2018. június 14., csütörtök

Elsőszombatokon továbbra is lesznek szentmisék a Szent Anna-réten

Kedves Engesztelő Testvérek!
Mindig is így volt, de most különösen is olyan időket élünk, amikor mindenkinek a személyes döntéseiért kell vállalnia a felelősséget.
Bennem az érlelődött meg a ti hozzászólásaikat olvasva, és sokakkal tanácskozva a kérdésről, hogy én elsőszombatonként továbbra is szentmiséket fogok bemutatni a Szent Anna-réten. Jónéhány évvel ezelőtt többünkben az érlelődött meg, hogy szükség van az ott bemutatott szentmisékre, és évek alatt csak megszilárdult bennünk ennek a fontossága. Én akkor a saját templomomban Cönákulumokat hagytam abba ennek kedvéért, amelyeknek a hiányát mindmáig érzem. Aki nem ismerné, a Cönákulumokon a szentmise és a rózsafüzér elimádkozása mellett a Szűzanyának való odaszentelődésünket újítjuk meg. Az ilyen Cönákulumoknak a Máriás Papi Mozgalom kék könyve alapján éppen az a legnagyobb hatása, hogy a gonosz hatalmát megtörik. A Szűzanya az, akinek már az ősevangéliumban megígértetett, hogy széttiporja az ősi kígyó fejét. A következő elsőszombatokon ilyen Cönákulum keretében szeretném a szentmiséket bemutatni a Szent Anna-réten. Mindenkit szeretettel várok ezekre, hiszen egyre jobba látjuk, hogy a Szűzanya tudja csak széttiporni annak a kígyónak a fejét, amely az engesztelők közé is beférkőzött megosztottságot okozva – eddig csak lappangó, az utóbbi időkben immár az engesztelők szélesebb körének is látható formában, köztük nem kis zavarodottságot okozva.
Tiszteletben tartom azok döntését, akik a Kútvölgyi Kápolnában akarják tovább folytatni a szombati engeszteléseket. Örülni is tudok annak, hogy ott is komolyabban beindulnak az engesztelések, és a szentségimádások. Hál’ Istennek az engesztelő szentségimádások az Eucharisztikus Kongresszusra készülve országosan is egyre nagyobb lendületet vesznek. Nemrég vettem részt az Eucharisztikus Kongresszus egyik előkészítő összejövetelén az Országos Lelkipásztori Intézetben, ahová hivatalosak voltak azoknak a helységeknek a felelősei, ahol egésznapos, vagy 24 órás szentségimádások vannak. Megosztottuk egymással ezeknek a tapasztalatait.  Én magam is szorgalmaztam – már évekkel ezelőtt, miután beindult Vácon az örökimádás –, hogy a Kútvölgyi Kápolna is méltó helye lehetne az örökimádásnak. Úgy látszik, ennek mostanra jött el az ideje. Imádkozom azért, hogy a Szent Anna-réti engesztelők egy csoportjának a segítségével az örökimádás ott is beindulhasson, vagy legalábbis az eddiginél nagyobb lendületet nyerjen.
Azt tartom csak fontosnak, hogy azok, akik a jövőben szombatonként illetve elsőszombatonként akármelyik helyen is imádkoznak, ezt ne pártoskodásnak éljék meg, hanem a közös cél – a Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolnájának a felépülése – különböző helyszíneken való megélési formájának.
Hogy pontosan hány órakor lesznek a Szent Anna-réten a továbbiakban az elsőszombati misék, az még egyeztetésre vár. A magam részéről még azt is el tudom képzelni, hogy a két helyszín időpontját is egymáshoz igazítjuk, hogy aki mindkettőn részt szeretne venni – volt, aki ezt már kifejezte – legyen rá lehetősége. Más atyák is jelezték, hogy ők is szándékoznak ott továbbra is szentmiséket bemutatni, de ezek rendje majd kialakul, és az Engesztelők Lapján hírt adunk róla. Várjuk a szervezéshez az ajánlkozókat.
Kérem mindnyájatoktól, hogy végezzetek kilencedeket, imádkozzatok kitartóan a Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolna mielőbbi felépüléséért és az engesztelők egységéért, mert a szeretetegységben való engesztelés kedves Isten előtt.
Imádságos szeretettel: József atya
http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1334-anna-reti-misek-19-elsoszombatokon-tovabbra-is-lesznek-szentmisek-a-szent-anna-reten

2018. június 10., vasárnap

Brazília: megtiltották a futballistáknak az imádságot és keresztvetést!

Az „O Globo” brazil napilap szerint a brazil labdarúgó-szövetség megtiltotta a közös imát mind a pályán a meccsek előtt, mind a szállodában. A vezetőség a csapaton belüli felesleges feszültségek elkerülésével indokolta döntését.

A döntés nyomán a brazil válogatott tagjainak a néhány nap múlva kezdődő oroszországi labdarúgó-világbajnokságon le kell mondaniuk korábban megszokott vallásos gesztusaikról.

A brazil futballisták többsége a szabadegyházak (pünkösdi gyülekezetek) tagja, a katolikusok kisebbségben vannak.

A futball legnagyobb sztárjai nem félnek nyíltan megvallani Istenbe vetett hitüket. A korábbi világbajnokságokon a játékosok gyakran használtak vallásos szimbólumokat. A brazil futball sztárja, a huszonhat éves Neymar „100% Jesus” feliratú fejpántjával hívta fel a figyelmet, ami már a 2016-os Rio de Janeiró-i Olimpiai Játékokon sem tetszett a NOB tagjainak. A FIFA-nak már évekkel ezelőtt be kellett tiltania az ilyen típusú „manifesztációkat” a világbajnokságokon.

A brazil csapatot ugyanakkor korábbi világbajnokságokra az evangéliumi egyházak lelkészei is elkísérték. A védő Lúcio például, aki a Bayern München és az Internazionale Milano csapatában is játszott, a 2002-es, 2004-es és 2010-es versenyekre saját lelkészét is magával vitte. Az is megszokott volt, hogy a pünkösdi felekezethez tartozó játékosok közösen imádkoztak az edzéseken, valamint a meccsek előtt és után is. A csapat többi tagját ez nem zavarta.

A brazil labdarúgó-szövetség szigorú belső előírásai már érvénybe léptek. A szövetséget, mint hangsúlyozzák, nem érdekli a játékosok magánélete, azonban ettől kezdve a világbajnokságokon és a csapatmunka terén „világi” szellemnek kell érvényesülnie. Ennek ellenére a játékosok a pályára való bevonulásuk előtt közösen fogják kérni Isten oltalmát. Ez a vallási hovatartozástól független szokás a csapatban.
Fordítás: Koncz Éva

Forrás: Ekai.pl   -   Fotó: O Globo   -   Magyar Kurír

2018. június 9., szombat

A püspök újra kimondta: Ferenc pápa egy ellenpápa

Az egyházban lévő jelenlegi válságot csak azzal lehet orvosolni, ha egy csoportnyi bíboros érvénytelennek nyilvánítja "Kegyelmes Ferenc pápa" 2013-ai kinevezését - írja június 2-én személyes “abyssum.org” blogján a 94 éves René Gracida, aki a texasi Corpus Christi nyugdíjba vonult püspöke.

Már áprilisban is kimondta, hogy számára Ferenc pápa egy ellenpápa.
Gracida szerint bizonyos bíborosok, beleértve Jorge Bergogliót is, megszegték a kánoni törvényeket azzal, hogy megkezdték azt a cselszövést, amit később csak "sankt galleni maffiának" hívtak, ezért pedig exkommunikálni kell őket.
https://gloria.tv/article/jDQuYeEZf7Yv4nzzS9riNN3FH

2018. június 8., péntek

Szent Anna-rét (és) (vagy) Kútvölgy?

Tisztelt Engesztelők!
Bocsa atyával beszélgetve, az ő  biztatására írom a következő sorokat. Azt szeretném leírni, számomra mit jelent a Szent Anna-rét.
Néhány éve abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy csatlakozhattam a Szent Anna-réti engesztelő közösség szombatonkénti miséihez, majd az azt követő szentségimádásokhoz. Az odajárókkal együtt hiszem én is, hogy a Szűzanya meghívására tettük ezt.
Most úgy alakult, hogy előre nem látható ideig nem lesznek misék és szentségimádások a Szent Anna-réten. Akik eddig oda szervezték ezeket a miséket és szentségimádásokat, úgy határoztak, hogy átmennek a kútvölgyi kápolnába. Egy nagyszerű és csodálatos munka és küzdelem, imaharc látszik vesztésre állni.  Isten azonban pontosan tudhatja a kápolna felépülésének időpontját, ahogy a magyar engesztelés kibontakozásának menetét is ismerheti. Mivel pedig az idő kereke megváltoztathatatlanul előre forog, felfogható úgy, hogy mindezek kiteljesedéséhez talán épp a mai napon állhatunk a legközelebb.
„Szeretném minden ház kapujára arany betűkkel felírni, Magyarország nem pusztul, hanem tisztul.” – olvasható Natália nővér üzeneteiben. Igyekszem hinni ebben akkor is, ha „a másik oldal” mostanság agyafúrtabbnál agyafúrtabb támadásokat vetett be Magyarország és az engesztelők ellen is. A „másik oldal” alatt természetesen nem emberi személyeket értek, hanem evilág fejedelmét, ahogy Krisztus nevezte a sátánt és bukott angyalait.  A hadat ugyanis ők viselik ellenünk, engesztelők, magyarok és az emberek ellen, nem pedig más, hús-vér emberek – amit a „gonosz oldal” egyébként szüntelenül próbál elhitetni velünk. Hogy folyton okoljunk és hibáztassunk valakit – ez aztán a gonoszság hatalmai malmára hajthatná a vizet, újra és újra.
Ha pedig ebben „a játékban” valaki nem akarna részt venni, a „gonosz oldal” minden eszközt megragadhat, hogy bevonja mégis valamilyen módon.  Ez az állapot talán a választások körüli viták során, az elmúlt évben éleződött ki ennyire Magyarországon. A láthatatlan, gonosz hatalom határozott célja lehet, hogy szembefordítson minket egymással. Hogy kritikusan, rosszallóan és támadóan, vagy éppen közönyösen és elzárkózóan nézzünk egymásra. Ebben pedig sajnos komoly sikereket érhetett el az elmúlt évben.   Oka lehet ennek a támadásnak Magyarország ébredése. A sötétség hatalmai – úgy tűnik – a korábban bevált kísértések helyett a harcot választhatták ellenünk – melynek jól látható nyoma lehet az is, hogy mi is harcolni kezdtünk egymás ellen.
Mintha az elmúlt évben kiéleződött volna a látásunk a másik szemében való szálka-keresésre. Így történt ez a politikában, majd lecsapódott a mindennapok szintjére és sajnos az engesztelők körébe is beszivároghatott. Egy pillanatig sem gondolom, hogy erről közülünk bárki is tehet! Egyszerűen a magyar és azon belül  is talán a Szent Anna-réti engesztelés is megerősödhetett, melyre a gonoszság hatalmai olyan körmönfont támadást indíthattak, amire nem voltunk, és nem is lehettünk felkészülve. Ám ennek a küzdelemnek koránt sincs még vége!
Mindezen túl a Szent Korona Lovagrendre óriási feladat, munka és felelősség hárult. Ugyanez mondható el a szentségimádások szervezőiről. Mi pedig jó néhányan talán nem tudtunk eleget segíteni nekik ebben.
Ami pedig az országosan elmérgesedett közélet légkörét illeti: a másik szemében való szálkakeresés ellen az egyik legbeváltabb orvosság számomra, a saját szememben való gerenda meglátása.  „Minden rossznak te vagy az oka” – mondogatta játékosan, gyerekkoromban nagyapám.  – Nagyokat nevettünk rajta, hiszen akkora képtelenség, hogy nagyapám pontosan kifejezhette vele, hogy semmilyen kisebb rosszban nem tart vétkesnek egyáltalán. „A minden rossznak én vagyok az oka” vállalása komoly kegyelmi ajándékokat hordozhat.  Ha ugyanis „minden rossznak én vagyok az oka”, akkor a másikat onnantól csak szeretni tudom. Akkor ő nem lehet hibás, s ahogy őt így felmentem, azon nyomban felmenthet engem is az Isten. „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!” – Ez a megbocsátás pedig kiengesztelődést, engesztelést is jelenthet.
Ha „minden rossznak én vagyok az oka”, akkor nincs bennem büszkeség - amiért a másik ember kritikája rosszul eshet, s amiért válaszul kritikusan, támadóan állhatok vele szemben.   Ha „minden rossznak én vagyok az oka” – megtanulhatok szeretni, megbocsátani, kicsivel is beérni, és minden jót, magát az életemet is  ajándéknak tekinteni. Mert, ha „minden rossznak én vagyok az oka”, akkor nem támadok, nem kisebbítek, nem kritizálok, nem okolok másokat, s ha engem támadnak, okolnak, bántanak, akkor örülök, hiszen végtére is igazuk lehet – ezért aztán hálával és szeretettel, „kenyér visszadobásával”viszonozhatom a támadást.  „Minden rossznak én vagyok az oka.” – Ezt tudni és tudatosítani felszabadultságot okoz. Köze sincs az önmarcangoláshoz. Egy megnyugtató állapot inkább, ahonnan jól látható, hogy van mit jóvátennem imádságos, alkotó csendben egy életen át. – A szememben a gerenda, a bűn s talán az eredendő bűn meglátásának és eltávolításának is kísérlete lehet ez, melyre egyenesen Istentől jöhet a bocsánat és a kegyelem.  Sajnos ritkán sikerül igazán.
Aki eddig káromkodott, az dicsérjen, aki lopott, az adjon, aki gyűlölt, az szeressen, aki a testének élt, éljen a léleknek.. stb!” – Kapta az engesztelés gyakorlatáról látomásos üzenetben Natália nővér S tehát azt is, hogy az engesztelés nemcsak ima, de gyakorlat is.
A Bencések jelmondata: Ora et labora – sokat segített nekem ebben. Vagyis, hogy az imát munka közben is végezhetem, vagy gyalogolva, buszon, villamoson, vonaton és bárhol, hangosan és hangtalanul egyaránt. Ima és gyakorlat, mely a hétköznapok minden órájára vonatkozhat és a szentmisében és a szentségimádásban csúcsosodhat ki.
Az benne a különleges, hogy nem nehezebb, hanem könnyebb így a nap. Ahogy három rózsafüzért is könnyebb elmondanom egy nap alatt, mint egyet – ahogy Maksó Péter atyától hallottam nem is olyan régen, és gyakorolni kezdtem, azóta. Így az engesztelés az egész napomat kitöltheti és bearanyozhatja. A másokkal való jó viszony kialakítása és a munka is könnyebben megy így. A munka közbeni, szinte állandó imádságban, valamint rossz tulajdonságaim jóra váltásában óriási lehetőségek rejlenek. Hiszen Natália nővér üzenete az engesztelésről így valóban mindennapi gyakorlattá válhat.
Fontosnak tartom az imákon és mindezeken túl, hogy mi magyarok és engesztelők, ahogy Krisztus kérte tanítványait: Szeressük egymást. Ez is engesztelés, a gyűlölet, a harag és a közömbösség, az ítélkezés, a másik ember szemébe, vagy háta mögött mondott nem dicsérő szavak, a szeretetlenség ellentétének gyakorlata.
Ennek pedig meg lehetne találni a módját és az alkalmait. A Szent Anna kápolna melletti tűzrakó helyek kiváló helyszínül szolgálhatnának nekünk ehhez. Az imákat pedig nemcsak mondani, de énekelni is lehetne. Ahogy Molnár V. Jóska bácsi szokta mondani, aki nem énekel, annak bepókhálósodik a lelke. Sok szép, régi magyar imádságos éneket tanulhatnánk és gyakorolhatnánk ott! Összeköthetnénk ezeket aztán akár különböző alkotó mesterségek gyakorlásával, s közben énekelt, régi magyar imákkal is.
Egymás szívből jövő, feltétel nélküli szeretetéhez, a barátsághoz, a kölcsönös tisztelet a megbocsátás és a bocsánatkérés is hozzátartozhat. Bocsánatot kérek tehát ezúton is a jóságos Istentől és minden engesztelő társamtól, akit szóval, hangsúllyal, rosszalló arckifejezéssel, közömbösséggel, elutasítással, indulatossággal, rossz gondolattal, a szemébe, vagy háta mögött mondott nem dicsérő szavakkal, szeretetlenséggel vagy éppen az idei, Szent Anna-réti május elseje szervezési hiányosságaival, és egyéb mulasztásokkal, esetleg figyelmetlenségemmel megbántottam, vagy indulatossá tettem!
Néhány barátommal az idei, Szent Anna-réti május elseje szervezésébe minden erőnket és tudásunkat igyekeztünk beleadni. Ennyire tellett – egyelőre. A hibáinkból jövőre tanulni szeretnénk!
A május elsejéről még:
Natália nővér idevonatkozó üzenetein túl május a Szűzanya hónapja, ahogy minden hónap első napja is az övé. Ő Május Királynője, és Natália nővér üzenetei szerint a Világ Győzelmes Királynője is. A nem olyan távoli múltban május elseje az egyházban, hivatalosan a Szűzanya evilági férje, Szent József napja lett.
Natália nővér üzenetei szerint azért fontos ezen a napon a Szűzanyának, mint Világ Győzelmes Királynőjének megadni a nyilvános tiszteletet és elismerést, mert ez az a nap, amikor a gonoszok Isten ellen törnek. S bizony a munka ünnepéről és egy rosszhírű titkos társaság, az illuminátusok megalakulásáról is ismert ez a nap. Korábban azonban Fülöp és Jakab apostolok napjaként tartották számon, de a tél utáni, egyik első nagy természetbe - szabadba vonulás napja is volt, és persze maradt is a mai napig. A néphagyományban, nem is olyan régen – szerelmi ajándékként - a magyar fiúk májusfát állítottak a lányok udvarán.  A falu főterére állított májusfákat pedig pünkösdkor körültáncolták. A május elsejéhez kapcsolódó hagyományok a vallás köré összpontosultak a magyar múltban, évszázadok óta.  Aztán jött a kommunizmus és kisajátította az ünnepet, régi tartalmától megfosztva, új, minden szentségektől mentes, hagyományoktól és vallástól megfosztott jelentéseket erőltetve rá. És sajnos így maradt ez a mai napig. Május elseje továbbra is piros betűs ünnep és munkaszüneti nap, csakhogy minden szent és hazafias tartalom nélkül. Ha pedig már a munka ünnepévé tették, az egyház, nyilván, hogy javítson a helyzeten, munkás Szent József napjaként kezdte el ünnepelni. Ám ez a kezdeményezés sem tudta elnyomni és felváltani az istentelen tartalommal felruházott „jelentéseket”.
Szent József és a Szűzanya, a szent család tagjaiként sokkal közelebb állhatnak egymáshoz és Krisztushoz odafent a Mennyben, mint ahogy azt mi ebből a világból el tudnánk képzelni. Ha pedig valaki csak ötletként veti is fel, hogy ünnepeljük meg a Szűzanyát (és természetesen Szent Józsefet, vagy akár Fülöp és Jakab apostolokat is újra) ezen a napon, és változtassuk újra szentté e piros betűs, ám csúnyán elistentelenedett régi ünnepet, akkor az egy csodálatos ötlet lehet. Azonban Isten kegyelméből kapott látomásos üzenetek vonatkoznak erre!  A Natália nővér látomásainak egy részét ismerő XII. Pius pápa, a Világ Királynőjének napját május 31.-re tette.  Május elsejéhez hozzányúlni talán már akkoriban is kockázatos vállalkozás lehetett volna.
Mindemellett a május 31.-i Világ Királynője napja előtt egy hónappal miért is ne ünnepelhetnénk a Világ Győzelmes Királynőjének napját? A katolikus naptár – hála Istennek – tele van Szűzanya ünnepekkel.
A Szent Anna-réti közösség egy része (majd elválik, hogy milyen hányada) a múlt hét óta, szombatonként 1 órától a Kútvölgyi kápolnában vesz részt a miséken. Mások a Szent Anna-réti kis kápolnánál imádkoznak ugyanekkor. Magam részéről mindkét helyszínhez szívesen csatlakoznék, ha időben megoldható lenne valahogy.
A madárcsicsergéstől vagy éppen szánkózó gyerekek örömétől átitatatott, derűs hangulatú Szent Anna-réti misék máris hiányozni kezdtek.  Az éjszakai szentségimádásokon pedig, különleges élményekben lehetett részem. Volt, hogy az elsőre veszedelmesnek látszó éjszakai hangoskodók közül néhányan megálltak a kápolna előtt és imádkozni kezdtek.  Voltak, akiknek ajtót nyitottunk, és voltak köztük, akik letérdeltek az Oltáriszentség előtt és énekeltek. A tűzrakó helyeknél is gyakran akadtak, akik csendesítették társaikat, hivatkozva arra, hogy odabent imádkoznak és szentségimádás folyik.
A kápolnaépítés korai történetében, a 40-es években még olyan terv is szerepelt, hogy a kirándulók és a síelők miatt is fontos lenne, hogy a kápolna felépüljön, többek közt a vasárnapi misemulasztások elkerülése végett.
A mostanáig tartó Szent Anna-réti misék és szentségimádások az odajáró fiataloknak is adhattak valamit. Mindezen túl sok ezer honfitársunknak adhattak hitet és erőt, a minden bizonnyal valóban a világ békéjére kiható, ezen a helyen kieszközölhető és kiengesztelhető láthatatlan kegyelmek mellett.
Látnok ugyan nem vagyok, de vannak misztikus álmaim. Mielőtt a Szent Anna-réti misékre járó közösséghez csatlakoztam, egy ilyen, nagyböjt utáni, rám erősen ható misztikus álomban láttam, hogy a Szent Anna-réti imádságos jelenlét akadályozza a 3.-világháború kitörésén dolgozó démonok munkáját. Az álom utáni napon a Szent Anna-réti május elsejére indultam lóháton. Útközben a Szűzanya mentett meg egy kis híján halálos balesetből, és szintén misztikus élmény, hogy utána a gyógyulásban is segített.
Lehetnek ugyan a démonok mégoly erősek is, ám Krisztus és Égi Édesanyánk, a Mennyország és az Angyalok Királynéja valamint Magyarország Királynője bizonyosan erősebbek náluk. Csak kérnünk kellene Őket, ahogy eleink tették: Komolyan és gyakran, megfelelő helyeken és sokan! Régi magyar himnuszunk is Égi Édesanyánkhoz szól.
A feltétel nélküli szeretet legjobb példája az édesanyai szeretet lehet ezen a világon. Rá mindig számíthatunk, akkor is, ha nagy bajban vagyunk és mindenki cserbenhagyott minket már, s akkor is, ha nagy rosszat csináltunk – Ő ott áll és nem engedi el a kezünk. Az édesanyák lehetnek képesek arra talán egyedül a világon, hogy mindig azt a kicsi, tiszta, bűntelen gyermeket lássák bennünk, akit ők a világra szültek.
Égi Édesanyánk, aki minden édesanya édesanyja is, Natália nővér üzenetei szerint minket, magyarokat egyenesen a tulajdonának tekint.
Nem is olyan régen, mikor Magyarország az Apostoli Királyság volt és hivatalosan és mindenütt kimondva is a Szűzanya országa voltunk, elődeink gyakrabban kérték az Ő közbenjárását és segítségét: Magyarország pedig nagy és erős volt.
Talán sok helyen és sokan kérjük Őt ma is, hogy segítsen, de talán mégsem annyian és annyira gyakran, amint elődeink tették, és mégsem elegen azokon a helyeken, ahol talán a legfontosabb lehetne.
A székelyeknek ott a Csíksomlyói búcsú, ahol rengeteg magyar összegyűlik, aztán ugyanúgy haza is megy, ám a következő évben újra eljön. Nekünk is lehetne ilyen helyünk, talán a Szent Anna-réten és talán éppen május elsején. A Szent Anna-réti közösség jó gazdája volt, lehetne is ennek a helynek. Innen aztán az idelátogató zarándokok még a csíksomlyói búcsúra is elérhetnek. Barátaimmal mi is megtettük többször ezt az utat, éppen a Szent Anna-rétről indulva május elsején – félig gyalog, félig lóháton teljesítve a távot.
Az idei május elsejére a határokon túlról is sokan érkeztek. A Világjáró Fatimai Szűzanya szobrot elhozó Fülöp-szigeteki csoport 800 skapulárét osztott ki ajándékba. Talán soha nem lehettünk ennyire sokan a Szent Anna-réten.    S, hogy az ideérkezők némelyikének szellemisége, finoman szólva bizonyos kívánnivalókat hagyott maga után? A csíksomlyói búcsúba érkezőkkel is hasonló lehet a helyzet. Ám a Csíksomlyói Szűzanyából áradó szeretet erősebb, minden háttérben settenkedő démoni hatalomnál. S nyilván az Ő meghívása vonatkozik minden odaérkezőre, és nem a démonok csábítása.  Ez pedig érvényes lehet a Szent Anna-rétre látogatókra is! Miért is ne tudna az égi királynő megtéríteni olyan bűnösöket is, akiket mi reménytelennek látunk.
Ezen túl Natália nővér üzenetei az egész magyarság, sőt a világ megtéréséről is beszélnek. A Sátán letaszításáról. Mert meg van írva, hogy az Égi Édesanya lesz, aki eltiporja a démonok fejedelmének a fejét, akivel szemben mi egyelőre vesztésre állunk.
Az idei május elsejét követő hétvégén a XII. kerületi Szent László templom közössége Kocsis atya vezetésével először ajánlotta fel és vállalta a teljes, hétvégi szentségimádás megszervezését és lebonyolítását. Csodálatos előrelépésnek látszott ez. Aztán a Szent Anna-réti misékre járó közösség a következő héten váratlanul „levonult” a Kútvölgyi kápolnába. A Kútvölgyi kápolnában azonban András atya személyében végre állandó pásztora lehet a közösségnek. Ráadásul Natália nővér annak idején üzenetben kapta azt is, hogy míg a kápolna nem áll, a Regőczi István atya által épített kútvölgyi kápolna alkalmas lehet az engesztelésre. Mindent meggondolva tehát előrelépés lehet ez is. A Szent Anna-rét, a XII. kerületi Szent László templom és a Kútvölgyi Kápolna, mintha szoros egységbe tartoznának.
A Kútvölgyi kápolnában tartott miséken való részvétel mellett, a Szent Anna-réti kápolnánál, az első szombati misékről sem kellene talán megfeledkeznünk teljesen! Ezen túl a Szent Anna kápolna előtti imák és esetleg a szentségimádás is, ha rövidebb időtartamokkal is, esetleg folytatható lehetne még!
Tisztelettel és Szeretettel!

Engesztelő testvéreim!

Kérlek benneteket nézzetek a szívetekbe, ahogy Jézusunk kéri,  „Tedd a lelkiismereted mérlegére" és tudni fogod a választ.
Amit a mi Urunk kimond az mindig Igaz, nem az emberek érzéseit, szándékait kell elfogadnunk, hanem az Égiek akaratát. A mi Drága Édesanyánk kérése úgy hangzott el a-30-as években, hogy támogatta Őt ebben Szent Fia és a Szentháromság. Az Ő kérésük nem változott meg, csak a kérést teljesítő emberek. Több generáció nőtt föl azóta, átformáltak bennünk hitünket, gondolatainkat, keveredett bennünk hitbeli és világi életünk. Nem az egység felé haladtunk, fontosabbak lettek az egyéni vágyaink.
Engesztelő Tesvéreim!  Mi tudjuk, hogy most harcolunk az imádság erejével, és mégis elhagyjuk azt a területet amit védenünk kellene? Átadjuk olyan erőknek, akiknek a mi Urunk megengedi, hogy megrostáljanak bennünket? Eddig terjed a kitartásunk?
Mi lenne velünk, ha Jézus hitt volna a kísértőnek ott a pusztában? Mi lenne velünk, ha letette volna a keresztet, amit értünk cipelt fel a Golgotára? Ő a CÉLT nézte, amikor az Atya kérésére vállalta a megváltásunkat! Feladatot kaptunk, engesztelők vagyunk, az utolsó idők Veronikái, akik vállaltuk, hogy segítünk a mi Jézusunknak lelkeket menteni. Azt kéri tőlünk „Tedd meg, amit emberileg lehet, a többit Én hozzá teszem." Aki elfáradt, álljon félre, de álljon a helyére három másik, aki még érez erőt magában, de ne ADJUK FEL! Azok az IGÉRETEK lebegjenek a szemünk előtt, amit az ÉGIEK ígértek: „Aki bemegy a Kápolnába piszkos, foltos lelki ruhába, tiszta, fehér ruhába jön ki onnan!” Mennyi lélek menekülhet meg így a kárhozattól! Hát nem ez lenne a mi dolgunk, engesztelőknek? A Gonosz tudja, hogy kevés az ideje! Próbálkozik! Mi Jézusra és a Szűzanyára figyeljünk! Imádság! Imádság! Imádság!  A mi Drága Édesanyánk hányszor mondta ezt el nekünk? Még mindíg nem tanultuk meg? Egység a kis csoportokban, egység az Ország engesztelői között, egység az egyházi és állami vezetőink között, hogy egységben menetelhessünk a mi Istenünk felé, hogy követni és szolgálni  tudjuk Őt, be tudjuk tölteni Isten által nekünk rendelt engesztelő hivatásunkat! Az Égiek meghívtak bennünket erre a feladatra. Vállaltuk!  Tegyük! De ne zúgolódva, hanem Szívvel, Lélekkel, hogy a mi Urunknak és a Szűzanyánknak öröme teljék bennünk, kövessük Őket ott ahol szükség van ránk. Akinek fontos a Szent Anna réti Kápolna, az ott, egészen addig amig a zöldelő fa  megérleli a jó gyümölcsöt.  Kérlek benneteket ne adjátok fel, a kereszténység utolsó bástyája vagyunk Európában! Azt tudom, hogy nekem fontos a KERESZTÉNY  MAGYARORSZÁG, ha tudok menni én a Szent Anna rétre megyek, minden első szombaton imádkozni, még akkor is ha Szentmise nem lesz.
HISZEM  hogy a SZŰZANYÁNK biztosan ott lesz!

Imádságos Szeretettel:  Ica a kadarkúti engesztelők közül.
http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1331-anna-reti-misek-17-aki-elfaradt-alljon-felre-de-alljon-a-helyere-harom-masik-aki-meg-erez-erot-magaban-de-ne-adjuk-fel


Kedves Testvérek!
A Szent Anna-réten kialakult helyzet jelenleg  látszólag váltságosnak tűnik. Vannak engesztelő testvérek, akik a Kútvölgyi kápolnában látják a további engesztelések helyszínét.
Ha azt vesszük alapul, hogy mások viszont  ragaszkodnak a Szent Anna-réthez, mert szív-ügyüknek tekintik, akkor ez tényleg  széthúzást, megosztottságot jelenthet. De ez nem így van, mert mindannyiunk célja egy és ugyanaz.
Az elmúlt júniusi elsőszombati szentmisén a Kútvölgyi kápolnában olyan embereket is láttam, akik egészségi és fizikai állapotuk miatt nem tudnak jönni a Szent  Anna-rétre. Adott esetben a Szent Anna-réti ottlét egészséges, fiatal embernek is   komoly  fizikai megpróbáltatást  jelent  néha az időjárás viszontagságai miatt. Emiatt  az engesztelések lehetősége a Kútvölgyi kápolnában rendkívül előnyös.
Mind emellett a Szent Anna-réten az engesztelés  NEM MARADHAT EL ismert tények miatt.
Ezeket figyelembe véve az engesztelést folytatni kell továbbra is a megszokott időben  minden szombaton 13 órától 15.30-ig imával, énekkel bízva  abban, hogy a szentmisék bemutatása  újra  visszatér az engesztelők, és az Égiek legnagyobb örömére.
A párhuzamosan  történő engesztelés   (Kútvölgyi kápolna  illetve  Szent Anna-rét ) nem a megosztottságot jelentheti csak, hanem  az egységet is, mert a célunk ugyanaz.
Áldja meg  az ÉG az elménket  és a szívünket, hogy  jó döntést hozzunk és adja meg a tisztánlátás  kegyelmét!
http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1332-anna-reti-misek-18-a-parhuzamosan-torteno-engeszteles-kutvolgyi-kapolna-illetve-szent-anna-ret-nem-a-megosztottsagot-jelentheti-csak-hanem-az-egyseget-is-mert-a-celunk-ugyanaz

Minden Engesztelő Testvérem!

Úgy látom az engesztelés Nagy Műve van most veszélyben. Nem látom jelenleg és nem értem, mi folyik itt, illetve nagyon is értem, és nagyon is tudom, hogy az ellenség az, aki ezt teszi. A Szentháromság és a Szűzanya ellensége , aki ezt csinálja. Nekem jelenleg egy a fontos, hogy egységben, békében, szeretetben imádkozzunk az engesztelőkért és a Szent Anna réti Kápolna felépüléséért.
Addig is imádkozom  minden engesztelőért is, akár a Kútvölgyi kápolnában, akár a Szent Anna réten gyűlnek össze.
2018. 06.06. Imák után.
Uram! Mi lesz az engesztelők sorsa, az engesztelés műve, a Szent Anna réti kápolna ügye?
Jézus: Drága Évikém!
Minden, az engesztelésben részt vevő papnak és engesztelőnek kérni kell a Bölcsesség Lelkét, az Alázat és a Tisztánlátás Lelkét, hogy egységben tovább mehessen az engesztelés.
Az engedetlenség csírája már régen felütötte a fejét a közösségben. A pénz, a politikai ambíciók, az uralkodási vágy, a hatalmi törekvések, az ítélkezések, egymás bírálgatásai repedéseket tettek az egység közé. Édesanyám és Én boldogan szemléltük a Szent Anna réti miséket, rózsafűzér imákat.Valóban, télen, nyáron, hóban, hőségben eljöttetek és imádkoztatok. Azonban felütötte a fejét, egyéb, az ellenség oldaláról jövő pogány virtus, okkult megnyilvánulások. Önmagában a zaj, az emberek beszélgetései, a sportolók száguldozásai a kerékpárokkal nem zavaróak, hiszen a kápolna Szent Tér, ahol spirituálisan és valóságosan is ott van a Szentháromság, hiszen ott van az Oltáriszentség. Ezért aki ott imádkozik, szent misén vesz részt, az szinte "körülmetéltetik" a környezetétől, tehát a világi zaj semmit nem jelent, ha valaki szívvel-lélekkel csak a szertartásra, a liturgiára figyel.
Tisztítsátok meg szíveteket és elméteket, ragaszkodjatok a hagyományokhoz, az Egyház és előljáróitok kéréseihez. Kérjétek a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándékát, és Én megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.

2018. június 7., csütörtök

Újabb egyházi szabadkőműves, Pietro Parolin bíboros is résztvesz a Bilderberg-csoport idei találkozóján

Először vesz részt a szentszék képviselője a globalista világelit titkos egyeztetésén.

Pietro Parolin bíboros, a Vatikán államtitkára is résztvesz a június 7-10-e között Torinóban tartott idei Bilderberg-konferencián. A konferencia a (jellemzően baloldali-liberális) politikai, üzleti, és médiavilág ("Bilderberg-csoportnak" is nevezett) befolyásos vezetőinek évente megrendezett találkozója.
A konferencia résztvevőinek listája nyilvános, az idén felsorolt 131 személy között Parolin bíboros is szerepel.
A Vatikán semmi nem adott ki hírt az államtitkár részvételéről a Bilderberg-konferencián. A szentszéki államtitkárságon dolgozó források azonban megerősítették, hogy Parolin bíboros valóban ott lesz a találkozón.
A Bilderberg-találkozók megbeszélései zárt ajtók mögött, teljes titoktartás mellett folynak. A találkozókon csak meghívottak vehetnek részt. Parolin bíboros részvételével az idei lesz az első alkalom, hogy az 1954 óta (egy kivétellel) minden évben megrendezett találkozón a szentszék is képviselteti magát.
A konferencia az 1954-es, első helyszínéről, a holland Oosterbeek "Hotel de Bilderberg" szállodájáról kapta a nevét. A találkozót minden évben megrendezik, 120-150 Európából és Észak-Amerikából meghívott résztvevővel. A konferenciára jellemzően politikai vezetők, iparmágnások, pénzügyi mogulok, tudósok, és médiaszemélyiségek kapnak meghívást.
A Bilderberg-csoport honlapja szerint a meghívottaknak kb. 2/3-a érkezik Európából, és 1/3-a Észak-Amerikából. A résztvevők 1/3-a általában politikai vezető vagy valamely ország kormányának képviselője. A találkozók eredetileg kinyilvánított célja az amerikai-európai kapcsolatok megerősítése volt. Mostanra a Bilderberg-konferenciák a globális folyamatok és a világgazdaság irányításáról szóló megbeszélések fórumává vált.
Az idei találkozó fő témái ezek lesznek: az európai populizmus (köztük minden bizonnyal kiemelten is hazánk helyzete), a társadalmi egyenlőtlenségek, a munka jövője, a mesterséges intelligencia, az Egyesül Államok időközi választásai, a szabadkereskedelem, az USA vezető szerepe, Oroszország, a kvantum-számítástechnika, Szaúd-Arábia és Irán, az álhírek, és egyéb más aktuális témák.
A Bilderberg-találkozókon a résztvevőktől szigorú titoktartást követelnek meg. A megbeszéléseken elhangzottakról sem jegyzetek, sem felvételek, sem beszámolók nem készülnek.
Miután a Bilderberg-találkozókat a kritikusai egyfajta "globális világkormányzat" összejöveteleinek mondják, a találkozókat pedig gyakran tüntetések kísérik, a csoport 2011 óta honlapot működtet, és azon - az összejövetel előtt egy nappal - mindig közli is a résztvevők listáját.
A találkozók eddigi résztvevői között olyan személyek fordultak elő, mint David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Gates, Bill és Hillary Clinton, Angela Merkel, Tony Blair, Emma Bonino, vagy a jelenlegi kanadai miniszterelnök (egykor szintén miniszterelnök) édesapja, Pierre Trudeau.
Magyarországról ezidáig Bokros Lajos (volt pénzügyminiszter), Surányi György (a Magyar Nemzeti Bank elnöke), Martonyi János (volt külügyminiszter), és Bajnai Gordon (volt miniszterelnök) szerepelt a Bilderberg-meghívottak között. Az idei Bilderberg-találkozónak nem lesz magyar résztvevője.
Ferenc pápasága alatt és a jelenlegi Szentatyának köszönhetően az államtitkár Parolin bíboros kezébe óriási egyházi hatalom összpontosult. Sokan ezért is őt a legesélyesebb jelöltnek tartják a pápaságra, Ferenc pápa szintén reformer utódjaként.

Abortusztörvény: nyertek is az észak-ír jogvédők, meg nem isSérti az emberi jogokat az észak-írországi abortusztörvény, de nem nyilvánítható illegálisnak - így döntött a brit legfelsőbb bíróság csütörtökön.
A testület igazat adott a keresetet benyújtó jogvédő csoportnak, de hozzátették, hogy csak akkor tudtak volna jogilag kötelező erejű ítéletet hozni, ha a keresetet egy olyan nő nyújtotta volna be, aki személyesen érintett.
Az Észak-Írországban jelenleg hatályos törvény még nemi erőszak vagy vérfertőző kapcsolat által létrejött terhesség esetén sem engedi az abortuszt, és akkor sem, ha a magzatról kiderül, hogy súlyos fejlődési rendellenességgel jön világra. Az illegális abortuszért életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható az Egyesült Királysághoz tartozó országban.
Az ír siker után
Brit politikusok és jogvédők akkor kezdtek nagy erővel kampányolni, hogy Észak-Írországban is enyhítsenek a szabályokon, amikor az Ír Köztársaságban múlt hónapban tartott népszavazáson az emberek döntő többsége a terhességmegszakítást gyakorlatilag minden esetben tiltó törvény ellen szavazott.
A keresetet végül az Észak-Írországi Emberi Jogi Bizottság nevű, több szervezetből álló jogvédő csoport nyújtotta be, azzal érvelve, hogy a jelenlegi észak-írországi abortusztörvény fizikai és mentális kínzással felérő embertelen és megalázó bánásmódnak teszi ki a nőket, és ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményével.
Becslések szerint évente átlagosan ezer nő utazik Észak-Írországból Nagy-Britanniába, hogy ott vetesse el a magzatot, ott ugyanis a terhesség 24. hetéig ez engedélyezett. Az írországi népszavazás után az ír miniszterelnök egyenes utalást tett arra, hogy amint a törvénymódosítás hatályba lép, az észak-írországi nők Írországban is végezhetnek majd terhességmegszakítást.
Politikai kelepce
Miután a brit legfelsőbb bíróság döntése nem jelenti a törvény kötelező módosítását, a változtatás lehetősége továbbra is a belfasti vagy a londoni parlament hatáskörébe tartozik. A legnagyobb észak-írországi politikai erő, a protestáns Demokratikus Unionista Párt azonban mereven elveti az abortusztörvény enyhítésének gondolatát.
Hírügynökségek Reuters, MTI

2018. június 6., szerda

Ezúttal a keresztény cukrász javára döntött a bíróság – Vagy mégse?

Mostanra a magyar médiát is elérte a hírfolyam, amelynek középpontjában bizonyos keresztény kisvállalkozók, többnyire cukrászok és bizonyos vendégeik, többnyire azonos nemű párok állnak. A legtöbb hasonló ügyben az azonos nemű párok a keresztény vállalkozó hitbeli meggyőződésével ellentétes termékek megrendelését kérték, amit a keresztény vállalkozók udvariasan megtagadtak. Ezt általában azonnali feljelentés, büntetés, sok esetben bírósági per és a vállalkozás ellehetetlenítése, bezárása követte.
A legutóbbi ügyben, ami öt éve tart az Egyesült Államokban, a per már a legfelsőbb bíróságon jár, ahol a testület tagjai éppen most hétfőn hozták meg döntésüket és 7-2 arányban a cukrásznak adtak igazat.
A bíróság szerint senki sem diszkriminálhat faji, vallásos vagy nemi alapon abban, hogy elad-e egy már elkészült terméket (ami mellesleg nem is volt vita tárgya egyetlen ügyben sem), de senki sem követelheti egy másik embertől, hogy olyasmit készítsen, amit nem akar.
A szóban forgó cukrász egyébként más esetben is döntött már úgy, hogy nem készíti el a vevő által kért terméket. Például nem sütött “válási torát” (merthogy van, aki a válását is tortával ünnepli), mert ezt sem tartotta összeegyezethetőnek a vallásos nézeteivel.
Ez eddig igen örvendetes, de sajnos mélyebben szemügyre véve, az ügy kicsit másképp fest.
Az ítélet igazából azt mondta ki, hogy a korábbi döntést a bíró kifejezett rosszindulata miatt fordították meg, nem azért, mert a vallásszabadságot akarták megvédeni.
Ebben és a többi ügyben is igazából három kérdést kell tisztázni. Elsőként nézzük a szólásszabadságot. Egy torta feldíszítése vajon idetartozik? A legfelsőbb bíróság szerint igen, hiszen a művészi kifejezés egyik formájáról van szó, amit a szólás szabadságához való jog véd.
Másodszor ott van az egyesülési szabadság kérdése. Az amerikai alkotmány kimondja, hogy az állampolgároknak jogában áll eldönteni, hogy kivel üzletelnek. Az utóbbi években ezt a jogot a diszkriminációra hivatkozva többször megszüntették. Bizonyos esetekben ezt jóindulattal tették, de mindenképpen feleslegesen, hiszen a kapitalizmus az ilyen ügyeket minden külső beavatkozás nélkül magától elrendezi. Ha az egyik vállalkozás csak barna zárt cipőt viselő ügyfeleket szolgál ki, akkor hamarosan csődbe megy, a potenciális ügyfelek pedig választanak maguknak száz vagy ezer másik cég közül, ahol nem nézik, hogy mi van a lábukon. Mellesleg pedig nevetséges, hogy az állam beleszóljon abba, hogy törvényes keretek között ki kivel köt üzletet.
Végül pedig ott van a vallásszabadság. Az amerikai alkotmány ezt kétféleképpen védi. Egyrészt az állam nem hozhat létre saját vallást, másrészt pedig nem korlátozhatja a vallás szabad gyakorlását.
A fenti esetben a bíróság az utóbbiról döntött, de itt sem azt mondta ki, hogy a cukrász kötelezhető-e tortasütésre egy azonos nemű pár esküvőjére, csupán azt, hogy az elsőfokú ítélet meghozatalakor a bíró nem mutatott kellő semlegességet. Anthony Kennedy bíró így fogalmazott:
„A bíróság rosszindulata ellentétben áll az alkotmány biztosította garanciával, miszerint a törvényeket a vallás iránti semlegességgel kell betartatni. Jack Phillips [cukrásznak] joga van ahhoz, hogy olyan döntéshozó bírálja ügyét, aki vallási alapon történő tiltakozását kellőképpen figyelembe veszi…”
Vagyis, feltételezhetően, ha a Colorado-i bíró kedvesen fogalmaz, a legfelsőbb bíróságnak nem lett volna baja az elsőfokú ítélettel. Más szóval nincs szólásszabadság, ha az állam úgy ítéli meg, hogy ennek gyakorlásához közterületet használok, azonkívül nem választhatom meg szabadon, hogy kivel kötök üzletet és vallásszabadságom sincs, ha az állam kedves szavakkal veszi el tőlem.
Mindettől függetlenül a helyzetet nem látom sötéten, hiszen nézzük csak milyen gyümölcsöket teremtek az igazi keresztényüldözések, amikhez képest a fenti ügy egy sétagalopp. A kereszténység üldöztetésben született, üldöztetésben terjedt és erősödött meg és csak az üldöztetések átmeneti megszűnésével veszítette el igazi erejét, azzal, hogy elkényelmesedett és Isten földi képviselete helyett maga is üldözővé vált.
Ez nem jelenti azt, hogy az üldöztetés jó dolog. Nem véletlenül mondta Pál, hogy imádkozzunk „a császárokért és mindazokért, akik hatalmat kaptak, hogy nyugodt és békés életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.”1. Timótheus 2:2 De azt igenis jelenti, hogy Isten az üldöztetést, mint minden egyebet egy keresztény életében, a javunkra fordítRóma 8:28. Márpedig az üldöztetés esetében szemmel láthatóan ezt teszi, hiszen az élőhitű keresztények száma éppen azokban az országokban növekszik a leggyorsabban, ahol a kereszténység gyakorlása vagy akár Jézus megvallása is tilos.
Ennél egyszerűbb példát is mondhatok. Mond azt egy gyereknek, hogy nem tehet meg valamit. Például nem nyúlhat hozzá egy bizonyos tárgyhoz játék közben. Lehet, hogy addig egy cseppet sem érdekelte a dolog, vagy tudomása sem volt a tárgy létezéséről, de amint megtiltottad neki, a helyzet teljesen megváltozik.
Talán a kereszténységnek is pont ilyen tiltásokra van szüksége ezekben a napokban, hogy némelyek felébredjenek és csakazértis utánajárjanak, hogy miért pattognak annyira egyesek egy 2000 évvel ezelőtt élt ács és követői miatt.


http://idokjelei.hu/2018/06/ezuttal-a-kereszteny-cukrasz-javara-dontott-a-birosag-vagy-megse/

2018. június 5., kedd

Hamarosan végrehajtják az agenda terv keretében a legnagyobb tervezett emberi népirtást? Isten haragja lesújt az Új Világrendre.

Hamarosan végrehajtják az agenda terv keretében a legnagyobb tervezett emberi népirtást?
Egyre több támogatója van a drasztikus népességcsökkentésnek a világban. vagy pedig csak arról van szó, hogy sorban fedik fel magukat az Új világrend leendő kormányhatalmának képviselői, ideológiai követői?
Nemrég a Vatikán egyik fő szóvivője is beszélt már arról, hogy túl sokan vagyunk a Földön, és hogy erre valamiféle megoldást kellene találni.
Ez a Vatikáni szóvivő ugyanakkor arról is beszélt, hogy egy egységes, globális jogbíróságot kellene létrehozni, nemzetközi jogok felett álló hatáskörrel. Ez pedig gyakorlatilag az Új világrend megteremtésének jogalapját készítené elő.
Ez lesz az Új világrend térnyerésének napja. A Vatikán feltehetően egy globális demokráciát akar létrehozni, egy olyan planetáris - egész bolygóra kiható - bíróságot és végrehajtási intézményt, mely kontroll alatt tarthatná az embereket.
Úgy néz ki, hogy ezt most Vilmos herceg is pártolni akar, mivel elmondta nemrégiben, hogy szerinte túl sokan vagyunk a Földön, és ez kedvezőtlenül hat a bolygó élővilágára és az ökoszisztémára is.
Szerinte sürgősen valamiféle "megoldást" kell találnunk a problémára.
Külön érdekesség egyébként, hogy a Bibliában is leírták, hogy az Antikrisztus majd úgy fog eljönni, hogy a szavait sokan szent szavaknak fogják venni, és a világ egyfajta vezetőként fog felnézni rá. Hamis Krisztusi képet fest majd, mely könnyen lehet akár az Új világrendet létrehozó egyház is.
Vilmos herceg egyébként a megbotránkoztató kijelentésével sokak szerint szintén az Új világrendre, és az azt megelőző globális népirtásra akart utalni.
Az egész beszédet egy Londonban tartott gálaesten mondta el.
Elmondta, hogy csak az ő élete alatt megfeleződött az élővilág populációja, és ez nem tartható tovább.
Hogy mikor vezetnek be első lépésként valamiféle szabályozást a szaporodásra, csak idő kérdése.
Annál is inkább, mert a királyi család sokak szerint benne van abban a szűk, illuminátus elitben, akik a világot irányítják, és tudnak arról, hogy milyen emberpusztító folyamatok mennek majd végbe az elkövetkező években.
Az Új világrend szerintük a szabadságot hozná el az emberek számára. Az Új világrend ellenzői szerint azonban a szabadságnak csak az illúziója lesz meg, és valójában az emberek egy modern kori rabszolga társadalomban fognak élni.
Egyre több képviselője fedi fel magát ennek az új és borzalmas világnak, ahogyan pedig terjed az ideológia, úgy áll egyre inkább készen minden arra, hogy igába hajtsák a világot.


Isten haragja lesújt az Új Világrendre.

2011. április 17. vasárnap; 19:00
Drága, szeretett leányom, nagy szomorúsággal tölt el, hogy azt kell mondanom neked, hogy a folyamatban lévő természeti katasztrófák óriási emberáldozatokkal járnak majd Ázsiában, Európában, Oroszországban és az Amerikai Egyesült Államokban.
Isten, az Én Örök Atyám haragja gyorsan fog lesújtani erre a Világméretű (Globális) Szövetségre, amely titkos, földalatti szervezeteket hoz létre, azzal a céllal, hogy saját nyereségére a világ többi részére halált hozzon. Az a feladatuk, hogy jóléti gazdaságokat és új technológiákat teremtsenek, melyek elvakítanának benneteket, ha nem lennének céljaikban annyira ördögiek, fenyegetőek. Ezek az emberek a világ valamennyi fejlett országából valók, gazdagok, hatalommal rendelkeznek, tehetségesek, és ők irányítják a bankokat, a hadsereget, a világ humanitárius szervezeteit, a rendőri szerveket, kormány(zat)okat, energiaszolgáltatókat és a médiát. Egyikőtök sem tud megmenekülni szorításukból, hacsak el nem mondom nektek, hogy hogyan.
Az ima, de mindenekelőtt az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére, a megtéréseket fogja terjeszteni, és a Szent Rózsafüzér imádkozásával meggyengül a munkálkodása ezen gonosz parazitáknak, akik bálványozzák a sátánt. Ami érdekes, az az, hogy sokan ezen fanatikusok közül, akik fennakadtak ebben a hamis hálóban, abban hisznek, hogy ők csak egyszerűen ambiciózusak, a természetes jólétre van igényük, és nincs semmiféle vallási hitük. Amit nem tudnak, az az, hogy ők a sátán által vannak megtévesztve, aki minden nap befolyásolja őket. Gondolataikban, vágyaikban, szavaikban és tetteikben. Óh, mennyire vakok ők!
Mindenütt, ahol csoportosulnak, elementáris erővel fog Isten haragja lesújtani. Ez már folyamatban van. Meg lesznek állítva, de ez némi időbe telik. Ez nem fogja őket teljes mértékben megállítani, de enyhíteni fogja tetteik borzalmas hatását, mely e nélkül bekövetkezne. A Dicsőséges Szentháromság most intenzíven kommunikál a kiválasztott lelkekkel szerte a világban. A hívők ezt már megtapasztalhatták. Azok, akik nem hisznek Istenben, az Atyában, azt gondolják, hogy ezek az emberek csupán a világvége hirdetői. Bár ma a világon sokan valóban hamis állításokat terjeszthetnek, ne utasítsátok el őket, anélkül, hogy meghallgatnátok mondanivalójukat. Mindig imádkozzatok vezetésért ezekben a nehéz és nyomasztó időkben. Mindig összpontosítsátok figyelmeteket Rám, Isteni Megváltótokra. Fogom a kezeteket, és támogatlak benneteket ezekben a megpróbáltatásokban.
Sok ember, mikor szembesül ezekkel a napvilágra kerülő üzenetekkel, pánikba fog esni és sok esetben félni fognak. De nincs ok a félelemre, mert ez az időszak rövid ideig fog tartani. Majd el fog jönni az új Mennyország és Föld, ahol mindannyiótoknak békés, hosszú és boldog élete lesz, egyesülve Velem.
Minél többen térnek vissza, és kérik Istent, az Atyát vezetésért, annál kisebb lesz a hatása az Új Világrend által tervezett gonosz uralomnak. Menjetek most békében. Imádkozzatok, hogy a Bennem való hitetek erősödjön.
Irgalmas Megváltótok és Igazságos Bírótok

Jézus Krisztus

2018. június 4., hétfő

Müller bíboros: Ferenc pápa Isten nélküli kegyelme semmit sem ér.

Ferenc pápa alábecsüli a teológia szerepét, ha az ökumenizmusról van szó - mondta Gerhard Müller bíboros az egyházellenes Tagesanzeiger svájci lapnak.

Müller elmagyarázta, hogy a katolicizmus és a protestantizmus közötti dogmatikus különbségeket nem lehet eltüntetni egy mosollyal.

A meleg párok megáldásáról pedig ennyit mondott: "Nem áldhatja meg az egyház Isten nevében azt, ami ellentmond Isten akaratának."

Végül Ferenc pápa kegyelmi ideológiáját kritizálta: "Számomra semmit sem érnek a püspökök vagy a pápa kegyelme, csakis kizárólag Isten kegyelme képes megújítani".

https://gloria.tv/article/EhroMB4KdKzL1WNuZcbErptbH