2018. május 6., vasárnap

Müller bíboros az interkommúnió-ügyben tartott találkozóról: "Több világosságra és bátorságra" lenne szükség.

img_3413.jpgÉrdemi eredmény nélkül zárult május 3-án a szentszéki dikasztériumok vezetőinek és hivatalnokainak találkozója a német püspöki delegációval, akik a német püspöki konferencia interkommúnió-tervezetének vitájában fordultak a szentszékhez tisztázásért. Ferenc pápa (aki a találkozón végül részt sem vett) azt kérte a német püspököktől, hogy az interkommúnió kérdésében szülessen közöttük egyhangú álláspont. Az, hogy erre milyen lehetőség van, vagy hogy egyhangú döntés nélkül mi fog történni az ügyben, egyelőre homályban maradt.
A találkozóról Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció előző prefektusa május 4-én nyilatkozott a National Catholic Register katolikus híroldalnak. A bíboros a csalódottságát fejezte ki a találkozó látható végeredménye felett, kijelentve, hogy a szentszék vele kapcsolatos közleménye "nagyon gyenge", mivel nem adott "semmilyen választ a központi, lényegi kérdésre". Müller bíboros ismét hangsúlyozta, hogy nem lehetséges a "szentségi közösség egyházi közösség nélkül".
A bíboros hozzátette: az Egyház javára szükség volna "a katolikus hit világos kifejezésére", arra, hogy a pápa "megerősítse a hitet", különösen "a hitünk alappillérét, az Oltáriszentséget". A bíboros szerint a pápa és a Hittani Kongregáció feladata lenne "nagyon világos útmutatást adni", nem "személyes véleményeken keresztül, hanem a kinyilatkoztatott hit szerint".


Mindkét fél csalódott.


A Register a saját forrásaira hivatkozva azt állítja, hogy mindkét fél a német püspökök közötti vitában csalódott a találkozó végeredményével. Állításuk szerint a szentszékhez forduló hét püspök amiatt csalódott, mert bíztak abban, hogy Ferenc pápa az Egyház tanításával összhangban világosan megerősíti majd a nem katolikus személyek rendes körülmények közötti és rendszeres áldoztatásának lehetetlenségét. Ehelyett azonban úgy érzik, hogy még a dikasztériumi képviselők is csupán üzenetközvetítői szerepet játszottak, ahol az üzenet az volt, hogy az interkommúnió ötletének így vagy úgy, de legyen kisebb az ellenzéke.
"Az igazi probléma nem az ügy maga, hanem hogy a pápa visszautasítja, hogy teljesítse a kötelességét, mint Péter. Ez pedig súlyos következményekkel járhat." - idézi a Register a forrását. "Péter már nem kőszikla, mint volt, hanem helyette a pásztor azt mondja a juhoknak: 'Menjetek, és keressetek magatoknak ti ennivalót!'"
A Register szerint ugyanakkor Reinhard Marx tábora is csalódott, mivel a tervezet nemcsak nem kapta meg Ferenc pápa nyílt támogatását, de azzal, hogy a pápa a Hittani Kongregációra bízta a tárgyalások mediálását, a kérdést maga is lelkipásztoriból hittanivá tette. Marx bíboros ezzel szemben folyamatosan hangsúlyozta, hogy a tervezet lelkipásztori megoldás csupán, amely nem érinti a katolikus tanítást, ezért a Hittani Kongregáció bármi részvétele a vitában okafogyott és megalapozatlan.
A Register szerint a német püspöki konferencia delegáltjainak csalódottságát jelzi, hogy szemben korábbi ügyekkel, a találkozó után nem tartottak "győzelmi" sajtótájékoztatót.


Müller bíboros: "Remélem, több püspök is szót emel majd" .


Müller bíboros, a Lumen Gentiumra utalva arra emlékeztetett, hogy a püspöki konferenciák "másodlagos fontosságúak" a pápához képest, és nem is lehetséges a számukra, hogy olyan, tanításbeli kérdésben hozzanak egyhangú döntést, ami ellentmond az Egyház "alapvető elemeinek". "Ellen kell állnunk ennek." - mondta a bíboros, arra figyelmeztetve, hogy ha a szentségi és egyházi közösségből álló katolikus identitást elpusztítanák, "azzal a katolikus egyházat pusztítják el".
Remélem, hogy több püspök is szót emel majd, és megteszi a kötelességét. Minden bíborosnak kötelessége elmagyarázni, megvédeni, és előmozdítani a katolikus hitet, nem a személyes érzései vagy a közvélemény ingadozásai szerint, hanem az Evangélium, a Biblia, a Szentírás, és az egyházatyák elolvasásával és megismerésével. És a zsinatokéval is, a múlt nagy teológusainak tanulmányozásával, hogy így legyenek képesek elmagyarázni és megvédeni a katolikus hitet, nem pedig kifinomult érvelésekkel, minden oldalnak tetszelegve, mindenki szemében kedvessé válva.
Müller bíboros abban bízik, hogy a folytatásban a Hittani Kongregáció nem vitapartnerek közötti mediációval foglalkozik majd, hanem a pápa tanítóhivatalának vezető hangjává válik. "Több világosságra és bátorságra kell buzdítani." - mondta a Kongregáció emeritusz prefektusa.

http://katolikusvalasz.blog.hu/2018/05/06/muller_biboros_az_interkommunio-ugyben_tartott_talalkozorol_tobb_vilagossagra_es_batorsagra_lenne_sz