2011. június 16., csütörtök

Tudsz-e örülni mások örömének úgy, mintha a tied lenne? Ha igen, meglátod, hogy az a másnak adott ajándék nagyon sokszor neked is áldást jelent.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Bánt Engem az intellektuális, vallásos sznobizmus

2011. június 15. szerda; 10:00
Leányom, ma azokat a hűséges követőimet akarom figyelmeztetni, hogy legyenek óvatosak, akik nyilvánosan hirdetik Nevemet, azért, hogy Igazságom Tanításait kövessék.
Minden követőmet szeretem, különösen azokat, akik minden időben alázatot mutatnak. Mégis csalódottnak érzem Magam, amikor a megfontolt és komoly keresztények, akik Igéimet hirdetik, megpróbálják tanításaimat hangoskodva és arrogáns módon elemezni. Nem elégednek meg annyival, hogy hirdessék Igéimet, hanem azt gondolják, hogy Tanításaimat intellektuális vita tárgyává kell tenniük,  aminek csak egy célja van, az,  hogy ők mások előtt Szent Igéim megértésében képzettebbnek tűnjenek. Olyan elszántan bizonyítják, hogy igazuk van, hogy ezáltal megosztják igaz követőimet. Az Irántam való megfontolt és komoly odaadásuk gyakran képtelenné teszi őket, hogy igaz szeretettel szeressenek Engem, ami pedig az alázatosságból kellene, hogy fakadjon.
Nekik vissza kell fogniuk hangoskodásaikat, ami tele van intellektuális kritikával. Nekik  nem kell a hangomra  hallgatniuk (f. megj. az üzenetekre vonatkozik), és ellent kell, hogy mondjanak annak a kényszernek, hogy bizonygassák másoknak a lelki (egyházi) ügyekben való jártasságukat. Mert ha így cselekednek, akkor a büszkeség bűnébe esnek. Ők egyáltalán nem ismernek Engem, mert arra nem szánnak időt, hogy elcsendesedve és alázatosan álljanak meg Szemeim előtt,  amelyek pedig mindent látnak. Ameddig ezek a „komoly” követőim nem teszik magukat kicsinyekké és alázatosakká Szemeim előtt, addig nem fogom tudni Magamhoz vonzani őket.
Dicsőítsetek Engem. Tiszteljétek Igéimet. Kövessétek példámat. Ne üldözzetek másokat az Én Nevemben, különösen ne keresztény testvéreiteket.
A ti szeretett Tanítótok és Megváltótok,
Jézus Krisztus


Beszélj egy fiatal, materialista és ingatag társadalomhoz

2011. június 15. szerda, 23:00
Drága, szeretett leányom, azokat a megpróbáltatásokat és azt a lelki szárazságot, amelyeket most el kell szenvedned, Én engedtem meg,  hogy egyesülésünkben téged közelebb hozhassalak Magamhoz.
Néha, amikor szenvedsz, el kell, hogy forduljak, hogy szomorúságodnak ne lehessek tanúja. De azáltal, hogy kiállod a  megpróbáltatásokat és a következő lépcsőfok felé haladsz,  sokkal erősebb leszel, mint valaha is voltál. Minél mélyrehatóbb szenvedésed,  amelyet mások kegyetlenségükkel és megbántásaikkal okoznak neked, amikor ezért a  szent munkádért kigúnyolnak, annál több kegyelmet fogsz kapni.
Hogyan kell szenvedni az Én Nevemben
Az Én Nevemben való szenvedés azonban nem elegendő. Nem szabad nyíltan ezekről a kínokról panaszkodnod. Engem, leányom, a csendes szenvedéseddel kell kielégítened. A külvilágnak azt kell mutatnod, hogy tele vagy örömmel. Csak így  erősödik meg a lelked és csak így lesz a szentség szintjére felemelve, amit ezért a misszióért elvárok tőled. Ha ilyen módon fogsz fejlődni,  akkor az,  amikor Szent Igéimről beszélni fogsz, gyümölcsöt fog teremni és üzeneteim hatásosabbak lesznek a világ minden sarkában.
Ezúttal, amikor a keresztre feszítésem óta, minden gyermekemet a legnagyobb kihívásra készítem fel, életfontosságú az, hogy minél több ember, meghallhassa Szent Igéimet.
Azt az Igazságot, amelyet most kinyilatkoztatok, nemcsak a hívő emberek hallgatják meg, hanem azok is, akik nem akarnak Engem megismerni, vagy akik nem akarják elfogadni Isten, az Örök Atya létezését.
Beszélj egy fiatal, materialista és ingatag társadalomhoz
Leányom,  módszereket kell alkalmaznotok, hogy átadhassátok Szent Igéimet a fiatal, materialista és ingatag társadalomnak. Mire jó ez a munka, ha Szent Igéim csak a hívő embereket erősítik meg? Igen, fontos, hogy követőim emlékeztetve legyenek Ígéretemről, amely a visszajövetelem ígérete volt,  de mindenáron el kell érnem azokat is, akik nem ismerik Irgalmasságomat, vagy, akik ezt nem értik meg, vagy, akiknek erre nincs semmi érdeklődésük.
Nektek, leányom és követőim, most az a feladatotok, hogy Igazságomról felvilágosítsátok az agnosztikusokat, az ateistákat és egy egész fiatal generációt. Szelíd hangon beszéljetek velük. Ne legyetek agresszívak. Bátorító szavakat használjatok. Tegyétek érdekessé Igéimet. (Szavaimat)
Nem a világ vége
Beszéljetek nekik arról az Ígéretemről, amit az Új Paradicsomról tettem. Ez nem azt fogja jelenti, hogy vége lesz a világnak, sokkal inkább azt, hogy egy új korszak, a béke, az öröm és a boldogság korszaka fog bekövetkezni. Nem fordíthatnak és nem is szabad hátat fordítaniuk ennek a dicsőségnek. Imádkozzatok értük. Hozzátok Hozzám őket és különleges vezetésben és kegyelmekben lesz részetek.
Az egyszerűség és az Igazság legyenek azok a fegyverek, amelyeket kiválasztotok
A ti példamutatásotok által vezessétek őket. Leányom, meg kell terveznetek most, hogy Igéim átadásában megkülönböztetést és új metódusokat alkalmazzatok.  Segítséget küldök nektek, hogy mindezeket végre tudjátok hajtani.
A modern kommunikáció segítségével terjesszétek Igéimet
A modern kommunikáció metódusait kell bevetni, hogy ezek biztossá tegyék Igéim gyors terjesztését.  Most imádkozzatok.  Kérlek, hogy adasd ki a könyveket annyi országban és nyelven, amennyiben csak lehetséges. Használjátok az audio és videó módszereit, hogy Igéim gyorsan terjedjenek. Forduljatok önkéntesekhez, hogy mindenfele terjesszék üzeneteimet.
Mert ez leányom, lelkeket fog menteni. Szeretlek benneteket.  Erőtök által és az arra való elhatározottságotok által, hogy ez a munka sikerrel járjon, ami tiszta szeretetetekből fakad Irántam és szeretett Anyám iránt, olyan lelkeket hoznak vissza karjaimba és az örök megváltásra, akik különben a pokolra jutnának.
Ne törődjetek azokkal,  akik Nevem iránt nem mutatnak tiszteletet
Legyetek bátrak. Ne törődjetek a bántalmazásokkal. Ne válaszoljatok azoknak, akik megvetéssel vannak Nevem iránt.  Az Én híveim lesznek azok, akik a legtöbbet fognak sérteni benneteket, mert sok jóhiszemű tanítványom időről időre tévedésbe esik. Tanításaim ismeretei,  kihozzák belőlük a büszkeség érzelmét, ami arroganciához vezet. Így az intellektuális büszkeség lopódzik beléjük. Azok a szegény, szeretetteljes és komoly lelkek, akiknek nem kérdéses az Irántam való szeretetük,  nem szabad lenézniük azokat, akik érzéseik szerint, a helytelen ösvényen járnak. Nekik nem szabad a sátán csapdájába esniük, azáltal, hogy fölényes és rideg komolyságot öltenek magukra. Ebből egy szellemi párbaj alakul ki, hogy kiderüljön, emberi szóval kifejezve, melyik okosabb a másiknál, vagy ki érti meg jobban Tanításaim Igazságait.
Ne feledjétek el, mindazt, amit mindannyiatoknak tanítottam. Az Igazság egyszerű. Az Igazság maga a szeretet. Amikor a ti véleményetek szerint, Szent Igéim értelmezésének bizonyítására igyekeztek, de szeretet és türelem nélkül, akkor a ti verziótok az Igazságról nem Tőlem való.
Szeressétek egymást. Ti, Szemeimben ti mind egyformák vagytok. De azoknak azt mondom,  akik sajátságos módon mennek ki, hogy segítségemre legyenek az elveszett lelkek visszahozásában, hogy Szemeimben mind megnőnek.
A ti Isteni Megváltótok,
Az egész világ Királya,
Jézus Krisztus

Jóga, okkultizmus és mágia

Arról szeretnék tanúságot tenni, milyen veszélyes az okkultizmus, a mágia, a pogány keleti világ meditációi és más praktikái. Kezdetben minden ártalmatlannak tűnik, de az ezekben való részvétel a bálványimádat bűnéhez, sőt a sátánizmushoz vezet. Én az életem folyamán végigjártam ezt az utat.

És Istennek hála végül visszatértem az Úrhoz

Hat testvér közül a legidősebbként nem volt könnyű gyermekkorom. A gyermeki képességeket meghaladó kötelességeim, a szeretethiány, édesapám rossz viselkedése és szitkozódása eredményeképp már gyermekkoromban komoly sérüléseket kaptam, és sokat szenvedtem. Húsz éves voltam, amikor Isten először tett velem csodát azzal, hogy megmentette az életemet.
Langyos katolikus voltam, évente kétszer gyóntam és áldoztam. Nem ismertem Jézust, sem a Szentírást vagy a katekizmust, nem éltem Isten parancsolatai szerint, állandóan megszegtem valamelyiket. Ezenkívül hittem mindenféle babonában (az úton átfutó fekete macska szerencsétlenséget jelentett a számomra, a kéményseprő a szerencse jele volt stb.). Hittem a jóslásban, jósnőhöz jártam, és kértem egy számmisztikus segítségét is. Nem tudtam, hogy Buddha szobrát, állatövi jegyek szimbólumait és ezoterikus könyveket a lakásban tartani, talizmánt hordani – a legújabb divat szerint atlantiszi gyűrűt viselni –, horoszkópokban hinni, továbbá megrögzötten tévét nézni és gonosz célokkal internetezni mind bálványimádás, ami szétterjed az emberben, mint a rákos daganat. A spiritizmus, az okkultizmus és a mágia minden formája – akármilyen eredetű legyen is – a rossz energiák forrása, amelyek befolyásolják az embert és környezetét. Fokozatosan, de annál eredményesebben tették ezek tönkre a testemet, a lelkemet és a szellememet egyaránt. Akkor még nem tudtam, hogy a gyermekeiket megátkozó szülők milyen komoly lelki sérüléseket képesek okozni, és ez is okozója volt a szenvedésemnek és sikertelenségemnek. Nem tudtam, hogy az átok egyetlen orvossága a megbocsátás, a szentségek vétele és az ima. Nagy segítséget jelent az imacsoportokban való részvétel, például a Katolikus Karizmatikus Megújulásban.
Huszonhárom éves koromban megismerkedtem egy lánnyal. Nem vettem figyelembe a természetét, a hibáit és a hitetlenségét, az érzéseim vezettek, s az ő szépsége, így aztán feleségül vettem. Nagyon szerettem őt. Az anyósomnál laktunk, aki elvált asszony volt, és rendszeresen látogatott egy kabbalistát meg egy tarotkártyából jósoló hölgyet. Nemsokára két szép gyermekünk született. Külföldre mentem dolgozni, hogy egy kicsit több pénzünk legyen, és minél hamarabb saját lakást vehessünk. A feleségemnek elég ideje és pénze volt akkoriban, mivel a gyerekekre a nagymama és a dédmama vigyázott.
Öt év házasság után a feleségem rájött, hogy valaki mást szeret, és közöttünk mindennek vége. Fogtam a bőröndjeimet, és egy szállodába költöztem. Sokkot és idegösszeomlást kaptam. Ahelyett, hogy Istenhez fordultam volna, az alkoholba menekültem. Halálra akartam inni magam, de nem sikerült megtennem…
1990-ben ideggyógyintézetbe kerültem. Csoportterápián vettem részt, mindenki részletesen beszélt magáról, a családjáról, a gyermekkoráról, a jó és a rossz élményeiről. Azt lehet mondani, hogy ez a gyónás bizonyos formája volt. Akkor sikerült megszabadulnom a neurózis egyik tünetétől, a lábaimat gyötrő égető érzéstől, de az összes többi tünetem megmaradt: a nyugtalanság, az álmatlanság, a személyiségzavar. Homeopatikus gyógyszereket is szedtem; akkor még nem tudtam, hogy ezek szoros kapcsolatban vannak az okkult erőkkel. Abban az időben nem is sejtettem, hogy a gyógyulásom, a személyiségem „összerakása” csakis Jézus Krisztus Egyházában lehetséges.
Tudat alatt kerestem a megoldást, valamint a választ a kérdésre: miért? Miért szenvedek gyermekkorom óta, miért érint meg olyan erősen a rossz?
Nem tudtam elviselni a csendet, ezért vagy rádiót hallgattam, vagy a tévét bámultam, és tömtem a fejem olyan műsorokkal, amelyek még jobban összezavartak lelkileg. 1991-ben egy rádióadásban hallottam egy hirdetést: „Jóga – relaxáció, jó közérzet – gyakorlatok ezen és ezen a címen.” (A hasonló központoknak manapság különféle nevük van. Ma már fájdalmasan tudatosítom, hogy a rossz egyre nagyobb erővel hat, és épp a média közvetítésével vonz magához.)
Akkor még egyáltalán nem tudtam, mi a jóga, de úgy tűnt, hogy ebben megtalálom a problémáim megoldásának kulcsát. Elkezdtem tehát keleti meditációkat végezni. A tanár (guru) a relaxációt zenei aláfestéssel végezte, és főleg a szeretetről beszélt. Az első alkalommal nagyon gondoskodó és kedves volt. Mi több, levette az ingét, amely nekem nagyon tetszett, és nekem ajándékozta. Ezzel a tettel elnyerte a határtalan bizalmamat. Az első számú bálványommá vált. Persze hogy nem jártam többé templomba, hogy „teljesen szabadon” tudjak szellemileg, lelkileg és anyagilag fejlődni…
A gyakorlatok résztvevői művelt emberek voltak, többségük nagyon illedelmes és érzékeny, de sérült volt, szétesett családokból való, éppúgy bűnben élt, mint én. Voltak közöttük orvosok, ügyvédek, tanárok, vállalkozók. Három hónapi részvétel után sokkal jobban éreztem magam, abbahagytam az ivást és a dohányzást.
A gyakorlatokat a lakótelep klubjában vagy az általános iskolában tartottuk. (Ez egy nagyon fontos részlet, amelynek akkor nem tulajdonítottam jelentőséget.) Kirándulásokat is szerveztek elhagyatott helyekre, ahol a csakrákat megnyitó intenzív fizikai gyakorlatokat (ászanákat) és légzésgyakorlatokat (pránajámákat) végeztünk, előadásokat hallgattunk a buddhizmusról, a szufizmusról és titkos tudományokról. A tanító a Szentírás idézeteit is felhasználta, amelyeket azonban kiragadott a szövegkörnyezetükből, mint például a Miatyánkot is. A jógagyakorlatok, a megfelelő táplálkozás és az új ismeretek arra szolgáltak, hogy átlépjek önmagamon, s így „Buddha-állapotba” kerüljek (a pogány misztika állapotába).
Továbbképzésekre is jártam egy nyugat-európai országba. A tanulmányainkat a gurunk tanítója finanszírozta (az ország volt minisztere). Ő adta át a mi tanítónknak a titkos ismereteket és más anyagokat. Járt a lakásomban is. A látogatása után a gurum azt mondta, hogy a sikertelenségem és nyugtalanságom oka a kereszt, amely a szobám falán függ, ezért arra utasított, hogy távolítsam azt el onnan.
Mint szorgalmas és hálás tanuló titkos nevet kaptam. Utasítottak arra is, hogy relaxációs gyakorlatokat végezzek. Amikor ezt tettem, gondolatban ismételgettem a mantrát, amely a kozmikus erőket hívogatta. Az ilyen mantrákkal, a pogány istenek neveinek mondogatásával, segítségül lehet hívni az ördögi erőket is. Ismeretes, hogy a homeopatikus gyógyszerek és az okkultizmussal kapcsolatos egyes termékek hasonló működésre képesek. Például a vásárló, aki a piacon vesz egy zenei aláfestéssel ellátott relaxációs kazettát, nem tudja, hogyan is készült a felvétel: a kazetta rögzítése során ugyanis a stúdióban a tanító a legjobb tanítványával együtt a mantrát ismételgeti. Így kerül fel a kazettára egy titokzatos energia, amelyet nem lehet ugyan hallani, mégis működik.
Az iskolákban különféle akciókat szerveznek, amelyek során bioenergetikusok és radiesztéták szolgálatát lehet igénybe venni. Magam is részt vettem egy Nem Ebből a Világból nevű fesztiválon, amelyen hivatásos okkultisták „gyógyítottak” reiki módszerrel, színekkel, zenével, homeopatikus készítményekkel. Felajánlották a szolgálataikat a bioenergetikusok és a radiesztéták is. Tanácsot lehetett kérni jósoktól, asztrológusoktól és számmisztikusoktól. A résztvevők vehettek drágaköveket, talizmánokat, vegetáriánus élelmiszereket és okkult irodalmat is. Én a szufizmusról és a tarotról árultam könyveket, valamint relaxációs kazettákat, amelyeket a gurum játszott fel. Ezenkívül reklámoztam a gurum jógaiskoláját és tarottanfolyamokat. A tanítványok ingyenesen jósoltak a tarotkártyából. Ezeknek a fesztiváloknak az lenne a célja, hogy egészséget és boldogságot nyújtsanak, de a valóságban a résztvevőket démoni erők befolyásának teszik ki. Egy hosszú évekig praktizáló bioenergetikus, aki felhagyott a tevékenységével, azt mondta, olyan ez, mint játszani egy bombával, amely bármelyik pillanatban felrobbanhat.
Ennek az egésznek pedig semmi köze a kereszténységhez, mert ez vagy mágia és okkultizmus, vagy ahhoz vezet. Újpogány megnyilvánulások ezek, amelyeknek különféle tudományos nevük van, pl. alternatív orvoslás, antropozófia, teozófia, az elme tökéletesítése a Silva-módszerrel, vagy akár New Age. Milyen energiával gyógyítanak ezek az ún. gyógyítók? Néhányan nem akarnak templomban gyógyítani, mert zavarja őket az Oltáriszentség jelenléte. A fent említett tények lehetővé teszik számunkra, hogy fokozatosan megértsük e módszerek és jógagyakorlatok hatásának a titkát.
A rossz a mágián keresztül két irányból hat. Az első fázisban úgy tűnik, hogy az embert szolgálja, aki gyakran nincs is tudatában annak, hogy az ördög hatásának van kitéve – ezért értem el én is olyan gyorsan azt, amit akartam: megszabadultam a függőségtől és a rossz közérzettől. Ezért azok, akik részt vesznek a gyakorlatokon, a kezdet kezdetén nagyon jól keresnek, és kitűnően érzik magukat. Titokzatos neveket pedig azért kapnak, hogy elszakítsák a kapcsot, amely Jézus Krisztushoz köti őket.
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy csak akkor kezdi az ördög kimutatni az agresszivitását, és próbálja meg tönkretenni az embert, amikor az meg akar tőle szabadulni, és radikálisan Jézus Krisztus tanítása mellé akar állni. A gyakorlatokon való többszöri részvétel során az ember elveszti akaratát, és a tanítója kezdi el irányítani. Az én gurum hosszú ideig kereste a megfelelő embereket, és lassan már mindenhol voltak tanítványai – a városházán, az egyetemen, a bankban, a bíróságon, az üzletekben, még az egészségügyben is. Ez az ember gyakran viselkedett minősíthetetlenül, mégis tömegeket tudott manipulálni: művelt és érzékeny – bár a bűntől mélyen megsebzett – embereket. Az ördög nemcsak embereken keresztül képes hatni, hanem tárgyakon és állatokon keresztül is. Például kaptam a gurumtól egy macskát, amely elég furcsán viselkedett. Az egyik tanítványától pedig, miután kilépett a szektából, kaptam egy rózsafüzért és egy virágot, amelyek szintén mágiával voltak megfertőzve. Ezenkívül a bűnöm a gyermekeimre is negatívan hatott. Vagy talán véletlen, hogy amíg én a szekta tagja voltam, a fiam kábítószerezett, a lányomnak meg összeomlott az élete? Mennyi rosszat okoztam akaratomon kívül a családomnak és az ismerőseimnek!
Voltak időszakok, amikor ki akartam lépni a szektából. De nem tudtam megtenni – a relaxációs gyakorlatok mágnesként vonzottak, erősebbek voltak, mint a függőségem. Ma már tudom, hogy bilincseket viseltem, az ördög láncait. 2002-ben történt változás, amit édesanyámnak köszönhetek. Éppúgy, mint Szent Mónika, ő is kikönyörögte a megtérésemet. Már tizenegy éve nem jártam templomba, amikor a tanítómesterem szeme láttára térdre rogytam, és könyörögtem az Istenhez: „Uram, mondd meg nekem, hogy mi történik itt! Tulajdonképpen hol vagyok?” És az Úr megkönyörült rajtam. Azonnal eltöltött a Szentlélek. Megértettem, hogy egy szekta tagja vagyok, ahol a guru irányítja mindazok elméjét, aki a jógagyakorlatokon részt vesz. Hogy tehetetlen bábok vagyunk az ördög kezében. Azonnal döntöttem: elmegyek, elmenekülök. Sajnos a guru tudta, hogy rájöttem, ki ő, és akkor az egész pokol rám zúdult. Megszűnt a jó közérzetem, amelyet az ördög homokra épített. Valóságos horror kezdődött, képtelen voltam logikusan gondolkodni. Az ördög megtámadta a testemet, a lelkemet és a dolgaimat is. A gyakorlat után nem tudtam bejutni a lakásomba. Ismerősöknél aludtam. A lakatosok háromszor törték fel a lakásom ajtaját. Nem tudtam sem aludni, sem lakni a lakásomban.
A lakásom és az életem elvesztése fenyegetett. Úgy éreztem, hogy halálra vagyok ítélve, de Isten gondoskodott rólam. Ma már tudom, hogy visszatéríteni olyasvalakit a normális életbe, aki nyakig elmerült az okkultizmusban és a mágiában, nagyobb csoda, mint Lázár feltámasztása. Éreztem, hogy az én megmentőm az Egyházában jelen levő Jézus Krisztus. Csakhogy volt egy elég komoly probléma: fél évig képtelen voltam belépni a templomba, nem tudtam imádkozni, különösen a rózsafüzért nem, mert az hatékony fegyver az ördög ellen. Még a katolikus Mária Rádiót sem voltam képes hallgatni. Nagyon gyakran feküdtem az isteni irgalmasság szentélye előtt a krakkói Łagiewnikiben, ott egy kicsit jobban éreztem magam. Az ördög bosszút akart rajtam állni, elvette az erőmet, energiámat, élni akarásomat. A lelkemet nyomta a bűnök súlya, főleg a büszkeségé. Mindenki, aki az okkultizmus bűnében él, az ördög tehetetlen eszközévé, médiumává válik. Végül sikerült bemennem az Isteni Irgalmasság-bazilikába, és meggyóntam. Csodálatos volt. Semmilyen vádaskodás. A pap azt mondta: „Jézus Krisztus szeret téged. Csak ő tud igazán szeretni, és megbocsátja minden bűnödet.” De én képtelen voltam imádkozni, rossz gondolatok támadtak meg. Elkezdtem a Miatyánkot, az Üdvözlégyet, de nem tudtam folytatni. Újra és újra próbálkoztam, nem adtam fel a harcot. Csak a lakásomban bemutatott szentmise, az ördögűző pap értem elmondott imája volt képes a gonosz béklyóinak elszakítására. És ekkor egy váratlan dolog történt: az apám, aki addig csak szidott engem, végre megáldott, a fiam felhagyott a kábítószerezéssel, és a lányom helyzete is jobbra fordult. Tudom, hogy amíg imádkozom, az ördög nem tud behatolni az elmémbe.
Kölcsönt vettem fel, megcsináltattam a papírokat, felújítottam és berendeztem a lakásomat. De továbbra is furcsa, paranormális dolgok történnek. Néha minden ok nélkül elromlik a kezem között a fénymásoló, az új mosógép vagy a rádió; a mobilom úgy égeti a kezem, hogy nem bírom tartani. Tudom, hogy ez az ördög bosszúja, de ez a működése még jobban leleplezi őt. Isten ezt azért engedi, hogy még buzgóbban imádkozzak, gyakran járuljak a szentségekhez, és csak rá hagyatkozzak. Teljesen bízom Krisztusban és Egyházának gyógyító erejében. És ez mentett meg.
Felvettem a kapcsolatot a michaelita atyák közösségével, és Szent Mihály arkangyal oltalmába ajánlottam magam. Azután bekerültem a Katolikus Karizmatikus Megújulás Metanoia nevű csoportjába. A gyógyulásomért az Egyház sok nagynevű karizmatikusa imádkozott. Megtapasztaltam az Atya és az Egyház papjain keresztül tevékenykedő Jézus Krisztus bölcsességét, irgalmas szeretetét és hatalmát. A papok Jézus Krisztus nevében végzik szolgálatukat, ezért mindannyitokat kérem: imádkozzunk érettük!
Az ima során Jézus Krisztus megmutatta nekem a sérült családfámat. A szentmise és a szentáldozás során Jézus többet adott és ad nekem, mint amennyit megérdemlek: minél nagyobb volt a bűnöm, és minél jobban bíztam Isten irgalmasságában, annál nagyobb volt a kegyelem. A Szentírás mindennapi olvasása során megbizonyosodtam, hogy Isten szavának hatalma van, hogy élő és hatásos. Az okkultizmus rabságából való kiszabadulásomban a mindennapi kitartó imán, a bűnbánat szentségén és az Oltáriszentségen kívül segítségemre van a böjt és az alamizsnaosztás is, de a zarándokhelyek meglátogatása szintúgy. Felhívom a médiát igazgató és a médiában dolgozó emberek figyelmét: „Kérlek benneteket, ne harcoljatok Isten és az Egyház ellen! Ne tegyétek tönkre magatokat, a családotokat, az ismerőseiteket, a mi közös, megsebzett hazánkat, amit csak Isten tud meggyógyítani és felemelni!” Én azért éltem át a borzalmakat, mert valaki beengedett a rádióba egy csalót, aki elmondhatta, hol is folynak a jógagyakorlatok. A tragédiám, melyről itt tanúságot teszek, azzal kezdődött, hogy meghallottam a hirdetését. Az ördög az ember elleni gaztetteit leplezi, és így addig, amíg az ember őt szolgálja, barátként viselkedik. De aki elfordul tőle, és Isten felé közeledik, azt megpróbálja tönkretenni.
Hány ember használja az asztrológiát, a számmisztikát, a jóslást, valamint a jógagyakorlatokat, amelyek megnyitják a csakrákat, ahol az ördög lakozik, s mindezt csak azért, hogy pénzhez és hatalomhoz jussanak, vagy egészségesek legyenek. Ne feledjétek, hogy mindez az ördögtől származik! Eljön az idő, amikor követelni fogja tőletek az adót azért, hogy felhasználtátok a hatalmát és az ismereteit. Megéri, miközben Jézus megad nekünk mindent, amire a boldogsághoz szükségünk van?
Kérlek benneteket, dobjatok ki minden olyan tárgyat a lakásotokból, amely akár a keleti, akár a nyugati pogánysággal kapcsolatos: könyveket, kártyát, talizmánt, pornográf dolgokat, atlantiszi gyűrűket és állatövi jegyeket. Ezek a dolgok nyitottá tesznek benneteket a Rosszra. Ezért kérlek titeket, égessétek el, vagy semmisítsétek meg a horoszkópokat, az ilyen kiadványokat, könyveket és minden más tárgyat, ami az okkultizmushoz kötődik!
Szülők! Ne küldjétek gyermekeiteket gyorstanulás-tanfolyamra, jógagyakorlatokra, kung-fu edzésekre és hasonlókra! Ne engedjétek, hogy a gyermekeiteket a televízió és az internet nevelje! Ne engedjétek, hogy már az általános iskolában, sőt már az óvodában pogány jelmezekben játsszanak, füstölőkkel és illatos gyertyákkal – nem beszélve a jósokról, a varázslatról vagy a technozenéről és a heavy metalról. A rossz erői, amelyek ezekben jelen vannak, nagyon hamar leigázzák az embert. Kezdetben minden a jó tettetésével kezdődik, de később, az idő múlásával tönkreteszik az embert, és a pokolra juttatják. Elültetik a gonosz magját, ami egyszer tragikus termést fog hozni. Ne feledjük azonban, hogy az ördög sohasem győzheti le Isten bölcsességét és hatalmát! Ezért amíg ezen a földön élünk, ki tudunk szakadni az ördög karmai közül, és kérhetjük Isten mindenható irgalmát.
Végezetül minden sérült embernek, aki elmerült a függőségben vagy valamilyen szektában, kívánom és tanácsolom, hogy bízzanak a Teremtőben, bocsássanak meg, és türelmesen, szisztematikusan dolgozzanak önmagukon: járuljanak a kiengesztelődés szentségéhez, vegyenek részt szentáldozáson, naponta olvassák a Szentírást, és elmélkedjenek rajta, olvassák a Katolikus Egyház Katekizmusát és a szentek életét is. Fokozatosan el fog jönni a metanoia, a megtérés: megváltozik a gondolkodásunk és szívünk a családban, a hazánkban és önmagunkban.
Én megtapasztaltam a szavak igazát: „Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptomból, a szolgaság házából” (a bűn szolgaságából). Ezért én, Wiesław – öreg bűnös – lehetek és akarok is nagy szentté válni. A szentségünk fényleni kezd, ha megtartjuk Isten első parancsolatát: „Ne legyenek idegen isteneid előttem!” Ma már biztos vagyok abban, hogy a szenvedésem és sikertelenségem oka a bűn volt – az én saját bűnöm, az elődeim bűne, az elégtelen vallási ismeretek és a gyenge hit. Én egy alapvető hibát követtem el: 56 éves koromig nem vettem figyelembe Jézust. A következmények siralmasak voltak. Ennek ellenére Jézus sohasem feledkezett meg rólam! Ő az egyetlen Gyógyító, aki meggyógyítja a testet, a lelket és a szellemet. Megtapasztaltam a testem (a hátgerincem) és a lelkem gyógyulását is. Köszönöm neked, Jézusom! A Szentírásban találtam egy zseniális figyelmeztetést Szent Pál tollából, ami összegzi mindazt, amiről írtam: „Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson.” (Kol 2,8) A mai világban ezek a filozófiák, emberi szokások és világi elemek szervezetekben, mozgalmakban, közösségekben, szektákban működnek, és okkult vagy mágikus formát öltenek. Ezek alkotják az újpogányságot, melyet New Age-nek neveznek. Köszönöm minden papnak, szerzetes nővérnek és laikusnak, akik segítettek kilépni a szektából, és továbbra is segítenek (mivel a harc még nem ért véget), hogy megérhessek a szeretetben és a szentségben. „Isten fizesse meg!”