2013. augusztus 25., vasárnap

Égi Édesanyánk 2013. augusztus 25-ei üzenete Medjugorje-ből

Medjugorje, 2013. augusztus 25.

Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja azt a kegyelmet, hogy veletek lehetek és a megtérés felé vezethetlek benneteket. Minden nap vetek és a megtérésre hívlak benneteket, hogy ima, béke, szeretet, búzaszem legyetek, amely meghalva százszoros termést hoz. Drága gyermekeim, nem szeretném, ha amiatt bánkódnátok, amit megtehettetek volna, de nem tettétek. Ezért gyermekeim új lelkesedéssel mondjátok: "Jel szeretnék lenni mások számára". Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.


Drága Imacsalád!
Hogy a Béke Királynője már 33. éve velünk van, Isten ajándéka. Ő ezt az igazságot hangsúlyozza, és kegyelemnek nevezi, és az Ő közbenjárásának nagy célja van: a mi megtérésünk. A Katolikus Egyház megtértjei és szentjei a Szűzanyában segítőjüket és közbenjárójukat tisztelik. Idén augusztusban hazánk szentélyeiben, és népünknek megmutatta erejét, amely ellenállíthatatlanul összegyűjtött minket.
Mindenkinek megvolt a maga fogadalma, igénye, imája és hálaadása. A papok órákat töltöttek gyóntatással, segítve és szolgálva Isten irgalma asztalától a szenvedő, meggyötört testvéreket. Minden gyónás segítség a megtérés útján.  A mennybe fölvett Nagyboldogasszony oltalma alatt történik mindez.
Minden boldogság a nagy kegyelmi magvetésből van, mert sosem lehetett hallani, hogy valakit elhagyott, aki hozzá folyamodott és közbenjárásáért könyörgött. Az Ő szentélyei különleges imahelyek, az igazi ima iskolái, ahol megszólalnak a legkeményebb szívek is. Zarándokolni azt jelenti, mint megtanulni imádkozni Egyházammal. A szent és misztikus arra figyelmeztet minket, hogy imádkozni annyit jelent mint:
„Az észtől való leszállás a szívbe, és ott időt tölteni a jelenlévő és mindentudó Isteni Arc előtt, Aki benned lakozik.” És éppen itt, a mindent tudó Isteni Arc előtt, Aki bennünk lakozik, történik a nagy találkozó, ahol a szív a Szívvel beszélget. És ebben van a Szűzanya szentélyeinek az ereje, és a zarándoklatok látható gyümölcsei. Minden hívő aktívan imádkozik, és hat minden kegyelem növekedésére, a teljes termékenységre. A Szűzanya veti a magot a hirdetett tanítás által is, különösen a szentélyeiben mindanyiunkat ösztönöz. Figyeljük meg a gyalogos zarándokokat, akik hosszú utat tettek meg imában, áldozatban és állandó önuralomban. Ismerünk másokat, akik kilenceddel, böjttel készítették elő szívüket az Anyával való találkozásra. A leggyakrabban az történik, ami szent Ágostonnal, aki figyelmesen nézte a szenteket és vértanúkat, és bátran azt mondta önmagának: Ha olyan soknak és soknak sikerült, akkor teneked miért ne sikerülne, Ágoston?
Ez az a pozitív és kegyelmi jel, melyet mindenki életével másoknak mutat. A bölcsek azt tanítják, hogy a szavak elszállnak, de a példák vonzanak. Jézus habozás nélkül, hasonlóképpen Szent Pál, személyes példaadásukkal rámutattak életükkel:- ti is hasonlóképpen cselekedjetek – mondja Jézus.
Ezért kötelességünk néznünk és megismernünk az Urat és a szenteket kiimádkozva a kegyelmet, amíg a tékozló fiú magába nem száll és mondja: „Megyek Atyámhoz.”
Az ünnepek és szent helyek számunkra a gyógyintézetek, ahol otthagyjuk régi szokásainkat, vétkeinket, és elkezdjük új életünket az Úrral. Minden ünnep és találkozások Medjugorje –ban ezen a nyáron a Szűzanyával és az Egyházzal voltak. A fiatalok az Ifjúsági Találkozóról és Anyjuktól felvilágosodva, meggazdagodva, új tapasztalatokkal és új kezdettel tértek haza.

Felismerhető náluk az a friss elhatározás: - Jel akarok lenni másoknak –A mi feladatunk, mint a Béke Királynő imacsaládjának, kísérni a fiatalokat és zarándokokat idejövetelükkor és visszatértükkor is.
Egyik sem közülük egy szám, vagy turista, vagy kíváncsiság, hanem jel és adomány számunkra és az Egyháznak. Szükséges, hogy mindenki megnyissa szívét és hallja a szót, hogy újra minden szív lelkesedéssel mondja: - Jel akarok lenni mások számára!  Példa akarok lenni másoknak!

Amíg vannak, akik Medjugorje - t és a Szűzanya jelenlétét kihasználták a maguk javára, házuk építésére és a „vendégek” központjának, hogyan beszélhetünk zarándokokról. Mások elvesztek a tömegben, amely mint egy megáradt folyó naponta árad, és egyre nagyobb. Figyelve a sokaságot, nem tanúskodnak semmi pozitívról, hogy elvezetnék őket Jézushoz, megmutatnák a Szűzanyát, hanem átengedik őket a vadászoknak haszonként, minden zarándok a szemükben alkalom a haszonra.

Így Medjugorje egyeseknek áldás, és a világ új evangelizációja, másoknak vásár és anyagi haszon, valójában kockázatos és kétes vagyon.

Medjugorje – ban meg kell valósítani Jézus parancsát: „Ti adjatok nekik enni!” Sajnálom a népet. Adjatok nekik, amit keresnek Legyen mindenetek, amire szükségük van, amit keresnek, ami nem adatott meg nekik. Itt minden modern, klimatizált szobák, gazdag vacsorák és különféle borok. A zarándok nem ezt keresi. Ez a Medjugorje - i szállodatulajdonosok kínálata. Ezért meg kell tisztítani a területet, a szent területet, amely terület melege az imától és könnyektől van, és 33 éve megtéréseinek szemtanúja. Ez egyedül csak az ima által lehetséges – megőrizni a zarándokokat és a szent helyeket Medjugorje-ban.
Isten Igéje is erősen figyelmeztet: " Nem irigylem a bűnösöktől a boldogságot." Ne irigyeljétek a szállodatulajdonosokat, áldjátok, és ne átkozzátok őket. Nézzetek szívvel segítve a Gospát a teljes megtérésig!


Ebben a hónapban a következő szándékokra imádkozunk:

1.      Minden zarándokért, hogy megtalálják Medjugorje – ban amit keresnek, a megtérést és a békét,
hogy ismerjék fel bennük a remény küldötteit,  akik azért voltak hozzánk küldve, hogy megmutassák nekik az Anyát, tanúskodjunk róla és az üzeneteiről.

2.      Minden Medjugorje - i lakosért, s akik itt élnek. Akik itt dolgoznak, de biztosítással nem rendelkezve a minimálbérért. Akik ezt teszik másokkal, ezek nem barátok, szamaritánusok, de Isten előtt számon lesznek ezért kérve.

3.      Minden fiatalért,  aki meglátogatta Medjugorje –t  és az Anyát, hogy tanúk, lelkes tanúk legyenek.
Minden betegért és a különböző megpróbáltatásokkal és kereszttel terheltekért, hogy megtalálják a reményt, vigaszt és erőt.

Jozo Zovko

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ez a tűz lesz ledobva a Föld ellenségeire is, és azokra, akik ezt a Két Tanút üldözik


2013. augusztus 24. szombat, 23:15
Drága szeretett leányom, neked és mindazoknak, akik az Igazsággal meg vagytok áldva, tudnotok kell, hogy a Sátán dühe egyre csak növekszik ezzel a Küldetéssel szemben. Az ő merész beavatkozása azt jelentette, hogy fizikailag most már harmadjára jelent meg előtted. Ő nyög fájdalmában, de nem tud ellenállni a benned jelenlévő Fényemnek.
A Szent Rózsafüzér imádkozása által kell elnyerned a számodra szükséges erőt, hogy megakadályozd őt az ellened irányuló támadásban. Ó, ha a lelkek szemtanúi lennének annak, amit megengedek, hogy elszenvedj ezért a Küldetésért, elájulnának a rémülettől.
Azok, akik megsértenek Engem a lelkek megmentésének előkészítése során, félre lesznek dobva – miközben ez a harc egyre csak fokozódik -, még mielőtt az Antikrisztus bemutatásra kerül a világ számára. Amikor engedelmesek vagytok, és semmit sem kérdőjeleztek meg abból, amit kérek tőletek, akkor közületek többeket megmenthetek, és kitéphetlek benneteket azon megtévesztés markolatából, melyet a gonosz ültet majd az elmétekbe.
Nem bíztok abban, hogy megvédlek benneteket? Nem tudod, hogy amikor elfogadjátok a Kegyelmeket, amelyeket adok nektek, hogy segítsen az elutasítottság fájdalmát elviselni, azok értelmetlenné válnak, amennyiben az adott léleknek fenntartásai és kétségei vannak? Én nem tudlak benneteket erővel, bátorsággal és a Szentlélek Ajándékával eltölteni, ha meglapultok és elbújtok. Meg kell nyílnotok Hívásom, Szeretetem és Ajándékaim előtt.
A Jelenések Könyvében lévő Pecsétek már felnyitásra kerültek. Most, hogy felnyitódtak, tűz fog harcolni a tűz ellen. Miközben kitör a gyűlölet tüze, amikor a fenevad felkészül, Atyám tüzet bocsát majd a Földre. Ez a háború nem csupán szellemi jellegű lesz. A Föld rengeni fog, meghasad és a tűz égetni fogja, amint Atyám büntetést mér rá azért, hogy ez által késleltesse a gonosz csoport ténykedéseit.
Atyám Hatalmától azoknak kell félniük, akik vakon követik a hazugságokat, amelyeket a gonosz zúdít a világra. Ő megtorol majd minden gonosz cselekedetet, bárki kövesse is azokat el – tudatosan vagy tudatlanul -, amikor ti Isten ellenségeinek tisztelettel adóztok. A Két Tanúmnak – a Keresztény Egyháznak és Izrael Házának – adott hatalom azt fogja jelenteni, hogy a szájukból tűz fog ömleni, amint ők terjeszteni fogják a Szentlélek Lángját. Ez a tűz lesz ledobva a Föld ellenségeire is, és azokra, akik ezt a Két Tanút üldözik. Ne becsüljétek alá a lelkekért folytatott harcot, mert ez borzasztó lesz azok számára, akik megtagadják Isten Szavát. Azok, akik védelmezik azt, védve lesznek, hogy ez által az Igazságról való hirdetésüket áthassák azoknak, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mi sújtotta az emberiséget.
Ezért el kell fogadnotok Kegyelmeimet, hogy az megadhassa számotokra a szükséges erőt, hogy Hadseregemben harcolni tudjatok, hogy (Én) véget vethessek a gonoszságnak.
Jézusotok