2015. november 25., szerda

„Miközben a metál rajongók az ördög iránti rajongásukat nyilvánították ki, az ördög válaszolt, ahogy ezt az ördög mindig teszi: halállal és pusztítással”

2015. január 26-án került fel a honlapra az „Isten nevét hiába ne vedd” – Istenítéletek című cikk a január első hetében Párizsban történt merénylettel kapcsolatban. Ebből való a következő idézet: »Régen a keresztények életük minden pillanatában megtapasztalták Isten jelenlétét, a mindennapi történések pedig segítségükre voltak hitük elmélyítésére. Ilyenek voltak azok a megrendítő tragédiák, melyek egy-egy nyilvános vétkest sújtottak, és amiket ezért a nép – joggal – „istenítéletnek” tartott, szent félelemmel szemlélt és megőrzött emlékezetében. … Nos, aki vette magának azt – a mai internetes világban tényleg aprócska kis – fáradtságot és utánanézett a párizsi merénylet okainak, az nem tud másra gondolni, csakis isteni ítéletre: A Legméltóságosabb Szentháromság, Isten, Jézus Krisztus, Isten Anyjának ez a sorozatos – a legutolsó most karácsonykor –, és az ocsmánynál is ocsmányabb kigúnyolása, csakúgy, mint a Szentlélek elleni bűn a megbocsáthatatlan vétkek közé tartozik.«
A helyzet most is ugyanaz, mint 10 hónappal ezelőtt: Ezért most is érdemes utána nézni, hol is csaptak le a merénylők a legnagyobb erővel, elsősorban kik is voltak azok, akik közül a legtöbben meghaltak.
Én először Roberto de Mattei november 19-i kommentárjában, melynek címe: »Téves harc az iszlám ellen – Párizsban a „Kiss the Devil” hangzott fel éppen, amikor a vérfürdő megkezdődött« lettem figyelmes a következő adatokra:
»Az irgalmasság nagy keresztény erény. Mindazonáltal leválasztva az igazságosság és a rettenthetetlenség erényétől, a kapituláció laicista kultúrájának egyházi verziója lesz belőle. Ez a kultúra ma minden kulturális és erkölcsi aberráció akceptálásában fejeződik ki, sőt odáig megy, hogy még a sátánizmus felé is megértést tanúsít. Sok fiatal – talán nem is tudatosan – a rockkoncerteken hódol a sátánizmus kultuszának. Szimbolikus nemezis, hogy a Bataclan klub színpadán éppen a Kiss the Devil számot játszották, amikor a terroristák elkezdték a lövöldözést.«
Az angol nyelvű honlap: http://www.nowtheendbegins.com/paris-concert-crowd-was-singing-kiss-the-devil-the-moment-terror-attacks-began/ cikkében – a lövöldözésről készült fotógaléria mellett – megtalálható a kérdéses „dal” szövege is, aminek összefoglalása magyarul így hangzik: „Ki szereti az ördögöt? Ki énekli az ő énekét? Ki szereti az ördögöt és az ő énekét? Én szeretem az ördögöt! Én éneklem a dalát! Ki csókolja az ördög nyelvét? Én csókolom az ördögöt és a nyelvét.” – A fellépő amerikai zenekar neve pedig ez: Eagles of Death Metal (a halál metál sasai) A fenti képen a legújabban megjelent lemezeik borítója látható.
Az angol honlap cikkében ilyeneket ír: »Amikor azok az emberek meghaltak, átmentek az ördögről való énekléstől az ördöggel szemtől szembe való találkozásig. Az Eagles of Death Metal rajongói éppen az ördögöt dicsőítették, amikor a vérfürdő elkezdődött.
„Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségtek, a sátán, mint ordító oroszlán körbejár, keresvén kit elnyelhessen.” (1 Pét 5,8)
A második képen, ami közvetlenül a vérfürdő előtt készült a klubban, az emberek a sátáni „ördög szarvat” mutatják. … Miközben a metál rajongók az ördög iránti rajongásukat nyilvánították ki, az ördög válaszolt, ahogy ezt az ördög mindig teszi: halállal és pusztítással.«
A szerző cikkét Szent Pál figyelmeztetésével zárja: »Az őr világot kért, berohant, és remegve Pál és Szilás elé borult, aztán kivezette őket s megkérdezte: „Uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek?” „Higgye Jézus Krisztusban és üdvözülsz te is, a tieid is!” (ApCsel 16,29-31)
A magyar televízió párizsi tudósítója arról számolt be, hogy az áldozatok hozzátartozói milyen felhívásokat tettek közre az interneten: az egyik a Rollings Stones kérte fel, hogy a temetésen énekeljenek, a másik graffitisokat, hogy halottuk koporsóját mázolják tele stb.
A következő részlet egy e-mailben köröztetett cikkből való: »S a nép lélekben ujjongva, mert nem ő lett az áldozat (egyelőre), fejvesztve rohangál mécsessel a kezében, francia trikolórral helyettesítve önmagát a közösségi internetes oldalon, mert az efféle tömeghisztéria mindig a kedvére való volt. Most „igazán” részt vehet a nemzetközi politikában, s együtt mutathatja ki szolidaritását… ami persze nem szolidaritás, hanem a tespedtség és a kényelem, az egyhangúság felpezsdítése, a jólét féltésének kinyilváníthatósága a számára. Valami történt végre a szürke hétköznapokban, más halt meg, nem ő… A televíziós csatornák és a lapok remekül irányítják ezt a tömeghisztériát, elterelvén a figyelmet a valóságról, az okozókról, a bűnösökről, az idióták brüsszeli dáridójáról.
Jó példa volt erre a párizsi megemlékezés, amikor könnyek között rakosgatták le a megemlékezés virágait és mécseseit a riadt gallok, s amikor valami eszement petárdát durrantott, akkor egymást taposva menekült a hős francia társadalom, letaposva virágokat és mécseseket, mentve tyúkszaros életét, ahelyett, hogy a hang irányába vette volna az útját a megemlékező tömeg, és eltaposta volna a vélt elkövetőt… Gyáva, ócska, tunya csürhévé degradálódott Európa, amely tudatlan tömeget az idióták arra irányítanak, amerre a kedvük tartja.«
Bár a szöveg kissé erős, de nagyonis találó és igaz. De főleg azért fontos, mert rávilágít, hogy a mai emberek semmilyen figyelmeztetést nem szívlelnek meg, semmi nem késztetheti rá őket, hogy végre magukba szálljanak, és elgondolkozzanak a miérteken.
Minden szörnyűség mellett, valójában valami nagy bizakodásfélét is rejt magában ez a történet: Isten keze elsősorban ott engedi teljesen szabadjára a gonosz munkálkodását, ahova a gonoszt hívják – erre figyelmeztet a fenti angol cikk szerzője is, azaz, hogy mi ne legyünk még véletlenül sem ilyenek, ne hagyjuk magunkat még jóhiszeműen sem félrevezetni.

http://katolikus-honlap.hu/1502/parizs3.htm

Égi Édesanyánk üzenete 2015. november 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2015. november 25.
"Drága gyermekek! Ma mindnyájatokat hívlak: imádkozzatok a szándékaimra. Veszélyben van a béke, ezért gyermekeim, imádkozzatok és legyetek a béke és a remény hordozói ebben a békétlen világban, ahol a sátán támad és minden módon megkísért. Gyermekeim, legyetek erősek az imában és bátrak a hitben. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

2015. november 20., péntek

Hollande: „Meg fogjuk védeni az értékeinket!” – Mely értékeket, elnök úr?

Marcel de Berliat kommentárja a november 13-i eseményekhez
„Meg fogjuk védeni az értékeinket!”, jelentette ki Franciaország elnöke, Hollande a párizsi november 13-i merényletek után. Szó szerint ugyanezt mondta aztán Obama, Cameron, Merkel és más országok állam- és kormányfői. Olaszország miniszterelnöke, Renzi úgy vélte, hogy a győzelem biztosan a nyugaté lesz, mert a nyugat értékei helyesek és jók. Ezek után jogos a kérdés: Mely értékekről beszélnek az elnökök?
Amióta 5 évesen beírattak az iskolába, egyfolytában csak azt hallom, hogy nincsenek abszolút értékek, hogy az értékek csak nézőpontok kérdései, hogy a legnagyobb gaztett az igazság szót nagy betűvel írni, hogy nincs szükség arra, hogy bizonyosságokat keressünk vagy képviseljünk, mert sokkal fontosabb, hogy kétségeink legyenek, ez tesz élővé, ez bizonyítja a kritikus szellem meglétét, és tesz leginkább szimpatikussá, mert a bizonyosság a zsarnoki, sőt fasiszta ideológiák csalhatatlan jele, melyek egyenesen diktatúrákba vezetnek.
És most egyszercsak ugyanazoknak a személyeknek a szájából, akik eddig óvtak bennünket az értékektől, azt halljuk, hogy hirtelen abszolút értékeink lettek, amikkel és amikért háborúba kell vonulnunk? Ha azonban – ahogy eddig tanították – az egyetlen nagy igazság az, hogy nincsenek értékek, akkor nem erről kellene mindenkit meggyőzni? Nem kellett volna legalább azokat a terroristákat erről meggyőznünk, akik szüleik vagy nagyszüleik általunk engedélyezett bevándorlása után már köztünk születtek és a mi köztársaságainkban nőttek fel a mi oktatási rendszerünk és a mi, általunk oly nagyra becsült kételkedésre nevelés nagyfokú élvezetével?
Ezért egészen komolyan kérdezem: Mely érékekre gondol Ön, tisztelt elnök úr? Ezt a kérdést azon képek láttán teszem fel, melyek előttem vannak: Fiatalok képei, akik élni akartak és november 13-án este az életükért futottak. Egy kérdés, amit azon értelmetlen szóvirágok tömegei miatt is teszek fel, amelyeket ezen események óta az Ön politikusi szájából végig kellett hallgatnom. Vagy Ön nem tartozott azok közé, akik kiverték belőlünk az értékeket, most pedig, november 13. óta, megállás nélkül az „érték” szót hangoztatják?
Liberté, fraternité, égalité, mondta Obama. Hogy mindenki értse, végülis a francia forradalom már 226 évvel ezelőtt volt, a francia miniszterelnök, Manuel Valls kiegészítette: „Szabadság és emberi jogok.” Pontosan.
A probléma csak az, hogy ez az állítólagos „egyenlőség” és annak joga, hogy bárki bármit képviselhessen, azonnal feloldhatatlan válságba kerül, ha valaki meg akar ölni engem. A gyilkossághoz való jog is a szabadság alá tartozik? Vagy talán a véleményszabadság alá? Ez egyike a mi „abszolút” értékeinknek, amik a valóságban ugye nincsenek is?
Jog a gyilkoláshoz? De hiszen pontosan ezt engedtük meg 40 évvel ezelőtt többé-kevésbé minden nyugati országban. Többé-kevésbé kíméletlenül, gátlástalanul, korlátlanul öljük saját gyermekeinket. Ráadásul az elmúlt években az eutanázia legalizálásával még a halálvágyat is megerősítettük. A „szelíd halál”, a „magunk meghatározta halál”, az „édes halál” utáni vágyat.
És most mégis jajgatunk, hogy valami iszlám halál-mániákusok a mi halál-módszereinkhez még további ölésvariációkat tesznek hozzá? A perverzió csavarvonalai jól összepasszolnak, és ha nem fogjuk fel, hogy a kétség „értékében” akarunk-e megfulladni vagy tényleg valódi és ezért abszolút értékeink vannak, akkor összezavarodunk.
Komolyan fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy értékeink valóban azok-e, amelyeket az amerikai újságíró, Gareth Whittaker e napokban a következőképpen írt le: Az értékek ezek: „A földi életet ezer formában élvezni, egy csésze illatos kávét inni, egy ropogós, vajjal kent croissant enni, fesztelenül mosolygó szép nőket rövid szoknyában megcsodálni és ehhez illatok, parfümök, borok, kemencemeleg péksütemények százait, és a jogot, hogy semmilyen istenben ne kelljen higgyünk, flörtölhetni, cigarettázhatni, házasságon kívüli kapcsolatokat élvezni, szabadságra menni, könyveket olvasni és ingyen iskolába járhatni.” – Igaza van Whittakernek, ez lenne minden? „Értékeink” valóban a kis-, közép- és nagypolgárok hedonizmusának a védelméből állnak, amiket ki-ki a saját pénztárcája szerint többé-kevésbé bőségesen élhet ki? Valóban a polgári lét kis, hitvány, olykor vacak és lopott élvvágyai képezik azokat az „egyetemes értékeket”, melyekért élni és halni kell? Melyekért valakinek, vagyis nekünk háborúba kellene vonulnunk? Ez nyilvánvalóan túl kevés; és ezért mérsékelt az a lelkesedés, hogy álöltözetben, fegyverrel a kézben kivonuljunk azzal a szándékkal, hogy öljünk vagy minket csonkítsanak meg.
… Még egyszer kérdezem: Igen tisztelt elnök úr, nem kellene akkor nekünk multi-kulturális barátainkat, fivéreinket, ezeket a legalábbis per definitionem saját közreműködésük nélkül (állítólag) „jobb” embereket ezen polgári örömeinkről és élvezeteinkről szintén meggyőzni, és velük is megértetni, hogy ezek a valódi és egyedül abszolút értékek? Nem kellene a párizsi migráns-gettót, multi-kultúránk e gyöngyszemét és mintadarabját és az egész világ összes hasonló negyedét ezen alacsonyrendű szellemiségünkkel megtöltenünk? – és így a világ „paradicsommá” válhatna.
De hát nem pontosan ezt tesszük megállás nélkül? És nem pont ezzel vallottunk könyörtelenül kudarcot? A migráns-negyedeink nem ily módon váltak áthághatatlan gettókká? Nem ezért alakultak ki párhuzamos világok? Nem pont hedonizmusunk üressége tette még ocsmányabbá e gettókat annál, mint amilyenek már eredetileg is voltak?
A modern politikát azonban gyávaság jellemzi, ami miatt képtelen saját kudarcát beismerni. A politikusok mindent tudnak és mindenre képesek, bármilyen területen el tudnak vezetni minisztériumokat, ma itt, holnap ott hoznak döntéseket.
Pedig lenne egy másik út, „nyugati” országaink kedves elnökei (mit is jelent valójában „nyugati”, mit jelöl ma még ez a szó: „nyugati”?): Elgondolkodhatnánk azon, vajon vannak-e még értékeink, valóságos értékeink, olyanok, melyeket nem kell szégyenkezve idézőjelben leírni. Talán gondolatban az ellenkező, a visszafelé vezető útra kellene térnünk, azt keresve, amit ezen az úton valamikor nyilvánvalóan elvesztettünk. Elsőként talán azt a kérdést tehetnénk fel, hogy honnan erednek emberi jogaink, azon jogok, melyeket állandóan hangoztatunk, melyek általános érvényét azonban éppen mi ástuk alá az elmúlt években azáltal, hogy új „jogokat” fűztünk hozzájuk és a meglévő jogokat korlátoztuk. Csakhogy az „Abszolúthoz” nem lehet hozzányúlni. Miközben újat akarunk hozzáadni, azt kockáztatjuk, hogy mindent elveszítünk.
Ha tovább követjük ezt a szálat, és azt vizsgáljuk, honnan jöttek a jók, a megbízható adalékok, akkor egyszer csak meg fogjuk állapítani, hogy 1789 előtt volt egy idő, és amit mi a forradalomból származó jónak tartunk, nem újdonságként hullottak alá a látható égből. És talán azt is felfedezzük, hogy létezik egy láthatatlan ég is, és hogy a világ sötétségébe nem az 1789-es forradalmárok hozták be a fényt, hanem a világosság, ami ezt a világot fénnyel tölti be, több mint 2000 évvel ezelőtt született, szó szerint született egy asszonytól, nem pedig valamilyen barikád puskacsöveiből.
Ezen az úton kikerülhetetlenül fel kell ismernünk, és tényleg fel is ismerjük, hogy a halál kultúráját ki kell cserélnünk az élet kultúrájára, ha azt akarjuk, hogy jövőnk legyen, és ha emberek akarunk maradni, akik a valóban humánust magukban felismerni és érvényesíteni akarják.
Kénytelenek leszünk gyökereinkkel foglalkozni, azokkal, amelyekről azt gondoltuk, hogy megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy lecsatoljuk magunkról, mert sok pénzt akarunk szerezni, hogy azt, ami akarunk, meg tudjuk venni. De azt, ami igazán számít, nem lehet megvásárolni.
Tehát újra szabaddá kell tennünk görög és római gyökereinket, de mindenekelőtt keresztény gyökereinket, melyek ellen mi – melyek ellen Ön, tisztelt elnök úr – olyannyira harcoltunk. Revideálni kell nézőpontunkat, és meg kell kérdőjeleznünk szkeptikus nagyképűsködésünket és álszent kételkedéshez való hajlamunkat.
Újra meg kell keresnünk az igazságot. Ha nem egészen ismerjük fel, akkor az nem az igazságon múlik, hanem saját korlátainkon. Vegyük John Lennon Imagine című dalát, amiről valaki Párizsban a merényletek után úgy vélte, hogy le kell játszania. Az események után végérvényesen dobjuk szemétre ezen hamis utakat, mert amit az Imagine képvisel, az pontosan a halálosan megbukott hedonista relativizmus. [Elrettentésül itt a szöveg: Képzeld el, hogy nincs mennyország; Könnyű, ha megpróbálod. Se pokol alattunk, Fölöttünk csak az ég. Képzeld el az összes embert, aki csak a mának él. – Képzeld el, hogy nincsenek országok. Ez nem is olyan nehéz. Semmi, amiért érdemes lenne ölni vagy meghalni. És nincs vallás se. Képzeld el, hogy az összes ember békében él. – Talán azt mondod, hogy álmodozó vagyok. De nem én vagyok az egyetlen! És remélem, hogy egy nap te is csatlakozol hozzánk. És az egész világ egy lesz majd. – Képzeld el, hogy nincs tulajdon többé. Kíváncsi vagyok, hogy ezt meg tudod-e tenni. Se kapzsiság, se éhség. Egy emberi testvériség. Képzeld el, amint az összes ember egyszerűen csak osztozik a világon! – Talán azt mondod, hogy álmodozó vagyok. De nem én vagyok az egyetlen! És remélem, hogy egy nap te is csatlakozol hozzánk. És az egész világ egy lesz majd.]
Képviselni, védelmezni és szükség esetén harcolni és meghalni csak olyan értékekért lehet, melyeket nagybetűvel írunk, és amelyeknél bizonyos tiszteletet érzünk. Csak arra érdemes dolgokért lehet harcolni. De mi ér többet, mint az igazság?
Adjuk fel tehát az üres frázisokat és jelszavakat, és gondolatainkat és szavainkat érdemes, igazi és ezért örök tartalmakkal töltsük meg. Állítsuk fel ismét az élet kultúráját, töltsük meg életünket valódi élettel, hiteles élettel, és akkor a párizsi merénylet fiatal áldozatai nem haltak meg hiába. Mert most ők azok, akiket, tisztelt elnök úr, semmitmondó, álságos szavaival minden nap újra lemészárol.
Az igazság egy személy, aki 2000 évvel ezelőtt született és világosságot hozott egy sötét világba. Sokan ügyködnek ezen fény kioltásán. Önök azonban őrizzék ezt a fényt, hogy megint világosság legyen ebben a világban, valóban világosság, és nem csak olcsó fényesség, amit kispolgári létünkben az áramszámla pontos megfizetésével magunknak nyújtunk.
(A cikk a szöveghez tartozó – undorító – képekkel pontosan itt található: http://www.katholisches.info/2015/11/20/hollande-wir-werden-unsere-werte-verteidigen-welche-wert-denn-herr-praesident/)

2015. november 19., csütörtök

A migráns-szövetségek Németország interkulturális átépítését követelik

A migráns-szövetségek a Németországban élő bevándorlókat a „menekültekkel” való nagyobb elkötelezettségre és szolidaritásra szólítják fel. Az ország minden területén működő szövetségek közös felhívásban erősítették meg a november 17-én Berlinben tartott találkozójukon „különös felelősségüket”, és az állami hivatalokat arra szólították fel, hogy jobban segítsék a bevándorlókkal foglalkozó tiszteletbeli munkát. Mind a bevándorlók, mint a menekülők „központi társadalmi szereplők”, írják.
A szövetségek szerint Németországnak új bevándorlási törvényre van szüksége. A mostani törvények – szerintük – nem csak nem kielégítőek, de túl komplikáltak is. Az interkulturális nyitás felé mutató jelek ugyan üdvözlendők, de az interkulturális átépítés nem maradhat pusztán „kozmetikai operáció”: A cél sokkal inkább „az egész társadalom, annak minden fazettájával, igazságos képviselete”. Ezen kívül szükség van törvényi normákra a diszkrimináció és a rasszizmus ellen. A szövetségek visszautasítják, hogy a befogadó állam a menedékkérőknek pénz helyett tárgyi juttatásokat adjon, valamint hogy számos országot „biztonságos országnak” nyilvánítsanak.
A felhívást többek között a Migráns-szövetségek Németországi Szövetségi Munkaközössége és az Interkulturális Jóléti Gondozás Szövetsége írta alá. Mindkét szövetséghez világszerte különböző nemzetek számos más szövetsége tartozik.


http://katolikus-honlap.hu/1502/parizs2.htm

2015. november 15., vasárnap

Rózsafüzér társulat az áldott békéért!

b_150_100_16777215_00_images_stories_Szent_Unnepek_NID-1691_iStock_000003174292Small.jpg

Itt ülök édesanyám betegágya mellett! Rózsafüzért mondtunk! Elmesélte, hogy tízéves korától az ő édesanyja, nagymamám biztatására rózsafüzér tag lett, édesanyjával, testvéreivel hosszú évek óta minden nap elmondtak egy - egy tized rózsafüzért, és így közösen egy egész koszorút. Együtt imádkoztak, mert annak idején az ő édesanyja is, mint gyermek nagymamájával, édesanyjával, testvéreivel együtt imádkozott.
Vajon a családunkban mikor alakult ki az első rózsafüzér társulat? - kérdeztem édesanyámat. "Nem tudom fiam, - jött az őszinte válasz - de az biztos, hogy nagyon - nagyon rég, tudod a mi családunkban mindig együtt imádkoztunk, az biztos!" Igen, tudom, hogy sok -sok évszázad alatt a domokos és ferences szerzetesek e csodálatos, szemlélődő egyszerű imával meghódították a világot és azt is tudom, hogy már Hunyadi János is az Európába betörő keleti harcosokkal vívott csaták előtt rózsafüzért imádkozott, s azt bogozta a kardja markolatára!
Forgatom édesanyám kopott rózsafüzérét, drága örökség, előbb - utóbb ránk marad, és én nem szeretném, hogy az évszázadokkal ezelőtt fellobbant imádság lángja kialudjon családomban. Ti vagytok az én családom, gyertek imádkozzunk együtt naponta a rózsafüzért! Hiszem és vallom Teréz anyával, hogy kik együtt imádkoznak, azok együtt is maradnak! Hiszem, hogy családjainkat, népünket, a közös ima közösségben, életben tartja, erőt ad, ezért drága gyermekeinket, kollégáimat, a  támogatóink nagy családját arra kérem, hogy vállaljanak napi egy-egy tized rózsafüzért!  Nem nehéz, egy Miatyánk, tíz Üdvözlégy Mária, majd mondjunk egy Dicsőséget a Szentháromság tiszteletére az imánk végén!
Egy tized nem sok, de tudnunk kell, hogy ez az imamód Európa egyik legrégebbi szemlélődő imádsága, a szentjeinknek állandó iránytűje a tökéletesség útján! Egy tized kis dolog, de bízzunk benne, mert  Istenünk előtt - ki a mustármagnyi hitet is értékeli, -  kedves lesz a gyermekeinek a fohásza! Egymásra figyelő imáinkat ajánljuk fel azért, hogy jó testvérekként, békében, Isten gyermekeinek szabadságában, szeretetben élhessünk családjainkban, a  szülőföldünkön.
A honlapunkon, a www.magnificat.ro oldalon elhelyeztünk egy kis ablakot Rózsafüzér társulat a békéért címmel, és aki ott feliratkozik, annak automatikuson fogjuk küldeni a részleteket, az imádság titkait. Advent első napjaiban indítanánk útjára közösen a békéért vállalt imaláncunkat!  Ígérem, hogy havonta mindenkinek ki jelzi a részvételi szándékát a rózsafüzér társulatba, annak elküldjük a soron következő tized "titkát" és melléje írok egy - egy elmélkedést az illető tized tanításáról. Hiszem, hogy az a tudat, hogy együtt elmondhatjuk az egész rózsafüzért, erőt ad ahhoz is, hogy ne hagyjuk abba a magunk kis részét, ne szakítsa meg társaink imaláncát a mi mulasztásunkkal, hogy így együtt naponta imacsokrunkal Istenünknek gyermeki szeretettel köszönthessük. Nagyon örvendenék ha nagyon sokan együtt imádkoznánk Mária közbenjárásával az áldott békéért!
Az ember térden állva a legnagyobb, mert az alázattal imádkozó ember mindenható!
Csaba t.

Isten csak azokat segíti meg, akik felismerik, megvallják, megbánják és jóváteszik bűneiket

Az Úristen nem állít az emberek elé csapdákat, evilági megnyilvánulásai mindig előre kiszámíthatóak. Hiszen nem csak azt nyilatkoztatta ki világosan, hogy mit vár el teremtményeitől, de azt is pontosan megmondta, hogy parancsainak megszegőit milyen sors várja. De még ennél is többet tesz: Végtelen könyörületében nem mulasztja el a többszöri figyelmeztetést sem, mielőtt büntető karja lesújt.
Nemrégen hallottam egy vallási műsorban egy „katolikus hívő” nyilatkozatát, aminek ez volt a lényege: „A vallást meg kell tapasztalni, hiszen mi más lenne a vallás értelme, ha nem a megtapasztalás.” A liberális, de legalább 100 éves Révai Lexikon még így definiálta a vallást: „Az embernek viszonya Istenhez, amely az ember életét értelme, akarata és érzelmei szerint meghatározza; másképp az embert Istennel összekötő kapocs, amellyel Istent megismeri, szereti és akaratát teljesíti. A vallás az erkölcsi érzet mellett a leglényegesebb jel, amely az értelmes embert az oktalan állattól megkülönbözteti; a legfontosabb tényező az egyed, a család és állam életében. Nincs nép, amelynek vallása nem volna, még ha vallásbeli ismereteik bármily csekélyek és babonások is.”
A mai hitvalló, magát katolikusnak valló férfi és a liberális, evilági Révai Lexikon értelmezése között nem csak 100 év, de áthidalhatatlan mélység is tátong: Az első szerint Isten van az emberért, tehát a vallás célja, hogy Isten segítse az embert, hogy az jól érezze magát e világon. A második szerint a vallás arra szolgál, hogy az ember Isten akaratát megismerhesse, és ezáltal Isten akaratát teljesíteni tudja. E két értelmezés között semmilyen kapocs nem létezik, aki az elsőt vallja, annak a második egész egyszerűen érthetetlen, felfoghatatlan, emberi eszközökkel közölhetetlen.
Amikor 2001. szeptember 11-én, keddeb délután háromnegyed 4 körül a rádió megszakította adását, és leadta az első híreket a New York-i merényletről, én éppen kocsiban ültem Budapestről a tanyánk felé vezető úton. A hír hallatán megfogtam mellettem ülő férjem karját, és félig reménykedve, félig megdöbbenve csak ennyit mondtam: „Tehát tényleg elkezdődött?” 2015. november 14-én, szombat délelőtt megszólalt a telefonom, és a hívó fél köszönés helyett ezt kérdezte: „Elkezdődött?” Amire azt válaszoltam, hogy Isten figyelmeztetései egyre rövidebb időszakokban, egyre hangsúlyosabban érkeznek – lásd a januári párizsi, a tavaszi grázi és a nyári repülő-merényletet, és az utolsó hónapok megállíthatatlan invázióját –, de hogy még hány figyelmeztetést küld, mielőtt az igazi vég elkezdődne, nem lehet megmondani.
M. atya évek óta mondja, hogy egy jövendölés szerint Isten még az előtt beavatkozik, hogy bevezetik a közös amerikai-európai valutát. Ezt a jóslatot mindaddig fantazmagóriának tartottam, amíg nem hallottam a TTIP-ről (az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi szerződésről).
Basilea Schlink anya Az utolsó szó Istené című könyvecskéjében ezt a véleményt fogalmazta meg: „Az új világrendek, melyek a földet megmenteni és a béke birodalmát megteremteni akarják, emberi agyak szüleményei, melyeket olyan emberek akarnak megvalósítani, akik elhagyták Istent. Holott új csakis a Szentháromság egy Istentől jön majd – Jézus Krisztus örök birodalmának piciny árnyékaként már a világkatasztrófák ítélőszéke után, aztán tökéletes formában Jézus újraeljövetelekor. … Ez a világ végére vonatkozik, de ezt megelőzően, tudomásom szerint, már most a közeli jövőre is. Az új világrend, mindazzal, amit vele kapcsolatban kiterveltek, az eljövendő nagy világkatasztrófa, Isten ítélete előtt, előreláthatólag nem fog már megvalósulni.” – De jó lenne, ha az anyának igaza lenne, ha Urunk Jézus Krisztus valóban közbelépne, mielőtt a Sátán evilági hatalma eléri tetőfokát!
A történelmet vizsgálva – például II. Frigyes német-római császár uralkodását, aki egész életében minden hatalmát arra fordította, hogy a kereszténységnek ártson, aki a nápolyi királyságban mohamedán várost alapított, aki Szent Lucifernek hívatta magát, Mekkára és Mohamedre esküdött, aki miközben a tatárok országait dúlták, és Szent Lajos francia király hadai a Szentföldön elestek a mohamedánok túlereje alatt, és aki az inkvizíciót bevezette – világosan megmutatkozik a Szentírás eme szavainak értelme: „Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr.” (Iz 55,8) Meghökkentő a felismerés, pláne a mai ember számára, de biztos, hogy ezen igazság ismerete hozzájárult elődeink erős hitéhez és rendíthetetlen bizalmához, hogy t. i. az Urat az „érdekli”, hogy minél több lélek meneküljön meg, nem pedig az, hogy éppen béke vagy háború, hogy éppen jólét vagy nyomorúság uralkodik a földön. Ha egy súlyos katasztrófában több ember tér meg és ezért többen üdvözülhetnek, akkor az „jobb”, mint a derűs, nyugodt élet.
A papok azt mondják, hogy az egyházatyák egybehangzó véleménye szerint az Antikrisztus személy lesz, bár a Szentírásból ez nem következik egyértelműen. Ugyanakkor János apostol első levelében ezt írja: „Az Istentől származó lelket erről ismeritek fel: minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. S minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentől való, hanem az antikrisztusé, akiről hallottátok, hogy eljön, és most már a világban is van.” (1 Jn 3,2-4)
Az ószövetségi zsidók mindig úgy képzelték el a Messiást, mint olyan vezért, aki „helyreállítja Izrael országát”. Sőt, még a tanítványok is, még Jézus feltámadása után is, ezt hitték, miként ezt e kérdésük mutatja: „Az egybegyűltek erre megkérdezték: »Uram, mostanában állítod helyre Izrael országát?«” (ApCsel 1,6) És csak Pünkösd után értették meg végre valahára, hogy Jézus nem evilági országáról beszélt nekik.
Ha az ószövetségi hívő zsidók, akik az üdvtörténetben ugyanolyan fontos szerepet foglalnak el, mint az Újszövetségben Krisztus Egyházának tagjai, ekkorát tévedtek a Messiás szerepét illetően, akkor nem lehetséges, hogy az egyházatyák is tévednek az Antikrisztus személyét illetően? Hiszen a lelkek üdvössége számára sokkal fontosabb és döntőbb tényező az Isten-hit, a helyes vallásos gondolkodás és érzület, az Istenhez való viszonyulás, mint egy evilági hatalmasság kiléte-miléte. Én úgy vélem, hogy nincs az a mégoly hatalmas Antikrisztus, illetve az általa megjósolt mégoly kegyetlen keresztényüldözés, ami felérne azzal a lelki pusztítással, ami a lelkekben bár évszázadok óta folyamatosan, de az utolsó mintegy 50 évben eleddig elképzelhetetlen mértékben végbement, végbemegy, mégpedig elsősorban a modernizmus és az iszlám, mint konkrét vallás, illetve az e két ideológia keltette vallási közömbösség miatt. Az biztos, hogy a lelkek ezidőben történt megrontása több ember kárhozatát okozta és okozza, mint egy fizikai üldözés.
Olyan lehetetlen akkor, hogy korunkban az antikrisztus a szellemi-lelki megrontást jelenti [vagy/és Mohamed utódait]? Schlink anya a Hol az igazság című művében ezeket írja:
»Egy teológus, Gottfried Simon ezeket írta: „Azáltal hogy Mohamed Jézus ezen isteni teljhatalmát hatályon kívül helyezi és igazi anti-keresztény módra Jézus koronája után kap, hogy azt saját fejére helyezze, nyilvánul meg az a sátáni csalás, ami őt átitatja. Hogy Jézus útjában áll az ő makacs terveinek, hogy csak akkor éri el célját, ha Jézust félretolja, nos, ezekkel Mohamed tisztában volt. Krisztus fölé helyezni magát és a helyére ülni, ez nyilvánvalóan sátáni.”
Ha Mohamed csak azt hirdette volna, hogy az embereket arra kell felszólítania, hogy az egyetlen Isten Allahban higgyenek, vallása nem lenne olyan veszélyes. A döntő momentum nála azonban ez: Bár hallott Jézus Krisztusról, mint Isten Fiáról, mégis úgy döntött, hogy szembehelyezkedik vele, és ezzel harcba vonult ellene. Az úgynevezett egy Isten Allah nevében Mohamed az Isten Fiában való hitet istenkáromlásnak jelentette ki. Ez az ő nagy vétke, és ez teszi őt csalóvá és csábítóvá, kísértővé [antikrisztussá]. E háttérből válik világossá, mily biblia-ellenes proklamáció a mohamedánok hitvallása. „Nincs más isten Allahon kívül és Mohamed az ő prófétája.”
Jeruzsálemben a templomhegyen, az egykori szent Isten-kinyilatkoztatások helyén, a sziklamecset, az iszlám egyik legszentebb szentélye körüli téren egy körbefutó frízben a Koránból való idézetek olvashatóak, például ezek: „Istennek legyen hála, akinek se fia, se társa nem volt a kormányzásban.” – „Nehogy azt állítsd, hogy hárman vannak. Isten csak egy egyetlen, és távol álljon tőle, hogy fia lett volna.” (Sure 17,111 és 4,169) Ez nem más, mint hadüzenet Jézus Krisztusnak és minden kereszténynek.
Jön valaki a saját maga nevében (vagyis nem Istentől küldve), egy hamis próféta, aki nem más, mint az Antikrisztusok egyike, ahogy a Szentírás nevezi az olyanokat, akik nem akarják elismerni, hogy Jézus Isten Fia. És Krisztus eme tagadói előtt mégis szélesre tárják az ajtókat, hogy mindenütt lehetőséget kapjon, hogy hamis tanítását, mely Jézus ellen irányul, terjessze és a Jézus-hívők ellen harcoljon!«
Valójában az összes vallás között – nem számítva a zsidóságot – az iszlám az, ami tényleg antikrisztusi; A többi nem foglalkozik Jézussal, az iszlám azonban Jézust Mohamed alá helyezi, sőt, csalónak állítja be. És ez az a vallás, melynek „szent” könyvét, a Koránt egy, a világ előtt Krisztus helyettesének tartott ember, Wojtyla megcsókolta. És ez az a vallás, amiről a „zsinat” és azóta minden fehér reverendás ember Rómában elismerően nyilatkozik, lásd a NOSTRA AETATE nyilatkozatot: „3. Az Egyház megbecsüléssel tekint az iszlám követőire is, akik az egy élő és önmagában létező, irgalmas és mindenható Istent imádják, ki a mennynek és a földnek Teremtője,[5] ki szólt az emberekhez, s kinek még rejtett határozatait is teljes szívből engedelmeskedve akarják követni, miként Ábrahám – kinek hitére az iszlám szívesen hivatkozik – engedelmeskedett Istennek. Jézus istenségét ugyan nem ismerik el, de prófétaként tisztelik.” – De „prófétaként tisztelik”! Micsoda blaszfémia ez!
Ahogy az elmúlt évtizedek minden más katasztrófájánál, úgy most, az újabb párizsi merénylet után sincs egyetlen ember sem, legalábbis a nyilvánosság előtt nem, aki a társadalmak, az emberek felelősségét firtatná az események kapcsán. Sőt, a híradásokban kizárólag olyanok szólalnak meg, akik „érthetetlenül” állnak az események előtt. Akik ilyen ostoba kérdéseket tesznek fel: Miért tesznek ilyet emberek? Mintha nem volna tengernyi irodalma, történelmi tapasztalata a mostani események hátterének. Mintha az ISIS nem írta volna meg világosan, hogy Párizst azért választották célpontjuknak, mert ez a nyugati világ erkölcstelenségének központja. Mintha a nyugati társadalmak nem azon igyekeznének szünet nélkül, hogy az isteni törvényeket nap-nap után minden elképzelést felülmúlóan tiporják sárba, gyalázzák meg. Csak egy példa: a német parlament pont ezen a héten fogadta el azt a törvényt, hogy a hozzátartozók aktívan részt vehetnek rokonaik öngyilkosságában. De szinte minden napra akad valami más, amivel a volt keresztény országok Isten-ellenességüket proklamálják!
Schlink anya írta Az utolsó szó Istené című művében: „Aki manapság még úgymond »a világ lelkiismeretét« képviseli, azt minden körülmények között el kell hallgattatni.” – Bár ez egyre inkább így van, attól még előfordulhatna, hogy akadhatna olyan, akit állása miatt nem lehet elhallgattatni, és aki „észre tér” végre, és megszólal! Ehelyett most is nyilván ugyanolyan álságos, hazug, ostoba szimpátia megnyilvánulásoknak vagyunk tanúi, mint az elmúlt hónapok szerencsétlenségeinél.
Isten csak azokat segíti meg, akik felismerik, megvallják, megbánják és jóváteszik bűneiket. Nem csak az egyes embereket, de népeket is, ha akad köztük valaki, aki a nép nevében Istenhez fordul könyörületért! Korunk legnagyobb katasztrófája, hogy nincs egyetlen ilyen ember sem, és az „egyszerű” emberek között sem éri el az ilyenek száma azt a minimumot, amennyi kedvéért Isten megkegyelmezne nekünk.


http://katolikus-honlap.hu/1502/parizs.htm

2015. november 8., vasárnap

A Szűzanya a Szentséges Vér Királynőjeként azt mondta az ausztriai Klagenfurtban egy kiválasztottjának, Lamberger Antóniának

A Szűzanya a Szentséges Vér Királynőjeként azt mondta az ausztriai Klagenfurtban egy kiválasztottjának, Lamberger Antóniának: “Vegyétek körül hazátokat a Szentséges Vér koszorújával!” Ezen nem tud áthatolni a gonosz. Gyakran mondjátok, ha lehet, óránként:

” Örök Atya! Felajánlom Neked Jézus Krisztus drága Szent Vérét és Sebeit, Szűz Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által, hogy a Szűzanya a sátán hatalmát megtörje, Szent Mihály Arkangyal és az összes angyalok segítségével a gonosz szellemeket elűzze, műveiket és terveiket megsemmisítse—különösen most, ebben az órában és hazánkban. Amen”
Szintén Lamberger Antóniának mondta a Mennyei Atya:” Ti, a végső idő emberei sok támadásnak vagytok kitéve. Ezek még növekedni fognak oly módon, hogy segítségem nélkül csaknem reményvesztettek lennétek. Ez okból egy tanítást akarok adni nektek, hogy hogyan tujátok mindezeket a támadásokat az Én kegyelmemmel könnyen elhárítani.
Halljátok:” Aki ellenségeiért imádkozik az elveszi a lehetőséget tőlük, hogy ártsanak neki.
De lélekben, és igazságban kell értük imádkoznotok(nem csak a szavakat kimondva!). Csak az ilyen imának van hatalma legyőzni a sötétséget.
Így imádkozzatok:
” Mennyei Atya, küldd le szeretett Fiaddal, Jézus Krisztussal, a mi Megváltónkkal és Boldogítónkkal szent atyai szeretetedet a sötétség minden terjesztőjére, hogy általa megtérjenek, vagy saját területükön maradjanak!
Atyánk, küldd le atyai szeretetedet, hogy mindazt aki üldözni akar minket ,vagy elárulni, vagy más rosszat forral ellenünk, jelenléted megakadályozza terve véghezvitelében!
Küldd le szent szeretet–tüzedet minden hazugra, rágalmazóra, képmutatóra, hogy helyesen ismerjük fel őket, és meg tudjuk védeni magunkat velük szemben!
Atyánk, áraszd ki szeretetedet minden bűnözőre, az erőszak, a gyilkosság, a vak hatalomvágy eszközeire, hogy ne tudjanak nekünk és az emberiségnek ártani!
Atyánk, bocsásd le szent szeretet–erődet, mint villámot a földre, ha gyilkosok vonulnak majd át a világon és rosszat akarnak tenni minden népnek!
Atyánk, légy akkor velünk, légy a mi védelmezőnk, a mi vezetőnk. Légy a mi oltalmunk, erőnk és erősségünk!
Atyánk,áraszd szent atyai szeretetedet minden népre! Töltsd el őket szent tüzeddel, hogy felismerjék ez idő veszedelmét, melyet az ősi kígyó ravaszsága okozott!
Atyánk, légy mindenütt az igaz parancsoló! Parancsolj a sötétségnek, hogy távozzék és kerülje az embereket!
Atyánk, Te legjobb Atya, tedd, ami atyai szereteted jónak, igaznak és üdvösnek talál!

Amen

2015. november 6., péntek

Vér és könnyek – katolikus püspök kongatja a vészharangot muszlimügyben!Vér és könnyek – katolikus püspök kongatja a vészharangot muszlimügyben!
Bár a legtöbb egyházi megszólalás a migránsok befogadására szólít fel, a csütörtöki Heti Válaszban újabb katolikus személyiség kongatja meg a vészharangot muszlim ügyben. Nem is akárhogy: Balás Béla kaposvári püspök vért, verítéket és könnyeket vizionál
Migránsügyben a katolikus egyház hivatalosságai szinte kivétel nélkül a menekültek és gazdasági bevándorlók jószerivel mérlegelés nélküli befogadására intenek. Ferenc pápától a magyarországi szerzetesrendek konferenciájának vezetőiig sokan kizárólag az irgalmas szamaritánus példája alapján ítélik meg a helyzetet, és – miközben a hívők sokasága jóval óvatosabban kezeli a kérdést – alig akad egyházi személy, aki a nyilvánosság előtt a fenntartásait hangoztatná. A kevés kivétel ez alól Kiss-Rigó László, a szeged-csanádi egyházmegye vezetője, Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita, illetve Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, akik szintén az irgalom nyelvén szólnak, de van figyelmük a népvándorlás azon szempontjaira is, amelyek miatt Európában sokan gátat vetnének az áradat elé.
Balás Béla kaposvári püspök
Fotó: Heti Válasz
A Heti Válasz az első pillanattól teret adott a keresztény megfontolásoknak a kérdésben, igyekezve feltárni a migránsválság minél több erkölcsi vonatkozását. Az egyházi személyek sorában megszólaltattuk Böjte Csaba ferences szerzetest, aki a Legyen kerítés, de jó nagy kapuval! címmel készült interjúban töprengett el a kérdésről. Később Papp Miklós görög katolikus lelkész, morálteológus beszélt a szeretet rendjéről, mely szerint mindenkinek elsősorban a hozzá legközelebb állókat kell segítenie, és csak olyan mértékben istápolhat másokat, amilyen mértékben erre kapacitása van. Ezt követte a Barsi Balázs ferences szerzetessel készült interjú, melyben Magyarország egyik legnépszerűbb hitszónoka leszögezte: az életveszélyben lévőket támogatni kell, de aki kopogtatás nélkül beront a házunkba és hazánkba, az nem menekült, hanem betörő.
Most a kaposvári római katolikus egyházmegye vezetője, Balás Béla talált meg minket írásával. A püspök, amint írásának címéből – Esti híradó az Európai Kalifátusból, a kereszténység utáni I. század idején – is kiderül, sajátosan morbid műfajt választott gondolatainak közlésére. A véres keresztényüldözéssel, kormányfők lefejezésével, a kereszténység és európai kultúra jelképeinek felrobbantásával terhes elképzelt jövőbe helyezett leírás után Balás Béla Esti ima a földrész utolsó keresztényeinek egyikétől címmel fohászkodik Európa jövőjéért.
A minden tekintetben formabontó írás a Heti Válasz november 5-i számában olvasható, és elektronikus formában a Digitalstandon is megvásárolható.

http://napimigrans.com/felrazta-az-orszagot-a-kaposvari-puspok-vallashaborus-hiradoja/

2015. november 4., szerda

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2015. november 3. Szentségimádáson Jézus…

„Drága Kislányom! Köszönöm imáidat a lelkekért, és azt, hogy beszélsz Rólam mindazoknak, akik meghallgatják és befogadják. Ezek az általad megmentett lelkek a te kincseid, akiket magaddal hozol a Mennybe. Imáiddal és áldozataiddal visszavezeted őket Hozzám. Kiszabadítod őket a sátán karmaiból.
Kislányom! Életed nagy kincs a bűnben élő lelkek számára. Örülj minden percnek, amit még itt tölthetsz kegyelmemből a Földön! Viseld türelemmel az áldozatokat és a szenvedéseket, amelyekkel, megmented a lelkeket. Mindig csak így imádkozz: Imádott Jézusom! Kérem kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet, a küldetést, amelyet rám bíztál! Kérlek, Te mentsd meg általam mindazokat a lelkeket, akiket öröktől fogva elém akartál hozni, hogy üdvözítsd őket!
Jézusom! Nincs más boldogságom, mint Téged imádni, szeretni és szolgálni minden körülmény között. Ezért újra meg újra felajánlom Neked az életemet. Te cselekedj, Te működj általam! Az ajkam mindig csak Rólad beszéljen, hogy közelebb vonzzam Hozzád a lelkeket! Szívem csak arra vágyakozzon, hogy lelkek özönét vezesd be általam örök dicsőségedbe! Egyedüli kincsem és reményem az legyen, hogy mindig megtegyem szent akaratodat! Ámen.
Ha így imádkozol, meghallgatom minden könyörgésedet, minden vágyadat teljesítem. Siker koronázza minden igyekezetedet.
Gyermekem! Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív felfogni nem tudja azt a gyönyörűséget és dicsőséget, amelyet azoknak készítettem, akik szeretnek Engem. Értem, és az Evangéliumért elveszítik önmagukat, hagyják, hogy Én töltsem be az életüket. Egyedül csak Értem élnek, csak Nekem szolgálnak. Ezek a lelkek rengeteg bűnöst szabadítanak ki ellenfelem csapdájából. A Mennyben pedig úgy hullatom rájuk dicsőségemet, mint a nyári záport, és minden emberi elképzelést felülmúló boldogságban fognak élni örökkön örökké. Hirdesd ezt mindenkinek: nincs nagyobb boldogság a Földön és a Mennyben, mint részt venni Megváltásom hatalmas művében az által, hogy átadjátok az életeteket Nekem, és szolgáltok Engem. Erre áldalak meg benneteket Szívem csodálatos, mindeneket felülmúló örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ezt üzenem X-nek: Drága Kisfiam! Adj hálát Nekem azért, hogy megteremtettelek, és a Lelkemet leheltem beléd. Légy buzgóbb! Imádkozz többet! Használd ki a pillanatokat, a perceket! Gondolj Rám! Röpíts Felém fohászokat! Add át Nekem gondjaidat, örömeidet, egész életedet! Kérd, hogy Én működjek, Én cselekedjek az életedben! Nyisd ki teljesen Előttem szíved ajtaját! Adj oda Nekem mindent! Ne hagyj meg magadnak semmit! Amit Nekem adsz, azt Én kegyelmemből jóra fordítom.
Ne mulassz el egyetlen vasárnapi és ünnepnapi Szentmisét sem! Sőt, ha teheted, gyere Hozzám hétköznap is! Ezekre az alkalmakra külön kegyelmet adok. Kérd, hogy Én osszam be az idődet, hogy Én végezzem el a munkádat. Akkor mindenre lesz időd, hogy elmerülj az imában, és egyre följebb juss az életszentség útján. Erre kaptad az életedet. Ezt hozod magaddal a Mennybe. Ez lesz dicsőséged odaát. Gondjaidat ne akard egyedül megoldani! Nálam nélkül semmit sem tehettek. Add át Nekem, és Én minden elképzelésedet felülmúlóan megoldom azokat.
Kisfiam! Bízzál Bennem még jobban! Bizalmad mértékében tudom neked adni kegyelmemet. Tölts Velem több időt! Nálam jobban senki sem szeret téged. A Véremet ontottam érted, az életemet áldoztam érted a keresztfán. Te is add Nekem az életedet, úgy, hogy Engem szolgálsz, és mindenben teljesíted akaratomat. Ezt imádkozd gyakran: Jézusom kérem kegyelmedet, hogy maradéktalanul teljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet. Ha átadod Nekem az életedet, csodákat fogsz megtapasztalni. Az Én békémmel töltöm be lelkedet, a derű és az öröm állandó vendégek lesznek szívedben. Velem mindig biztonságban leszel, és így fokról fokra elnyered az életszentséget. Akkor a Földről egyenesen a Mennybe jössz. Ne felejtsd el: ezt az ígéretet adta Édesanyám minden életfelajánlónak, amit te is letettél. De ahhoz, hogy az ígéretet elnyerd, neked is teljesíteni kell törvényeimet, rád vonatkozó örök szent tervemet. Erre áldalak meg Szívem túláradó szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. november 2., hétfő

Égi Édesanyánk üzenete 2015. november 2-án Medjugorjéból

Medjugorje, 2015. november 2.
"Drága gyermekek, újra a szeretetről szeretnék beszélni nektek. Magam köré gyűjtöttelek benneteket Fiam nevében, az Ő akarata szerint. Azt szeretném, hogy hitetek erős legyen, szeretetből fakadjon. Mert azon gyermekeim, akik megértik Fiam szeretetét és követik azt, szeretetben és reményben élnek. Megismerték Isten szeretetét. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy minél jobban tudjatok szeretni és megtenni a szeretet cselekedeteit. Mert csupán a hit, szeretet és szeretet-cselekedetek nélkül nem az, amit kérek tőletek. Drága gyermekeim, az csak a hit látszata, önmagunk dicsérete. Fiam hitet és  tetteket, szeretetet és jóságot kér. Imádkozom és kérlek titeket is imádkozzatok és éljetek szeretetben, mert azt szeretném, hogy amikor Fiam látni fogja minden gyermekem szívét, szeretetet és jóságot és ne gyűlöletet és közömbösséget lásson. Gyermekeim, szeretetem apostolai, ne veszítsétek el a reményt, ne veszítsétek el az erőt. Képesek vagytok erre. Bátorítalak és megáldalak benneteket. Mert minden evilági, amelyet sajnos sok gyermekem első helyre tesz, eltűnik, és csak a szeretet és a szeretet cselekedetei maradnak meg és nyitják ki a Mennyek Országának ajtaját. Ebben az ajtóban foglak várni benneteket. Ebben az ajtóban szeretném várni és átölelni minden gyermekemet. Köszönöm nektek."

2015. november 1., vasárnap

A muzulmánoknak elege van az iszlámból: Irakban egyre több menekült tér meg Jézushoz

kurdish-refugee-camp

Egyre több muzulmán menekült fogadja el Jézust és fejezi ki ellenszenvét korábbi vallása iránt az ENSZ Irakban felállított menekülttáboraiban, mondják a Christian Aid keresztény segélyszervezet munkatársai.
„Elegük van az iszlámból,” mondja az iraki kurd területeken működő szolgálat vezetője.
„Az emberek szeretnék megismerni Krisztust, különösen a számtalan csodálatos gyógyulásról, Isten kegyelméről és szeretetéről szóló eseteket hallva,”
nyilatkozta a Gospel Herald-nak.
A biztonsági okból neve elhallgatását kérő szolgálatvezető elmondta, hogy a táborban tartózkodó muzulmánok szemtanúi voltak az Iszlám Állam kegyetlenkedéseinek, láttak, ahogy embereket fejeztek le és egyéb szörnytetteket hajtottak végre Allah nevében.
Az iraki muzulmánok szó szerint megrohamozták szolgálatukat, hogy megismerhessék Krisztust és a Bibliát.
„Az Iszlám Állam borzalmai és szörnyűségei olyan szempontból nagy szolgálatot tettek nekünk, hogy végignézették ezekkel az emberekkel a gyilkosságokat, hangsúlyozva, hogy ezeket a Korán kijelentései alapján teszik. Nekünk így nem nagyon kell sokat beszélnünk, csak megmutatni az igazságot.”
Az ENSZ 2015 januári adatai szerint Irak kurd területein hozzávetőleg 900 000 menekült van, ebből 233 000 szír, a többi iraki.
A keresztény szolgálat ezeket az embereket segíti, lelki vigasz mellett élelemmel, takarókkal, fűtőtestekkel és pelenkával.
A szolgálat Bibliát is ad azoknak, akik érdeklődést mutatnak Jézus és tanításai iránt.
„Azért segítünk nekik, mert szeretjük őket. Következő látogatásunkkor, a helyzettől függően, beszélünk nekik Jézusról és Bibliát is adunk. Hiszünk Isten Igéjének hatalmában. Nincs sok prédikátor velünk, nem sok misszionárius van itt, de itt van Isten Igéje, amit ki tudunk nyomtatni és oda tudunk adni nekik és gyerekeiknek.”
A szolgálatvezető azt is elmondta, hogy hatalmas „ébredés” folyik a térség muzulmánjai között és ezt saját maga is tanúsíthatja, mivel sok megtérésnél jelen volt.
Elmesélt egy esetet, amikor élelem mellett Bibliát is adtak egy muzulmánnak, aki először vonakodva fogadta az ajándékot.
„Azt mondta, ’Rendben, de én muzulmán vagyok. Nem válhatok kereszténnyé. Nagy családom van, az apám pedig szélsőségesen radikális.’ Elmagyaráztam neki, hogy nem azt kértem tőle, hogy váljon kereszténnyé vagy változtassa meg a vallását ott azonnal. Csupán azt szeretném, hogy olvassa a Bibliát és megtudja, hogy ki Jézus Krisztus. ’Azt szeretném, hogy személyes kapcsolatod legyen Istennel,’ magyaráztam neki.”
A férfi beleegyezett és feleségével és gyerekeivel együtt elkezdték olvasni a Bibliát.
Egy kis idő elteltével a férfi visszatért a szolgálatvezetőhöz egy egész sor kérdéssel, amit a Biblia olvasása közben írt fel magának. Kiderült, hogy a muzulmán nem sokat tudott Mohamedről, az iszlám prófétájáról, és kérdéseinek java része erre vonatkozott. Azt szerette volna tudni, hogy ki is volt Mohamed valójában.
A szolgálatvezetőt meglepte, hogy egy muzulmán ilyen keveset tudjon saját vallásának alapítójáról. A szolgálat tagjai általában nem az iszlám hiteltelenítésére összpontosítanak, így erről általában nem sokat beszélnek a menekültekkel, ez esetben azonban röviden összefoglalta, amit Mohamedről tudni kell, olyan formában, hogy az ne legyen sértő a férfi számára.
„Miért nekem teszi fel ezeket a kérdéseket?” – faggatta később a férfit.
„Azt felelte, hogy Mohamed már nem tetszik neki. Amikor megkérdeztem, hogy akkor most hogyan tovább, azt válaszolta, hogy inkább keresztény szeretne lenni. Miután emlékeztettem, hogy mit mondott korábban, azt felelte, hogy meggondolta magát, így megtért.”
A szolgálatvezető elmondta, hogy ez csupán egy a számtalan hasonló eset közül, amikor Isten Igéje örökre átformált életeket.
http://idokjelei.hu/2015/11/a-muzulmanoknak-elege-van-az-iszlambol-irakban-egyre-tobb-menekult-ter-meg-jezushoz/

A szentté válás eszközei

Isten mostanáig mindig adott szenteket Egyházának. Ráadásul annál megbízhatóbban, minél súlyosabbak és veszélyesebbek voltak a körülmények. Ebből arra lehetne következtetni, hogy éppen korunkban kellene sok szentnek lennie, és mégis, mindezidáig hiába keressük őket. Habár a „zsinati egyháznak”, illetve újabban „szinódusi egyháznak”, megvannak most is a maga speciális „szentjei”, és az ú. n. „tradicionalisták” is kitalálnak maguknak saját szenteket. A katolikusok azonban, hol találhatnának ők ma igazi, katolikus szentet?
A helyzet némiképp reménytelen, és mi láthatóan még reménytelenebbek vagyunk. Szent János Jelenések könyve azt mondja nekünk, hogy Isten, csak amikor az Antikrisztus személyesen fellép, nem talál többé szentet a földön, akit szembe tudna állítani vele. Ezért ezek pótlására az ősidőktől fogva külön két szentet tartott fenn, hogy majdan visszaküldje őket a földre, Hénochot és Illést. Majd csak az ő fellépésük lobbantja fel újra a lángot, ami életre kelti majd az utolsó idők azon nagy szentjeinek sorát, akikről oly sok próféta jövendölt. „Örökségednek bő esőt adtál, Istenünk, amikor elgyengült, erőre kapattad.” (Zsolt 67,10) – De mi lesz addig?
Korunk szörnyű jellegzetessége, hogy nincsenek benne próféták és szentek. Az Egyház elsötétedésének ideje ez a mostani, mégpedig a keresztények bűnei, különösen az Istennek szentelt lelkek és a nép vezéreinek a bűnei miatti büntetésül, Uruktól és Istenüktől való elszakadásuk miatt. Egyedül Isten képes ennek a szomorú helyzetnek véget vetni, és Ő meg is fogja ezt tenni, de vajon mikor? A mi feladatunk addig is az, hogy vezekeljünk és a helyes úton kitartsunk. Ehhez viszont tudnunk kell, hogy hol rejlenek reménytelen körülményeink okai.
     Maga Üdvözítőnk mutatja meg nekünk a választ: „Amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8) – Szent Pál szintén nagy hitehagyásról beszél, egy aposztáziáról, mely megelőzi az Antikrisztus fellépését és Krisztus újraeljövetelét: „Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek” (2 Tesz 2,3). – Vagyis a hit hiányzik, és ezért nincsenek szentek.
     A hit elengedhetetlen előfeltétele a szent létnek. Mert mitől válik valaki szentté? A szent lét a léleknek Istennel való kegyelmi összeköttetése a szeretet szent erénye által. E szeretet foka határozza meg a szent lét fokát. A szeretet természetfeletti erénye azonban előfeltételezi a hitet és egyúttal tökéletesíti azt. Ezért nem létezik igazi szeretet és ezzel szent lét a hit nélkül.
A „zsinati egyház” lényét tekintve aposztata. Ezért nem meglepő, hogy nincs benne semmi szent. Ennek a szektának a „szeretete” a felebarátiság, a testvériség, a tolerancia, a „több jogért”, és egy „békésebb” és „jobb világért” való elkötelezettségben merül ki. Ezért állnak „szentjei” egy szinten Martin Luther King-gel és Mahatma Gandhi-val. A „tradicionalisták” elvesztették a hitüket az egy, szent, katolikus és apostoli Egyházban. Egyik vezetőjük kijelentette, hogy az Egyház szent voltát nem szabad úgy elképzelni, ahogy ezt Szent Pál tanította, vagyis „amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen”. (Ef 5,27)
Tehát a szent lét alapja az igazi, hamisítatlan hit. De hol találunk még manapság ilyet? És annál a kevés embernél, akinek még megvan a hite, vagy aki újra megszerezte a hitet, azoknál hogyan néz ki ez a hit?
     A hit egyedül nem elegendő, „a hit, ha tettek nem származnak belőle, magában holt dolog” (Jak 2,17), ahogy Szent Jakab mondja. Csak a megélt hit, a dolgozó hit, az a hit, ami a szeretetben teljesedik be, hordja magán a szentség illatát. Ezért nem a hitet kéri számon a Megváltó az utolsó ítéletről szóló beszédében, aminek meglétét amúgyis feltételezi (mert aki nem hisz, már megítéltetett), hanem a szeretet és az irgalmasság tetteit (Mt 25,31-46). Nem csak hinnünk kell, hanem a hitből kell élnünk, azaz ahhoz, hogy szentté váljunk, kerülnünk kell a bűnt és gyakorolnunk kell az erényeket, mindenekelőtt az Isten-szeretet és a felebarát iránti szeretet erényét. A nagy szentek ezen erényeket heroikus fokon gyakorolták. A szeretet azonban áldozatot, gyakran nagy áldozatokat kíván.
     Ehhez szükségünk van az úgynevezett segítő kegyelmekre és ennek következtében a kegyelmi eszközökre: az imára és a szentségekre. A természetfeletti erények gyakorlása a természetfeletti segédeszközök nélkül nem lehetséges. Ily módon szent voltunk alapja a hit, beteljesülése a szeretet, eszközei az ima és a szentségek. Nem véletlen tehát, hogy éppen ebben a sorrendben tárgyalja a katekizmus őket: először a hittan, aztán az erkölcstan, és végül a kegyelemtan.
Vannak katolikusok, mégpedig leginkább pont a hithez hűek között, akik ezt a sorrendet némileg összekeverik. Bár a hitet nagyon nagyra becsülik, hiszen másképp nem lennének hithűek, de különben az egész szent létet pusztán a szentségekre alapozzák. Úgy vélik, a szent léthez szükséges és elégséges lehetőleg mindennap szentmisét hallgatni és áldozni, gyakran gyónni, lehetőleg mindennap imádkozni a zsoltárokat, és még sok más imát hozzá és zarándoklatokra járni. Mindezek persze jó és dicséretes dolgok, csak mindeközben nem szabad a célt összekeverni az eszközökkel, és a minőséget a mennyiséggel. Mert a még az oly gyakori szentáldozások sem használnak, vagy csak keveset, ha nem „jó” szentáldozások, míg egyetlen jó szentáldozás is elegendő lehet a szentté váláshoz, miként ezt boldog Imelda esetéből látjuk. [Boldog Imelda – élt 1321-1333 Bologna-ban, a Lambertini család sarja, az elsőáldozók patrónája, már gyerekkorában a domonkos nővérek zárdájában tanult. Minden vágya az volt, hogy végre áldozhasson. Mikor 1333-ban fiatal kora miatt újfent megtagadták neki az áldozást, csodás módon mégis részesült a szentáldozásban, ami után hirtelen meghalt. Tisztelete Olaszországban rögtön a halála után elindult. Kultuszát 1826-ban hagyta jóvá Róma.]
     Minden lelkipásztor számára ismerős az a hívő, aki nagyon buzgó a szentségek fogadásában, minden nap imák hosszú sorát végzi el, szinte egyetlen szentmisét vagy szentségimádást sem hagy ki, minden héten gyón stb., aki azonban semmi problémát nem lát abban, ha például más személyeket ócsárol és gyaláz, rágalmaz és rejtett hibáit kifecsegi. Mindeközben az ilyen személy abszolút igazságosnak tartja magát, és úgy véli, hogy a szentté válás útján jár, hiszen mozgalmas szentségi és imaéletet folytat. Itt valami nagyon összekeveredett, amiből láthatjuk, hogy a szentségek és az imák sem jelentenek mindent.
     Ezzel ellenkezőleg vannak olyan hívek, akik soha vagy szinte soha nem tudják a szentségeket fogadni, és mégis szent életet folytatnak. P. Verwilgen, egy misszionárius mesélte el azt a történetet, amikor egyik missziós útján Észak-Mongóliában egy haldoklóhoz hívták. A 83 éves öregember 8 évvel korábban részesült a keresztség szentségében, és azóta nem látott többé papot. Az örömtől sugározva fogadta a papot, aki felkészült az idős ember gyónásának meghallgatására. A páter így számolt be a történtekről: „De életgyónása helyett az öreg büszkén mesélte el nekem, amit egykor a katekizmusban a gyónásról tanult. Boldog volt, hogy végre valakinek megmutathatja, milyen sokat tud. »Nagyon helyes, barátom«, mondtam neki, »kiválóan tudod, hogy mi a gyónás, és hogyan kell gyónni. De most tudásodat váltsd gyakorlattá, és valld meg bűneidet!« »Az én bűneimet?«, kiáltott fel meglepetten az öreg. »Ó, atya, tényleg vannak olyan emberek, akik olyan gonoszak, hogy Istent még bűnnel meg tudják bántani, miután a keresztség által Ő gyermekeivé fogadta őket?« Nyolc éven keresztül élt ez a férfi a pogány diaszpórában, és e hosszú idő alatt egyetlen pap sem volt segítségére. Egyedül a keresztség kegyelme élt benne és erősítette és kötötte össze Istennel.”
     Ez a férfi szentmise nélkül, szentáldozás nélkül és gyónás nélkül folytatott szent életet, egyedül a keresztség kegyelméből. Ő tudta, hogy mi a fontos: a hitet és a keresztség kegyelmét megőrizni és növelni a bűn elkerülése és az erény gyakorlása által.
Akármilyen fontosak a szentségek – különben a Megváltó nem alapította volna őket – szükség esetén nélkülük is szentté lehet válni. Igen, vannak szentek, akik még a vízkeresztségben sem részesültek, mint például a jobb lator, vagy az az őr, aki a kisázsiai Sebaste-ben a befagyott tóra kitett 39 örmény keresztény katona mellé ült, amikor ezek 40. társa megingott (320 körül). Anélkül, hogy meg lett volna keresztelve vagy az Anyaszentegyház bármely más szentségét fogadta, tett hitet Krisztus mellett, halt meg vértanúként és így a szentek közé került. Nem ő az egyetlen szent, akit a vérkeresztség tett szentté.
A Jóistennek talán még ritkábbá kell tennie az eszközöket, hogy végre megtanuljunk a fontosra tekinteni. Feltűnő, hogy pont ott, ahol a hívek papi ellátása nehézségbe ütközik, a hívek hitszelleme és bátorsága, valamint buzgóságuk és a papság, a szentmise és a szentségek iránti tisztelete is inkább növekszik. Amit az ember nélkülöz, azt újra jobban megbecsüli. Pierre Martin Ngo-dinh-Thuc érsek mesélte el, hogyan élte túl a vietnami egyház az üldözéseket, amikor a helyi vezetők elűzték a külföldi papjaikat. „Az elűzött papok közül néhányan az őserdőkbe menekültek, ahol keresztényeket támogattak, akik közül azok, akik életükben kétszer vagy háromszor a szentségekhez járulhattak, már kiváltságosoknak érezték magukat. A kis vietnami keresztény közösségek nagy területen szétszórva működtek. Ezen közösségek túlélésre kitalált felépítése a következő volt: Kiválasztották a régi keresztényeket, akik a többieknél jobban ismerték a hit tanait, akik a közösség felső rétegét alkották. Vezetőjük ellenőrizte a közösség túléléséért és fejlődéséért felelős csoportok tevékenységét. Az egyikre a gyermekek hitoktatását osztotta, és – ha volt erre mód – a szentáldozásra való előkészületét. Egy másik a betegek gondozásával és a halálra való felkészítésükkel foglalkozott. Egy másik az énekeket, az imákat és az evangélium és a szentlecke felolvasását készítette elő, és vezette a híveket a pap nélküli istentiszteleten, ahogy ezt mi a lelki áldozásnál tesszük.”
     Így mentették meg magukat a vietnami keresztények e kemény időben, és váltak szentté pap és szentségek nélkül. Nem kizárt, hogy a mai keresztényekre is hasonló sors vár. A hithű katolikusoknak már most nagyon sokszor le kell mondaniuk a mindennapi szentmiséről, sőt még a vasár- és ünnepnapi miséről és a többi szentségről is.
     Ugyanakkor nagy a veszély, hogy közülük sokan kompromisszumokat kötnek, talán még a hitüket is veszélyeztetik, vagy a szentségtörés vagy blaszfémia bűnét veszik magukra, csakhogy valahol elcsípjenek egy szentmisét vagy más szentséget, legyen az akár a „zsinati egyházban”, egy kétséges szentelésű papnál vagy valami hasonló helyen. Ilyen esetben a vietnámiak példája erősíthet meg bennünket.
     Gondoljunk Szent Hermenegildre, aki nem azért lett szent, mert a húsvéti szentáldozást elfogadta egy ariánus püspök kezéből, hanem azért, mert vonakodott ezt megtenni. Olykor a szentségekről való lemondás lehet az, ami szent voltunkat elősegíti. Mindazonáltal a Szűzanya kezét soha ne engedjük el. Ő a szentté válás azon eszköze, akit soha nem kell nélkülöznünk. Általa és vele jutunk biztosan célba.
(forrás: http://zelozelavi.wordpress.com/
http://katolikus-honlap.hu/1502/zaby3.htm

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete


2015. október 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az éj sötétje borult erre a világra. A bűn belepte a lelkeket. Soha nem látott szükségem van rátok, hogy beragyogjátok ezt a Földet, mint fáklyák, amelyek mutatják az igaz utat az éj sötétjében. Ezt mondtam: Ti vagytok a világ világossága, a Föld sója. Nem kell belőletek sok, de akik Hozzám tartoztok, úgy éljetek, hogy életszentségetek felülmúlja a farizeusokét. Elsősorban életpéldátokkal hirdessétek Evangéliumomat! Ma inkább tanúságtevőkre van szükség, mint tanítókra.Gyermekeim, imádkozzatok! Az, amiben most éltek, a sötétség órája, a számkivetettség, a siralomvölgy. A ti szeretetetek ragyogja be elkeseredett, Engem kereső felebarátaitok lelkét! Sokan rossz helyen keresik a boldogságot. Ezért van annyi csalódott, szerencsétlen ember. Ti mutassátok meg nekik, hogy az igazi boldogság Én, Magam vagyok! Én vagyok a drága kincs, Akiért mindent elad, aki megtalált, csak hogy Engem birtokoljon. Mindent eladni azt jelenti, hogy lemond a világ összes élvezetéről csak azért, hogy törvényeimet megtartva, Engem fogadjon a szívébe, Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben köztetek maradtam. Felfogni nem tudjátok azt a nagy kegyelmet, amikor Maga az Isten száll alá a lelketekbe. Ezért kicsinyeim nagyon tisztáknak és szenteknek kell lennetek, mert a legnagyobbat, Magát az Istent birtokoljátok.Drága gyermekeim! Ezt a hatalmas kegyelmet majd csak országomban fogjátok teljes egészében felfogni. Addig is legyetek nagyon alázatosak, és adjatok hálát ezért a nagy kegyelemért! Elmélkedjetek kínszenvedéseimen! Nézzétek átszegzett, Véremmel borított, értetek szenvedő, haláltusámat vívó, vonagló Testemet! Ne fordítsátok el szemeteket Rólam, a Megfeszítettről! Mindezt értetek szenvedtem el. Ennyire szeretlek benneteket. Ilyen nagy árat fizettem a ti üdvösségetekért. Ezért tartsátok a legfontosabbnak lelketek tisztaságát, törvényeim megtartását! Tartsátok távol magatokat minden bűntől, gyarlóságtól! Minden kísértést azonnal vessetek el magatoktól! Mindig Engem lássatok magatok előtt! Menyit szenvedtem értetek. Ha így éltek, már most a Mennyországban lehettek. Ezt mondtam: A Menny köztetek van, ha szeretetben éltek. Arról ismernek föl benneteket, hogy Hozzám tartoztok, ha szeretetben éltek egymással.Kicsinyeim! Odaát soha nem látott boldogság és gazdagság vár rátok. Ha a kicsiben hűek vagytok, csak akkor kaphatjátok meg. Helyet készítettem nektek, amit csak akkor nyerhettek el, ha szeretitek az Istent. Éljetek szeretetben! Legyetek világító fáklyák ebben a kopár, kietlen siralomvölgyben, amit a bűn sötétje borít. De nemsokára felvirrad a Nap, az Örök Fény birodalma, az ezer éves béke uralma, amikor a Szentlélek fénye és ereje tölti be a lelkeket. A Szentlélek adja meg mindenkinek az Isten ismeretet. Ő ragyogja be a lelkeket, és Ő Maga fog szeretni minden ember által. A nagy hazudozót, a sátánt ezer évre megláncolom, aki tévútra vezette a népeket. Nem lesz akkor kísértés, sem gyűlölet, sem jajkiáltás. Minden ember testvérként fogja szeretni egymást. Úgy fogtok körülvenni Engem az Oltáriszentségben, mint egyetlen nagy család. Soha nem látott tisztelettel, szeretettel és imádással fogtok Körém gyűlni. Mindenkinek bőven lesz ideje imára, pihenésre. A föld bőven megtermi gyümölcsét. Sok gyermek fog születni, akik által Maga a Szentlélek fogja dicsőíteni a Szentháromság egy Istent. Boldogok lesznek, akik megérik ezt az új kort, vagy beleszületnek.Adjátok át az életeteket Nekem! Bízzatok Bennem! Hagyatkozzatok Rám teljesen! Akkor Én rövid úton szenteket formálok belőletek. A sátán hiába acsarkodik. Ő az örök vesztes. Hamarosan egy új világ virrad fel rátok.  A béke korszaka. Erre áldalak meg benneteket a Bennem való bizalom Lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Ima a Szentlélek által: „Hőn imádott Istenem! Kérünk, tekints le ránk! Töltsd be szívünket Szentlelkeddel! Vezess minket Magadhoz! Gyújts fényt a lelkünkbe, hogy Téged imádjunk és dicsőítsünk!Teremts bennünk fényt, hogy Téged hordozzunk körül a világban, mert Te vagy a világ Világossága!Teremts bennünk tisztaságot, hogy méltó tabernákulumaid legyünk! Te élj és működj mindenkor bennünk!Teremts bennünk békét, hogy a Te békéd eszközei legyünk! Ahol csak járunk – kelünk, a megbékélést hirdessük!Teremts bennünk szeretetet, hogy Te szeress általunk! A Te szereteted égessen ki belőlünk minden gyarlóságot, és a Te szereteteddel szeressünk mindenkit!Ó Jézus, Aki leszálltál közénk, és fölvetted Szűz Anyád méhében az Emberi Testet. Formálj belőlünk szenteket, akik egy egész örökkévalóságon át hirdetjük dicsőségedet! Téged magasztaljunk, és áldjunk! Neked hálát adjunk! Ott legyünk, ahol Te, és lássuk dicsőségedet! Örökké gyönyörködjünk Benned, ó szentek Szentje, drága jó Megváltó Krisztusunk! Légy áldva, dicsőítve és magasztalva örökkön örökké! Ámen.”2015. október 10. A kegyelem órájában itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Imádjatok Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben! Ennek van Előttem a legnagyobb értéke. Minden imátokat ajánljátok föl az Én Legszentebb Szívem és Szent Édesanyám Szeplőtelen Szíve szándékai szerint! Most nagyon siralmas idők elé néztek. Hamarosan igazságosságom haragja és nagy fenyítés zúdul erre a Földre. De a választottak kedvéért megrövidítem ezekkel a szenvedésekkel teli napokat. Úgy imádkozzatok, és engeszteljetek, hogy legyetek tudatában annak, hogy kizárólag értetek, az életszentségben élő, engesztelő kicsiny lelkekért tartom fenn ezt a világot. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Én mindig mellettetek állok, vigyázok rátok, és vezetlek titeket az örök haza felé, az életszentség útján. Általatok Én mentem a lelkek sokaságát.Az életeteknek egyetlen értelme Evangéliumom hirdetése és a lélekmentés legyen! Ezt kértem apostolaimtól és a világ végezetéig élő összes lélektől, akiket követésemre hívtam meg.Adjátok át újra meg újra az életeteket Nekem, és bízzatok Bennem! Amikor úgy érzitek, hogy nagyon magányosak vagytok, és mindenki elhagyott benneteket, akkor lépjetek be szívetek legbelső szobájába, ahol Én trónolok, mert szívetek-lelketek az Én palotám. Ott boruljatok le Előttem, adjátok át Nekem minden gondotokat, és Én megsegítelek benneteket. Legyetek tudatában annak, hogy Én soha nem hagylak el titeket!Hirdessétek jóságomat, hűségemet, megbocsátó szeretetemet, végtelen irgalmamat! De mindezeket a kegyelmeket csak akkor tudjátok birtokolni, ha megtértek Hozzám, és ha őszinte bűnbánatot tartotok, mert Isten az alázatosakat fölemeli, de a kevélyeknek ellenáll. Csak aki szívből megbánja bűneit, az nyer bocsánatot. Aki konokul kitart bűneiben, gonoszságában, annak megfizetek tettei szerint. Annak ki kell inni haragom kelyhét, és meg kell bűnhődnie tettei szerint. Én, aki a szíveket és a veséket vizsgálom, megfizetek mindenkinek tettei szerint.Drága gyermekeim! A Szívemre ölellek titeket. Úgy simuljatok Hozzám, mint akiknek senkije és semmije sincsen Rajtam kívül, mert Nekem az egész szívetek kell. Én azt akarom, hogy csak egyedül az Enyéim legyetek, csak Engem szolgáljatok, és csak Nekem éljetek! Akkor nem fogtok csalódni, mert Én soha nem hagylak el benneteket, Rám mindig számíthattok, Én gondotokat viselem. Különösen most, ezekben a nehéz időkben. Ezeket a szavaimat véssétek mélyen a tudatotokba és legyen eszetekben, főleg amikor szükséget szenvedtek, és nagy üldözés tör ki.Gyermekeim! Amióta a kereszténység fennáll, soha nem volt ekkora nagymérvű üldöztetés, mint ami most készül követőim ellen. De azt is megmondom nektek, hogy most ezekben az időkben az Ég kapui szélesre tárva vannak mindazon gyermekeim előtt, akik hűségesen kitartanak Mellettem és életüket sem kímélik mindhalálig. Minden vértanú gyermekem azonnal feljön Hozzám az Én dicsőségembe és örökkön-örökké örvendezni fog, mert letörlök szemükről minden könnyet.Ezt vértanúimnak üzenem, akik nemsokára vérüket ontják Értem: ne az ideig való nyomorúságot lássátok, hanem az utána következő dicsőséget! Bízzatok Bennem, mert Én helyet készítettem nektek Atyám országában! Bízzatok Bennem, mert minden látszat ellenére ti az örök boldogság és az örök élet részesei vagytok! Apostolaim mind vértanúk lettek. Szent János apostol Keresztem alatt szenvedte el a vértanúságot. Úgy szeretett Engem, hogy jobban szeretett volna az Én helyemben lenni a Keresztfán, mint Engem így látni rettenetes haláltusámban. Szeressetek ti is úgy Engem, ahogy ő, és ahogy szent Édesanyám szerettek a Kereszt alatt. Édesanyám is szívesebben lett volna a helyemben, mint hogy így lásson Engem.Kicsinyeim! Az óra itt van, amikor szétválasztom a juhokat a kosoktól, a farkasokat a bárányoktól. Most mindenkinek színt kell vallania: vagy Mellettem, vagy Ellenem. Vigyázzatok, örök életetek múlik rajta! Az örök élet Én Magam vagyok. Aki Mellettem kitart, üdvözül, aki megtagad Engem, az elkárhozik. Én azért jöttem, hogy életetek legyen és bőségben legyen. Válasszatok Engem és elnyeritek az örök életet! Erre áldalak meg titeket Szívem túláradó, megerősítő szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Ef 2, 8-10 „Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk.”Ef 1, 13 „Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek Evangéliumát, és hittetek benne.”

2015. október 18-án du. itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Szívemnek kedves választottjai, nagyon szeretlek benneteket! Kicsinyeim, imádkozzatok, mert a háború már elkezdődött. A béke nagyon törékeny lábakon áll. Hamarosan a rejtekbe kényszerültök, mert nagy keresztényüldözés jön. Európa biztonsága megdőlt. Nagyon sok gonosz embert engedtek be. Ők a sátán citerái, ellenfelem úgy játszik rajtuk, ahogy neki tetszik. Csak akkor vagytok védelemben, ha teljes hittel, bizalommal Rám hagyatkoztok, és szüntelenül imádkoztok. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet. Ne féljetek üldözőitektől! Ezeknek meg kell történni. Így rostálom meg az Egyházat, így választom szét az igazakat a képmutatóktól. Templomaimat és az Egyházi intézményeket feldúlják és megsemmisítik. Az idő vészesen fogy. Ennek a korszaknak hamar vége lesz. Éljetek szüntelen készenlétben, szeressetek Engem lángolóan és tegyétek meg mindazt, amire figyelmeztettelek benneteket! Hatalmas kegyelmet kaptatok, amely többet ér az aranynál és az ezüstnél, mert a bölcsesség semmivel sem helyettesíthető. Nagyon szomorú idők várnak rátok. Nagy lesz a szegénység. Imádkozzatok a békéért, a kápolna fölépüléséért, (a Szent Anna réten, amit a Szűzanya kért Natália nővéren keresztül), imádkozzatok Magyarországért, a vezetőkért, hogy őrizzelek meg titeket minden ellenségtől. Ne féljetek, Én mindig veletek vagyok, megóvlak titeket, drága Szent Véremmel betakarlak benneteket! Mellétek adom Szent Mihály főangyalt az ő seregeivel, hívjátok őt gyakran segítségül és szent Édesanyámat, aki Istenanyai palástjával betakar benneteket. A Szívembe rejtelek titeket, Nálam mindig biztonságban vagytok, akár éltek, akár haltok. Megáldalak titeket megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Márk 6, 14 cím: „Keresztelő János halála”2015. október 19. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő közel. Készüljetek! Hamarosan kitör a keresztényüldözés. Kérjétek magatokra a hit kegyelmét, mert csak erős hittel tudtok szembeszállni a sátánnal, aki igyekszik megfélemlíteni benneteket. Csak ha hisztek Bennem, akkor fogtok kitartani Mellettem. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet. Ne féljetek! Én mindig veletek vagyok. Ellenfelem, a sátán csak annyit tehet, amennyit Én megengedek neki. Dicsőítsétek meg Nevemet azzal, hogy minden körülmény között kitartotok Mellettem! Nézzetek fel Rám, a keresztre! Mennyit szenvedtem értetek. Soha ne mondjátok: elég volt. Irántam való szeretetből öleljétek át kereszteteket! Mindig csak a kegyelmet és az erőt kérjétek, hogy maradéktalanul beteljesítsétek rátok vonatkozó örök szent tervemet! Ne féljetek a haláltól! Utána kezdődik el örök életetek. Ha határtalanul bíztok Bennem, Én megédesítem és megkönnyítem terheteket, és a halál csak átmenet lesz számotokra. Mindent a hit szemével lássatok! Akkor könnyű és édes lesz halálotok, és már várni fogjátok, hogy általa, mint egy kapu által belépjetek az örök boldogság honába. Ne az ideig valókkal foglalkozzatok, hanem azzal, ami odafönt van, ami örök. Akkor jó úton jártok, és az örök boldogság lesz a jutalmatok.Kicsinyeim! Már mindent elmondtam nektek. Figyeljétek a jeleket! Most bontakoznak ki az események. Most teljesül be mindaz, amit előre megmondtam nektek.Kicsinyeim! Az óra itt van. Hamarosan megláttok Engem színről színre. Éljetek mindenkivel szeretetben, mert csak ennek van örök értéke Előttem. Tegyetek jót legfőképpen hittestvéreitekkel! Segítsétek őket, hogy miattatok magasztalják az Istent!Kicsinyeim! Hamar lezárul ez a korszak. Egy új következik, az ezer éves béke uralma, amiről már beszéltem nektek. Imádkozzatok, hogy visszatérjek az ég felhőin dicsőségemben, és Magammal hozzam nektek a békét és a szeretetet! A derűt soha ne hagyjátok kimenni a szívetekből! Jóért, rosszért adjatok hálát! Bízzatok Bennem! Én minden rosszból jót hozok ki. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Csak aki mindvégig kitart, az üdvözül. Így éljetek kicsinyeim, akkor elnyeritek az örök élet boldogságát. Erre áldalak meg benneteket Szívem mindeneket felülmúló csodálatos örök szeretetével, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.”


2015. október 20. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Minden nap szólok hozzátok a Szent Evangéliumból. (Itt a Szentmisére gondolt az Úr.) Vegyétek úgy, mintha itt és most Én mondanám nektek. Tegyétek meg mindazt, amit tanítottam nektek, mert erről fogtok Előttem számot adni.” (Ezt nagy nyomatékkal mondta az Úr Jézus.)Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: Jelenések 1, 7-8. „Íme, közeledik a felhőkben, látni fogja minden szem, még azoké is, akik átszúrták! A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Ámen. „Én vagyok az alfa és az ómega (a kezdet és a vég)” – mondja az Úr, az Isten, Aki van, Aki volt és Aki eljő, a Mindenható.”


Jézus: „Kérjétek, hogy jöjjek vissza mielőbb a földre, és teremtsek rendet!”

2015. október 31. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Most hozzátok szólok, akik mindig megvigasztaljátok Szívemet.Készüljetek! Nagy üldözés vár rátok. De ne féljetek! Az örök élet koronáját teszem a fejetekre. Dicsőségemben ti lesztek a legboldogabbak, mert senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja Istenért, barátaiért.Gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Énértem vágó juhok módjára tartanak benneteket. Valljatok meg Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt! Akkor Én is megvallak titeket Atyám és szent angyalai előtt. Aki Értem, és az Evangéliumért elveszti életét, megtalálja azt. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Nézzetek fel Rám, a keresztre! Mennyit szenvedtem értetek. Merítsetek Belőlem erőt! Soha ne féljetek! Én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Állandó Jelenlétemmel megvigasztallak, megerősítelek benneteket. Gondoljatok arra, amit ígértem nektek: Atyám házában sok hely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Aztán visszajövök, és Magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet.Gyermekeim! Itt a Földön egyszer mindenki meghal. A vértanúság módfelett nagy kegyelem. Nézzetek Rám, a keresztre! Az Én sorsomban osztoztok. Nem különb a szolga Uránál. Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, mert mindaz, aki buzgón akar élni Bennem, üldözést szenved.Kicsinyeim! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imáitokra enyhítem a csapásokat. Imáitokkal tehetetlenné tehetitek a sátánt. Ő a harc örök vesztese. Csak annyit tehet, amennyit Én megengedek neki. Minél többen mondotok ellene a kísértéseknek, és az életszentség útján jártok, annál gyengébb, végül tehetetlen lesz. Ti választjátok meg, hogy az életszentség vagy a bűn útján akartok-e járni. Az út végén két végállomás van: örök boldogság és örök kárhozat. Azért haltam értetek kínhalált, hogy megszerezzem nektek az üdvösséget. De szabad akaratotokkal választhatjátok a kárhozatot is. Én tiszteletben tartom szabad akaratotokat. Ezért figyelmeztetlek benneteket, mert csak addig tudtok változtatni, amíg a Földön éltek. Utána már eldől örök sorsotok.Drága kicsinyeim! Én nagyon szeretlek benneteket. Ha Engem választotok, már itt a Földön boldoggá teszlek benneteket. A Mennyben pedig dicsőségemet úgy hullatom rátok, mint a nyári záport. Én vagyok a ti boldogságotok. Rajtam kívül csak szenvedés, csüggedés és nyugtalanság van. Miért akarnátok magatoknak rosszat? Kövessetek Engem az Evangélium útján, ami az életszentség! Akkor jó célba érkeztek, és sok lelket hoztok magatokkal. Erre áldalak meg benneteket, Szívem túláradó szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”A Szentlélek így imádkozott bennem: „Ó fenséges, ó magasztos, ó dicsőséges, minden dicséretre méltó! Leborulok Szent Lábad zsámolya előtt. Úgy imádlak, dicsőítelek, szeretlek, és hálát zengek Neked, hőn imádott Mennyei Örök Édesatyám, Megváltó Krisztusom, Szentlélek Istenem! Ó mily jó Téged imádni, szeretni, Neked hálát adni, Atya, Fiú, Szentlélek, Szentháromság egy Isten! Ó, Isteni Fölség, Akinek örök szeretetéből létezünk. Az egész örökkévalóság kevés lesz rá, hogy Neked hálát adjunk. Mert Te alkottad az egész világmindenséget. A Mennyet és a Földet, és rajta az embert, a saját Képedre és Hasonlatosságodra. Mert annyira szerettél minket kezdettől fogva, hogy a legnagyobb méltósággal, szabad akarattal és értelemmel ruháztál fel. Mindezt azért adtad, hogy Téged megismerjünk, szeressünk, és Neked engedelmeskedjünk. Szent kegyelmedből elnyerjük az örök életet. Kérlek, állítsd helyre a Földön a rendet, amelyet öröktől fogva alkottál, a szeretetet, amelyre minden embert teremtettél. Kérlek, taposd el a sátánt, kötözd meg, és vesd a pokol fenekére, hogy ne tudja többé megkísérteni az embert! Kérlek, hozd el az ezer éves béke uralmát a Földre! Te tanítottad a Miatyánkban: jöjjön el a Te országod! Kérlek, teljesítsd be akaratodat, és a mi vágyunkat: jöjjön el a Te országod, ahol a béke és a szeretet csókot váltanak egymással! Ahol a Te törvényed szerint élnek az emberek, a főparancsot megtartva, ami a szeretet. Kérlek, töltsd meg szívünket az Irántad való önzetlen, tiszta szeretettel, és add, hogy Benned és Érted szeressük testvéreinket, mint magunkat. Sőt, úgy szeressük őket, ahogy Te szerettél minket, hogy az életedet adtad oda értünk. Ó imádott Üdvözítőnk légy áldva és imádva az Atyával és a Szentlélekkel együtt örökkön örökké! Ámen.”