2012. február 10., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

A paráznaság, a pornográfia és a prostitúció mind halálos bűnök

2012. február 9. csütörtök, 3:00
Drága szeretett leányom, az embernek a lehető leghamarabb el kell fordulnia a bűntől. Napjainkban oly sok bűnt nem tekintenek valóban annak.
Oly sokan sértik meg minden bűntudat nélkül Atyámat.
Gyermekek, mindezzel fel kell hagynotok. Ti tönkreteszitek az életeteket. A sátán kigúnyol Engem, amikor azokkal a lelkekkel büszkélkedik, akiket minden másodpercben elrabol Tőlem.
Ha látnátok a lelkek millióit, akik az örökkévalóság tűzébe zuhannak, akkor meghalnátok a rémülettől.
Megszakad a Szívem, amikor tanúja vagyok annak a rémületnek, ahogyan ezek a lelkek szenvednek a földi életük során elkövetett rettenetes bűneikért.
A bűnök, melyekkel ők vétkeznek, nem mindig azok a bűnök, amelyről ti azt feltételeznétek, hogy halálos bűnök.
A paráznaságról beszélek, melynek részesei vagytok, és amelyet a mai világ oly könnyen elfogad, mint, a pornográf filmek megtekintése, a prostitúció és a szexuális visszaélések.
Utalok a mások iránti gyűlöletre, valamint azokra, akik fájdalmat és nyomorúságot okoznak másoknak, akik kevésbé szerencsések, mint ők maguk.
Ugyanígy, ez a bűn is bálványimádás, mellyel mindenek felett az anyagi javakat imádják, mégis, mindez semmi más, mint hamu.
Nem értitek, ha akár egyszer is ilyen módon vétkeztek, akkor minden nap távolabb és távolabb kerültök Tőlem? Akkor már nagyon nehéz lesz kiszabadulnotok a sötétség királyának markolata alól, melyet rátok helyezett.
Ébredjetek fel, gyermekeim. Vegyétek tudomásul a Pokol létezését, és féljetek nagyon az örök kárhozat kapuinak átlépésétől.
Mindezt nem azért mondom nektek, hogy megfélemlítselek benneteket, hanem azért, hogy annak megértését biztosítsam, hogy a halálos bűn oda visz benneteket, hacsak vissza nem fordultok Hozzám.
Nagyon, sok imára lesz szükség, hogy visszafordulhassatok Hozzám, de halljátok a következőket: Ha vannak közületek olyanok, akik kétségbeesnek, szomorúnak és tehetetlennek érzik magukat, mert súlyos bűnben vannak, Én meg fogok bocsátani nekik.
Nektek igaz bűnbánatot kell mutatnotok; most pedig menjetek gyónni. Ha nincs lehetőségetek a Szentgyónásra akkor hét egymást követő napon át, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat imáját: „Jézus a teljes bűnbocsánatért, Teljes Búcsút nyilvánít ki”:
Ó, Jézusom, Te vagy a világosság a Földön, Te vagy a láng, mely minden lelket megérint.
Kereszthalálod áldozatára mi nem vagyunk méltók. Tudjuk azonban, hogy a Te szereteted irántunk nagyobb, mint amelyet mi tanúsítunk Irántad.
Ó Urunk, add nekünk az alázat ajándékát, hogy ez által kiérdemelhessük Új Királyságodat.
Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy előbbre juthassunk és vezetni tudjuk hadseregedet, hogy hirdetni tudjuk Szent Szavad Igazságát, és hogy testvéreinket felkészíthessük Második Eljöveteled dicsőségére.
Tisztelünk Téged.
Áldunk Téged.
Felajánljuk Neked önmagunkat, bánatunkat, szenvedéseinket ajándékként a lelkek megmentésére.
Szeretünk Téged, Jézus.
Légy irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is lennének. Ámen.
Én soha nem mondok le a bűnösökről, különös módon ragaszkodom hozzájuk.
Különös módon szeretem őket, de megvetem bűneiket.
Segítsetek Nekem, hogy megmentselek benneteket, gyermekeim. Ne hagyjátok túl későre.
Szeretett Jézusotok