Szekták külföldi támogatás hidfo.ru
Az orosz kormány az Állami Duma elé terjesztett egy törvénytervezetet, ami szigorúbb ellenőrzés alá helyezné azokat a vallási szervezeteket, melyek külföldről anyagi támogatást kapnak. Az új törvény arra kötelez valamennyi vallási szervezetet, hogy külön jegyzőkönyvet vezessen a külföldi eredetű anyagi támogatásokról, és az elmúlt egy évben külföldi magánszemélyektől vagy szervezetektől, illetve nemzetközi szervezetektől kapott készpénzről és egyéb tulajdonról haladéktalanul számoljanak be az Igazságügyi Minisztériumnak.
A vallási szervezetek a továbbiakban rendszeres jelentéseket kell adjanak a külföldről kapott anyagi támogatásról, beleértve a nem átutalás formájában adott támogatásokat is (ingatlan, egyéb ingóságok, vallási szervezet tagjainak értékesített tulajdonosi részesedések, stb.), amit az Igazságügyi Minisztérium rendszeresen közzé fog tenni az interneten, hogy az állampolgárok tisztában legyenek azzal, melyek azok a vallási szervezetek, melyeket az orosz nép tart fenn, és melyek működtetése külföldi érdek.
Az Igazságügyi Minisztérium a továbbiakban előre be nem jelentett, véletlenszerű időpontokban fog ellenőrzéseket végrehajtani vallási szervezetek körében. A törvénytervezet emellett felhatalmazza az államfőt és a kormány tagjait, hogy személyesen rendeljenek el ilyen ellenőrzéseket az általuk gyanúsnak vélt esetekben.
A törvény emellett felhatalmazza az Igazságügyi Minisztériumot, hogy saját delegáltakat küldjön a megfigyelés alatt tartott vallási szervezetek gyűléseire. Az Igazságügyi Minisztérium küldötte nem csak külső megfigyelőként lesz jelen a megfigyelt vallási szervezetek gyűlésein, de teljes felhatalmazást kap arra, hogy azok valamennyi programján – beleértve a zártkörű rendezvényeket is – aktívan részt vegyen.
Az új törvény célja, hogy megakadályozza az idegen hatalmakat abban, hogy belföldi, vallási alapon szerveződő csoportok radikalizálásával próbálja destabilizálni az országot.
Oroszország az elmúlt évek során Európa számára is példaértékű jogi forradalmat indított, többek között betiltotta a homoszexuális propagandát, és szigorú ellenőrzés alá vette a külföldről anyagi támogatásokban részesülő álcivil szervezeteket. Az úgynevezett “civil szervezetek” tekintélyes része ugyanis nem a szó szoros értelmében vett civil szerveződés, hanem olyan csoport, ami idegen országokból anyagi támogatásokban részesül a nyugaton elfogadott társadalomromboló ideológiák terjesztésére. Ezek az álcivil szervezetek politikai konfliktus esetén az őket támogató hatalmak érdekeinek képviseletében lépnek fel a kormány ellen, így szükségessé vált szigorú ellenőrzés alá vonásuk. Az új törvény megalkotásának oka, hogy ugyanez a tevékenység a vallási alapon szerveződő csoportokra is érvényes; a külföldről anyagi támogatásokban részesülő vallási csoport még veszélyesebb jelenség mint egy álcivil szervezet, mert a végsőkig képes fanatizálni tagjait, akik idegen országok érdekében akár öngyilkos merényletek végrehajtására is szocializálhatók.
http://hidfo.ru/2015/05/oroszorszag-a-szektakkal-is-leszamol/