2009. szeptember 11., péntek

A VÉGIDŐK PRÓFÉTANŐJE

Bertha Dudde (1891-1965)


aki által Isten fontos tanításokat adott a mai kor embereinek.

A közlések magyarul 1986 óta füzetek formájában olvashatók, zömében G. Szieger Magda (1913- 2001) fordításában, de 1-1 füzet fordításában közreműködött még Andronich Judith, H. Főző Laura, és Szilágyi Kata is.
Tematikus füzetek
Ádám
A kérdés: Ki az Isten?
Antikrisztus
Az igazi hit
Az igazi ima
Az ember-titok
A belső hang
A hamis próféták
A katasztrófa lefolyása
A Megváltás Műve
A nyolc boldogság
A szeretet a legfőbb parancs
A világűr
Gondolkodóképesség és gondolatok
Hogyan leszek egészséges
Inkarnáció - reinkarnáció
Isten Megváltó Terve
Isten még ma is szól hozzánk
Isten szózata a haldokló világhoz
Jelenésekről
Jézus mint ember, Jézus mint Isten
Jó ha tudjuk I.
Jó ha tudjuk II.
Jó ha tudjuk III.
Jöjjetek hozzám
Jövendölések
Kenyér és bor
Közelebb közelebb Uram hozzád...
Krisztus probléma
Krisztus újraeljövetele
Lélek a túlvilágon I.
Lélek a túlvilágon II.
Lélek a túlvilágon III.
Miért kell szenvednem?
Összefoglaló a végidőkről
Preadamiták
Szellemi újjászületés
Szent Szellem I.
Szent Szellem II.
Szent Szellem III.
Test - lélek - szellemEGYEDI KÖZLÉSEK
Figyelmeztetés a belső hang követésére
Tiszteletadás Szűz Máriának
Szomorúság az elhunytak miatt
Felhőtlen ég - A Nap hatása
Igazságérzet - A II. világháború
Szeretet prédikálni a saját előny miatt
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre
Isten szolgáinak helyes gondolkodása
Válaszút – A hűségesek kipróbálása
Az isteni szót szeretetben átnyujtani - A siker biztosított
Földi kötődés nélküli lelkek
Kozmikus áramlatok - Asztrológia
Viszontadomány: Az isteni szó terjesztése
Világosság utáni vágy a túlvilágon
A szív megtisztítása, hogy Isten temploma legyen
Elragadás
A túlvilági lelkek Isten szavát erőáramnak érzik
Isten áldást ad a megváltó munkához
A törekvő ember hatása a túlvilági lelkekre
Szavam hatása a túlvilági lelkekre
Jézus előfutárai
A Teremtés létrehozásának oka
Megpróbáltatások az öregkorban
A szeretet az örök Rend törvénye
A táplálék-felvételről kért magyarázat
A követők elvesztése
Lorber…
Kérdés: vérátömlesztés
A szereteted fokmérője a próbatétel
„Te, Péter, kőszikla vagy…”
„Menjetek és tanítsatok minden népet…”
Az örök szeretet titka...
Krisztus probléma...
A „Karmatha” c. könyv olvasása után
A szeretetgyakorlat által szellemi erőt kaptok.
Istentől megengedett örömök - a teremtés csodái
Nem elég a kötelességteljesítés…
A Szellem kiömlésének megértése…
Irgalmas közbenjárás...
Isten látható lett Jézus Krisztusban...
A legkisebb történés is Isten szeretetébe és bölcsességébe van megalapozva...

A közlések tartalma olyan a lélek számára, mint a testnek a kenyér és bor. Táplálék, melyet naponta beosztva érdemes fogyasztani, hogy legyen ideje beépülni lelkünkbe. Aki csak átfutja, az nem hasznosít belőle semmit, és értelmétől a szívéig nem jut el az üzenete. Ezért ajánlatos naponta csak pár közlést elolvasni, elménkben napközben többször átforgatni, végiggondolni, és akkor lassan - mint ahogy a mustármag kinől - bennünk is kiteljesedik Isten rendje, cselekvő szeretete, irgalma, türelme, akarata, bölcsessége, igazságossága.

Ezek az írások valláson felül állók. Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelentetésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit János Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben – az embereknek hozzáférhetővé tegye.