2012. december 26., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Lesz egy nagy özönvíz. Kisebb áradásoknak is tanúi lesztek más országokban 
 
2012. december 25. kedd, 19: 20
Drága szeretett leányom, a világra vonatkozó Üdvösségtervem az Én Időmben kezdődött el, 2012. december 22 – én.
Ez az idő a világban az Én időm, amikor Isten valamennyi gyermekét egybe gyűjtöm, miközben a nagy csata elkezdődik.
A nagy megpróbáltatás ezen időszaka egy ideig el fog tartani. A háborúk kiterjednek majd, mígnem a nagy háborút bejelentik; és a világ meg fog változni.
Minden nemzet tanúja lesz a változásoknak. Erre nektek fel kell készülnötök, és el kell fogadnotok, hogy mindezeknek a dolgoknak meg kell történniük még Második Eljövetelem előtt.
Lesz egy nagy özönvíz. Kisebb áradásoknak is tanúi lesztek más országokban.
Az éghajlati változások elkezdődnek mindenhol, és az időjárás olyannyira más lesz, hogy az furcsának tűnhet majd számotokra.  
Elérkezett az idő mindazok számára, akik megnyitották szemüket az Igazságra, hogy megtervezzék Számomra az utat, amely által mindenkit Szentséges Karjaimban fogadhatok.
Ne féljetek, mert Szeretetem sok mindent meggyengíthet, és imáitok meg tud és meg is fog enyhíteni sokat ezekből a dolgokból, valamint a fenevad által tervezett kegyetlenségekből.
Jézusotok

A Szűzanyánk 2012. december 25-ei üzenete Medjugorjéból

Medjugorje, 2012. december 25. Karácsony
A Szűzanya a kicsi Jézussal a karjában érkezett, nem adott üzenetet, de a kis Jézus megszólalt  és ezt mondta: " Én vagyok a ti békétek, éljetek parancsaim szerint." A kis Jézus és a Szűzanya együtt áldott meg minket a kereszt jelével. 

A međugorjei jelenések történetében először, amely több mint 31 éve  kezdődött el, sohasem "szólt" a Szűzanya helyett a kis Jézus. Mindez nagyon  meglepett bennünket, mert ilyen még nem történt sohasem. Kivételes esemény  ez - mondta a látnok Marija a Večernji list című lapnak adott interjújában,  - és hozzátette, hogy ezzel Međugorje és a međugorjei üzenetek egy új  korszaka kezdődött el. Nem kell félnünk, Jézus azt mondta: "Én vagyok a ti  békétek, éljetek parancsaim szerint." Isten békét ad nekünk, lehetőséget  arra, hogy megnyíljunk. Ez új hívás, Isten új módon működik - magyarázza a  látnok." Elmondta, hogy egy jelenés alkalmával a kis Jézus rájuk kacsintott.

A Szűzanya üzenete Jakov Čolo által

Az utolsó mindennapos jelenésen, 1998. szeptember 12-én a Gospa azt mondta Jakov Čolonak, hogy ezentúl évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig december 25-én, Karácsonykor. Így történt ez ebben az évben is.  A jelenés 14:15-kor kezdődött és 10 percig tartott. Jakov ezután a következő üzenetet adta át:
„Drága gyermekek, ajándékozzátok nekem az életeteket, és teljesen adjátok át magatokat nekem, hogy segíthessek nektek megérteni anyai szeretetemet és Fiam irántatok való szeretetét. Gyermekeim, mérhetetlenül szeretlek benneteket, és különösen ma, Fiam születésnapján szeretnélek  befogadni mindnyájatokat a szívembe és átadni életeteket Fiamnak. Gyermekeim, Jézus szeret benneteket és kegyelmet ad ahhoz, hogy irgalmában éljetek, de sokatok szívét megkötözi a bűn és sötétségben éltek.  Ezért gyermekeim, ne várjatok, mondjatok nemet a bűnre, és adjátok át szíveteket Fiamnak, mert csak így lesztek képesek Isten irgalmában élni és Jézussal a szívetekben elindulni az üdvösség útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

A gyónás ereje
 
Isten egy lelket mutatott nekem, aki éppen készült a szentgyónásra. Láttam, körülötte a bukott angyalokat, akik gyötörték a lelket. Miután Jézus megbocsátott neki, lelke olyan lett, mint egy illatos fehér liliom. A bukott angyalok megundorodtak ettől a tisztaságtól, ezért kénytelenek voltak elhagyni a lelket és visszatérni a pokolba. Jézus: „A szentgyónásban nemcsak a bűnöktől szabadultok meg, hanem a démonoktól is.”
2012. 12. 07. Péntek Mária Magdolna


A sátán hatalma 

Egy szeráf angyal kísért el engem Jézus Szent Színe elé, aki nagy dicsőségben ott ült Isten jobbján. Az angyalok és szentek sokasága dicsőítették Őt hangos énekszóval. Míg Jézus egyszer csak felállt és így szólt: „Gyermekeim, veletek együtt örvendezek születésem megemlékezésén. Köszönöm, hogy hűségesen követtetek Engem. Fáradozásotok nem volt hiábavaló, hiszen most évezhetitek Atyám országának boldogságát. Nemsokára újból lemegyek a Földre, amit minden élő és holt tapasztalni fog.” A mennyben valami újat is megtapasztaltam. Az üdvözültek sosem beszélnek a sátánról és a pokolról. Erről megkérdeztem Jézust, és Ő ezt felelte: „Itt minden üdvözült léleknek tudomása van az ő létezéséről és gonosz terveiről. Azért nem említik őt, mert minden lélek figyelmének és gondolatának középpontjában Isten áll.” Ezután az Úr elvitt a Mennyország kincstárába. Egy gyönyörű fényes ládát mutatott nekem, melyet csak kulccsal lehetett felnyitni. Jézus kezében tartotta a kulcsot, amit rám bízott és azt mondta, hogy majd alkalmas időben feltárhatom a láda titkát. Majd arról beszélgettem Jézussal, hogy milyen rossz látni, miként növekszik a sátán hatalma. Erre Ő egy kicsi követ mutatott nekem, melyről azt mondta: „Látod gyermekem ezt az apró követ? Ennyit ér az ő hatalma. Bizony mondom neked, minél jobban növekszik a sátán hatalma a világban, annál nagyobb győzelmet fogok aratni fölötte, amikor nagy dicsőségben eljövök közétek. Akkor senki sem fog többé kételkedni Isten hatalmában.”
2012. 12. 25, Kedd Mária Magdolna
http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/a-satan-hatalma