2008. augusztus 8., péntek

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – AUGUSZTUS

”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
47. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át Szent Máté evangéliumát!
Havi mottó: „Boldogok a tiszta szívüek, ők meglátják az Istent!” (Mt.5,8)
Közös imaszándék: azokért a megátalkodottakért fogunk engesztelni, akik még a kiengesztelődés évében se bocsátottak meg ellenségeiknek és nem kértek bocsánatot azoktól, akiket ők bántottak meg!!!
Konkrét feladatunk: kerülni fogjuk a rossz társaságot! Csak a jó közösséget fogjuk keresni!
A Szentlélek Isten üzenete 2008 augusztusában
„Szeretteim!
Tudnotok kell azt, hogy nagy értéke van a keresztnek, amely megváltásotok záloga! A ti megtisztulásotok a keresztetek által történik. A szenvedést nem kell szeretni, csak elfogadni és felajánlani Istennek a bűnösök megtéréséért!
Ti, kereszthordozó gyermekeim, legyetek mindig készen, mert hamarosan látni fogjátok Isten Arcát, akár életben maradtok, akár meg fogtok halni. Boldog lesz az az ember, aki bűnbánatot tartva fog találkozni Teremtőjével. Ha tiszta szívvel éltek, találkozásotok Istennel örömteljes lesz! Akár várjátok, akár nem a nagy figyelmeztetést, az be fog következni. Akkor, senkinek sem lesz könnyü szembenézni önmagával. A figyelmeztetés olyan lesz, mint egy elővételezett utolsó ítélet, akkor is, ha csak rövíd ideig fog tartani. A figyelmeztetés még nem lesz a büntetés, de hozzá fog tartozni a tisztuláshoz. Ennek meg kell történnie, mielőtt megjelenik a bűn embere. Senkinek sem lesz egyáltalán kétsége afelől, hogy az az esemény, ami hamarosan meg fog valósulni Istentől jön.
Én arra kérlek titeket, hogy minél hamarabb döntsetek Isten mellett és tartsatok ki a jó úton. Minden nap tartsatok bűnbánatot, mert a figyelmeztetés az ajtótok előtt van!!!
Boldog lesz az az ember, aki állandó készenlétben várja az Istennel való találkozást.
Megáldalak titeket az állandó készenlét lelkületével!!!”
Házi feladat augusztusra:
URAM, SEGÍTS, HOGY ÁLLANDÓAN LELKI TISZTASÁGBAN ÉLJEK, ÉS EZÁLTAL MINDEN NAP, 24 ÓRÁN ÁT, IGAZI ENGESZTELŐ LEGYEK!
Előretekintés szeptemberre:
Közös imaszándék lesz: hálát adunk a Csíksomlyón kapott „egység karizmájáért”
(21. évforduló) engesztelő közösségünkért és minden lelki közösségért!!!
Konkrét feladatunk lesz: a „gyógyító keresztet”, amely az engesztelők keresztje, tanúságtevésként, látható módon fogjuk viselni.
Boldogságunk feltételei a Szentlélek szerint!
„Boldogok vagytok, ha minden pillanatban készen álltok látni Isten Arcát, akár életben maradtok, akár meg fogtok halni.
Boldogok vagytok, ha önmagatokban és felebarátaitokban felfedezitek és szeretitek Jézust!
Boldogok vagytok, ha a tiszta szívetek által, napi 24 órás engesztelőkké váltok!
Boldogok vagytok, ha példás életetek által, elkerülitek Isten büntetését és az Ő jutalomára számíthattok!
Boldogok vagytok, ha véglegesen döntöttetek az ajtótok előtt álló Jézus mellett és mindvégig hűségesek maradtok Hozzá!
Boldogok vagytok, ha minden napotokat úgy élitek meg, mint életetek utolsó napját!
Boldogok vagytok, ha az Általunk javatokra megengedett szenvedés, teljesen megtisztít titeket a nagy figyelmeztetésig!
Boldogok vagytok, ha szenvedéseiteket, Jézus lelkületével, csendesen és türelmesen élitek meg!
Boldogok vagytok, ha az utolsó időben, jól értékesítitek a szenvedést, elfogadva és felajánlva azt a bűnösök megtéréséért!
Boldogok vagytok, ha felkészülve várjátok: a nagy figyelmeztetést, az Én kiáradásomat és Jézus visszajövetelét a Földre!”