vizsgálatra, amelyektől azt reméltük, hogy majd fényt derítenek a baj okára. 4 éves korában vizsgálták lisztérzékenység gyanúja miatt, és egyúttal elvégezték a tejfehérje és tejcukor vizsgálatokat is, és az összes élelmiszer allergiát is kizárták.
Minden eredménye negatív lett, egyedül a vas értékei voltak bőven az alsó határérték alatt, és egyetlen tünete (3 éves kora óta): nagyon folyékony, híg, sötét színű széklete volt, és iszonyatos haspuffadása. Miután a tünetei nem szűntek meg, ez év februárjában újra végigcsináltuk a fent leírt vizsgálatokat, mert a doktornő arra gyanakodott, hogy lisztérzékenységről van szó, melyet 4 évesen még nem mindig lehet kimutatni (a betegség markerei nem mindig jelennek meg ebben a korban még). Fel is készített minket, hogy számítsunk rá, hogy cöliákiáról van szó, ugyanis a tünetek nagyon is tipikusak voltak.
Amikor elmentünk március 9-én a pápai gyógyító imanapra, még nem tudtuk a vérvizsgálat eredményét, de az Úrra bíztuk a dolgot, és reménykedtünk benne, hogy ha valóban beteg a kisfiúnk, akkor Isten meggyógyítja őt. Ezzel a hittel mentünk ki imát kérni, a kisfiamnak is elmondtuk előtte, hogy most imádkozni fognak érte közbenjáró nénik vagy bácsik, mert ha többen kérjük Isten segítségét, akkor az imának még nagyobb ereje van. A szemeiben láttam, hogy tényként fogadta el, amit mondok, hiszen a gyermeki hitnél nincsen erősebb.
Aznap este a széklete már teljesen szilárd volt, amelyre évek óta nem volt példa! Azóta a vérvizsgálat eredménye is kiderült: minden teljesen negatív. A vasa is rendben van. Azóta is elmaradnak a folyékony székletek, és nagyon örülünk, mert hisszük, hogy Isten egy újabb csodával ajándékozott meg bennünket! Hála és dicsőség ezért Neki!
Köszönettel: KG

Édesapámnál 2012-ben vastagbéldaganatot diagnosztizáltak. Megműtötték, stoma zsákot kapott. Ez év januárjában megtörtént a visszahelyező műtét. Édesapám mindvégig hitte, hogy a jó Isten segítségével meg fog gyógyulni. Nagyon sokat imádkozott ő is és az egész család. 
Nagyon gyorsan gyógyult és erősödött napról-napra. Egyedül az zavarta, hogy a hasán lévő sebek nagyon viszkettek. Éjjel-nappal szenvedett tőle. Mikor meséltem neki, hogy egy gyógyító napra megyek, ő azonnal azt mondta, hogy szeretne eljönni velem. Először nagyon idegenkedett az egésztől, mert ilyen rendezvényen sosem volt. Majd egyre jobban tetszett neki. Végül is nem bánta meg, hogy eljött, pláne mikor másnaptól kezdve nem viszketett a sebe. Azóta is minden nap megkérdezem, hogy viszket-e, de a válasza, hogy nem. Hála legyen érte Istennek.

Kedves A.!
Hála neked, hogy elküldted a gyógyító alkalom időpontját. Az ínhüvely gyulladásom meggyógyult. Sajnos az ikrek sírtak egy óra után, így az ő problémájukat nem tudtuk megvárni. Mikor lesz a legközelebbi gyógyítás? Számítunk rá, hogy jelzed.
Köszönjük szépen! Isten áldjon meg!
Szeretettel: K.

X. születése óta mozgássérült beteg. Csak két bottal tud járni, és csak segítséggel, állni nem bír, csak ülni vagy feküdni. Állandó derékfájdalma van, de soha nem panaszkodik! Március 21-én a következőket mondta: "Az ima közben éreztem a meleg kezet. Az ima alatt vettem észre, hogy már milyen régóta állok, fájdalom nélkül! Másnap tapasztaltam, hogy a derékfájásom is jelentősen csökkent. A közbenjárás óta szinte a fellegekben élek!"
Több mint tíz éve ismerem, Ő családközösségünk "imamotorja". Hihetetlenül sokat köszönhetünk neki, a rengeteg rózsafüzérért! Imái által már több csodában is részesítette az Úr közösségünket.


Nyitott szívvel mentem erre az imanapra. Vártam, hogy találkozzam az Irgalmas és Gyógyító Jézussal. Hála is volt a szívemben, mert Szegeden szeptemberben meggyógyított az Úr. Imában kaptam, hogy meg fog gyógyítani, most is. A csoportos imakor „nem volt emberem”, aki imádkozott volna értem. Az egyéni imakor nem tapasztaltam semmi változást csak azt kaptam üzenetben, hogy Jézus akar nekem mondani valamit, nyissam ki a szívem és csendesedjek el. Ilyen lelkülettel vártam a szentmisét. Amikor a betegek szentségét kiszolgáltatták, nagyon örültem. Amikor szentáldozáshoz járultam, nagy öröm töltötte el a szívemet, hogy Jézust fogadhatom be. Az áldozás után el tudtam csendesedni, csak akkor kaptam fel a fejemet, amikor Gábor azt az esetet mesélte el, amikor „egy rákos hölgy gyógyult meg a szentáldozás után”, és azt is mesélte még, hogy „Jézus részletekben is gyógyíthat, mindenkinél máshogyan, de van, akit a földi életben nem gyógyít meg. A gyógyítás az Ő titka marad.” A szentáldozás után mikor elmondták ezt a tanúságtételt, hogy valaki akkor gyógyult meg a rákos betegségéből, amikor áldozott, akkor egy hangot hallottam, aki azt mondta: nézd meg a lábadat! És ki tudtam nyújtani! Azonnal hálát adtam Isten gyógyító kegyelméért. Örömmel tudattam a szervezőkkel, hogy mi történt, hogy ki tudom nyújtani, de sajnos több probléma is van a lábammal. Az izmok elsorvadtak a gipsz alatt, és még más is volt. Másnap azt vettem észre, hogy egyre kisebb a horpadás, „töltődik” fel a csont felett izommal. A mai napig is folyamatosan érzem a gyógyulást és az erősödést a lábamban. Hiszem, hogy Istennél nincs lehetetlen, már ezt olyan sokszor megtapasztaltam.
Testvéri szeretettel:
A.


K.A. vagyok, 69 éves.  2002-ben nagy műtéten estem át., a jobb vállamon elszakadtak az izmok. Budapesten, a Szt. János kórházban műtöttek.. A bal vállamat a műtét miatt jobban igénybe vettem, holott a vizsgálat kimutatta, hogy ott is jön a probléma.(izomsorvadás, izomszakadás)

Telt múlt az idő, s a bal vállamban egyre fokozódtak a fájdalmak. Utóbbi két évben már orvosi segítség kellett. Gyógyszer, kenőcs, s majd injekció, ami csak egy rövid ideig volt hatásos. A fájások fokozatosan visszatértek. Nehézséget okozott, ha a karomat fel kellett emelni, pl. fésülködés, öltözködés, s a sálat csak a feleségem segítségével tudtam a nyakamba tenni. Ha a kezemmel felfelé akartam dolgozni, az mindig nagy fájdalmat okozott.

2013. március 19. szombat délután részt vettünk feleségemmel a Gyógyító alkalmon. Valahogyan éreztük, hogy el kell mennünk, de nem kimondottan a váll fájdalma miatt, hanem azért, mert még nem voltunk ilyen „gyógyító”napon.

Csodálatos szervezett volt a Szt. József templomban minden. Lehetőségem volt a szentgyónásra, s a betegek szentségének felvételére is. Imát kaptam a beteg vállamra. Az ima, s a gyógyítás után kérdezték, hogy érez-e valaki változást, s ezért nem jeleztem.

Másnap reggeltől kezdve fokozatosan javult a kezem mozgása, s a fájdalom lassan-lassan megszűnt. Mikor én ezt észrevettem, csak pár nap után mertem a feleségemnek elmondani, mert szinte hihetetlen volt számomra ez a változás.

S azóta sem jött vissza a fájdalom a vállamba, s tudok vele dolgozni, pedig most már 2013. május 26. van! Istennek legyen hála!K. A.

2013. május 27., hétfő

FERENC PÁPA A MAFFIÁKRÓLHa már a pápa az egyik legfontosabb világpolitikai tényező és megnyilatkozó, akkor nem lenne szabad neki féligazságokat mondani. Amit mondott a maffiákról mindenki tudja. Miért nem nevezte meg név szerint, azokat a fő országokat, ahol az állami maffiák hogyan terrorizálják a védtelen lakosságot. Rögtön kezdhette volna a fölsorolást Magyarországgal is.
http://amagyaroldal.hu/hirek/content/ferenc-p%C3%A1pa-l%C3%A9nyegr%C5%91l-hallgatott

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Én, az Isten Anyja, meg fogom semmisíteni a gonosz hatalmát azok szívében, akik hívnak Engem


2
013. május 26. vasárnap 14:10

Gyermekem, neked sohasem szabad azokra hallgatnod, akik megpróbálnak téged ebben a Küldetésben megállítani. Fontos, hogy egységben maradj szeretett Fiammal, és tudd, hogy meg fognak sokszorozódni azok a hangok, akik istenkáromlást szólnak Fiam ellen. A gyűlölet, ami a szájukból ömlik, nem ellened irányul, hanem Fiam Szent Szava ellen. Most már tudod, hogy milyen sok ellensége van Fiamnak a világban. Azok okozzák Neki a legtöbb fájdalmat, akik azt mondják, hogy szeretik Őt, de ugyanakkor most visszautasítják, miközben Isten választott prófétái által szól.
Azok, akik Engem, Isten Szent és Szeplőtelen Anyját arra használnak, hogy mögém bújva trágárságokat ordítsanak, nagy szomorúság könnyeivel töltenek el Engem. Annyira megkeményedett a szívük, és annyira tele van haraggal, hogy az ezen Üzenetekkel szembeni gyűlöletük sokakat meg fog döbbenteni. Azoknak, akik úgy gondolják, hogy Isten Szavát védelmezik, és akik elutasítják azokat, akik az Ő Nevében jönnek, sohasem szabad elnézőnek lenniük azokkal szemben, akik az Ő Nevében mások iránt gyűlöletet mutatnak, vagy rágalmaznak. Amikor ez megtörténik, és amikor azok, akik azt állítják, hogy próféták lennének, így cselekszenek, akkor tudnotok kell, hogy ezek a kegyetlen támadások nem Istentől származnak, mivel az lehetetlen lenne.
Én, az Isten Anyja, meg fogom semmisíteni a gonosz hatalmát azok szívében, akik hívnak Engem. Ha nem hívnak Engem, nem tudok segíteni nekik. Én mint Társmegváltó, sohasem tudnám megtagadni azt az Igazságot, amelyet Fiam szeretne feltárni a világnak. Kötelességem van Fiammal szemben. Ha én sohasem mondanám nektek, hogy utasítsátok el vagy ítéljétek el a gonoszt, miközben azt állítom, hogy az Isten Anyja vagyok, akkor becsapnálak benneteket.
Azok, akik azt állítják, hogy Szent Rózsafüzérem által tisztelnek Engem, s aztán gonosz dolgokat mondanak Fiamról, azt állítván, hogy Üzenetei hazugságok lennének, megsértik Fiamat, és meggyaláznak Engem. Amikor a legszentebb Rózsafüzéremet lassan és szívből mondjátok, akkor meg fog nyílni a szíveteket e Küldetés Igazságára. Sohasem szabad a reményt feladnotok, még akkor sem, ha nem kaptátok meg a megkülönböztetés Ajándékát.
Ezt akkor fogjátok megkapni, ha kéritek tőlem, hogy a lelketeket bízzam Fiam gondjaira. Ha ez egyszerű és alázatos lélekkel történik, akkor Fiam a Szentlélek Ajándékával fog benneteket megjutalmazni.
Gyermekek, nektek sohasem szabad Fiam prófétáit sértegetnetek, még akkor sem, ha nem hisztek nekik. Csendben kell maradnotok, és imádkoznotok kell értük. Ha netán elutasítanátok Fiam prófétáit, Ő nem fogja azt nektek felróni. De ha azt állítjátok, hogy az igaz prófétáknak adott Szent Szavai a gonosztól vannak, akkor szörnyen fogtok szenvedni.
Őrizzétek meg nyugalmatokat, gyermekek, és helyezzétek bizalmatokat teljesen Fiamba. Hagyatkozzatok teljesen Irgalmára, és ő vezetni fog benneteket, és veletek lesz a béke.
Menjetek, drága gyermekeim, abban a biztos tudatban, hogy Fiam szeret benneteket. Ő minden léleknek megbocsát, minden bűnt, kivéve az örök bűnt: a Szentlélek káromlását.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Isten, az Atya: Az Igazság Könyvét megígértem a világnak, és Én sohasem állok el Szent Szavamtól

2013. május 26. vasárnap 14:45

Drága leányom, az Én szeretett gyermekeim össze vannak zavarodva ebben az időben. Szeretném nekik elmondani, különösen azoknak, akik kételkednek ezekben a neked adott Isteni Üzenetekben, nem szabad félniük, mert szeretem őket.

A félelem kétséget ébreszt. A kétség pedig zavarodottságot okoz. A zavarodottság nyugtalansághoz vezet, és végül vakok lesztek az Igazságra. Az Igazságot soha nem lesz könnyű elfogadni, mert az Igazság felfedi a jót és a rosszat. Senki sem akarja a rosszat hallani, és ahelyett, hogy elfogadnák azt az irányt, mely Kívánságom szerint adatik a világnak, az emberiség inkább a félelembe burkolódzik.
Prófétákat küldök, hogy emlékeztessenek benneteket minden egyes drága gyermekem iránti Végtelen Szeretetemre. Azért is küldöm őket, hogy figyelmeztessenek benneteket azokra az akadályokra, amelyeket a gonosz elétek helyez, hogy elragadjon Tőlem benneteket. Amikor ezeket a dolgokat feltárom előttetek, az nem azért van, hogy felzaklassanak benneteket, hanem, hogy megmentsenek, és távol tartsanak titeket a bajtól.
A Szent Könyvemben, a Bibliában nektek adott Igazság azért van ott, hogy meglássátok azt. Ne vegyétek elő csak azért, hogy egy saját új verziót alkossatok, mert nem az a Kívánságom, hogy elferdítsétek az Igazságot. Az Igazság Könyvét megígértem a világnak, és Én sohasem állok el Szent Szavamtól. Ezt most adom nektek, hogy gyermekeimet össze tudjam gyűjteni a Föld négy sarkából. Ellenségeim megpróbálják megállítani az Igazság Könyve tartalmának terjedését. Ne engedjétek meg nekik, hogy megzavarjanak benneteket, mert ha ez megtörténik, akkor a lelkek elvesznek Számomra.
Legyetek hálásak, hogy Én, a ti szeretett Atyátok ezt a nagy Ajándékot adom nektek, mivel szükségetek lesz az Irányításomra, különösen most, amikor az Antikrisztus be lesz mutatva, hogy a világ meglássa őt. Az Igazság Könyvén keresztül lesz megmutatva nektek, hogyan védjétek meg lelketeket attól az általa kitervelt fertőzéstől, melyet a világnak okoz. Minden védelmet megkaptok, hogy az ne csak a saját lelketeket segítsen megmenteni, hanem milliárdok lelkét is.
A Maradék Hadsereg a legnagyobb erőt fogja megkapni, hogy legyőzze a fenevadat. Elég erős lesz ahhoz, hogy ezt megtegye, ezért tehát sohasem szabad éreznetek, hogy el vagytok bátortalanodva, amikor ellenségeim megpróbálnak benneteket akadályozni abban, hogy sokasodjatok minden nemzeten keresztül. Az ő hatalmuk meg lesz semmisítve, és a gyengék, akik elfogadják a hazugságokat, amelyeket hamarosan Fiam Nevében mutatnak be majd nekik, el fognak veszni a Számomra. Csak az Irántam és szeretett Fiam, Jézus Krisztus iránti szeretetetek által, és a Szentlélek Ereje által lehet minden gyermekemet megmenteni.
Én meg foglak védeni benneteket, és őrködni fogok felettetek minden pillanatban. Fiam iránti hűségetek által emeljétek Hozzám a lelketeket, és az Új Paradicsomom Legdicsőségesebb Ajándéka fog megadatni nektek.
Ne engedjétek senkinek sem, hogy megakadályozzon benneteket jogos Örökségetek igénylésében. Senkinek se engedjétek, hogy megállítson benneteket az összes gyermekem lelkéért folytatott harcotokban, mert ti megkaptátok a szükséges Kegyelmeket, hogy még azok lelkét is megmentsétek, akik a legtöbbet bántanak Engem. Szeretlek benneteket, gyermekek. Várom a válaszotokat erre a Mennyei Hívásra.
Szeretett Atyátok

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Biztos pontok

Kedveseim, mindig ügyeljetek arra, hogy amikor álltok, el ne essetek, hisz olyan könnyen megtörténhet még a választottakkal is, hogy a kísértő csábításától elbuknak. Mégis azt mondom nektek, ha oda tűzitek keresztjeiteket minden nap Krisztus keresztjéhez, és ez által egymás keresztjéről is tudtok, Őbenne maradtok és Ő bennetek. Ha minden nap egyesültök szent Testével és Vérével a szentmisében, annyira megerősít benneteket, hogy biztos menedéket találtok nála. Éljetek hát ezzel a csodálatos lehetőséggel, és soha el ne térjetek az Ő igazságaitól. Bízzatok és erősödjön hitetek!
2013. 05. 01. Anna Terézia


A szív békéje

Kedveseim, minden időben áldjátok a Szentháromságot és ne feledjétek, milyen jó hozzátok! Találjatok megnyugvást nála azáltal, hogy a szívetekbe írt békét féltékenyen megőrzitek. Hiszen senki el nem veheti tőletek, ha csak ti magatok át nem adjátok önként. Csak ezen az áron veszíthetitek el lelketek békéjét. Bármennyire is szeretne az ellenség kihozni benneteket sodrotokból, ne feledjétek, semmit sem tehet a ti beleegyezésetek nélkül. Arra pedig vigyázzatok, hogy ne találjon rést falaitokon a sátán, mert azokon könnyen behatolhat és elveszíthetitek békéteket. Maradjatok a szőlőtőn, Krisztuson, és engedjétek magatokat szőlővesszőkként a szőlőhajtásokként megmetszeni, hogy jó gyümölcsöket teremhessetek. Úgy őrizzétek békéteket, hogy abból mások is részesüljenek, akik látják és kérdeznek titeket lelki békétek felől. Emeljétek fel őket is Krisztus békéjébe a kegyelem által.
Az egymást követő döntési helyzetek

Kedveseim, biztosak lehettek abban, ha keresitek szüntelenül és fürkészitek a Szentháromság rátok vonatkozó akaratát, akkor nem tértek le a helyes útról. Mert felismertétek az ösvényt, amely által eljuthattok az örök üdvösségre. Munkálkodjatok tehát a saját és mások üdvösségén azáltal, hogy a naponként feltárulkozó lehetőségeket megragadjátok. Óvakodjatok elmulasztani a Szentlélek indításait, tegyétek meg azokat, mert ha nem, az kínzó lelki gyötrelmekkel jár. A mulasztás súlyos bűn is lehet, mert akkor nem az Isten akaratában vagytok. Egy pillanatnyi jó lehetőség elmulasztása azért járhat súlyos következményekkel, mert a lelkiismeretet megterheli és a következő döntési helyzetben már könnyebben elvéthető a helyes irány. Szüntelenül döntéseket kell hoznotok. Mindig előzze meg döntéseiteket a megkülönböztetés, mely elengedhetetlen iránymutató számotokra.
2013. 05. 03. Anna Terézia


A hitben járás

Kedveseim, most is csak azt mondom, maradjatok meg a Szentháromság szeretetében. Ne hagyjátok, hogy különféle látványos dolgokkal megtévesszen benneteket a gonosz lélek, aki felfokozott erővel settenkedik körülöttetek, hogy csapdába ejtsen titeket. Ne higgyétek, hogy olyan könnyen félrevezethetnek benneteket, ha erősen ellenálltok és küzdötök a lélek fegyverzetével. A Szentháromság oltalma bizalommal töltsön el, mert ha minden tőletek telhetőt megtesztek, nem tud benneteket egykönnyen kibillenteni egyensúlyi helyzetetekből. Az igazi fegyver számotokra az őszinte, tiszta, mély alázatban gyökerező hit, mely biztosítja számotokra a stabilitást. A hittel elfogadott kegyelem a legnagyobb fegyver a kezetekben, mert a gonosz lélek nem ismeri a hitben járást. Ezért az ehhez vezető utat sem ismeri. Azt tudja csak, hogy ha valaki hitben jár, azt meg kell zavarni, hogy kibillenjen biztonságából. Viszont, ha valaki már eljut az igazi istenhitre, vagyis felragyogott benne a Szentlélek fénye, azt nem lehet egykönnyen eltántorítani, különösen, ha közösségben erősítik egymást a kegyelemben.
A szentségimádás alatt Jézus: Gyermekeim, mindig nagy szeretettel várlak benneteket, hogy felétek fordulva megáldhassalak titeket. Bízzatok az Én szentségi jelenlétemben, amelyben mindnyájan részesültök mindazokkal együtt, akiket magatokkal idehoztok. Ne féljetek, mert Én különleges módon magamhoz vonzom mindazokat, akik nyitott szívvel állnak előttem. Most arra szeretnélek tanítani benneteket, hogyan engedjetek el a kezetekből mindent, ami nem titeket illet meg. Azzal, ami nem Én vagyok és nem Tőlem ered, azzal felesleges foglakoznotok. Minden más, ami e világ javát szolgálja, felesleges és haszontalan időtöltés. Meg kell tanulnotok az üdvösségetekkel törődnötök, ahelyett, hogy azzal törődnétek, ami e világban van. Ha el tudtok vonatkoztatni mindentől, ami nem Isten felé irányítja útjaitokat, akkor már megértettétek, mit is kérek tőletek. Ha megtanultok ebben a világban élni, de nem e világi módon, akkor az örök életre vezető úton jártok. De hogyan is történjen ez? Hiszen nem egyszerű elhagyni ennek a világnak az értékeit. Én nem azt kértem az Atyától, hogy vegyen ki benneteket e világból, hanem hogy őrizzen meg a gonosz támadásaitól. Mert e világ szellemi mozgatója a sátán, és nagyon ért ahhoz, hogy hogyan rombolja le mindazt, amit Atyám felépített bennetek. Látszólag jónak tűnő lehetőségeket tár elétek, hogy évezettel és haszonnal feléjük forduljatok. De ha átgondoljátok, mennyire biztosítja az az üdvösségeteket, csakhamar rájöttök, mekkora csapda előtt álltok. Még időben mérjétek fel a helyzetet! Éberen őrködjetek cselekedeteitek felett, mert nem tudhatjátok, mely pillanatban csúszhattok el. De soha ne rettegjetek ettől, mert ha hitben jártok, akkor a hit pajzsa biztonsággal megvéd benneteket a támadásoktól. Amen
2013. 05. 05. Anna Terézia

Elérkezett apostolkodásotok ideje

Kedveseim, amikor a Szentlélek leszáll rátok és felélesztve titeket megújítja lelketeket, gondoljatok arra, hogy elérkezett a ti apostolkodásotok ideje. Akkor már nem fogtok töprengeni azon, mit és hogyan kell majd tennetek, mert minden adott lesz a cselekvésre. Akkor már nem fogjátok kérdezni, mit kíván tőletek Isten, mert minden olyan nyilvánvalóvá válik számotokra. Már nem fogjátok fürkészni, vajon mit és hogyan kell tennetek, hogy Isten akaratában járjatok, mert minden egyértelműen megmutatkozik előttetek. Ne kételkedjetek a prófétai üzenetekben, amelyeket már oly rég óta ismertek, és melyek által vezetve vagytok! Keressétek az odafönt valókat és akkor minden utat ismerni fogtok, amely az üdvösségre vezet!
2013. 05. 06.             Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/elerkezett-apostolkodasotok-ideje


Mindig a megszentelő kegyelem állapotában

Kedveseim, mindig gondoljatok megváltásotok örömére! Arra a gyönyörűségre, amit akkor tapasztaltok meg majd teljes valóságában, amikor megjelentek az Úr színe előtt. Féltékenyen őrizzétek lelketek tisztaságát, hogy mindig a megszentelő kegyelem állapotában legyetek! Akkor nem fog váratlanul érni titeket az Úr érkezése. Bármit tesztek, mindent a Szentháromság dicsőségére tegyetek! Nincs annál nagyobb gyönyörűség, mint megfürödni minden nap a szentségi Jézus forrásvizében, elmerülni benne, a csendes tiszta tóban.
2013. 05. 08.           Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/mindig-a-megszentel-kegyelem-allapotaban


 Isten igazságai változtathatatlanok

Kedveseim, mutassátok meg a Szentháromság szeretetét mindazoknak, akik sóvárogva várják Isten fiainak a megnyilvánulását! Nyissátok meg kapuitokat, hogy szemlélhessenek, akik kíváncsiak cselekedeteitekre. Mert bizony mindaz, amivel jót tesztek és a jóra törekedtek a kegyelem forrása lesz azok számára is, akik szomjaznak az igazságra. Soha ne ferdítsétek el Isten igazságait, mert azok örökké valók és változtathatatlanok. A szívetekbe véste a Szentháromság a törvényeit és azok megtartását. Érzékennyé tette szíveteket a lelkiismeret által, amely mindenkor jelez nektek. Álljatok őrséget lelkiismeretetek ajtaján, hogy amikor vádol benneteket jól felismerjétek, hol tértetek el a helyes úttól. Ne féljetek, csak hallgassatok a Szentlélek hívó szavára!
2013. 05. 10.                  Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/isten-igazsagai-valtoztathatatlanokEl ne bízzátok magatokat

Kedveseim, miért gondoljátok, hogy ti majd különbül viselkedtek akkor, amikor a kísértő megzavar benneteket? Azt gondoljátok, minden rendben van, mert a Szentháromsághoz tartoztok? Aki a helyes iránytól eltér, az nem lát tisztán, mert sűrű homály ereszkedik lelkére. Az Úr fénye csak akkor és azok számára lesz felismerhető, akik a Szentháromság jelenlétében élnek. Bizalom tölti el lelküket és nem rendülnek meg semmiféle megpróbáltatástól. Aki ügyel lelke tisztaságára és az igazság ösvényén halad, az soha nem szégyenül meg még a legnehezebb megpróbáltatások idején sem. El ne bízzátok magatokat, mert aki áll vigyázzon, el ne essen!
A Szentháromság mindent a javatokra fordít

Kedveseim, ne gondolkodjatok olyanokon, ami meghaladja a ti erőtöket. Higgyétek, bármit tesztek, a Szentháromság mindent a javatokra fordít, de kérjétek is ezt! Mindig, minden helyzetben imádkozzatok még akkor is, ha nem érzékelitek, mi történik bennetek. Fontos, hogy mindent adjatok át Istennek, hogy soha semmiféle esemény ne maradjon felajánlás nélkül. Ez azért is fontos, mert másképp elveszne és e nélkül kárba veszne az igazi értéke. Járuljatok hozzá az Isten dicsőségéhez azáltal, hogy a lehető legtöbbet megteszitek.


Minden gondolatotok a Szentháromság dicsőségét szolgálja


Kedveseim, törekedjetek arra, hogy minden gondolatotok a Szentháromság dicsőségét szolgálja. Minden út Istennek tetsző, amely távol tart a bűntől, és megnyitja bennetek a kegyelem kincsestárát. Oh, mennyire vigyáznak az égiek arra, hogy egészen magával ragadjon titeket a szeretet Szent Lelke. Mert bármit tesztek, azt a cselekedetet, ha nem a Szentlélek ereje fűti, mit sem ér, és mit sem használ. Ezért, amit tesztek tegyétek nagyon buzgón és egészen átadottan. Szemléljétek Isten szeretetét, mert mindenben felfedezhetitek, ha törekedtek rá. A szeretet ne csak üres szó legyen az életetekben, hanem tevékeny, és mások felé forduló cselekedet, viselkedés. Ezáltal egészen közel kerültök Istenhez. Kérjétek a Szentlelket, és Ő betölti szíveteket, és átadja mindazokat az ajándékokat, amelyek feltétlenül szükségesek a végső kitartáshoz.
2013. 05. 15. Anna Terézia


Szentlélek vezetése

Kedveseim, bízzátok magatokat egészen a Szentlélek vezetésére. Örüljetek és örömötök töltse be egészen szíveteket, mert a Szentlélek, aki figyel rátok, vezet benneteket. Feltár és megmutat bennetek olyan utakat, amelyek által képesek vagytok felismerni, mit kell tennetek. A Szentlélek fénye ragyogjon nektek, mert ahol Ő jelen van, ott mindig világosság van. Éljetek ebben a ragyogásban és tündököljön arcotok, amikor Ő vezet benneteket. Az éltető lehelet lelke bátorítson mindnyájatokat, amikor komoly feladat előtt álltok. Újuljatok meg lélekben és az igazság fénye világítson nektek.
2013. 05. 19. Anna Terézia
A Szentháromság szeretetárama

Kedveseim, amikor a Szentháromság szeretetárama körülvesz benneteket, hagyjátok magatokat, és ne akarjatok görcsösen ragaszkodni saját elképzeléseitekhez. Tegyen boldoggá egészen ez a szeretet áradat, mert abban megfürödni a legnagyobb kegyelem. Ti, akik kiválasztottak vagytok, ne éljetek vissza soha Isten nagylelkű jóságával, hanem adjátok át magatokat neki tetsző áldozatul. Akkor a nektek szóló ajándék nem marad el. Ha szívetekben az Isten békéje lakozik, akkor az Ő áldása kísér benneteket. Ha viszont elűzitek békétlenséggel szívetek vágyait, akkor messzire kerültök a kegyelem üdvösségre vezető állapotától. Sajnos sokszor úgy űzitek el lelketek békéjét, hogy nem számoltok a következményekkel. Amikor a bizonytalanság elborítja napjaitokat, akkor nem tudtok igaz szívvel-lélekkel Isten közelében maradni. A gonosz lélek az, aki elbizonytalanít és azt a látszatot kelti, hogy nincs talaj a lábatok alatt. Vigyázzatok nagyon, hogy ne térjetek le a jó útról, amikor a bizonytalanság hangjait halljátok. Függesszétek tekintetetek a Szentháromságra, akkor nem érhet szégyen benneteket.
Szelídség
Kedveseim, mindenekelőtt tanuljatok meg szelíden és alázatosan közeledni a Szentháromsághoz. A szelídség olyan erény, amellyel képesek vagytok elfogadni, minden elétek táruló nehézséget. Szelíden közeledjetek minden nehézséghez, amivel szembe találjátok magatokat! Egyszerűen, és teljesen kiüresedve fogadjatok el mindent, mert ha ezt teszitek felbecsülhetetlen kincseket gyűjtötök. Csak az viselkedhet szelíden, aki nem tart meg magának semmit. Nem gyűjt talmi kincseket, hanem csak az a fontos számára, hogy mit tehet Isten országának épüléséért. Az alázatos lélek soha nem kérkedik, és nem becsüli le mások értékeit, hanem azon iparkodik, hogy úgy emeljen fel másokat, hogy közben önmaga alulmarad. Ne féljetek ezt az erényt szorgalmasan gyakorolni. Mindig kérjétek az alázatban gyökerező szerény egyszerűség kegyelmét a Szentháromságtól.
2013. 05. 21. Pünkösd Anna TeréziaHasználjuk az ajándékokat

Kedveseim, maradjatok meg a Szentháromság szeretet egységében, akkor nem fog érni benneteket meglepetés. Igyekezzetek minél jobban átadni magatokat, mert ha így tesztek, sokkal könnyebben átvészelitek a megpróbáltatásokat. Ne feledkezzetek meg azokról az ajándékokról, melyeket már megkaptatok, hogy soha ne legyetek híján annak, ami már a tiétek, használjátok azokat. Örvendjetek, mert örömet szereztek, amikor Isten dicsőségére szolgáltok.
2013. 05. 22. Anna Terézia
 
Kérni a Szentlélek segítségét

Kedveseim, ne gondoljátok, hogy bármit megtehettek, ha a Szentlélek segítségét nem kéritek. Győződjetek meg arról, hogy mi történik, ha ez a kérés elmarad. Hamarosan bizonytalanság vesz erőt rajtatok és nem értitek, mi is történik valójában veletek. A Szentlélek erejében történik bennetek minden jóra való törekvés, különösen akkor, ha kéritek, hogy Ő munkálkodjon bennetek. Kérés nélkül a világ szelleme rátok borul, amit nagyon nehezen és csak félelemmel telve tudtok viselni. Ezzel szemben a Szentlélek képes felemelni a lélek szárnyán olyan magaslatokba, ahol már nem éri lábatokat a földi bizonytalanság. Ilyenkor képesek vagytok elszakadni a világi dolgoktól és egészen odahajolni az isteni kegyelemhez. Munkálkodjatok és erősödjön kitartásotok ebben.
2013. 05. 24. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/kerni-a-szentlelek-segitseget


Védelem a gonosz támadásai ellen
 
Kedveseim, legyetek éberek, amikor fel akarjátok ismerni a gonosz lélek működését! Ne gondoljátok, hogy könnyen fel tudjátok ismerni fondorlatait. Mert bizony alattomos módon settenkedik és lesi azt a pillanatot, ahol árthat nektek. Igaz, hogy védelem alatt álltok, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell küzdenetek, és nem kell óvatosnak lennetek. A legtöbb, amit tehettek, hogy szüntelenül alázattal keresitek a Szentháromság oltalmát. Kerüljetek ki minden helyet és minden olyan lehetőséget, ahol támadhat benneteket. Ha elkerülitek a bűnre vezető alkalmakat és nem ártjátok bele magatokat olyan dolgokba, amely nem rátok tartozik, akkor könnyebben megőrizhetitek az isteni engedelmességben gyökerező alázatot. Legyetek éberek, de ne féljetek, mert a félelemmel kapukat nyittok az ellenség számára, hogy támadjon titeket.
2013. 05. 25.
Kedveseim, érezzetek rá azokra a kegyelmekre, amelyek a mindennapi megpróbáltatásokból erednek. Ha megvizsgáljátok, mi okozza a fájdalom gyökerét, könnyen rájöttök, problémáitok indítékaira. Lássátok be tévedéseiteket és azonnal változtassatok irányt, hogy ne tudjon a gonosz lélek tovább kísérteni. Valószínűleg, ezeket a megpróbáltatásokat senki sem akarattal éli meg. Könnyen lehet, hogy akkor csúsztatok el, amikor figyelmetlenül, szinte automatikusan cselekedtetek. Ezért nehéz visszakeresni az elcsúszás kezdetét. Sok gond abból származik, ha kevésbé vagyunk figyelmesek. Akkor könnyen elkalandozik az ember és már képtelen visszapergetni az eseményeket. Fontoljátok meg döntéseiteket és figyeljétek lépéseiteket.
2013. 05. 27. Anna Terézia


A Szentháromság kebelén

Kedveseim, Szentháromság Vasárnapján dicsőítsétek meg a Szentháromság személyeit azzal, hogy egészen és osztatlan szívvel megnyíltok előttük. Legyen bennetek érzékenység arra, hogy felfedezzétek mindazt a sok kincset, amit számotokra készített ezen a napon. Bármit tesztek, ma mindent a Szentháromság nevében tegyetek. Készítsétek lelketeket, mert a Mennyei Atya új utakat mutat nektek, hogy azon járjatok. Jézus Krisztus abban segít nektek, hogyan imádjátok a Teremtő Atyát. Szemléljétek Jézust, hogyan vonult el és imában hogyan osztotta meg magát az Atyával, aki végtelen atyai szeretetét szüntelen kiárasztotta őrá. Nézzétek, a Szentlélek mekkora erővel tölti el mindazokat, akik bíznak benne, akik egészen ráhagyatkoznak, és akik nyitottak arra, hogy édes, zamatos gyümölcsöt teremjenek. Boruljatok a Szentháromság kebelére és érezzétek ott otthon magatokat. Ezentúl ne panaszkodjon senki, aki a Szentháromság szeretetegységét élvezi. Soha ne hagyjátok el ezt a helyet!
2013.05.26. Anna Terézia