2019. október 24., csütörtök

KOMOLY IMÁRA HÍVÁS!!!, ... a vatikáni „pogány” rituáléról..,Kockán forog minden az amazóniai szinóduson,Kritikai értékelések a pán-amazóniai szinódusról..

Mottó:
Sajnos ide jutottunk, hogy papoknak, egyszerű hívőknek kell védeni az egyház hitét éppen a pápával szemben...
Komoly imára hívás

Mi marad egy cunami után?
A 2019-es évben egy reform cunami  fog végigsöpörni a katolikus Egyházon. Ezt  Reinhald Marx bíboros, a német katolikus Egyház püspöki konferenciájának elnöke nyilatkozta néhány hónappal ezelőtt.
...
Kedves katolikus Testvérek! Ez a most még álló magyar Katolikus Egyház nagy veszélyben van. A cunami elsöpörni készül magyar Egyházunkat is. Mindazok segítségére, akik ezt a veszélyt megértették, látják, és súlyosságát felismerték, szüksége van katolikus Egyházunknak. Egyként kell most felállnunk és megvédenünk magyar Katolikus Egyházunkat. Meg kell védenünk azokat, akik a pusztulás közeledtéről mit sem tudnak. Támogatnunk kell azokat, akik egyházunkat vezetik: püspökeinket, papjainkat. Mi a Szűzanya országa vagyunk! Ha most egyként egyesülve kérjük mennyei Édesanyánk oltalmát és segítségét, megmenekülhetünk.
...
http://petersziklaja.hu/mi-marad-egy-cunami-utan/
Buzdítjuk olvasóinkat, hogy vegyék komolyan ezt az imafelhívást.
Sokszorozzuk meg imáinkat, böjtjeinket, mert valóban nagy a veszély! A lelki pusztítás előjelei egyértelműen látszanak!


Súlyos szavakat fogalmazott meg a készülő pán-amazóniai szinódusról Antonio Rossi Keller, a brazíliai Frederico Westphalen püspöke. A közösségi oldalain közzétéve ezt írta:
Nehéz idők ezek Krisztus Egy, Szent, Katolikus és Apostoli Egyházának. Az árulás és elpártolás idői ezek, különösen sok olyan ember részéről, akiknek a Hit Tanítóinak kellene lenniük, az igaz Hité, de akik inkább a leghitványabb és leginkább leküzdendő eretnekségek szószólóivá váltak....
dom-antonio-carlos-rossi-keller-1280x720.jpg
(de még álcázva van)
...Imádkozzunk és haladjunk előbbre a megtérés útján, és a szakadáshoz vezető, lényegében lelkileg már az egyházszakadást végbevivő követeléseknek éppen az ellenkezőjét mélyítsük el magunkban, és azt hirdessük!       Fr. Barsi Balázs OFM
maxresdefault_7.jpg
https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/09/25/barsi_balazs_ofm_a_szakadas_sajnos_mar_vegbement
AZ ANTIKRISZTUS ELJÖVETELE? - Bádog - Bayer Zsolt blogja
Bayer Zsolt 2019.08.01.
FELADJÁK AZ UTOLSÓ KENETET? - KRISZTUSI HELYETT ÖKOEGYHÁZAT AKAR A PÜSPÖKI SZINÓDUS
...Úgy tűnik az őszi pánamerikai szinódus munkadokumentuma az egész Katolikus Egyház gyökeres átalakításának "salátatörvénye" lehet, amelyben a napjainkban sokat hallott liberális jelszavak, mint klímavédelem, egyenjogúság, tolerancia mögé bújtatva szeretnék keresztre feszíteni Krisztus Egyházát. Ezzel a kereszténység elleni harc új fejezetéhez érkezett. Eddig is nyilvánvaló volt, hogy kívülről komoly erőket mozgósítottak a keresztény vallás felszámolásáért, de úgy tűnik az ellenség már a falakon belül van...
Fotó: ANSA
Új ideológiát és vallást akarnak rászabadítani Európára? Merkel sötét terve megvalósulni látszik
Európa jövőjét elvennék: óriási szektává alakíthatják a kontinens lakosságát. “Aki nem áll be a sorba, az nem tartozik közénk, ne járjon se támogatás, se EU-s jogok”2019-07-26
https://avilagtitkai.com/…/uj-ideologiat-es-vallast-akarnak…

Több vallást egyesítő bizottság terjeszti Ferenc pápa azon állítását, mely szerint „a vallások
sokfélesége Isten akarata”
HÍREK KATOLIKUS EGYHÁZ 2019. augusztus 22., csütörtök - 16:28 EST - Több vallást egyesítő bizottság terjeszti Ferenc pápa azon ...
... A kritikusok szerint ez azt jelenti, hogy a katolikus hit és a kinyilatkoztatás Istenének imádása olyan vallásokkal kerül azonos szintre, amelyek nem imádják az igaz Istent és szándékosan elutasítják Őt. Ez ellentmond annak a tanításnak is, amely szerint a katolikus egyházon kívül nincs üdvösség („Extra Ecclesiam nulla salus”)....Az egész dokumentumot átitatja a „tolerancia” és a „testvériség” szabadkőműves szókincse, amely azon az elven alapul, hogy a „dogma” vagy a transzcendens igazság minden formáját el kell utasítani, míg a vallások elfogadják, hogy engedelmeskedjenek a megvilágosodás gondolatának, amely a legjobb esetben lehetővé teszi a globális „spiritualitás” megerősítését, amely a hiedelmek és hagyományok sokaságán keresztül nyilvánul meg.
Kiemelt kép
Raymond Burke bíboros és Athanasius Schneider püspök egy (újabb) nyolc oldalas nyilatkozatot adtak ki az amazonasi szinódus munkadokumentumában szereplő "komoly teológiai hibák és eretnekségek" miatt....
Ex-sámán unokája a vatikáni „pogány” rituáléról: „Nem hittem a szememnek”
2019. október 15.
...„Később megtudtam, hogy egy amazóniai törzs vezetője megerősítette, hogy tisztán pogány szertartás volt. Azok a katolikusok, akik részt vettek és támogattak egy ilyen ocsmány dolgot, nem tudták, hogy ez pogány dolog?”... amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek. Én pedig nem akarom, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.” (1Kor 10,18-20).
Képtalálat a következőre: „Ex-sámán unokája a vatikáni „pogány” rituáléról: „Nem hittem a szememnek””

Brandmüller bíboros: Kockán forog minden az amazóniai szinóduson
(LifeSiteNews) - A jelenleg Rómában folyó pánamazóniai szinódusról szóló új nyilatkozatában Walter Brandmüller bíboros - elismert egyháztörténész és a két még élő dubia bíboros egyike – arra figyelmeztet, hogy a katolikus hitet helyettesítik „az ember panteista természeti vallásával”.
Kritikai értékelések a pán-amazóniai szinódusról

Azok számára, akik nem elégszenek meg a hivatalos magyar egyházi sajtóban megjelent értékelésekkel, és kevés idejük van az alaposabb utánanézésre, de szeretnének mégis képben lenni arról, hogy mi zajlik a szinóduson: http://petersziklaja.hu/kritikai-ertekelesek-a-pan-amazoniai-szinodusrol/Az őszi szinódus munkadokumentuma "eretnekséget" képvisel. Meghúzta a vészharangot a Hittani Kongregáció előző prefektusa.
"A pán-amazóniáról szóló szinódus az Egyház megváltoztatását készíti elő, az a tény pedig, hogy Rómában rendezik meg, annak hangsúlyozására szolgál, hogy egy 'új Egyház' veszi kezdetét." - jelentette ki Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció előző prefektusa az olasz La Nuova Bussola Quotidiana katolikus híroldalnak nyilatkozva.
A híroldal július 11-én jelentetett meg interjút a bíborossal arról, milyen súlyos problémákat lát ő az októberben rendezendő szinódus munkadokumentumában ("Instrumentum Laboris"). A bíboros ennek kapcsán hangsúlyozta: "Ez csupán egy munkadokumentum, ami nem bír tanítóhivatali tekintéllyel. Ezért csak a tudatlanok mondhatják azt, hogy akik ezt kritizálják, azok a pápa ellenségei. Sajnos ezzel a trükkel bújnak ki minden párbeszéd alól. Ha ellenvetést teszel, rögtön a pápa ellenségének bélyegeznek."
Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a La Nuova Bussola Quotidiana Gerhard Müller bíborossal készített interjúját. Az eddig megjelent cikkeink a pán-amazóniáról szóló püspöki szinódusról ide kattintva érhetők el.
***

cardinal_muller_0.jpg
Eminenciás úr, ön azt állítja, hogy "meg akarják változtatni az Egyházat". De mik ennek a szándéknak a világos jelei?
2019. június 27. írta: Katolikus Válasz

cardinal_walter_brandmuller_810_500_75_s_c1.jpg
Súlyos kritikát fogalmazott meg a készülő pán-amazóniai szinódus munkadokumentumával szemben Walter Brandmüller bíboros. Az egyháztörténész bíboros szerint a dokumentum "eretnekséget" és "aposztáziát" képvisel az isteni kinyilatkoztatással szemben. A bíboros arra kéri az egyházi vezetőket, hogy "a leghatározottabb döntéssel utasítsák el".
Nyomatékosan ki kell jelentenünk, hogy az Instrumentum Laboris meghatározó pontokban ellentmond az Egyház kötelező tanításának, és ezért eretneknek kell azt minősítenünk. Mivel azonban itt még az Isteni Kinyilatkoztatás tényét is megkérdőjelezik vagy félreértik, így emellett kénytelenek vagyunk aposztáziáról is beszélni.
Videó: Amely a Biblia Jelenések könyve alapján, a történelmet vizsgálva, a Katolikus Egyház Katekizmusával alátámasztva, a Máriás Papi Mozgalom Szűzanya által adott üzenetei által, a Szűzanya jelenések és az Igazság Könyve alapján felfedi az igazságot. AZ EGYHÁZ ÉS A ZÖLD ELHITETÉS. 55:05 perc Színtiszta igazság.

Krisztusban Szeretett Testvéreim!

Ez a videó tökéletes tükörképe a világban és az Egyházban zajló eseményeknek. Ezért ne sajnáljátok az időt, hogy ezt a filmet meg nézzétek... A TISZTÁNLÁTÁS ÉRDEKÉBEN!!!
A videó végén Walter Brandmüller bíboros, egyháztörténész ezt mondja:"
"Nyomatékosan ki kell jelentenünk, hogy az Instrumentum Laboris meghatározó pontokban ellentmond az Egyház kötelező tanításának, és ezért eretneknek kell azt minősítenünk. Mivel azonban itt még az Isteni Kinyilatkoztatás tényét is megkérdőjelezik vagy félreértik, így emellett kénytelenek vagyunk aposztáziáról is beszélni. A XX .század eleji klasszikus modernizmus egy új formájának lehetünk tanúi, amely élesen szembe száll a valódi katolikus felfogással.
A pán-amazóniai szinódus Instrumentum Laboris-ában folytatódnak a támadások a hit alapjai ellen, méghozzá oly módon, amit ezidáig elképzelhetetlennek tartottunk. Ezt a leghatározottabban el kell utasítanunk.
https://indavideo.hu/video/Az_Egyhaz_es_a_zold_elhitetes?fbclid=IwAR2sepFCrKOpLjBQfE6yTtiyihmwgesHQR9z_yRQSf7Px7kAViH4xrDLzwk
Fundamentalista, maradi, konzervatív, egyházellenes, keresztényietlen… etc… mondják azokra, akik egyszerű hívő emberekként, de bibliaismerettel rendelkezvén és hitükben erősként is úgy gondolják, hogy Róma püspökének bizonyos kijelentései, szembemennek a krisztusi tanítással. Még furcsább dolgokat mondanak azokról, akik a vatikáni politikában felfedezni vélnek olyan részleteket, amelyek veszélyeztetni látszanak a keresztény világot, politikai érdekből egyes országokat vagy népcsoportokat következetesen háttérbe szorítanak, vagy tudomást sem vesznek azok olyan jogos igényeiről, amelyekről évtizedek óta tud a Vatikáni vezetés.
A katolikus egyház állandó bírálatok kereszttüzében áll, és állt amióta csak létezik. Azonban a mai állapot ennél a megszokott, és állandó helyzetnél sokkal bonyolultabb, hiszen a külső támadások mellett a hívő embereknek azt kell látniuk, hogy maga a pápa és az Őt körülvevő adminisztráció furcsa, megosztó hitbéli és politikai irányultságúvá változott.
Nem az evangelizáció, nem Krisztus tanításának hirdetése és nem a hit Szent Titka – az Eucharisztia –, és nem minden nép tanítvánnyá tétele tűnik a Vatikán legfőbb, legértékesebb és legfontosabb céljának, hanem valami egészen más, valami olyasmi, amellyel a hívő nép, azaz az Egyház számos tekintetben nem érthet egyet. Ez megosztottságot idéz elő. Nagy a veszélye annak, hogy a felületesen hívő emberek közül csalódnak és elhagyják a templomot, a hitet, mert mást tapasztalnak, mint amit eddig jelentett a számukra az Egyház fogalma.
Az is sajnálatos ebben a zűrzavaros helyzetben, hogy amíg tudós teológusok, bíborosok is hangot adnak egyes pápai kijelentések helytelenségének, addig sok pap a pápához való hűséget összemossa az Egyházhoz, vagyis a Krisztushoz való hűséggel.
A keresztény embernek alapvetően kötelessége a pápa iránti hűség és engedelmesség, ám az egyháztörténelemben nem először fordul elő, hogy tévtanítások, átgondolatlan vagy éppen jól átgondolt eretnekségek mételyezik a keresztény világot. Az Egyház azonban túlélte ezeket az időszakokat, nem gyengült meg, mert voltak – mint ma is vannak – olyan egyházi személyiségek, bíborosoktól a plébánosokig, akik segítették ezt a túlélést. Ma kissé más a helyzet, mert a média nagyban rásegít a tévtanok elfogadtatására és arra a botorságra, miszerint a pápa bírálata az Egyház bírálatával, az Egyház iránti hűség megtagadásával, az egyházellenességgel azonos.
Celeb papok adnak lépten-nyomon interjúkat a pápaimádatukról, belekeverve mindent, ami szent, hogy elfogadtassák olykor átlátszó, ostoba téziseiket. Az egyházi sajtó is a pápa iránti hűséget preferálja, és keveset vagy semmit nem szól azokról a drámai problémákról, amelyek ugyan nem törik meg az Egyházat, de a félrevezetett lelkekre nézve súlyos következményeket idézhetnek elő.
A keresztény embernek van szabad akarata, esze és logikája. Túl ezen ismernie kellene a Szentírást is, s ha ezek a feltételek adottak, akkor világosan kell látnia, hogy egyes vatikáni megnyilvánulások, u.n. „tanítások” miben és hol térnek el, és eltérnek-e Jézus Krisztus Szentírásba foglalt parancsaitól? A keresztény embernek még akkor is Krisztust kell követnie, ha ez a Krisztushoz való hűség bizonyos liberális, modernista papok véleményétől különbözik, vagy ha az Egyházon belül többségnek látszik az ellenvéleményen lévők száma.
A katolikus sajtó is megosztott bizonyos tekintetben, hiszen a, jozefinista teológiai és a liberális katolikus egyetemi nevelés (mint manapság minden egyetemi nevelés) eleve a liberális modernizációt plántálja a hivatást érző fiatalok lelkébe és fejébe, nem beszélve a mai hitoktatóképzés súlyos hiányosságairól. (Súlyosbítja a helyzetet, hogy kötelező a hittan vagy erkölcstan, de 1-12 osztályos hittankönyv, tematika és tanterv máig nincs!)
A hivatalos egyházi sajtó tehát – hivatalból – nem bírálhatja a felmerülő tévtanokat, sőt, sok esetben az egyetértést akarja kikényszeríteni az olvasókból, ami önmagában is távol áll a keresztényi magatartástól, hiszen Jézus minden kérdésre tiszta, félreérthetetlen, egyenes választ adott, és meghagyta: Legyen a ti beszédetek: Igenigen, nem nem, ami pedig ezeken felül van, az a gonosztól van.” . (Mt. 5. 37. )
A fősodratú egyházi sajtó, a világos és egyértelmű iránymutatást tehát ilyen-olyan magyarázatokkal ködösítésre, a Jézus központúságot pápaközpontúságra cserélte, annak ellenére, hogy lehetne önálló véleménye és joga a tiszta válaszok közzétételére. Hiszen, ha bíborosok, egyháztanítók és tudósok állnak a kérdéses kijelentések és tévtanok korrigálása mellett, mi több, a pápát bizonyos kijelentései alapján biblikusok és főpapok is eretnekséggel vádolják, akkor valami alapja és oka de facto van eme évszázadok óta nem tapasztalt kaotikus állapotnak.
Mit tehet ebben a helyzetben a hívő katolikus keresztény ember?
A legbölcsebb dolog, ha Krisztus tanításán keresztül Isten felé fordulunk. Nem trágárkodva és a pápát gyalázva kell egyes közösségi oldalakon véleményt nyilvánítani, hanem Isten segítségét kell kérni ennek a helyzetnek a feloldásához.
Nem az Egyházat, nem a templomot kell elhagyni, hiszen a szentmiseáldozat, a Krisztussal való egyesülés a szentáldozásban ma is ugyanaz, mint ama bizonyos estén, amelyet Nagycsütörtökön ünnepelünk... Aki tehát, hite és világos látása okán nem ért egyet számos olyan kijelentéssel, tettel, amelyeket a pápa mond, tesz vagy tanít, az legjobban teszi, ha hitében megerősödik, imádkozik és Krisztust hívja a szentmisében segítségül. Hiszen az ő szava világos, félreérthetetlen és mindenki számára végtelenül egyszerű. Soha nem ad okot a kesergésre, a hitevesztettségre, a bizonytalanságra. Mert a bizonytalanság terjesztése a Sátáni fegyvere a hívő nép, azaz, az Egyház ellen.
Aki viszont bizonytalanságot érez, s ezért megfosztja magát a legbiztosabb támponttól, a templomtól, a szentmisétől, elhagyja hitét – mert ma egy olyan pápa átmeneti pontifikátusát éljük, aki sajátos kommunista, liberális és jezsuita téveszméit akarja rákényszeríteni a keresztény világra –, az többet árt az Egyháznak és önmagának, mint Ferenc pápa és az Őt követő papok összes tévtana és zavarkeltése. Ugyanis saját lelkét hagyja szomjan halni.
Meg kell érteni, hogy a hit nem függ a Vatikán egyes vezetőitől, és bár Péter volt az Egyház feje, bizony lehetnek arra alkalmatlan, politikai befolyás alatt lévő rossz pápautódok. Ám, ez nem a mi dolgunk. A mi dolgunk hinni, és követni Krisztust, amit egyedül a szentmisén való részvétellel, és a szentségek vételében valósíthatunk meg a legtökéletesebben.
Krisztus és az Ő tanítása örök. Az élő Egyházat – azaz a hívő keresztény népet – viszont a Szentlélek irányítja. És kell-e ennél tökéletesebb és biztonságot adó tény? Ferenc pápa pontifikátusa – mint minden földi hatalom – pedig véges.
VI. Sándort (1431-1503), a reneszánsz kor hírhedt pápáját így örökítette meg a történelem: „A hitnek és a becsületességnek még csak a szikrája sem volt benne. (…) Nem törődött az igazsággal, így az ő idejében Róma a tolvajok és gyilkosok fészkévé vált.” – (Francesco Guicciardini, olasz jogtudós, történetíró. szül: Firenze, 1483.. március 6.  – megh: Arcetri  1540.május 23.)
Az Egyház azonban 1503. óta is él, és minden ellenkező híreszteléssel szemben – Krisztus ígérete szerint –, Ferenc pápa után is megmarad… Stoffán György: Egyházellenesség-e bírálni a pápát? Hungary First
Ajánlott írások:
Az Egyház püspökeinek írt nyílt levélben érvel 19 katolikus pap, teológus, és akadémikus Ferenc pápa eretneksége mellett.
Tizenkilenc katolikus pap, teológus, és akadémikus fordult nyílt levélben az Egyház püspökeihez, amelyben amellett érvelnek, hogy Ferenc pápa immár az eretnekség kánonjogi vétségével vádolható. A levél írói arra kérik a püspököket, hogy "tegyék meg az eretnek pápa súlyos helyzete által megkívánt lépéseket".
A levelet a szerzők még április 30-án tették közzé, azóta a nemzetközi katolikus sajtó széles körben foglalkozott vele, és a témában az Egyház több prominens személyisége, köztük maga Ferenc pápa is megszólalt.
A május 28-ai televíziós interjújában a kérdésre, hogy hogyan fogadta az eretnekség vádját, a pápa így válaszolt"Humorérzékkel. Imádkozok is értük, mert tévednek, és mert szerencsétlen emberek, akik közül egyeseket manipuláltak. És akik aláírták... Nem, tényleg, humorérzékkel, és azt mondanám, visszafogottsággal, atyai visszafogottsággal. Vagyis egyáltalán nem zavar."
Az alábbiakban a nyílt levél első néhány bekezdését közöljük, majd a szövegrészlet végén linket adunk a levél teljes magyar nyelvű fordítására.

Kapcsolódó cikkeink:
Athanasius Schneider püspök: Az eretnek pápa kérdéséről
Miért nem eretnek a pápa?


Korrekciók eddig
Mint emlékezetes, Ferenc pápa tanításainak első (ún. "filiális") korrekcióját még 2017. szeptemberében közölte 62 katolikus pap és tudós. Az akkori szerzők Ferenc pápát még nem állították eretneknek, helyette azt állították róla, hogy a tanításával "eretnekségek terjedését segíti elő".
Ferenc pápa tanításának második, immár püspöki szintű korrekciója 2017. december 31-én történt. Ebben a püspökök Ferenc pápa Amoris Laetitia buzdításának "a katolikus hittől idegen" értelmezései (köztük a pápa saját értelmezése) ellen érveltek egy hitvallás formájában, tartózkodva a Ferenc pápával szembeni vádaktól.
Az idén április 30-ai nyílt levél az első olyan korrekció, amely már nyíltan eretnekséggel is megvádolja Ferenc pápát.
Egy újabb, püspöki és bíborosi szintű korrekciót június 10-én adott ki az Egyház több főpapja, Ferenc pápával szembeni vádak nélkül, kizárólag az általa keltett tanításbeli zavar tisztázó korrigálásával. Ez a "deklaráció", úgy tűnik, hogy a lényegében maga a Raymond Burke bíboros által évek óta lebegtetett formális korrekció.

***

Nyílt levél a katolikus egyház püspökeihez.

2019. húsvét hetében
Eminenciás és Főtisztelendő Bíboros Urak! Őboldogsága! Excellenciás és Főtisztelendő Püspök Urak!

Két okból fordulunk Önökhöz. Egyrészt az eretnekség kánonjogi vétségével vádoljuk Ferenc pápát, másrészt felkérjük Önöket, hogy tegyék meg az eretnek pápa súlyos helyzete által megkívánt lépéseket.
Végső megoldásként folyamodunk ehhez az eszközhöz, hogy orvosoljuk mindazt a bajt, amelyet Ferenc pápa szavai és tettei – a katolikus egyház történetének egyik legsúlyosabb válságát előidézve – az évek során okoztak.
Az eretnekség kánonjogi vétségével vádoljuk Ferenc pápát. Az eretnekség kánonjogi vétségéről két feltétel teljesülése esetén beszélhetünk: az illető nyilvánosság előtt mondott szavai és/vagy nyilvános tettei megkérdőjelezik, illetve tagadják a katolikus hit Isten által kinyilatkoztatott valamely olyan igazságát, amelyet az isteni és katolikus hit beleegyezésével kell hinnünk, és ennek a megkérdőjelezésnek, illetve tagadásnak makacs természetűnek kell lennie, vagyis annak tudatában kell történnie, hogy a megkérdőjelezett, illetve tagadott igazságot a katolikus egyház olyan, Isten által kinyilatkoztatott igazságként tanítja, amelyet a hit beleegyezésével kell hinnünk, továbbá a kételynek, illetve a tagadásnak állandónak kell lennie.
A pápa eretnekséggel való megvádolása természetesen rendkívüli lépés, melynek biztos alapokon kell állnia, Ferenc pápa ugyanakkor mindkét fenti feltételt egyértelműen teljesítette. Nem azzal vádoljuk, hogy minden olyan esetben az eretnekség vétségét követte el, amikor nyilvánosan ellentmondott a hit valamely igazságának. Csak azokban az esetekben vádoljuk eretnekséggel, amikor nyilvánosan tagadta a hit valamely igazságát, majd pedig következetesen úgy járt el, hogy azzal azt bizonyította, hogy nem hisz ezekben az igazságokban, melyeket nyilvánosan tagadott. Nem azt állítjuk, hogy olyan megnyilatkozásokban tagadta a hit valamely igazságait, amelyek eleget tesznek a tévedhetetlen pápai tanítás feltételeinek. Ez nem is lenne lehetséges, hiszen ellentmondana azon hitbéli meggyőződésünknek, hogy az Egyházat a Szentlélek vezeti. Tagadjuk, hogy a bármely józan szemlélő számára erről az esetről lenne szó, hiszen Ferenc pápa soha nem nyilatkozott oly módon, amely megfelelne a tévedhetetlenség feltételeinek.
Azzal vádoljuk Ferenc pápát, hogy szavaival és tetteivel nyilvánosan és makacsul tanúsítja, hogy hisz a következő állításokban, amelyek ellentmondanak az Isten által kinyilatkoztatott igazságnak. (Valamennyi állítás esetében feltüntetjük a Szentírás és a Tanítóhivatal tanítását, amely ezen állításokat az isteni kinyilatkoztatással ellentétesnek minősíti, és ezért elítéli. E hivatkozások bizonyító erejűek, ugyanakkor nem tartanak igényt a teljességre.)
A folytatás és teljes nyílt levél IDE KATTINTVA elérhető.

Ferenc pápa önkényesen átíratta a Miatyánk szövegét: óriási a felháborodás a hívek körében
“Megdöbbentett a hír és fel is háborított. Ez az Úr imádsága. Sosem volt a pápa imádsága és soha nem is lesz az. Ezek Jézus szavai az Újszövetségben. Ez teljesen hihetetlen”
Ferenc pápa önkényes lépése megint felborzolta világszerte a kedélyeket, talán nem is véletlenül.
Egyszerűen fogta magát, és megváltoztatta a Miatyánk imádság szövegét.
Már eddig is rengeteg különféle jogosnak tűnő kritika érte a pápát, mivel az előző pápákhoz képest több érdekes, sokat támadható kinyilatkoztatást tett.
Nemrégiben azt mondta egy misén, hogy szerinte a Jézussal való kapcsolat veszélyes és kerülendő.
Emellett gyakran éri az a vád, hogy mivel nem rendelkezik európai gyökerekkel, nem is viseli a szívén a kontinens sorsát, ezért ő az első olyan pápa, aki nem is az európai kereszténység oldalán áll.
Máskor is számos olyan kijelentést tett, melyek teljesen szembementek a Jézusi tanítással és a Bibliával.
Egy ízben például azt is kijelentette, hogy szerinte nincs bizonyos értelemben pokol, amire az egyház maga is hevesen reagált.
Most úgy néz ki, hogy újra nagy port kavaró lépést tett az Antikrisztusi úton. Önkényesen megváltoztatta, átíratta a Miatyánk szövegét.
Mohler Albert, a Déli Baptista Teológiai Szeminárium elnöke szerint a változtatás “mélyen problematikus”.
“Megdöbbentett a hír és fel is háborított. Ez az Úr imádsága. Sosem volt a pápa imádsága és soha nem is lesz az. Ezek Jézus szavai az Újszövetségben. Ez teljesen hihetetlen”
Philip Lawler, a Catholic World News szerkesztője szerint Ferenc pápának a szokásává vált, hogy olyan dolgokat mondjon, amelyekkel felháborítja az embereket. Ez az intézkedése is ilyen.
“Azon gondolkodom, mikor lesz ennek vége, és mit tartogat még.”
“Ez olyan, mintha a Függetlenségi Nyilatkozatot változtatnák meg”
– írta egy felhasználó.
“Nem változtathatod meg csak úgy a Miatyánkot. Ezt csak az Úr teheti meg”
– véli egy másik hívő.
Nektek mi a véleményetek, álláspontotok? Megteheti, vagy ehhez csak Istennek lenne joga?
https://vilagfigyelo.com/ferenc-papa-onkenyesen-atiratta-a-miatyank-szoveget-oriasi-a-felhaborodas-a-hivek-koreben/?fbclid=IwAR2kcGyu187MFogGs3VYic6mz1WTZdhhN_0t0yy51GBMpzrat54nTDsfKjU

Konszekrált ostyákat tartalmazó cibóriumot tulajdonítottak el

A németországi Augsburg és Dillingen sváb járásokban ismeretlenek öt óra leforgása alatt három templomba törtek be, egy további esetben pedig megpróbáltak bejutni.

A bűncselekmények vasárnap 11:30 és 16:30 óra között történtek, közölte a rendőrség.

A közlemény szerint a Buttenwiesen-Pfaffenhofen-i Szent Márton templomban ismeretlenek feltörtek két perselyt, a Heretsried-i Szent Márton templomban feltörték a tabernákulumot és a perselyt. A Zusamaltheim-i Szent István (a mártír) templomba is sikerült bejutnia valakinek, de nem tulajdonított el semmit.

A tettesek ezek után megpróbálták a Villenbach-i Szent Jakab templomot feltörni, sikertelenül.

A rendőrség saját bevallása alapján két tettest feltételez.

Az Augsburg-i egyházmegye közleménye szerint a keletkezett anyagi kár mértékéről nem állnak megbízható adatok rendelkezésre. Különösen rossz, hogy a Heretsried-i betörés során ellopták a konszekrált ostyákat tartalmazó cibóriumot. “A Heretsried-i templom meggyalázása mélységesen megdöbbenti a püspökséget és sok hívőt.”

A dóm templomigazgatója, Harald Heinrich a rendkivüli események miatt óvintézkedésként elrendelte az összes templom és kápolna bezárását a szentmise idején kívül és felvigyázó nélkül az augsburgi, dillingeni és donauwörthi járásban. Ez az intézkedés ideiglenes, még nincs meghatározva, hogy meddig marad érvényben.

“Az egyházmegye célja, hogy a templomokat és a kápolnákat, mint az imádság és elcsendesedés valamint keresztény kultúránk kifejezésének helyeit nyitva tartsa.”

Továbbá az augsburgi egyházmegyében több, mint 2.000 templom és kápolna van. Betörések, különösen perselylopások mindig is voltak. Egyéb feltünő dolgokról azonban nem érkezett az elmúlt években jelentés.

https://www.katholisch.de/artikel/23365-gefaess-mit-konsekrierten-hostien-aus-tabernakel-gestohlen
https://gloria.tv/post/SnyQ8WznnUoh4VE1ieZrpaDQ7