2019. december 5., csütörtök

A vatikáni államtitkár pénzt fektet az Elton Johnról szóló filmbe


A máltai La Valletta Szent Pál utca 259 alatt található Centurion Global Fund pénzalapba fektetett összeg kétharmada a vatikáni államtitkártól származik - írja a Corriere.it.

A 70 millió eurós pénzalapot a 71 éves olasz Enrico Crasso vezeti, aki Svájcban él. A Credit Suisse bankára volt, valamint a Lugano Sogenel Holding tulajdonosa. Megkapta a pápai Medaglia d’Orót.

Szeptemberben a pénzalap 10 millió eurót fektetett be Enrico Preziosival, aki játékok nagykereskedelmével foglalkozik, valamint a Genoa futball klub elnöke.

Egy másik 4 milliós befektetés pedig segített a filmek finanszírozásában, köztük pl. a "Rocketman" filmen, ami a homoszexuális zenész, Elton John életéről szól.

A legnagyobb befektetés (16 millió) a svájci-svéd ABB cégnek ment, akik atomerőművekhez gyártanak alkatrészeket, valamint részt vettek a malajziai esőerdő pusztításában.

2018 óta a Centurion Global Fund 4.61%-ot vesztett el, ami nagyjából 2 millió euró. Ezt az összeget fizették ki bónuszként a vezetőknek.

https://gloria.tv/post/hFGjMA2mSYaJ4dSWW4wNWjLvT

2019. december 4., szerda

Hamispróféta bizottsága újabb apáca rendet pusztított el


Az olasz Porto Viro hat szegény klarissza apácája elutasította a vatikáni bizottság tagot, ezért elűzték őket a kolostorból - írja a LaNuovaBq.it.

A kolostort Maria Giuliana Ravagnan apáca vezette 23 éven keresztül, egészen 2017-ig. Az 1980-as évek óta azért harcol, hogy fennmaradjon a rend. A Vatikán is támogatta.

Ferenc pápa kinevezésével azonban változás jött. 2016 szeptemberében Chioggia püspöke, Andriano Tessarollo egy apostoli látogatás során meglátogatta őket, a végén pedig azt mondta, hogy minden rendben van.

Ám több hónappal később egy rendeletet kapott, ami azzal vádolta, hogy "hatóságként bíráskodik". A kolostort egy bizottság tag alá tették, aki Ivana Assolini apáca volt. Ő függesztette fel a vezetőt 2017 augusztusában, enyhített a szabályokon; kevesebb lett az ima, viszont minden levelet elolvasott és ellenőrzött.

Segítséget kértek Ferenc pápától és a Vallás Kongregáció prefektusától, João Braz de Aviz bíborostól, ám nem kaptak választ. Ferenc pápa soha sem hívta fel őket.

2017 decemberében a Vatikán megerősítette Giuliana felfüggesztését, azzal vádolta a kolostort, hogy "túl sok" kép és szobor volt a szentekről, főleg Szent Mihályról.

A bizottság tag azzal vádolta az apácák vezetőjét, hogy "őrült", megpróbálta egy idegbetegek házába küldeni. Giulianát kirúgták a kolostorából, 2018 februárjában pedig felmentették fogadalma alól. Öt apáca követte, így heten maradtak, közülük azóta hárman meghaltak.

Giuliana csoportja jelenleg egy privát házban élnek szegény klarisszákként.

A 2018 februárjában készült lenti videón látszik, hogy a hat apáca elhagyja a kolostort csomagok nélkül, laikus öltözetben. Egy mentőautó viszi őket a privát házhoz.

https://gloria.tv/post/xPvq8dz8dVaw6wBfripkoe68D

Schönborn kihasználja Szűz Máriát egy meleg műsorhoz, három nappal később tüdőembóliát kapott


Schönborn bíboros nyitotta meg november 30-án az istenkáromló homoszex műsort a bécsi székesegyházban, és szégyenteljesen egy "csodának" nevezte azt.

Bevallotta, hogy "mélyen érintette, remélem, mást is mélyen érinteni fog".

A "csoda" egy homoszexuális tündérmese volt, melyet Chris Lohner női osztrák oligarcha újságíró prezentált.

Schönborn/Lohner szerint alapján két meztelen férfit kötöztek egy fához 1256-ban Montevergine településén és hagyták, hogy meghaljanak, mert homoszexuális paráználkodást követtek el.

De a "Szűzanya" napfénnyel melegítette őket és csodával határos módon kiszabadította őket. Az embereket ez "meghatotta" és elfogadták a homoszexuálisokat.

Ez a tündérmese nem keresztény, hanem Kübelé istennő szektájából származik, ahol a pogány papok Kübelének ajánlottak fel saját férfiasságukat.

Az apát többször ellenezte, hogy kihasználják a kegyhelyet a homoszexuális propagandához.

A homoszex műsor után három nappal Schönborn december 3-án kórházba került, ezért minden időpontját le kellett mondani egészen karácsonyig. Állítólag tüdőembóliától szenved. Márciusban prosztatarák miatt kezelték.


https://gloria.tv/post/hbQsXjRRyKBn3yjnBGLPE6rWu

A német politikus bejelentette, hogy templomban fogják "megáldani" a közelgő pszeudo-házasságát


Az 50 éves Thorsten Rollmann politikus október 29-én meleg pszeudo házasságot kötött.

A Bajor Keresztényszociális Unió tagja, ami elvileg egy "kereszténydemokrata és konzervatív" párt.

Rollman elmondta a Main-Echo.de lapnak, hogy a pszeudo-házasság "nagy ünneplését" jövő évben fogják tartani, és "templomi áldás is lesz".

Az egyébként képzett banktisztviselő Rollman énekel a templomi kórusban, tanít és szentáldozást is oszt. Saját értelmezése szerint az "időseknek" van problémája a homoszexualitással, mert azt "bűnnek gondolták".

Miután bejelentette homoszexualitását, beadta lemondását oktatóként és szentáldozás lelkészként, hogy ne legyen megosztott a plébánia.

Azonban Wenigumstadt pásztora támogatta, és megkérte Rollmannt, hogy tájékoztassa őt, ha ellenállásba ütközik. Egy nő, aki nem akart Rollmantól szentáldozásban részesülni, a diakónus által lett meggyőzve.

Rollmann nem sértődik meg azon, hogy az egyház "csak (illegális) áldást" ad és semmilyen esküvői szertartást:

"Számomra az áldás nem más, mint egy esküvői szertartás. Annyi a különbség, hogy nem teszik kezünkre a plébános stóláját."

https://gloria.tv/post/QQDswFfDpSFV4Z6mbze7yoZ2H

Anna Terézia által Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

Advent 1. Vasárnapja


Gyermekeim! (Mt24, 37-44) Hatalmas erővel kiáltok hozzátok: Virrasszatok! A mai evangéliumi szakaszban is erre hívom fel figyelmeteket. Ez a figyelmeztetés sokkal aktuálisabb, mint gondolnátok! Kit nevezek virrasztó embernek? Azokat, akik minden helyzetben készen állnak a megmérettetésre. Akik tisztán és feddhetetlenül élnek, és akik törekednek szent akaratomat elfogadni és teljesíteni. Nem is olyan egyszerű ezt megtenni. Csak annak lehetséges, aki gyakorolja a lemondás általi önmegtagadást, és így viszi saját keresztjét! Sokan még mindig nem olvasnak a jelekből, és úgy tesznek, mintha nem érzékelnének semmit. Azok, akik komolyan veszik a virrasztó imádságot, olyannak tűnnek, mint  azok az emberek Noé idejében, akik hallgattak a figyelmeztető szóra, mert amikor megérkezett a vízözön áradata, mindenkit elsodort, azokat nem, akik bemenekültek a bárkába. Ne engedjétek betörni a tolvajt házatokba! Amikor olyan dolgot engedtek meg magatoknak, amit én nem szeretnék, akkor gyenge pontjaitokon keresztül behatol lelketekbe az ellenség. Vizsgáljatok meg mindent, és szabaduljatok meg a nem kívánt dolgoktól!
JézusGyermekeim! (Mt8,5-11) Vajon elmondhatom rólatok is, mint a kafarnaumi századosról, hogy „ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben?”Ki tudjátok mondani, amit ő mondott: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Csak szólj, és szolgám meggyógyul?” Amikor valakiért közbenjártok, mennyire működik bennetek erős hit, hogy megteszem, azt, amit kértek tőlem? Mert ha bizonytalanul, és félszegen imádkoztok érte, akkor ne gondoljátok, hogy megadtatok neki minden segítséget! Az imában alázattal közeledjetek felém, és nagy bizalom legyen szívetekben, hogy megteszek mindent, ami, fontos lehet lelkének üdvösségéért. Legyen bennetek elfogadás, és kérjétek tőlem, bármi történjen is vele, mindig a legnagyobb jót hozzam ki a történtekből. Zörgessetek, hogy megnyíljon az ajtó, de ha nem a saját elképzelésetek valósul meg, akkor is engedelmes lélekkel fogadjátok döntésemet. A hittel való kitartó imádságra megadom a gyógyulás kegyelmét, azoknak, akikért közbenjártok.

JézusGyermekeim! (Mt 15, 29 – 37) Amikor a Galileai-tóhoz tartottam, fölmentem egy hegyre, és leültem. Akkor nagy sokaságot hoztak lábaim elé: sántákat, bénákat, süketeket, vakokat és mindenféle betegségben szenvedőket. Meggyógyítottam valamennyit, és amikor ezt látta a nép elámult és dicsőítette Izrael Istenét. Megsajnáltam őket, mert harmadnapja kitartottak mellettem étlen-szomjan. A tanítványok nem tudtak annyi kenyeret és halat összegyűjteni, hogy az elég legyen ennyi embernek. Miután letelepítették őket, fogtam a hét kenyeret, és a halakat, hálát adtam, megtörtem, majd tanítványaimnak adtam, ők pedig szétosztották a népnek. Először kezembe fogtam a kenyeret, azután hálát adtam mennyei Atyámnak, majd a megtöretés által szaporodott étel került kiosztásra. Ebben a cselekedetemben már előre jeleztem, hogy a kenyér az én testem, amely megtöretik a bűnök bocsánatára. Sok betegségben lévő ember megszabadult bűneiből, mert a szükséget szenvedőknek adom meg a megszaporított eledelt, hogy ne érezzék magukat kiszolgáltatottnak, hanem látván csodámat, megdicsőítsenek engem.


JézusGyermekeim! (Mt 7, 21,24 – 27) Amikor a templomban tanítottam, mindig voltak olyanok, akik kíváncsiskodó, tőrbe csaló kérdéseket tettek fel nekem. A főpapok nem értették meg „miféle hatalommal teszem ezeket. Ki adta nekem a hatalmat ehhez?” Azonnal felismertem a kérdésük mögött rejlő indítékokat, ezért én is megkérdeztem tőlük, „Honnan volt János keresztsége?” Hosszas tanakodás után, mégis visszautasítottak engem, ezért én is megtagadtam válaszomat tőlük. Azért nem reagáltam szavukra, mert nem foglaltak egyértelmű állást kérdésemre. Nem voltak hajlandók felvállalni azt az igazságot, hogy János keresztsége a mennyből volt. Akkor miért kellett volna gondolnom, hogy elismerjék az én isteni jelenlétemet.  Még nem jött el az idő, amikor nyíltan megvallom előttük hatalmamat. Ne gondoljátok, hogy könnyű lesz hitvallást tennetek, amikor majd szorongatnak benneteket, amikor olyan kérdésekkel bombáznak titeket, amelyre nyíltan kell állást foglalnotok! Figyeljétek meg az embereket, milyen lélekkel tesznek föl nektek kérdéseket? Mikor szükséges azokra válaszolni? Legyetek okosak, és állhatatosak, amikor kérdeznek benneteket!


Jézus

................

2019. december 3., kedd

A svéd székesegyház homoszexuális oltárképet rakott fel (+18)


A malmői, lutheránus Szent Pál székesegyház vasárnap kitette az ország első homoszexuális oltárképét.

A kép gyakorlatilag kiparodizálja Lucas Cranach "Ádám és Éva" (1528) festményét, Ádám és Éva feketén és fehéren van ábrázolva, buja pózokban.

A képet az 59 éves, leszbikus Elisabeth Ohlson festette, ám azt "túl politikainak" tartották Skara székesegyházába 2012-ben.

2014-ben Helene Myrstener pásztor a malmői Szent Pál templomba akarta, de a templomi vezetés elutasította. Öt évvel később azonban kitették a Szent Pál templomba.

Sofia Tunebro, a Szent Pál templom másik pásztora "büszkeséggel és örömmel" vette át a képet.

https://gloria.tv/post/LUuLkpPMxAuH3DhJPMPCxhxmq

Meztelen mumust tettek az olasz templomba (+18)


Egy, "Spirituális testek vagy megtestesített lelkek" című installációt tettek ki advent alatt a Beata Vergine Immacolata olasz templomba Longuelo településen.

A mumus másodlagos célja az lehet, hogy megijessze a gyerekeket, akik véletlen betévednek a templomba.

A plébános, Massimo Maffioletti atya Facebook-on jelentette be, hogy a mumus "az adventi utunkat fogja vezetni".

A templom pedig nélkülük is egy építészeti rémálom az 1960-as évekből (kép lent).

https://gloria.tv/post/xcMcspps13K227eGpLPBeVgb2

2019. december 2., hétfő

Égi Édesanyánk üzenete 2019. december 2-án Medjugorjéból

A Szűzanya 2019. december 2-i üzenete Mirjana Soldo látnok által
Drága gyermekek! Öröm tölti be a szívemet amíg nézlek titeket, akik szeretitek Fiamat. Édesanyai áldásommal áldalak meg benneteket. Édesanyai áldásommal áldom meg pásztoraitokat is – titeket, akik Fiam igéit hirdetitek, kezével áldotok és annyira szeretitek Őt, hogy készek vagytok érte örömmel meghozni minden áldozatot. Ti Őt követitek, aki az első pásztor, az első misszionárius volt. Gyermekeim, szeretetem apostolai, másokért élni és dolgozni, mindazokért, akiket Fiam által szerettek, a földi élet öröme és vigasztalása. Ha az ima, a szeretet és az áldozat által Isten Országa a szívetekben van, akkor életetek örömteli és derűs. Azok között, akik szeretik Fiamat és általa egymást, nincs szükség szavakra. Elég egy tekintet, hogy meghallják a ki nem mondott szavakat és a kimondhatatlan érzéseket. Ott, ahol szeretet uralkodik, az idő már nem számít. Veletek vagyunk. A Fiam ismer és szeret benneteket. A szeretet az, ami hozzám vezet benneteket, és ebben a szeretetben fogok én is hozzátok jönni és beszélni az üdvösség tetteiről. Azt szeretném, hogy minden gyermekemnek legyen hite és érezzék édesanyai szeretetemet, amely Jézushoz vezeti őket. Ezért ti, gyermekeim, bárhová is mentek szeretettel és hittel ragyogjatok, mint szeretetem apostolai. Köszönöm nektek.

2019. november 29., péntek

„Senki sem jó, csak az Isten” (Lk 18,19)

Barsi Balázs nemrég feltett prédikációjában csak megerősítette, újra emlékezetünkbe idézte ezt a rendkívül fontos katolikus igazságot, amiről olykor mégis hajlandók vagyunk megfeledkezni: „Isten az örökkévalóság. Vagyis tulajdonképpen nincsen túlvilág. A Szentháromság egy Isten maga a túlvilág.” És ezt is: „Aki Isten nélkül él, az láthatatlanul már most, itt a földön is az örök elveszettség útján jár.” Valamint: „Akkor állunk valóban az igaz Isten elé, ha tudjuk, hogy alattunk a semmi szakadéka van, hogy Isten a semmiből hívott elő mindent.”
Mindezen kijelentések a legmélyebb igazságot írják le: Isten nélkül nincs élet, „jó” élet pedig pláne nincs, hiszen Isten nem csak jó, hanem Ő a Jóság maga; Isten nem igazságos, hanem Ő az Igazság maga; Isten nem bölcs, hanem Ő a Bölcsesség maga. És folytathatjuk: minden, ami igaz és jó, szép és bölcs, csak Benne és Általa létezhet. Következésképpen csak az az ember lehet jó, bölcs, igazságos, egyszóval csak az birtokolhat valamilyen értékes tulajdonságot, aki részesül Isten adományaiban, azaz aki Istenből él, Istenből töltekezik. És csak az élhet Istenből, aki ismeri és szereti Őt, aki engedelmeskedik Neki, egyszóval, aki egyedül Őt ismeri el a mindenség Urának, olyan Úrnak, aki állandóan gyakorolja hatalmát, és akinek ezért minden teremtmény köteles engedelmeskedni. És aki mindezek alapján azt is tudja, és azon tudat szerint él, hogy Isten nélkül semmi, hogy Isten nélkül a semmi szakadékába kerül.
Mai világunk egyre gyorsuló, mára már szédítő, követhetetlenül száguldó tempóban – talán a leginkább találó kifejezés, hogy szabad esésben – rohan a barbarizmus, az Isten nélküli üresség felé. Mindegy, hogy az élet mely területéről van szó, világosan megfigyelhető, hogy mindenütt a legrosszabb, a leghitványabb kerül felszínre. És ha nem véssük eszünkbe a fenti igazságokat, a körülöttünk levő dolgokból semmit nem értünk meg, csak csodálkozunk, majd elkezdünk félni. Előfordul, hogy olyan helyzetbe kerülünk, ahol már megdermeszt bennünket a pogányság, a barbarizmus mindent elsöprő, félelmetes hulláma.
Pedig a dolog teljesen logikus: ez a világ nem csak nem vesz Istenről tudomást, de teljesen tudatosan pontosan szembe fordul Vele. Nemcsak elfeledkezik Róla, hanem az élet minden percében, minden kis és nagy dolgában megtagadja Istent, és pont az ellenkezőjét teszi annak, mint amit Isten megparancsolt. Ez pedig a legtökéletesebb bizonyítéka annak, hogy a Sátán szolgálatába állt, hiszen Istenből, az isteni adományokból nem csak semmi nincs már meg benne, de mindezeknek pont az ellenkezőjét bírja. S mivel, miként ezt Urunk Jézus Krisztus mondta, a Sátán a hazugság atyja, mai világunk első és legjellemzőbb tulajdonsága a hazugság.
Szokás azt mondani, hogy nincs semmi új a nap alatt, minden megvolt, megtörtént már máskor is. Ha valaki panaszkodik a mai állapotok miatt, könnyen leintik, hogy minden korban így panaszkodtak az emberek, főleg az idősek. Csakhogy ez a bizonyos esetekben valóban találó megállapítás mai korunkra nem érvényes. Nem kell hozzá nagy történelemismeret, hogy kimondhassuk, az emberiség történelmében még soha nem volt olyan kor, mely annyira hazug, annyira tudatlan és ostoba, és annyira irracionális volt, mint a mienk, mégpedig azért, mert a világ teremtése óta nem volt még egy olyan időszak, amikor az emberek ennyire szembefordultak volna Istennel, mint most. És ez a folyamat nem ért véget, minden nappal rosszabb és rosszabb a helyzet.
Történik mindez éppen akkor – természetesen éppen azért –, amikor Isten kijelölt szolgái, akiknek Istentől kapott kötelességük az emberek vezetése lenne, nemcsak, hogy szintén szembefordultak Istennel, de a lázadást éppen ők maguk vezetik és irányítják.
De ezek az igazságok: Isten nélkül nincs, nem lehet értelmes élet, mert Isten minden jónak forrása – nemcsak mostani korunkat, hanem a poklot is nagyon érthetően megmagyarázzák. Aki ezeket az igazságokat végre nem csak elismeri, elfogadja, hanem valóban a magáévá teszi, az többet nem tud se csodálkozni, se megrendülni attól, hogy miközben Isten a szeretet maga, mégis van pokol, és sokan vannak, akik oda kerülnek.
Isten a Jóság maga. A mennyország elsősorban nem egy helyet, ahol az emberek boldogan élhetnek, hanem Isten jelenlétét. A gyermek nem aszerint dönt, hogy hol szeretne lenni, hogy hol vannak a játékai, hanem aszerint, hogy hol van az apja, hol lehet együtt az apjával. A mennyország Isten gyermekei, az üdvözültek számára is az jelenti, hogy Atyjukhoz mehetnek, Őt láthatják, Vele lehetnek, az Ő közelségében, mintegy Benne élhetnek.
Másfelől azt is tudjuk, hogy az ember abban a lelki/szellemi állapotban marad az örökéletben, amilyenben halála pillanatában volt [halála pillanatában pedig az esetek túlnyomó többségében minden ember olyan állapotban van, amilyenben élt]. – Ezen alapigazságok, változatlan tények után, hogyan lehetne olyan őrültséget követelni, hogy az az ember, aki még halála pillatanában is visszautasítja Istent, az örökéletben mégis Vele lehessen, Őt birtokolhassa? Ráadásul az ilyen elveszett ember ezt nem is akarja, hiszen örökre abban az állapotban marad, amilyenben halála pillanatában volt! Csak az evilági „jóemberek” háborodnak fel, és követelik az irgalmasságot olyanok részére, akik maguk ezt szabad akaratukból, tudatosan visszautasították!


http://katolikus-honlap.hu/1901/lewis2.htm

Hamis béke grafikusan - november

Hogyan lesz valaki hamispróféta bíborosa?

Isten tűzzel büntette a homoszexuális bántalmazást Szodomában

11 hónapos kazahsztáni házi őrizetre ítéli Schneider püspököt

nem hajlandó letérdelni az isteni mestere előtt

A legjobb módja a vértanúság elkerülésének

A nagy harc

Saját szavai alapján ítélve

A két világ legrosszabbja

Két pár cipő: A vatikáni verzió és a valóság

Szentségtelen szövetség: Hamispróféta Vatikánja és az Egyesült Nemzetek

A protestáns befolyás pusztítása az egyházban

A mester hangja

A kommunisták titokban keresztények (2014. június)

A pénztől megy az egyház

A meglepetés Istene munkálkodik

Első gondolatok reggel

Anna Terézia által Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

Gyermekeim! / LK 18, 1 – 8 / Atyám, az igazságos bíró, én pedig, aki végrehajtom rajtatok az ítéletet, az utolsó napon. Felteszem nektek is a kérdést: „Vajon Isten nem szolgáltat igazságot, választottainak, akik éjjel nappal hozzá kiáltanak? Talán sokáig fogja tűrni? Mennyei Atyám, hamarosan igazságot fog szolgáltatni azoknak, akik hozzá kiáltanak! Most pedig azokhoz szólok, akik megélik eljövetelem napját. Vajon, lesz elég hit a földön? Tudjátok, még, a választottakat is megrostálom, mert csak azok állhatnak meg előttünk, akik feddhetetlenül élnek. Ezért olvassátok, és tanulmányozzátok az evangéliumot, hogy éberek legyetek! Meg ne tévesszen benneteket a sátán, aki arra vár, hogy megtévesszen benneteket! Nem a félelem lelkét adtam nektek, hogy azért rettegjetek, nehogy elvesszetek? Aki gyermeki bizalmát egészen belém veti, és mindenben hallgat szavamra, annak nincs miért félnie, mert már itt a földön megtapasztalja, lelke boldogságát. Ez nem azt jelenti, hogy megkímélem őket a gonosz támadásaitól, hanem, védelmemmel, megtartom őket, mert szeretettel vannak irántam.

Jézus

Szűz Mária bemutatása a templomban


Gyermekeim! Édesanyámat örök példaként állatom elétek, akinek a templomban való bemutatását ünnepeljük, mert ezen a napon kapta meg a Mária nevet. Az evangéliumi részben (Mt 12,46-50) pont az ő alakja emelkedik ki magasan, amikor rámutattam a körülöttem állóknak, hogy mindaz. aki „teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem, és anyám.”  A Szűzanyát, a kereszt alatt, Jánoson keresztül nektek adtam, hogy megtanuljátok tőle, hogyan teljesítette be Atyám akaratát. Mindig fürkészte, mi lenne kedves előtte, és mit vár el tőle. Oly kedvesen, és szeretettel teljesítette édesanyai kötelességét. Különleges gondoskodásával nevelt engem, amíg elérkezett az idő, hogy elinduljak tanító utamra. Imádságos szeretettel ajánlott fel engem, a mennyei Atyának. Azután, hogy fölvétetett a mennybe, onnan nyújtja nektek a leghatékonyabb segítséget, mert szüntelenül imádkozik értetek, hogy egyre hatékonyabban kapcsolódjatok bele szeretetművünk egységébe, ahol a lelkek mentésére adja, legfőbb engesztelést.

JézusSzent Cecília Szűz, és vértanú


Gyermekeim!  Szent Cecília a harmadik században született, előkelő családban élt, szülei házasságra szánták.  Még kora ifjúságában eljegyeztem a magam számára, amelyet szüzességi fogadalmával pecsételt meg. Szülei, mégis rákényszerítették a házasságra, de amikor férjét kíváncsivá tette az a titok, amit elrejtett előle, olyan ékes szavakkal beszélt rólam, hogy maga is megkeresztelkedett, és felismerte Cecília titkát, hogy mekkora kegyelem rejlik a szüzesség fogadalmában, ezért ő is követte őt. Hamarosan elkezdődött a keresztényüldözés, férjét elfogták, és kivégezték. Nem sokkal később Cecília is követte példáját.  Kivégzése előtt megtérített az őt kísérő katonákat, és tisztjüket.  Végül, sok kínzásnak vetették alá, de amikor megpróbálták karddal lefejezni, a hóhérnak ez háromszor sem sikerült.  Utána még három napig élt, s csak azután lehelte ki lelkét. Hősies példával járt előttetek, ezért kérjétek bátran az ő közben járását nehézségek idején.

Jézus

Alexandriai Szent Katalin


Gyermekeim! Katalin művelt családból származott. Tanulmányai során ismerte meg a kereszténységet. Tökéletesen vállalta a hivatását, amikor ellene mondott a császár parancsának, aki megkövetelte, hogy a bálványok tiszteletére rendezett áldozatokon vegyen részt. Bátran a császár elé lépve keresztvetéssel tett tanúságot hitéről. Ezzel a tettével bizonyította, hogy engem akar követni. Sőt, még el is marasztalta az uralkodó zsarnokságát. Több férfi próbálta őt visszatéríteni a római hitre, de mivel Katalin nagy bölcsességgel védte hitét, a férfiak is megtértek. Katalin még az őröket is, akik elkísérték utolsó útjára, megtérítette. Olyan ékesszólást és bölcsességet adtam neki, amelyet ígértem a vértanúknak. Vastüskés keréken kellett volna meghalnia, de a kerék darabokra tört. Végül is megkínozták, és lefejezték. Mielőtt ezt tették vele, én már elragadtam az ő lelkét. Katalin mindenét odaadta nekem, amije volt, az okosságát, az ékesszólását, amivel én ajándékoztam meg. Ahogy a szegény asszonyt (Lk 21,1-4), aki utolsó fillérjét dobta be a perselybe, mert fontos volt neki, hogy mindenét Istennek ajándékozza, úgy őt is megjutalmaztam. Katalin életével fizetett, méltán tisztelhetitek nagy segítő szentként.

Jézus

Gyermekeim!  A világ végéről szóló jövendölésről (LK 21,5-11) nem azért beszéltem, hogy rémületben tartsam az emberiséget, hanem azt akartam vele jelezni, hogy ez a világ el fog múlni. Mindezeknek a szörnyűségeknek, amiket mondtam, előbb be kell következnie, „de ezzel még nem lesz itt a vég.” Komolyan figyelmeztettem az emberiséget, hogy a bűnöknek következményei lesznek. Mivel sem a napot, sem az órát nem tudhatjátok, ezért úgy készítsétek lelketeket, hogy tisztán, és feddhetetlenül álljatok meg előttem! Bánjátok meg bűneiteket, és javítsátok ki életeteket! Tegyetek jót, ahogyan csak tudtok! Úgy engesztelődjetek ki egymással, hogy bocsássatok meg azoknak, akik vétettek ellenetek! Akik elutasítanak benneteket, ne vessetek rájuk követ, és ne ítélkezzetek! Szeressetek tettetés nélkül, és ragaszkodjatok a teljes Szentháromsághoz és égi Édesanyámhoz! Keressétek és szeressétek akaratomat, és ragaszkodjatok mindahhoz, melyeket, az evangéliumban megtanítottam nektek, és alkalmazzátok magatokra, hogy az életszentségre eljussatok!


Jézus


Gyermekeim! Jeruzsálem pusztulására előre figyelmeztettem a zsidókat. „Amikor hadsereg veszi körül, tudjátok, hogy elérkezett a pusztulása.” „Ezek a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjék, amit az írás mond.” (LK 21, 20-28) Jeruzsálemet valóban lerombolták a pogány rómaiak. Hatalmas öldöklést hajtottak végre, és aki életben maradt, azokat fogságba hurcolták. Jeruzsálem pusztulása, mintegy előképe annak, ami még ezután fog bekövetkezni, az utolsó ítéletkor. Dicsőséges eljövetelem idején fog mindez bekövetkezni, mikor a világ elmúlik, és az utolsó kozmikus megrendülése bekövetkezett. Én vagyok az örök élet Ura, a világ megváltója. Teljhatalmat kaptam Atyámtól, hogy végérvényesen megítéljem a világot, és abban minden embert szíve gondolatát. Hatalmat kaptam arra, hogy életet ajándékozzak azoknak, akik bennem hisznek. Akik viszont elutasítják a kegyelmeimet, amelyeket kaptak tőlem, azok kárhozatra adhatják magukat, ha meg nem térnek. Hatalmas a tét! Nektek nemcsak önmagatokért és családjaitokért kell imádkoznotok, hanem minden ember üdvösségéért! Ha tisztán tartjátok lelketeket, megadom nektek azt a kegyelmet, hogy sok embert tudjatok imádságaitokban elém hozni!
Jézus

Szent András Apostol


Gyermekeim! (Mt 4, 18 -22) Amikor a galileai tenger partján jártam, elkezdtem tanítani az embereket. Ahogy Keresztelő János is bűnbánatot hirdetett, nekem is első cselekedetem volt, hogy mondjam: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa.” Színre lépésemmel elérkezett az idő, hogy komolyan készüljenek az emberek bűnbánattal a megtérésre. A második cselekedetem az volt, hogy összegyűjtsem a tanítványokat, akiket ott helyben találtam, és megszólítottam őket. Két testvér volt az első, Simon és András, akinek a napját ünnepeljük.  Halászok voltak, és hálójukat vetették a vízbe. Odamentem hozzájuk. Ismerték Keresztelő János tanúságtételét, ezért érthető volt, hogy készségesen hallgattak hívó szavamra. Halásznyelven szóltam hozzájuk: „Jöjjetek utánam! Én emberhalászokká teszlek titeket.” Ők, mindent otthagytak, és nyomban követtek engem. Amikor szétküldtem tanítványaimat a szélrózsa minden irányába, akkor András Kis Ázsiába ment, ahol a nomád népeknek hirdette az evangéliumot, nagy viszontagságok közepette.  András is vállalta értem a vértanúhalált. Keresztre feszítették, de keresztjének szárait nem derékszögben, hanem átlósan ácsolták, ezért nevezik András keresztnek ezt a formát. András is megdicsőített engem életében és halálábanegyaránt.

Jézus


2019. november 28., csütörtök

A jezsuita egyetem kitünteti az "abortusz és melegházasság népszerűsítőjét"


A mexikóvárosi "katolikus" Universidad Iberoamericana, melyet a jezsuiták vezetnek, kitünteti Uruguay volt elnökét, José Alberto Mujico Cordanót egy tiszteletbeli doktorátussal december 2-án (meghívó lent).

Mujico egy radikalista, volt guerilla harcos, baloldali politikus és ateista.

Az egyetem tudomásul vette az Ibero.mx oldalon azt, hogy "népszerűsítette az abortusz legalizációját, az azonos neműek házasságát és a marihuánát".

https://gloria.tv/post/61Erv8PC377rEkpYSupNxxgu6

Kína: A katolikus templom keresztény szimbólumait lecserélték az elnök képére


Az állami tisztek megparancsolták szeptember végén, hogy a kínai Csianghszi provincia Ji’an település katolikus templom nevét át kell festeni, az eredeti név az volt, hogy "Az univerzum igaz és eredeti forrása".

A nevet pedig a következőre írták át: "Kövesd a pártot, engedelmeskedj a pártnak és légy hálás a pártnak!".

A BitterWinter.org azt írja, hogy a templomra mintegy 140.000 dollárt költöttek a hívők, hogy megépüljön.


A tisztek parancsára a Szűz Mária festményt a templom egyik sötét sarkába dobták, és lecserélték a kínai Hszi Csin-ping elnök portréjára. Propaganda szövegek veszik körül a képet mindkét oldalról.

Később pedig elvették a templom kulcsait és bezárták az egész helyet.


https://gloria.tv/post/3khiFZT3p6L43h2pCSmJRrGXv

2019. november 26., kedd

A fatimai Miasszonyunk sürgős felhívása gyermekeihez és a pápához.


2019. NOVEMBER 25: 1: 55 P.M.

A fatimai Miasszonyunk sürgős felhívása gyermekeihez és a pápához.
Üzenet Enochnak.

A gonoszság napjai már épp megkezdődnek; legyetek lelkileg felkészültek.
“Kicsinyeim Uram békéje legyen veletek és Édesanyai védelmem kísérjen titeket.
Gyermekeim a gonoszság napjai már megkezdődnek; legyetek erre lelkileg felkészültek, így megbirkózhattok így semmi és senki nem árthat nektek. Az aggodalom és a kétségbeesés hamarosan elragadja az emberiséget; a nagy próbák közelegnek, ahol egyik követ a másikat, amik a béke és a nyugalom vesztét okozzák. A polgári lázadások és demonstrációk később fokozódnak a társadalmi igazságtalanságok és a korrupt kormányzás miatt sok nemzetben; anarchia és vandalizmus sok nemzetet magával ragadnak, sok uralkodó elbukik másokat meg száműznek.
A tiltakozás hangjai nem állnak le és ezen elégedetlen nemzeteken belül felüti a fejét az ateista kommunizmus, ami káoszt teremt, hogy destabilizálja a kormányokat, hogy növelje az erejét és elterjessze a tévedéseit. A kommunizmusnak behódolt nemzetekben az éhség, a rombolás és a rabszolgaság közös nevező lesz; az Isten imádata és a keresztény hit üldözve lesz; Fiam keresztjét felváltja a sarló és a kalapács. A papokat száműzik és a mártírok vérüket ontják a hit megerősödéséért.
Sürgős felhívást intézek Fiam földi helytartójához, hogy amilyen gyorsan csak lehet ajánlja fel Oroszországot Szeplőtelen Szívemnek a fatimai kérésemnek megfelelően. A pápának a bíborosokkal és püspökök társaságával Oroszországba kell repülnie, hogy ezt a nemzetet felajánlják Nekem, így a kommunizmus csápjai nem terjednek el szerte a világon; máskülönben az ateista tanok elterjednek és szerencsétlenséget hoznak az emberiségre. Isten figyelmeztetése előtt Oroszországot fel kell ajánlani Szeplőtelen Szívemnek. Figyeljetek felhívásomra Fiam nyájának pásztorai, ne késlekedjetek tovább ezen nemzet felajánlásával, így holnap nem kell majd emiatt szomorkodnotok.
Kicsinyeim arra kérlek titeket, hogy december 8.-án Szeplőtelen Fogantatásom ünnepén 12:00-18:00-ig imádkozzatok, böjtöljetek és tartsatok bűnbánatot világszerte, így együtt imádkozhatjuk a Szent Rózsafüzéremet könyörögve  a Mennyei Atyának Oroszország felajánlásáért Szeplőtelen Szívemnek. Talán az egész katolikus világ társul Hozzám ezen nagy cél eléréséért.
Kicsinyeim, ha a kommunizmus elterjed az az emberek szerencsétlenségét okozza; ezért készüljetek erre a napra, mikor egy családként imádkozhatunk és könyöröghetünk az Atyához ezen nagy célért. Máriás Sereg gyűlj össze imában erre a napra számítok rátok kicsinyeim, az imalánc ereje és a Szent közbenjárásom kérésünkre kedvezően hat az Isteni Akarat szerint. Ismét mondom, ha Oroszország nincs felajánlva Szeplőtelen Szívemnek, akkor a kommunizmus meghódítja a világot.
Uram békéje legyen veletek szeretett gyermekeim.
Édesanyátok, Fatimai Miasszonyunk.


Égi Édesanyánk üzenete 2019. november 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2019. november 25.
Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság ideje. Isten nélkül nincs békétek. Ezért, gyermekeim imádkozzatok szívetek és családjaitok békéjéért, hogy Jézus megszülethessen bennetek és szeretetét és áldását adhassa nektek. Háborúban van a világ, mert a szívek tele vannak gyűlölettel és féltékenységgel. Gyermekeim, a szemekben látható a békétlenség, mert nem engedtétek meg Jézusnak, hogy megszülessen az életetekben. Keressétek őt, imádkozzatok, és Ő önmagát fogja ajándékozni nektek a gyermekben, aki az öröm és a béke. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Sarah bíboros: Misén az Úrral kell szembe néznünk, mégis ellenzik ezt


Az egyház és a többi vallás mindig az Úrral szembe imádkozott (ad orientem) - mondta a 74 éves Robert Sarah bíboros a november 21-ei könyvprezentációján a német Weltenburg apátságon a Die-Tagespost.de tudósítása szerint

Sarah, aki az Istentiszteleti Kongregáció prefektusa, kiemelte, hogy "sokszor" ajánlotta már az ad orientem mise ünneplést, de bevallja, hogy "nagy ellenállása" van.

Azonban úgy hiszi, hogy egy nap az egyház végül rájön, hogy ez a megoldás.

A Fülöp-szigeteken december 1-jétől kezdve az Úrral szembe nézve fognak misét tartani.

https://gloria.tv/post/Xftnjq7unaEj49YyET3LiSvJn

Argentína: Az abortusz legális lesz, a hamispróféta ezt pedig megérti


Nemrég La Plata érseke, Hector Aguer azt mondta, hogy az argentin elnököt exkommunikálni kell, ha legalizálja az abortuszt.

Azonban Eduardo Valdés, a Vatikán volt argentin nagykövete és jövőbeli peronista helyettes a következőt válaszolta: "Olaszországban legalizálták az abortuszt és senkit sem exkommunikáltak".

Hozzátette: "Az abortusz legális lesz, a pápa ezt pedig megérti" (LaNacion.com.ar, november 24).

December 10-én a peronista Alberto Fernández lesz a következő argentin elnök. Bejelentette, hogy legalizálni fogja az abortuszt.

Valdés szerint Ferenc pápa ezzel nem ért egyet, de "ebbe nem fog belehalni".

https://gloria.tv/post/Go2Dha3nCcFb23duapPFU29Wn

2019. november 25., hétfő

Az olasz püspök bocsánatot kér a megátalkodott házasságtörőktől

Belluno püspöke, Renato Marangoni bocsánatot kért a házasságtörőktől november 22-én egy nyílt levélben, mely címe: "Egy szó: Bocsánat!".

A megátalkodott házasságtörőket egy december 1-jei találkozóra hívja az egyházmegyei központban, miközben a házasságtörést az "egyezség új élményének" nevezi.

A levél bizonyos részei szentimentálisak: "Talán azt tapasztalta, hogy ítélkezünk és kritizálunk".

Bizonyos részei pedig eretneki gondolatot tartalmaznak: "Régóta azt mondjuk, nem kaphatják meg bűnbánat szentségét és az Eucharisztiát" - mintha ez nem lenne igaz.

Marangoni a többes számot használja az egyház támadására: "Régóta merevek vagyunk a családi helyzetekre nézve, melyekben éltnek".

"Hibáztunk abban, hogy nem mértük fel egyenlő módon az egyéni helyzeteket és az álmokat, melyeket teljesíteni akartak" - írja a püspök.

Marangoni azt az illúziót állítja fel, hogy a házasságtörés csak "összetett helyzetekről és személyes felelősségről" szól, amit "támogatni kell a törékenysége végett", mintha az egyház nem ezt tenné.

Azt ígéri, hogy a találkozón "felfedezzük Ferenc pápa bátorító szavait, aki az Amoris Laetitia buzdítás szerzője is".

"il vandea" felhasználó a következőt írta Marangoninak az olasz Gloria.tv lapon: "Menj és gyónj egy katolikus papnak (baráti körödön kívül biztos találsz egyet). Majd írj a nyíltan bűnöző embereknek, akiket annyira szeretsz: 'A pokol felé tartotok, az üdvözülésért gyónjatok és kövessétek a katolikus doktrínát, hagyjatok fel a törvénytelen kötelékekkel, majd miután tiszta életet éltek, térhettek vissza a szent Eucharisztiára".

https://gloria.tv/post/MGZeFMGW4na34FhzBndPFCkDG

Maasin püspöke publikálta a rendeletet: Ad Orientem misék kezdődnek adventtől


A fülöp-szigeteki Maasin 66 éves püspöke, Percioso D. Cantillas publikált egy rendeletet (kép), mely bejelentette, hogy "az idei, új liturgikus évtől kezdve, 2019. december 1-je lesz advent első vasárnapja, ekkor 'Ad orientem' misét fogunk ünnepelni Maasin egyházmegyében".

Teljes szöveg

Az egyházmegye hamar reagált, miután a Gloria.tv közölte a hírt pénteken. Szombaton publikálták a rendeletet, pedig a megjelölt dátum november 24, vasárnap. Cantillas püspök és kancellárja, Mark Vincent Salang atya írta alá.

Cantillas Robert Sarah bíborost idézte, aki az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa. 2016-ban Sarah bíboros kérvényezte, hogy az Úrral szemben ünnepeljenek misét, ám Ferenc pápa elutasította.

A rendelet leírja, hogy az ünneplő és a hívők együtt fordulnak az Úr felé, akit az oltár és a feszület képvisel:

"A klérus (püspök, papok és diakónusok), valamint az ima vezetői együtt vezetik a hívőket az Úr felé, nem ők lesznek a liturgikus imádat középpontjában".

Az egyházmegye segíteni fog a papoknak, hogy bevezessék az eredeti misét.

https://gloria.tv/post/9zg9HrthGxXr4eW9cLEui4JkM

2019. november 24., vasárnap

Müller bíboros: A politikai elit utálja az egyházat, egy világvallást akar létrehozni


Az úgynevezett politikai elit "szabaddá engedte gyűlöletét" a katolikus egyház ellen - mondta Gerhard Müller bíboros a november 21-ei könyvprezentáción a német Weltenburg apátságon.

Az elit egy "egyesített vallást" akar, ami egyfajta "spirituális uniója az anyagiakban gazdag embereknek, de felsőbbrendű hatalom nélkül" - mondta Müller.

Hozzátette, hogy az "új világ rítus" alig tud ellenállni annak, hogy ne úgy viselkedjenek, mint az új mester faj.

https://gloria.tv/post/kZ2zNyeaswwY4FnXdUq1Krnd4

2019. november 21., csütörtök

Thaiföld: A hamispróféta buddhista templomba látogatott és erős földrengés történt - Koincidencia?

2019. november 21-én csütörtökön, thaiföldi helyi idő szerint délelőtt tízkor találkozott Ferenc pápa Bangkok királyi buddhista templomában a szerzeteskolostor pátriárkájával. (www.vaticannews.va/…/ferenc-papa-tha…)
2019. november 21-én csütörtökön reggel erős, 6,1-es fokozatú földrengés volt Laosz és Thaiföld határtérségében. (hirado.hu/…/eros-foldrenges…)

https://gloria.tv/post/wh6gysfAceuZ2RRoQCXaHqEKz
https://twitter.com/pauldrisley/status/1197309339859505152

2019. november 19., kedd

Valódi tévtanítás!!! Mária nem Isten Anyja. IGAZSÁG KÖNYVE. Üdvösség Anyja: „Isten gyermekeinek Anyja” szerepemet aláássák Nyomtatóbarát változat 2014. október 27. hétfő. Üdvösség Anyja: Hamarosan az „Üdvözlégy Mária” imádság nem lesz hallható Fiam Egyház

Mária nem Isten Anyja.

Mária valóban önmagában bír-e a szentséggel?
Szentnek nevezi a biblia minden istenben hívő, újonnan született embert „szentek közössége”. Minden Isten kegyelme alatt élő ember Istentől kapott elhívást, ajándékot (csodatévő erők, gyógyítás ajándéka stb.), és némelyek szolgálatot (apostol, próféta stb.), és némelyek külön kegyelmet a mártíromságra. Nincs olyan földi apától, és anyától született ember, aki ne az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztus teljességéből merítené a kegyelmet. Hiszen minden ember bűnös, és egy sem igaz. Csak az Atya Isten kegyelme által, és Jézus Krisztus megváltásának elfogadása által lehet valaki szent, és minden ilyen ember szent. Senki nem szentséges, és nem bír önmagában a szentséggel, mert a szentség nem tőle származik, hanem kívülről. A szentség, és a kegyelem kizárólagos forrása az Atya Istenen keresztül Jézus Krisztus az Isten Fia. Isten Fiát már földi születése előtt szerezte az Atya, ezért hívja a biblia Isten Fiának, akinek nincs anyja, hanem csak a földi testé lételének van anyja, de az nem azt jelenti, hogy a földi testének szülője az Isten anyja. Nincs sem Anya Isten, sem pedig nincs Istennek anyja. Aki azt mondja, hogy Isten anyja a boldogságos szűz Mária az eretnek, mivel tagadja, hogy Isten önmagában létezik, és minden tőle származik. Bűn olyant mondani, hogy Istennek anyja, mivel ezzel Isten örökké valóságát tagadja meg, hiszen ha Istennek van anyja, akkor valamikor megszületett tehát nem lehet örökkévaló, ezzel még ráadásul annak a látszatát is kelti, hogy még nagyobb az, aki szülte, hiszen Isten anyja. Mária csak az Isten Fia, a Messiás földi testének, és földi lelkének az anyja, hiszen a mennyei része nem tőle származott, hanem a Szentlélektől. Máriát a Messiás, vagy a Krisztus földi teste anyjának lehet nevezni, de nem Isten anyjának.
Lk. 1,26-28
A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!”
A Máriáról azt tanítják az eretnekek vallások, hogy a kegyelem forrása, holott csak kegyelembe fogadott, és az nagyon nem mindegy.
Lk. 1,29-30
Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!
Mária nem bírt önmagában a kegyelemmel, hiszen ő is eredendő bűnnel terhelt, de kegyelmet talált Istennél. Kegyelmet csak az találhat, aki önmagában nem bír a kegyelemmel.
Lk. 1,31-33
Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.”
Az angyal nem azt mondja neki, hogy Istent szülsz, ezért Isten anyjának hívnak, hanem fiút (embert) szülsz.
Lk. 1,34-35
Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?” Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.
Mária nem volt mentes az eredendő bűntől, mint sok tévelygő gondolja. Mária attól szült eredendő bűntől mentes embert, mivel az a gyermek Magasságostól származott. Ami közvetlenül Istentől származik az mind tökéletes, attól függetlenül, hogy halandó emberi testből származik (születik).
Az eretnek egyházakban jellemzően négy dogma szól Isten Anyjáról, azaz aki üdvözülni akar, annak ezt a négy eretnek dogmát meg kell tagadni:
1. Az eltévelyedett egyház az Efézusi zsinaton 431-ben nevezte ki Máriát Theotokosz-nak, Isten Anyjának. Ez eretnekség, mert Istennek nincs anyja. Mária nem Isten anyja. Hanem csak a Messiás az Isten Fia földi testének anyja.
2. Mária szüzessége örökre megmaradt. Mária örök szüzességét a biblia nem tanítja. Ezért ezt a dogmát sem lehet elfogadni. Ha ezt hitték volna az apostolok, akkor hirdették is volna. De ezt nem hirdették, tehát eretnekség.
3. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az eredendő bűn nem érintette őt. Ezt az eretnek dogmát 1854-ben hirdette ki IX. Pius pápa. Az apostolok, és a biblia ezt nem tanítja, hanem ellenkezőjét. Minden ember bűnös, és egy sem igaz. Mária eredendő bűnben született, és ő bűneiért is meg kellett halni a Messiásnak. Aki tagadja ezt, az tagadja, azt is, hogy az asszonytól született emberek közül csak egy ember volt mentes az eredendő a bűntől a Messiás a testé lett Isten Fia, aki Szent Lélektől fogantatott. Aki ezt nem hiszi az eretnek.
4. Halála után Mária fölvitetett a mennybe, anélkül, hogy teste romlást látott volna. 1950-ben hirdette ki ennek dogmáját XII. Pius pápa. Mária megöregedett, ezért bízta Jézus János apostol tanítványára, hogy gondoskodjon róla. Meghalt, ha romlást nem látott volna, és élve elragadtatott volna akkor erről írt, volna a biblia, és nem 1950-ben találták volna ezt a hazugságot. Aki megünnepli augusztus 15-én a Nagyboldogasszony napját az eretnek, mivel olyan dolgot ünnepel meg, ami hazugság.
Mária nem ered közvetlenül Istentől, hanem csak az Isten Fia. Az egyház anyja nem Mária, mert nem ő szülte az egyházat, hanem Jézusból származik a menyasszonya, ahogy Ádámból Éva. Jézus saját vérén váltott meg. Megváltó bűnbocsánatért kiáltó vére révén, és a szentlélek által született az Egyház is. A kígyótipró –Sátán tipró- nem a Mária, hanem Jézus Krisztus, aki legyőzte az ember ellenségét a Sátánt, a démonokat, a bűnt, és a halált. Tagadd meg Mária társmegváltói rangját, és soha többé ne imádkozzál hozzá, mert Jézus apostolai sem, és semelyik tanítványa nem imádkozott földi, vagy meghalt emberek lelkeihez.
Találd meg az egyedüli megváltódat, Jézus Krisztust, aki minden bűnödet elhordózta, és tagadj meg minden más messiást, és társmegváltót. Budha, Krisna, Mohamed, vagy más ember, vagy szellem nem vette el a bűneidet, hanem csak a Názáreti Jézus Krisztus. Ámen.Üdvösség Anyja: „Isten gyermekeinek Anyja” szerepemet aláássák .

2014. október 27. hétfő, 16:20
Gyermekem, fontos emlékeztetni Legszentebb Rózsafüzérem naponkénti imádkozására, hogy védelmezze ezt és Örök Atyám által a világ számára szentesített más küldetést.
A Keresztények, akik Hitüket gyakorolják, nagyon nehéznek fogják találni, hogy továbbra is kinyilvánítsák Irántam, a Szeplőtelen Szűz Mária, Isten Anyja iránt való odaadásukat, ebben az időben. „Isten gyermekeinek Anyja” szerepemet aláássák, és elvetik, főképpen bizonyos Katolikus csoportok, amelyek nem Fiamtól származnak. Az ilyen csoportok azt a benyomást keltik, hogy Fiam Egyházának a hívei, de nem gyakorolják, amit Ő tanított. Ők üldözik azokat, akik az Igazságot támogatják, és a legvégsőkig elmennek, csakhogy elutasítsanak minden magán kinyilatkoztatást, mint valami értelmetlen dolgot, amelyek Fiam Kereszthalála óta az emberiségnek adattak. Ha nem lennének magán kinyilatkoztatások, amelyek általam, Isten Anyja által, Krisztus hírnökeként adatnának a világnak, sokan nem fordultak volna soha az Igazsághoz. Ehelyett sokan továbbra is a sötétségben vándorolnának, elutasítanák Isten Létezését, mellőznék az imádságot – a kaput, amely ha megnyílik, megvilágítja a lelket. „Isten Anyja” szerepemet világszerte támadják a hatalom miatt, amelyet azért kaptam, hogy elpusztítsam a gonosz ellenséget. El fogom tiporni a kígyó fejét, amint az meg volt jövendölve, ellenben azokat, akik hűséget mutatnak Irántam, gúnyolni és nevetség tárgyává fogják tenni a szélhámosok, akik azt merik magukról hirdetni, hogy Egyházam tanításának szakértői.
Fiam iszonyodik mindenféle gyűlölettől, amellyel az ember testvére iránt viseltetik. Ő könnyeket hullat, amikor valaki azt mondja, hogy Fiam Egyházát képviseli, majd pedig gyűlöletet szít Isten gyermekei ellen. Ő minden alkalommal elszenvedi Keresztre feszítésének fájdalmát, amikor Egyházában az egyik szolga megbántja a másikat, vagy pedig szörnyű szenvedést okoz az ártatlanoknak.
Gyermekek, nektek most kitartóan kell imádkoznotok Fiam Egyházáért, mivel az a legnagyobb támadás alatt van megalapítása óta. Fiam ellenségeinek sok terve van Egyházam elpusztítását illetően, s e tervek közül a legtöbb annak belsejéből fog jönni. Vegyétek figyelembe mostani figyelmeztetésemet, meg azokat, amelyeket Fatimában tártam fel a világ számára. Az ellenség várakozik, és hamarosan teljesen uralni fogja Fiam földi Egyházát, és milliókat fog tévedésbe ejteni.
Csukjátok be a fületeket, amikor azt halljátok, hogy Fiam szolgáit megvetik vagy rágalmazzák, amiért megvédik Isten Igéjét. Emlékezzetek mindig arra, hogy Istentől csak szeretet jön, és minden olyan személy vagy szervezet, mely arra ösztönöz benneteket, hogy ítéletet szórjatok az emberre – független attól, hogy mit követett el -, megkérdőjelezhető. Ti nem nevezhetitek magatokat Isten szolgáinak, majd pedig azt mondjátok a világnak, hogy szórjon rágalmakat egy másik személyre. Nem nézhetitek el a gyűlöletkeltés egyetlen formáját sem. Nem szabad senkit gyűlöletre ösztönözni, mert bárki, aki Fiam nevében ilyet tesz, nem jöhet Istentől. Rózsafüzéremet olyan gyakran kell imádkozni, amilyen gyakran csak lehetséges, hogy összezúzza a gonoszságot, mely markában tartja jelenleg a világot, amikor igazságosnak ítélnek mindenféle kegyetlenséget.
Az embernek testvére iránti szeretete nagyon megfogyatkozott, és a Keresztények közötti felebaráti szeretet is meggyengült. Nektek meg kell nyitnotok szemeteket az Igazságra, és emlékeznetek kell arra, amire Fiam tanított benneteket. Az olyan világos, mint a nap, ami azért lett leírva, hogy a világ a Legszentebb Bibliában olvasni tudja.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja.

Üdvösség Anyja: Hamarosan az „Üdvözlégy Mária” imádság nem lesz hallható Fiam Egyházában, és azon kívül sem .

2014. február 12. szerda, 22:45
Gyermekem, ahogyan Fiam Képét, Szavát és azon Ígéretét, hogy újra eljön, figyelmen kívül fogják hagyni, majd pedig gyökerestül ki fogják tépni, hasonlóképpen fog történni minden olyan hivatkozással, ami Velem, szeretett Édesanyátokkal kapcsolatos.
Hamarosan az Üdvözlégy Mária imádság nem lesz hallható Fiam Egyházában, és azon kívül sem. Gyakori rosszallással kell számolniuk azoknak, akik szent Kegyhelyeimet látogatják, és a Máriás csoportokat különböző okokra hivatkozva minden ok nélkül kritizálni fogják. Nem fognak meghallani semmilyen elismerési javaslatot, amely az Én, a Boldogságos Szűz Mária, Isten Anyja jelenéseim hitelességét érinti. Fiam földi Egyházának újonnan átszervezett burka hamarosan el fog ítélni minden Rám vonatkozó hivatkozást. Az újonnan kinevezett Egyházi Vezetés, amely a jövőben kerül bevezetésre, sok templomban véget fog vetni a Nekem címzett Ájtatosságoknak. Teljesen feledésbe fogok merülni, s aztán azok fognak megvetni Engem, akik azt állítják, hogy az új, modern, mindent magába foglaló egyházat képviselik, amely kevés hasonlóságot fog mutatni azzal a Sziklára épített Egyházzal szemben, amelyet Fiam szeretett Apostola, Péter hozott létre.
Amikor azt látjátok, hogy minden Velem, az Isten Szent Anyjával kapcsolatos tisztelettel ilyen módon bánnak, kérlek benneteket, hogy legyetek tudatában annak a ténynek, hogy ezek az új szabályok a gonosz parancsára történnek. A gonosz amennyire megvet Engem, annyira fél is Tőlem. Tudja, hogy a lelkek Irántam tanúsított tisztelete sakkban tartja az ő gonosz útjait, és a Legszentebb Rózsafüzér imádkozása megostorozza és tehetetlenné teszi őt. Ezekkel az eljövendő napokkal azoknak kell majd szembenézniük, akik szeretnek Engem, és annak is el fog jönni az ideje, amikor az Egyház és a Kegyhelyeim közötti kapcsolatot el fogják vágni. Amikor ez megtörténik, akkor tudnotok kell, hogy ez azért van, hogy Isten gyermekeit elszakítsák az Én befolyásomtól, amelyre abban az időben nagy szükség lesz, hiszen Én éppen azért vagyok, hogy segítselek Fiamhoz vonzani benneteket.
Az Én szerepem az, hogy felkészítselek benneteket Fiam Második Eljövetelének Nagy Napjára. Továbbra is szándékomban áll hívni benneteket, amíg az a Nap el nem érkezik. Én csupán csak arra vágyom, hogy lelkeket vigyek Fiam elé, hogy Ő Örök Üdvösséget adhasson nekik. Mindez a lelkek üdvösségéről szól, de a gonosz minden erőfeszítést meg fog tenni, hogy megakadályozza ennek a megvalósulását.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja.