Okok, hátterek és következmények.  (A könyvből, pontosabban fogalmazva csak az első ötven oldalról,  csupán a legjelentősebb részeket ragadom ki ,mintegy ízelítőül, hogy az utolsó idők kapujához érkezett az emberiség, akár tetszik, akár nem, és ezt abból a megfontolásból teszem, hogy már nagyon belesodródtunk az eseményekbe, és azok akik még bizonytalanok, hogy valóban mi vagyunk a „második eljövetel” nemzedéke, megerősödjenek, ne várjanak újabb és újabb jelekre).
Bevezetés
„Napjainkban nem arról van szó, hogy a kereszténységet külső ellenség győzi le. Ma már Krisztus misztikus testébe hatolt be az ellenség, egészen a közepéig! Olyan üldözés következik, amilyen még soha nem volt! Olyan lesz, mint az ősegyházban. Titkos helyeken – pincékben és magánlakásokban – kell a szentmiseáldozatot bemutatni, és csak kevesen vesznek részt rajta.” „Oly módon történik az egyházüldözés, amilyen még soha nem volt: kívülről nézve alig lehet észrevenni... A rombolás inkább belülről kifelé történik, ez a titokzatos és új benne. A Sátán észrevette, hogy az Egyház a kívülről jött üldöztetés után mindig szilárdabb és erősebb lett; tehát megpróbálja a fordítottját!”
Előszó
Az emberiség eddigi történelmének legnagyobb, és legdöntőbb harca előtt áll. Ebben a döntő harcban a bolygó minden embere részt vesz, tudatosan vagy anélkül. „A római-katolikus Egyház sorsa a világ és az emberiség sorsa.” Ez a könyv elsősorban római katolikus híveknek íródott, hogy felnyissa a szemüket a hihetetlenül rafinált esetekre, amelyekbe becsalják őket az ökumenikus haladás ígéreteivel, a reformokkal és a keresztény közösségek rég óhajtott egységével. Ma egy szellemi (és lelki) világháború végső, döntő harcában élünk... halálos hatása lesz, különösen az örök életre.
Ezt a harcot rafináltan, álnokul és szinte észrevétlenül folytatják a római katolikus keresztényekkel szemben. A cél az, hogy szakadjanak el Rómától, a pápától és a Tanítóhivataltól, és csatlakozzanak egy új ökumenikus egyházhoz, amely minden keresztény felekezet szövetsége lesz! (vö Jel 13. 7, 15.) (ez volt a „Terv” A.  típusú változata, de összejött a B. „Terv”, és ez sokkal előnyösebb, hatékonyabb, remekmű a javából, hatalomátvétel ellenállás nélkül, észrevétlenül, már csak a szükséges „sepregetést” kell elvégezni, és tiszta lesz az út!).  Ennek a „vadállatnak” az eljövendő világuralma útjában egy nagy akadály áll, amit először el kell hárítani, hogy a bolygót és az emberiséget ellenőrizni tudja. Ez a nagy akadály a római katolikus Világegyház erkölcsi és etikai ereje és befolyása a hívők milliárdjaira.
A látható Egyházzal szemben, akinek élén a pápa áll, van egy másik, láthatatlan, titkos (szabadkőműves) hatalom, amely jól álcázva, titokban, ravaszul, mégis a teljes nyilvánosság előtt szervezkedik ellene. Minden reklám- és propagandaeszköz a rendelkezésére áll, sőt a média, melynek legfontosabb szerveit kontrolálja, és amelyek véleményformálóak. A római katolikus Egyházzal szemben áll egy Anti-egyház, (Szűzanya a Kék könyvben Hamis Egyháznak nevezi), amely a legtöbb ember számára ismeretlen, hiszen tudomásuk sincs róla, hogy létezik. Ez a legnagyobb fegyverük és ebben van veszélyességük, s hálójukba sok embertársunk beleakad, anélkül, hogy észrevenné!
Az Egyház szaktekintélyei erről a problémáról tudnak ugyan, de a nyilvánosság előtt nem beszélnek, (még a mieink – MPM – tagjai sem, a Körlevél is csak utal rájuk). Mennyire közel vannak már az Egyház szívéhez! Karol Wojtyla kardinális szavai igazolják ezt: „A legnagyobb csata előtt állunk, amelyet az emberiség valaha látott. Nem gondolom, hogy a keresztények közössége ezt teljesen felismerte. Ma az Egyház és az Antikrisztus, az Evangélium és az Anti-evangélium közti végső harc előtt állunk!” Ennek a könyvnek az a célja, hogy felébressze az emberiséget, hogy ismerjük föl az idők komolyságát... és hogy a „vadállatnak, aki egy báránybőrbe bújtatott farkas”, gonosz ténykedéséről lerántsa a leplet, és valódi szándékát bemutassa. A Föld minden emberének a 666-os számmal történő megjelölése nemcsak a totális rabszolgaságot jelenti, hanem az örök halálba vezető utat is.
Út az Antikrisztus (666) rabszolgaságába
A világpolitika kulisszái mögött egy titkos hatalom rejtőzik, amely minden szálat a kezében tart. Befolyása van a politikára, ellenőrzi a világ pénzügyeit, az energiát, a médiát, és egy ideje már egy „Új Világrendet”, az ún. Novus Ordo Seclorum-ot készíti elő, mégpedig saját elképzelése szerint. (Jel 13. 1-18.) Végül minden fölött álló világkormányuk lesz, amely mindent kézbe tart. Ez lesz a legnagyobb, világraszóló, irgalmatlan diktatúra, amit az emberiség valaha átélt! Nagyon közel jutottunk ehhez az állapothoz, szinte már benne vagyunk. „akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig” (Mt 24, 21.) Egy computer online vizsgálata nemcsak mélyreható ellenőrzést jelent, hanem felfedi a felhasználó agyát és gondolatait. „A világot olyan személyiségek irányítják, akik egészen mások, mint amilyennek gondolnánk”(Benjamin Disrraeli). Ki tudta volna Jánosnak 2000 évvel ezelőtt megmondani, hogy egy szoborba életet lehet lehelni, hogy beszélni tudjon? Ma már tudjuk, mit értett ezen a bibliai látnok. Ez a televízió, de még inkább a számítógép!
Internet – WWW
World – Wide – Web, a nemzetközi hálót hívják internetnek. Ez a világméretű computer háló a feltétele annak, hogy a Föld lakói személyi megjelöléssel rendelkezzenek. A W betű a héberben 6-nak felel meg. Így tehát a www = 666, az Antikrisztus száma!
Az Antikrisztus (666) totális felügyelete!
A computer-technika és az elektromos adatfeldolgozás bevezetésével lehetőség nyílt minden téren az emberek adás-vételének teljes felmérésére és ellenőrzésére. Napi szükségleteink sok árujának csomagolásán ma már vonalkód található. Ez azt jelenti, hogy a computer felismeri, és azonosítja, mint 666. A „vadállat” 666 számát ártalmatlan „választóvonalnak” sikerült álcázni minden árucikken. Az elkövetkezendő világ-kormány az embereket is ugyanígy be akarja számozni.
A központi computer neve: „La bete” – a „vadállat”
Ez a központi computer a „vadállat” agya, és mindenkinek kiagyalt egy sok részből álló személyi számot, melyben rejtve benne van a 666.
A „Vadállat” és a számozott ember totális ellenőrzése
Az emberi szabadság legnagyobb korlátozása a készpénz megszüntetése! Az eljövendő „világkormány” a bolygó minden emberét megjelöli. Azok, akik nem akarják elfogadni a jelet, nincs túlélési esélyük. (emberileg, de Istennel minden lehetséges, de ehhez természetesen el kell jutni, pontosabban fogalmazva, el kell fogadni az IGAZ, teljes és tiszta HITET, amely még megtalálható a Katolikus Egyházban). Ehhez az előzményhez tartozik a készpénz használatának megszüntetése! (erre idejében figyelmeztetett minket az Úr Jézus az Igazság Könyve, vagyis  MDM üzenetekben). Ezért vezették be a „kártyát”, amit ma már mindenki ismer, EC-kártya, VISA-CARD, telefonkártya és Cash-card. Mindez rafinált hazugság azért, hogy az embereket lassan előkészítsék a készpénz nélküli fizetési forgalomra! Ezért ha a kezdeti szakaszt már lezárták, törekedni fognak az emberek megszámozására. A tudomány mai állása szerint ez lehet egy mikro-chip, amit az ember homlokába vagy a kezébe lehet beültetni. „A teljes ellenőrzés ma már technológiailag lehetséges”
Egy mérnök figyelmeztetése
Dr. Carl Andersen... feladatom a készülék kifejlesztése és elkészítése volt, nem a szervezetre gyakorolt hatása. Ezzel más emberek (kutatók) foglakoznak. Dollármilliókat költöttek arra, hogy megtalálják a megfelelő helyet az emberi testben a mikro-chip számára, amely 250 000 alkatrészből áll! A probléma a lapocskák utántöltése volt. Két helyet találtak: a homlokot és az ember jobb kezét! (véletlen egybeesés a Szentírás Jel 13, 16. próféciával?). A munka során egyre világosabb lett a cél: Minden embert jellel akarnak ellátni! Elmondhatom önöknek, hogy Floridában már vannak óvodás gyerekek, akiknek a bőre alá már beültették a csipet! Az USA alelnöki kabinetjében Al Gore szenátor azt mondta: „A Föld minden emberét be kell kapcsolni ebbe a redszerbe!”
A mikrochip a viselője legfontosabb adatait tartalmazza, címet, foglakozást, számlaszámot, adószámot, egészségügyi kártyát, személyes adatokat, vallási hovatartozást, érdeklődési kört, szellemi irányultságot, stb. Az ellenállást per nélküli kivégzéssel meg lehet torolni,.. (vagy) kényszer sem kell: rövid átállási idő után a boltokban sem pénzt, sem kártyát nem fogadnak elfogadni! (erre is kaptunk eligazítást a MDM üzenetekben, Istennek legyen hála!). Igen, az előkészületek már a csúcson futnak!!! A félelemmel sok embert lehet befolyásolni. Először kiváltják a félelmet az iszlám szélsőségesek egyre gyakoribb terrortámadásaival, melyek aztán vég nélkül szaporodnak. Minden iszlám terrortámadás kitervelt!!!
Ahogy látni fogjuk, három világháborút terveztek, hogy megszerezzék a világuralmat. (Elhitetik az emberiséggel, hogy) az önálló vallások a világ békétlenségének és a háborúnak a fészkei. Ez szükségessé tesz egy közös világetikát, világ-etoszt, vagy egy világvallást, amelyik békepárti, és amelyet mindegyik vallás elfogad. De ez csak egy taktikai fogás a gyanútlan emberiség irányítására, hogy a Föld kultúráját (és az emberek hitéletét) uralják! (és ennek a Hamis Egyháznak  feje  a Hamis Próféta,  Ferenc pápa(?) eddigi „humanista” megnyilatkozásai, tevékenységei egyre inkább azt igazolják, hogy a magán kinyilatkoztatások alapján nagy valószínűséggel róla van szó, igaz nehéz bebizonyítani, hogy egyházi szabadkőműves, és ez esetben eretnek, tehát pápasága érvénytelen, de van hiteles mérce: „gyümölcseiről ismeritek meg a fát”, ez előbb-utóbb beérik!) Ez a titkos szervezet a szövetségeseivel együtt már nagyon régen működik.
Világkormány lesz, akarja, vagy nem akarja, leigázással vagy megegyezéssel”. (James Wartburg CFR-tag, 1950) Henry Kissinger meggyőződése, hogy az embereket élelmiszereiknek ellenőrzésével, az energia, különösen az olaj ellenőrzésével, népeket és pénzügyeiket is ellenőrizni lehet. (Ő), az USA egykori külügyminisztere, a CFR (Council on Foreing Relations), és a Rockefeller-klán tagja, nyíltan kimondja, mi vár az emberiségre! (röviden idéztem a Székely Hírmondóból,  a Végső idők jeleinek ismertetése írásomban, feltéve: 2013. 08. 27-én).
Vajon elmondhatjuk, hogy mi Európában, a berlini fal lebontása és a keleti blokk felszabadulása után végre elértük, hogy használjuk az eszünket, felnőtten, és magunk alakítjuk az életünket? (Sajnos, az eltelt huszonöt év bebizonyította, valakik az orrunknál fogva szándékosan megvezettek, elsősorban politikusaink által, másodsorban az egyházi illetékesek ebben asszisztáltak, mert nem voltak eléggé éberek. Amikor vak vezeti a vakot, katasztrófa fenyeget, ha pedig tudatos együttműködés történt, akkor az „árulás” a javából, Júdási tett! Egyetlen esélyünk maradt: riadót kell fújni, ébresztő Testvéreink, farkasok garázdálkodnak a juhok és bárányok aklába, egyes pásztorok, sajnos  elaludtak, mások betakarták fejüket, bedugták fülüket, hogy ne halljanak, ne lássanak  – a magán-kinyilatkoztatások üzeneteiről, az idők jeleiről  - egyes béresek elfutottak, „szoknya után”, mások együtt lakmároznak Krisztus nyájából a farkasokkal – egyházi szabadkőművesek!). Bámulatos és meghökkentő, hogy a Biblia állításai és próféciái mennyire egyeznek mai történelmünk tényeivel!
Ős-felvilágosodás Az emberiség bűnbeesése
Ádám és Éva elcsábult. A kígyó csábítása sikeres volt, büszkeségükre, becsvágyukra, önteltségükre és gőgjükre épített, maguk dönthetik el, mi a jó és mi a rossz anélkül, hogy figyelembe vennék Isten parancsát. De ma minden történelmi tény arra utal, hogy ez az „ókori keleti történet” megismétlődik. (a lényegen nem változtat az, hogy nagyon sokan „dajkamesének” hiszik máma, a következményei forró lávaként fog a nyakunkba zúdulni, hamarosan!).
A 18. Századi felvilágosodás szelleme
Felvilágosodás alatt Európa történetének olyan szellemi mozgalmát értjük, amely a Bibliával igazolt és az Egyház hitigazságaiban továbbadott, természetfölötti isteni kinyilatkoztatások elvetésére irányul. „Tapossátok el a gyalázatost!” Ez volt a francia felvilágosult filozófus, Voltaire jelszava. (a katolikus Egyházra értette). A felvilágosodás eszköze az ész (ratio) volt. Ezzel a ratio-val kritizálni kezdték az Egyház tanítását, és minden természetfölöttit elvetettek. (ez a magatartás napjainkba már általános társadalmi jelenségé  vált, és  a hívek közül csak kevesen ismerik föl az összefüggéseket, okokat, hogy tudniillik az igaz  hit nem mindenkié, nélküle pedig az ember ki van szolgáltatva a sötétség gonosz erőinek, és erről fogalma sincs. Pl. Nemzeti ünnepünk, 1848 március 15 a köztudatban jól bele van sulykolva, de ha egy kissé komolyabban utána nézünk, a forrást és az eredményt megvizsgáljuk, hamar rájövünk, szabadkőműves talajból, tudatos terv alapján indították el az un. Forradalmat, pontos célkitűzésekkel, amelyek nagy része sajnos megvalósult, nekünk meg évtizedek óta egy meghamisított történelemmel tömték a fejünket, az IGAZSÁGOT máma kevesen képesek felismerni és elfogadni, kézenfekvőbb összeesküvés elméletekként kezelni).
Többé már nem az Evangélium és a Tízparancsolat voltak az ember számára iránymutatók. Jézus dicséri a Mennyei Atyát, hogy az okosak és bölcsek elől elrejtette ezt. Mit rejtett el előlük? A felismerést és a tudást, (a hitben és hit által!)
A felvilágosodástól a 666 rabszolgaságába
„Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az Ő ivadéka közé: Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod” (Ter 3, 14-15) (ebben a kijelentésben benne van a lényeg, a két tábor közt soha nem lehet szó békéről, mindaz aki lázad a Teremtője ellen Lucifert követi. Két Úrnak szolgálni nem lehet, választani kell, a felvilágosodás filozófusai és mai követőik is választottak. Mi is igen, valóban „ez a harc lesz a végső!”) Az asszony a Szent Szűz Mária, vagy ahogy az Egyház nevezi, az új Éva. Ki ne ismerné a kígyó fejét széttaposó Mária képeket?
A felvilágosodással és filozófusaival az emberiségnek az a drámája ismétlődik, ami Ádámmal és Évával történt? Eltávolítják az emberiséget Istentől, és a Bibliában ábrázolt utolsó idők gonosz hatalmaihoz vezetik? Remélem (lehet, hogy naiv vagyok), hogy ez a könyv hozzájárul ahhoz, amit tiszta szívemből szeretnék, hogy kortársaimnak felnyissa a szemét, megerősítse tudatukat, és óvja őket azoktól az iszonyatos dolgoktól, amelyek meg fogják határozni életüket. Mindezt egy titkos szervezet szuper gazdag és hataloméhes elitje erőlteti ránk, akiket bár mindenki ismer, de legtitkosabb céljaikról még tagjai nagy többségének sincs tudomása! (Szűzanyánk a Kék könyvben kifejti, a Jel 12 és 13 fejezetekben található próféciákat, a Vörös Sárkány, a tengerből feljövő vadállat és a szárazföldi vadállat, valamint az Antikrisztus és a „bűvös” 666-tal kapcsolatos tudnivalókat, Hamis Egyház és Hamis Krisztus, csak sajnos még a gyakorló katolikus hívők többségének is nagyon nehéz falat, a langyosoknak,  hitetleneknek pedig egyszerűen képtelenség felismerni, elfogadni. Tehát marad az egyetlen lehetőség – minden erőfeszítés ellenére, amelyet a Szűzanya, az Úr Jézus és a Mennyei Atya tesz, a magán-kinyilatkoztatások által - a megvalósuláskor szembesülni a tényekkel, történésekkel, eseményekkel és következményeivel!)
Milyen  (felelőtlen) felnőttek vagyunk, amikor a politikusok – különösen választások előtt – magukat függetlennek mondva, a felvilágosodás filozófiáját oltják belénk, ... mindent megígérnek, és a választások után az ellenkezőjét teszik? (És nyugodtan hozzátehetjük, hogy sajnos ma már az Egyházban is „ez az irányzat lett szentesítve” felülről lefelé, mert a „hal a fejétől büdösödik”, és ezt már nagyon sokan észre sem veszik, ellenkezőleg, minket bélyegeznek meg „konzervativizmussal”!).
Az egyetlen, ami helyzetünkbe fényt hozhat, a Földön a legtöbb nyelvre lefordított és elterjedt könyv, a BIBLIA! Megdöbbentő, hogy a bibliai szövegeket és próféciákat a Teremtés könyvétől kezdve, az Újszövetség utolsó részéig, az Apokalipszisig, a világtörténelem történései igazolták, és jelenünkben is körvonalazódnak igazságai (végső stádiumában). Világos és bizonyítható, hogy a Biblia a mi igazi történelemkönyvünk, a múltunké, jelenünké és jövőnké. Vajon megismétlődik-e Ádám és Éva drámája a mai emberiséggel? (Vagyis Lucifer kevély magatartása, kijelentése: „non serviam” azaz nem szolgállak, Isten, megismétlődni látszik a modern emberiség magatartásában, törvényeinek elutasításában, és kész tény, a XXI. század eleji általános globális szintű hitehagyás – a templomok kiürültek, a hit, a vallás „magánügy” lett - amit a mindennapi életstílus igazol világszerte. A statisztikai adatok, kimutatásokpapírformákönbecsapás, mégpedig ördögi szinten, az ő doktorátusi vizsgájuk, jelesre. Vö. Jak 2, 26.Júd).

Immanuel Kanttól az Antikrisztusig

A felvilágosodás első terméke a francia forradalom volt, melynek következménye Franciaországban az Egyház véres üldözése lett. Templomokat romboltak le és zártak be. Üldözték a püspököket, papokat, szerzeteseket, és sok közülük a francia királlyal együtt guillotine által halt meg. Az Isten és az Egyház parancsai helyett a forradalom szabadkőműves jelszavát használta: „szabadság, egyenlőség, testvériség.”
Szabadságon az Istennel, az Ő törvényeivel, és a királlyal szembeni politikai szabadságot értették, ami később a „demokráciába” ment át, amelyet aztán világszerte különböző csoportosulások a céljaiknak megfelelően sokkal jobban tudtak manipulálni.
Az egyenlőség az elfordulást jelenti a kereszténység és az Egyház követelményétől. Dicsőítették a relativizmust, azaz viszonylagossá tették a keresztény hit és az Egyház igazságát. Elvetették a hitigazságokat, minden igazság relatív!
A testvériségen a szabadkőműves „humanizmus” filozófiája és vallása értendő, amely letaszítja Istent a trónról, és helyébe az embert ülteti! (Jel 14, 9-12). Csak azok menekülnek meg, akik állhatatosan megtartják Isten (és Egyháza) parancsait és hűek maradnak Jézushoz. Azok, akik a „vadállat” képét imádják Isten helyett, és felveszik nevét a 666 számmal, örökre elvesznek. (vagyis elkárhoznak!).
„Semmiképpen el ne ámítsanak titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak (meg kell jelenjen a Hamis Egyház, élén az ellenpápával, aki tulajdonképpen a Hamis Próféta, és az új tan), és nyilvánvalóvá kell lennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik és mind a fölé, ami szent. Sőt Isten templomában foglal helyet, s azt állítja magáról, hogy Isten.” (2 Tessz 2, 3-4) (az Antikrisztus). Bármilyen borzalmasak voltak (a diktatúrák és) a diktátorok, az utolsó nagy diktátor, aki a világot (rövid ideig) uralni fogja az új eljövendő világrendben, még rettenetesebb lesz, és túlszárnyalja a világ eddigi diktátorát.
A legtöbb mai kortársunk egyáltalán nem tudja elképzelni a Pál által leírt szituációt. (Pedig jelenleg) Ezen a bolygón szellemi világháború folyik, ami a legtöbb ember számára észrevétlen. Ez a Föld nem szórakoztató bolygó, ahogy a béke és a jólét utolsó évtizedeiben megszokták és hitték legalábbis a földbolygó nyugati felén és a fejlett országokban. Ez a világ bizonyítási hely Isten mellett vagy Isten ellen! Isten és parancsai vagy az Antikrisztus (parancsai), aki Sátán földi képviselője, aki minden jel szerint meg fogja mutatni magát a Földön. Földi követői már évek óta itt vannak, hogy előkészítsék jövetelét! Természetes, hogy a modern, felvilágosult emberek nehezen hiszik el ezeket a szavakat. (mert hitetlenek, vagyis nem jutottak el a hitre, kész csoda, hogy az évtizedes ateista nevelés, agymosás ellenére még máma vannak emberek, akikben van igaz hit és szerinte élnek, mások, még fiatalok is eljutnak az igaz hit kapujához, befogadják és belépnek az Isten Földi országába, vagyis az Egyházba).
Szent Nílus jövedölése
Meglepő, milyen pontosan és találóan tudtak az Istentől kiválasztott emberek a jövőbe látni. Szent Nilus próféciái mutatják, hogy ő már 1600 évvel ezelőtt előre megjósolta mai társadalmunkat. Mint egykori konstantinápolyi prefektus, 390 körül élt Sinában:
„A 20. század közepén, amikor közeledik az Antikrisztus ideje, elsötétedik az emberek esze a testi szemléletmód miatt. Az a kor jellemzője, hogy elfordulnak Isten parancsaitól, és leértékelődik az emberi méltóság. A férfiakat és a nőket alig lehet megkülönböztetni egymástól, gyalázatos, illetlen ruházatuk és hajdivatjuk miatt. Már nem tisztelik a szülőket és az idősebb embereket. Eltűnik a szeretet. A keresztény pásztorok, püspökök és papok elsekélyesednek. Képtelenek megállapítani, melyik a helyes és melyik a rossz út! A szokásjogok és az egyházi tradíciók megváltoznak.
Jaj a keresztényeknek, akik elveszítik a hitüket, mert már senki nincs, aki mutassa nekik az igazság fényét. Az a kevés, aki hű maradt, visszavonul a világtól, és szent menedékhelyeken jönnek össze. Mindenütt akadályokba ütköznek. (Ez már karnyújtásnyira van, mert mi, akik felismertük az idők jeleit, eseményeit, kevesen vagyunk, a „hivatalosan” megnyilatkozók előtt kegyvesztettek, eretnekek, üldözöttek lettünk, jól lehet egyetlen bűnünk, hogy határozottan ragaszkodunk a hiteles egyházi tanításokhoz, és a modernkedőkkel nem akarunk egy tálból cseresznyézni. Így titokban, vagyis zárt, megbízható körben találkozgatunk időnként, hogy kölcsönösen megerősíthessük egymást és felkészüljünk a „nehéz idők eseményeire” idejében, és egyúttal mintegy előőrsöt képezzünk a hűséges papjain számára, amikor majd a közeljövőben bekövetkezik az általános „hitehagyás” vagyis az Egyházszakadás, amint meg volt jövendölve).
Abban a korban az emberek a Föld egyik végéből a másikba tudnak beszélni egymással. Mint a madarak, repülnek a levegőben, és mint a halak, lemerülnek az óceánba. Amikor idáig jutottak ezek a szegények, az életüket kényelemben élik, de azt nem tudják, hogy ez a Sátán álnoksága...

Ki vagy mi az Antikrisztus?

Ma, az ún. Felvilágosult korban, az alakja éppúgy, mint a Sátán megléte, a maradiak egyfajta rémmeséje, és a mesevilág alakjai közé sorolják. Az Antikrisztus fogalmával kapcsolatosan három megkülönböztetést kell tenni: „antikrisztusi gondolkodás”, „antikrisztusi működés” és végül, „az Antikrisztus hús és vér valódi személye”.
Az antikrisztusi gondolkodás és cselekvés szellemileg mindig létezett. (pontosabban fogalmazva, Lucifer lázadásától kezdve). Pál, akit megvilágosított a Szentlélek, előre látja az évszázadokat. Tudja, ki tartóztatja fel a Sátán fiát. A PÁPA, a szikla, akit a végső időkben félre állítanak, és ekkor lesz látható az emberek számára az Antikrisztus. (Szentatyánk, XVI. Benedek „lemondása” ennek világos jele,  esete, bizonyítéka, még csak kis idő, és az értő szívűek meggyőződhetnek róla, a többség sajnos felületes hite és ismeretei miatt vak marad még  egy ideig – ez annak a következménye, hogy a magán kinyilatkoztatásoknak nem szenteltek kellő időt, feleslegesnek vélték).
Az Antikrisztusnak ez a titokzatos lénye meghatározó alak, aki a Szentírás szerint az idők végén lép színre, és a világot rövid ideig hatalmába fogja tartani. A Sátánnak ez a szellemi fia valószínűleg ma már él, s arra vár, hogy elérkezzen az ideje. (Az Igazság Könyve már pontosabban fogalmaz, ügynökei már csak az utolsó simításaikat kell elvégezzék, beleértve a Hamis Próféta tevékenységét is, és szabaddá válik az útja a „bemutatkozására”). Sok híres szentnek már évszázadokkal ezelőtt voltak víziói, kinyilatkoztatásai és látomásai az Antikrisztus személyéről, és be is számoltak ezekről.
Origenész (254)
Ha az idők vége közeledik, Isten egy nagy prófétát küld (Illés), hogy az emberek visszaszerezzék az istenhitet. Csodái és hatalma által sokakat vissza fog vezetni Istenhez. (Ellenben az Antikrisztus) Istennek fogja nevezni magát, és el is várja az emberektől, hogy annak tartsák. Olyan szenvedés és szorongattatás fog uralkodni, amilyet a világ kezdete óta még nem láttak!
Damaszkuszi Szent János (754)
Az, aki a világ végén tűnik fel, Antikrisztusként válik ismertté. Anyja azt állítja, hogy szűzen hozta világra. Az egyik tengertől a másikig terjed uralma. Házasságon kívül született gyermek lesz, aki teljesen a Sátán uralma alatt áll. Isten, aki tud erről a hihetetlen, jövendő perverzióról, megengedi az ördögnek, hogy ez a bűnös fogantatásból született, a teljes uralmat megszerezze.
Bingeni Szent Hildegard (1179)
A romlás fia a világ végén jelenik meg, és rövid ideig uralkodik. A végső időkben fog érkezni. Nem maga a Sátán lesz, hanem egy ember! Anyja egy romlott nő, akit az ördög hatalmába kerített, és prostituáltként élt a sivatagban... azt állítják, hogy Istentől természetfeletti módon szülte fiát, úgy, ahogy a legszentebb Szűznél volt. Különböző titkos helyeken nevelkedik, és rejtekhelyén marad, amíg fel nem nő. Azt hirdeti magáról, hogy ő a világ megváltója. Különösen a zsidókat akarja meggyőzni arról, hogy ő az Isten küldte Messiás.
Svéd Szent Brigitta (1373)
„Az Antikrisztus, mint Krisztus, a nőiesség legmagasabb fokából (szűz) jön világra, de a legalantasabb erkölcsből. Már a születésekor csodagyerek. Anyja egy átkozott asszony lesz, aki azt állítja, hogy érti a szellemi dolgokat, és az apja egy átkozott férfi lesz, akiknek egyesüléséből, Isten beleegyezésével, az ördög fogja létrehozni. 1980-ban a gonoszok már átveszik az uralmat!” (ez a határozott és pontos idő ne tévesszen meg senkit, mi nem látunk a színfalak mögé, de az eseményekből következtethetünk. A háttér hatalom létében, tevékenységében még máma is nagyon kevesen hiszünk, fogadjuk el tényként. A Jelenések könyvének 12. és 13. fejezeteit a Kék könyvben eléggé konkrétan és világosan felvázolta a Szűzanya. A Napban Öltözött Asszony jelének 70 000 – hetven ezer ember volt a „szemtanúja” 1917. 10. 13-án.  A Vörös Sárkány színre lépett a „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” győzelmével, majd átadja hatalmát, erejét a tengerből feljövő „fenevadnak” – szabadkőművesség – amelyet támogat a „szárazföldi vadállat” – egyházi szabadkőművesség –  tevékenységüknek hatékonyságát tapasztaltuk (-juk)  a saját bőrünkön, előbbiekét az EU – Brüsszel közvetítésével, utóbbiakét Ferenc (ellen)pápa?  tevékenységei, megnyilatkozásai által.).
Johanna Royer, Nativitas nővér néven is ismert (1798):
„Az igazi szörnyűség és nyomor az Antikrisztus uralmának idején következik be, mely kb. Három és fél évig tart. Az Antikrisztus érkezése idején megjelenik egy hamis vallás (egy Hamis Egyházban), amely tagadja az Egyház Istentől való eredetét. Ez fogja előidézni a legnagyobb egyházszakadást, amely valaha ismert volt. (Ez a szemünk előtt bontakozik ki, sajnos  az egyházi szabadkőműves  „forgatókönyvre” csak kevesen figyelünk fel, ezért  Ferenc pápa? nyugodtan megismételheti Nagycsütörtöki bravúrját, egy másik börtönben mos lábat „BŰNÖZŐKNEK”! Egyeseknek – a Hamis Egyháznak - olyan pápájuk van, aki nem tud különbséget tenni a „bűnözők” és a hűséges „tanítványok” között? – székhelye a „Szent Márta ház”! Tehát követőitől sincs mit elvárjunk! Mi, a kettősök, tudjuk amit az apostolok, eljött a „gonoszság órája”, Júdás elárulta Mesterét, elfogták. Szentatyánk, XVI. Benedek emeritus pápánk a „Vatikán fogja”, majd az események további alakulása feltárja a „titokzatos fátylat”, nincs okunk az aggodalomra, minden Isten tervei és akarata szerint történik, a mi dolgunk, hűségesnek maradni mindhalálig!)

A PRÓFÉTÁK

Aki a múlt, a jelen és a jövő világtörténelmét meg akarja érteni, annak a bibliai történeteket, közléseit és a próféciákat összefüggésében kell ismerni! Aki mindezt intellektuális, racionális módon akarja megtenni, annak keserűen csalódnia kell, mert az igazi megértés csak a Szentlélek állandó segítségével lehetséges! (Azzal, hogy a média ontja magából a „racionális lángelmék”, „katedrák”, „guruk”, „beavatottak”  termékeit, beleértve az egész skálát, amelyet a Sátán saját szolgálatába állított, nem változtat a lényegen, egyetlen Igazság és Isten létezik, Aki Szentháromság!) Ha Isten népe történetében, akár az Ó-, akár az Újszövetség Izraelében, a kereszténységben, fontos eseményeket akarna és akar véghezvinni, mindig kiválaszt eszközöket, embereket, hogy ezeket előzőleg bejelentsék. Számtalan példa van erre Páltól kezdve... (napjainkig, beleértve a magán kinyilatkoztatásokat is, ha már megszoktuk és használjuk  ezt a „mű szót”, amelyet az egyházi szabadkőművesség „kreált”, hogy tudatosan tompítsa az Isteni beavatkozás tényét, hatását! )
„Valóban az Isten nem tesz semmit anélkül, hogy szándékát el ne árulná szolgáinak, a prófétáknak. Ki ne félne, ha ordít az oroszlán? Ki ne jövendölne, ha szól az Úr, az Isten?  (Ámosz 3,7). Pál azt mondja, hogy az Egyház az apostolokra és a prófétákra épül, de ezen nemcsak az Ószövetség prófétáit értette, hanem az Újszövetség és a kereszténység prófétáit is. XVI. Benedek pápa annak idején a Hittani Kongregáció kardinálisaként egy interjúban azt mondta, hogy sokáig valóban azt hitték, hogy csak az Ószövetség prófétáira gondolt Pál, de ma már világos, hogy korunk, a kereszténység prófétái is ide tartoznak.
Mindegyik (próféta) elég bátor volt ahhoz, hogy az igazságot kifejezésre juttassa. Ez az az erény, amit az Ég a ma apostolaitól is elvár. Az igazságot pironkodás és félelem nélkül kifejezésre juttatni, és vállalni a próféta-hivatást! Az erőt és a bátorságot Isten megadja hozzá! (Ne feledjük). A világ fölötti uralom, illetve az egész emberiség fölötti uralom elérése már ősrégi kísérlet. Az egykori és a mai kortársaknak alig van sejtésük arról, hogy magas rangú politikusok és  egyházi személyek ezen dolgoznak, és a kísérlet végeredményétől talán fogalmuk sincs, pedig ősrégi törekvés és ravaszul kitervelték. (Sátáni sugallat, kapcsolat, vagyis vezetés által, eszközei  a szabadkőművesség, beleértve az egyházit is!)
Befejezésül idézem a „Zsolozsmáskönyv hívek számára”, OMC Könyvkiadó, Bécs 1986 – nem hivatalos fordítás – Olvasmányát: „Megbízhatók a prófétai (és a hiteles magán kinyilatkoztatások) jövendölések, amelyeknek birtokában vagyunk: (Szentírás, Kék könyv és az Igazság Könyve) jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító mécsesre, amíg föl nem virrad a nappal és a hajnalcsillag (Szűz Mária) föl nem kél szívetekben!” 2Pt 1, 19.
Testvéri szeretettel Z. I. Áve Mária!