2014. március 11., kedd

Homoszexuális "színművész" lesz a műsorvezető március 15.-én


Az Összefogás (Kormányváltás?) pártok "ünnepi" gyűlésének vezetője a nyíltan homoszexuális Kulka János. A zsidó származású "színművész" Gyurcsány Ferenc, Szabó Tímea, Fodor Gábor, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila beszédei között lesz konferanszié. Az Együtt PM, DK, MSZP és LMP megint "nagyot" lépett előre az egészségesen gondolkodó magyar választópolgárok szemében. Egy magyargyűlöletéről elhíresült ripacsot rángat fel a színpadra. Úgy tűnik még mindig nincs mit szégyellniük.
Hídfő.net | Kulka: Felszabadító érzés transzvesztitát játszaniKulka: "Felszabadító érzés transzvesztitát játszani"
Valószínűleg azért esett a választás Kulkára, mert Gyurcsány legutóbbi kiszivárgott nyilatkozataiban egyértelművé tette lojalitását a szodomiták irányába. Elmondta, ha kormányra kerülnek lehetővé teszik homoszexuális párok számára a gyermekek örökbe fogadását. Őszintén reméljük, hogy Gyurcsány ezzel végérvényesen elásta magát a választók előtt.
Dunai István

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A Keresztények jogainak követelése egyenlő lesz a törvény megszegésével


2014. március 10. hétfő, 15: 30
Drága szeretett leányom, hamarosan számos csaló bejelentését fogod hallani, akik beszivárogtak földi Egyházamba. Az eretnekség, ami dőlni fog szájukból, és tetteik új törvényeket fognak eredményezni, melyek bemocskolják Isten Szavát, s melyeket mindazokra rá fogják kényszeríteni, akik hűségesek az Igéhez.
A Szentségeket alig fogják már kiszolgáltatni, és a Szentmisék számát lassan lecsökkentik, amíg azokat már csak ritkán fogják megtartani. Minden ürügyet kitalálnak majd, de ezek mindegyike el fogja takarni indítékuk valódi okát. Ti, szeretett követőim, tanúi vagytok mindannak, amit szeretett Édesanyám megjövendölt La Salette – ben és Fatimában. Meg kell értenetek, hogy a terv az, hogy Isten minden Templomát megszentségtelenítsék, még mielőtt az antikrisztus minden aljas dicsőségében elfoglalná a trónt Templomomban. Figyelmen kívül fogják hagyni azokat, akik válaszokat követelnek, és később nevetségessé teszik őket, mert azokat merték megkérdezni, akik azt állítják, hogy földi Egyházamat vezetik.
Mindazt, ami Isten Szemében bűn, előbb – utóbb nem annak fogják venni. Nemcsak, hogy nem veszik bűnnek, hanem azt annak minden gonosz formájában az Oltáromon fogják bemutatni. A bűn eltörlését látni lehet majd a gyermekek tanítása során az oktatásban. Különösen a gyermekeket erőszakkal fogják etetni az eretnekséggel. Azt fogják nekik mondani, hogyha nem fogadják el ezeket a tanításokat, akkor vétkezni fognak azok kíméletlen elítélésével, akik azt állítják, hogy a bűn egy jó dolog. A gyermekeknek azt az utasítást fogják adni, hogy Isten Szavát soha ne hirdessék nyilvánosan mások jelenlétében, attól tartva, hogy megvádolják őket, hogy ezek a jogok emberellenesek.
Bármilyen módon próbálják a fiatalok körében támogatni az erkölcsöt, azt hevesen fogják ellenezni és el fogják ítélni. A Keresztényeket és azokat, akik nyíltan állást foglalnak azon jogaik mellett, hogy megvalósítsák a Keresztény Tanításokat, elnyomják és elhallgattatják. Szavaik suttogássá válnak és az emberek szégyellni fogják bevallani, hogy Keresztények. És miközben a nem Keresztények jogait fogják támogatni – melyek az ateisták jogai lesznek –, azt fogják bejelenteni, hogy azok rendkívül fontosak. Amint azt már mondtam nektek: a Keresztények elleni gyűlölet Egyházamon kívül növekedni fog. Aztán azt belülről darabonként szétszedik, amíg nem marad semmi, csak a külső váza. A tégla és a habarcs továbbra is a helyén marad, de földi Egyházam, ahogyan azt ismeritek, meg fog változni, meghaladván felfogóképességeteket.
Népemet, embereim fogják képezni – azok, akik Isten Szent Szavát fenn fogják tartani és továbbra is a Szentségekhez fognak járulni, melyeket a bátor és merész felszentelt szolgáim fognak kiszolgáltatni, akik sohasem fognak elhagyni Engem.
Amikor halljátok, hogy Igémet – melyet a leírott Szó tartalmaz és melyet évszázadokon keresztül továbbadtak Atyám Könyvében – megkérdőjelezik és elemzik azt akarván, hogy újraírják Azt, akkor tudnotok kell a következőt: Én nem engedélyezek ilyen eretnekséget. Elítélem ezeket az árulókat, mert tévútra fogják vezetni a lelkeket. Nektek sem szabad soha olyanra hallgatnotok, aki azt mondja nektek, hogy tagadjátok meg Szavamat.
Hamarosan látni fogjátok országotokban megváltozni a törvényeket, melyek üdvözölnek mindenféle bűnt és törvényesítik azokat. Mindkét törvényszöveg egybe fog olvadni, míg végül Isten Szaváról nem fognak beszélni, vagy nem fogják betartani azt. A Keresztények jogainak követelése egyenlő lesz a törvény megszegésével, és sokféleképpen fogják büntetni. Azoknak mondom közületek, akik nem hiszik, hogy ezek a dolgok lehetségesek: akkor ti, sajnos, még életetek során tanúi lesztek ezeknek a dolgoknak, ahogyan az meg volt jövendölve.
Közületek hányan maradnak hűségesek az Igéhez? A Tanításaimhoz? Nem sokan. Mégis azok lesznek az elsők, akik hátat fognak fordítani az Igazságnak, akik azt mondják, hogy tisztelnek Engem, és akik elkötelezték magukat Egyházamnak.
Jézusotok

Miért szükséges az Engesztelő kápolna felépítése?

"Akarom, hogy az engesztelő kápolnát felépítsék!"
„Amennyiben ezzel, és egyéb terveimmel ellenkeznek,
annyiban késni fog a béke és a kegyelem.”
(Jézus üzenete Natália nővéren keresztül)
"A hívek megértően siettek az engesztelés felhívását követni és ennek nyomán a Magyar Püspöki Kar a bíboros főpásztor felkérésére elismerte az engesztelő mozgalmat. (1942. szeptember körlevelek).
Október 11-én engesztelő napot rendeltek el az egész országban. Többször és többen sürgették a gondolatot, hogy népünk fennmaradásáért fogadalmi engesztelő kápolnát kell létesítenünk, amely külső kifejezője és emlékeztetője is legyen népünk bűneiért nyújtott engesztelésünknek.
December 8-án az építkezés eljutott az alapkőletételig, tovább azonban nem haladhatott a háborús események miatt." (forrás: Natália nővér I. kötet)
A Kápolna Alapokmánya
A "Világ Királynője Engesztelő Kápolna" Alapokmánya
melyet az alapkőletételnél felolvastak és az alapkőben
elhelyeztek 1944. december 8-án.
A fatimai Szűz anya által megjövendölt és a mi Urunk, Istenünk igazságos büntetéseképpen ránkszakadt második világháború borzalmai közepette, az Úr 1944. esztendejének dec. 8. napján, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a legodaadóbb engesztelő lelkülettel térdre hullunk Előtted, Urunk, Jézusunk, Királyunk! Megtörődött szívvel valljuk be, és töredelmesen bánjuk bűneinket. Ország-világ előtt beismerjük, hogy hosszú idő óta mérhetetlen bűntömeggel sértegetjük mennyei Atyánk végtelen szentségét, kimondhatatlan gyalázatokkal illetjük isten igéjével lényegileg egyesített Szívedet, makacs keményfejűséggel utasítjuk vissza a Szentlélek Isten szüntelen kegyelmeit és rút káromlásokkal bántjuk Szűz Anyánk Szeplőtelen Szívét.
Hitványságunk teljes tudatában elfogadjuk az igazságosan és jóságosan sújtó mennyei Atya tisztító és gyógyító büntetését. Ugyanakkor Jézusunk Szent Szíve által és a Magyarok Nagyasszonya, Világ Királynőjének Szeplőtelen szívén keresztül a legmélyebb hódolattal és alázattal esdeklünk, irgalmas Atyánk, megbocsátásodért, irgalmadért. Amíg tisztulnunk kell, adj erőt, hogy a szenvedések kenyhét megadással igyuk ki.
Tedd, hogy hazánk és nemzetünk fennmaradjon, s hogy népünk az ősi krisztusi, katolikus hitben, tiszta erkölcsökben, bűnbánóan megújuljon s újraszülessék.
Fogadd el tőlünk, magyarjaidtól, Szűz Anyánk, Világ Királynője, engesztelő bűnbánatunk és irgalomért kiáltó könyörgésünk kifejezéseképpen a Nagy Magyar Engesztelés e kápolnáját, melyet a Te velünk együtt érző, velünk szenvedő, velünk gyászoló édesanyai Szívednek szentelünk.
Nagyasszonyunk, Anyánk! Ez a kápolna az engesztelő magyarok közös munkája. Mindenfelől összefutó szeretetadományok, s az adakozást lélekkel telítő imádság, vezeklés, életjavító, bensőséges munka teremti meg ezt a templomot, melynek lelki mását ezer és ezer ember építette előre saját szívében, s építi mostantól fogva napról napra, szeretetből adott önkéntes munkaerővel, menekültek utolsó filléreivel, kibombázottak tégláiból, lelkes engesztelők szeretetadományaiból.
Add, Uram, hogy ez a kápolna felépüljön teljes eredeti szépségében, és add meg nekünk, e kápolnához ide zarándokló magyar gyermekeidnek a bűnbánó lelkek számára ígért kegyelmeket, hogy minden bűnös, ki e szent küszöböt átlépi, teljes valójában újjászülessék és e krisztusi megújulásban köszönthesse Jézus és Mária megbocsátó szívét. Add, Uram, hogy kegyhellyé legyen ez a szent hajlék, és minden időkig hirdesse a Szeplőtelen Szűz közbenjáró erejének mindent legyőző, sátántipró hatalmát. Add, hogy ezzel magyarságunk egészen betöltse a Te akaratod szerint engesztelő hivatását, s e kegyelemhely világszerte megsokszorozódjék, és a világ egyik sarkától a másikig árassza Jézus Szentséges szívének és a Világ Királynője Szeplőtelen Szívének örök kegyelmeit.
Szent Szűz! Elérkezett a te órád! Csak egy szót szólj isteni Fiadnak, és megmenekül a világ és benne a mi hazánk.
Összefoglaló Szűz Mária
a Világ Királynője Engesztelő Kápolna ügyéről
A Szent Anna-rét
A Szent Anna-rét a Budai-hegység egyik legkedveltebb kiránduló helye a Normafa és a János-hegyi libegő felső állomása között helyezkedik el mintegy 500 méterre a Normafától és 1000-1200 méterre a libegő felső állomásától. Közvetlenül a gyermekvasút Virágvölgy megállójától érhető el. A rét felső részén a Pilisi Parkerdő Zrt. által felállított fa játékok vonzzák a gyerekeket. A Szent Anna kápolna közelében több tűzrakhely és egy nyomós kút csábítja szabad tűzi főzésre, grillezésre a kirándulókat. A terület ma állami tulajdon, a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében.
Szent Anna kápolna
A Szent Anna-rét volt a XVIII. századtól kezdődően Budakeszi szőlőtermelő lakosságának kedvelt kiránduló helye. 1825-1830 között a rét szélén Szent Anna tiszteletére kápolnát építettek. A kápolna hamarosan nagyon népszérűvé vált. Anna napokon zarándoklatokat vezettek a kápolnához Budakesziről és az angolkisasszonyok Zugligeti zárdájától, iskolájától. A második világháborút követően vasárnap délelőttönként szentmisét tartottak a kápolnában, míg 1952-53 körül egy munkásmozgalmi nagygyűlést követően lerombolták azt. A rendszerváltást követően 1992-ben a Budapest-Zugliget Egyesület megalakulásának 100. évfordulójára a Salamin család felépítette a réten ma látható kis kápolnát.
A Világ Királynője engesztelő kápolna emléktáblája
A Szent Anna kápolna mellett egy emléktábla jelezte, hogy 1944-ben a közelben rakták le egy másik kápolna a Világ Királynője engesztelő kápolna alapkövét is. Ennek a kápolnának az alapjait a kápolnától 60-70 méterre északra ma is megtaláljuk egy facsoport jótékony takarásában. A Világ Királynője engesztelő kápolna építésére a főváros vezetése 1942-ben adományozta az Anna-rét északi részének területét, Serédi Jusztinián bíboros két évvel később hagyta jóvá a kápolna felépítését. Az építkezést 1944. december 8-án kezdték el, sajnos alap egyes részein és néhány beton falon kívül semmi sem épült meg belőle. Az emléktáblát jelenleg az Istenhegyi Szent László plébánián őrzik a sorozatos rongálások miatt. A Szent Anna kápolna Kocsis István plébános fennhatósága alá tartozik.
Natália nővér által kapott kinyilatkoztatások
Az Úr Jézus a 30-as évektől kezdve adott látomásokat és üzeneteket Natália nővérnek (1901-1992). Egy nagy magyar engesztelő mozgalom elindítását kérte tőle, és azt ígérte, hogy ez a mozgalom Mária, a Világ Királynője oltalma alatt az egész földön el fog terjedni, az emberiség teljes megtéréséhez és örök békéhez vezet. Az engesztelés látható jeléül egy kápolna felépítését kérte a Szent Anna-réten, továbbá azt kívánta a Magyar Katolikus Egyháztól, hogy ossza szét vagyonát a szegények között. A 40-es évek elején Jézus felszólította a nővért, hogy kéréseit lelkiatyja útján közölje az egyház vezetőivel. A nővér négy éven át, újra meg újra kérte az egyház vezetőit, hogy építsék fel az engesztelő kápolnát és vagyonukat adják a szegényeknek az ország megmenekülése érdekében. Tudatta velük Jézus jövendölését, hogyha nem teszik meg, amit kér tőlük, vagyonukat elveszik az istentelenek, őket pedig marhavagonokban viszik rabságba.
Kísérletek a templomépítésre
Budapesten 1942-ben társulat alakult a kápolna felépítésére (Kisegítő Kápolna Egyesület, Svábhegyi helyi Bizottsága néven), a főváros vezetése pedig a Jézus által megjelölt helyen, a Szent Anna-réten nagy területet ajándékozott erre a célra. Hermány Géza építészmérnök 1942 őszén kapott megbízást a terv elkészítésére. Serédi Jusztinián bíboros úr 1944 őszén hagyta jóvá a kápolna felépítését, amikor betegen az óvóhelyre kellett menekülnie. 1944 december 8-án, miközben Molnár László, a Batthyány téri Szent Anna templom esperesplébánosa felszentelte a Világ Királynője Engesztelő Kápolna alapkövét, bombák hullottak Budapestre.
Részlet az 1944. március 11-én kelt jegyzőkönyvből,
az Engesztelő Kápolna építő bizottságának alakuló ülésén.
"dr. Vitéz József Ferenc főherceg ő királyi fensége: Őfensége ismerteti az alakuló ülés célját: 1943. július hó 2-án tartott értekezleten élére állott annak a mozgalomnak, amely a Nagy Magyar Engesztelés címén magyar lelkek ezreit foglalta egy szándékba, hogy a Zugligetben a Szt. Anna kápolna mellett a Magyarok Nagyasszonya, a Világ Királynője tiszteletére kápolna építtessék. Ez a kápolna szentmisével lássa el a vasárnapokon és ünnepeken nagy tömegben a szabadba siető sportolókat, ezzel kadályozza meg a szentmise-mulasztások ezreit, és a benne folyó lelki gondozás a hozzája fűződő zarándoklatokkal, mint a fővárosnak legjobban vonzó kegyhelye dolgozzék fővárosunk bűnözésének csökkentésén, a bűnösök megtérítésén, s ezzel a háború okainak megszüntetésén és országunk, magyarságunk megmentésén.
A nagy történelmi idők fogadalmi ajándékainak mintájára magyarságunk ezzel a kápolnával akar legelőször hódolni Nagyasszonyának, a Világ Királynőjének, hogy Istentől vett hatalmával őrködjék ezer év óta gondjaiba ajánlott országunk felett. Így lesz ez az engesztelő Kápolna a Gondviselő isten és a magyar nemzet közötti feltétlen bizalom szövetségének pecsétje."
A templomépítés új lendülete
Mindszenty már a vizsgálat kezdetekor új terv elkészítését kérte a leírásnak megfelelően, amelyet Jézus adott a Világ Királynője Engesztelő Kápolnáról (ld. Natália nővér I. kötet. Szerk.: Fogas Anna,1993, 203-216.o. Bp., Szent József Kiadó). 1946 január 25-én saját kezűleg írta Hermány Géza (a gyémántokleveles építészmérnök) tervrajza alá: "A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom." 1946 augusztus 26-án Székesfehérvárott a Szűzanyának mint a Világ Királynőjének ajánlotta fel Magyarországot. Engesztelésül hirdette meg a Boldogasszony Évét, melyet ünnepélyesen nyitott meg.
Esztergomban, 1947 augusztus 15-én,
és ott elhangzott beszédében megígérte:
"Október 8-át, Magyarok Nagyasszonyának Ünnepét majd nyilvános ünneppé tesszük, vasárnapként, magunkra vállalt szentmisével és munkaszünettel üljük meg, ha a Nagyasszony ezer éven át mindenkor tapasztalt nagy hatalmával és édesanyai szeretetével átsegít minket a gyászba borult egek, háborgó tengerek viharán, vészin át."
Mindszenty József bíboros a templom felépítésének szándékát,
PL 2930/1947. levéltári számú levelében írásban rögzítette:
"Főpásztori óhajom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön. A magyar püspöki kar 1946. dec. 26-i körlevele szellemében akarom az engesztelésnek ezt a szentélyét, mint az engesztelés évének maradandó emlékét ..." Az engesztelő szentély alapkövét ő maga rakta le 1947 szeptember 25-én, Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe után. Tehát volt egy második alapkőletétel is, az új, Jézus szándékának megfelelő formában megépítendő tervek szerint. Ezek a tervek, leírások Natália nővér Fogas Anna által kezelt hagyatékban, valamint Hermány Géza építész hagyatékában megtalálhatók.
Történések a rendszerváltás után
1992. április 8-án alakult újjá a Svábhegyi Világ Királynője Engesztelő Kápolna Egyesület, amely a törvényes bírósági bejegyzés után mint jogi személy kezdte meg működését. Fogas Anna Natália nővér munkatársa szerkesztésében a Szent József kiadónál megjelent egy forrásmű Natália nővér címmel. A három egymást követő kötet megjelenési dátumai: 1993, 1994, 2001. Natália nővér halála (1992) után nem sokkal Paskai bíboros úr fogadta a nővér munkatársát, Fogas Annát, rendi utódát, Rita nővért és a rend jogi képviselőjét. Ekkor szerzett tudomást a Prímási Levéltárban őrzött aktákról. (PL 2930/1947., 3437/1948., 7435/1948.)
(...)
Forrás: http://www.vilagkiralynoje.hu/kapolna/