2015. október 8., csütörtök

Mi a megváltás, más szóval újjászületés és miért van rá szükség?

A megtérés lényegéről kérdezve valószínűleg a legtöbb hívő keresztény azt feleli, hogy egy olyan eseményre gondoljunk, amely során bűneik megbocsátásra kerültek, így haláluk után a mennyországba mennek. Ez valóban igaz és ezek önmagukban is csodálatos ajándékok, csakhogy ennél sokkal többről van szó! Jézus sokkal többet hozott nekünk. Fogadjuk el az általa kínált teljes ajándékot!
Nézzük meg, hogy mi a megváltás, miért van szükségünk rá, hogyan biztosította ezt Isten számunkra és mit kapunk általa?
Miért van szükségünk megváltásra?
Isten az embert saját képére teremtette1. Isten egy lélek2 [pontosabban szellem, de itt ne egy kísértetre gondoljunk, hanem a ‘pneuma’ görög szó pontos fordítására, ami a legtöbb magyar bibliafordításban ‘lélekként’ szerepel, helyesen azonban szellemnek kellene fordítanunk.], tehát az általa és a saját képére teremtett ember is egy lélekkel és testtel rendelkező szellemi lény. A szellemünk tulajdonképpen lényünknek az a része, ami az életet adja3 és a szellemünkön keresztül lehet kapcsolatunk Istennel is.4
Isten az első embert, Ádámot, egy kertbe helyezte, ahol Ádám együtt lehetett Istennel, majd később Isten feleséget teremtett számára Éva személyében és megtanította nekik, hogy miként éljenek5. Megmondta Ádámnak (ekkor Évát még nem teremtette meg), hogy minden gyümölcsből ehet a kert fáiról, a jó és rossz tudásának fája kivételével, mert ha arról eszik, meghal. Idővel Ádám megszegte Isten szabályát és evett a tiltott gyümölcsből, aminek katasztrofális következményei lettek. Ádám szelleme meghalt. Amikor valaki meghal, az illető többé nem képes kommunikálni azokkal, akik még élnek. A halott ember elkülönül. A szellemi halál során is hasonló szeparálódás történik Isten és ember között. Ádám tette után az ember többé nem tudott szellemi közösségben élni Istennel. Megszűnt bensőséges kapcsolatuk.
Ádám „halott” emberi szelleme azért továbbra is működött, de ezt Istentől függetlenül tette, sőt, Isten helyett Sátánt kezdte követni. Ádám és Éva nem haltak fizikai halált azon a napon, de szellemi haláluk sok érzelmi és lelki nyomorúság forrása lett ezek után, amit idővel a fizikai halál követett.6
Engedetlenségük messzemenő következményeket hozott. Születendő gyermekeik is örökölték tettük következményét és halott szellemmel7, a bűn szolgáiként születtek. A halált, a bűnt és az Istentől való szeparálódást tovább adták az őket követő valamennyi nemzedék minden tagjának.8 Ádám engedetlensége miatt minden ember bűnösként9, a bűn szolgájaként10, a harag fiaként11 születik és szüksége van megváltásra, illetve valakire, aki megválthatja.
Hogyan kezelte Isten a bűn problémáját?
Minden ember örökölte Ádám szellemét és természetét, ezért minden ember elkövet bűnöket12. Az ember épp annyira nem képes levedleni bűnös természetét, mint egy párduc a foltjait.13 Egyetlen ember sem képes megmenteni saját magát. Akármennyire is próbálkozunk, soha nem leszünk képesek önerőből megszabadulni ettől és megfizetni a hibákért és bűnökért, amiket elkövetünk. A probléma megoldhatatlannak tűnt. Egyetlen ember által jött a bűn a világba, csakis egy ember szabadíthat meg tőle és egyetlen ember sem képes rá. Isten azonban tudta, hogy Ádám miként fog dönteni, így előre gondoskodott a megoldásról, a bűn eltörléséről, hogy minden ember üdvözülhessen14, vagyis megkaphassa a megváltást, más szóval visszakapja az örök életet, amit az Éden kertjében feladott, elveszített. Isten maga vált emberré15, hogy elvegye a világ bűneit16. Magára vette az emberiség által elkövetett valamennyi, múlt és jövőbeli bűnért járó büntetést17, és ezáltal mindenki számára utat nyitott az örök életre és a Vele való szellemi közösségre.18
Isten elküldte a Fiát, Jézust, aki teljes mértékben Isten volt19 és teljes mértékben ember is volt20, hogy meghaljon értünk a kereszten. Ahogy egyetlen ember által jött a bűn a világba, egynek, vagyis Jézusnak az engedelmessége által Isten örökre legyőzte helyettünk a bűnt21, ami által sokan igazakká lesznek.22
Ez azonban nem egy automatikus folyamat. Isten minden ember számára ingyenes ajándékként23 ajánlja fel a megváltást24, ugyanakkor senkire sem kényszeríti rá, aki ezt nem akarja.
Mit hoz a megváltás?
Isten ajándékának elfogadása hihetetlen előnyöket hoz magával. Megtérésünkkor szellemileg újjászületünk25, átmegyünk a halálból az életbe26 és újjászületett szellemünk örökre elpecsételődik, így a bűn többé nem fertőzheti meg.27 Örök életet kapunk28 – meghitt, szerető kapcsolatot Istennel, ami a megváltás elsődleges célja.
Ezeket az előnyöket a megváltás pillanatában magunkénak tudhatjuk, de ez még nem minden. Jézus a betegségeinket is felvitte a keresztre.29 Meghalt, hogy mi bőségben élhessünk30, megszabaduljunk az elnyomástól, azonkívül a teljes megbocsátással kapcsolatunk is helyreálljon Vele.
Bár maga a megváltás csupán egy pillanat műve, hiszen szellemünk ekkor újjászületik, és új teremtésekké válunk, a változás ugyanakkor egy fejlődési folyamat is. A megváltáskor hitet, örömöt és erőt kapunk, amelyek azonnal jelen vannak szellemünkben. A folyamat teljes és befejezett a szellemünkben, Benne beteljesedtünk.31 Ugyanakkor Isten nem elégszik meg ezzel a szellemi változással. Azt szeretné, ha ez külsőleg is megnyilvánulna. Azt szeretné, ha megváltásunk a fizikai életünkben is láthatóvá válna, ez pedig csak elménk megújulásával lehetséges.32
Az ember szellem, lélek és test. Amikor megváltoztatjuk gondolkodásunkat és elhisszük Istennek, hogy kik vagyunk és mink van az Igéje szerint, akkor megtapasztaljuk azt az életet, amit Isten belénk helyezett. Az elménk megújítása nélkül egész földi életünket leélhetjük anélkül, hogy megismernénk azt a mindenben bővölködő életet, amit Jézus megváltásunkkor adott számunkra.33
Végül, amikor odafent csatlakozunk az Úrhoz, lelkünk is teljesen megújul és megkapjuk új testünket.34 A megváltás akkor lesz teljes.
Hogyan kaphatom meg a megváltást?
Elfogadni Jézus Krisztust Uradnak és Megváltódnak életed legfontosabb döntése, ugyanakkor, ha már meghoztad a döntést, rendkívül egyszerű is. Isten megígérte az Igéjében, hogy „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.35 Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”36
Isten az Ő kegyelméből már mindent megtett a megváltásunkért, így nekünk nincs más tennivalónk, mint hinni és elfogadni.
Amennyiben ezt még nem tetted meg, az alábbi ima segítségedre lehet ebben. A bűntől való megváltást a Krisztusba vetett hit hozza el. Ez az imádság csak egy módja annak, hogy kifejezd Istennek a belé vetett hitedet, és megköszönd, hogy üdvösséget adott neked.
Mondd el ezt az imát hangosan:
„Jézus, most Uramnak és Megváltómnak vallak Téged. Hiszem a szívemben, hogy Isten feltámasztott Téged a halálból. Az Igédbe vetett hit által most elfogadom a megváltás ajándékát. Köszönöm, hogy meghaltál értem!”
Amikor odaszánod az életed Jézus Krisztusnak, az Ő Igéjének igazsága azonnal behatol a szellemedbe. Újjászületsz, szellemed teljesen megújul és egy új élet kezdődik számodra!37
– Andrew Wommack írása alapján 
http://idokjelei.hu/2015/10/mi-a-megvaltas-mas-szoval-ujjaszuletes-es-miert-van-ra-szukseg/

 1. I. Mózes 1:27 [↩]
 2. János 4:24 [↩]
 3. Jakab 2:26 [↩]
 4. János 4:24 [↩]
 5. I. Mózes 1:28; 2:15-19, 21 [↩]
 6. I. Mózes 5:5 [↩]
 7. Zsoltárok 51:5; Róma 5:12 [↩]
 8. Róma 5:12, 17, 19 [↩]
 9. Róma 3:23 [↩]
 10. Róma 6:17 [↩]
 11. Efézus 2:3 [↩]
 12. Róma 3:23 [↩]
 13. Jeremiás 12:23 [↩]
 14. 1. Péter 1:18-21 a Jelenések 13:8-al [↩]
 15. János 1:14 [↩]
 16. János 1:29 [↩]
 17. 1. János 2:2 [↩]
 18. János 3:16, János 17:3, 1. Korinthus 6:17 [↩]
 19. Zsidók 1:8 [↩]
 20. Filippi 2:7 [↩]
 21. 1. János 2:2 [↩]
 22. Róma 5:19 [↩]
 23. Efézus 2:7-8 [↩]
 24. Titus 2:11 [↩]
 25. János 3:3-6, 2. Korinthus 5:17 [↩]
 26. János 5:24 [↩]
 27. Efézus 1:13, 1. János 3:9 [↩]
 28. János 3:16, János 17:3 [↩]
 29. Lukács 4:18, 1. Péter 2:24 [↩]
 30. 2. Korinthus 8:9 [↩]
 31. Kolossé 2:9-10 [↩]
 32. Róma 12:1-2 [↩]
 33. János 10:10 [↩]
 34. Filippi 3:21, 1. Korinthus 15:44 [↩]
 35. Róma 10:9-10 [↩]
 36. Róma 10:13 [↩]
 37. 2. Korinthus 5:17 [↩]

2015. október 6., kedd

Vatikáni maffia buktatta meg Benedek pápát?

Godfried Danneels, Brüsszel nyugalmazott érseke bevallotta, hogy tagja volt annak az egyházon belül működő titkos csoportnak, amely azon dolgozott, hogy elmozdítsa a konzervatív Benedek pápát.
A napokban jelent meg Godfried Danneels bíboros önéletrajzi könyve, amelyről túlzás nélkül elmondható, hogy sokkolta a katolikus egyházat. A kötet szerzői, Jürgen Mettepenningen és Karim Schelkens ugyanis azt állítják a műben, hogy a nyugalmazott

érsek tagja volt egy titkos csoportnak, amely a svájci Sankt-Gallen városában tartotta találkozóit, és azért jött létre, hogy csökkentese a konzervatív Ratzinger bíboros befolyását az egyházban.
A társaságnak az volt a célja, hogy Karol Wojtyła halála után egyből Ferenc pápa kerüljön az egyház élére.
Közelebb hozni az emberekhez
Karim Schelkens, a kötet egyik szerzője egy interjúban azt állította: „Bergoglio megválasztását kétség kívül Sankt-Gallenben készítették elő.” Hozzátette: Ferenc pápa programjának alapjait Danneels bíboros és a társaság kezdte el lefektetni, több mint 10 évvel ezelőtt.
godfried daneels bíborosGodfried Daneels bíboros
„Meg akarták reformálni a katolikus egyházat, közelebb akarták hozni azt az emberek szívéhez, és lépésről lépésre haladtak” – nyilatkozta a másik szerző, Jürgen Mettepenningen. Hozzátette,

2000 elején, amikor már látható volt, hogy II. János Pál pápa közeledik a halálhoz, elkezdtek azon gondolkodni, hogy milyen stratégiai változásoknak kell véghezvinni az egyházon belül.
Godfried Danneels önéletrajzi kötetét Koekelbergben, a Nemzeti Szent Szív Bazilikában mutatták be a bíboros jelenlétében. A bíboros ekkor beszélt először nyíltan az egyházi vezetők titkos csoportjáról, aminek ő is a tagja volt. Danneels elmondta, hogy a Sankt Gallen csoport csak egyfajta flancos név, a valóságban ők csak „Maffiának” nevezték magukat.

A „Maffia” tagjai 1996 óta minden évben találkoztak, és együtt szervezték meg a szerintük maradi és túl konzervatív Ratzinger bíboros elleni ellenállást, aki akkoriban János Pál pápa jobbkeze volt.
Danneels elmondta, hogy a csoport püspökökből és bíborosokból állt, akik a találkozókról pedig nem készült jegyzőkönyv, a részvevők így szabadon beszélhettek, „kiengedhették a gőzt”.
Elsőre nem sikerült
A könyv szerint a Sankt Gallen csoport tagjai már János Pál pápa halála után is Bergogliót akarták helyzetbe hozni, nem is leplezték csalódottságukat, amikor végül Ratzingert választotta meg a bíborosok többsége. Nem telt el sok idő, amikor a „Maffia” új lehetőséget kapott, Benedek pápa ugyanis 2013-ban váratlanul lemondott. A pápaválasztáson a tartalom volt az elsődleges szempont, a személy csak utána következett – írják. benedek pápaBenedek pápa
Danneels bíboros részt vett mindkét konklávén, az első után nyíltan kimutatta csalódottságát. A másodikat – melyen megválasztották Ferenc pápát – úgy jellemezte, mint az ő „személyes feltámadását”.

Amikor Ferenc pápa a tömeg elé lépett a Szent Péter téren, Danneels bíboros ott állt mellette az erkélyen, és azóta is rendszeresen ellátogat Rómába, hogy tárgyaljon a pápával.
A National Catholic Register című amerikai katolikus portál azt írja, hogy Godfried Danneels igen lelkes támogatója az azonos nemű párok házasságának. Az életrajzi könyv szerzői szerint Danneels azt akarta, hogy véget vessenek a heteroszexuális házastársak és hosszú távú kapcsolatban élő homoszexuális párok megkülönböztetésének.
2013 februárjában lemondott XVI. Benedek pápa, aki hajlott korával indokolta a lépést.  A katolikus egyház történetében eddig csak egyetlen pápa, az 1294-ben megválasztott V. Celesztin mondott le önként.
A kormánynál lobbizott a melegházasságért
Kiderült például, hogy a bíboros levelet írt a belga kormánynak, amiben szorgalmazta, hogy a kabinet támogassa a melegházasságot, hogy véget érjen az LMBTQ diszkriminációja. A portál szerint az érsek arról is ismert, hogy

1990-ben azt tanácsolt a belga királynak, hogy írj alá az abortusztörvényt, valamint hogy arra szólította fel az egyházon belül szexuálisan bántalmazott áldozatokat, hogy tartsák a szájukat.
Danneels bíboros szeptember végén publikált életrajzi könyvből az is kiderült, hogy 2003 májusában levelet írt Guy Verhofstadt belga ex-miniszterelnöknek is, aki akkoriban éppen a második kormányalakításán dolgozott.

A levélben Danneels a Verhofstadt-kormány egyik utolsó vívmányát méltatta, miszerint a belga kabinet 2003-ban engedélyezte a melegházasságot.
Amikor a levélről kérdezték a volt belga miniszterelnököt, azt válaszolta, hogy nem emlékszik ilyenre, de elmondta, hogy soha semmi problémája nem volt a bíborossal, mindig jó viszonyt ápoltak. Verhofstadt 1999 és 2007 közötti kormányzása alatt egyébként nem csak a melegházasságot fogadták el, hanem az eutanáziát és az emberi embriókkal való kísérletezést is.
A katolikus portál megjegyzi, hogy Danneels bíboros egyike annak a három belga főpapnak, akik képviselni fogják hazájukat a vasárnap kezdődött vatikáni szinóduson. A nyugalmazott érseket maga Ferenc pápa választotta ki, hogy részt vegyen a találkozón.
Ferenc meredek mondatai
Ferenc pápa a megválasztása óta többször tett olyan kijelentéseket, amelyek szokatlanok a katolikus füleknek. 2003 őszén például telefonon beszélt egy meleg francia férfival, aki többek között arra panaszkodott, hogy nehezen tudja összeegyeztetni a vallását a szexuális irányultságával. Ferenc pápa azt válaszolta neki, hogy a homoszexualitás nem számít, hiszen így vagy úgy mindannyian Isten gyermekei vagyunk. „Bátornak kell lenned, higgy, imádkozz és legyél jó” – tanácsolta neki a pápa, majd megkérte, hogy imádkozzon érte, és ő is ugyanezt fogja tenni. Ferenc pápa azóta is megragad minden alkalmat, hogy melegekkel mutatkozzon.
Ferenc pápának az iszlámmal kapcsolatban is voltak meghökkentő kijelentései.

Néhány hónappal ezelőtt például arról beszélt, hogy a Korán és az abban levő szellemi tanítások ugyanolyan érvényűek, mint a Szent Biblia.
ferenc pápaFerenc pápa hozzátette, hogy az összes ember Isten gyermeke, függetlenül attól, hogy Jézus Krisztusnak, Jehovának vagy Allahnak nevezi azt akihez imádkozik. Ferenc pápa akkor is kemény bírálatokat kapott, amikor tavaly decemberben olyan képek láttak napvilágot, melyeken az egyházfő megcsókol egy Koránt.

Ferenc a válást is megkönnyítené a katolikus egyházon belül. A pápa szerint ugyanis vannak olyan esetek, amikor elkerülhetetlen a házasság felbontása.
„Néha szükséges (a válás) annak érdekében, hogy a gyengébbik nem vagy a gyermek ne sérüljön tovább az arrogancia, erőszak, megalázás, kizsákmányolás miatt” – mondta a pápa. A Vatikánban szeptember elején mutatták a Ferenc pápa által kiadott két apostoli levelet, amelyekkel gyorsabbá és olcsóbbá vált az egyházi házasságok semmisségi eljárása.

http://www.atv.hu/kulfold/20151005-vatikani-maffia-buktatta-meg-benedek-papat/hirkereso

2015. október 3., szombat

Bocsa József: Az engesztelők és a migráns kérdés

A Szent Anna réten 2015. október elsőszombatján elhangzott homília
A most hallott szentírási olvasmányok néhány részletét szeretném kifejteni. Minden szentírási igének van egy szószerinti, van egy jelenbeli, egy mútbeli és egy jövőbeli jelentése. „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok és nem láthatta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.” E szavaknak azok számára, akik ezeket akkor Jézus szájából hallották az volt a jelentése, hogy az a nemzedék, akik akkor hallották Jézust, azért boldog, mert megélhette a jelenben a Messiás eljövetelét, tanítását és megváltását. Láthatták és hallgathatták Őt. Ami a jövőre utal ezekben a szavakban, hogy lesz majd egy másik nemzedék is, amely részese lesz Jézus 2. eljövetelének. A jelenre utaló jelentés ezekben a szavakban az, hogy - miért ne lehetnénk mi ez a nemzedék. Bár a napot és az órát senki sem tudja, de az idők jelei, és sok prófécia arra utal, hogy bizony nagy valószínűség szerint mi vagyunk ez a nemzedék. Bizonyítani ezt nem akarom, akinek van szeme a látásra, és füle a hallásra, az hallja és látja.
De ha mi vagyunk ez a nemzedék, akkor ez azt is jelenti, hogy nekünk kell átélni nemcsak ennek az örömét, hanem a fájdalmait is. A Szentírás egyértelműen ír Jézus 2. felhőkön való eljövetelének a jeleiről a Máté evangélium 24. fejezetében. Néhány részlet ebből: „Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni.” (6. vers) De hozzá teszi mindjárt Jézus a bátorítás szavait is: Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég.”
„Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást.”
„Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad.” (10. vers) A migráns válság kapcsán láthatjuk az egyes országok egymással való viszonyának a megromlását.
„Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek.” (1. vers)
„Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.” (22. vers)
Az ószövetségi olvasmányban Báruk próféta az ószövetségi nagy csapás, a fogságba hurcolás okairól beszél. „Teremtőtöket ingereltétek haragra: démonoknak áldoztatok, nem az Istennek… Elfeledkeztetek az örök Istenről, Gondviselőtökről, és megszomorítottátok dajkátokat, Jeruzsálemet. Látta, amint rátok szakadt az Isten haragja, azért így szólt... Isten nagy szomorúságot küldött rám, láttam fiaim és leányaim fogságát, amelyet az örökkévaló hozott rájuk. Örömmel neveltem őket, de sírva és szomorúan néztem, amint távoztak.”
Amit pillanatnyilag is már a bőrén érez egész Európa, az a migráns válság. Barsi Balázs atya a migránsok beözönlését a hittől való elpártolás következményeként mutatja be elmélkedésében. Az európai katolikus egyház is megrendült. Az európai parlamentek pedig a Tízparancsolatnak minden parancsát kiszavazták. Beszédje közben elénekli Jeremiás próféta siralmait Jeruzsálem felett - és mindezt a mai Európára vonatkoztatja, amely fogságba esik a saját földjén. Beszél az önvédelem jogosságáról és szükségességéről is, amely valójában nem önvédelem, hanem a család, a közösség, a nemzet védelme. És arról is, hogy nem kell mindenkit befogadnunk. Különbséget kell tenni bevándorló és bevándorló közt.
A mai napnak ezeket a prófétai szövegeit is ide vonatkoztathatjuk. De ezekből a Báruk szövegekből inkább a bátorítás hangjai csendülnek. „Eladtak benneteket a népeknek, (igen pénzről van itt szó elsősorban) de nem azért, hogy elvesszetek... Bízzatok gyermekeim, kiáltsatok Istenhez!... Aki megpróbáltatást hozott rátok, az újra megemlékezik rólatok… Ha elmétek távol járt Istentől, most térjetek meg, és keressétek tízszeres buzgalommal, mert aki rátok hozta a csapásokat, örök örömet szerez nektek a szabadulással.” Ezek, bár nem tagadják a népre váró veszedelmeket, de mégsem félelmet keltő, hanem biztató szavak.
Mai próféciák is szólnak ezekről a kérdésekről. Az Engesztelők Lapjára a múlt héten került fel ezzel kapcsolatos anyag. Mi szerepel ebben? E népáradat jövetele, Európába érkezésük a Bibliában megjövendölt eseményeknek a nyitánya, amely szembe fordítja egymással a nemzeteket. Nemzet nemzet ellen, ország ország ellen harcol, háborúk lesznek itt is, ott is. A háború pedig éhínséget, járványt hoz magával és nem kímél senkit, aki útjába kerül. Ott lesz a fájdalom és a szenvedés mindenütt. De aki mindvégig kitart, az üdvözül.
E szerencsétlenek manipulációk áldozatai. Egy jobb földi jövő eléjük állításával mozgatják őket. Ami rájuk vár, az nem a földi paradicsom, hanem a megpróbáltatás és a halál. - És ők ezt részben tudják is. Mert ezeknek a népeknek a harcmodorában ott van, hogy embereket használnak élő pajzsként. És akik vállalják ezt a szerepet, azok kellőképpen fanatizálva vannak.
Az európai keresztényekre most óriási felelősség hárul, hogy egységesen imádkozzanak a bevándorlók megtéréséért. Közelről látunk most olyan tömegeket, akikért eddig eszünkbe se jutott, hogy imádkozzunk, és engeszteljünk.
Nem humanitárius program által oldódnak meg problémáik, hanem csak azáltal, hogy megtérnek és Istenre bízzák életüket.
Senki nem gondolt bele, hogy mivel fog járni és milyen messzemenő következményei lesznek ennek a bevándorló népáradatnak. Ez a politikusok dolga lenne. De azok többsége hitetlen, épp ezért a gondolkodásuk is bénítva van. Csak napról napra hoznak döntéseket. Pedig léteznek háborús stratégiák is. Az engesztelőknek nem ezzel kell foglalkozni, hanem imádkozni kell a politikusokért, hogy ők találják meg a megfelelő megoldásokat. És imádkozni kell a migránsokért, hogy Isten irgalma áradjon ki rájuk, és megtérjenek.
Az Úr fel akarja rázni Európa államait. Csak az fog megmenekülni, aki kitart keresztényi küldetésében. „Mert bizony, nem hátrálhattok meg keresztény identitásotok megvallásában még akkor sem, ha ez életetekbe kerülne” - olvassuk az üzenetekben. És: „Imában erősödjetek és fogjatok össze.! Ne engedjetek a széthúzás erőinek, hanem tartsatok össze egységben és Krisztus szeretetében! Azért imádkozzatok, hogy Isten bocsássa meg bűneiteket (a ti bűneiteket és az ő bűneiket)! Térjetek meg mindnyájan! Ha így imádkoztok ellenségeitekért, akkor lelketeknek nem fog semmi sem ártani. Ha a félelem és a gyűlölet fog eluralkodni szívetekben, mert nem tudtok megbocsátani nekik, akkor ti sem fogtok bocsánatot nyerni, amikor Isten ítélőszéke előtt álltok. Nincs más út az üdvösségre, csak a teljes szívből való megbocsátás azoknak, akik ellenségeinkké válnak.”
A feladatunk tehát nekünk engesztelőknek: Saját személyes megtérés. Imádkozni ellenségeink megtéréséért. A migránsokért, és azokért, akik a nyakunkra küldik őket. És azokért, akik azon mesterkednek, hogy kirobbantsák a 3. világháborút. Mert látszanak ennek egyértelműen a jelei.
Kicsit önző módon azért is imádkozhatunk, hogy Magyarország lehetőleg maradjon ki ebből a háborúból, vagy hogy kevésbé súlyosan érintsen minket.
Ez az ima és engesztelés akkor igazán hatékony, ha minél többen egymással egységben végezzük. Már most is, amíg nem áll itt a kápolna. És ha Isten kegyelméből felépülhet - amire most úgy látszik van remény, ha ugyan nem lesz már megint késő, mint a 2. Világháború idején - ide képzelve magunkat a Szent Anna rétre. Kis imamécseseink lángjait egyesítve itt, ahogyan egyesültek Boldog Özséb idejében a Pilisben szerte szét imádkozók lángjai Özséb barlangja előtt.
Két reményt adó tény. Natália nővér egyik próféciájában az szerepel, hogy a kápolna akkor fog felépülni, miután megalakult az Engesztelő rend férfi ága. Nos, bejelenthetem, hogy néhány nappal ezelőtt, ez év szeptember 24-én a váci egyházmegyében megalakult a Krisztus Király Engesztelő Rend Férfi Ága. Natália nővér, ill. lelkiatyja, Máriás atya karizmájára épül. Máriás atya minden imáját lélekben az itt felépítendő kápolnába képzelve végezte. A frissen megalapult apostoli társaság konstitúciójában ez szerepel. A Közösség célja: Állandó szentségimádás Máriás atya eucharisztikus karizmájának a szellemében.
A másik reményt adó tény, hogy Natália nővér szerzetesrendjének még van két élő tagja, tehát nem kell újra alapítani a rendet. Egyikük itt is van közöttünk, és olyanokkal fog most az alkalom után beszélgetni, akikben megvan a hajlandóság, hogy belépjenek a rendbe, vállalják a szorosabb együtt élést.


http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/989-az-engesztelok-es-a-migrans-kerdes

2015. október 2., péntek

Égi Édesanyánk üzenete 2015. október 2-án Medjugorjéból

Medjugorje, 2015. október 2.
"Drága gyermekek! Itt vagyok köztetek, hogy bátorítsalak, szeretetemmel betöltselek titeket és újra arra hívjalak benneteket, hogy legyetek Fiam szeretetének tanúi. Sok gyermekemnek nincs reménye, nincs békéje, nincs szeretete. Fiamat keresik, de nem tudják hogyan, és hol találhatnak rá. Fiam kitárja feléjük karját, ezért ti segítsetek nekik, hogy ölelő karjaiba találjanak. Gyermekeim, ezért imádkoznotok kell a szeretetért. Sokat, sokat kell imádkoznotok, hogy minél több szeretet legyen bennetek, mert a szeretet legyőzi a halált és fenntartja az életet. Szeretetem apostolai, gyermekeim, bármilyen távol vagytok is egymástól, őszinte és egyszerű szívvel egyesüljetek az imában. Úgy bátorítsátok egymást a lelki növekedésben, ahogy én bátorítlak benneteket. Fölöttetek virrasztok és veletek vagyok mindig, amikor csak rám gondoltok. Imádkozzatok pásztoraitokért is, azokért, akik mindenről lemondtak Fiamért és értetek. Szeressétek őket és imádkozzatok értük. A Mennyei Atya hallja imátokat. Köszönöm nektek."

--
Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

74 bíboros, 102 püspök, 24 szakértő és 18 házaspár a családszinóduson

Lorenzo Baldisseri bíboros, szinódusi főtitkár pénteken tájékoztatást adott a vasárnap megnyíló, 14. rendes  szinódus munkarendjéről és összetételéről.

Összesen 270 résztvevője lesz a rendes szinódus üléseinek, hogy a pápa számára olyan megoldásokat találjon, melyek az egyház válaszai lesznek a mai kor családokat érő kihívásaira.

A 270 püspök közül 74 bíboros, köztük Erdő Péter Esztergom-budapesti érsek, aki megérkezett Rómába és szombattól a Szent Márta-ház lakójaként, mint szinódusi főrelátor vesz részt az összejöveteleken. A bíborosok mellett hat pátriárka, 102 érsek és püspök, két plébános, valamit 13 szerzetes alkotja a szinódusi derékhadat. A sui iuris keleti egyházak püspökei 15 szinódusának egy-egy vezetője, a Római Kúria 25 dikasztériumának vezetői, főtitkárok és helyetteseik, összesen 42 személy a Szentszék közvetlen munkatársait jelentik, akik „ex officio”, azaz hivatalból vannak jelen. 183 résztvevőt úgy választottak maguk a helyi egyházak, 45-en pedig pápai kinevezést nyertek. Az előbbiek között van 24 szakértő és 51 auditor, közülük 18 házaspár, akik magukat a családokat képviselik. 14-en vannak, akik más egyházakat és egyházi közösségeket képviselnek.

Országok szerinti megoszlás az öt kontinensre: Afrika 54, Amerika 64, Ázsia 36, Európa 107 és Óceánia 9 szinódusi résztvevő.

2015. szeptember 29., kedd

Amerikai homo-sztár aktív résztvevője Bergoglio „miséjének”

„Felolvasó, azaz lector: a kisebbrendű egyháziak közt az utolsóelőtti fokon álló klerikus. Az összes kisebbrendűek közül erről történik először említés, Tertulliánnál 200 körül. A felolvasó jogosult a zsoltárok és szentleckék nyilvános felolvasására a templomban, a hit elemeinek a tanítására, a kenyér és új termények megáldására” – Katolikus Lexikon, 1931

Homo-sztár olvasta a szentleckét Bergoglio „miséjén”
Nem véletlen: Az amerikai homokos-világ egyik sztárja volt az első felolvasó a szeptember 25-én a New-York-i Madison Square Gardenben bemutatott „pápai” „misén”. A hírnek, amit a média Európában elhallgatott, Amerikában nagy visszhangja volt. Különösen a homo-aktivisták öntötték el az internetet meglepett és örvendező bejegyzéseikkel. Bergoglio a homoszexuálisok felé tett eddigi híres-hírhedt megnyilvánulásaira a koronát tette fel ezzel.
A lektor neve Mo Rocca, szatíra-író, színész és tévériporter, akit az amerikai közönség mostani liturgikus fellépéséig elsősorban a homoszexualitásról vallott katolikus tanítás nagy ellenségeként és a homo-„házasság” aktív pártolójaként ismert. Amikor 2011-ben New York állam kétes körülmények között bevezette a homo-„házasságot”, Mo Rocca ezt lelkendezve így kommentálta: „Egy ilyen történelmi eseménynél jelen kell lenni … felejthetetlen és megható.”
Egy magát nyíltan homoszexuálisnak valló és a közmédiában naponta ilyenként szereplő ember jelenléte a „pápai” emelvényen, előreláthatóan jogos felháborodást és ellenkezést váltott ki a katolikusok körében. West atya, aki a család és az életvédelem területén aktívan tevékenykedik, internetes bejegyzésében ezt írta: »Szolgálatot teljesíthet-e lektorként egy „pápai” „misén” olyan valaki, aki az Egyház tanításából gúnyt űz?« A Vatikán azonban vállalta a katolikusok bosszantását, mert a homo-világ és a média tapsai fontosabbak voltak a számára.
A homoszexuális csoportosulások aktivistái leplezetlen lelkesedéssel fogadták a hírt. Egyikük, egy ismert komikusnő, ezt írta: „Ez nem vicc. Mo Rocca nyitja meg a misét a pápa számára. Óh, Istenem!” Egy másik homo-veterán Rocca fellépését úgy értékelte, mint »pápai szignált az egyháznak a homokosokkal szembeni nyitásáról. Mocca fellépése első lektorként a „pápai” „misén” igazolta, hogy Beroglio 2013 júniusi híres kijelentése: „Ki vagyok, hogy ítéljek?”, grandiózus volt.«
„Nehéz elhinni, hogy azon felelősök előtt, akikre az a kényes feladat hárult, hogy a személyeket kiválogassák a liturgikus feladatok elvégzésére, nem voltak ismertek Mo Rocca homoszexuális aktivitásai. Ezért inkább az a valószínű, hogy a döntést tudatosan és célzatosan hozták meg. Sőt, még ennél is több: hogy ez a Vatikán homoszexualitással kapcsolatos stratégiájának egyik részét képezte” – írta a Correspondenza Romana.


Olvasva az elmúlt évtizedek történéseit, köztük nem csak a száraz híreket, de olyan tanulmányokat is, mint Don Villa írásait, majd Bergoglio ténykedéseit a homokosokkal kapcsolatban (ezek közül néhány itt olvasható:
Ricca-ügy, Sucunza-ügy, Bergoglio kormányzási stílusa
Ferencnek nincs semmi mondanivalója az abortuszról és a homo-„házasságról”
A Vatikán bírálja a homoszexuálisokról hozott ugandai törvényt)
én inkább úgy vélem, hogy ennek az aktív homoszexuálisnak, az interneten róla feltett képek szerint csaknem pornó sztárnak, a szerepeltetése, magának Bergoglio-nak az ötlete és kívánsága volt. És az sem nyújt vigaszt, hogy tudom, hogy Bergoglio nem pápa, az ő „istentisztelete” nem mise, az ő liturgikus ünnepei nem katolikus liturgikus ünnepek, és nem is Istennek, hanem éppen ellenkezőleg, a Sátánnak szólnak. Csakhogy a világ ezt nem tudja, ők azt hiszik, hogy Krisztus Egyházát, földi helytartóját látják maguk előtt. Vagyis Bergoglio nem menthető fel a nyilvános blaszfémia, Isten és az Egyház kigúnyolásának a bűne alól sem.
Amit kicsit nehezebb megérteni, az a többi résztvevő és a világ úgymond katolikusainak a viselkedése. Egyfelől hogyan lehet, hogy például Guido Marini, a „pápai” szertartásmester részt vesz ilyesmin. Másfelől hogyan lehetséges, hogy a „katolikusok” elhiszik, hogy ez a szekta, ez a Bergoglio Krisztus igaz Egyháza, illetve Krisztus igaz helytartója? És mivel elhiszik, vajon milyen elképzelésük lehet Krisztusról, a Szentlélekről és Krisztus szent és szeplőtelen Egyházáról?


(forrás: www.katholisches.info – 2015. szeptember 29.)
http://www.katolikus-honlap.hu/1502/newyork.htm

Sajtókonferencia a hamis prófétával a Philadelphiából Rómába visszatérő repülőgépen

Imádkozó néppel találkoztam... sajtókonferencia a fedélzeten - ANSA

Vasárnap este nyolckor indult a pápa repülőgépe Philadelphiából, és a nyolc órás utazás során közel egy órás sajtókonferencia keretében válaszolt Ferenc pápa az újságírók kérdéseire.
Az USA-ban egy imádkozó népet láttam
Először a Time Magazine kérdezte arról a pápát, hogy mi lepte meg leginkább az Egyesült Államokból.
„Az emberek  melegsége és közelsége. Ez nagyon szép, bár más és más módon nyilvánult meg. Washingtonban meleg, de egy kicsit hivatalos volt a fogadtatás, New Yorkban egy kicsit túlzó, és végül Philadelphiában nagyon kifejező. Nagyon megérintett a jóságuk, a fogadtatás, a szertartásokon a hit és a vallásos lelkület. Az emberek imádkoztak, ez nagyon de nagyon megérintett engem és ez szép! Semmi sértő, bántó dolgot nem tapasztaltam. Jól neveltek és folytatni kell a munkát ezzel az imádkozó néppel együtt, továbbra is. Közel kell lenni hozzájuk, a néphez. Ezt a kihívást az Egyesült Államok népe jól megértette”.
A pedofíliáról keményen beszéltem, nem lehet takargatni!
Egy philadelphiai újság a pedofília kapcsán kérdezte, miért érezte szükségét, hogy a püspököket vigasztalja és erősítse.
„Washingtonban találkoztam az összes amerikai püspökkel. Tudom, hogy mennyit szenvedtek ettől ők, hiszen az egyház emberei, ők igaz pásztorok. A Jelenések könyvével szóltam hozzájuk, hogy „a nagy üldöztetésből jöttetek”. Mert ami történt, az nemcsak érzelmi szenvedés, hanem aposztázia, hitehagyás, mintegy szentségtörés. A visszaélések, mint tudjuk, mindenütt jelen vannak, a családokban, a szomszédoknál, a tornatermekben, az iskolákban…, de ha azt egy pap követi el, akkor ez azért súlyos, mert azzal a gyerekkel él vissza, akit Isten szeretete felé kellett volna vezetnie, de ehelyett eltaposta őt. Elárulja így az Úrtól kapott hivatását, az egyház ezért is erős most ebben: nem takarhatja be a vétkeseket. Ilyen értelemben keményen beszéltem.”
A bűnét meg nem bánó papokról és a megbocsátásról szólva Ferenc pápa kifejtette: „Ha valaki bűnt követett el, és tudja ezt, de nem kér bocsánatot, akkor én imádkozom érte, hogy Isten ne tartsa számon a vétkét. Én megbocsátok neki, ám neki is meg kell nyílnia, mert mindaddig, amíg ő belülről kulccsal bezárkózik, elzárja magát a megbocsátástól. Azokat a megsértett családokat, amelyek nem tudnak megbocsátani, én megértem. Egy meggyalázott lány anyja ezért átkozta az Istent és lett ateista, majd így halt meg. Én megértem ezt az asszonyt. De mennyivel inkább megérti őt az Isten! Biztos vagyok abban, hogy az Isten befogadta azt az asszonyt. Én tehát nem ítélem meg azt, aki nem tud megbocsátani”.

http://hu.radiovaticana.va/news/2015/09/29/sajt%C3%B3konferencia_ferenc_p%C3%A1p%C3%A1val_r%C3%B3m%C3%A1ba_visszat%C3%A9r%C5%91ben/1175683


„Nem sokkal az után, hogy Egyházam magját megszentségtelenítették, össze fogják gyűjteni az összes többi Keresztény vallásokat, és egy új ökumenikus szektát fognak kiagyalni, ami ahhoz a nyilvános nyilatkozathoz fog vezetni, amely tagadni fogja a Pokol létezését. Majd miközben visszafelé dolgoznak, szembe az Igazsággal, pontosan az ellenkező irányba, minden hívőnek azt fogják mondani, hogy a bűn nézőpont kérdése, és hogy azt az áteredő bűn miatt lehetetlen elkerülni. Ezért azt fogják mondani nektek, hogy ez nem olyan dolog, amiért aggódnotok kellene. Magának a bűnnek új meghatározást fognak adni. Amint ez megtörténik, minden erkölcsi érzés ki fog halni. Amikor az erkölcsöt már nem tartják fontosnak, akkor a bűn elburjánzik. A bűn el fog terjedni, megnövekszik, míg csak a társadalmi rend teljesen fel nem bomlik, és azok, akik hűek maradnak Egyházamhoz – az Igaz Egyházhoz – a rémület látványát fogják átélni. Az emberek a bűneikkel fognak büszkélkedni, nyíltan fognak kérkedni erkölcsük hiányával, és az új világvallás azt fogja előírni, hogy a bűn sohasem gátol vagy károsít meg benneteket Isten szemében. Az isten, akire ők hivatkozni fognak, maga a Sátán lesz, de ők ezt nektek sohasem fogják megmondani. Ahhoz, hogy kigúnyoljanak Engem, be fogják nektek mutatni az Antikrisztust, akit lelkesen fognak fogadni, mivel a hamis próféta meg fogja tapsolni és bálványozni fogja őt.” (2014. április 4. péntek, 23:20)
„Hamarosan azt fogják hivatalosan bejelenteni a Pokolról, hogy egy olyan hely, ami nem létezik. A lelkeknek azt fogják mondani, hogy Isten minden gyermeke meg fogja kapni az Örök Életet, amennyiben méltányos és méltóságteljes életet élnek – függetlenül attól, hogy hisznek Istenben, vagy sem. De ez egy hazugság lesz. A Pokolból nincs visszaút. Az egy örökkévalóság.” (2014. január 12. vasárnap, 20:28)


Isteni Megbocsátás



"Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is." I János 2:1


"Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára." Máté 26:28


"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." I János 1:9


"Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet
megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg."
Zsoltárok 103:2-4


"Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.
Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.
Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket."
Zsoltárok 103:8-12


"Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé." Zsidók 8:12



A megbocsátásról, avagy Hogyan éljünk?


Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Kolosséiakhoz 3:13


Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik...Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Lukács 6:37


Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened atyádfia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki.
És ha naponta hétszer vétkezik ellened, és hétszer tér vissza hozzád ezt mondva: Megbántam - bocsáss meg neki."
Lukács 17:3-4


Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened,
hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat.
Máté 5:23-24


Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: "Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ." (A parázna asszony története) János 8:7


Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: "Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?"
Jézus így válaszolt: "Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.
Máté 18:21-22


Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok.
Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
Máté 6:14-16




További Idézetek


Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették őt, és a gonosztevőket: az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől.
Jézus pedig így könyörgött: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin.
Lukács 23:33-34


"Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!
Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani."
Ézsaiás 55:6-7


"És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, Ővele (Jézus Krisztus) együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket.
Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára."
Kolosséiakhoz 2:12-13


"Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz Őbenne, az Ő neve által bűnbocsánatot nyer." Apostolok Cselekedetei 10:42-43


"Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.
Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét."
II Korinthusbeliekhez 5:18-19

"A kiben van a mi váltságunk az Ő (Jézus Krisztus) vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint." Efézusbeliekhez 1:7


És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Jakab 5:15

Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Efézusbeliekhez 4:31


Akinek pedig ti megbocsáttok, annak én is megbocsátok. Mert amit én megbocsátottam, ha volt mit megbocsátanom, az tiértetek volt Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a Sátán. II Korinthusbeliekhez 2:10