2014. szeptember 6., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Ne vágjátok el Tőlem magatokat. Mert ha ezt megteszitek, akkor nagy lesz a sírás (&165.)
2014. szeptember 5. péntek, 20:45


Drága szeretett leányom, tedd ismertté, hogy a halálnak nincs hatalma azok fölött, akiket a hitük tart életben egészen az utolsó leheletükig. Ezeknek a lelkeknek nem kell félniük a fizikai haláltól, mert ők tudják, hogy az Örök Élet pontosan abban a pillanatban kezdődik el. Az ilyen lelkeket tárt karokkal várom, és ők, mint kisgyermekek szaladnak majd Szeretetem Fénye felé. Én megölelem, és elviszem őket Királyságomba, ahol minden egyes lélekre az Angyalok Kara és a szentek jelenéltében várok – aztán nagy lesz az öröm.

Egyesíteni fogom őket családjaikkal, és ott nagy lesz az öröm, a szeretet és a lelkesedés. Nem lesz többé könny. Nem lesz több szenvedésre való emlékezés, amelyet akkor viseltek el, amikor a Földön voltak. Egy pillanat alatt el lesz törölve és el lesz felejtve minden gond, szomorúság és kétségbeesés. Azoknak, akik a Kegyelem állapotában halnak meg, a halál ajtót nyit egy új élet kezdetére. A Királyságomban üdvözölt minden lélek számára, különböző szint létezik, és mindegyik annak megfelelően kapja meg jutalmát, amilyen mértékben megdicsőítette Istent.

A lelkeknek, akik a bűn állapotában halnak meg, tudniuk kell, hogy Én végtelenül Irgalmas Vagyok és a megtisztulásuk után Királyságomban lesznek üdvözölve. Imádkozzatok mindig ezekért a lelkekért, mert ők ebben az állapotban már nem tudnak önmagukért imádkozni. Imáitok meghallgatásra fognak találni, és Én tárt és szerető karokkal fogom várni ezeket a lelkeket. Fontos, hogy Isten minden gyermeke megértsen egy lényeges dolgot a halál utáni életről: Nektek kérnetek kell Engem, Jézusotokat, hogy – még mielőtt meghalnátok – megbocsássam nektek hiányosságaitokat, gyengeségeiteket és gonoszságaitokat, mert Irgalmasságom akkor a legnagyobb. Ha nem hisztek Istenben, az Örök Életet utasítjátok el. Isten iránti szeretet nélkül a halál után már nem részesülhettek szeretetben. Én Vagyok a Szeretet, és Nélkülem semmi mást nem fogtok érezni, csak szenvedést. Az Istentől való elszakadástól félni kell. Ha össze vagytok zavarodva Jelenlétemet illetően, akkor egyszerűen csak kérnetek kell Engem, hogy mutassam meg Szeretetem jelét, és Én válaszolni fogok nektek.

Ne vágjátok el Tőlem magatokat. Mert ha ezt megteszitek, akkor nagy lesz a sírás, és soha többé nem lehet már megvigasztalni benneteket, mert Én akkor már nem leszek képes segíteni rajtatok. Királyságom Örök Életet fog adni nektek, de ahhoz, hogy segítsek, ezzel az imával kell kérnetek Segítségemet:


A Keresztes Imahadjárat 165. Imája: Az Örök Élet Ajándékáért


Jézus, segíts nekem, hogy higgyek Létezésedben.

Adj nekem egy jelet, hogy szívem válaszolhasson Neked.

Töltsd meg üres lelkemet azzal a Kegyelemmel, amelyre szükségem van, hogy megnyissam elmémet és szívemet Szeretetedre.

Könyörülj rajtam, és tisztítsd meg a lelkem minden rosszcselekedettől, melyeket életem során elkövettem.

Bocsáss meg nekem, hogy elutasítottalak, de kérlek, tölts el engem azzal a szeretettel, amelyre szükségem van, hogy méltó legyek az Örök Életre.

Segíts nekem megismernem Téged, másokban meglátnom Jelenléted, és tölts el Kegyelemmel, hogy felismerjem Isten Jelét minden szép Ajándékban, amelyet az emberiségnek adtál.

Segíts, hogy megértsem Útjaidat, és ments meg engem a Tőled való elszakadástól, és a sötétség fájdalmától, melyet a lelkemben érzek. Ámen.


Ne engedjétek, hogy az emberi gőg, az intellektuális elemzés vagy vélemény eltérítsen benneteket az Igazságtól. Mint Isten gyermekei, nagyon értékesek vagytok a Számomra. Ne engedjétek, hogy elveszítselek benneteket. Jöjjetek! Én itt Vagyok. Én Valóság Vagyok. Engedjétek, hogy eltöltsem lelketeket Jelenlétemmel. Ha ez megtörténik, nehéz lesz nektek figyelmen kívül hagynotok Engem.


Szeretlek mindnyájatokat. Megáldalak benneteket. Várom válaszotokat.

Jézusotok

NATO értekezlet: kényszerpályán a Nyugat hanyatlása

A NATO tagállamok különböző szintű vezetőinek tanácskozása minden gondolkodó ember előtt egyértelműen bizonyította, hogy ma már képtelenek megfelelő és hatásos válaszokat megfogalmazni az őket ért kihívásokra. A tanácskozás témája az ukrajnai és a közel-keleti súlyos konfliktusokra adandó NATO válasz volt, illetve lett volna. Logikus és kivitelezhető határozat helyett azonban született egy nevetséges "kívánságlista", melyet a világon senki nem vesz komolyan. A tanácskozást és annak eredményét "vajúdtak a hegyek és szültek egy egeret" szimbolikával illethetnénk, ha a NATO méltó lenne a "hegy" szimbólumra. A hegy a biztonság, a rendületlenség, az állandóság jelképe, erős spirituális kisugárzás jellemzi, eredményeit tekintve azonban a NATO ma már csak egy kis dombocska, szellemi tartalmát tekintve egy szemétdomb, és szült egy vakegeret.
Ez a NATO tanácskozás bizonyította azt, hogy a szellemiség nélküli materialista világlátás képtelen hatásosan elhárítani a spirituális alapú változások számára kellemetlen, esetleg tragikus következményeit. Semmilyen kockázatot sem mer felvállalni, különösen olyanokat nem, mely akár az egész létezését is képes megsemmisülésbe taszítani. Úgy az ukrajnai, mint a közel-keleti kihívások spirituális jellegűek, melyekre a materialista világ képtelen hatásosan reagálni. A két kihívás nem egy nevezőjű, és nem egyező az ereje sem. Abban viszont megegyezik mindkét irányzat, hogy képes arra, hogy híveikből a legnagyobb áldozat vállalását is kiváltsa. Ukrajnában a természetellenes, materialista nyugati világrenddel szemben a spirituális alapú, természetes rend hívei állnak.
A közel-keleti térségben eközben egy elvakult, hódító-rabló atlantista agresszióval szemben egy hasonlóan elvakult, fanatizált, brutális agresszió vette fel a harcot, és nem esélytelenül, mert ha negatív is, de erős spirituális töltete kiegyenlítő szerepet játszik. A kiegyenlítő szerep döntő jelentőségű. A természetes rend egyensúlyra törekszik minden szinten. Ha valamilyen irányban eltolódik az egyensúly, különösen ha nagyon kitér a mérleg nyelve, a természet törvénye szerint jelentkezik a kiegyenlítésre törekvő erő. Ezt az emberiség történelme igazolja. Csak egy-két példával bizonyítva ezt a tételt: amikor a kereszténység túlsúlyba került, megbontotta a természetes egyensúlyt (erőszakos térítések, hódítások, inkvizíció), ezért jelentkezett egy hasonlóan erős ateista, keresztényellenes erő, különböző ideológiákba csomagolva. Az egyensúly ugyan nem állt helyre, de a kereszténység túlsúlya megszűnt, nyugaton már maga a kereszténység is alárendelt helyzetbe került és a szekták, valamint az ateizmus döntő szerephez jutottak. A túlfegyelmezett, túlszabályzott, katonás rendszerek társadalmi túlsúlyának a kiegyenlítése okán jelentkezett egy ezzel ellentétes, fellazító, a tekintélyt és a hagyományokat elutasító irányzat (68-as "kulturális forradalomnak" nevezett anarchia, hippi kommunák, multikultúra). Most ez került túlsúlyba, tehát jelentkeznie kell egy újabb rend alapú irányzatnak - a kiegyenlítés okán.
Ugyanez elmondható a nemzettudat vonatkozásában is. A nemzettudat megerősödése után (túlsúlyba kerülése után) jelentkezett ennek ellen eszmeisége, a kozmopolitizmus és az internacionalizmus. Ez az irányzat oly mértékben lett túlsúlyos, hogy egy radikális ellenerő képes csak a kiegyensúlyozására. Erkölcsiség területén is hasonló a helyzet. Az abszolút erkölcstelen nyugati világképpel szemben erős (Közel-Keleten különösen erős) ellenerő képződött, és a térnyerése folyamatos. A kelet ukrajnai szabadságharcosok a kereszténységet, a természetes rendet, és a tiszta erkölcsiséget képviselik a kijevi, nyugatbarát, dekadens és degenerált irányzattal szemben. Ezért a szabadságharcosok valójában történelmi szerepük szerint az egyensúly megteremtésének a harcosai.

Ezért nincs semmilyen esélye velük szemben senkinek, különösen egy meghasonlott Európának, illetve annak katonai erejének, a NATO-nak. Ezzel a NATO tanácskozás résztvevői is tisztában vannak. Tehetetlenek, a történelem kényszerítő ereje ellen nincs mit tenniük. Vállalhatnák a végső háborút, de mert nincs spirituális töltet, erre képtelenek. Élni akarnak, kényelemben, gondtalanul. Márpedig háború esetén az egész Nyugat, (Európa az USA-val együtt) elhamvadna az atommáglyán. A NATO vezetői jól tudják azt is, hogy ez a lehetőség nem borzasztja el azokat, akiknek a lelkiség vezérli a tetteiket. Készek az áldozatra, akár kollektív szinten is, de megalkudni soha nem fognak. Brutális erő van a kezükben és sziklaszilárd a lelkükben. Rendkívül veszélyesek akkor, ha kényszerpályára kényszerülnek.
Ezért a NATO félkegyelmű főparancsnoka nyugodtan fogalmazhat meg orbitális baromságokat elvárásként, mivel teljesen mindegy, hogy mit mond. Követelheti a Krímet, bármit, akár toronyórát lánccal is, nem érdekel senkit. Csak a gyávaságukat bizonyítják azzal, hogy eleve olyan dolgokat követelnek, amiről nagyon jól tudják, hogy erővel sem tudják elvenni. Ha valamivel, ezekkel a követelésekkel végleg kényszerpályára állították a Nyugat hanyatlását.


http://www.hidfo.net/2014/09/06/nato-ertekezlet-kenyszerpalyan-nyugat-hanyatlasa

Németország nem tűri a természetes értékrendet

Tizenegy személyt tartóztattak le Wuppertalban (Németország) a gyülekezési jog megsértése miatt, - az első ránézésre politikai jellegű ügynek azonban láthatóan semmi köze a gyülekezési joghoz.
A 11 személyt azért vették őrizetbe, mert:
- belvárosi játéktermekben, éttermekben jelentek meg, ahol felszólították a vendégeket, hogy ne fogyasszanak alkoholt, és tartózkodjanak a szerencsejátéktól.
- az utcákon szórólapokat osztogattak, miszerint a környéken tilos a drogozás és a prostitúció. Emellett felszólították a helyieket, hogy tartózkodjanak a hangos zenehallgatástól és ne járjanak koncertekre részegeskedni.
- rendszeresen megjelentek szórakozóhelyek környékén, ahol megpróbálták lebeszélni a belépésről az oda igyekvő fiatalokat.
A hatóságok annyira felháborítónak tartották, hogy a 11 személy a drogozáson felül a prostitúciót és a fiatalok szervezett züllesztését is meg akarta akadályozni, hogy a rendőrség eljárást indított ellenük "gyülekezési jog gyakorlásának megsértése" miatt.
Nem valamilyen hagyományőrző szervezetről, vagy a keresztény egyházak képviselőiről van szó, az erkölcstelenség elleni tettlegességet 11 szalafista fiatal követte el, amin a tartomány vezetése annyira felháborodott, hogy a városi rendőrkapitányság vezetője nyilatkozatot adott ki, miszerint "az erőszakmonopólium kizárólag az államot illeti meg".
Ez az erőszakmonopólium egyébként láthatóan az alkoholmámorban fetrengést, drogozást és prostitúciót védelmezi.
Észak-Rajna-Vesztfália a németországi szalafista szubkultúra egyik központja. Köszönhetően a kiemelkedően magas számú arab/török lakosságnak, a hatóságok máris Szíriában harcoló terroristákkal mossák össze az esetet. Eközben érdekes módon se a keresztény egyházak, se az úgynevezett jobboldali/konzervatív szervezetek nem folytatnak semmi olyan gyakorlatot, ami fellépne az általános erkölcstelenség ellen. Valamilyen oknál fogva egy önjelölt saria-rendőrségnek kellett megjelennie ahhoz, hogy a nyugat-európai lakosság figyelmét felhívja valaki az európai kultúra alapértékeire.


http://www.hidfo.net/2014/09/06/nemetorszag-nem-turi-termeszetes-ertekrendet

Botrányos gólyatáborok - Nemi erőszak, ivászat, obszcén rigmusok (egy dolgot csodálok Miskolc 1995-ben már ekkora fertőben volt, mégsem írtak róla)

Úgy tűnik, az egyetemi gólyatáborokban zajló események csak különböző tragédiák után érik el a társadalom ingerküszöbét – mint most a fonyódi gólyatáborban történt nemi erőszak kapcsán. A bűncselekmény nélkül lezajló, „csak” féktelen ivással és kicsapongással jellemezhető táborok nemigen zavarják a többséget, pedig a jövő elitjének lezülléséről is szó van. A Hetek cikke.
Többszörösen elítélt szexragadozó az a férfi, aki péntek hajnalban megvert és megerőszakolt egy fiatal lányt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának gólyatáborában, Fonyódligeten. Az elkövető, K. Sándor Szilárd a rendezvény fotósaként és szervezőként volt jelen a hajnalig tartó bulin. Az eddigi információk szerint előre eltervezte tettét: a lányt a kemping félreeső, bokros részére vitte, ahol megverte, majd megerőszakolta.
K. Sándor Szilárd rendszeresen részt vett a kar rendezvényein. A 38 éves férfi a hírek szerint az ELTE BTK informatikus-könyvtár szakán tanul.
A bűncselekményt követően a Blikk kiderítette, hogy többszörös visszaeső. A középiskola elvégzése után, 1996-ban elítélték erőszakos közösülés miatt, 2004-ben pedig szemérem elleni erőszak ügyében indult ellene eljárás. Akkor hat és fél év letöltendő börtönre ítélték, jó magaviselete miatt azonban 2009-ben szabadult. Kérdés, hogy a tábor szervezői tudhattak-e K. sötét múltjáról. Ugyanakkor az Átlátszó Oktatás blog egyik olvasója megírta, hogy egy lányhallgató, aki szervezője is volt a gólyatábornak, már tavasszal beszámolt az ELTE TÓK HÖK-elnökének arról, hogy K. egy ottalvós buliban éjszaka a tudta nélkül fotózta, úgy hogy a ruháját is felhúzta, így intim testrészeit is le tudta fényképezni. Az informátor szerint K. ezután megfenyegette a lányt, hogy ha nem fekszik le vele, akkor gondoskodni fog róla, hogy a képek a közösségi portálokon fognak kikötni. A lány ennek nem tett eleget, de feljelentést sem mert tenni, és valószínűleg K.-nak sem volt mersze beváltani a fenyegetést.
A lány akkor figyelmeztette a történtekre a kari HÖK-elnököt, amikor megtudta, hogy K. is jelen lesz a hallgatói önkormányzat egy tavaszi rendezvényén. A levélíró szerint az elnök akkor megígérte, hogy beszél a HÖK fiú tagjaival, hogy tartsák K.-n a szemüket, de végül nem mondta el senkinek, hogy mi jutott tudomására. Így aztán a férfi múlt pénteken együtt bulizott az elsőévesekkel. „Jó nagy buli volt este, K. közben végig fényképezett”, mondta egy lány a táborból. Az egyetem meglehetősen furcsa nyilatkozatot adott ki a történtek után. Közölték, hogy a táborban senkit nem kényszerítettek semmire, a bűncselekmény („attrocitás”) nem a programokhoz kapcsolódóan történt.

ELTE és PTE

2013 egyik legnagyobb felsőoktatási botrányának az atv.hu által kirobbantott gólyatábori listázás tűnt. Érdekes módon abban az ügyben is az ELTE egyik hallgatói önkormányzata volt érintett. A portál megírta, hogy a BTK HÖK által táboroztatott első­évesekről több éven keresztül listákat készítettek. Az egyik ilyen nyilvánosságra került listán több mint hatszáz új egyetemistát kategorizáltak küllemük, származásuk, vélt pártszimpátiájuk alapján. Volt köztük „MSZP-s zsidó”, „katkó”, „libsi”, „cigó”, de sokakat obszcén jelzőkkel is elláttak. „Pistának jó lesz” – írták az egyik csinosnak jellemzett lányról. „Pista” feltehetően Szávay Istvánt jelentette, aki – amellett hogy a Jobbik egyik meghatározó tagja – a BTK HÖK korábbi elnökeként és nevelőtanárként maga is részt vett a gólyatáborokban. Több felvételen is látszott a fiatalok között, volt, ahol erősen ittasnak tűnt. Más tábori fotókon árpádsávos zászló előtt csókolózó lányok látszanak.
A botrányt kiváltó listát a HÖK – több esetben Jobbikhoz köthető – vezetői készítették, akik ugyanakkor tagadták, hogy a jogszabálysértő megjegyzéseket is ők írták volna az egyetemisták neve mellé.
Az ELTE a botrány után felfüggesztette a BTK HÖK-öt. A belső, illetve a rendőrségi vizsgálat azonban nem találta meg az elkövetőket, így a HÖK újraindult. Ugyanazt az egyetemistát választották elnöknek, aki a botrány kirobbanásakor is elnök volt. Pikáns, hogy a Jobbik feljelentése nyomán az ügyet feltáró újságíró ellen nyomozást indított a rendőrség. Néhány hónappal később lapunk megkeresésére az ELTE egyik magas rangú vezetője sértetten és arrogánsan hárította el a következményekkel kapcsolatos kérdéseinket.
2008-ban halálesettel végződött a pécsi egyetem gólyatábora.
A záróbuli utáni hajnalon hazafelé tartó autók egyike frontális karambolt idézett elő, utasai közül két, 18 illetve 19 éves fiatal életét vesztette. Mint a Hetek részletesen megírta, a balesetet szenvedett fiatalok Pécs egyik elitgimnáziumának diákjai voltak. A Leőwey Klára Gimnázium tanulói elmondták munkatársainknak, hogy az autó utasai „be voltak állva”, és valószínűleg ez okozta a tragédiát. „Mindenki tudja, miről is szól egy gólyatábor” – tették hozzá magyarázatként.
A gólyatáborokat azóta is ugyanolyan srófra húzzák Pécsett az egyetem vezetésének tudtával. „Lányoknak totál K.O. egy ilyen tábor” – mondja a PTE Természettudományi karára járó hölgyhallgató, akit már a táborba menet intim pózokban zajló ismerkedésre akartak rávenni, miközben a felsőbb éves instruktorok obszcén megjegyzéseket tettek az összegabalyodott párokra. Aki nem volt hajlandó lemenni kutyába, azt megbélyegezték és folyamatos szóbeli vegzatúrának volt kitéve. Ugyanezt kapták azok a lányok is, akik nem vették le a melltartójukat az erőteljesen szorgalmazott vizespóló-verseny előtt. Elmondása szerint a szervezők külön ügyeltek arra, hogy legyenek olyan szobák, ahol egy üres ágy az egyéjszakás kalandoknak van fenntartva. Néhány diákban csak az szült értetlenséget, hogy a többi ágyon közben aludtak, vagyis próbáltak volna aludni a hálótársak. Forrásunk a szomszéd szobából volt kénytelen elköltözni a zajos légyottok miatt.
Másik alanyunk korábban szeniorként vett részt a pécsi egyetem közgáz-jogász karok közös szervezésű gólyatáborán. Mint meséli, a szervezők egy nappal előbb lementek, és éjszaka már literszám folyt a whisky. A gólyákat másnap tablettás borból készült welcome drink fogadta, és a kezdeti „normális” csoportfoglalkozások az esti közös piálás részleteinek egyeztetésébe torkolltak, amelynek során a szeniorok mindenkitől beszedték a megfelelő pénzösszeget (volt, aki 25 ezer forinttal szállt be), majd néhány gólyát maguk mellé véve távoztak az italbolt irányába. Második naptól kezdődtek a programok, melyek lényege: berúgni és berúgatni a lehető legrövidebb úton. A szexuális töltetű játékok (minden csapatnak ajánlott!) egyik idézhető példájában a fiú pókjárásban banánt vesz a lába közé, amit egy lánynak kell elfogyasztania, vagy pedig két fa közé kifeszített, hátulról megvilágított lepedő mögött vetkőző lányt értékel a zsűri a levett ruhadarabok arányában. A bulik, az alkohol, a kialvatlanság hamar olyan állapotba hozza a fiatalokat, hogy többen kontrollvesztetten vizelnek és hánynak magukra és egymásra. Mentőt csak egy sráchoz kellett hívni pár éve a mértéktelen ivászat miatt – meséli a volt szenior, hozzátéve: a dolog nem titokban zajlik, több tanár részt vesz az esti bulikon, és forrásunk nem egyszer volt szemtanúja, ahogyan „rányomultak a friss húsra”.
„Az orvostanhallgatók gólyatáborában nem táncolnak együtt a diákokkal a tanárok” – mondta el lapunknak Vilcsek Krisztián, a PTE általános orvostudományi karán működő HÖK rendezvényszervező referense. Érvei hasonlók az ELTE közleményében megismertekhez: mindenki saját felelősségére vesz részt a táborban és dönti el, hogy az ott felkínált lehetőségek melyikével, milyen mértékben kíván élni. Mint mondja, „hála Istennek az idei program békésen telt, senkihez sem kellett mentőt hívni”, és fontosnak tartja, hogy rögzítsük: a játékos csapatépítés mellett sok szakmai tájékoztatást kapnak a hallgatók az egyetemi életről.

Beteg dalok

2013 őszén egy hallgató több egyetem gólyatábori indulójának szövegét posztolta a Szegedi Tudományegyetem Összegyetemi Gólyatáborának Facebook-oldalán. „Ezek azok az indulók, melyek nálam voltak, valamit nehezen tudtam kiolvasni, de nagyon jók voltatok” – írta a fiatalember. Az idézhetetlenül mocskos szövegek kivétel nélkül az alkoholizálásról és a szexualitásról szólnak. Ilyen dalszövegről írt az index.hu is a fonyódligeti dráma kapcsán. Az ELTE Állam- és Jogtudományi karának gólyatáborokban énekelt indulója nemi erőszakról és részeg lánnyal zajló közösülésről szól, miközben röpködnek a nemi szervekről szóló obszcén kifejezések. Lapunk úgy értesült, hogy a dal 2008-ban született, és az elmúlt években senki sem emelt kifogást ellene a gólyák közül (hat év alatt legalább ezer fő!). Holott a jövő bíráitól, ügyészeitől, ügyvédjeitől, rendőreitől elvárható lenne, hogy határozott elképzelésük legyen az emberi méltóságról.
A portál híradásából komoly ügy lett a fővárosi jogi karon, a HÖK vezetőségét (sőt a tábor instruktorait is) felfüggesztették a megindított vizsgálat lezárásáig, és úgy tudjuk, az egyetem vezetése átszervezi a gólyatáboroztatás rendjét, hogy a jövőben ne érhesse szó a ház elejét. Mivel a legtöbb felsőoktatási intézmény úgy rúgta le magáról az év egyik főeseményének számító rendezvény szervezését, hogy tokkal-vonóval átengedte azt a HÖK-nek, a jogi kar esetében ez azt kell jelentse, hogy a gólyák ezentúl nem lesznek kiszolgáltatva a felsőbb éves hallgatók perverzióinak.
"A Kaposvári Egyetem Mûvészeti Karán magam is részt vettem egy gólyatáborban. Az ötnapos programsorozat semmi másról nem szólt, mint hogy hogyan lehet éjjel-nappal a leginfantilisebb módon alkoholt juttatni a szervezetünkbe. Droghoz odaérésünk után fél órával már hozzájutottunk. A programok némelyike, valamint egyesek viselkedése a pornográfia határát súrolták.
Alkoholt és drogot a tábor elõtt is fogyasztottam, de az öt nap leforgása alatt olyan mélyre süllyedtem, hogy évekig nem találtam a kiutat belõle. Rabja lettem annak az életvitelnek, amit egy pedagógiai fõiskola gólyatáborában megízleltem. Két év után elegem lett, nem bírtam tovább, egyik napról a másikra otthagytam a fõiskolát."
- az újság által egy megkérdezett vallomása.
"Mi értelme?"
A gólyatáborok eredeti célja, hogy hasznos tanácsokkal lássák el az új hallgatókat: mit jelent a kötelezõ tanegység, a szigorlat, az alternatív óra, mint jelent az abszolutórium, hogyan kell vizsgákra jelentkezni.
Fontos, hogy a gólyák is bekerüljenek a diákok közti információs hálózatokba, hogy tudják, melyik tanár mit vár el, kinél mire figyeljenek, mibõl írnak dolgozatot. Másrészt társaság nélkül elképesztõ magányos tud lenni valaki az egyetemi tengerben, sõt, a jövõje múlhat a jó kapcsolatokon, hiszen a hajtós topegyetemekrõl könnyû kiesni. Elméletileg tehát érdemes részt venni a kar gólyatáborában, még ha azok többsége a nyári fesztiválkultúrát emeli is be a felsõoktatásba. A szorgalmi idõszak elõtti „kiképzés” azért is egyre látogatottabb, mert a politika manapság azt sugározza, hogy kapcsolatok nélkül nem sok esély van az elõrejutáshoz.
Hetek
http://www.atv.hu/belfold/20140905-botranyos-golyataborok-nemi-eroszak-ivaszat-obszcen-rigmusok