2019. április 12., péntek

Saját testével védte kétszáz katolikus a szent helyet

A kínai katolikusok április 9-én körbeülték Mujiping Mária-szentélyét, ami a közép-kínai Taibai szegény negyedében található.

Az AsiaNews.it szerint 200 katolikus állt ki legalább 600 rendőr ellen.

A szent hely Fengxiang egyházmegyében található, ahol a kommunista rezsim Quianyang településében megsemmisítette a katolikus templomot április 4-én

https://gloria.tv/article/a3Aa8fx9oy8z1jXadpdZ17JEC

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Nagyböjt 2019
2019 03. 02. Szűzanya !
Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy tized rózsafűzért. Kezdjétek az első tizednél, és minden alkalommal egy tizeddel haladjatok tovább. Elimádkozva így a húsz tizedet, utána kezdjétek elölről. Fonódjatok körém, és bízzatok anyai szeretetemben. Minden közösséget szeretnék átkötni az én rózsafüzéremmel, hogy az egység köteléke maradjon köztetek. Megáldom szándékaitokat édesanyai szeretetemmel.
2019. 03. 06. Hamvazószerda - Jézus
Gyermekeim! Újból elérkezett a nagyböjti szent idő. Most van itt az alkalmas idő a megtérésre. Különleges lehetőség adódik számotokra, hogy éljetek kegyelmeimmel! Soha vissza nem térő alkalom legyen számotokra, hogy közelebb kerüljetek Hozzám. Bűnbánattal közeledjetek Hozzám, és javítsátok meg életetek minőségét. Ne a világ szelleméhez igazodjatok, hanem öltsétek fel a megigazulás vértjét! A Lélek kardját vegyétek kezetekbe, hogy Igémmel válaszoljatok a kísértések idején. Az Én békém saruja legyen lábatokon, hogy odébb álljatok, amikor méltatlan dolgok közelítenek felétek. Az üdvösség sisakja védje fejeteket, a gonosz gondolatok ellen! Teljes lelki páncélzatba öltözzetek fel, mert csak így tudlak megvédeni benneteket a sátáni haderőktől! Ne féljetek, mert Szent Vérem pajzsa megoltalmazza azokat, akik kérik Tőlem!
2019 03. 07. Gecmáni órák - Jézus
Gyermekeim! A nagyböjti virrasztás alatt, elmélkedjetek a keresztút stációin. Valóságosan kövessetek keresztutamon, hogy megkaphassátok azokat a kegyelmeket, amelyeket elkészítettem nektek. Közben gondoljatok saját életutatok állomásaira, és hasonlítsátok össze az Én szenvedéseimmel. Adjátok át Nekem, hogy megtisztítsam, és meggyógyítsam sebeiteket saját Véremmel. Mielőtt vállamra vettem keresztemet, és végigjártam keresztutamat, hatalmas megpróbáltatásnak voltam kitéve. Az utolsó vacsora után az olajfák kertjébe mentünk tanítványaimmal. Képtelenek voltak Velem virrasztani, és imádkozni, mert elnehezült a szívük. Nem voltak Velem, amikor vérrel verejtékeztem. Nem volt senki közülük, aki együtt érzett volna Velem. Inkább értetlenkedtek, amikor felébresztettem őket, hogy ne hagyjanak magamra, mert imára van szükségem. Az áruló Júdás közeledése, és a katonák csődülete szétriasztotta őket, és magamra maradtam védtelenül, kitéve a katonák durvaságának. Megkötözve elvezettek, és innentől fogva ki voltam téve a legdurvább bánásmódnak.
2019. 03. 10. Nagyböjt I. Vasárnapja - Jézus
Gyermekeim! (Lk 4, 1-13) A pusztában történt megkísértésem időszaka, komoly segítséget nyújthat azoknak, akik követnek Engem. Amikor a Szentlélekkel eltelve visszatértem a Jordán folyótól, akkor vitt el a Lélek a pusztába, ahol a sátán megkísértett. Negyven napon át böjtöltem, és imádkoztam, és amikor megéheztem megkísértett a sátán. Példát adtam nektek, hogy amikor kísértést szenvedtek, azonnal Igémmel válaszoljatok, mint ahogy Én tettem. Azért fontos, hogy ismerjétek a szentírás azon mondatait, amelyekkel visszautasíthatjátok a sátán kísértéseit, mert akkor előletek is elfut. Ha legalább a mindennapi evangéliumi részt elolvassátok, és elmélkedtek rajta, akkor hamarosan nagy készségre tesztek szert tanításomban.
2019. 04. 11. Gecemáni órák - Jézus
Gyermekeim! Tartsatok ki az éjszakai virrasztásban. Ne keressetek kibúvót, hanem kitartóan imádkozzatok! Ne úgy tegyetek, mint a tanítványok, akiknek elnehezült a szívük, és még egy órát sem tudtak Mellettem maradni. Nagyon nagy szükségem van rátok, különösen a Nagyhéten, időzzetek sokat Nálam. Fájdalmas kínhalálom emléknapján, Nagypénteken, amikor megváltásom beteljesedett, jöjjetek keresztem lábához, és legalább tíz percet időzzetek nálam, és teljes odaadással, tegyetek hitvallást arról, ami velem történt, a kereszten! Komoly átadást kérek tőletek. Megváltásunk Szent Titkát hirdessétek! Ne feledjétek, hogy „senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért!”

2019. április 11., csütörtök

Hamis béke grafikusan - április

Henry Sire brit lovagot felfüggesztette a máltai lovagrend, mert megírta A diktátor pápa című könyvet

egyházépítő szerencsejátéka

Mi lesz a következő a házas papok után?

"Hűség" van az együtt élő párok között, ez pedig "igazi házasság"

csatatérré és játszótérré alakította át az egyházat

“Gaudete et Exsultate” buzdítása nem tartalmaz semmi olyat, amit eddig nem írt le vagy mondott el

Pell bíboros távolléte az egyik oka annak, amiért a vatikáni pénzügyi reformok kudarcba fulladtak

Szent Pál tanításai szerint a homoszexualitás bűn, és Isten haragját vonja maga után

A Gaudete et Exultate apostoli buzdítás a hívőkkel kiabál

rövid időre meghívta Marx bíborost, hogy beszéljenek a protestáns szentáldozásról

A fehér akkor is fehér marad, ha a pápa azt mondja, hogy az fekete

"reformálja" az elmélkedő apácákat

Az amazonasi emberek nem akarnak házas papokat - a fehér emberek igen

"Aki korrupt, az nem tudja, hogy korrupőt!" (2016. február 1.)

Összejön, ami összeillik: Meleg propaganda parádé a Vatikánban

2019. április 6., szombat

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019. április 5. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen.

Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja az eget, és üdvözít benneteket. Ne sajnáljátok az időt az imára! Sokkal többet haladtok előre, ha imádkoztok, mintha csak dolgoztok. Kell a munka, de az párosuljon az imával. Úgy osszátok be az időtöket, hogy minden nap tartsatok lelkiismeret vizsgálatot. Ha megbántottatok valakit, azonnal kérjetek tőle bocsánatot. Tegyétek jóvá vétkeiteket, hogy ne kelljen szégyenkeznetek Előttem, és ne égjetek emiatt a tisztítótűzben.

Drága gyermekeim! Most azért kérem különösképpen az imát, mert ellenfelem, a sátán, és a hozzá tartozó démonok ellepték a Földet. Feketéllik tőlük az ég. Most minden erejüket be akarják vetni ellenetek. Legfőképpen a lelketek ellen, hogy az örök kárhozatra taszítsanak titeket. De ő az örök vesztes. Csak annyit tehet, amennyit ti megengedtek neki. Szabad akaratot kaptatok Tőlem. Álljatok ellene minden kísértésnek! Bízzatok Bennem, és adjátok át az életeteket Nekem! Akkor tehetetlen lesz veletek, Én pedig megvédelek titeket. Járuljatok a szentségekhez! Gyónjatok, áldozzatok! Szent Testem és Vérem a ti védőpajzsotok. Atyám, ha Szent Véremet látja rajtatok, megenyhül haragja, és elfordítja tőletek a fenyítést. De ehhez az kell, hogy szívből bánjátok, gyónjátok meg bűneiteket, és tegyétek jóvá vétkeiteket. Ha megteszitek, amit kérek, örök biztonságban lesztek. Ne nem kell félnetek semmitől, mert Én megóvlak titeket. Erre áldalak meg benneteket, Szívem minden emberi értelmet meghaladó, végtelen örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

2019. április 5., péntek

A Vatikán afrikai bíborosa szerint, ha Európa eltűnik az iszlám lerohanja a világot.

Robert Sarah bíboros mélységesen elítéli a migrációt.
A keresztényeknek inkább ellenezniük kell a tömeges bevándorlást"
– fogalmazott Robert Sarah, az Isten vagy semmi című bestseller szerzője.
A guineai származású bíboros szerint a Bibliát pedig nem szabadna a migráció igazolására használni.
A tömeges bevándorlás a rabszolgaság új formája"
– mondta egy francia lapinterjúban a vallási élenjáró, aki a Vatikán Istentiszteleti és Szentségi Kongregációjának Ferenc pápa által kinevezett prefektusa.
Fotó: AFP
A Mandiner által szemlézett cikkben a bíboros elmondja, hogy téves egzegézis Isten szavát a bevándorlás reklámozására használni, majd élesen bírálta azokat a püspököket, akik „homályos és pontatlan dolgokat mondanak, hogy elkerüljék a kritikát”.
Az Egyház nem asszisztálhat a rabszolgaság ezen új formájához, ami a tömeges bevándorlássá vált. Ha a Nyugat továbbra is ezen a végzetes úton jár, akkor a születések hiánya miatt el fog tűnni, és elfoglalják az idegenek, mint ahogy egykor Rómát is megszállták a barbárok"
– fogalmazott Sarah, majd hozzátette, hogy az ő hazája muszlim többségű, tudja, miről beszél.
Hozzátette: „Ha Európa eltűnik, és vele eltűnnek az öreg kontinens megfizethetetlen értékei, az iszlám lerohanja a világot, és teljesen megváltoztatja a kultúrát, az antropológiát és a morális elképzeléseket is.”

2019. április 4., csütörtök

Újabb "sokkoló" ausztrál bántalmazási ügy végződik felmentésben (de senkit sem érdekel)

A gyönge és részlegesen vak John Francis Tyrrell, aki egy volt keresztény barát, felmentést kapott a börtöntől március 15-én, miután az ausztrál bíróság felmentette minden vád alól.

Tyrrell rácsok mögött töltötte a 80. születésnapját elítélt "pedofilként". A bíróság tavaly tíz váddal kapcsolatban találta "bűnösnek".

A vádló azt hazudta a könnyen befolyásolható bíróságnak, hogy Tyrrell bántalmazta, amikor 11 éves volt a geelongi Szent József Főiskolában 1965 és 1966 között.

A vádló azt állította, hogy közvetlen konfroltálta Tyrrellt az iskolában az 1969-es években, azonban Tyrrell már 1966-ban felmondott.

2018 áprilisában tizenegy év börtönbüntetésre ítélték, 11 hónapot töltött rácsok mögött.

A news.com.au oldalhoz hasonló hírportálok meséket zengtek Tyrrell bántalmazásáról, azonban a felmentéséről nem írtak semmit.

https://gloria.tv/article/jYbNHVjhymLX2mLrH27du9zg1

2019. április 3., szerda

Szalai Attila: A józanság egyházi hangja

„A Nyugat nemcsak a lelkét veszíti el, de öngyilkosságot is elkövet, mert egy fa gyökerek nélkül halálra van ítélve. Azt gondolom, a Nyugat nem tagadhatja meg a gyökereit, amelyek a kultúráját és az értékeit létrehozták”

Szalai Attila
2019. április 3. szerda. 3:45
A kiemelt hírek alapján napjainkban sokunknak az az érzése támad, hogy a Vatikán – mintegy a korszerűség jegyében, hogy azt ne mondjuk, „trendi” módon – megpróbál alkalmazkodni a világon, de Európában mindenképp eluralkodó liberális megközelítésekhez olyan kérdések tekintetében, mint a család, a nemzet és persze a migráció problematikája. Látható, hogy maga a Szentszék feje milyen nagy hangsúlyt helyez a migránsokkal és menekültekkel kapcsolatos munkára. A világ vezetőinek mondott üzeneteiben Ferenc pápa gyakran emel ki olyan politikai problémákat, mint a migráció, miközben alig említi Krisztust vagy az Egyház evangéliumi küldetését. Ez az aránytalan hangsúlybeli eltolódás, amit a jelenlegi pápa a világban és az egyházban egyaránt képvisel, immár nemzeti püspöki konferenciákat is arra indított, hogy a prioritásaikat ezekre a területekre helyezzék át.
Épp ezért lelkesítő és üdítő, amikor olyan hangokat is hallunk, mint Robert Sarah guineai (!) bíborosé, akinek nemrég megjelent, Immár beestvéledik, és a nap is lehanyatlott című (Lukács 24:29) [Evening Draws Near and the Day is Nearly Over] könyvében megfogalmazottak. Ebben a Nyugat összeomlására, valamint az Európa identitását veszélyeztető migrációs folyamatokra világít rá a józan megközelítésben. A vatikáni főpásztor, az Isteni Imádat Kongregációjának prefektusa itt kijelentette: „helytelen Isten szavát a migráció előmozdítására használni”, mivel „a bevándorlás bátorítása elferdíti az Evangéliumot”. A Biblia felhasználása erre az afrikai bíboros szerint „hamis szövegmagyarázat”, s egyúttal megoldást is javasol, mondván, hogy jobb, „ha az embereket a saját kultúrájukban segítjük boldogulni, mintha arra bátorítjuk őket, hogy jöjjenek Európába”. (Zárójelben hozzátehetjük, ismeretes: a magyar kormány álláspontja is hasonló.)
Egy múlt heti – a Valeurs le Club portálnak adott – interjúban a bíboros újfent a legerősebb szavakkal ítélte el, hogy az egyház erőlteti az Európába irányuló migrációt, és azt bizonygatta, hogy a legtöbb migráns „munka és méltóság nélkül” marad, és rabszolgakörülményeket vállal magára. „Ezt akarja az egyház?” – kérdezte, hozzátéve, hogy az egyháznak nem lenne szabad támogatnia „a rabszolgaságnak ezt az új formáját, amelyet a migráció jelent”.
„Istennek nem álltak szándékában ilyen törekvések” – jelentette ki. A fekete-afrikai főpap azt is elmondta, hogy a keresztény Európa pusztulása nem sok jót jósol a világ jövője számára. „Ha Európa eltűnik, és vele együtt eltűnnek az öreg kontinens megfizethetetlen értékei, az iszlám leigázza a világot, és mi teljesen megváltoztatjuk kultúránkat, antropológiánkat és erkölcsi látásmódunkat” – figyelmeztetett.
Sarah bíboros a liberális Nyugat-Európában sok helyütt nagy felháborodást kiváltó, imént említett új könyvéről azt mondja, nem azért írta, hogy a hívőket elbátortalanítsa, hanem azért, hogy hitet adjon Isten minden népének. „Ez nem a világ vége, az egyház fel fog emelkedni” – jelentette ki. Az interjúban azonban kíméletlenül leszólja azt, amire az egyház sok lelkészének árulásaként tekint: ahelyett, hogy Krisztus igaz evangéliumát prédikálnák, idejüket politikai aktivizmusra fecsérlik. „Az egyházban mindig voltak árulások. Ma félelem nélkül kijelenthetem, hogy némely papok, némely püspökök, sőt némely bíborosok félnek hirdetni Isten tanítását és továbbadni az egyház tanait. Attól tartanak, hogy reakciósnak nézik őket” – mondta. „És ezért zavaros, homályos és pontatlan dolgokat mondanak, hogy elkerüljenek bármiféle bírálatot, és csatlakozzanak a világ ostoba evolúciójához. Ez árulás” – szögezte le. „Ha nem a hitet oktatja, ha az aktivizmust élvezi ahelyett, hogy az embereket arra emlékeztetné, hogy imádságra teremtettek, elárulja küldetését” – állítja Sarah. S hozzáteszi: „Jézus azt mondja, »lesújtok a pásztorra, és a nyáj szétszéled.« Ez történik ma. Az emberek többé nem tudják, kihez forduljanak.”
A főpásztor szerint ijesztő dolgok történnek a Nyugaton. Rámutat: „Egy olyan parlament, amely jóváhagyja egy ártatlan és védtelen csecsemő halálát, súlyos erőszakot követ el az emberi személy ellen. Amikor az abortuszokat erőltetik, különösen a fejlődő világ országaiban, kijelentve, hogy ha ezt nem fogadják el, akkor többé nem kapnak segélyt: ez erőszakos cselekmény. És nem meglepő. Amikor Istent elhagyják, az embert is elhagyják, többé nincs világos elképzelés arról, hogy kicsoda az ember. Ez egy nagy antropológiai válság a Nyugaton. És oda vezet, hogy végül az embereket tárgyakként kezelik.” Majd így folytatja: „Vannak néhányan, akik engednek a morbid, gonosz kísértésnek, hogy az egyházat a nyugati társadalmak mai értékei mellé állítsák. Mindenekelőtt azt akarják, hogy az emberek azt mondják: az egyház nyitott, befogadó, odafigyelő, korszerű. Jó páran magukévá tették a mai világ ideológiáit azzal a megtévesztő ürüggyel, hogy ők nyitottak a világra. De ehelyett nekünk kellene elérnünk, hogy a világ nyitott legyen Isten számára, aki a létezésünk forrása.” Az afrikai bíboros felajánlotta támogatását azon európai nemzeti mozgalmak számára, amelyek vissza akarják szerezni szuverenitásukat Brüsszeltől.
Ugyancsak figyelemre méltó, amit Sarah bíboros a Lengyelországban rendezett Europa Christi konferencián mondott még 2017 októberében. Felszólalásában arra bátorította a hívőket, hogy erősítsék meg önazonosságukat, ahogy évszázadokon keresztül tették. Üzenete világos volt: „Először és elsősorban lengyelek és katolikusok vagytok, csak aztán európaiak. Nem szabad feláldoznotok ezt a két identitást annak a technokrata Európának az oltárán, amely nem ismer hazát. Ez a jelenkori vágy, hogy globalizáljuk a világot, és megszabaduljunk a megkülönböztető jegyekkel bíró nemzetektől, tiszta őrültség. A brüsszeli Bizottság csak arra gondol, hogy a szabad piacot építse a nagy pénzügyi hatalmak szolgálatában” – hangsúlyozta.
S kijelentette: „Az Európai Unió már nem a benne élő embereket, hanem a bankokat védi.”

Talán kevesen tudják, hogy Sarah bíborosnak két könyve is megjelent magyar fordításban a Szent István Társulatnál. Az egyik A csönd ereje című kiadvány, amelynek lapjain útmutatót nyújt szerzeteseknek és laikusoknak egyaránt. Az év minden napjára jutó 365 elmélkedést rendhagyó beszélgetés követi benne dom Dysmas de Lassusszal, a Grande Chartreuse (Nagy Karthauzi Kolostor) priorjával. A kötetet Barsi Balázs atya Széchenyi-díjas ferences szerzetes, teológiai tanár fordította, csakúgy, mint a guineai főpásztor előző nagy sikerű, Isten vagy a semmi című könyvét, amelyben reflektált bizonyos, a katolikus erkölcs megváltoztatására irányuló tendenciákra, különösen azokra, amelyek a házassággal és családdal, valamint az egyház emberi életről szóló tanításával kapcsolatosak.
Érdemes odafigyelnünk annak az egyházi vezetőnek a szavaira, aki Európáról szólva valóban a józanság hangját üti meg, amikor napjaink történéseivel kapcsolatban azt mondja: „A Nyugat nemcsak a lelkét veszíti el, de öngyilkosságot is elkövet, mert egy fa gyökerek nélkül halálra van ítélve. Azt gondolom, a Nyugat nem tagadhatja meg a gyökereit, amelyek a kultúráját és az értékeit létrehozták.” 

2019. április 2., kedd

A családok világkongresszusa megadta magát a meleg propagandának

A veronai családok világkongresszusa (március 29-31) megadta magát a meleg ideológiának azzal, hogy "védelmet kér az igazságtalan, szexuális orientáción alapuló diszkriminációtól" - mondta Roberto de Mattei a CorrispondenzaRomana.it lapnak.

De Mattei kiemelte, hogy a meleg propaganda próbálja a keresztények kritikáját "homofóbikus diszkriminációnak" nevezni, amit "a törvény büntet".

Kritizálja a kongresszus szervezői béna reakcióját, akik azt mondják, hogy a "családok védelméért" harcolnak. A szervezők azt mondták, hogy ők nem harcolnak, csak egy "javaslatot" ad.

De Mattei szerint viszont azt mondták, hogy "Ez nem csata, hanem háború".

Tizenkét botrány nélküli esemény után a 13. kongresszus bevonzotta az erőszakos feminista, meleg ideológiákat és család ellenességet támogató aktivistákat.

https://gloria.tv/article/fS8Js2G6m1dk3KhVcK4Y3LmDG

Égi Édesanyánk üzenete 2019. április 2-án Medjugorjéból

A Szűzanya üzenete 2019. április 2-án Mirjana Soldo látnok által
Drága gyermekek, mint édesanya, aki ismeri gyermekeit, tudom, hogy Fiam után vágyakoztok. Tudom, hogy az igazságra, a békére vágytok, arra, ami tiszta és nem képmutató. Ezért én, mint édesanya, Isten szeretetével fordulok hozzátok és hívlak benneteket, hogy tiszta és nyitott szívvel imádkozva ismerjétek fel magatokban Fiamat az Ő szeretetét, az Ő irgalmas szívét. Fiam mindenben látta a szépet. A jót keresi minden lélekben, az apró, elrejtetett jót is, hogy megbocsáthassa a rosszat. Ezért, gyermekeim, szeretetem apostolai arra hívlak benneteket, hogy imádjátok őt, szüntelenül adjatok hálát neki, és legyetek hozzá méltók. Mert Ő isteni szavakkal beszélt hozzátok, Isten szavaival, az igékkel, amelyek mindenkihez, és mindörökre szólnak. Ezért, gyermekeim  örömben, derűsen, egységben és kölcsönös szeretetben éljetek. Ez az, amire szükségetek van a mai világban. Így lesztek szeretetem apostolaivá. Így fogtok igaz módon tanúságot tenni Fiamról. Köszönöm nektek.

2019. március 28., csütörtök

Hamis Béke grafikusan - március

Coccopalmerio bíboros titkárát rajtakapták egy vatikáni meleg drogpartin 2017-ben

A halott német egyházat az állami egyházadó tartja életben - Müller bíboros beszél Marx bíborossal

Az ördög befolyásos szövetségesekre tett szert

Zen bíboros azt mondta az EWTN hálózatnak, hogy készítene egy karikatúrát, ahol hamispróféta letérdel a kínai rezsim előtt, és átnyújtja a Mennyország kulcsait

>Szűz Mária azt mondta Szent Brigittának, hogy a cölibátust eltörlő pápa a pokolba fog kerülni

A chicagói Blase Cupich bíboros "paradigma változást" vélt felfedezni az Amoris Laetitia buzdításban

A mérsékletességet nem látják szívesen

A jelentések szerint hamisprófétának kirohanásai vannak a társaival szemben

A vatikáni média reformot hamispróféta ellenőrzi és hagyja jóvá

A fiatalság szinódusa előtti dokumentum figyelmen kívül hagyja a régi misét támogató online közösséget

A bűn egy mocskos fantázia, a büntetés pedig valódi

A jó példa sok jót hoz maga után!

nem szereti a karnevált

Egy boldog bíró

Az egyház és a média kitalálja a ritka papi bántalmazásokat

Mindenki letérdel saját Istene előtt

báttyai

Az új egyház zsákutcája

Elhagytunk mindent, hogy kövessünk (Máté 19,27)

"belép a titokba"

2019. március 27., szerda

Az érsek "örül" a legnagyobb francia mecsetnek


A reimsi Eric de Moulins-Beaufort érsek örül a reimsi nagy mecsetnek, ami Franciaországon a legnagyobb mecset - mondta a felavatásán március 14-én.

Az érsek beszédet mondott az eseményen. Elmondta, hogy elődje a kezdetektől fogva támogatta a projektet.

De Moulins-Beaufort szó szerint a következőt mondta: "A reimsi katolikusok velem együtt örülnek, hogy imádhatjátok a kegyelmes, teremtő Istent ezen a helyen".
https://gloria.tv/article/2pXcWr3orRhTAUUqwGqhC8e7S

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019. március 2.


Váratlanul ezt a kérdést hallottam a lelkemben: Amikor Jézus a földön élt, ott volt-e a Mennyben?

Jézus válasza: „Mindig is Atyámmal voltam Istenségemben. Azért vonultam el imádkozni, hogy emberségemben is Atyámmal legyek.”

Szentírási megerősítés: Lukács 4, 14-15: „Jézus tanított”

2019. március 5. Az Úr Jézus…


„Drága gyermekeim! Észrevettétek, hogy már ritkábban szólok hozzátok. Tudjátok meg, hogy elérkezett az idő, amikor beteljesedik mindaz, amire felkészítettelek benneteket. Tegyétek fel magatoknak a kérdést: Mennyit változtam az üzenetek figyelmeztetése kapcsán? Tettekre váltottam-e, amit Jézus mondott? Felkészülten várom-e az eseményeket, amelyeket előre közölt? Rám is vonatkoznak-e szavai? „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek meghalnak a rémülettől, és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Az egek erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje.” (Lukács 21: 25-28)Ha igen, akkor nyugalomban várhatjátok mindazt, ami a ti napjaitokban fog beteljesülni. Ha még mindig nem, akkor sürgősen változtassátok meg életeteket. Adjátok át Nekem, hogy szentekké formáljalak benneteket, és akkor történhet bármi, biztonságban vagytok.

Gyermekeim! Jól véssétek az eszetekbe: Ezen a földön csak zarándokok vagytok. Tőlem jöttetek, és Hozzám kell megérkeznetek. Nekem mindnyájatokkal örök tervem van. Ezt beírtam a szívetekbe. Úgy, hogy erős indítást adok, hogy szándékaimat megvalósítsátok. Ha megteszitek, nagy békét és örömöt adok. Innen ismeritek fel, hogy az üdvösség útján jártok. Ha nem, akkor levertség, nyugtalanság, bizonytalanság és csüggedés telepszik rátok. Ezt úgy tudjátok megszüntetni, ha megbánjátok és meggyónjátok bűneiteket. Tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, Aki azért maradtam köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben, hogy Önmagammal tápláljalak benneteket. Ha így vesztek magatokhoz, akkor megtapasztaljátok ajándékaimat: a békét, a derűt, a biztonságot, és már itt a földön, az örök életet hordozzátok magatokban. Ezt mondtam: „Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.” (Mt 7, 25) A szikla, a szegletkő Én vagyok. Aki Bennem bízik, biztos támaszt kap, nem szégyenül meg.

Gyermekeim! Az idő itt van. Soha nem látott eseményeknek lesztek tanúi. Beteljesednek szavaim: „Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is lesz. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki azt mondja: Íme, itt a Krisztus vagy amott! – ne higgyétek. Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. Lám, előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, hogy kinn van a pusztában, ne menjetek ki; hogy a házban rejtőzködik, ne higgyétek el! Amint a villám napkeleten támad és napnyugatig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is.” (Máté 24, 21-27)

Mindennek most van itt az ideje. Vigyázzatok! Jó előre figyelmeztettelek benneteket. Az idő itt van. Készüljetek! Vonuljatok menedékbe! Irgalmas Szívem nyitva áll előttetek. De csak azok tudnak bejönni, akik a kegyelem állapotában élnek.

Drága gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben! Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Úgy éljetek, mint az okos szüzek, aki bejöhettek Velem a menyegzőre. Erre áldalak meg benneteket, szívem minden emberi értelmet meghaladó végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 22, 31: „Isten mondta”

2019. március 12. Az Úr Jézus…


Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!”

2Tessz 2, 3-12: „Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani. Nem emlékeztek, hogy minderről beszéltem nektek, még amikor nálatok voltam? Tudjátok azt is, mi késlelteti föllépésének idejét. A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti. Akkor majd megjelenik a gonosz, de Urunk, Jézus elsöpri szája leheletével, és megsemmisíti jövetelének tündöklésével. Megjelenését a sátán erejéből mindenféle feltűnő tett, jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvösségükre szolgált volna. Azért szolgáltatja ki őket az Isten a kísértés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Így azok, akik nem hittek az igazságban, hanem a gonoszságban telt kedvük, mind ítéletet vonnak magukra.” 3, 1: „az Úr szava”

„Drága gyermekeim! Amint a Szentírásban olvastátok, közel van az antikrisztus fellépése. Sajnos sokakat meg fog téveszteni. Sokan behódolnak neki, és el fogják fogadni.

Drága gyermekeim! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, akik üldöznek, és mindenféle rosszat mondanak rátok Miattam. Ezek mind eltűnnek, megsemmisülnek, mint amikor a ködre ráfúj a szél. Ti csak egyedül egytől féljetek: attól, hogy soha ne hagyjatok el Engem hűtlenül, és ne kövessetek el bűnt. Ha kitartotok Mellettem hűségesen, mindvégig meg fogjátok tapasztalni oltalmazó szeretetemet, gondoskodásomat és csodákat fogtok látni. Ez legyen útravalótok ebben a zűrzavaros világban.

Most folyik a legádázabb harc a lelkekért. Az ördögök minden embert megpróbálnak behálózni, elbuktatni, kárhozatra taszítani. Különösképpen papjaimat támadják. Azt kérem, hogy minden Szentmisét ajánljatok fel papjaimért is. Azért, hogy állva maradjanak, hogy megkapják Tőlem a kegyelmet, hogy bátor harcosokként szembeszálljanak a sátánnal, az eretnekekkel, és kiálljanak az igaz értékek mellett, amelyeket az Én evangéliumom tartalmaz.

Most különösen nagy szükségetek van arra, hogy kérjétek a Szentlélek erejét és megvilágosító kegyelmét. Látjátok, hogy a félénk Péterből, aki előzőleg háromszor megtagadott, milyen hőst formált Szentlelkem ereje – és minden apostolra ez jellemző.

Isten ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. A Szentlélek ma is ugyanazokat a kegyelmeket osztja, amit kétezer évvel ezelőtt. Kizárólag rajtatok, embereken múlik, hogy mennyire nyitjátok meg szíveteket, hogy befogadjátok.

Ha bepillantást nyerhetnétek a Mennybe, ha látnátok, hogy milyen életszentségben élnek az üdvözült szentek, akkor sokkal szigorúbbak lennétek magatokhoz. Nem engednétek meg magatoknak semmi lazaságot, semmi gyarlóságot, és elhatárolódnátok még a bocsánatos bűnöktől is, mert a bűn nem jöhet be Isten Országába. Csak annyiban különbözik a bocsánatos, ún. „kis bűn” a súlyos, halálos bűntől, hogy az egyikért kevesebbet, a másikért többet kell vezekelni. Ha megbánja a bűnös a bűnét, elkerüli a kárhozatot, de ha nem bánja meg, mindkét bűnért elveszhet [tehát a bocsánatosért is és a súlyosért is].

Drága gyermekeim! Legyetek világító fáklyák, éljetek szentül! Ha tudtok, imádkozzatok még többet, és végezzétek el a feladatotokat, amelyeket rátok bíztam. Ezek az állapotbeli kötelességetek. Én pedig megadom nektek a kegyelmet, hogy példaképül szolgáljatok másoknak. Megáldalak titeket, drága gyermekeim, Szívem túláradó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Az Úr Jézus végig nagyon szomorú, komor és haragos volt, és nagy keserűséggel beszélt a jövőről, az antikrisztusról, az eretnekségről és a megalkuvókról, akiket, mint langyosokat, kiköp a szájából. Ezek soha nem láthatják meg az Ő dicsőséges Arcát.

Szentírási megerősítések: Mt 24, 44: „Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!” 25, 12-13: „Jézus válaszolt. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”

2019. március 14. Az Úr Jézus…


„Drága gyermekeim! Legyetek nagyon boldogok, hogy kiválasztottalak benneteket. Jól használjatok ki minden percet, mert az idő a Földön véges. Minden pillanat ajándék, amelyet azért kaptatok Tőlem, hogy kamatoztassátok. Úgy éljetek ezen a Földön, hogy világító fáklyák legyetek: Engem sugározzatok, Engem adjatok a környezetetekben élő embereknek, Aki a világ Világossága vagyok.

Minden Szentáldozásban a szívetekbe térek, a lelketekben trónolok: jobban világítok, mint a Nap, és kisugárzom kegyelmeimet minden teremtményre, amerre csak jártok-keltek.

Én vagyok az örök, végtelen Szeretet, Aki által mindnyájan lettetek. Szeretetem vitt fel a keresztfára, ahol a Véremet ontottam, az életemet áldoztam értetek.

Drága kicsinyeim! Vegyetek példát Rólam! Ti is legyetek áldozattá Értem, amint ezt a Szentmisében kéritek: „Tégy minket Neked szentelt örök áldozattá”. Csak így lehettek hű képmásaim, csak így jöhettek be az Atyai házba, így ismer rátok Atyám, Aki nektek is ezt fogja mondani: „Ezek az Én szeretett gyermekeim, akikben kedvem telt a Földön, és akik tetszésemre, dicsőségemre vannak örökké a Mennyben.”

Kicsinyeim! A Mennyország olyan titok előttetek, amelyet nem lehet földi szavakkal jellemezni. Ezért beszéltem róla hasonlatokban. De ha nem is tudjátok megfogalmazni, a lelketekben érzitek a Mennyország örömét, békéjét, boldogságát, biztonságát, amely Én Magam vagyok. A Mennyország Én vagyok, az Én irgalmas Szívem, amely befogad és magába zár benneteket már itt a Földön, és majd az örökkévalóságon át.

Megáldalak titeket, drága gyermekeim, Szívem túláradó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Zsid 1, 1: „Isten szólt”

2019. március 26. Az Úr Jézus…


„Drága gyermekeim! Arra vágyom, hogy minden ember szívébe betérjek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, a hétköznapokban éppúgy, mint a vasárnapokon és az ünnepnapokon. Kizárólag rajtatok múlik, hogy befogadtok-e, vagy csak vasárnap szakítotok Rám időt.

Ó, ha tudnátok, mekkora kincs vagyok: maga az Isten száll le közétek, magát az Istent fogadjátok szívetekbe, amikor Szentáldozáshoz járultok. Én vagyok a második Isteni Személy, a Fiúisten, Aki értetek Emberré lettem. Azért születtem meg, hogy köztetek éljek, és itt akartam maradni az idők végéig a kenyér és a bor színei alatt.

Ó, ha fölfognátok ezt a hatalmas, mindeneket felülmúló, végtelen, örök szeretetet, amely kiárad minden teremtményre, az egész világra! Ezért adtam oda Testemet és Véremet, Magamra véve bűneiteket, engesztelő áldozatul, hogy megváltsalak titeket. Az Utolsó Vacsorán ezért vételeztem elő szent keresztáldozatomat, amikor Szent Testemmé és Véremmé változtattam át a kenyeret és a bort, hogy köztetek maradjak, hogy Önmagammal tápláljam lelketeket. Ezért hagytam meg apostolaimnak: „Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre.”

Ó, ha tudnátok, mit jelent ez! Én vagyok a védőpajzs a sátán gonosz kísértései és minden cselszövése ellen.

Ó, ha látnátok a lelkek milliárdjait, akik Belőlem és Általam éltek, és megmaradtak tisztán az evangéliumi életszentségben, mert Én tápláltam őket isteni erőmmel, végtelen szeretetemmel. Én tereltem őket a Mennyország felé vezető szűk ösvényre, és megadtam nekik az erőt, a kegyelmet a szenvedések elviselésére. Ők már mind biztonságban vannak az örök hajlékban. Ott, ahová csak azok léphetnek be, akik az Istent szeretik. Együtt énekelnek szentjeim és szent angyalaim milliárdnyi seregével, és a legnagyobb boldogságban imádnak és dicsőítenek Engem, hálát adva Nekem mindazokért a jótéteményekért, amelyeket keresztáldozatommal kiérdemeltem a világ végezetéig élő összes lélek számára.

Drága kicsinyeim! Minden Szentmise és Szentségimádás legyen túlcsorduló hála és dicsőítés számotokra, mert Én vagyok a legnagyobb, a legdrágább kincs, az éltető erő, a fény, a kegyelem, a szeretet és minden jó, amit felsorolni nem lehet. Fontosabb vagyok a lelkek számára, mint a testnek a levegő, a napfény és a víz. Én vagyok az örök élet Kenyere. Aki Engem eszik, annak örök élete van.

Drága kicsinyeim! Így tekintsetek Rám, Aki jelen vagyok minden tabernákulumban, és jelen akarok maradni a világ végezetéig, még akkor is, ha a sátán sok helyen ki fog lopni Engem a szentségből. Vigyázzatok: ő nagyon sunyi és ravasz, és azért akar megfosztani titeket Tőlem, hogy el tudjon bánni veletek. Jól tudja ugyanis, hogy Én vagyok a ti erőforrásotok, védőpajzsotok őellene. Én őrzöm meg lábatokat a sátán csapdáitól, Én vértezlek föl erőmmel, kegyelmemmel.

Én tartalak fönn, az Én erőmből tudtok járni a vízen. A víz ez a világ, amelyben sokan elmerülnek és megfulladnak, és örök halálra jutnak – de aki Bennem él, az a víz fölött jár, az csak lebeg a világ fölött, és szüntelen fölfelé néz. Az odafönn valókkal foglalkozik, amely a testi szem számára láthatatlan, de a lélek benne él. Ahogy Szent Pál mondta: „Benne élünk, mozgunk és vagyunk” – vagyis Bennem, az örökké élő Istenben, Aki féltékenyen szeretem lelketeket. Azért teremtettelek benneteket, hogy örök boldogságotok legyen Bennem. A boldogság titka ez: Isten szeretetét élvezni, Aki előbb szeretett titeket, még mielőtt megteremtett volna; és Istent viszontszeretni, aminél nincs nagyobb öröm sem a Mennyben, sem a Földön. Így tekintsetek Rám, drága gyermekeim, Aki jelen vagyok a kenyérben és a borban azért, hogy örök életetek és örök boldogságotok legyen Bennem és Általam.

Minden Szentmisében megsemmisülve imádjatok, dicsőítsetek és magasztaljatok Engem, mert szükségem van az igaz lelkek imádására és engesztelésére. Különösen most, amikor annyi szentségtörés, tévtanítás és eretnekség van, amely által meg akarnak semmisíteni Engem, és félremagyarázzák tanításomat. Megbotránkoztatják ezzel a kicsinyeket, a tudatlanokat pedig félrevezetik.

Szükségem van igaz, szentéletű papokra és hívekre, akik a színtiszta igazságot képviselik és hirdetik, akik nem forgatják ki szavaimat és tanításomat. Akik igaz, tiszta lélekkel kulcsolják imára kezüket, és tiszta lelkükbe fogadnak Engem a Szentáldozásban. Én, Aki az egyetemes, katolikus vallást alapítottam, Szent Testemmel és Véremmel fizettem érte, és az életemet áldoztam ezért. Egyedül Én vagyok az igaz Isten, Aki megbízható, Aki nem hazudik, Aki tiszta, igaz életemmel tettem tanúságot arról, hogy Isten vagyok. Csodáimmal és feltámadásommal igazoltam, hogy az Atya küldött. Aki Engem követ, annak örök élete van. Föltámasztom az utolsó napon, s Velem együtt fog ragyogni Atyám Országában örökkön-örökké.

Készüljetek, drága gyermekeim, mert a sötét fellegek egyre jobban beborítják az eget. Démonok milliói takarják el a Napot sűrű sötétséget okozva mindazok lelkében, akik elmerülnek e világ mocsarában, és a széles utat választották, ami a kárhozatra visz.

Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem végtelen, örök szeretetével adok rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1Kor 11, 23-24: „Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.”

Máté 23, 34. 37: „…prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok. Közülük némelyeket megöltök és keresztre feszíttek, másokat megostoroztok a zsinagógában és városról városra üldöztök. Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat és megkövezed, akik hozzád küldettek!”

2019. március 25., hétfő

Égi Édesanyánk üzenete 2019. március 25-én Medjugorjéból

A Szűzanya 2019. március 25-i üzenete
Drága gyermekek! Ez kegyelmi idő. Ahogyan a természet megújul, új életre kel, ti is meghívást kaptok a megtérésre. Döntsetek Isten mellett. Gyermekeim, üresek vagytok és örömtelenek, mert nincs Istenetek. Ezért, addig imádkozzatok, amíg az ima nem válik életetekké. Keressétek a természetben Istent, aki teremtett benneteket, mert a természet az életről szól, és az életért harcol, nem a halálért. Háborúk uralkodnak a szívekben és a nemzetekben, mert nincs békétek és nem látjátok meg gyermekeim a felebarátban a testvért. Ezért térjetek vissza Istenhez és az imához. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
Képtalálat a következőre: „medjugorje”

2019. március 19., kedd

A püspök újrahasznosította Krisztus testét egy órára

A katolikusellenes innsbrücki Hermann Glettler püspök engedélyezte egy "Jézus óra" felrakását a Spitalskirche barokk templomban.

Az óra mutatója Krisztus keresztre feszített teste, míg a percé az egyik kar (videó lent). Az óra működőképes.

Glettler szerint ez a kínos felszerelés "irritáló" (dibk.at, March 5). Szerinte Krisztus sebesült teste azt szimbolizálja, hogy a mozdulatlanság nem végleges.

https://gloria.tv/article/2fGKCpGX8Rua1HXrshG4mo1sG

Sarah bíboros: Az egyház átalakult a "sötétség odújává", mert a püspökök mellőzik az igazságot

Az egyház az "árulás és Júdás rejtélye" - írta Robert Sarah bíboros új, “Le soir approche et déjà le jour baisse” c. könyvében (Fayard).

"Az egyház haldoklik, mert a pásztorok félnek az igazságról beszélni. Félünk a médiától". A katolikusok pedig eredményképpen "összezavarodottak".

Sarah számára az egyház a "sötétség odújává és tolvajok barlangjává" alakult. Isten emberei "a gonosz ügynökeivé" váltak. "Júdáshoz hasonlóan árulók vagyunk", a relativizmus pedig "Júdás maszkja, intellektuálisnak öltözve".

"Mindent tolerálunk, megkérdőjelezzük a katolikus doktrínát" - mondta a bíboros.

"Bizonyos, intellektuálisnak nevezett álláspontok nevében a teológusok boldogan szétszedik a dogmákat és semmibe veszik a fontos katolikus erkölcsöket."

https://gloria.tv/article/hNRjobUZa1do2KvAWLDNcqFQ6

Szentek szennyes életeHa azt hallod, hogy szent, akkor azt gondolod, hogy egy tökéletes keresztényről van szó. De az az igazság, hogy sokkal inkább egy tökéletlen, bűnös emberről, akit élete egy pontján Isten a szeretetével megragadott. Íme hét ember, akik elég mélyről indultak.
Egyiptomi Szent Mária – hivatásos örömlányból hivatásos remete
mary_of_egypt.jpg
17 évig prostituáltként kereste a kenyerét Alexandriában, ezen nincs mit szépíteni. Egy nap aztán elhatározta, hogy elzarándokol Jeruzsálembe, a Szent Sírhoz. De már akkor sem lehetett túl jól keresni a szexpiacon, mert arra már nem volt pénze, hogy kifizesse a hajóutat, így a fizetséget azzal szerezte meg, hogy a zarándoktársai nem éppen vallásos vágyait elégítette ki. Egyes források szerint még Jeruzsálembe megérkezve is űzte az ősi mesterséget, de aztán háromszor is hiába kísérelte meg, hogy belépjen a Kápolnába. Aztán végre leesett a tantusz, hogy a bűnössége miatt nem nyílt meg előtte a szent hely.
Megtérése után a Jordán vidéki pusztában élt remeteként. Ruhája is szétmállott rajta, és a haja takarta el meztelen testét.
Etiópiai Szent Mózes, rablóvezérből lett sivatagi atya
fekete_mozes.jpg
Rabszolgaként kezdte az életét, de nem végezte túl hűségesen a dolgát. Lopott, ami miatt gazdája levette róla a kezét. A karrierút következő állomása a sivatag volt, ahol Mózes vezér lett, de névrokonával ellentétben nem egy szabadulást kereső népé, hanem egy 75 fős  rablócsapaté. Nem finomkodott. A lopás mellé már emberölés is társult. Magas és erős volt, rettegett tőle a Nílus völgye. Az élvezeteket, az italt és a nőket sem vetette meg.
Hogy mi vezetett a megtéréséhez, azt pontosan nem lehet tudni. Talán ki akarta rabolni a kolostort, talán a büntetés elől oda akart menekülni, de van olyan változat is, ami szerint a létkérdésekre kereste a választ. Bár a szerzetesek kételkedtek döntése őszinteségében, mégis megkeresztelték. Az ördög persze nem hagyta magát, de Mózes böjttel és az aszkézis más formáival igyekezett megtartani a hitét. A böjtölést olyan intenzíven gyakorolta, hogy egy másik szent, Izidor intette, hogy hagyjon fel vele.
Nagy tiszteletnek örvendő szellemi vezető lett, aki mártírhalált halt, mert saját magát védendő sem volt hajlandó kardot ragadni, megmutatva ezzel, hogy teljesen felhagyott régi életével.
Szent Pelágia és életének legjobb alakítása
A feslett erkölcsű művésznő (3 in 1: prostituált, színésznő és táncos) nem szégyellte mutogatni magát. Egy ilyen alkalommal a jámbor püspökök eltakarták a szemüket a nem sokat takaró ruhában mutatkozó Pelágia előtt, de Nonnus püspök állta a ledér hölgyünk tekintetét. Sőt, imádkozott is a csak a külsejével és a hódolói imádatával foglalkozó szépségért.
pelagia.jpg
Amikor Pelágia a következő vasárnapi prédikáción váratlanul megjelent, megragadta a pokolról és a mennyországról szóló isteni üzenet. Először csak névtelen levelet mert küldeni a püspöknek, mint az Isten kegyelmét kereső bűnös és csak a kedvező válasz után mert személyesen is megjelenni a püspök előtt.
A megkeresztelkedése után a legendák szerint maga az ördög próbálta meg visszatéríteni őt, de mindhiába. Vagyonát szétosztotta, és férfiruhában Jeruzsálembe ment, ahol évekig élt aszkéta, bűnbánó életet. Csak halála után fedezték fel, hogy valójában nő volt.
Nem meglepő módon a színészek védőszentje ő lett.
Hippói Szent Ágoston – amikor egy szent anya sem jelent biztosítékot
szent_agoston_es_monika_1736761_2588_n.jpgJól indult az élete, hiszen keresztyén anyja (Szent Mónika) buzgón terelgette volna Isten felé, de Ágoston makacsul ellenszegült. Inkább a színészet érdekelte, amiért még a szülei pincéjét is megdézsmálta, hogy a lopott holmiért kapott pénzzel finanszírozza kedvtelését.
Később, amikor a tanulmányait meg kellett szakítania, a szabaddá vált időt az érzékei, vágyai kielégítésére fordította. Nem is egy ágyasa volt, hanem kettő, az elsőtől még gyereke is született. Ráadásul először a manicheistákhoz csatlakozott. Már ismert szónok volt, amikor Milánóba keveredett és Ambrus püspök megvilágította neki az utat.
Gondolatai a kegyelemről Luthert is megihlették, így a protestánsok szívében is ott van ez a csapodárnak indult szent.
Szent Olga, a bosszúálló fejedelemasszony
Olga, vagy más néven Helga varég, azaz viking származású hölgy, aki aranykanállal a szájában született, hiszen a kijevi Rusz fejedelmének lánya volt és a novgorodi herceg felesége lett. Szépen is telhetett az élete, amíg egy nap Igor, a férje nem akart a szokásosnál több adót behajtani a drevljánokon, akik olcsóbb megoldásnak tartották megölni a sokat kérő uralkodót. Ám elég nagyot tévedtek.

Először is az özvegyhez követeket küldtek a drevljánok, hogy menjen feleségül a vezérükhöz, Malhoz. Olga válaszul a követeket ölette meg. Majd üzent, hogy elfogadja az ajánlatot, de a legkiválóbb drevljánok kíséretében akar új jövendőbelijéhez érkezni. Az előkelő csapatra pedig rágyújtatta a fürdőházat. A férje halotti torán résztvevő drevljánokat leitatta és lemészárolta, végül a következő évben még a fővárosukat is megostromoltatta. Tőlük nagy ravaszul csak házanként három-három galambot és verebet kért hadisarcként, amit égő szalagokkal a lábukon engedett a levegőbe. A jóhiszeműen hazarepülő madarak pedig felgyújtották a várost. Aki megmenekült, az vagy fogságba esett vagy rabszolga lett vagy „csak” hadisarcot kellett fizetnie.
Férje halála után a 3 éves Szvjatoszláv helyett régensként uralkodott, nem is akárhogyan. Konstantinápolyi látogatása után keresztelkedett meg, és hazatérve fiát is rá szerette volna bírni a keresztyénség felvételére, amit a jó Szvjatoszláv kerek perec megtagadott. Attól tartott ugyanis, hogy a pogány többségű nép és vezetők támogatását emiatt elveszítené. Hogy mi hozta ezt a nagy fordulatot, nem tudjuk, de szemmel láthatóan a bosszú évei után a megbocsátásban találta meg a lelki békéjét.
Az első orosz szent, aki bár fiával kudarcot vallott, de végül unokája, Nagy Vlagyimir volt az, aki a keresztyénséget hivatalos vallásnak vette fel.
Boldog Bartolo Longo, avagy kutyából lesz a legjobb szalonna
bartolo-longo.jpgAz olasz jogász katolikus családban nevelkedett, de sokkal jobban lekötötték a különböző spiritiszta eszmék az egyetemen. Ezek mellett annyira elkötelezte magát, hogy még a közösség papja is lett. A források néha sátánista, máskor meg spiritiszta csoportként határozzák meg, annyi azonban biztos, hogy a szellemvilág rosszabbik részével került közeli kapcsolatba. Ez, illetve a sok böjtölés a szellemét és a testét annyira meggyötörte, hogy egy rémálmokkal teli éjszaka után egy domonkos szerzetesnél találta meg a lelki nyugalmát.
A domonkos harmadrend tagjaként sokat tett a szegényekért Pompei környékén. Érdekesség, hogy tisztasági fogadalmat tett, de egy pletyka miatt mégis „nősülni” kényszerült, de feleségével a házasság után is megtartotta azt, amire megesküdött.
Boldog Jacques Fesch, rendőrgyilkosból hithű keresztyén
jacques_fesch.jpgJómódú belga bankárcsaládba született Jacques, aki ezzel mégsem volt elégedett. Megnősült és gyereke is született már, a családi banknál dolgozott, de feleségét elhagyta egy másik nőért. Nagyot csalódott, amikor a családja megtagadta, hogy álmát, egy egzotikus hajóutat támogassák.
Talán ezért, talán másért, de rablótámadást kísérelt meg, és az odaérkező rendőrök közül az egyiket megölte. Először a guillotine általi halál sem rémítette, de aztán  katolikus ügyvédje és mások hatására a három év vizsgálati fogság alatt mégis Istenhez fordult. Kibékült a családjával, halála előtt feleségével egyházi esküvőt tartottak, és az utolsó naplóbejegyzése szerint azzal a gondolattal indult a guillotine alá: Öt óra múlva látni fogom Jézust.
Hét ember, akiket Isten rendkívüli mélységből, különleges módon ragadott meg. Így lehet megtérni csak vagy vannak más formái? Isten szavát értették meg vagy csak valami kényszerképzet ragadta meg őket?

https://szoljbeapapnak.blog.hu/2019/03/19/szentek_szennyes_elete