2017. szeptember 20., szerda

Törökország törli az iskolai tananyagból az evolúció-elméletet

Az elmélet "ellentmondásos, és nehezen érthető."
Törökországban eltávolítják az evolúció-elméletet a tankönyvekből, amit a nemzeti oktatási tanács vezetője azzal indokolt, hogy az elmélet túl bonyolult, ellentmondásos és nehezen érthető. A 2017-18-as tanévben a diákok már csak egyetemeken találkozhatnak ezzel a témával.
Alparslan Durmus, a nemzeti oktatási tanács vezetője azt mondta, “Az élet kezdete és evolúció” nevű fejezetet kiveszik az állami oktatásban használt biológiatankönyvekből, ezentúl csak a 18-19 éves diákok számára, egyetemen lesz elérhető tananyag ebben a témában.
“Tisztában vagyunk azzal, hogy diákjaink nem rendelkeznek a szükséges előfeltételekkel, és ha nem rendelkeznek a szükséges tudományos ismeretekkel, nem tudnak megérteni ilyen ellentmondásos elméleteket, melyeket emiatt ki kell hagynunk a tananyagból” – mondta.
Kritikusok szerint Erdogan és az AKP ezzel még inkább előtérbe helyezi iszlám-központú gondolatvilágát, és háttérbe szorítja a nyugati országok által elvárt világértelmezést. A török kormány korábban az alkoholfogyasztás háttérbe szorítását célzó intézkedéseket hozott – többek közt adóemeléseket -, melyeket szintén a konzervatív, iszlám-központú gondolkodás előtérbe kerülésének jeleként értékeltek.
Mehmet Balik, egy az intézkedést élesen kritizáló oktatási szakszervezet vezetője szerint azzal, hogy a kormány betiltja az evolúció-elmélet oktatását, és előírta, hogy minden iskola imaszobát kell működtessen, a szekularizmust és az oktatás tudományos alapjait számolja fel Törökországban.


http://www.hidfo.ru/2017/09/torokorszag-torli-az-iskolai-tananyagbol-az-evolucio-elmeletet/

Püspök azzal vádolja Ferencet, hogy nyilvánvaló hibákat tolerál.

Püspök azzal vádolja Ferencet, hogy nyilvánvaló hibákat tolerál

Az egyházban a parancsolatok és a teljes erkölcsi törvény érvényessége forog kockán Athanasius Schneider püspök szerint.

A onepeterfive.com folyóiratnak nyilatkozva kijelentette, hogy „maga a pápa a nyilvánvaló hitbéli hibák és a Szentségekkel való súlyos visszaélés széleskörű terjesztését tolerálja (mint a bűneiket meg nem bánó elváltak szentségekhez járulásának az engedélyezése)”.

Schneider ezt a helyzetet egy hajóhoz hasonlítja a viharos tengeren, melynek kapitánya figyelmen kívül hagyja a nyilvánvaló veszedelmeket, míg a tisztjei többsége csendbe burkolózik, mondván: „Minden rendben van a süllyedő hajón”. A néhány tiszt, aki felemeli a hangját, groteszk módon és méltánytalanul kritizálva van a kollégái által.

Schneider a négy Dubia bíborost és az osztrák filozófust, Josef Seifert-t nevezi meg, akit elbocsátottak a vitatott Amoris Laetitia kritikája miatt.

Seifert elbocsátása Javier Martínez Fernández granadai érsek által, Schneider szerint „nemcsak igazságtalan, hanem végső soron az igazságtól való menekülést jelenti, egy objektív eszmecsere és párbeszéd megtagadását”.

Schneider emlékeztet arra, hogy a teológiai beszéd szabadságát már évtizedek óta kihirdették az egyházban, de megtagadják azoktól, akik hangjukat az igazság védelmében emelik fel. Ez a helyzet őt a fiatalkorára emlékezteti a Szovjetúnióban.

Ferenc megáldotta a házasságtörők viszonyát

María Clemencia Rodríguez Múnera, 61, a kolumbiai elnök Juan Manuel Santos házasságtörő felesége közzétett a Twitteren egy videót, ahol a pápa, a kolumbiai utazása alatt megáldja őt és házasságtörő férjét. Azt írja: Őszentsége, köszönöm, hogy megáldotta a házasságunkat." Rodríguez és Santos 1987-ben polgári házasságot kötött. Mindketten már házasok voltak korábban. Santos egy tehetős, befolyásos Kolumbia család tagja. Erős támogatója a meleg pszeudo-házasságnak.

Carlos Sanchez Twitter felhasználó megjegyzi: "Péter utódja megáldja Júdás utódait, a zsarnokokat, akik becsapják a kolumbiai népet." Egy másik felhasználó, Carlos A. Sierra G. hozzáteszi: "Kiváltság vagy visszaélés? Állami szertartások használata magáncélokra".
https://gloria.tv/article/kzmbxGGBUyxH2aZBxMdKYJQCF

2017. szeptember 18., hétfő

A JEL: 2017. szeptember 23.

Engedélyezd a képek megjelenését!
2017. szeptember 23. egy jelentős nap a keresztény életben, hiszen a Jelenések könyvében szereplő napba öltözött asszony próféciáját látjuk a szemeinkkel beteljesedni. Ez egy csillagállás, amely utoljára Ádám és Éva idejében volt, ezt megerősítették csillagászati számítások is.
Miért fontos ez a dátum? Van-e köze az elragadtatáshoz? Ha igen, akkor milyen összefüggéseket kell észrevenni, hogyan kell értelmezni? - Az ehhez hasonló kérdésekre adnak választ Isten emberei, több évnyi kutatómunkával a háttérben.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jelenések 12:1-2
"És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, aki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona;
Aki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben."
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Steve Cioccolanti: A Jelenések könyve és az X bolygó összefüggései (4 rész egy linken) -  https://goo.gl/q35Nux
 2. Steve Cioccolanti:  A 4 lovas - https://goo.gl/WdGcej
 3. Bizonyíték a Zöld lovas, mint jel-re - https://goo.gl/h4iQor
 4. Steve Cioccolanti: Az utolsó idők jelei - https://goo.gl/UwDSdH
 5. Perry Stone: Mi lehet az Antikrisztus jele? - https://goo.gl/x6wLYC
 6. Perry Stone: Elragadtatás a Kürtök Ünnepén - https://goo.gl/XQ69V1
 7. Perry Stone: Az elragadtatással kapcsolatos kérdések - https://goo.gl/9N8WW1
 8. Perry Stone: A nagy nyomorúságról - https://goo.gl/W7rQUA
 9. Scott Clarke: A Nagy Finálé - https://goo.gl/isWqHA
 10. Scott Clarke: A Nagy Jel - https://goo.gl/GoCNzF és a videóban elhangzott dal: https://goo.gl/ePJonD
 11. Jaco Prinsloo: Prófétikus figyelmeztetés - https://goo.gl/gjJeeN
 12. Paul Begley: Az Antikrisztus a következő 7 évben jön el? - https://goo.gl/o299bh
 13. Mark Biltz: Sokkoló egybeeséséek - https://goo.gl/Geim3a
 14. Mark Biltz: Az amerikai napfogyatkozás jelentősége - https://goo.gl/mWpkLm
 15. Mark Biltz: 2017 a Béke és Biztonság éve - https://goo.gl/Uy7ms6
 16. Zsidó szeptemberi naptár az Úr ünnepei 2017.-ben - https://goo.gl/KCf82Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Néhány szó az előadókról és egy komment:
 1. Scott Clarke egy amerikai keresztény, aki az elmúlt 6 évben folyamatosan tanulmányozta a Jelenések 12-ben leírt "Napba öltözött asszony" jelentését és jelentőségét a bibliai igék és a csillagászat tudománya alapján. Érdemes odafigyelnünk az összefüggésekre!
 2. Perry Stone, amerikában élő, 4. generációs karizmatikus pásztor, édesapja az összes Szellemi ajándékkal rendelkezett, 17 éves korától hrdeti az evangéliumot, és Izraelben, a messiás hívőkkel tanulmányozza Isten Igéjét.
 3. Paul Begley Pásztor, Amerikában népszerű és ismert youtube-er, az "Are you serious?" c. - evangéliumi keresztények számára készülő - műsor vezetője.
 4. Jaco Prinsloo az, aki évekkel ezelőtt felfedezte és publikálta a Jelenések 12-ben leírt "Napba öltözött asszony" csillagképének megjelenését 2017. szeptember 23.-án.
 5. Sokan mondják, hogy nincs is Zöld ló, mert Fakó lóról beszél a Biblia. Ez csupán fordításbeli különbség. Az eredetiben a "cloros" szó szerepel. Ez jelenthet fakót és zöldet is, a szövegkörnyezettől függően (innen kapta nevét a klór is). Az az elterjedt elmélet, hogy azért fordították inkább fakónak, mert zöld ló nincsen. De jelentésében az eredeti inkább zöldként értelmezhető. Ez látható a 3. videóban is.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEGTÉRŐ IMA:
Mennyei Atyám! Az Úr Jézus Krisztus nevében megyek eléd.
Elismerem, hogy mindenható, örökkévaló Isten vagy, az egész világmindenségnek a teremtője.
Én is a Te teremtményed vagyok. Elismerem, hogy bűnös ember vagyok, és sokat vétkeztem ellened.
Én ma elhatározom, hogy megtérek Tehozzád és elfogadom a Názáreti Jézus Krisztus áldozatát, és elismerem, hogy erre az áldozatra nekem is szükségem van.
Ezért a szívemet, életemet megnyitom. Kérlek Uram, jöjj a szívembe. Bocsásd meg a bűneimet, szabadíts meg engem a bűntől és annak minden következményétől!
Hiszek Benned Jézus. Hiszem, hogy Te vagy az élő Istennek a Fia, ki meghaltál az én bűneimért és feltámadtál a halálból, hogy megigazítsál engem.
Elfogadlak Uramnak, Megváltómnak, Szabadítómnak és átadom az életemet, szívemet Neked. Szabadíts meg Uram! Tiszta szívet teremts bennem!
Te azt ígérted, hogy a zörgetőnek ajtó nyittatik. Én Isten jelenlétébe akarok kerülni, és Te vagy az Út. Kérlek, vezess engem a Mindenható jelenlétébe! Dicsérlek és áldalak.
Szeretlek Uram szívemből, lelkemből, erőmből, a Názáreti Jézus Krisztus nevében. Dicsőség Istennek, most és mindörökké! Ámen!
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Áldott napot!

RENDSZERES IMA

Örök Atya, kérünk téged, hallgass meg minket, a gonosz ellenségtől oltalmazz minket.
Édes Jézusunk öt szent sebéért, az abból kifolyó drága Szent Vér és Víz kegyelméért irgalmazz nekünk. Mosd le rólunk bűneinket és vétkeinktől tisztíts meg.
És az Ige tetté lőn, és mi köztünk lakozék / Uram, taníts minket imádkozni!
Mi atyánk, ...
Édes Jézus! Lelkünk teljes alázatában nagyon szeretünk. Ebben a szeretetben kérünk, édes hazánk, Magyarország bűnből való megtéréséért, és hogy eszményi óhajunk, a Szent Korona a jövőben is egyesítse, közös anyánknak a Magyar Földnek kebelén összeölelkezetten, az ő és egymás iránt érzett  áldozatos és tevékeny szeretetben, hazánk minden gyermekét a Szeplőtelen Szent Szűz szeretetlángja diadalára, Isten dicsőségére, aki Atya Fiú Szentlélek, Teljes Szent Háromság, Egy és Örök és Igaz Isten.
Üdvözlégy Királynő, ...
Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
Édes Jézus áldd meg rajtunk hitvallásunk szavait, Péterrel kiáltjuk, Uram adj nekünk alkalmas hitet.
Hiszek egy Istenben ...
Óh, édes Szűz, Istenszülő Mária, Mennyei Édesanyám, Királynőm, Szeplőtelen Fogantatásod által mentsd meg, oltalmazd, vezesd, tedd szentté, és kormányozd szeretteimet, felebarátaimat, akiket az Atya végtelen irgalmában reám bízott, akikért imádkozni tartozom, akiket megbántottam, akik segítségemet kérték, akik segítségemre szorulnak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, a világegyetemben minden jelenvalóra, a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Ámen.
Dicsőség ...
Óh, Jézusom! ...
Áldottak legyenek Jézus Szent Sebei, melyek megmentettek minket a bűnnek büntetésétől és áldott legyen Drága Szent Vére, amely eltörli adósságainkat.
Jézusom, mentsd meg a gonoszságban szenvedő embertestvéreinket, mutasd meg nekik bűneik fertelmességét és add meg nekik a reményt az üdvösségre, hogy el ne vesszenek.
Szent Mihály főangyal,...
Szent Gábriel főangyal, Könyörögj érettünk! Ámen.
Szent Ráfáel főangyal, Könyörögj érettünk! Ámen
Isten Szent Angyala, kire Isten jósága bízott, világosíts engem, oltalmazz engem, vezess engem Jézusomhoz! Ámen.
Seregek Ura! Hozzád kiáltok! Mentsd meg a népet, amelyből vétettem!
A Szent Korona erejével sokszorozd meg jóakaratunkat, ínségünkből ments ki minket, vezess jó útra minket, áldj meg minket! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék Jézus Krisztus, a Legméltóságosabb Oltáriszentségben! Ámen.

http://engesztelok.hu/mi-igy-engesztelunk/1253-egy-olvasonk-altal-mondott-imak

2017. szeptember 15., péntek

Little Pebble levele Isten népéhez 2017. szeptember 15.

Sokan nyugtalankodnak a közelgő Figyelmeztetés, a III. világháború, és az utolsó idők katasztrófái miatt. Miként kapcsolódnak ezek a Dániel Könyve, és Szent János Jelenések Könyve kijelentéseihez?
Ti ne legyetek összezavarodva a sok Figyelmeztetésről szóló üzenet miatt - amely bár hamarosan jönni fog - de előtte még sok más eseménynek kell bekövetkeznie. Jegyezzétek hát meg a következőket:
A Nagy Háborúnak kell jönnie először.
A Közel-Kelet Iránnal, Izraellel, és más nemzetekkel.
Háború Európában, és orosz invázió.
Háború Ázsiában – Észak,- Dél-Korea, Kína, Oroszország, és az USA beavatkozásával.
Támadás az USA-ban.
Háború Dél-Amerikában.
Támadás Japánban; Ausztráliában.
Mindeközben hatalmas vulkánkitörések és földrengések világszerte.
A gazdaság, és a pénzügyi rendszer összeomlása.
Az Antikrisztus megjelenése.
Ezt követően lesz a Figyelmeztetés, miután a pápa már elmenekült Rómából. Előzőleg azonban megtörténik az Egyházszakadás.
Tehát a felsoroltak mind megtörténnek a Nagy Figyelmeztetés előtt.
Ezért kell otthonaitokat felkészíteni, és gondoskodni élelmiszeretekről, ivóvizetekről, illetve ha lehetséges, vidékre költözni, ahol magatok termelhetitek meg szükségleteiteket, és alakíthattok ki megfelelő menedékhelyeket. Ezekben, és ehhez hasonló imaházakban fognak majd miséket mondani szerte a világon. Ezek lesznek majd az utolsó idők katakombái, ahol túléli a Hit az Antikrisztus egyházüldözését.
Ez az Egy Világegyház,- és Világállam idején történik, amikor a Fenevad bélyegét beültetik a kéz, vagy a homlok bőre alá.
Ennek a Wormwood üstökös, és az Elragadtatás vet majd véget.
A második három napos sötétség elteltével pedig elérkezik Jézus második eljövetele.
Ámen.
Szövegközi kép 1


VILÁGKONSZEKRÁCIÓ JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRÉNEKÓ Végtelen Jóság, a mennynek és a földnek Istene! Jóságodban teremtetted a világot, és amit teremtettél, az mind osztozik jóságodban, lám mindaz, amit alkottál jó! Atyám, szereted kezed művét és megáldod alkotásod. Saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted őket, s ugyanakkor megtetted az embert a te templomoddá a földön, de mi mindezt a hűtlenségünkkel köszöntük meg neked. A te nagylelkűségedért és szeretetedért cserébe mi gonoszsággal és bűnnel fizettünk neked. Kérlek, bocsáss meg nekünk, akik vétkeztünk ellened, tudjuk, hogy méltók vagyunk a te ítéletedre.
De vajon megszűnnél e szeretni teremtett világodat? Atyám, íme, a te Fiad, akit halálra ítéltek szeretett gyermekeidért, érdemeiért kérünk, irgalmazz nekünk. Nézd az Ő emberiségért ontatott drága Vérét és bocsáss meg nekünk! Jézus Krisztus legdrágább Vére gyógyítsa meg a világot a bűnök és a vétkek vakságából, és gyógyítsa be mindazokat a sebeket is, amelyeket az erkölcsi romlás okozott! Nyissa meg gyermekeid szemeit és elméjüket, hogy felismerjék az idők értékét. Őrizd meg gyermekeidet hűségesnek a te nevedhez. Jézus krisztus legdrágább Vérének érdemei által tisztítsd meg a világot, annak minden vakságától.
Vess véget a háborúknak, a terrorizmusnak és minden vérontásnak. Védelmezd a gyengéket, az ártatlanokat és a gyermekeket! Jézus Krisztus irgalommal teljes Vére, győzedelmeskedj a nemzetek felett és vezess el minden embert arra, hogy felismerjék megváltásuk árát. Állítsd fel szívükben a te dicsőséged uralmát, ó Jézus Krisztus győzelmes Vére. Lobbants lángra minden szívet a te irgalmas szereteted lángjával! Boríts be minket a te szereteteddel!
Ma önmagunkat és minden embert belemerítjük Jézus Krisztus legdrágább Vérének óceánjába. Az Irgalmasságod trónja elé hozzuk nemzetünket és a világ összes nemzetét, hogy felajánljuk neked, megváltásunk drága árának. Jézus, te vagy a mi reményünk, menedékünk és üdvösségünk. Hűséget és szeretetet fogadunk neked mostantól fogva mindörökké. Megígérjük neked, hogy a te kegyelmed segítsége által előmozdítjuk imádandó véred tiszteletét. Megígérjük neked, hogy védelmezzük az életet és a te országod szolgálatának szenteljük magunkat. Fogadj el és egyesíts minket az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel! Változtass át minket a te szereteteddel és újíts meg mindent benned, ó Isteni Békítető! Segíts, hogy felismerjük, hogy mindnyájan egy család vagyunk, egy atyánk van, az Isten, és egy örök otthonunk van, a Menny. Állítsd helyre Bábel összezavarodott nyelveit és segíts, hogy az emberiség ismét egy nyelvet beszéljen, a szeretet nyelvét! Legyünk mindnyájan egyek Krisztusban és jöjjön el a béke uralma a földön!
Mosd le a világ szennyét és újíts meg mindent Krisztusban, megváltásunk erőteljes Vére! Győzd le napjaink gonoszságát! Igázd le a sötétség erőit, és taszítsd vissza Lucifert és az ő szolgáit a kárhozat helyére! Hintsd meg a földet és minden embert drága Véreddel, Isteni Megváltó, és üdvözíts minket. Győzd le a sátán csatlósait a népek vezetői között és vess véget uralmuknak! Adj nekünk szíved szerinti pásztorokat, akik vezetik népedet. Törd szét a megkötözések bilincseit Megváltásunk Erőteljes Fegyvere, és építsd újjá városainkat igazságban és szeretetben! Szabadítsd meg népedet a kommunizmus igájából, a hamis szabadságból, a gonosz emberi akarattól és Lucifer gőgjétől! Újítsd meg a népeket szeretetedben, és erősítsd meg városainkat a te neved erejével. Nyisd meg minden ember számára az üdvösség kapuját, és segíts, hogy mindenki elismerjen téged Megváltásunk Árának. Ó Jézus Krisztus legdrágább Vére, te vagy a mi reményünk, megnyugvásunk és üdvösségünk!
Most, amikor felajánljuk önmagunkat Neked, minden embert belemerítjük legdrágább Véred óceánjában. Vonj magadhoz minden embert, hisz mindnyájan tőled függünk, kegyelmedtől, hogy hűségesek tudjunk maradni. Ezért hát kérjük az összes szenteket, az angyali karokat, s mindenek előtt Édesanyádat, hogy járjanak közben értünk. Te általad, Te veled, és Te benned, ó Boldogságos Szűzanya, végezzük most felajánlásunkat. Fogadd el és tökéletesítsd azt az Atya Isten dicsőségéért és a lelkek megmentéséért. Ámen
Mária, Rosa Mystica, a Haláltusát vívó Jézus Krisztus anyja, könyörögj érettünk!
Szent József, Szűz Mária jegyese, könyörögj érettünk!
Szent Péter és Szent Pál, könyörögjetek érettünk!
Szent Mihály, Gábriel, Rafael arkangyal, könyörögjetek érettünk!
Szent Cecília, könyörögj érettünk!

Ima a Kereszt Győzelméért! „piros” imakönyv 92. oldal

2017. szeptember 14., csütörtök

Bibliai csodát ismételt a hurrikán: Kettévált a tenger a Bahamákon

Ilyen volt a bahamai tengerpart az Irma hurrikán előtt, és ilyen lett, miután átvonult a vihar, amelynek a centruma kiszippantotta az óceánt a parttól több kilométeres mélységben.

Folytatja ámokfutását Dublin liberális érseke

A címet és részben a cikket is a katolikusvalasz.hu-tól vettük át , és ennek egyetlen oka, hogy egyetértünk vele. Diarmund Martin Dublin érseke következetesen szót emel a szexuális sokszínűség elfogadása érdekében, nem győzvén ostorozni a Római Katolikus Egyház hidegségét a homoszexuális párok irányában, nyíltan hangoztatva elkötelezettségét egy pluralista társadalom irányában, a házasság katolikus felfogásának szükségszerű újragondolása és modernizálása irányában – egyházmegyéjében el is fogytak a papi hivatások, viszont a Nagyfigyelmeztetés prófétáját és üzeneteit kiközösítésre méltónak ítélte. Nézzük, mit kell tudnunk az Egyház e hercegéről.
A szent héten és húsvétvasárnap tartott homíliasorozatában Írország vezető érseke, Diarmuid Martin, a katolicizmust “a félelem vallásának” és “a tiltások hitének” nevezte, és elítélte az Egyháznak a történelme során tanúsított “szigorúságát” a homoszexuálisok felé.
A nagypénteki keresztút során elmondott beszédében az érsek számonkérően kelt ki a katolikus egyház ellen: “Hogy lehet az, hogy az Egyház és intézményei a történelem különböző korszakaiban, és nem csupán a távoli múltban, olyan ítélkezők voltak, a gondjaikra bízott sérült emberekkel pedig olyan szigorúan bántak? Hogy lehet az, hogy a tanítást és a bűnösök irgalmas kezelésének útját megpróbáltuk arra használni, hogy kíméletlen kirekesztést legitimáljunk vagy tűrjünk el?” Magyarázatként így folytatta: “Gondoljanak arra a sok közösségre, akiket [az Egyház] tévesen ítélt meg: egyedülálló anyákra, akik meg akarták tartani a szeretett gyermeküket, a meleg és leszbikus emberekre, az árvákra.”
Az érsek továbbá ezt mondta: “Olyan ítélkezőek és bántóak tudunk lenni azokkal szemben, akikről eldöntjük, hogy kudarcot vallottak, és azokkal szemben, akik kívül esnek a tiszteletreméltóság saját magunk által gyártott elképzelésein.”
Húsvétvasárnapi homíliájában Martin érsek tovább kritizálta a katolikus egyházat: “A félelem vallását hoztuk létre, olyannyira, hogy még amikor megpróbáltunk helyes életet élni, akkor sem éreztük magunkat sohasem szabadoknak.”
“Sokak számára a kereszténység a tiltások hitévé vált. Bizonyos teológiák az ember bűn alóli felszabadításáról beszéltek, de a bűnnek és bűnösnek olyan koncepcióit alakították ki, amik csaknem lehetetlenné tették egy bűnös számára, hogy valaha is igazán felszabadultnak érezze magát.” – folytatta okfejtését az érsek.
Hozzátette: “Olyan sok szabály volt, hogy sokan beteges rettegésben éltek, ami a bűntudat és a kétségek fogságában és elnyomásában tartotta őket.”
Dublin érseke a múltban többször is felszólalt a homoszexuális élettársi kapcsolat törvényi elismeréséért, továbbá azt is többször hangoztatta, hogy a katolikus egyháznak az időkkel együtt kell változnia.

Az Írországban tartott 2015-ös népszavazás előtt, amely az azonos neműek “házasságának” törvényessé tételéről szólt, Martin érsek nem volt hajlandó iránymutatást adni a katolikus híveknek arról, hogyan szavazzanak. Ahogy az érsek mondta: “Nem kívánom lenyomni a saját vallási nézeteimet mások torkán.” E korábbi, hirhetté vált kijelentésének ugyanakkor ellentmond az idei nagypénteken elmondott beszéde, amiben arról panaszkodott, hogy “sok keresztény egyszerűen elrejti a hitét a szíve magányába”, ti. nem hajlandó nyilvánosan felvállalni azt.
A népszavazást követően a homoszexuális “házasság” legalizálását Martin érsek így kommentálta: “Értékelem, ahogyan a meleg és leszbikus férfiak és nők ma éreznek. Hogy úgy érzik, ez olyasmi, ami gazdagítja az életmódjukat. Azt gondolom, ez egy társadalmi forradalom.”
A Vatikán ezzel ellentétes előírásait semmibe véve, Martin érsek a brit The Tablet katolikus magazinnak azt is nyilatkozta még 2005-ben, hogy “Nem mondunk le egy szeminarista papjelöltről sem csupán azért, mert meleg.”

Diarmuid Martin érsek volt az is, aki, miután idén januárban botrány lett abból, hogy a Maynooth College szemináriumban több papnövendék is aktív felhasználója egy homoszexuális társkereső oldalnak, az érintett növendékeket egyszerűen Rómába, a Pápai Ír Kollégiumba helyeztette át, hogy a tanulmányaikat ott folytassák. Martin érsek a lépését nem a papnövendékek problematikusságával indokolta, hanem azzal, hogy őket egy névtelen (feltehetően a szemináriumból származó) levél buktatta le, szerinte pedig “ez a fajta civakodó légkör nem a legegészségesebb a tanulóim számára”.
Maynooth College Martin érsek védőszárnyai alatt a liberális disszidens és homoszexuális papnövendékek fellegvárává vált, ahonnan a katolikus hittel ellentétes és színvonaltalan papképzés, valamint a rendőrségi ügyekké is dagadó sorozatos szexuális botrányok miatt mostanra már szinte teljesen elfogytak a papi hivatásra jelentkezők.

Diarmund Martin érsek neve fémjelzi a Nagyfigyelmeztetés üzenetek formális eretnekséggé nyilvánítását és egyházi kiközösítéssel sújtását is.
A Hittani Kongregáció Eljárási normák a feltételezett jelenések és kinyilatkoztatások megítéléséhez című dokumentumában leszögezi: „elsősorban a helyi Ordináriusé a feladat, hogy felügyeljen és eljárjon” a magánkinyilatkoztatásokkal kapcsolatban.
A „nagy figyelmeztetésről” szóló írországi próféciák esetében a döntés a Dublini Főegyházmegye érsekét illette, akinek alábbi állásfoglalása 2014 nagyhetében jelent meg a főegyházmegye honlapján:

A DUBLINI FŐEGYHÁZMEGYE KÖZLEMÉNYE AZ „ISTENI IRGALMASSÁGRÓL NEVEZETT) MÁRIA” ÁLLÍTÓLAGOS LÁTNOKKAL KAPCSOLATBAN.

A Dublini Főegyházmegyébe folyamatosan érkeztek a kérések, hogy nyilatkozzék azoknak az állítólagos látomásoknak és üzeneteknek a hitelességéről, amelyeket egy magát „Isteni Irgalmasság(ról nevezett) Máriának” nevező és feltehetően a Dublini Főegyházmegye területén élő személy kap.
Diarmuid Martin érsek megállapította, hogy ezek az üzenetek és állítólagos látomások egyházi jóváhagyással nem rendelkeznek, és számos olyan szöveget tartalmaznak, amelyek ellentmondanak a katolikus teológiának, ezért a Katolikus Egyházhoz tartozó közösségekben nem szabad terjeszteni és használni ezeket az üzeneteket, sőt az Isteni Irgalmasság Mária (MDM) üzeneteinek követése automatikus kiközösítéssel jár.

Akinek van füle a hallásra, hallja meg a Lélek hangját!
(A közlemény a Dublini Főegyházmegye honlapján olvasható, az információt a karizmatikus.hu oldal tette közkinccsé.)


http://metropolita.hu/2017/09/folytatja-amokfutasat-dublin-liberalis-erseke/

2017. szeptember 9., szombat

Testvéreim, elkészült az új Liturgia könyv!

Testvéreim, elkészült az új Liturgia könyv! 2013.Szeptember 30. " Legszentebb Egyházamban, és hamarosan elő fogja írni az új liturgiáját, mely figyelmen kívül fogja hagyni Legszentebb Akaratomat. Ezt a liturgiát, amelyet az Isten ellenségei hoztak létre, és amelyet az újhoz való alkalmazkodás címén álcáznak, hogy megfeleljen azoknak a politikai erőknek, akik be akarják tiltani a Kereszténységet, olyan gyorsan fogják bemutatni, hogy sokan meg fognak döbbenni Egyházamban. "


A tegnap Rómában bemutatták az új Motu Propio- t átírták a 838 Codexet. Október elsejétől érvénybe lép!

Az új Motu Propio- t nem Sarah bíboros mutatta be, aki a Liturgia Kongregáció prefektusa, hanem Arhur Roche püspök, aki azt mondta, hogy a Liturgia Könyvek új MODERN változatára nagy szükség volt. Ferenc pápa szerint erre azért volt szükség, mert az irányelvet tisztábban lehet értelmezni és a gyakorlatba léptetni.
Az új Liturgia egy fontos lépés az egyházi sz.kőművesség Egy Világ Vallás (E. V. V.) tervének megvalósításában.
Hogy mit jelent ez? Át lett írva a Szent Ostya átváltoztató szövege is! Az Igazság Könyvek üzenetekben az Úr arra figyelmeztet, hogy ha átírják a liturgia szövegét, Ő többé nem lesz jelen az Eucharisztiában! Az Úr azt kérte tőlünk, hogy virrasszunk, vagyis, hogy legyünk éberek. Itt az idő! Mi őrt állunk, Ö velünk van és segít.
Ez is a lelkek megmentésének része, ez is engesztelés. Szent II János Pál pápa szerint a magyarok mentik meg a kereszténységet. Ezt kevés idővel halála előtt mondta. Hát akkor hajrá magyarok! Ha Isten velünk, ki ellenünk?!
Lélekben és igazságban. Hírvivő.

Egyházi törvénykönyv.
838. kán.
1. §. A szent liturgia irányítása csakis
az egyházi hatóságtól függ. Ez a hatóság az
Apostoli Szentszék és -- a jognak megfelelően -- a megyéspüspök.
2. §. Az Apostoli Szentszék feladata az egész egyház
szent liturgiájának szabályozása, a
liturgikus könyvek kiadása és élő nyelvi fordításaik
felülvizsgálása, valamint a felügyelet arra,
hogy a liturgikus előírásokat mindenütt híven megtartsák.
3. §. A püspöki konferenciákra tartozik, hogy a liturgikus
könyveknek a magukban ezekben
a könyvekben megszabott határok közt kellően alkalmazott
élő nyelvi fordításait elkészítsék,
és a Szentszék előzetes felülvizsgálása után kiadják.
4. §. A rábízott egyházban a megyéspüspökre tartozik
hogy illetékességének határain belül
mindenkire kötelező szabályokat adjon ki a liturgiával
kapcsolatban.

Motu proprio (latin saját kezdeményezésből): a pápa saját kezdeményezésére - nem valakinek a kérvénye alapján - kiadott törvény vagy közigazgatási intézkedés.


http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/09/09/170909a.html

A Mise formájában történő változtatás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban

Nyomtatóbarát változat
2013.06.29
Drága szeretett leányom, figyelmen kívül kell hagynod azt a gyűlöletet, mely azok szájából ömlik, akik azt állítják, hogy ők szent emberek és hűséges követői az Én Mélységesen Szeretett Édesanyámnak. Tudnod kell, hogy a veled szemben mutatott gyűlölet sokkal rosszabb lesz, mint bármelyik, előtted jött más próféta esetében. Nem azért mondom ezt neked, hogy megijesszelek téged, hanem csak azért, hogy elfogadd ezt a tényt, és hagyd figyelmen kívül a gonoszságot. Valahányszor Isten Jelenléte ismertté válik az emberek között, mindig a fenevad gonosz reakcióját fogja kiváltani, aki másokon keresztül fog munkálkodni, hogy megtagadja Isten Igéjét.
Leányom, a Mise formájában történő változtatás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban. Ez sokak számára nagyon zavaros lesz, és ők nem fogják felismerni a hazugságokat, melyek az új imákba foglalva lesznek előadva. Jelenlétemet a legravaszabb módon fogják érvényteleníteni, de azok, akik az új formátumot követik, miszerint Valós Jelenlétemet megtagadják, képtelenek lesznek arra, hogy úgy mutassanak be Áldozatot Istennek, ahogyan annak lennie kell. Leányom, ennek a kinyilatkoztatásnak megvetés lesz a következménye lényed számára, de tudnod kell, hogy ez meg volt jövendölve. Követőimnek azt fogják mondani, hogy a Szentáldozás mindenkire vonatkozik – mindenhol –, hogy eggyé egyesülve, szeretetet mutassanak egymásnak. Lassan, de biztosan a Szentmise nem fog többé a Szent Áldozatról szólni. Ehelyett a szertartást úgy fogják összeállítani, hogy az embernek adózzon tisztelettel, és megtévesztenek benneteket, hogy Oltárom előtt és az egész világ tabernákulumai előtt egy konfrontációnak legyetek tanúi.
Az a nap, amikor a napi áldozatok megszűnnek nincs messze. Tudnotok kell, hogy Én most azért jövök, hogy figyelmeztesselek benneteket, hogy majd ne éhezzetek. Amikor meg fognak fosztani benneteket Jelenlétemtől, akkor Szentlelkem nélkül maradtok és nehéznek fogjátok találni, hogy közel maradjatok Hozzám.
A szavak, melyeket használni fognak, hogy megtévesszenek benneteket, tartalmazni fogják a „mindenki javára – Isten minden gyermekének egyesítésére” kifejezést. A Mise új értelmet fog kapni. Kereszthalálom feledésbe fog merülni és annak minden okát újra fogják értelmezni. Emlékezzetek majd azon a napon a most nektek adott Szavaimra. Fogadjátok csak el a helyettesítést és akkor a Jelenlétem el fog tűnni. Én veletek leszek, de nem az Én Testem lesz az, amiben részesítenek majd benneteket.
Azoknak, akik nem hisznek azon gonosz tervben, melyet már létrehoztak annak érdekében, hogy minden Nyomomat eltöröljék, a következőket mondom. Amikor már nem leszek, keresni fogtok Engem? Amikor megszentségtelenítik Szent Eucharisztiámat, szabadkozni fogtok azok helyett, akik ezért felelősek? Vagy követni fogtok Engem és hallgatni fogtok az Igazságra, amikor hazugságokkal lesztek körbevéve.
A választás a tietek lesz.
Jézusotok.

Az egyházi szabadkőművesség most érte el a hatalom legmagasabb szintjét földi Legszentebb Egyházamban.

Nyomtatóbarát változat
2013. szeptember 30. hétfő, 15:45
Drága szeretett leányom, arra kell kérnem minden felszentelt szolgámat, hogy legyenek éberek, amikor arra szólítják fel őket, hogy lelkigyakorlatokon vegyenek részt, amelyeket meggyőzésük érdekében vezetnek be, hogy beleegyezzenek egy új hűségeskü letételébe, amely – ha beleegyeznek – érvényteleníteni fogja a Nekem, Jézus Krisztusnak tett legszentebb esküjüket.
Az egyházi szabadkőművesség most érte el a hatalom legmagasabb szintjét földi Legszentebb Egyházamban, és hamarosan elő fogja írni az új liturgiáját, mely figyelmen kívül fogja hagyni Legszentebb Akaratomat. Ezt a liturgiát, amelyet az Isten ellenségei hoztak létre, és amelyet az újhoz való alkalmazkodás címén álcáznak, hogy megfeleljen azoknak a politikai erőknek, akik be akarják tiltani a Kereszténységet, olyan gyorsan fogják bemutatni, hogy sokan meg fognak döbbenni Egyházamban. Fájdalmas lesz számukra ilyen utálatot látniuk, de hűséges szolgáim hangját nem lehet majd a nyilvánosság előtt hallani, mert ők, a Szabadkőművesek irányítják, hogy ez az új liturgia hogyan lesz felfogva minden tekintetben. Minden kifogást, amelyet az egyházmegyékben világszerte felhoznak, el fognak utasítani és félre fognak dobni. Azzal fognak mentegetőzni, hogy az Egyháznak szüksége van új fiatal lelkek toborozására, akik eltávolodtak tőle. A szekuláris világra hivatkozva, azt fogják mondani, hogy ez az új liturgia még több embert fog megtéríteni.
Ó, mennyire megtévesztő lesz ez az utálat, és milyen sokan fognak áldozatul esni ezeknek a hazugságoknak, ami végül ahhoz fog vezetni, hogy sokan távol maradnak majd az Igazságtól. Az Igazság Könyve Dániel prófétának volt megjövendölve, hogy Isten gyermekei ne feledjék el soha az Igazságot, amikor a hazugságokban fuldokolnak, amelyek fel fogják falni földi Egyházamat.
Fogadjátok el az Egyházam által lefektetett Igazságot. Ne fogadjátok el az új törvényeket, amelyeket az Én Szent Nevemben akarnak majd rátok kényszeríteni, s amelyek Szentségtöréssel érnek fel.
Jézusotok.