2019. augusztus 16., péntek

Két pap meleg pszeudo-házasságba lépett egymással

Két hitehagyott pap, Joseph Cooper és a majdnem húsz évvel fiatalabb Michael Clements meleg pszeudo-házasságba léptek - jelentette a ChurchMilitant.com augusztus 14-én.

Cooper volt a hudsoni (Manchester egyházmegye, New Hampshire) Saint Kathryn plébánosa, 2019 júniusában hagyta el a papságot.

Amikor Clementset felszentelték Worcester egyházmegyében (Massachusetts) 2012-ben, akkor Cooper helyezte fel miseruháját és prédikált az első miséjén. Clements 2018 augusztusában hagyta el a papságot. Az utolsó feladatát Winchendonban végezte.

Jelenleg pedig együtt élnek Minnesotában és a "Brady" vezetéknevet használják, ami Cooper édesanyja leánykori neve volt.

Évek óta együtt járnak nyaralni és kínos képeket osztanak meg a közösségi oldalakon.

https://gloria.tv/article/VVnofD4HGufV3R2Yb8avNfi3u

2019. augusztus 15., csütörtök

A Krisztus Légiója komoly változások előtt áll

A Krisztus Légiója szeptember 15-én új rendeleteket fog kapni, amelyeket öt évre hagytak jóvá.

Az Excelsior.com.mx szerint eltörölték a "titoktartás esküjét", ami segített a bántalmazások végrehajtásában.

Az új rendeletekkel a Légió és 1.501 papja a Regnum Christi Föderáció része lett, ugyan azon a szinten lesz, mint az 523 felszentelt nő és 59 felszentelt férfi. Ezelőtt a Regnum Christi a Légió irányítása alatt állt. Emellett 22.652 nem felszentelt laikus taggal is bővelkednek.

A föderáció három általános igazgatója között egy nő is van, Gloria Rodriguez a Regnum Christi női tagja, együtt Eduardo Robles-Gil Légió tag atyával és Jorge Lopez Regnum Christi férfi taggal.

A föderáció 128 iskolát vezet, ami 37.000 diákot tanít, főleg Mexikó, Spanyolország és Latin-Amerika területén.

https://gloria.tv/article/7H4TqBLg97S62ZDFrSobMn2Zq

2019. augusztus 13., kedd

A fiatal fiú, aki megállította a melegfelvonulást: Pap akarok lenni

A 15 éves Jakub Baryła, aki egyedül szembenézett 1000 felvonuló meleg férfival a lengyel Płock városában szombaton, és akit a rendőrök vittek el, pap akar lenni (videó lent).

A meleg propaganda média azzal vádolta Baryłát, hogy az ellenállását felhasználja egy politikai karrierre. De Twitteren ezt írta: "Ez nem igaz; nem akarok politikus lenni, én pap akarok lenni".

Szülei "baloldali nézetekkel rendelkeznek", de Jakub "katolikus, hagyományőrző, konzervatív és hazafi".

Azt mondta, hogy Ignacy Skorupko atya inspirálta, aki hasonló dolgokat tett az 1920-as varsói csatában a bolsevikok ellen.

Baryła azt mondta a WPolityce.pl oldalnak, hogy először nem mert szembenézni a felvonulókkal a "szociális következmények" végett.

De aztán látta Częstochowában a Szűzanya istenkáromló ábrázolását, ahogy szivárvány glóriát tettek rá, ez viszont megváltoztatta a hozzáállását.

Płock plébánosától egy feszületet kért, leült a földre és elmondta a latin Salve Regina imát. A rohamrendőrök vitték el. A rohamrendőrök viselkedése a fiú szerint "kifogástalan" volt.

Baryła tudja, hogy tetteit Isten vezette: "Jézus és a kereszt szembeszállt a gonosszal és a bűnökkel".

https://gloria.tv/article/7UB2BtrWa4UG34QJDbvdo6FmT

Velence bazilikáját eltorzítja a szivárvány torony

Egy nagy, toronyszerű, szivárvány színű tárgyat helyeztek a híres bencés San Giorgio Maggiore bazilika elé, pont a bazilika központi kupolája alá.

A tárgy a "fényűző emelkedés" nevet kapta. Ez a jelenleg is folyamatban lévő "Ember" kiállítás része, amelyet az ír Sean Scully "művész" hozott létre.

Mivel a templom és a kolostor az állam tulajdona 1861 óta, a szerzetesek nem szervezhetnek kiállítást, de hivatalosan "együttműködnek" vele és a saját weblapjukon hirdetik.

https://gloria.tv/article/2VTuurzdkU9MBDud2tPudsHeN

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019. augusztus 12. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ítélet alatt áll ez a világ. A természeti katasztrófák egymást érik. Mindez bűneitek következménye. Szálljatok magatokba! Kérjetek bocsánatot bűneitekért, és térjetek meg! Aki katolikus, gyónja meg, és tiszta lélekkel járuljon Hozzám, a Szentáldozáshoz. Ti, katolikusok adtok számot a legtöbbről. Ti a teljességet kaptátok. Megismertétek tanításomat, nálatok van minden szentség, ami az üdvösségre visz. Miért fordultok el Tőlem, legnagyobb Jótevőtöktől, Aki az üdvösségeteket akarom? Úgy tobzódtok a világban, mintha soha nem hallottatok volna Rólam. Pedig a sátán csak keserűséget és csalódásokat tartogat számotokra. Ha nem tértek meg, a kárhozatba hulltok, ahonnét soha nincs visszatérés. Tartsatok bűnbánatot, térjetek meg Hozzám most, még ma, mert a holnap bizonytalan számotokra. Nem tudhatjátok, mikor ér véget az életetek. Szüntelen készenlétet kértem tőletek.
Gyermekeim! Azért figyelmeztetlek benneteket, mert süketek és vakok vagytok. El vagytok foglalva a földi dolgokkal, a testetekkel, pedig egy csapásra mindent itt kell hagynotok. Még a testetek is el fog porladni. Mit hoztok magatokkal? A cselekedeteiteket. Mindnyájatoknak meg kell állni ítélőszékem előtt. Előttem csak egy érték van: a szeretet. Ezt adtam főparancsba. Erről tettem tanúságot. Ezt kérem számon tőletek. Olvassátok el Szent Pál szeretethimnuszát: „Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.” (1 Kor 13, 1-3)
Ha nem irántatok való szeretetből mentem volna a fel a keresztre, ma nem lennétek megváltva. Isten örök szeretetéből léteztek. Atyám úgy teremtett meg benneteket, hogy szomjazzátok a szeretetet, és akkor legyetek boldogok, ha szerettek, és szeretetben éltek. Ezt mondtam: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (János 13, 35)
Ma sajnos sokan becsapják magukat. Elaltatják lelkiismeretüket. Sok olyan ember akad köztetek, akik elmennek a vasárnapi Szentmisére, ahol még áldoznak is. Aztán elégedettek magukkal, mert azt hiszik, hogy ezzel megtették akaratomat. A magánéletükben pedig képmutatók, rágalmazók, önzőek. Minden áron rákényszerítik álláspontjukat a környezetükre. Az embereket csupán eszközöknek tekintik, akik által megvalósítják akaratukat. Ezért minden eszközt bevetnek. Zsarnokoskodnak, megfélemlítenek, zsarolnak. Nem számolnak azzal, hogy Én mindezt látom, és számon kérem tőlük. Értsétek meg végre: Istennek nem lehet hazudni. Magatokat és a másik embert becsaphatjátok, de Én mindig a gyenge, a kiszolgáltatott pártján állok, és számon fogom kérni minden gonoszságotokat. Rátok hatványozottan vonatkoznak az Evangélium szavai: „Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.” (Máté 25, 45-46) „Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. (Lukács 12, 47-48)
Ti, katolikusok kaptátok a legtöbb kegyelmet. Ezért ti adtok számot a legtöbbről. Gondoljátok át, és mielőbb változzatok meg, mert a képmutatók nem örökölhetik az Isten országát. Atyám azt azoknak készítette, akik szeretik Őt. Éljetek mindenkivel szeretetben! Imádjátok a Legszentebb Szentháromságot, és imádkozzatok ellenségeitekért! Bocsássatok meg szívből egymásnak! Akkor nem estek ítélet alá, és elnyeritek az örök életet. Erre áldalak meg benneteket Szívem önfeláldozó végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szentírási megerősítések: Máté 25, 31. „Utolsó ítélet” Máté 22, 1, 14: „Jézus szólt” „Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.”

2019. augusztus 12., hétfő

Eucharisztikus csoda Paraguayban?

Eucharisztikus csoda történt állítólag Paraguay Pedro Juan Caballero városában augusztus 8-án.

Gustavo Palaces atya szerint Valle Puku Szűz Mária Kegyelme plébánosa megszentelt egy ostyát, ami száraz rózsaszirmokká változott, ami piros, rózsa illatú folyadékot bocsájtott ki magából (spanyol videó lent).

Ez egy ima csoport házában történt. A szentostya egy tartályban volt, ezzel részesítik szentáldozásban a beteg embereket.

Az ima csoport tagjai továbbá azt is állították, hogy a Rosa Mystica kép rózsa illatú olajat bocsájtott ki magából. Az olajat beteg embereken használták, akik közül sokan meg is gyógyultak.

https://gloria.tv/article/puAQQzzQKx1q1HZUAG98AtoKv

2019. augusztus 10., szombat

Az amazonasi esküvő megmutatja hamispróféta zsinati egyházának igazi arcát

Azzal az ürüggyel rukkolt elő a férj és feleség, hogy a Xukuru és Kapinawá törzsek hagyományos öltözetében akarnak lenni, ezért mezítláb, félmeztelenül jelentek meg az oltár előtt a templomi esküvőjükre a brazil Pesqueiraban.

A meztelen képeket az Es.Aleteia.org oldalon publikálták. A férj egy kosárral a fején jelent meg, pedig templomban volt.

Hamispróféta egyházának "hagyománya" az, hogy minden hagyományt népszerűsít, ha az nem katolikus.

https://gloria.tv/article/uptu3FA4mFhe2bkv6T6miCM26

Elítélik Pell bíborost a börtöni levele miatt?

Az ártatlanul bebörtönzött mártír George Pell bíboros egy kétoldalas levelet írt augusztus 1-jén.

A kézzel írt levél címzettjei George Pell bíboros támogatói, az ő Twitter oldalukon került publikációra a levél.

A bíboros a közelgő amazonasi szinódusról ír és azt mondja, hogy "van okunk aggódni" az Instrumentum Laboris végett: "Ez nem az első rossz minőségű dokumentum, amit a szinódus titkársága készített".

Pell szerint Müller bíboros kritikája "kiváló" a dokumentummal kapcsolatban.

Számára egyértelmű, hogy bárhol is legyen az egyház, "nem engedheti meg magának a zűrzavart, valamint az apostoli hagyománnyal ellentétes tanokat".

Pell továbbá megemlítette, hogy a börtönben 1500-2000 támogató levelet kapott.

Az angol levél tartalma
https://gloria.tv/article/jB786T1q6KAt12VFbyYMpJpcW
Az ausztrál rezsim hatóságai George Pell mártírt bíboros után nyomoznak, hogy vajon "megszegett-e valamilyen börtön szabályt", miután egy Twitter fiók az ő levelét publikálta a George Pell bíboros támogatói csoport.

Victoria igazságszolgáltatási (vagy igazságtalanszolgáltatási) osztály szóvivője azt mondta szombaton, hogy a rabok nem posztolhatnak a közösségi oldalakon és nem használhatják az internetet.

Továbbá nem kérhetnek meg mást, hogy posztoljanak a nevükben. Az osztály részletesen megvizsgálja ezt az eseményt - mondta a szóvivő az AAP-nek.

A börtönszabályokat megsértő raboknak mindig büntetés jár.

https://gloria.tv/article/NEdjT36Q9NAf3pQJVnaN1Jqsr

2019. augusztus 9., péntek

Hihetetlen vandalizmus Fatimában

A portugál Fatimában a tizennégy, keresztutat szimbolizáló kápolna közül négyet sárga festékkel vandalizáltak július 26 éjjelén.

Az elkövetők a kápolnában lévő szobrok fejét és nemi szervét festették be.

A Szűzanyát, aki 1917-ben megjelent Fatimában, prostituáltnak nevezték (portugál nyelven "puta").


https://gloria.tv/article/Y4jKZDsuqos31xWE9keQubaBE

2019. augusztus 8., csütörtök

Papír katolikusok: Kérjük, ne legyenek illúziók Afrikával kapcsolatban

A szentségeket megkapó katolikusok százaléka "nagyon alacsony" több afrikai országban - mondta Alain Clément Amiézi, az Elefántcsontpart Anyama szeminárium dogmatika professzora.

A La-Croix.com oldalnak beszélve Amiézi azt mondta, hogy a valóban elkötelezett, szociális és politikai életben aktív katolikusok száma "elenyésző".

"Megkeresztelt emberekből sok van, de keresztényből nem". Ez azt jelenti, hogy a Novus Ordo egy kudarc ott is, ahol az emberek továbbra is templomba járnak.

https://gloria.tv/article/31zo1ch6bq3E3awKuTuASDR9f

2019. augusztus 7., szerda

Hamispróféta bezárt még egy fiatal vallásos közösséget

Hamispróféta bezáratta a Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista közösséget.

A közösséget az argentin Salta püspöke alatt hozták létre, ami Argentína mellett más országokban is rendelkezik házakkal.

A Vatikán Bahía Blanca érsekét, Carlos Alfonso Azpiroz Costa érseket nevezte meg a közösség hóhérának.

A csoport bizottság alatt volt már 2015 júliusa óta.

Agustín Rosa atya alapította a közösséget, akit két volt tanuló "homoszexuális bántalmazásával" vádolnak, valamint egy nő "egyszerű szexuális bántalmazásával" is vádolják.

Emellett olyan valószerűtlen vádakat is kapott, miszerint kapcsolatban áll a mexikói Chapo Guzmán drogcsempésszel.

A csoport elnyomását a hamispróféta hagyta jóvá.

https://gloria.tv/article/JruyDEnwb1G3648zZG2uuDhQV

Az amerikai katolikusok kétharmada tagadja, hogy az eucharisztia szentostyája Krisztus teste és vére

Az amerikai "katolikusok" 69%-a tagadja a transzszubsztanciációt Krisztus testévé és vérévé mise közben.

Szimbolikusan értelmezik a szentségáldozást - írja a Pew Research Center augusztus 5-én.

Továbbá a katolikusok 43%-a soha nem is hallott a transzszubsztanciáció doktrínájáról és úgy gondolják, hogy ez a felfogás az egyház véleménye is egyben. Emellett 23% nem is tudja, hogy létezik ez a tanítás.

A 40 éven aluli katolikusok között csak 26% hisz a transzszubsztanciációban.



https://gloria.tv/article/Ui7nMYM1Bm7e6sjFB6MqGbnbG

Oltár tálca: Új divat az új étterem rítusnak

Az az új trend az új rítus egyháznál, hogy tálcákat raknak az oltárra - írja a PrayTellBlog.com.

A kaliforniai Orange városban használták őket július 17-én.

A westministeri Vincent Nichols bíborosnak is volt egy tálca az oltáron a francia Lourdesbe tett zarándokútján.

A tálcákat arra használták, hogy kelyheket szállítsanak a sok pappal való koncelebráláshoz vagy szentségáldozáshoz.

Továbbá segítenek a liturgiát banálissá és nevetségessé tenni.

https://gloria.tv/article/9spUysB8SAUX11DZqUHABUuUu

2019. augusztus 2., péntek

Égi Édesanyánk üzenete 2019. augusztus 2-án Medjugorjéból

Képtalálat a következőre: „medjugorje mladifest 2019”
A Szűzanya üzenete 2019. augusztus 2-án, Mirjana Soldo látnok által.

Drága gyermekek! Nagy az én Fiam szeretete. Ha ismernétek szeretetének nagyságát, szüntelenül imádnátok és hálát adnátok neki. Mindig veletek él az Eucharisztiában, mert az Eucharisztia az ő szíve. Az Eucharisztia a hit szíve. Ő sohasem hagyott el benneteket. Amikor ti megpróbáltatok elmenni tőle, ő tőletek sohasem.
Ezért édesanyai szívem boldog, amikor látom, hogyan tértek vissza hozzá szeretettel telve, amikor látom, hogy a kiengesztelődés, a szeretet és a remény útján jöttök hozzá.
Édesanyai szívem tudja, hogy amikor elindultok a hit útján, olyanok vagytok mint a hajtás - mint a bimbó. De az ima és a böjt által gyümölcsökké, virágaimmá, szeretetem apostolaivá lesztek; a világosság hordozói lesztek és szeretettel és bölcsességgel mindenkit megvilágosítotok magatok körül.
Gyermekeim, mint édesanyátok kérlek benneteket, imádkozzatok, gondolkodjatok, elmélkedjetek. Minden szép, fájdalmas, örömteli dolog azért történik veletek, hogy lelkileg növekedjetek, hogy Fiam növekedjen bennetek.
Gyermekeim, adjátok át magatokat neki, higgyetek benne, bízzatok az ő szeretetében, hadd vezessen ő benneteket. Az Eucharisztia legyen az a hely, ahol tápláljátok lelketeket, és utána terjesszétek a szeretetet és az igazságot, tegyetek tanúságot Fiamról. Köszönöm nektek.

2019. augusztus 1., csütörtök

Chile: Kiderült, hogy a jezsuita sztár egy "bántalmazó"

A jezsuita Renato Poblete atya (+86), aki nemzeti sztár Chilében, többször elkövetett, durva és rendszeres szexuális bántalmazással lett megvádolva 1960 ls 2008 között a saját rendje által.

Poblete állítólag 22 nőt bántalmazott, közülük négyen kiskorúak voltak, néhányra pedig abortuszt is kényszerített.

A jezsuita rendbe a nemrég kanonizált Alberto Hurtado atya (+1952) hatására lépett be, majd híres lett, mint a Hogar de Cristo jótékony alapítvány káplánja, az alapítvány általa pedig nagyon híres lett. Poblete továbbá az oligarcha La Segunda újság kommentátora is volt.

A jezsuitát az oligarcha média ünnepelte és sok díjat kapott. 2010-es halála után szobrot állítottak neki és parkokat, valamint szociális és pásztorális központokat neveztek el róla.

Chilében jelenleg nyolc püspök (köztük két bíboros) ellen folyik per, valamint 150 pap ellen. Egy püspöktől és érsektől elvették papi címüket a szexuális bántalmazások végett.

https://gloria.tv/article/AY7HL27cGSZi3hQpqyTwNm9UJ

II. János Pál életrajzírója: Ferenc pápa Vatikánja "kénes, lázas és nagyon ronda"

A folyamatban lévő tisztogatások a II. János Pál Intézményben "sztálinista tettek a II. János Pál pápa teológiai és pásztori hagyatéka ellen" - mondta George Weigel, II. János Pál neokonzervatív életrajzírója.

A CatholicWorldReport.com oldal július 29-ei riportjában Weigel az intézmény melegpárti nagykancellárját, Vincenzo Paglia érseket okolja az üldözésekért, akit egyébként Ferenc pápa nevezett ki.

Ha Ferenc pápa bíborossá teszi Pagliát, akkor az "a diákok által imádott, nagy szakértelemmel rendelkező tudósok megnyomorításáért" lesz - írja Weigel.

A légkör Rómában jelenleg "kénes, lázas és nagyon ronda, érezni egy szimatnyi pánikot is." - mondta Weigel.

https://gloria.tv/article/3Ze6JkXaxewY1W9Gx11bJztV7

Újabb Viganó kinyilatkoztatás: Hamispróféta egy hatvan éves tervet valósít meg

Néhány jezsuita egy "60 éves terven" dolgozik, amely célja az, hogy marxista gondolkodást csempésszen az egyházba - fedte fel Carlo Viganó érsek az InsideTheVatican.com oldalon július 30-án.

Az ideológiájukat nem érdekli a liturgia, erkölcs vagy a teológia, helyett a "praxisra" és a szociális igazságosságra koncentrál - tette hozzá Viganó.

Szerinte ez a terv elérte az egyik nagy célját azzal, hogy egy jezsuitát neveztek ki Szent Péter székére.

https://gloria.tv/article/rFwcnPJqjctw4EmbPv2Ka6Nhq

A fájdalmas anya sajnálja azt, ami az ikertornyokkal történt

A marylandi Wilmington egyházmegye Ocean City Szent Lukács plébániájában van egy "fájdalmas anya" kép, ami a Mindenkor Segítő Szűzanya elemeit is tartalmazza.

Emellett nagy változásoknak ment alá a kép. Az angyalok és Jézus keresztre feszítését a Szűzanya feje mellől kicserélték az American és United Airlines repülőgépekre, amelyek az ikertornyokba csapódtak.

A lenti szöveg pedig azt írja, hogy a repülők megszállták a dicsfény "szent helyét".

A fájdalmas anya "hagyományos" képeket is tartalmaz, mint pl. a szívet átszúrt kardok, ami azt szimbolizálja, hogy összetört a szíve Krisztus passiójától.

Továbbá a Szűzanya méhében nem Krisztus, hanem a World Trade Center van, ami a kereskedelmet és kapzsiságot szimbolizálja.

A magyarázat azt állítja, hogy a "Szűzanya" átöleli a szeptember 11-ei támadás áldozatait, ahogy "átölelte gyermekét a méhében".

Az ikertornyokból szálló füst bemutatja az emberek állítólagos "hatalmas áldozatát" szeptember 11-én.

https://gloria.tv/article/EUvLUrYoLSqd4LoXGHMdKJjNR

2019. július 31., szerda

Üzenet az ENOCH-nak


2019. július 1.
Az irgalmas Jézus sürgős hívása a hűséges népe számára.
Üzenet Enochnak.

Megismétlem: férfit és nőt alkottam.

“(Gyermekem) az Én békém és kegyelmem kísérjen téged.
Én népem, a nemi ideológia gyerekek és fiatalok millióiban zavart  keltenek és szexuális identitás problémákat okoznak. Ezt a démoni trendet óvodákban, iskolákban, főiskolákban és más oktatási intézményekben tanítják; az én kisgyermekeimet így nevelik, és úgy vélik, hogy sem a nem, sem a nemiség nem létezik; hogy egyszerre férfiak vagy nők lehetnek, és ugyanazokat mondják a lányoknak és a fiatal nőknek.

Ez a nevelés sok gyermekben és fiatalban szexuális traumát és identitási problémákat okoz. Emlékezzetek arra, mit mondok az én Igémben: Isten megteremtette az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt, és teremtette őt férfinek és nőnek; és megáldá őket Isten, mondá nékik: Legyetek termékenyek és szaporodjatok. (1.Móz. 1.27-28). Megalkottam őket férfinek és nőnek, és fizikailag, pszichológiailag és szexuálisan is megkülönböztettem őket. Nem hermaphroditákat hoztam létre, hanem a férfiakat és  nőket, hogy sokasodjanak és szaporodjanak, és így kiterjesszék az emberi fajokat. Egy férfi soha nem lehet nő, és egy nő sem lehet férfi; a lényeg, amellyel megteremtettem, a férfit és a nőt,  a többi élőlényre is vonatkozik.

Gyermekeim, nem hoztam létre olyan férfit, akinek női irányultsága van, sem  férfias hajlamú nőt. Erősnek alkottam őt, hogy uralja a teremtést és a teremtményeket, és megteremtettem az édes, szeretetteljes, kedves asszonyt, és megadtam neki az anyák kegyelmét, hogy kísérje az embert és csatlakozzon hozzá, és a kettő legyen egy test; hogy az Isten szeretete és áldása egyesítse, szaporodjon és sokasodjon, hogy biztosítsa az (emberi) faj folytatódását.

Nem homoszexuálisokat hoztam létre, megismételem: létrehoztam a férfit és a nőt; a homoszexualitás olyan rendellenesség, amely nem tőlem származik. A homoszexualitás a szexuális szennyeződés szelleme, amely az ősök szexuális szennyeződésének bűneinek megalkotásának pillanatában lép be; ez egy démoni átok, amely nemzedékről nemzedékre kihat. A szexuális szennyeződés szelleme egy démoni rabság, amely az őseid szennyeződésének átkával lép be a nemzedékekbe. A szexuális szennyezés az az erős szellem, amely megnyitja a lelki ajtót a többi tisztátalan szellemhez, mint a homoszexualitás, a prostitúció, a házasságtörés, a paráznaság, a vágy, a maszturbáció, a vérfertőzés, az abortusz, a pornográfia és a többi tisztátalan szellem. A homoszexualitás a nemzedékek közötti jellegzetességek tisztátalan szelleme, azt mondva, hogy az ősök vagy az anyai vonalban homoszexuálisok voltak.
Ha imádkozol gyermekeimért, az apai és anyai családfáért, és felajánlod nekem, minden Szent Eucharisztiát, a felemelése pillanatában 33 napig, biztosíthatlak hogy a nemzedékek nemi szennyeződésének áldozataitól,  megszabadítalak téged, a tisztátalan szellemektől, és többé nem láthatod szennyeződésedet a nemzedékeidben. Imádkozzatok, böjtöljetek hogy bűnbánatot kapjunk azon a napon, amikor részt veszünk az én 33 Eucharisztikus napomon, hogy ezek a tisztátalan szellemek gyengüljenek, és gyorsabban
távozzanak el el. Imádkozzatok az apai és anyai őseinkért, akik szexuálisan tisztátalanok voltak, hogy szabadon engedhessék őket és a generációkat.
Kérd meg egy szolgámat, különösen egy exorcista papot, hogy áldja meg a generációkat, és imádkozzatok azokért, akik a szennyeződés szellemét mutatják a családodban; és látni fogjátok, hogyan szabadulnak fel, és visszatérnek természetes állapotukhoz, úgy a férfiak mint a nők. A homoszexualitás és a leszbikusság a tisztátalan szellemek részét képezik, amelyek felszabaduláskor el kell tűnniük a generációidtól.” Megismeritek az igazságot és az Igazság szabaddá tesz benneteket.” (János 8. 31, 32).

Gyermekeim, imádkozzatok az apai és anyai nemzedékek szexuális szennyeződése miatt, Drága Vérem és Sebem rózsafüzérjével; részt vehetsz a 33 Szent Eucharisztiában, és szenteld nekem az apai és anyai családfádat, és biztosítalak, hogy győzelmet és szabadságot adok neked a tisztátalan szellemek felett.

Az én békémet adom néked, az én békességem,  adom neked. Térjetek meg és térjetek vissza, mert közel van Isten országa.

A tanítótok a végtelenül kegyelmes Jézus.

Ismertesd  üzeneteimet, és terjeszd 3 órakor az Irgalmasság órájában az egész világra; és az én könyörületem kiárasztom,  rád, a családodra és őseidre.


2019
Július 11
Az Oltáriszentségi Jézus sürgős
felhívása az emberiséghez.
Üzenet Enochnak.
      1. Ne szentségtelenítsétek meg a testeteket tetoválásokkal, testékszerekkel, beültetésekkel, műtétekkel.

"Gyermekeim Békémet hozom nektek.
Szeretett gyermekeim bánatos és szomorú vagyok, mert sok millió férfit, nőt, gyermekemet és ifjaimat, akik testékszerekkel, jegyekkel, tetoválásokkal vagy testükön végzett műtétekkel hivalkodnak. Mondom nektek lázadó gyermekeim, ha nem tartotok bűnbánatot, nem gyóntok és nem állítsátok helyre a Szentlelkem elleni bűnöket, akkor ki lesztek átkozva. Emlékezzetek szavaimra: 19Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? 20Nagy volt a váltságdíjatok! Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben! (1 Korinthusi 6:19-20).
Gyermekeim a váltságdíj amit értetek fizettem az a kereszthalálom volt. Kicsinyeim nem szentségteleníthetitek meg testeteket, nem tehettek vele azt, amit akartok; mert testetek ismétlem: a Szentlélek temploma. Felelősségetek, hogy törődjetek vele, vigyázva, hogy ne ártsatok neki vagy ne szentségtelenítsétek meg őt; testetek kicsinyeim Hozzám tartozik nem tehettek vele azt, amit akartok és nem a ti tulajdonotok.
Óvakodjatok attól, hogy megszentségtelenítsétek a Szentlélek templomát, ami a ti testetek; ne mocskoljátok be a munkámat tetoválásokkal, testékszerekkel, beültetésekkel vagy műtétekkel szeszélyből vagy hiúságból; mert valóban mondom nektek ezek Istenetek szemében utálatosak! Fogadjátok el magatokat úgy, ahogy megteremtettelek titeket, mert képemre és hasonlatosságomra alkottalak titeket és minden művem tökéletes. Kik vagytok ti sár gyermekei, hogy beszennyezzétek a Templomomat? Ostobák! Nem tudjátok, hogy testetek megszentségtelenítésével bűnt követtek el a bennetek lakozó Szentlelkem ellen? Mit fogtok Előttem holnap mondani, mikor ezzel a bűnnel szennyezett lelketek Előttem lesz? Amikor megszentségtelenítitek testeteket, akkor halálos bűnt követtek el és elítélt bűnössé váltok.
Testet, lelket és szellemet adtam nektek, ami egységet alkot és védelmeznetek és törődnötök kell vele, Isten dicsőségéért. A Menny csak azokat a műtéteket, beültetéseket és más változtatást engedélyez a testeteken, ami egészségügyi problémákkal, balesetből fakadó csonkolással, veleszületett betegségekkel, torzulásokkal és természetesen minden egyéb dolog, ami az egészségetekkel van összefüggésben. A hiúságból és szeszélyből végzett műtéteket, beültetéseket vagy test változtatásokat az Ég nem igazolja.
Így engeszteljetek gyermekeim és ne folytassátok a Lélek templomának a megszentségtelenítését, ami a ti testetek. Ti Irgalmam és Szeretetem eredményei vagytok, és ti vagytok a legszeretettebb műveim. Ti nem azért jöttetek a világra, hogy a saját hanem, hogy az Én akaratomat teljesítsétek. Emlékeztetlek Szavaimra titeket: 17Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. (Galatákhoz írt levél 5:17) Éljetek lélekben és kerüljetek el mindent, amivel a test kívánságait teszitek meg, így nem ragadja el az az életeteket és nem tusakodtok Ellenem.
Békémet hagyom rátok, Békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert Isten országa közel.
Tanítótok az Oltáriszentségi Jézus, a Szeretett, akit nem szeretnek.


2019 július 14.
Mária keresztények segítségének


felhívása Isten gyermekeihez.
Üzenet Enochnak.



Imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet a világ picinyei ellen elkövetett szexuális bántalmazásokért.

"Szeretett kicsiny gyermekeim Uram békéje árassza el szíveteket és Édesanyai szeretetem és védelmem kísérjen titeket.
Kicsinyeim, a gyermek bántalmazás növekszik, mert sok gyermekem már legfiatalabb korától szexuálisan zaklatott. Sok szívtelen szülő, keresztapa és családtagok, azok akik nagy számban zaklatnak; a picinyek szexuális zaklatásának tisztátalan szelleme elpusztítja az ártatlanokat és a babák álmait és így traumákat hagynak maguk után.
A fiatal korában szexuálisan zaklatott személy holnap maga is egy másik zaklatóvá vagy szexuálisan tisztátalanná válik: homoszexuális, leszbikus, vagy prostituált. A zaklatott fiatalok elveszítik az önbecsülésüket és a magabiztosságukat és növekszik bennük a gyűlölet, a harag és a bosszúvágy, azon személyek ellen, akik zaklatták őket. A szexuálisan bántalmazott személyek depresszióba, kétségbe esnek, félnek, szoronganak, elszigetelődnek és személyiség krízisbe esnek, ami arra vezeti őt, hogy öngyilkos legyen. A szexuális bántalmazásból származó trauma csak megbocsátással és a belső gyógyulás imájával gyógyítható. A felnőttek, akik gyermekkorukban szexuálisan bántalmazva voltak, nekik menedéket kell keresniük Szeplőtelen Szívemben és fel kell magukat ajánlaniuk Neki, így békére és gyógyulásra lelhetnek. Szent Rózsafüzérem a fájdalmas titkokkal és Fiam Legszentebb Vérének és Sebeinek Rózsafüzére erőteljes gyógyszerei ezen sebeknek és feltöltik bántalmazott kicsinyeim szíveit.
Kicsinyeim imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet a világon lévő szexuálisan bántalmazott kicsinyeimért; keressétek a közbenjárásomat értük, így megbocsáthatnak másnak és önmaguknak, és így meggyógyulhatnak a traumáikból. Kicsinyeim, akiket bántalmaztak kérjetek Engem, hogy gyógyítsalak meg titeket belülről; imádkozzátok a Belső gyógyulásom rózsafüzérét a Világosság titkaival és kérjétek, hogy gyógyítsam meg a szexuális bántalmazás traumáját bennetek, ami gyerekként került belétek. Ha ezt hittel és állhatatosan teszitek, akkor meggyógyultok. Ajánljátok fel önmagatokat Szeplőtelen Szívemnek bántalmazott gyermekeim és menedéket, békét és vigasztalást találtok benne a megkínzott szívetekben.
Én vagyok a ti Édesanyátok a Keresztények segítsége; jöjjetek Hozzám kicsi gyermekeim, mikor a szexuális trauma szelleme kínoz titeket, és Szívem békéjét adom nektek. Adom ezt a belső gyógyulás imáját, imádkozzátok hittel minden időben mikor elmétek nyugtalankodik.
BELSŐ GYÓGYULÁS IMÁJA A GYERMEKKORI SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSOK OKOZTA TRAUMÁBÓL VALÓ GYÓGYULÁSÉRT:
Ó Mária keresztények segítsége, szeretett Édesanyám gyötrött szívemet a Tiédbe helyezem. Add meg a kegyelmet nekem Édesanyám, hogy bocsáss meg azoknak, akik megsértettek gyermekkoromban, serdülőkoromba és ifjúságomban. (a megbocsátandó személy nevei...) Szabadíts meg önmagamtól és segíts megbocsátanom magamnak, így a Benső gyógyulásod kegyelmeit befogadhatom. Ámen
A SZŰZNEK VALÓ ÖNFELAJÁNLÁS IMÁJA:
Ó Asszonyom! Ó Édesanyám! Örökre odaajánlom magam Neked. És gyermeki bántalmaim bizonyításaképpen ezen a napon felajánlom Neked szemeimet, füleimet, nyelvemet és szívemet; egyszóval az egész lényemet. Ezután mindenem a Tied Ó Jóság Édesanyja, tarts meg és védelmezz engem mint a te tulajdonodat és javadat. Ámen.
Édesanyátok szeret titeket, Mária keresztények segítsége





Az Én nyájam előkészítése, mert" szerető kedvesség" Maitreya kerül bemutatásra hamarosan emberiségnek, mint a várható Messiás.

2019. Július 23. 11.30

Jézus a Jó Pásztor különleges felhívása nyájához.

Üzenet az ENOCH-nak.


A gyermekeim, az Én békémet hozom nektek.

Légy figyelmes és éber, mert az Illuminantus-elitek, akik uralják ezt a világot, már mindent elterveztek, hogy megkezdjék  ellenem uralmukat. A földönkívülieknek nevezett démonok szövetségesek az elitekkel és a világhatalmak uralkodóival. Ők, az úgynevezett idegenek, akik a nagy nemzetek minden uralkodóját irányítják és tanácsokat adnak az eliteken keresztül.

Minden, amit már megterveztek a világgazdaság és a béke destabilizálására történt, hogy a világ káoszba kerüljön; hogy a krízis közepette az Antikrisztus megjelenjen, mint az emberiség békefenntartója és megmentője. Azok, akik a nyájamból származnak, könnyen észreveszik a megtévesztés show-ját, amikor megjelenik a hamis messiás; de a hálátlan és bűnös emberiség túlnyomó többsége, amely messze van tőlem, elfogadja és imádja őt, és bejelenti az egész világnak, hogy a Messiás visszatért. Az Antikrisztus már köztetek van, csak arra kell várnia, hogy  kinyilatkoztassa magát a világnak, hogy  az emberiség megismerje.

Légy óvatos! Jól tudod, hogy az Ember Fia már nem tudja elviselni ezt a világot! A második eljövetele  dicsőségben és a ragyogásban lesz; Az új és égi Jeruzsálemben az én népem között  uralkodom. Ne feledd mindezt , hogy amikor a pusztítás fia megjelenik, mondván, hogy ő a Kozmikus Krisztus, az Univerzum építésze, a "Szerető Kedvesség" (Maitreya),világ oktatója,  hogy készen állj és ne  figyelj a megtévesztésre.

Az ellenfél és az ő elődei tanítványai a világ minden tájáról utaznak, eltávolítva az emberiséget tőlem; Előkészítik  a hamis messiás megjelenésének előnyeit. A világ minden médiája, a gazdasági és a média az ellenségemet szolgálja. A sötétben uralkodó világ elit nem árulja el a költségeket; Alapítványaik révén pénzt osztanak szét a legszegényebb országok kormányaiban, hogy uralkodóik felkészítsék az embereiket a veszedelem fia üdvözlésére.

Hamarosan az én nyájamat  csalódás éri,és show elkezdődik; A holografikus képeket minden nemzet városaiban az égboltra vetítik, amely az istenét képviseli, aki minden nemzetben vallásuk szerint uralkodik. Ha egy nemzet lakosainak többsége katolikus, akkor a mennybe vetített kép jó pásztorként képvisel engem. Ha más nemzetekben az uralkodó vallás a buddhizmus, akkor a vetített kép Buddha lesz; ha az uralkodó vallás az iszlám, akkor ezekben a nemzetekben Mohamed képét vetítik. Ezek a képek beszélnek, mozognak, és sokan gyanútlanul csapdába esnek; a kiképzés után egybeolvadnak, és csak Maitreya képe jelenik meg, mint az egyetlen igaz isten. Ez lesz a csalódásos show kezdete.

Hálátlan és bűnös emberiség, milyen szomorú vagyok,hogy olyan sokan vannak, akik hátat fordítanak nekem, hogy kövessék a hamis messiást! Az emberiség túlnyomó többsége, amikor látja a Maitreya-t, eufóriába esik; sokan sírni fognak, harcolnak, dicsérik és imádják, mintha maga Isten lenne. Farizeusok, képmutatók, atyám nevében jöttem, és nem ismertél fel engem, de elutasítottál, és a keresztre halálra elítéltél engem; egy másik, aki nem én vagyok, nagyon hamarosan megjelenik a nevem bitorlásával,  örömmel fogadjátok őt, és bejelenti az egész világba érkezését! Szegények, akik elutasítjátok a világ világosságát, aki vagyok, és elfogadjátok a sötétség istenét, aki fizetségül örök halált fog adni nektek!

Készítsd fel a tieidet, a nyájamat, mert a Maitreya hamarosan bejelenti magát az emberiségnek, mint a várt messiást. Ismét azt mondom nektek, az én nyájamnak; nem láthatod és nem hallgatjátok meg, mert hatalma van arra,  szeretni és követni őt. A világban való megjelenése az örökkévalóság idejét követően lesz. A média show hamarosan megkezdődik, ahogy a holografikus vetítések is; Az emberiséget propagandával az égbolton lévő képek és vetületeivel készítik fel, hogy előkészítsék az Antikrisztus megjelenését.

Én nyájam, imádkozzatok, böjtöljetek és tartsatok bűnbánatot ; légy erős, amennyire csak lehet erősítsd meg magad,  testemmel és a véremmel, hogy erősödjön a lelked; Olvasd  az én szavaimat a Máté 24. fejezetében,  és elmélkedj  rajta, hogy ne ess a hamis Messiás megtévesztésébe. Békémet hagyom rátok, az békémet adok nektek. Tarts bűnbánatot és térj vissza, mert közel van az Isten országa.

A tanítód, a Jó Pásztor Jézus.
Ismerje meg az égész világ üzeneteimet.


kép.png


Készítsd fel az én Uram nyáját, hogy megkapja azt a hírt, hogy az örökkévalóság átjárójában isteni kegyelemben találkozzon veled, hogy a lelked ne szenvedjen, amikor a szenvedést és a bűnt, felajánlod Istennek és testvéreidnek!

2019. július 30., 13:45

Mária Megszentelő hívása Isten népéhez.
Enochnak adott üzenet.

Kedves gyermekeim, az Úr békéje legyen mindenkivel.

Kicsim, újra felszólítalak téged, hogy készen állj és készülj fel Isten figyelmeztetésének eljövetelére. Azonnal ébredj fel, bűnös emberiség; Ne maradj süket, hogy ez a figyelemre méltó esemény ne legyen hiábavaló! A gonoszság egyre növekszik, ellenségem vesztésre áll, egyre több lelket veszít el , főleg a test bűnei miatt. Ha a Mennyország nem küld hamarosan figyelmeztetést , sok lélek továbbra is elvész, mert nem akarnak figyelni és válaszolni a Menny hívására.
Kicsinyeim, az ellenfél megjelenése és utolsó uralma előtt az ég figyelmeztetést küld neked, ez hamarosan megtörténik. Az utóbbi idők ezen generációjának bűne az Isten Szent Igében leírt események gyorsabb bekövetkezését okozta.
Készítsd, az Úr nyáját, a figyelmeztetés eljövetelére, hogy az örökkévalóságon átmenő átmeneted isteni kegyelembe vezessen téged, úgy, hogy a lelked ne szenvedjen, amikor minden nyomorúság és bűn megjelenik, amellyel sértetted Istent és testvéreidet.
Felhívom gyermekeiteket, hogy vallják meg és javítsák ki minden bűnüket, hogy az örökkévalóság elérésekor ne ismerjék vagy érezzék a harmadik tisztítótiszt tűzét, ahol a lelkeket lassan megtisztítja egy lángoló tűz; ahol be nem vallott vagy ki nem javított bűneitek miatt fáradhatatlanul megkínoznak.
Ez a hely a legtisztább a tisztítótűz, itt van minden lélek, akiket meglepett a halál a halálos bűnben, vagy eltávolodtak Istentől; vannak olyan lelkek, akiket nem ítél el az Úr irgalmassága, akiknek kegyelmet adnak az utolsó pillanatban, akikbocsánatot kértek az utolsó pillanatban; mások megmenekülnek az Irgalmasság rózsafüzér és a Szent rózsafüzérem imádkozásával, azon lelkek kérésére, akiket leginkább azzal fenyegettek, hogy elítélnek. Sokakat nem ítéltek el az irgalmasság cselekedeteik miatt, amelyeket ezen a világon végeztek, vagy azokért a szentekért, akiket hordoztak , amikor távoztak.
Gyermekeim, a harmadik tisztítótűzben is sok langyos lélek létezik, akik elfordultak Istentől a világi makacsságuk és hiúságuk miatt, és csak akkor keresték meg Őt , amikor problémák és szükségletek merültek fel.

Boldogok azok, aki az Isten figyelmeztetés kegyelméből és az imádsággal megvilágítva, mennek át  az örökkévalóságba, mert ez lesz a legnagyobb örömük.
Ellenben azokkal, akik  halálos bűnben fogadják a figyelmeztetést vagy  lelki langyosságban, az örökkévalóságon átmenő szakaszuk a legrosszabb rémálmuk lesz. Kedves gyermekeim, ezekre a szegény lelkekre vár a harmadik tisztítótűz , másokra a pokol. Sok lélek bűnös állapotuknak köszönhetően  ellenállnak az örökkévalóságon való áthaladásnak, és elvesznek, lelkük nem tér vissza ebbe a világba.
Lelkek milliói soha nem térnek vissza gonoszságuk, bűnük és Istentől való elidegenedésük miatt. Mások bűneik ellenére esélyt kapnak, mert bűnük nem súlyos bűn. Az ég azt várja el, hogy a figyelmeztetéssel minden meleg szív felébredjen, különben el fognak veszni a nagy nyomorúság idején. Mindent felgyorsított a gonoszság és a bűn, amely a mai világban létezik. Ha az istentelen nemzetek nem ébrednek a gonoszságuktól, figyelmeztetés után, az égből tűz száll alá. Mindenkit, aki a figyelmeztetés és a csoda után továbbra is bűnös és gonosz cselekedeteket választják el a fiam nyájától. A csodaidő végén csak Isten emberei és a sötétség gyermekei maradnak. Ezután kezdődik az ellenfelem utolsó kormánya, majd a Nagy Armageddon, amely az utolsó harc lesz a felszabadulásodért.

 Az én Uram, békéje maradjon bennetek, kedves gyermekeim.

Anyád,  a Megszentelő Mária szeret téged.

Tedd nyilvánosságra üzeneteimet és felhívását a föld minden végére.