2019. október 21., hétfő

Önvédelem: A katolikusok Pachamama bálványokat dobnak a Teverébe

Hétfő reggel egy csoportnyi bátor katolikus hívő belépett a Vatikán közeli Santa Maria in Traspontina templomba.

Megtisztították a szent helyet több Pachamama szobortól, amelyek az amazonasi szinódus végett voltak a templomban.

Ezután messze az Angyalhídtól bedobták a szobrokat a Teverébe.

A jelenetet Michael Del Bufalo YouTube felhasználó rögzítette.

https://gloria.tv/article/1pwtDb2zCQ8vAHFsoMqR89rjf
A Santa Maria in Traspontina plébánia kármelita papjai feljelentést tettek a névtelen hősök ellen, akik elvitték a Pachamama bálványokat a templomból. A hősök kidobták őket a Tevere folyóba október 21-én.

A római rendőrség nyomozást indított, pedig a félmeztelen bálványok értéke irreleváns.

A mai római egyház tisztogatása hasonló az angol Szent Bonifáchoz (+754), aki kivágta Jupiter tölgyfáját a mai németországi Fritzlar közelében.

Amikor az emberek látták, hogy a bálvány nem támadta meg Bonifácot, meglepődtek és megtértek.

Ki hiányzik a hamispróféta Pachamama szinódusáról? Krisztus feszülete


A Caminante-Wanderer.Blogspot.com szerzője észrevette, hogy Krisztus feszülete nem található sehol az amazonasi szinóduson.

"Úgy gondolom, hogy az Amazont evangelizáló misszionáriusok magukkal vitték a feszületeket". Azonban az amazonasi keresztények, akik a Vatikánt látogatják nem feszületet viselnek, "hanem bálványt".

Ferenc pápa részt vesz ebben a játékban: "Az ő jelenlétében, pár méterre az apostolok hercegétől pogány bálványok vannak, ezek pedig ugyan azok a démonok, akiket régen imádtak".

https://gloria.tv/article/xy79nTdim7eb3oqziu1wQGkrd

Elutasították a bizottságot: A Szentírás Védelmezői kiállnak magukért


Felipe Eugenio Lecaros Concha, a "Szentírás Védelmezői" pápai közösség privát egyesületének elnöke és tanácsa október 17-én kapták meg a bizottságot, amit a Vatikán rótt ki rájuk.

Concha a következőt mondta José Aparecido Gonçalves de Almeida bíboros bizottság tagnak és segítőjének:

"Tiszteljük Önöket, mint az Úr Jézus Krisztus egyházának püspökeit, elismerésünk az Önöké.

De ki kell mondanunk, hogy nem ismerjük el Önöket, mint a "Szentírás Védelmezői" hívők privát egyesület, amelynek elnöke vagyok, bizottságát.

Először is azért, mert a felolvasott rendelet a hívők privát egyesületére vonatkozik, viszont a hívők nyílt egyesülete a címzett.

Mindkettő teljesen más. Ez olyan, mintha egy igazságszolgáltatási tiszt "Antonio Lopez" házához menne úgy, hogy "Pedro Rodriguez" a címzett. Mr. Lopez nem lehet a címzett, hiszen ez egy hiba. Ehhez hasonlóan a Szentírás Védelmezői nem kaphatják meg ezt, hiszen más egyesület a címzett.

Másodszor, mivel a Szentírás Védelmezőinek intézete a "hívők privát egyesülete", nem rendelhető bizottság alá, ahogy ez le van írva a kánonjogban.

A privát egyesület bizottság alá helyezése megsérti a hívők egyházon belüli jogait.

Ezért amennyiben a Világiak, a Család és az Élet kongregáció, amelytől közvetlen függésben állunk, nem lép az ügyben, akkor azt megszűntnek nyilvánítjuk.

Ez a mondanivalóm Eminenciás és Exelenciás úrnak."


https://gloria.tv/article/ukggcFDoPAi63Wq7WTxtwebgG

Itt van a katakomba szöveg: Felmelegített "felszabadítási teológia"


A katakomba szöveget aláírta (videó lent) a legtöbb amazonasi szinódus küldött - publikálta az IlSismografo.blogspot.com.

A szöveg 15 pontot tartalmaz és bemutatja azt, hogy az idős felszabadítási teológusok, miután átadták Latin-Amerika nagy részét a protestánsoknak, most igyekeznek újítanu magukon azzal, hogy a marxizmust a környezetvédelemre cserélik, a "szegényekért" folytatott harcot pedig az őslakók imádatára.

Ez segíti a klímariogatást, valamint "tiszteletteljes párbeszédet akar minden spirituális hagyománnyal", ami egy álca a pogány hit terjesztésére.

A szöveg ökumenizmust kér "a többi keresztény közösséggel", pedig az evangélikusok, az Amazon fő beszélői, utálják a pogányimádó (volt) katolikusokat.

Az aláírók egy anglikán stílusú "szinodális életet" akarnak a plébániákon és egyházmegyékben, ami álcázva a modernizmus hirdetése egy "demokratikus" szavazással.

Továbbá "azonnali elismerést követelnek a közösségekben már létező egyházi lelkészségekre", valamint "jogot az eucharisztia asztalára, közösség vezető nőknek lelkészséget", valamint olyan dolgokról is írnak, hogy kevesebb műanyagot kell használni, többet kell használni a tömegközlekedést (14) és befogadni a migránsokat és menekülteket (15).

Vajon vannak migránsok és menekültek az Amazonas-medencében?

https://gloria.tv/article/ywGK9YC4ujaR1oYNTUeVGLLwC

2019. október 20., vasárnap

Meztelen testek: Hamispróféta felavatja a "Világ Lelke" múzeumot


Ferenc pápa október 18-án felavatta az úgynevezett Anima Mundi Etnológiai Múzeumot, ami a vatikáni múzeumok része.

Félmeztelen püspökök vették körbe - csak Baldisseri, aki megparancsolta nekik, hogy jöjjenek el, volt teljes ruházatban - és két meztelen műalkotás. Ettől független a múzeum neve Anima Mundi (világ lelke). Jobb név lenne azonban a "A világ meztelen püspökei és testei".

A műalkotások démoni rondasága ellenére Ferenc pápa azt nyilatkozta, hogy a "szépség egyesít bennünket", és valamit mondott "az emberi testvériségben" való életről is.

Viccet csinált a műalkotásokból, amelyek a pogány félelmet és démonizmust szimbolizálják, hogy azok segítenek meghallani "Isten hangját".

A kiállításban vannak bálványok, sok toll, primitív ékszerek és kosarak.
(Képek).

https://gloria.tv/article/PkWifFQ2dEfH4HTwEeFzeJtBu

Anna Terézia által Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

Alacoque Szent Margit Mária

"Nem tudtok előrehaladni az imádkozásban? Akkor elég nektek, hogy felajánljátok Istennek mindazt a közbenjáró imádságot, amit a mi Megváltónk végez értünk az Oltáriszentségben, és hogy felajánljátok az ő lángoló buzgóságát a ti hanyagságtok engesztelésére. Bármit tesztek, így imádkozzatok: „Én Istenem, most megteszem ezt, illetve elszenvedem ezt Fiad Szívében és az ő akarata szerint, ezt ajánlom fel neked engesztelésül cselekedeteim hibáiért és tökéletlenségeiért.” Ugyanígy imádkozzatok az élet minden körülményei között! Valahányszor pedig bármi büntetés, nyugtalanság vagy jogtalanság ér benneteket, mindig ezt mondjátok magatoknak: „Fogadd el ezt, mert Jézus Krisztus szentséges Szíve azért bocsátotta rád, hogy ezzel is magához fűzzön téged.” (Az imaórák liturgiája - Alacoque Szent Margit Mária szűz levelezéséből)Gecemáni órák

Gyermekeim! Oly sokszor megmutattam nektek az olajfák hegyi vérrel verejtékező Szent Arcom gyötrődését, és azt is, hogy mit jelentett nekem az Atya akaratában megmaradni. Mégis kevesen akarjátok elfogadni saját megpróbáltatásotok keresztjét. Pedig mindig ott vagyok mellettetek, amikor nehézségek gyötörnek benneteket. Ha igazán rám bíznátok magatokat, akkor elfogadnátok, ami veletek történik. Ha megengeditek, hogy átformáljam életeteket, akkor azt úgy teszem, hogy minden helyzet lelketek javát szolgálja. Ehhez azonban át kell adnotok magatokat, nekem!  Nem elég kimondani a szót, hogy átadom magam neked Uram, hanem szíveddel is követned kell, amit mondtál! Ezt megtenni nagyon nehéz annak, aki a világ szerint gondolkodik, de aki mindenét rám bízza, annak egyre könnyebben fog sikerülni. Aki kéri tőlem, megadom neki, a teljes elfogadás kegyelmét!  Odaállítom az én fájdalmas keresztemet az övé mellé, és akkor már nem fogja olyan elfogadhatatlannak tartani a sajátját. Amikor meglátjátok, mennyit szenvedem értetek, akkor fogjátok megérteni megváltásom misztériumát. Jézus


Szent Lukács Evangélista


Testvéreim! A rólam elnevezett evangéliumot és az Apostolok Cselekedeteit írtam meg alapos részletességgel. Eredeti foglalkozásom orvos volt. Pálnak és Barnabásnak voltam a tanítványa. Rajtuk keresztül ismerhettem meg Jézus életét. Később Pálhoz csatlakoztam, és vele maradtam. Műveimben magamról semmit sem írtam, mert számomra az volt a fontos, hogy minél hitelesebb jelentést adjak az eseményekről. A Szentlélektől vezérelve útra keltem, hogy utána járjak mindannak, amit Krisztusról hallottam. Felkerestem a Szűzanyát, és néhány egykori tanítványt is. Meghallgattam olyanoknak a tanúságtételét is, akiket egykor Jézus meggyógyított. Orvosként fontosnak tartottam a a gyógyulásuk komoly és részletes feltárását. Az eseményeket igyekeztem pontos részletességgel leírni, amit a többi evangélium másként jegyzett le. Ilyenek például az Angyali Üdvözlet, Máriának Erzsébettel való találkozása, a gyermek Jézus története, és sok más eseményt, amit feljegyeztem. Az Evangéliumban úgy mutattam be az Emberfiát, mint a betegek gyógyítóját, aki a sebeket azáltal gyógyítja, hogy a megtört szívűeknek hirdeti a megváltás örömhírét.
Szent Lukács Evangélista

Gyermekeim! „Mindaz, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom Isten angyalai előtt.” (Lk 12, 8 – 12). Megvallani a hitet, nagyon komoly dolog! A szent angyalok szüntelenül szemlélik Atyám arcát, ők közvetítik felétek Szent Akaratát. Nektek mindenkor Isten ügyét kell képviselnetek az emberek előtt, és megvallani előttük elkötelezettségeteket a Szentháromság mellett. Aki ellenem fordult, de megbánja bűneit és bocsánatot kér tőlem, annak megbocsátok. „De, aki a Szentlélek ellen káromkodik, az nem nyer bocsánatot.” Vagyis, aki a Szentlélek ellen tusakodik, és az ő indításait semmibe veszi, megátalkodik viselkedésében, az nem nyer bocsánatot. Mivel nem tart bűnbánatot útja a kárhozat felé tart. Arra is szeretném felhívni figyelmeteket, hogy mindig nagyon figyeljetek a Szentlélek indításaira, mert ellenkező esetben, dolgavégezetlenül tér vissza, mert nem tud beteljesedni küldetése. Ilyenkor súlyos mulasztást végez, aki elhanyagolja megtenni, amit a Lélek mond neki. A Szentlélek indítása egyértelmű utasításokat ad a lélek számára. Az erős készetetést érez arra, hogy elinduljon ezen az úton. Amikor felerősödik benne a Lélek hangja, akkor valósul meg a terv, amire meghívást kapott.
JézusGyermekeim! Az igazságtalan bíróról szóló példabeszédben (Lk 18, 1-8 )  egy olyan történetet állítottam elétek, amelyben kiderült, hogy a gonosz bíró miért szolgáltatott igazságot a panaszosnak. Ez az özvegyasszony állandó könyörgések között zaklatta a bírót, hogy tegyen igazságot ügyében. Mivel állhatatos volt, kénytelen volt meghallgatni őt a bíró, és igazságot szolgáltatott neki. Szerettem volna kihangsúlyozni hallgatóságom előtt, hogy mennyivel többet az, ha gyermekeim állhatatosan könyörögnek mennyei Atyámhoz, kérésük meghallgatására, mint az, ahogyan a világ fiai teszik. A szüntelen imádság nemcsak a szóban kimondott imákra vonatkozik, hanem a gondolataitokra, a megnyilvánuló tetteitekre, és az egész életetekre is, amely Istenre irányul. Akik az állapotbeli kötelességüket végzik, azok képtelenek annyit imádkozni, mint akiket erre felszabadítottam. De megtehetik, hogy munkakezdés előtt nekem ajánlják magukat és feladataikat, és igyekeznek mindenben akaratomat követni! A munka befejeztével pedig adjanak hálát kegyelmeimért, és kérjenek bocsánatot tőlem, ha valami nem úgy sikerült! Cselekedeteitekkel tudjátok legjobban kifejezni irántam való szereteteteket! Jézus


Gyermekeim! Ebben a példabeszédben (Lk 12, 13-21) felhívom a figyelmeteket arra, mi lesz a sorsa annak, akit megfertőz a kapzsiság bűne.  Azért őrizzétek magatokat minden kapzsiságtól, mert „nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.” A gazdagság nagyon könnyen megkötözi az embert, és képtelenné teszi őt az adakozásra. A legtöbb vagyonos ember arra törekszik, hogy még többet gyűjtsön, ezért nem gondol arra, hogy vagyonát nem viheti magával a sírba. Én nem akartam beleavatkozni a kialakult örökösödési jogi rendbe, hanem arra irányítottam a körülöttem állók figyelmét, hogy elsősorban a mennyei kincsek után vágyakozzanak, és azokat gyűjtsék össze.  Olyan erények megszerzésére törekedjetek, amelyek az Istenben való gazdagodáshoz vezetnek el benneteket. Senki sem ismeri előre élete utolsó napjait, ezért fontosnak, hogy így imádkozzatok: „Uram, Jézus Krisztus, neked ajánlom egész életemet, és add nekem kegyelmedet, hogy elégedett legyek mindazzal, amit nekem megengedtél! Segíts meg, hogy az erényes élet kincseit összegyűjtsem! Táplálj engem, szereteted mannájával, az Oltáriszentséggel, hogy eljuthassak a Szentháromság dicsőségébe! A Szűzanya oltalma védelmezzen engem, és mindazokat, akiket nekem adtál, hogy együtt imádkozva hozzád vezessük a lelkeket.”

Jézus


...................

Amíg a világ a Brexittel van elfoglalva, jövő héten bevezethetik Észak-Írországban Európa legradikálisabb abortusztörvényét.

Észak-Írország eddig tudta: a várandósság során két életről van szó. Egy emberséges társadalomban sem az anyát, sem a születendő gyermeket nem hagyhatjuk magára.Megdöbbentő módon parlamenti képviselők a londoni Westminster-palotából úgy döntöttek, hogy bevezetik Európa legextrémebb abortusztörvényét Észak-Írországban. Hihetetlen fejlemény, hogy az írek nemzeti pártja (Sinn Féin) támogatja ezt a közvetlenül Londonból érkező radikális változtatást, amely szembemegy mindazzal, amiért korábban kiálltak.


Az új törvény ajtót nyit a következő borzalmak előtt: • Korlátok nélküli abortusz lehetősége a várandósság 28. hetéig (7. hónap).
  Nem lesz jogszabály a 28. hét előttre vonatkozóan. A 28. héten megszülető gyermekek nagyon nagy eséllyel túlélnék a megszületést!
  Észak-Írország ezzel Európa fővárosává válhat a késői abortuszok tekintetében.
 • Diszkrimináción alapuló abortuszok: a nyúlszájjal, lábdeformációval, Down-szindrómával vagy más betegséggel, illetve fogyatékossággal érkező születendő gyermekek abortálása.

  A rendelkezésre álló legfrissebb adatok szerint a születés előtt Donw-szindrómával diagnosztizált magzatok 90%-át vetették el Angliában és Walesben.

  Az észak-írek ezzel szemben pozitívan állnak a Down-szindrómás gyermekekhez. Észak-Írországban az Egészségügyi Minisztérium legfrissebb adatai szerint, amíg 52 gyermek született meg Down-szindrómával, csupán egy észak-ír magzatot abortáltak Angliában vagy Walesben. Tehát látjuk, hogy az észak-ír emberek még megbecsülik fogyatékos embertársaikat, és nem szabadulnak meg tőlük kegyetlen eszközökkel születésük előtt. A radikális abortusztörvény viszont alapvetően fogja megváltoztatni ott is a fogyatékos emberekhez való alapvető hozzáállást. Erről beszélt egy fogyatékos brit parlamenti képviselő a Lordok Házában.
 • Nemi alapú abortuszok: a neme (leggyakrabban azért, mert lány) miatt abortálnak egy születendő gyermeket.
 • Ikerabortuszok: ahol gyakran a szülők választják ki, hogy az ikerpár melyik tagja éljen, és melyiket abortálják.
 • Fájdalomcsillapítás nélküli abortusz: nem lesz rendelkezés arról, hogy fájdalomcsillapítót kapjanak az abortusz során a már fájdalmat érző magzatok.
 • Abortálni kívánt, de élve született kisbabák magukra hagyása orvosi támogatás nélkül.

  A késői abortuszok során történő élve születés gyakoribb, mint gondolnánk. Az ausztráliai Victoriában, ahol hasonló szélsőséges abortusztörvény létezik, egy hivatalos vizsgálat szerint szerint, 2011-ben 40 abortusz végződött élve születéssel. Victoria népessége 5,5 millió fő.
 • Tizenöt év alatti lányok a szülők tudta és beleegyezése nélkül mehetnek abortuszra.
 • Nem lesz jogi korlátozás arra, hogy az abortuszt orvosi végzettségű személy hajthatja csak végre.
 • Nem lesz jogi korlátozás arra sem, hogy hol lehet csak abortuszt végezni. (Akár iskolákban, vagy más országokban bevett mozgó abortuszklinikákon is elvégezhetik az abortuszt.)


A törvénymódosítás amellett, hogy a legfiatalabb életek minél szabadabb kioltására irányul, veszélyeztetni a nők életét is.Az Észak-Írországra kívülről importált radikális abortusztörvényt meg lehet még állítani. Ehhez elég lenne egy politikai párt, a Sinn Féin fellépése. Csak meg kell egyezniük, hogy holnap, október 21-én összehívják a Stormont, az észak-ír parlamentet, és így ezt az extrém abortusztörvényt nem fogják tudni Észak-Írországra Londonból kiszabni. (Ameddig az észak-ír pártok nem tudnak maguk között megyegezni, addig Westminster irányít.) Sajnos jelenleg úgy tűnik, hogy a Sinn Féin pártnak nincs szándékában összehívni a közgyűlést, és nem szólalnak fel az ír gyermekeket, családokat, illetve az ír nemzetet közvetlenül sújtó törvényváltoztatással szemben.
Kérjük, írja alá a petíciót, és kérje a Sinn Féin pártot, és annak észak-írországi vezetőjét, Michelle O'Neillt, hogy hívják össze újra az észak-ír parlamentet október 21-én.Ami még fontosabb, hogy imádkozzunk az életért, imádkozzunk, hogy az észak-ír Sinn Féin párt tagjai megállítsák ezt a radikális életellenes kísérletet, melyet országukra akarnak szabni.A javasolt változtatásokról többet megtudhatunk angol nyelven az alábbi oldalakon keresztül:

Keresztes Imahadjárat 32. imája Ima az Abortusz megállítására Írországban.Nyomtatóbarát változat
Ó, Üdvösség Anyja, imádkozz írországi gyermekeidért, hogy az abortusz gonosz cselekedete, melyet rájuk erőltetnek, meg legyen akadályozva.
Védd meg ezt a szent nemzetet attól, hogy mélyebbre süllyedjen a kétségbeesés sötétségében, mely beborítja országukat.
Szabadíts meg őket a Gonosztól, aki el akarja pusztítani a meg nem született gyermekeidet.
Imádkozz, hogy a vezetőknek legyen elég bátorságuk azokra hallgatni, akik szeretik Fiadat, hogy majd ők is kövessék Urunk, Jézus Krisztus Tanításait.
Ámen.

2019. október 19., szombat

A szinódus püspök démoni keresztúton vett részt


"Keresztutat" járt Rómában szombat reggel a pán-amazóniai szinódus több, mint 250 püspök, pap, szerzetes, és laikus résztvevője. Az Angyalvár lábától a Szent Péter térig haladt ájtatosság 14 állomásának mindegyike Amazónia egy-egy helyi régióját jelenítette meg. A résztvevők az imádságra drapériákkal és táblákkal vonultak fel, amelyeken kifejezték szolidaritásukat az amazóniai térség bennszülött lakossága felé.

Az eseményen szolidaritásból észak-amerikai és kanadai indián képviselők is megjelentek, a felvonulás pedig egy lakota indián szertartással vette kezdetét. Ennek keretében a megjelenteket zsályából készült füstölővel "megtömjénezve" és sastollakkal megérintve "áldották meg". A füstöt a résztvevők a kezükkel igyekeztek magukhoz terelve belélegezni.
A szertartáson egy kenuba helyezve ismét körbehordozták azt a mezítelen, várandós női szobrot, amelynek az elmúlt napokban többféle, ellentmondásos értelmezése is született. Egy a szobrot a római Santa Maria in Traspontina templomban kiállító perui pap szerint az "az Amazóniai Szűzanyát" és magát Istent is ábrázolja, aki "egyszerre Atya és Anya". A szobor a pán-amazóniai szinódus tárgyalótermében kihelyezett változatára egy amazóniai püspök azt állította a szinódus sajtótájékoztatóján, hogy az "a termékenységet, a nőt, az életet" szimbolizálja, amelyek mindegyike jellemző az amazóniai térségre, és ragaszkodott ahhoz, hogy a faragvány értelmezéséhez "szükségtelen bármiféle kapcsolatot teremteni Szűz Máriával vagy egy pogány elemmel". A szinódus több újságíró kommentátora ugyanakkor a női alakot - az ábrázolása alapján - az amazóniai bennszülöttek "Pachamama" ("Földanya") termékenység-istennőjével azonosította.
A keresztút alatt nemcsak a kenut és a szobrot, de a szintén több helyszínen feltűnt szivárványszínű halászhálót is körbehordozták. A keresztút állomásain ezeket, és egyéb más bennszülött tárgyakat a résztvevők által formált kör közepére helyezték. A keresztutat gitár, törzsi dob, és más húros hangszerek zenéjével kísérték.
Az ájtatosság a római Santa Maria in Traspontina templomban ért véget, ami a pán-amazóniai szinódus kezdete óta napi szinten meghökkentő szertartások (lásd még ITT, ITT, ITT, és ITT), provokatív személyek, és egy furcsa kiállítás gyűjtőhelye.
Videófelvétel az eseményről:
(Forrás: ChurchMilitant.com)


Az amazonasi szinódus 250 tagja és partnere, beleértve a püspököket, papokat és apácákat, október 19-én szerveztek egy pogány keresztutat a Via della Conciliazione területén.

A szokás kedvéért itt is a meztelen Pachamama (videó lent) démon volt a főszereplő. Vagy magukkal cipelték, vagy felemelték vagy egy csónakba helyezték.

Az esemény közben zsályát égettek, ami egy pogány szokás. A varázslók tollakkal fújtak füstöt a résztvevők arcába. Ez egy démoni "áldás" akart lenni.

Egy szürke inget és feszületet viselő "püspök" lehajtotta fejét, hogy méltón kapja meg Sátán füstjét. (Videó itt).


https://gloria.tv/article/tU4VNQ6XgGFz6pV3x8LmUxqDT

2019. október 17., csütörtök

Brandmüller bíboros: Kockán forog minden az amazóniai szinóduson.

https://assets.lifesitenews.com/images/made/images/remote/https_www.lifesitenews.com/images/local/Cardinal_Walter_Brandmuller_1_810_500_75_s_c1.jpg
2019. október 17. (LifeSiteNews) - A jelenleg Rómában folyó pán-amazóniai szinódusról szóló új nyilatkozatában Walter Brandmüller bíboros - elismert egyháztörténész és a két még élő dubia bíboros egyike – arra figyelmeztet, hogy a katolikus hitet helyettesítik „az ember panteista természeti vallásával”.
Az amazóniai szinódus munkadokumentumával (Instrumentum Laboris) kapcsolatban a német bíboros egyértelművé teszi, hogy az lényegében elhomályosítja az Egyház összes magisztériumi dokumentumát a II. Vatikáni Zsinat óta, miközben szinte kizárólag egy regionális püspöki konferencia idézeteire, a Latin-amerikai Püspökök Konferenciájára támaszkodik, melyre 2007-ben a brazil Aparecida-ban került sor. Ezúton figyelmeztet „a dogmatikailag kötelező tradició látványos szakítására”.
Miután elmagyarázza a katolikus hit természetét, mint Isten embernek adott kinyilatkoztatásán alapuló vallását, Brandmüller bíboros rámutat arra, hogy „felmerül a rémítő kérdés, hogy ennek a szinódusnak a főszereplőit nem foglalkoztatja-e inkább annak kísérlete, hogy a vallást, mint az ember válaszát a Teremtő hívására titokban lecseréljék az ember panteista természeti vallására - nevezetesen a modernizmus új változatára, a XX. század elejétől kezdve.” A német prelátus párhuzamot von a végidőkre vonatkozóan a szentírási figyelmeztetésekkel, mondván: „Nehéz nem gondolni az Újszövetség eszkatológiai szövegeire! "
Itt a prelátus ragaszkodik ahhoz, hogy Jézus Krisztus az, aki „elhozza a végső kinyilatkoztatást”, ahogyan az megtalálható a Szentírásban és a szent hagyományban, amelyet tovább adott „a Jézus Krisztus által választott tanítványok közössége, melyből az Egyház nőtt ki”.
„Mindez megtörtént egyszer és mindenkorra, és általánosan érvényes térben és időben.” Ennek fényében egy „amazóniai egyház” eszméje nem katolikus.
Azt mondja a német bíboros: „Ez azt jelenti az „amazóniai szinódus” konkrét problémáját illetően, hogy a fent leírt tények kizárják egy olyan vallás koncepcióját, aminek valamiféle földrajzi vagy átmeneti határai vannak. De azt is jelenti, hogy az amazóniai egyház teológiai szempontból is elképzelhetetlen. Az Egy, Szent, Katolikus és Apostoli (tehát a római) Egyház az, melyre az Evangélium továbbadását és Krisztus kegyelmének közvetítését minden idők minden népe számára rábízták, és amelynek Isten Lelke világossága és ereje megígérte, hogy beteljesíti ezt a küldetést.
A német prelátus nyilatkozatának a végén szól a szinódusi atyákhoz és magához Ferenc pápához: „Most az amazóniai szinódus összegyűlt püspökein - és végül Ferenc pápán – múlik, hogy megtörténik-e egy ilyen szakadás az egyház konstitutív hagyományában, az elkerülhetetlen, drámai következmények ellenére.”
A cikk forrása angol nyelven
kép.png
kép.png
kép.png
kép.png

https://gloria.tv/article/jNUr4Thy49yx1BiG1zhjDN7Vr

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019. október 8. Magyarok Nagyasszonya Főünnepén. Ma reggelre álmomban a fénykeresztet láttam az égen.Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Hamarosan mindenki meg fogja látni az égen a fénykeresztet, amelyből életet adó fény fog kisugározni.A kereszt a ti üdvösségetek jele. Ezen haltam meg rettenetes kínszenvedések közepette. Aki nem tiszteli a keresztet, elvész. Aki viszont magára veszi, azzal egyesülök a kereszthordozásban, az önmegtagadásban, és üdvözítem.Szeressétek kereszteteket! Soha ne akarjátok ledobni, mert csak ez visz az üdvösségre. Aki türelemmel hordozza keresztjét, az a keskeny úton megy és a szűk kapun át jut be az Isten Országába.Megáldalak benneteket Szívem megerősítő örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Zsid 1, 1-2: „Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban; ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk...”

2019. október 9. szerda…

Imádkoztam a kisded nyájért, akik Jézust szeretik, imádják és tisztelik. Kértem rájuk a tisztánlátás kegyelmét, hogy ne adjanak hitelt a tévtanításoknak és az eretnekségnek.

Jézus: „Az Enyéim már mind tudják, hogy mi az igazság. Én Magam világosítottam meg őket. Ők nem fogadják el a tévtanításokat. Azok, akik bálványimádást folytatnak, soha nem látják meg dicsőséges Arcomat. Ők a pokol fenekére süllyednek. Hamarosan beteljesülnek a próféciák. Két bolygó összeütközik. Megjelenik a fénykereszt az égen. Kiárasztom Szentlelkemet minden emberre. Ekkor lesz a nagy és végleges szétválasztás. Sokan meg fognak térni Hozzám. A megátalkodottak még gonoszabbak lesznek. Ők lesznek minden baj okozói. Ezután beteljesül mindaz, amit előre megmondtam nektek. Készüljetek, mert hamarosan minden szem meg fog látni, amikor eljövök az ég felhőin dicsőségemben. Az idő itt van, eljött. Lejárt az irgalmasság ideje, melyet felvált igazságosságom haragja. Ti, akik mindvégig hűségesek vagytok Hozzám, most még többet engeszteljetek és imádkozzatok! Ezzel még valamelyest enyhíthetitek a csapásokat.”

Szentírási megerősítések: Máté 27, 50: „Ekkor Jézus ismét hangosan felkiáltott és kiadta a lelkét.”

1 Kor 14, 21: „Nem hallgatnak Rám – mondja az Úr.”


2019. október 10. Az Úr Jézus…

 „Drága gyermekeim! Láthatjátok, mekkora káosz uralkodik a világban. Mindezt azért engedem meg, hogy mindenki tisztán lásson. Foglaljon állást, hogy melyik oldalra akar állni. Most a kívülállók is látni fogják, hogy ki mit képvisel.

Gyermekeim! A Szívem vérzik, amikor arra gondolok, hogy meg kell büntetnem ezt a bűnös világot. Amit Jónásnak mondtam, ma is úgy gondolom, hogy sajnálnom kell az embereket és mindazokat a javakat, amiket megtermeltek. De mondom nektek, sokkal, de sokkal nagyobb kár az, ha egy ember lelke elvész, mint az egész teremtett világ. Ezért haltam kínhalált a kereszten, hogy a lelkeket megmentsem. De most már annyira túláradt a bűn, és oly sok lelket ránt a gonosz a pokolba, hogy ezt meg kell állítanom. Mától fogva kitartóan azért imádkozzatok, hogy mielőbb jöjjek vissza erre a földre, és szám leheletével elsöpörjem a gonoszt. Dicsőségem tündöklésével mutassam meg a világnak, hogy Ki az igazi Krisztus, a Megváltó, Aki kereszthalálával megváltotta őket.

Amikor visszatérek, erről fogtok Engem megismerni: Sebeim, melyeket a keresztfán elszenvedtem, világító fényként, tündöklő rubinként fognak ragyogni dicsőséges Testemen. Ellenségeim akkor fülüket befogva, szemüket behunyva fognak ordítozni, mert nem akarják, hogy az igazság napfényre kerüljön. Akik magukat állítják az Én helyembe, mind meg fognak semmisülni. Olyanok lesznek, mint a hamu, amire ráfúj a szél: tovatűnnek, és még a nyomuk sem marad meg.

Gyermekeim! Azért imádkozzatok, hogy jöjjek vissza dicsőségben, és ítéljem meg a földet. Megújítom a föld színét, elkezdődik az ezer éves béke uralma. Szeretet és béke csókolgatják majd egymást. Akkor az embert visszahelyezem abba az eredeti állapotába, ahogyan Atyám megteremtette. Újra a Paradicsomkertben fognak lakni, Velem együtt lesznek azzal a különbséggel, hogy Én nem Istenemberi testben, hanem a Legméltóságosabb Oltáriszentségben leszek velük. Szentlelkemet kiárasztom rájuk, imádni fognak Engem oly tökéletes és igaz módon, ahogy még soha azelőtt. Az első keresztények imádása volt hasonló ahhoz, ami lesz.

Drága gyermekeim! Erre gondoljatok! A szeméttel ne foglalkozzatok! (Itt az eretnekségre és a tévtanításokra gondolt az Úr.) Ti a lelketekben szüntelenül dicsőítsetek és magasztaljatok Engem! Adjatok hálát mindenért, jóért és rosszért egyaránt! A világ megtisztítása és megbüntetése most a legszükségesebb azért, hogy végképp eltöröljem a bűnt és mindazt a szennyet, amit magával hozott. Ha ezt nem tenném, Engem végképp kiirtanának a föld színéről, és a sátán lenne az úr. Lucifert imádnák különböző rút formákban, neki mutatnának be áldozatot, odáig süllyednének, hogy még a saját, tiszta, ártatlan kisgyermekeiket is ennek a gonosz dögnek áldoznák. Pedig ők az Én ajándékaim. Intő jelek a világ számára, hogy nekik is ilyen tisztává kellene válni, mint a ma született gyermek, akit Én alkottam.

Gyermekeim! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelketekben kárt nem tehetnek. Csak egyedül a bűntől féljetek! Ha üldöznek, olyan ékesszólást adok nektek Szentlelkem által, amibe nem tudnak belekötni, de mégis ki fognak irtani benneteket a föld színéről, mert Engem képviseltek, és terhükre vagytok.

Most sok olyan csodás jelnek lesztek tanúi, amik nem voltak, és nem is lesznek soha többé ezen a földön. Beteljesülnek a próféciák. Az égen olyan jelek lesznek, amelyek szimbolikusan jelzik a jelen helyzetet.

A két bolygó ütközése azt jelenti, hogy a jó és a rossz összeütközésbe kerül. A jó, az Isten örök törvénye, megsemmisíti a gonosz hatalmát.

A fénylő kereszt jele az égen az Én tündöklésemet és dicsőségemet jelenti, és a Megváltást, amely a kereszten történt. Előre jelzi, hogy visszajövök az ég felhőin dicsőségben, megítélni a világot.

A tűz, amellyel elhamvasztok minden bűnt és rosszat, azt jelenti, hogy Isten emésztő tűz, Aki szeretetének lángjával megsemmisíti a gyűlölet tüzét. A szeretet tüze magába alakít mindent.

Bár félelmetesek ezek az elemek, és a büntetések, törékeny testetek számára, amelyben nagyon sokan meg fognak halni, mégis örüljetek és ujjongjatok, hogy Isten megítéli ezt a világot, megsemmisíti a bűnt, hogy helyébe a szentséget tegye.

Ez a világ most vajúdik. Rá van nehezedve a sátán minden fortélya, téveszméje, gonoszsága, amivel el akarja veszíteni a lelkeket. Félelmetes harc dúl most a lelkekért. A gonosz démoni hordák mindent elkövetnek, hogy a gyanútlanokat csapdába ejtsék. A jóról elhitessék velük, hogy rossz, a rosszról, hogy jó. A szent angyalok viaskodnak a démonokkal értetek, de csak azoknak az embereknek a védőangyalai tudnak harcolni a démonok ellen, akik kiállnak az igazság mellett, és kérik Tőlem az üdvösséget. Ekkor Én megparancsolom szent angyalaimnak, hogy harcoljanak az ilyen lelkekért. Ezeket az embereket kiveszem a sátán közeléből, és megmentem még akkor is, ha megölnék őket.

Gyermekeim! Nem az számít, hogy itt meddig éltek, és hogyan, hanem csak az, hogy földi életetek után hová mentek. Törekedjetek lelketek megmentésére úgy, hogy megismeritek és megtartjátok törvényeimet! Ha hűségesek maradtok Hozzám, az örök boldogság lesz jutalmatok.

Minden imánál és szent gyakorlatnál tetszőbb Előttem, ha egy lélek kutatja és megteszi akaratomat. Ez a legnagyobb ima, ez maga az életszentség. Azért, mert általatok akarom megvalósítani örök tervemet, hogy meg tudjalak jutalmazni benneteket szolgálatotokért.

Kicsi gyermekeim! Én mindig veletek vagyok, hisz ezt ígértem: „Veletek maradok mindennap, a világ végezetéig.” Amikor elhagyatottaknak és magányosaknak érzitek magatokat, akkor vagyok veletek a legszorosabban egyesülve. Akkor a hitetekre van szükség, hogy erős hittel bízzatok Bennem, és ígéretemben. Amikor üldöznek titeket, és nehéz lesz sorsotok, ezekre gondoljatok! Aki Istenben bízik, soha meg nem szégyenül, mert Én örök vagyok, mindenható és hűséges.

Megáldalak titeket, Szívem túlcsorduló, végtelen, örök szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 19, 28: „Jézus válaszolt”


2019. október 15.

Hálatelt szívvel megköszöntem az édes Úrnak, hogy az Övé lehetek. Örömmel adtam hálát Neki azért, hogy Ő az enyém, mert minden szentáldozásban Önmagát adja nekem. Ő így válaszolt: „El nem tudod képzelni, mekkora öröm számomra, amikor egy tiszta lélekbe betérek. Értelmet nyer rettenetes kínszenvedésem és kereszthalálom. Imádkozz a bűnösökért! Az Én örök érdemeimmel egyesítve ajánld fel minden áldozatodat és szenvedésedet értük, hogy megtérjenek, és mindörökké szeressenek Engem. Így megvigasztalsz sok hálátlan bűnösért. Rengeteg lélek lesz a jutalma.”2019. október 16. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Hozzátok szólok, akik figyeltek Rám. Rendszeresen elolvassátok üzeneteimet, és tettekre váltjátok azokat.
Kedves gyermekeim! Elérkezett a ti órátok. Üldözni fognak titeket. Miattam sokakat meg fognak ölni. De ti ne féljetek! Örüljetek, ha mindezek bekövetkeznek. Én ezt tanítottam: „Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.” (Mt 5, 10-12)
Gyermekeim! Most jött el az óra, amikor mindezek bekövetkeznek. Tartsatok ki mindhalálig! Valljatok meg Engem az emberek előtt! Akkor Én is megvallak titeket Atyám és szent angyalai előtt. A Mennyben olyan boldogok lesztek, amit el sem tudtok képzelni. Bízzatok Bennem! Helyet készítettem nektek Atyám Országában. Ott olyan boldogok lesztek, amilyenek soha nem voltatok ezen a Földön. Azért, mert színről színre fogjátok látni a Legszentebb Szentháromságot, Akinek a puszta látása kimondhatatlan gyönyörűség és öröm. Várjátok kitörő örömmel azt a napot, amikor lehullik szemetekről a lepel, ez a porsátor test, és a megdicsőültek kimondhatatlan örömével fogtok dicsőíteni, magasztalni és imádni Engem, Üdvözítő Isteneteket.
Már most zengjetek Nekem dicsőséget mindenért! Jóért és rosszért egyaránt! Mondjátok el minden nap a Te Deumot! Higgyétek, hogy Én a rosszból is jót hozok ki. Mindazt megadom nektek, amire vágytok. Sőt, a legmerészebb vágyaitokat is milliószorosan felülmúlja az a dicsőség, amiben részesítelek majd benneteket. Azért, mert hűségesen szolgáltatok Engem. Úgy növeltétek dicsőségemet, hogy lelkek özönét mentettétek meg önfelajánlásotokkal, áldozataitokkal és szenvedéseitek türelmes elviselésével. Mindezekben hasonlókká lettetek Hozzám, Üdvözítő Istenetekhez. Atyám úgy tekint rátok, mint Rám, mert Én élek és működöm bennetek, általatok. Folytassátok továbbra is engesztelő életeteket! Maradjatok meg szeretetemben! Akkor Rám fognak ismerni bennetek az emberek, és sokan meg fognak térni. A Mennyben ezeknek a megtérő bűnösöknek fogtok örülni a legjobban. Fogadjátok áldásomat, melyet minden emberi elképzelést felülmúló örök szeretetemmel adom rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 Tim 6, 3: „Jézus Krisztus üdvös szavai”


2019. október 16., szerda

Csőd: Hamispróféta elárulta a hitet, ezért az isteni gondviselés elárulja őt


A Vatikán 2018-as 70 millió eurós vesztesége - ami a teljes költségvetés több mint 23%-a - "vészhelyzetet" hoz létre - írja az IlSole24Ore.com.

Amikor Pell bíboros volt a Pápai Gazdasági Titkárság prefektusa és a Libero Milone ellenőrző generálisa, a veszteség csekély volt. Ferenc pápa alatt az elmúlt két évben mindkét pozíció üresen áll.

A vatikáni költségvetés elkülöníti az Apostoli Szentszéket a kormányzástól. A veszteség az Apostoli Szentszékkel kapcsolatos:
• túl sok laikus alkalmazott
• kevesebb pénz az Egyesült Államoktól és Németországtól
• kevesebb megtérült pénz a befektetésekből és a vatikáni bankból.

https://gloria.tv/article/NFBSHNfyoSbG4CWgh1Es3TZw4

Terence Hill: "Gyakorló katolikus vagyok."

A katolikus hite gyermekkora óta formálja, Assissi Szent Ferenc pedig példakép a számára. A színészi karrierje során visszautasította azokat a szerepeket - köztük az akcióhős Rambóét - amelyekről úgy érezte, ellenkeznek a keresztény értékekkel. A hite különös érték és rendkívül személyes dolog a számára. Terence Hillel az osztrák Missio oldal jelentetett meg interjút.
"A kapcsolatom a vallással nagyon személyes, bensőséges kapcsolat: boldog, komoly, akár még haragos is. Azt hiszem nehéz beszélni róla, mert olyan kapcsolatról van szó, amit meg kell tapasztalnod."
"Sok éve gyakorlom az Isteni Irgalmasság tiszteletét. Egyszer egy repülőtéren is feltartottak, amiért rengeteg kegykép volt a bőröndömben. A határőség felismert, és azt hitték, fegyvert rejtegetek alattuk."
"A színészek egyfolytában vitatkoznak, és aztán otthagyják egymást. Velem és Bud Spencerrel ez másként volt: mi sohasem irigykedtünk egymásra, és sohasem filmeztünk csak a pénzért. Jól éreztük magunkat, és egy életen át barátok voltunk."
"Az édesapám gyerekkoromban egy könyvet olvasott nekem Szent Ferencről. Ő a példaképem. Azóta vagyok hívő."
Terence Hill, azaz Mario Girotti 1939. március 29-én született Velencében. Sok éven át a családjával Drezdában éltek, ahonnan az édesanyja származott. A mai napig emlékszik a háború végi súlyos légicsapásokra, amelyek Drezdát érték. Sokáig rémálmai voltak miattuk, és a mai napig elborzad az erőszaktól. Kalandkereső típusnak tartják, különösen a Bud Spencerrel játszott filmes szerepei miatt. Spencerhez a haláláig mély barátság fűzte. Terence Hillt azonban közel 20 éven át Matteo atyaként is megismerhettük: a papként, aki sorozatban oldja meg a bűnügyeket egy rendőr barátjával.
"Olyanoknak kell lennünk, mint egy vitorláshajó kapitánya. Nem mi vagyunk a szél. Mi csak a hajósok vagyunk. Minden erőnket latba vethetjük, hogy a hajót irányba tartsuk, de a szél ereje nem mi vagyunk."
"Hoztam olyan szakmai döntéseket, amelyeket mások oktalannak tartottak. Nagy pénzeket utasítottam vissza, viszont boldog voltam. Ezért tudok ma hiteles lenni Matteo atyaként."
"Gyakorló katolikus vagyok. Nem sokszor beszélek róla, mert a hit számomra értékes és rendkívül személyes dolog."
"Milyen gyengék vagyunk, hogy nem tudunk megbirkózni az igazsággal! Szórakoztatásra vágyunk, nem az igazságra."

2019. október 15., kedd

Ex-sámán unokája a vatikáni „pogány” rituáléról: „Nem hittem a szememnek”

VATICAN CITY, 2019. október 11. (LifeSiteNews) - Egy őslakos ex-sámán amerikai unokája megdöbbent, amikor meglátta a videót egy amazóniai vallási szertartásról, ami ezen a héten Vatikánban zajlott.
„Láttam a ceremóniát, ami a vatikáni kertben zajlott, és nem hittem a szememnek.” - mondta Rexcrisanto Delson a LifeSiteNews-nak. „Voltak ott bálványok, sőt még egy ferences is részt vett” - folytatta.
„Később megtudtam, hogy egy amazóniai törzs vezetője megerősítette, hogy tisztán pogány szertartás volt. Azok a katolikusok, akik részt vettek és támogattak egy ilyen ocsmány dolgot, nem tudták, hogy ez pogány dolog?”
Delson azt mondta, hogy még ha nem is tudták, akkor most meg kell tudniuk.
„Innentől kezdve nincs mentség azt állítani, hogy nem tudták, hogy megsértik az első parancsolatot” - mondta, és idézte a Zsoltárok 95,5-et, mondván: „a pogányok istenei bálványok”.
A vatikáni szertartás arra emlékeztette Delsont, akinek igorot ősei van, hogy ő is megcsúszott egyszer saját múltjában, amikor „nem tudatosan, de részt vett” egy pogány igorot vallási szertartáson.
„Azt hittem, hogy a gangsákon (kézben tartott gong) játszani ártalmatlan, mielőtt elkészítettük a levágott csirke hagyományos ételét” - mondta.
„Az imákat egy igorot sámán mondta, aki egy másik igorot törzsből származott. Később megtudtam tőle, hogy valóban megidézett istenségeket” - folytatta.
„Később elmentem meggyónni, és soha többé nem tettem ezt. Amikor gondolkodom ezen és azokon a dolgokon, melyeket Fr. Chad Ripperger ördögűzőtől tanultam, hogy kinyitjuk a kapukat a démonok előtt, amikor vétkezünk, dühös lettem, amikor láttam, hogy ezt megengedik a Vatikánban.”
Az igorot törzsek a Fülöp-szigetek felvidékeiről származnak. Delson elmondta, hogy az Amazonas őslakos törzseinek ugyanazt a katekézist kellene kapniuk, amit egy lengyel szent ajánlott az igorot törzs számára.
„Bárcsak az Amazonas bennszülött lakói valami hasonlót hallhatnának, mint amit az őslakos igorotok II. János Pál pápától, amikor 1981-ben a Fülöp-szigeteken a Cordillera hegységbe látogatott” - mondta Delson.
„Az egyes törzsek említése után kifejezte elismerését és együttérzését kultúránkat illetően, és azzal fejezte be: ’Mindezek mellett az Egyház soha nem felejti el szellemi küldetésének elsőbbségét, emlékezve végső céljára, hogy minden férfit és nőt elvezessen az örök üdvösséghez Krisztusban’- emlékezett vissza Delson.
A vatikáni kerti ceremóniával kapcsolatban ezt a következtetést vonta le:
„Ennek a szinódusnak az üzenete ellentmond János Pál pápa akkori üzenetének. Ahelyett, hogy az őslakosokat elvezetné a megváltásra, úgy tűnik, hogy ennek az ellenkezője zajlik.”
Delsont feldühítette egy osztrák születésű brazil püspök meggyőződése, hogy az Amazonas őslakosai nem képesek megérteni vagy elfogadni a cölibátus papi hivatást.
„Most hallottam, amit Kräutler püspök mondott az őslakosokról, akik nem értik a cölibátust” - mondta a LifeSiteNews-nak.
Így folytatta:
Őslakosként ezt nagyon sértőnek tartom. Még nagyon rasszistának is tartom. Ezek az emberek, akik hisznek ilyen dolgokban, úgy tűnik, hogy elfelejtették a misszionáriusok szerepét a múltban, amikor az elsődleges szándék és cél az emberek megtérése és megkeresztelése volt - lelkük megmentése érdekében.
Ez a püspök nem érti meg, hogy az őslakosok azért nem értik a cölibátust, mert értelmüket még nem táplálták katolikus hitünk igazságával. Természetesen küzdhetnek azzal a gondolattal, hogy egy férfinak nincs felesége, mert ez idegen számukra. Nem ők az elsők, akik ezt gondolták.
Biztos vagyok benne, hogy amikor a belga papok és misszionáriusok elkezdték pogány igorot őseim evangelizálását, ők is azon tűnődtek, vajon miért nincs ezeknek az embereknek feleségük. Számukra ez nem természetes. Pontosan ezért kellett őket megtanítani katolikus hitünk „természetfeletti” tanítására. Hogyan vezethet el valakit saját akarata a papsághoz, ha értelmét nem táplálták az Igazsággal? Nem vezethet. Ez az oka annak, hogy az Egyháznak az őslakosok szellemének felemelésére kell összpontosítania, ahelyett, hogy leereszkedne az őslakosok pogány hitére és gyakorlatára.
Pogány őseim a természeti törvényekben gazdag spiritualizmusban gyökereztek, ami termékeny talajként szolgált számukra a katolikus hitünk magjának növekedéséhez és virágzásához. Miután megfelelő módon katekizálták őket, világos lett számukra, hogy a fejvadászat és a hamis istenek imádása nem helyes. Miután megismerték a papságot és a pap mint persona Christi jelentőségét, megértették az igazságot a cölibátusról.
Delson saját nagyapja pogány sámán volt, és Delson elmondta a LifeSiteNews-nak, hogy katolikus anyja, a sámán lánya annyira aggódott apjának lelke miatt, hogy magára vállalta, hogy megtéríti őt a katolikus hitbe.
„Ez az, ami hiányzik az amazóniai szinóduson - a valódi aggodalom az őslakosok lelke miatt” - jelentette ki Delson.
„Számtalan igorot, amikor megmutatták és megtanították nekik az Igazságot, elegendő intelligenciával rendelkezett ahhoz, hogy kövessék [azt], és megkeresztelkedett keresztényekké váljanak, mert az embernek az a rendeltetése, hogy a jó felé haladjon” - folytatta.
Az Amazonas bennszülött lakosságának is meg van az értelme és [a lakosság] termékeny talaj az Igazság számára. Nem ostobák. Csak meg kell tanítani nekik az igazságot.”
Delson elmondta, hogy a Fülöp-szigetekről származó őslakosként nem szólhat közvetlenül az Amazonas bennszülött törzseiért, és neheztel azért, hogy őket ürügyként használják „a házas papok programjának előmozdítására”.
„,[Ez] megint a megfelelő hitoktatáson múlik, ami manapság sajnos hiányzik” - jelentette ki.
„Az embernek a jó felé kell haladnia, és minden, amire őseimnek szüksége volt, az a katolikus hit, hogy megvilágosítsa a természeti törvényekben rejlő okokat. A szinódus súlyos hibát követ el, amikor elszakadnak az evangelizációtól, ami a múltban sok igorota és más őslakos megtéréséhez vezetett.”
A cikk forrása angol nyelven

2019. október 14., hétfő

Anna Terézia által Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

Testvéreim! Ne gondoljátok, hogy a kis dolgok azért nem értékesek, mert az emberek nem igazán tudják azokat hová tenni. Sokszor megtapasztaltam, hogy az értéktelenebb dolgok, értékesebbek az Úr szemében. De az is nagy felismerés volt életemben, hogy minél jobban elrejtem ezeket az emberek elől, annál értékesebb lesz Isten előtt, mert Ő jobban értékeli azt, ami a rejtekben történik. Innentől kezdve szívesen kerestem azokat a lehetőségeket, amelyekről nem derült ki, hogy én tettem. Sokkal fontosabbnak tartottam, hogy Istennek kedveskedjek, mint azoknak, akik látják cselekedetemet. A nagy szolgálatot végző testvérek sokat szenvednek, az emberek tekintetétől, és attól, hogy megfeleljenek Isten elvárásának, és akaratának. Jobban örültem azoknak a lehetőségeknek, amelyeket felajánlhattam az Úrnak, mert így lélekben, olyan misszionáriusokért imádkozhattam, akiket nem ismertem. Életáldozatomat szívesen hoztam meg értük, hogy beteljesüljön, küldetésük. Jézus így tanította, aki a kicsiben hű marad, az a nagy dolgokban is hűséges marad. Ez, fordítva nem igazán érvényes, mert aki nagy dolgokra vágyik, és abban hűségesen kitart, az nem fogja észrevenni a kicsinyt, mert nem fogja fontosnak tartani.

Kis Szent Teréz


Testvéreim! Istentől, hozzátok rendelt lelkek vagyunk, és az a küldetésünk, hogy felétek szolgáljunk születésetektől fogva halálotokig. Szüntelenül látjuk Isten Arcát, és azon fáradozunk, hogy ti is minél jobban felismerjétek szent akaratát életetekben. Intünk, óvatosságra figyelmeztetünk titeket, és védelmező segítséget nyújtunk nektek. Mivel láthatatlan a szolgálatunk, ezért könnyen megfeledkeztek rólunk, és nem figyeltek ránk, akik Istentől kapott szeretettel veszünk körül benneteket. így beleegyezésetek hiányában kevésbé tudunk kapcsolatot tartani veletek. Ezért igyekezzetek minél hamarabb felismerni tevékenységünket, hogy részesedjetek azokban a kegyelmekben, amelyeke közvetítésében segédkezünk. Sokszor könnyebben felismeritek a gáncsoskodó gonosz lelkek működését, mint az őrangyalotok jelenlétét életetekben. Pedig mi éppen azért rendeltettünk számotokra, hogy elhárítsuk a rátok háruló veszélyeket. Alig várjuk, hogy kérjétek segítségünket, és figyeljetek ránk, imáitokban hozzánk fordulva
.

Szent Őrzőangyalaitok

Gecemáni órák

Gyermekeim! Tanuljátok meg lelketeket hozzám felemelni. Aki rám tekint, az hamar meglátja korlátait, mert én vagyok a szívek, és vesék vizsgálója. Ne féljetek felismerni hibáitokat, mert csak azokat kijavítva haladhattok biztonságosan a lelki élet ösvényein. Csak jó lelkiismerettel járhattok ezen az ösvényen. Engedjétek, hogy a Szentlélek minél több mindent feltárjon szívetekben, hogy felismerjétek, mit rontottatok el, és mikre kell törekednetek a jövőben. A felismerés legtöbbször fájdalommal jár, de ha átadjátok ezeket a fájdalmakat nekem, akkor elfogadom felajánlásotokat, és a legnagyobb jót hozok ki minden élethelyzetetekből. Szeressétek azt a változást, amely átformálja lelketeket követésemre, hogy kitartsatok mindvégig mellettem. Aki elzárja magát előlem, és nem engedi, hogy átvizsgálva felnyissam a szemét, az nehezen fogja megtalálni a szűk ösvényt, amelyen járnia kell.  Gyengéd szeretetemmel képesek lesztek haladni a számotokra kijelölt úton, bízom bennetek, hogy elfogadjátok, amit kívánok tőletek.

Jézus


Testvéreim! Az egyik legnagyobb kegyelem, amivel Isten megajándékozott engem, a szegénység szeretete. Nagyon gazdag családból származtam. Mindenem megvolt, amire egy nemes ifjú vágyakozhat. Bohém terveket szőttem kortársaimmal együtt, akikkel hosszú órákat töltöttünk el értelmetlenül. Megcsömörlöttem a léha semmittevéstől. Isten felnyitotta szememet, hogy meglássam, mi a legfőbb érték, amelyre vágyakozhatok. Amikor egy nap apám elé álltam, hogy visszaadjak neki mindent, már mennyei Atyám tekintetét kerestem, hogy megszabadulva mindentől, és mindenkitől, felajánljam neki életemet, mert teljes nincstelenségben és szegényen kívántam követni Fiát. Eljegyeztem hát magam a szegénység Úrnővel, akit egész életemen át buzgón követtem, és a hozzám csatlakozó testvérektől is megköveteltem a szegénység szeretetét. Igyekeztünk hasonlítani a szegény és alázatos Jézushoz, és törekedtünk követni őt mindenben lépésünkben. Megtanultuk, hogy a szegénység szabaddá tesz bennünket a megkötözöttségtől, és felszabadít minket a szolgálatra, és megtanít az Istenre való ráhagyatkozásra
.

Assisi Szent Ferenc


Szűzanya szombatja


Gyermekeim! Minden szolgálatotok előtt, imával vértezzétek fel magatokat, nehogy a sátán megakadályozza terveteket, amit Fiam akaratából tesztek. Mondjatok ellent azoknak a rossz gondolatoknak, amelyek megzavarják elméteket. Dicsőítő zsoltárt mondjatok, a különböző napszakokban. Aki tud, rendszeresen imádkozza a zsolozsmát, hogy védelmet kapjon a támadások ellen. De komoly védelmet jelent a Rózsafüzér imádság is, különösen, amit velem együtt végeztek. Ha tehetitek, legalább ketten imádkozzatok, hogy amikor a figyelem lankad, akkor bátorítsátok egymást a kitartásra. A Szentháromság jelenléte, az összes angyallal, és szenttel együtt, késztessen benneteket a buzgó imádságra. Legyen, személyes kapcsolatotok is velünk, amikor feltárjátok előttünk, gondjaitokat, problémáitokat. Szeressétek azokat a mindennapi kereszteket, amelyekkel Szent Fiam megajándékoz titeket. Hálatelt szívvel járuljatok a szentségekhez, különösen a szentgyónáshoz, és az eucharisztiához. Édesanyai szeretetem, és hűségem kísérjen mindnyájatokat.

Szűzanya


Gyermekeim, az apostolok megkértek engem, hogy növeljem bennünk a hitet. Ti milyen válaszra számítanátok, ha ugyanezt kérdeznétek tőlem? Talán ti is kemény beszédnek tartanátok válaszomat, mert hitetlenségetek miatt nem értenétek meg engem? A rendíthetetlen hit akkor kezd működni bennetek, amikor már nem a világ szemével szemlélitek a reátok nehezedő megpróbáltatásokat, hanem az én szememmel kezditek szemlélni a valóságot. A legkisebb mustármaghoz hasonlítottam a hit erejét, mert akinek birtokában van ez a kegyelem, az elől elhárulhatnak az akadályok. Azért, mert az illető személy teljesen rám bízta, és kezembe ajánlotta magát. Mindig a belém vetett hit erejében valósulnak meg terveitek. A legnehezebb akadályok akkor hárulnak el, amikor teljes bizalommal fordultok hozzám, és amikor nem számítotok a változásra. Mindig kérjétek tőlem, hogy ne az ti akaratotok valósuljon meg! Engedjétek át nekem a kezdeményezést, hiszen legjobban én tudom, mi válik lelketek javára.

JézusGyermekeim! Rózsafüzér királynőjeként tisztelnek a katolikus gyermekek. Üdvösségünk misztériumai tárulnak fel a rózsafüzér imádkozása közben. Mialatt az egyes titkokról szemlélődve elmélkedtek, átélitek azokat az eseményeket, melyek azokban történtek. Aki minden nap imádkozza a rózsafüzért, annak lelkébe belevésődnek a titkok. A folyamatos Üdvözlégy Mária imádkozásával szüntelenül az én édesanyai segítségemet kéritek, hogy imádkozzak érettetek. Szent Fiam nem hagyott el benneteket ebben a gonosz lelkek által uralt korban sem, mert elküldött engem hozzátok, hogy a bűn végzetes pusztításával szemben rendkívüli módon és rendkívüli eszközökkel segítségetekre legyek, erősítsem gyermekeimet a győzelmes harcra, és nagy megtisztulásra készítsem elő a világot. Ne sajnáljátok a rózsafüzér elimádkozására az időt, mert aki feltűnés nélkül beáll az engesztelők táborába, és együttműködik az én szándékommal, az képviseli azt az ügyet, hogy egy lélek se kárhozzon el. Külön kérésem, amit már többször hangoztattam, legyen minél több helyen családi engesztelés. Köszönöm, ahol ez már megvalósult.

Szűzanya

Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya


Gyermekeim! Magyarok Nagyasszonyaként állok előttetek királynői palástban és Szent István koronájával a fejemen. Szent királyotok országotokat édesanyai oltalmamba ajánlotta, amit nagy örömmel fogadtam, és azóta sem veszem le tekintetemet országotokról. Nagy bajban és veszedelemben mindig segítségetekre voltam, csak kérnetek kellett. Készségesen rendelkezésetekre álltam, és ez után is számíthattok rám. De nektek is szükséges lesz mindent megtenni, amit Szent Fiam kér tőletek, hogy megmeneküljetek a sátán cselvetéseitől! Ezért öltsétek magatokra a lelki fegyverzetet. Legyen kezetekben a hit pajzsa, a lélek kardja, vagyis ismerjétek jól a Szentírást, fejeteken legyen az üdvösség sisakja, higgyetek benne, hogy a győztes sereghez tartoztok, lábatokon pedig a béke saruja, vigyétek mindenüvé a békét! A megigazulás vértjét tartsátok magatok előtt, higgyetek benne, hogy igazak, kedvesek vagytok Isten előtt, hogy velünk együtt munkálkodva, Isten akaratát teljesítsétek! Legyetek tiszták, hősök és szentek! Engesztelő hivatásotoknak tegyetek eleget, és működjetek közre velem együtt a lelkek megtérítésében. Imádkozzatok, hogy közösségeitek megerősödjenek, és lelki béke uralkodjon köztetek! Ne hasonuljatok a világhoz, nehogy könnyen letérjetek a helyes útról!
Szűzanya


Szent Dénes püspök vértanú


Testvéreim! Római gall püspökként kerültem Párizsba két társammal együtt, ahol megszerveztük az egyházi életet. Felragyogott a kegyelem fénye munkásságom ideje alatt, ezért a pogány módon gondolkodó papság felháborodott. és felbujttatta a tömeget lázadást szítva ellenem. De amikor a fellázadt tömeg meglátott engem, lecsillapodott haragja, mert erős hitet és szelídséget mutattam irántuk. Rácáfoltam a koholt vádakra, sokan lábam elé vetették magukat, és megtértek. De hamarosan a párizsi keresztények ellen eljárás indult, és engem egy prédikáció közben letartóztattak, kigúnyoltak, és mindnyájunkat börtönbe vetve megkínoztak. Engem, tovább gyötörtek, egy rostélyhoz bilincselve, tűz fülé raktak. Miután nem értek el semmi eredményt, vadállatok elé dobtak, majd keresztre szegeztek.  De sem a hitemet, sem az életemet nem tudták kioltani, ezért visszavittek a börtönbe, ahol már sok halálraítélt keresztény volt. Amikor jelenlétükben miséztem, megjelent nekem az Úr Jézus, és kenyeret nyújtott át, és ezt mondta „Fogadd el kedvesem, mert igen nagy jutalom vár rád, nálam.” Mise után az őrök kivonszoltak a börtönből, és lefejeztek. Kérjétek segítségünket, hogy példánk láttán megerősödjön hitetek. Semmibe se vegyétek a világ dicsőségét, és a nehézségektől se riadjatok vissza.

Szent DénesGecemáni órák


Gyermekeim!Mélyen hajoljatok meg szent akaratom előtt, hogy teljesíthessem, amit rátok bíztam! Minél szorosabb kapcsolatban vagytok velem, annál tökéletesebben részt vállalhattok terveim megvalósításában. Nem biztos, hogy látni fogjátok munkátok kézzelfogható eredményét, amíg tart a küzdelem, de arra buzdítalak titeket, hogy tartsatok ki mindvégig, hogy biztos legyen a győzelem!  Munkátokat előzze meg az imádság, és utána se hagyjátok abba, nehogy a gonosz erők felerősödjenek. Ne feledjétek, most folyik a legnagyobb harc a sátán ellen. Ebben a küzdelemben segítségetekre van Édesanyám, és az angyali seregek vezére Szent Mihály főangyal, akik várják hívásotokat. Ne feledjétek, kereszthalálommal egyszer s mindenkorra legyőztem a sátán hatalmát, nincs uralma felettetek, amíg kitartotok mellettem. Minden kegyelmet megkaptatok a kitartásra, de most van a küzdelem időszaka. Legyetek bátrak, és soha ne lankadjatok, hogy véghezvigyétek tervem megvalósulását. Másokat is buzdítsatok a küzdelemmel járó kitartásra!

Jézus


Szent XXIII. János pápa

Testvéreim! Az ezerkilencszázas évek második felében választottak pápává. A katolikus egyház ellenfelei nehezen tudták kivonni magukat nyugodt természetem hatása alól, mert nem úgy néztem rájuk, mint idegenre, hanem, mint Istennek olyan gyermekeire, akik, távol kerültek tőle. Mégis sok ellenséget szereztem magamnak, mert félreértették szavaimat, és gesztusaimat. Fontosnak tartottam, és ragaszkodtam elődeim elveihez, amit a tanítóhivatal világosan megfogalmazott. Öt évig voltam Róma püspöke. Teljesen váratlanul hívtam össze a II. vatikáni zsinatot, a katolikus egyház 21. egyetemes zsinatát, amelynek feladata az Egyház reformja volt. Ezen kívül feladata volt az Egyház többi keresztény felekezethez, és a nem hívő világhoz való viszonyának a rendezése. Ezzel új korszak nyílott a Katolikus Egyház történelmében. Komoly útmutatásokat jegyeztem le magam számára, és most szívesen megosztok veletek néhányat ezekből. Nem akarom megoldani egyszerre életem minden problémáját. Senkit sem akarok bírálni, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyre igazítsak, vagy kijavítsak, csak magamat. Inkább a körülményekhez akarok alkalmazkodni, és nem akarom, hogy azok alkalmazkodjanak hozzám. Úgy szeretném elvégezni a jótetteket, hogy más ne vegye észre. Ilyen, és ehhez hasonló lelki kérdések foglalkoztattak, amelyeket jól szívembe véstem.
Szent XXIII. János pápa


Gyermekeim! (Lk 11, 27-28) Édesanyám dicséretét kiáltja valaki a tömegből. Boldognak mondja Őt, mert hordozta, és világra hozta a ti Üdvözítőtöket. Én azonban rögtön hozzátettem, „boldogabb, aki hallgatja, és megőrzi Isten Igéjét.” Mária a legboldogabb, mert tanításomat lelkébe fogadta, és életté váltva megvalósította. Ő lett a legtökéletesebb tanítványom, és a ti példaképetekké vált. Édesanyám kevés helyen jelenik meg a Szentírás szakaszaiban.  Érdemes megállni ezen a ponton, ahol az Ő személye felragyog az égen, és Úgy tündöklik számotokra, mint fényes hajnalcsillag. Beragyogja lelkünket és megvidámítja szívünket. Ő valóban nemcsak az én édesanyám, hanem a tiétek is, akik bizalommal fordultok hozzá, kéréseitekkel.  Pontosan arra a boldogságra mutattam rá, ami Édesanyánkban tökéletesen meg volt. Gondoljatok az igenjeire, mert mindig elfogadta, amit Atyám megengedett neki. Kövessétek az Ő példáját, tanuljátok meg tőle az alázatos engedelmességet és az odaadó szeretetet, amelyet irányomban mutatott.


Jézus(Lk 17, 11 – 19) Gyermekeim! Jeruzsálem felé tartva át kellett mennünk Szamária és Galilea határvidékén. Mikor a közelükbe értem tíz leprás már messziről kiabálta, hogy „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk.” Én a papokhoz küldtem őket, hogy mutassák meg nekik magukat. Rájuk tartozott annak megállapítása, hogy meggyógyultak betetségükből. Odaérve mind megtisztultak, de csak egy szamaritánus jött vissza hozzám, a többi nem tért vissza. Ő leborulva hálálkodott gyógyulásáért. Csak ez az idegen adott nekem hálát, a többinek esze ágában sem volt megköszönni azt, amit velük tettem. Ezért mondtam neki: „hited meggyógyított téged.” Ti, akik hallgatjátok az Igét, mennyire tudjátok megköszönni nekem jótéteményeimet? Akad e köztetek olyan, akit már csodás módon meggyógyítottam, de megfeledkezett a hálaadásról? Nehéz időszakban gondoltok-e arra, mennyi jót tettem veletek? Nyomorúságotokban el tudjátok-e fogadni, hogy most másként érintelek benneteket? Hálásak vagytok-e elfogadni mindent a kezemből? Mindent a lelketek javára engedek meg, ami történik veletek. Ezért bízzátok magatokat énrám, mert tudom mi az, ami javatokra válik.

Jézus

Avilai Szent Teréz


Testvéreim! Sajnos a legtöbb ember olyan Istenképet hordoz magában, amelyet gyerekkorából őrzött. A mennyben élő, és uralkodó Istent, aki valahonnan kívül, és távolról szemléli életünket. Azt azonban hitünk tanítja, hogy van lelkünk.  De nem igazán gondolunk arra, hogy mekkora kincseket rejtünk magunkban, és arra sem gondolunk igazán, hogy ki az, aki lelkünk mélyén lakik.  Ezt a rajtőző Istent kell megkeresnünk, és megtalálnunk! Tehát, az első lépésben, az Isten felé fordulást kell megtennünk, hogy bekerüljünk a belső várkastélyba, ahol hét lakás található, befelé, a lélek mélyén. Minden lakás az Isten megtapasztalásának egy módja. Ha valaki elér a hetedikhez, nem marad ott állandóan, mert hol az egyik, hol a másik lakás lakója lesz, attól függ, milyen lelkiállapotban van.  A lényeg, hogy az első lépést az Isten felé fordulást tegyük meg. Adjuk át magunkat a Mindenhatónak! Ez, nehéz fordulat, mert a hit önfeledtségével tekintünk Istenre. Mindig a személyes Istenhez kötődjünk, és igazodjunk hozzá. De ezt az utat mindig belső vágyódásból tegyük meg, és soha se kényszerből.


Avilai Szent Teréz
.....