2013. január 20., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"


Szűz Mária: Nektek küzdenetek kell minden törvény és minden érv ellen, amely támogatja az abortuszt

2013. január 19. szombat, 20:45
Gyermekem, amikor a gonosz cselekedetek fokozódnak, mint ahogyan a nemzetek megpróbálják az abortuszt bevezetni, akkor a Szentlélek leereszkedik Isten gyermekeire, így elnyerhetik a bátorságot, hogy küzdjenek ellene.
Az abortusz a legsúlyosabb bűn Atyám Szemében. Semmilyen okot sem lehet az Ő Színe elé terjeszteni, mely ezt az Isten Teremtése elleni gonosz tettet megindokolhatná. Az abortusz egy sértés az emberiség Szent Megteremtésével szemben, és szörnyű büntetést vonz maga után.
Minden érvet fel fognak hozni arra, hogy megindokolják (az abortuszt) nemzeteitekben, de azt semmi sem teheti bármikor is elfogadhatóvá Isten számára. Senkinek sincs joga beavatkozni az Élet Ajándékába, melyet Isten, a mindenek Teremtője alkotott.
Sok szegény lélek azt hiszi, hogy együttérzést mutat, ha elnézi az abortuszt, de mindaz, amit tesz, az, hogy a gyilkosságot nézi el, amely súlyos bűn. Nektek küzdenetek kell minden törvény és minden érv ellen, amely támogatja az abortuszt, és védenetek kell Isten gyermekeinek az életét édesanyjuk méhében. Sohasem szabad félnetek, amikor az élet szentségét hirdetitek.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a lelkekért, akik nem tudják az élet fontosságát és Isten Teremtésének Szent Cselekedetét elfogadni. Ezeknek a lelkeknek szükségük van imáitokra és türelmetekre. Mutassátok meg nekik, hogy ti nem fogjátok elfogadni azon követeléseiket, hogy elnézzétek Isten születendő gyermekeinek meggyilkolását.
Szeretett Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja