2012. augusztus 6., hétfő

Egy fiatal lány annyira meghatódott az evangélium hívására, hogy gyakran sírt a prédikáció közben, míg végül átadta életét Krisztusnak. Egy kis idő múlva azonban nem jelent meg a gyülekezetben. Amikor a lelkipásztor érdeklődött felőle az édesanyjától, az asszony sírva mondta: „Ó, lelkipásztor testvér. Attól tartok, hogy lányom rossz társaságba keveredett és eltérítik őt a jó útról.” A lelkipásztor mindent megtett azért, hogy a lányt visszavezesse a helyes ösvényre, de mindhiába. A lány a bolondságra adta magát, és többé nem hallgatott a jó szóra. Néhány hét múlva, miközben végezte varrodai munkáját, hirtelen kiejtette a tűt a kezéből és felkiáltott: „Ó, meghalok!” A környezetében levők ágyra fektették. Ő vadul nézett körül és ezt mondta: „Itt látom magam előtt a mennyet és a poklot. Nem tudok mennybe menni, mert utamban áll a pokol!” Ezek voltak utolsó szavai.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Ha hisztek a Sátán létezésében, akkor tudjátok, hogy a világban ő okoz minden igazságtalanságot és gonoszságot

2012. augusztus 5. vasárnap, 17:40
Drága szeretett leányom, hívok mindenkit, fiatalt és öreget, azokat, akik az Istenbe vetett hitükben bizonytalanok.
Felkérem közületek azokat, akik hisznek bennem, de nem beszélnek Velem, vagy nem részesülnek a Szentségekben, vagy akik nem mennek el templomaikba, hogy tiszteljenek Engem.
Szeretlek benneteket. Soha nem foglak elhagyni benneteket, és rövidesen egy különleges Ajándékban lesz részetek.
Meg fogjátok tapasztalni, hogy milyen az, amikor az Ítélet Napján majd Elém álltok. Akkor el fogjátok felejteni kétségeiteket.
Sokan közületek, a hit hiányának ellenére is, oly sok módon tiszteltek Engem, de ti ezzel nem vagytok tisztában.
A mindennapi életetek során szeretetet, aggodalmat és rokonszenvet éreztek mások iránt.
Egy kényszert éreztek, hogy harcoljatok az igazságtalanság ellen, és visszataszítónak találjátok, ha egy gonosz cselekedetnek vagytok tanúi, amelyet mások követnek el azokkal szemben, akik kevésbé olyan szerencsések, mint saját maguk.
Ti szeretetet mutattok mások iránt, és gondját viselitek azoknak, akiknek szükségük van a segítségetekre.
Undorodtok attól, hogy kihasználjatok másokat, és elérzékenyültök azok szűkölködéseivel szemben, akik szenvednek ebben az életben.
Szeretetet éreztek családjaitok iránt.
Nevettek és örvendeztek, amikor barátaitokkal vagytok, és a szívetekhez közel állók iránt nagy szeretetet és barátságot éreztek.
Amikor megházasodtok, akkor egy lenyűgöző szeretetet éreztek hitveseitek iránt. Aztán, amikor gyermekeitek lesznek, szeretetetek felülmúl mindent, amit valaha is elképzeltetek volna.
A lelkiismeret furdalás könnyeit sírjátok, ha valakit megbántottatok. Megbocsátjátok másoknak, ha azok megbántanak, megsértenek benneteket, vagy kárt okoznak nektek.
Mit gondoltok, honnan jön ez a szeretet, honnan jönnek ezek az érzelmek?
Nem tudjátok, hogy ez egyedül csak Istentől jöhet?
A szeretetet nehéz elmagyarázni. Nehéz azt elemezni, és a tudomány soha nem tudja majd bebizonyítani, mert ez Istentől való Ajándék.
A mások iránti gyűlölet, a sötét oldalról származik.
A Sátán létezése sok ember számára nem tűnik valósnak, de ő létezik.
Közületek sokan nem hisznek a gonoszban, vagy a gonosz szellem létezésében, mert ők nagyon óvatosak, nehogy felfedjék magukat.
Ha hisztek a Sátán létezésében, akkor tudjátok, hogy a világban ő okoz minden igazságtalanságot és gonoszságot.
Ő a hazugság királya, és neki megvan a hatalma arra, hogy elvakítson benneteket létezésetek igazságával szemben.
Mivel vakok vagytok Irgalmasságommal szemben, ezért most úton van, hogy betakarja a világot, hogy bebizonyítsa nektek, hogy Létezem.
Legyetek felkészülve erre a napra, mert ez rövidesen bekövetkezik.
Amikor az égen a jelek láthatóak lesznek számotokra, és amikor a csattanásnak, a zajnak és a föld remegésének tanúi lesztek, akkor tudnotok kell: Eljöttem, hogy felébresszelek benneteket.
Amikor ez megtörténik, kérlek benneteket, hogy forduljatok akkor Hozzám, mert Én a Szeretetemmel akarlak eltölteni benneteket, hogy ez által szeretetet és örömet hozhassak a lelketeknek.
Amikor Irgalmasságom rátok ereszkedik, akkor végre békét fogtok érezni.
Ha majd ez a nagy nap elérkezik, várom válaszotokat.
Jézusotok