2012. február 6., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: A rózsafüzér imádkozásával segíthettek megmenteni a nemzeteteket

2012. február 5. vasárnap, 13.15
Gyermekem, kérem valamennyi gyermekemet, hogy most imádkozzanak a világ egységéért.
A Fiamba vetett hit eltűnőben van, és gyermekeim sivár lelkűek lettek.
Én vagyok a ti Szeplőtelen Szívetek, és drága Fiam, Jézus Krisztus iránt érzett szeretetem által szorosan együttműködöm majd Vele, hogy megmentsük az emberiséget.
Az ima által, melyben kéritek közbenjárásomat, könyörögni fogok Atyámhoz, a Magasságos Istenhez, hogy tartsa vissza  az Ő igazságosságának kezét a súlyos büntetéstől, melyet Ő le fog zúdítani a földre, hogy megállítsa a gonoszság terjedését.
Segíteni fogok nektek gyermekek közelebb kerülni Fiam szívéhez. Ha mi együtt dolgozunk gyermekeim, közösen el tudjuk hárítani a katasztrófákat világszerte.
Sose felejtsétek el az én legszentebb Rózsafüzérem fontosságát, mert ha ezt imádkozzátok naponta, segíteni tudtok nemzetetek megmentésében.
A sátán hatalma meggyengül, amikor Rózsafüzéremet imádkozzátok. Ő nagy fájdalmában elmenekül, és tehetetlenné válik. Az a legfontosabb, hogy a rózsafüzért imádkozzátok legalább naponta egyszer, függetlenül attól, hogy milyen keresztény felekezethez tartoztok.
Oly sok ember nem fogad el engem, az ő Áldott Édesanyjukat.  
Csakúgy mint Fiamat, engem is elutasítanak, kigúnyolnak, sértegetnek és megaláznak. Mégis, ha segítségemet kérítek, el tudom vinni a lelkeket, egyenesen Fiam, Jézus Krisztus Szent Szívéhez.
Fiam, Jézus Krisztus, a ti Megváltótok gyermekek, és Ő soha nem fogja elutasítani a bűnösöket, függetlenül attól, hogy mennyire elfeketedett a lelketek.
Ha sajnáljátok, hogy megbántottátok Őt, csak hívjatok engem, a ti szerető Édesanyátokat, és én kézenfogva elviszlek majd benneteket Hozzá.
Fiam készül eljönni, hogy egybegyűjtse valamennyi Gyermekét, így ti mindannyian egyesülni tudtok  Vele az Új földi Paradicsomban. Csak a tiszta és alázatos szívűek léphetnek be.
Meg kell kezdenetek a felkészüléseteket most. Kezdjétek Szent Rózsafüzérem imádkozásával.
Olyan fontos ez az ima, hogy most jogosan ennek kell lennie az Imahadjárat következő imájának.

Imahadjárat (26) 
A Szent Rószafüzér imádkozása a Szűz Máriához 
Érezzétek a békét gyermekek, amikor Rózsafüzérem titkain elmélkedtek.
Ahogy a kegyelmek kiáradnak rátok a Rózsafüzér elimádkozását követően, fel fogjátok ismerni, hogy a csaló odébb állt, és a helyébe szeretet költözik.
Amikor szeretetet éreztek szívetekben, tudni fogjátok, hogy megnyeritek a csatát, és legyőzitek a gonoszt.

Szeretett Királynőtök, az Angyalok Királynője
Az Üdvösség Anyja