2011. január 29., szombat

Interjú a gyógyítás adományával rendelkező Briege McKenna nővérrel

Briege nővér röviddel gyógyulása után kapta meg a gyógyítás adományát. Négy évtizede öt földrészen végzi szolgálatát katolikus egyháziak és világiak körében, de régóta tudja: a legnagyobb gyógyulás az, ami a szemnek láthatatlan.
Ön szerint mi lehet az oka annak, hogy a katolikusok sokszor természetesnek veszik a szentségeket?
Azt hiszem, az, hogy sokan nem mérik fel igazán a szentségek erejét. Napjaink legégetőbb szüksége a hitbeli képzés és az, hogy megtanítsuk az embereknek, mik is a szentségek. Evangelizálni kell a katolikusokat, képezni kell őket a hitben.   
    
Mivel kezdődik ez az evangelizáció?
Azzal, hogy megmutatjuk az embereknek: a szentségek betöltik legmélyebb vágyaikat, igényeiket. Gondoljunk csak a bűnbánat szentségére. A mai embernek igénye van arra, hogy megszabaduljon a terheitől, hogy gyónjon. De rossz helyen próbálkozik: a fodrásznál, a pszichiáternél, ismeretleneknél az interneten. Meg sem tudom mondani, hányszor vallják meg nekem emberek a bűneiket a repülőgépen. Csakhogy én nem tudom feloldozni őket, mint ahogy a fodrász sem. Gyónnak, de nem ott, ahol kellene. Nem oda mennek, ahol igazi szabadságra lelhetnének.
Ugyanez igaz az Eucharisztiára és a betegek szentségére is. Sokan kérik gyógyító szolgálatomat, és csodát várnak. Pedig tudja, mennyi csodát láttam történni a szentségek által? Mennyien kapnak erőre, miután magukhoz veszik az Eucharisztiát vagy részesülnek a betegek szentségében! S ha testi gyógyulás nem is, másfajta gyógyulás sokszor történik. Az Úr a világ valamennyi oltárán jelen van. Ha a katolikusok igazán értenék ezt, tódulnának szentmisére.       
Ez nem csupán értelmi megértést jelent, ugye?
Nem. A papoknak szoktam mondani, hogy imádkozzanak a megértés kegyelméért, de ez minden katolikusra vonatkozik. A megértés a Szentlélek ajándéka, ami abban segít, hogy szívünkkel tudjuk felfogni hitünk titkait. Ez tette képessé a vértanúkat arra, hogy feláldozzák az életüket. A vértanúk értelmi tudása különböző szinten állt, de szívükben valamennyien értették a misztériumokat, és ezért vállalták a halált.
Említette a papok körében végzett munkát. Az utóbbi években elsősorban ezzel foglalkozik. Hogyan kezdődött?
Röviddel a gyógyulásom után. 1971-ben fiatal nővérként kerültem Floridába. Mélyen vallásos környezetben nőttem fel, ahol arra tanítottak, hogy sose kritizájuk a papokat. Jól emlékszem, amikor édesapám arról beszélt, hogyan kell tisztelnünk a papokat. És persze kell is, de sokszor rosszul csináljuk, mert piedesztálra emeljük őket.
Nos, 1971-ben változott a helyzet: mint sokan mások, én is egyre kritikusabban kezdtem szemlélni a papokat. Egyszer bementem a kápolnába, és megkérdeztem az Urat, mi lehet a baj a papokkal. Ekkor két dolgot tárt fel előttem: hogy hatalmas válság közeleg, melynek nyomán Isten igéje nagy ínséget szenved, és sok katolikus elfordul a hittől; majd arra kért, mossam papjai lábát. A könnyező Jézus tűnt fel előttem, s az Úr azt mondta: „Eljön az idő, amikor sok pap és püspök inkább törődik majd a világ dolgaival, mint az én bölcsességemmel. Szégyellni fognak engem. Azt akarom, mondd el nekik, hogy engem dicsőítsenek meg.” Megdöbbentem, de mindent leírtam és elmondtam a püspökömnek. Nem sokkal utána túláradó szeretet töltött el a papság iránt, és mélyen megéreztem, mit jelent az egyházi rend szentsége.
Később Isten összehozott a vincés Kevin Scallon atyával. Elöljáróink áldásukat adták, hogy közösen munkálkodjunk. Azóta mindenhová együtt megyünk, ahová csak hívnak, hogy segítsünk a papoknak újra felfedezni hivatásuk lelkiségét.
Olyan papokkal is foglalkoznak, akik súlyos bűnbe estek. Őket megismerve hogyan látja, milyen körülmények miatt kerültek ilyen helyzetbe?
Nem egyik pillanatról a másikra történt. Küzdelmeik legtöbbször abból fakadnak, hogy hosszú időn át egyre jobban elhanyagolták a lelki életet. Mindenkinek van egy benső és egy külső élete. A benső élet a keresztséggel kezdődik, és e világban folyamatos támadásnak van kitéve. Óvnunk kell hát; de hogyan? Úgy, hogy Jézusban veszünk otthont. Imádsággal, szentségi élettel erősítjük, és úgy, hogy azt az életet éljük, amit Jézusnak megígértünk. Ha egy pap nem így tesz, ha nem adja oda élete minden területét Jézusnak, elhanyagolja lelki életét, és szakadás következik be. Immár csak a külső életével törődik – és elbukik. A papság Isten adománya, de minden adomány, amit nem fogadnak el örömmel és nem gondoznak szeretettel, elsorvad. A pap sohasem veszítheti el a papság ajándékát, de igenis elveszítheti a szeretetet, ami lélekkel telíti azt. És ezzel mindentől megfosztja magát.
Mennyiben járul hozzá a bukáshoz a cölibátus téves felfogása?
Azzal, hogy Isten papnak hív valakit, nem veszi el a nemiségét. A vonzódás normális dolog. S amint II. János Pál írja a papokhoz szóló első levelében, az Úrnak joga van hozzá, hogy próbára tegyen. Nem kaptunk ígéretet, hogy mentesülünk a kísértéstől. Arra viszont igen, hogy Isten kegyelme velünk marad. E kegyelem által felismerhetjük, hogy a cölibátus nem az emberi szerelem tagadása. A cölibátus azt jelenti, hogy nemiségünk csodálatos ajándékát a mindenható Istennek szenteljük, felajánljuk az Úrnak. Időbe telik, míg az ember megfontolja, képes-e megtenni ezt a felajánlást. S amikor megteszi, Isten megszenteli és új erővel gazdagítva adja vissza nemisége ajándékát. De tudnunk kell, hogy önként adtuk oda – senki nem vette el  tőlünk –, és hogy mindennap újra döntenünk kell a hűség mellett, akárcsak a házasságban élő embernek.
Oly sok bűn, szégyen, fájdalom került felszínre mostanában az egyházban. Hogyan dolgozzák fel mindezt a katolikusok?
Először is imádkoznunk kell azokért, akik papok bűnei miatt szenvedtek. Ugyanakkor nem engedhetjük, hogy egy vagy akár több pap vétkei távol tartsanak az egyháztól; ez lelki öngyilkosság volna. Miután Júdás elárulta Jézust, a tanítványok nem hagytak fel tevékenységükkel, Jézus maradt a középpontban; Júdás helyére kijelölték Mátyást, és folytatták az egyház munkáját. Hozzátenném még, hogy nem minden megvádolt pap bűnös. Számos szentéletű férfit ismerek, akiket megrágalmaztak, és iszonyúan szenvednek a hamis vádaktól. 
Ön papokkal foglalkozik; tapasztalatai alapján reménykedik-e, hogy jobb idők következnek? 
Igen. Isten jóváteszi, ami történt; megtisztítja az egyházat. Nagy áldás, hogy ilyen szentéletű pápák idején élünk. Nem volt ez mindig így. De az egyház fennmaradt, és ma nagyszerű pápánk van, aki új tavasz felé vezet. Mielőtt meglátnánk a gyümölcsöket, tisztulásnak kell bekövetkeznie, és termékennyé kell válnia a földnek. De közeledik a tavasz. Az egyház megaláztatást szenvedett, s ez jó. A papság méltósága immár nem evilági nagyság. Jobban megnézzük, ki neveli a papjainkat, és hogyan.
Ma sok pap és püspök újra felemeli szavát. Jobban mernek tekintéllyel nyilatkozni − amire bizony szükség is van. Fontos, hogy minden pap és püspök készséggel emelje fel a szavát az igazság és az egyház erkölcsi tanítása védelmében. Bátran szembe kell szállniuk a bűnnel, akár a vértanúság árán is.
Magyar Kurír

Egy katolikus pap halálközeli élménye.

Rövid háttérinformáció Jose atyáról
Július 16-án 1949 Keralában, Indiában születtem,szüleimhez, József és Theresa Maniyangathoz.. Én vagyok a legidősebb a hét gyermek közül: Jose, Mária, Terézia, Lissama, Zakariás, Valsa és Tom.
A tizennégy éves koromban, beléptem St. Mary minor  szemináriumba Thiruvalla-ba, hogy a papságra  felkészítő tanulmányaimat megkezdjem. Négy évvel később a Szent József Pápai Major Szemináriumba  Alwayeba, Keralaba mentem, hogy folytassam a papi tanulmányaimat. A hét éves filozófia és teológia képzés elvégzése után pappá szenteltek január 1-jén 1975-ben, hogy  misszionáriusként szolgáljak Thiruvalla egyházmegyében.
1978-ban mikor a  St. Tamás minor szemináriumban Bathery-ben tanítottam, aktív tagja lettem a Karizmatikus Megújulás mozgalomnak és karizmatikus lelkigyakorlatok és konferenciák vezetését kezdtem meg  Kerala-ban.
 
Angyal jelenik meg a halál pillanatában
1985  április  14.-én vasárnap,az Isteni Irgalmasság ünnepén, szentmisét akartam cerebrálni egy missziós templomban Kerala északi részén, amikor halálos balesetet szenvedtem. Motoroztam, amikor frontálisan nekem hajtott egy dzsip, melyet vezető férfi ittas volt, mert egy hindu fesztiválon italozott. Sietve a  kórházba szállítottak, mely körülbelül 35 mérföldre volt. Útközben a lelkem kijött a testemből, és azt tapasztaltam, hogy meghaltam. Azonnal találkoztam az őrangyalommal. Láttam a testemet, és az embereket, akik a kórházba vittek. Hallottam őket sírni, és értem imádkozni. Ekkor az angyalom azt mondta: "El foglak vinni a mennybe, az Úr találkozni és beszélni akar veled". Azt is mondta, hogy útközben meg akarja nekem mutatni a poklot és a tisztítótüzet.
 
Látogatás a pokolban
Először az angyal a pokolba  kísért. Ez egy rettenetes látvány volt! Láttam a sátánt és az ördögöket, egy kb. 2000 Fahrenheit olthatatlan tűzben, férgek kúsztak, az emberek sikoltoztak és küzdtek, másokat pedig a démonok kínoztak. Az angyal azt mondta nekem, hogy mindezek a szenvedések a meg nem bánt halálos bűnöknek voltak köszönhetőek . Aztán megértettem, hogy hét szenvedési fok vagy a szint van, a földi életben elkövetett halálos bűnök számától és fajtájától függően. A lelkek nagyon szörnyen néztek ki, kegyetlenek és borzalmasak voltak. Félelmetes élmény volt. Láttam embereket, akiket ismertem, de nem szabad, felfednem a személyazonosságukat. A bűnök, melyek elítélték őket elsősorban az abortusz, a homoszexualitás, eutanázia, gyűlölködés, és szentségtörés volt. Az angyal azt mondta nekem, hogy ha megbánták volna, elkerülték volna a pokolot, és helyette a purgatóriumba kerültek volna. Azt is megértettem, hogy  néhány azok az emberek közül, akik bűnbánatot tartanak ezen bűnök felett, megtisztulhatnak a földön szenvedéseiken keresztül. Ily módon képesek elkerülni purgatóriumot és egyenesen a mennybe jutnak.
Meglepődtem, amikor a pokolban még papokat és püspököket is láttam, akik közül néhányat soha nem gondoltam volna ott látni. Sokan közülük azért voltak ott, mert az embereket hamis tanítással és  rossz példával vezették félre.
 
Látogatás a Purgatóriumban
A pokol látogatása után, az örzőangyalom elkísért a Purgatóriumba. Itt is , hét fokozatú szenvedés van és olthatatlan tűz. De ez sokkal kevésbé intenzív, mint a pokol tüze, és nem volt itt sem veszekedés, sem harc. A fő szenvedése ezeknek a lelkeknek az volt, hogy Istentől el vannak szakítva. Néhányan azok közül, akik a Purgatóriumban vannak, számos halálos bűnt követtek el, de Istennel haláluk előtt kibékültek. Annak ellenére, hogy ezek a lelkek szenvednek, ők élvezik a békét és azt a tudást, hogy egy napon majd meglátják az Istent szemtől szembe..
 
Beszélgetés a lelkekkel a Purgatóriumban
Volt lehetőségem, hogy beszéljek a  tisztítótűzben levő lelkekkel. Megkértek, hogy imádkozzak értük, és mondjam meg az embereknek, hogy imádkozzanak ők is értük, hogy így ők gyorsan a mennybe juthassanak. Amikor imádkozunk, ezekért a lelkekért, megfogjuk hálájukat kapni az imáikon keresztül, és mikor belépnek a menyországba, az imáik még érdemdúsabbak lesznek.
Nehéz leírnom hogy milyen szép az én őrangyalom. Ő ragyogó és fényes. Ő az én állandó társam, és segít nekem minden szolgálatomban, főként a gyógyító szolgálatban. Az ő jelenlétét érezékelem mindenütt ahova megyek, és hálás vagyok neki a mindennapi életemben való védelméért.

Látogatás a mennyben
Ezután, az angyalom a mennybe  kísért , nagy vakító fehér alagúton haladva át. Soha nem tapasztaltam még ilyen nagy békét és örömöt az életemben. Ekkor az ég azonnal megnyílt , és meghallottam a legszebb zenét, melyet soha nem hallottam korábban . A angyalok énekeltek, és magasztalták az Istent. Láttam az összes szentet, különösen a Boldogságos Szűzanyát és Szent Józsefet, és sok elkötelezett szent püspökök és papot, akik csillogtak, mint a csillagok . És amikor megjelentem az Úr előtt, Jézus azt mondta: "Azt akarom, hogy menj vissza a világba. A te második életedben a béke és gyógyulás eszköze leszel az én népem számára. Idegen országban fogsz járni, és idegen nyelven fogsz beszélni. Minden lehetséges neked az én kegyelmemmel. ". E szavak után, a Boldogságos Szűz azt mondta nekem: "Tedd, amit Ő mond neked. Én segítelek szolgálatodban " .
Szavakkal lehetetlen kifejezni a mennyország szépségét. Ott annyi békét és boldogságot fogunk találni, amelyek milliószor meghaladják a képzeletünket. A mi Urunk sokkal szebb, mint ahogy a képek azt közvetíteni tudják. Arca ragyogó és fényes és szebb mint ezer felkelő nap. A képek, melyeket a világban látni róla, csak árnyékuk az ő fenségességének. A Boldogságos Szűz Jézus mellett volt, annyira szép és ragyogó volt. A világban róla látható egyik kép sem hasonlítható az igazi szépségéhez. A menyország a mi igazi otthonunk, mindannyian arra vagyunk teremtve, hogy elérjük a menyországot és Istent jelenlétét élvezzük örökre. Aztán visszajöttem a földre az angyalommal.

Visszaérkezve a Földre
Míg a testem a kórházban volt, az orvos elvégezte az összes vizsgálatot, és halottnak nyilvánítottak. A halál oka elvérzés volt. A családomat értesítették, és mivel azok nagyon távol voltak, a kórházi személyzet  úgy döntött, hogy a holttestemet a hullaházba viszik át . Mivel a kórháznak nem volt légkondicionálója attól tartottak, hogy a testem gyorsan elkezd majd lebomlani. Ahogy vitték a holttestemet a hullaházba, a lelkem visszatért a testembe. Kínzó fájdalmat éreztem a sok seb és a törött csontok miatt. Elkezdtem kiabálni, mire az emberek megijedtek és sikoltozva elszaladtak.. Egyikük odament az orvoshoz, és azt mondta: "a halott test sikoltozik". Az orvos jött, hogy megvizsgálja a testem, és megállapította, hogy élek. Mire azt mondta: "Az atya él, ez egy csoda, vigyék őt vissza a kórházba" .
Mikor, visszavittek a kórházba, vérátömlesztést adtak nekem, és megműtöttek, hogy helyrehozzák a törött csontokat. Az alsó állkapocsomon, bordáimon, csípőcsonton, csuklón, és a jobb lábamon dolgoztak. Két hónap után, elengedtek a kórházból, de az én ortopéd orvosom azt mondta, hogy én soha nem fogok újra járni. Erre én azt mondtam neki: "az Úr, aki visszaadta nekem az életemet, és visszaküldött engem a világba meg fog gyógyítani". Mikor már otthon voltunk mindannyian csodáért imátkoztunk. Egy hónap múlva a gipszkötés eltávolítása után, még mindig nem tudtam mozogni. De egy nap imádkozás közben, rendkívüli fájdalmat éreztem a medencecsonti területen. Rövid idő múlva a fájdalom teljesen eltűnt, és egy hangot hallottam mondván: "Meggyógyultál. Kelj fel és járj ". Békét  és gyógyító erőt éreztem a testemen. Rögtön felálltam, és elindultam. Dicsértem az Istent és megköszöntem neki ezt a csodát.

Az orvos megtérése
Elmondtam az orvosomnak azt a hírt, hogy meggyógyultam és ő meglepődött. Azt mondta: "a te Istened az igaz Isten. A ti Istenetek kell követnem". Az orvos hindu  volt  és megkért, hogy tanítsam őt az egyházról. A hit tanulmányozása után, megkereszteltem és katolikus lett.
Az őrangyalom üzenetét követve az Egyesült Államokba jöttem 1986 november 10-én, 1986-ban mint missziós pap. Eleinte a  Boise Egyházmegyében dolgoztam, Idahoban 1987-1989-ig, majd igazgatója lettem a börtön szolgálatnak az Orlando Egyházmegyei Floridában 1989-1992-ig.
 
Jézus által rendelt misszió
1992-ben jöttem a Szent Ágoston Egyházmegyébe, ahol én először a Szent Máté plébániára Jacksonvillebe voltam két évig rendelve. Azután kineveztek a Nagyboldogasszony templom egyházi helytartójának 1994-1999-ig. 1997-ben az egyházmegye állandó tagjává rendeltek. 1999 júniusa óta a Macclenny-i Szt. Mária, az Irgalom Édesanyja Katolikus templom lelkipásztora vagyok Floridában. Szolgálok továbbá még a Starke-i Florida Állami Börtönben mint katolikus pap, a Raiford Uniós-Végrehajtási Intézetben és az északkeleti Floridai Állami Kórházban Macclenny-ben. A Mária Légió egyházmegyei lelki vezetője is vagyok.
Minden hónap  első szombatján eucharisztikus és karizmatikus gyógyító-szolgálatot vezetek a plébániámon, a Szt. Mária, az Irgalom Anyja templomban. Az emberek az egyházmegye minden tájáról érkeznek, Florida számos részéről és államhatáron túlról is.  Felkértek, hogy vezessek gyógyító szolgálatot  több nagyobb városban az Egyesült Államokban, beleértve: New Yorkot , Philadelphiát, Washington DC-t, San Jose-t, Dallast, Chicagot, Birminghamet, Denver-t, Boise-t, Idaho Falls-t, Hawaii-t, Miami-t, Ft. Lauderdale-t, Poolsville-t, és sok más országban : Írországban, Spanyolországban, Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Franciaországban, Portugáliában, Jugoszláviában, Olaszországban, Kanadában, Mexikóban, Cayman Szigeteken, és Ontarioban.
 
Eucharisztikus gyógyulás szolgálata
Az  Eucharisztikus gyógyító szolgálaton sok embert láttam meggyógyulni testileg, lelkileg, szellemileg és érzelmileg. Az emberek különböző betegségekbőé, mint például: rák, AIDS, ízületi gyulladás, szívbetegségek, szem problémák, tüdőtágulat, asztma, hátfájás, rossz hallás és még sok más betegségből teljesen meggyógyultak. Ezen kívül, több alkalommal az év során egy különleges gyógyító szolgálatot vezetek, a családfa gyógyítást, amelyen keresztül az ősök bűneiből származó hatások blokkolva lesznek, és a személy teljes gyógyulást nyer el. A Szentírás azt mondja, hogy a családi bűnök hatásai körülbelül három-öt generáción keresztül nyúlnak át (Mózes 34. fejezet 7. vers). Ezért, sok esetben van szükség a generációs gyógyulásra.

Az orvosok és a gyógyszerek nem segítenek bizonyos betegségek gyógyításában, melyeknél a családfa az ok.
A Gyógyító szolgálat alatt, sokan elnyugszanak lélekben az Oltáriszentség előtt, és néhányan a lélek megújulását és a test gyógyulását  tapasztalják meg.
 
Készüljetek a Figyelmeztetésre – A lélek megvilágosítása

2011. január 28. csütörtök, 00.15-01.00
A mai éjszakán,  kedves leányom,  kegyelmem által megerősítettelek,  hogy ezt a szent munkát folytatni tudd.  Az én szeretett és nagyra értékelt híveim imái által  hamarosan be fogod tudni  fejezni az Igazság Könyvét.  Tudom,  hogy elvonják figyelmedet, és hogy neked milyen nehéz ezt a feladatot teljesíteni. Ezért  boldog vagyok,  hogy megteszed,  de sok időnk már nincs.
A világ különleges ajándékban részesül – ez az Igazság Könyve –, hogy megmutassa gyermekeimnek,  hogy mit kell tenniük most ahhoz,   hogy felkészülhessenek a Figyelmeztetésre,  a lélek megvilágosítására.  Ez a könyv nagy segítség  az emberiségnek,  hogy kellőképpen felkészülhessen második eljövetelemre.
Azok is alkalmat kell, hogy kapjanak az Igazság olvasásához,  akik nem hisznek Bennem. Amikor az emberiséghez  eljutnak ezek az üzenetek, nemsokára a  Nagyfigyelmeztetés is bekövetkezik. (Megj. még nincs minden üzenet közzé téve)
Akkor felismerik az üzenetek valódiságát, amelyeket te, leányom, most a világba helyezel, hogy megmeneküljön az emberiség.
Misztikus élményben lesz részük mindazoknak,  akik 7 évnél idősebbek
Ha  az emberek elutasítják ezeket az üzeneteket,  ne érezd magad megsértve.  Légy hálás,  hogy ezt az ajándékot átadhatod. Ezen jövendölések igazságait akkor fogják megérteni,  amikor ez a misztikus esemény bekövetkezik, és amelyet világszerte minden 7 évnél idősebb gyermek is át fog élni. Mindazok,  akik ezt az eseményt átélik, óvatosabban  fogják megítélni ennek a könyvnek a tartalmát. Nehezen fogják tudni ignorálni,  még akkor sem is,  ha hitük túl gyenge lenne. Emlékeztessétek ennek a könyvnek a tartalmára mindazokat,  akik most nem akarják az Igazságot megismerni.
Sose add fel, leányom,  amikor a lelkek megmentéséről van szó.  Minden szeretett gyermekem,  az Örök Atya szeretetéből született.  Atyám minden egyes gyermekét szereti,  még akkor is, ha egyesek a helyes útról letértek.
Higgyél,  gyermekem!  Mindazok lelkét,  akiket a Szentlélek megáldott, a hit által,  újra lángra lehet gyújtani. Azok a kiválasztott gyermekeim,  akik szavaimat a világba helyezik,  vagyis üzeneteimet továbbítják,  örömkönnyekre fogják fakasztani azokat a lelkeket,  akik üres,  rendszertelen életük miatt vezetésért kiáltanak.
Mindenkire az Én szemeimmel nézzetek
Mindig az Én szemeimmel nézzetek barátaitokra,  családtagjaitokra,  szomszédaitokra és munkatársaitokra. Ha szeretetet adtok nekik,  akkor érezni fogják jelenlétemet. Vonzódni fognak hozzátok anélkül, hogy ismernék ennek okát.
Kövessétek példámat, és akkor segítségemre lesztek elveszett gyermekeim megtérésében. Az áhítatos ima által közelebb hozhatjátok őket Hozzám. A sok áldozat  és a szenvedések elfogadása által,  velem együtt egyesülve,  lelkeket menthettek meg. Azokról a lelkekről van szó,  akiknek még el kell hagyniuk a Földet, és azok, akik a Tisztítótűzben az Ítéletre várakoznak.
Végül,  engedjétek meg,  hogy emlékeztesselek benneteket arra,  hogy  két lehetőségetek van. Higgyetek Bennem,  azáltal,  hogy Szíveteket megnyitjátok az Igazság előtt. Az Igazságot, az Evangéliumban találjátok meg. Ha már nincs semmi hitetek sem,  akkor legalább olvassatok el egy – egy részt tanításaimból. Azután kérjetek meg Engem,  hogy nyissam meg szíveteket az Igazság előtt. Akkor meg fogjátok tudni,  hogy melyik az az út,  ami a Mennyországba vezet. De meg is tagadhatjátok mindezt, ha csukott szemmel jártok.  Akkor már csak a buzgó hívők imái segíthetnek rajtatok. Híveim imái és az Irgalmasság Rózsafüzére,  melyet a 20. században  Fausztina nővérnek adtam, megmentheti lelketeket, még a halál utolsó pillanatában is.
Imádkozzátok az Isteni Irgalmasság imáit
Imádkozzátok,  imádkozzátok,  imádkozzátok (főleg most),  az Isteni Irgalmasság imáit, a  saját lelketekért és a hitetlenek lelkéért.  Az imacsoportok segíteni fognak nektek az Igazság terjesztésében, és azokat  is hitre segíthetik,  akik azt sem tudják,  hogy honnan jöttek és hová mennek. Mindez elősegíti azt,  hogy az evangélikus felvilágosítás elterjedhessen,  ami máris érezhető a világ minden táján. Az eddigi üzenetek próféciái már beteljesedésben vannak, és az események sorozatosan bekövetkeznek, és második eljövetelem is egyre közeledik.
Gyermekeim,  legyetek mindig készenlétben.  Maradjatok kegyelmi állapotban, és nyissátok meg szíveteket a szeretet és a béke tanításai előtt. Ha gyermekeim eddig is követték volna tanításaimat,  most a világban nem lenne sem háború, sem kapzsiság,  sem gyűlölet,  és szegénység sem. Szívetek legnagyobb nyugalmával vonuljatok vissza,  minden nap legalább egy félórára,  hogy magatokba szálljatok.  (ima)
Olvassátok a Zsoltárokat és a Példabeszédeket, és tegyétek fel a kérdést:  érvényesek – e ezek a tanítások  ebben a mostani világban az én életemre is? „Természetesen, igen.” Imádkozzatok azért az erőért,  hogy megváltozzon hozzáállásotok és felfogásotok  a  halál utáni életről. Elmélkedjetek ezen a fontos tanításon! A földi élet csak  egy rövid időszak.  Az egyetlen igazi boldogság és az Örök Élet,  a Mennyben van,  Velem, a Paradicsomban, Atyám Birodalmában.
Szerető Megváltótok,
Jézus Krisztus

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Készüljetek a Figyelmeztetésre – A lélek megvilágosítása

2011. január 28. 0:15 – 1:00
A mai éjszakán, kedves leányom, kegyelmem által megerősítettelek, hogy ezt a szent munkát folytatni tudjad. Az én szeretett és nagyra értékelt híveim imái által, hamarosan be fogod tudni fejezni az Igazság Könyvét. Tudom, hogy elvonják figyelmedet, és hogy neked milyen nehéz ezt a feladatot teljesíteni. Ezért boldog vagyok, hogy megteszed, de sok időnk már nincs.
A világ különleges ajándékban részesül – az Igazság Könyve – , hogy megmutassa gyermekeimnek, hogy mit kell tenniük most ahhoz, hogy felkészülhessenek a Figyelmeztetésre, a lélek megvilágosítására. Ez a könyv nagy segítség az emberiségnek, hogy kellőképpen felkészülhessen második eljövetelemre.
Azok is alkalmat kell kapjanak az Igazság olvasásához, akik nem hisznek Bennem. Amikor az emberiséghez eljutnak ezek az üzenetek, nemsokára a Nagyfigyelmeztetés is bekövetkezik. (Megj. még nincs minden üzenet közé téve)
Akkor felismerik az üzenetek valódiságát, amelyeket te leányom, most a világba helyezel, hogy megmeneküljön az emberiség.
Misztikus élményben lesz részük mindazoknak, akik 7 évnél idősebbek
Ha az emberek elutasítják ezeket az üzeneteket, ne érezd magad megsértve. Légy hálás, hogy ezt az ajándékot átadhatod. Ezen jövendölések igazságait akkor fogják megérteni, amikor ez a misztikus esemény bekövetkezik, és amelyet világszerte minden 7 évnél idősebb gyermek is át fog élni. Mindazok, akik ezt az eseményt átélik, óvatosabban fogják megítélni ennek a könyvnek a tartalmát. Nehezen fogják tudni ignorálni, még akkor sem, ha hitük túl gyenge lenne. Emlékeztessétek ennek a könyvnek a tartalmára mindazokat, akik most nem akarják az Igazságot megismerni.
Sohase add fel, leányom, amikor a lelkek megmentéséről van szó. Minden szeretett gyermekem, az Örök Atya szeretetéből született. Atyám minden egyes gyermekét szereti, még akkor is, ha egyesek a helyes útról letértek.
Higgyél, gyermekem! Mindazok lelkét, akiket a Szentlélek megáldott, a hit által, újra lángra lehet gyújtani. Azok a kiválasztott gyermekeim, akik szavaimat a világba helyezik, vagyis üzeneteimet továbbítják, örömkönnyekre fogják fakasztani azokat a lelkeket, akik üres, rendszertelen életük miatt vezetésért kiáltanak.
Mindenkire az Én szemeimmel nézzetek
Mindig az Én szemeimmel nézzetek barátaitokra, családtagjaitokra, szomszédjaitokra és munkatársaitokra. Ha szeretetet adtok nekik, akkor érezni fogják jelenlétemet. Vonzódni fognak hozzátok, anélkül, hogy ismernék ennek okát. Kövessétek példámat és akkor segítségemre lesztek, elveszett gyermekeim megtérésében. Az áhítatos ima által közelebb hozhatjátok őket Hozzám. A sok áldozat és a szenvedések elfogadása által, velem együtt egyesülve, lelkeket menthettek meg. Azokról a lelkekről van szó, akiknek még el kell hagyniuk a Földet és azok akik a Tisztítótűzben az Ítéletre várakoznak.
Végül, engedjétek meg, hogy emlékeztesselek benneteket arra, hogy két lehetőségetek van. Higgyetek Bennem, azáltal, hogy Szíveteket megnyitjátok az Igazság előtt. Az Igazságot, az Evangéliumban találjátok meg. Ha már nincs semmi hitetek sem, akkor legalább olvassatok el egy – egy részt tanításaimból. Az után kérjetek meg Engem, hogy nyissam meg szíveteket az Igazság előtt. Akkor meg fogjátok tudni, hogy melyik az az út, ami a Mennyországba vezet. De meg is tagadhatjátok mindezt, ha csukott szemmel jártok. Akkor már csak a buzgó hívők imái segíthetnek rajtatok. Híveim imái és az Irgalmasság Rózsafűzére, melyet a 20. században Fausztina nővérnek adtam, megmentheti lelketeket, még a halál utolsó pillanatában is.
Imádkozzátok az Isteni Irgalmasság imáit
Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok (főleg most), az Isteni Irgalmasság imáit, a saját lelketekért és a hitetlenek lelkéért. Az imacsoportok segíteni fognak nektek az Igazság terjesztésében és azokat is hitre segíthetik, akik azt sem tudják, hogy honnan jöttek és hová mennek. Mindez elősegíti azt, hogy az evangélikus felvilágosítás elterjedhessen, ami máris érezhető a világ minden táján.
Az eddigi üzenetek próféciái már beteljesedésben vannak és az események sorozatosan bekövetkeznek és második eljövetelem is egyre közeledik.
Gyermekeim, legyetek mindig készenlétben. Maradjatok kegyelmi állapotban és nyissátok meg szíveteket a szeretet és a béke tanításai előtt. Ha gyermekeim eddig is követték volna tanításaimat, most a világban nem lenne sem háború, sem kapzsiság, sem gyűlölet, és szegénység sem. Szívetek legnagyobb nyugalmával, vonuljatok vissza, mindennap legalább egy félórára, hogy magatokba szálljatok. (ima)
Olvassátok a Zsoltárokat és a Példabeszédeket és tegyétek fel a kérdést: érvényesek – e ezek a tanítások ebben a mostani világban az én életemre is? „Természetesen, igen.” Imádkozzatok azért az erőért, hogy megváltozzon hozzáállásotok és felfogásotok a halál utáni életről. Elmélkedjetek ezen a fontos tanításon! A földi élet csak egy rövid időszak. Az egyetlen igazi boldogság és az Örök Élet, a Mennyben van, Velem, a Paradicsomban, Atyám Birodalmában. Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus