2016. július 12., kedd

II. János Pál pápa volt tanácsadója összeesküvésre figyelmeztet, amely aláássa az Egyházat

II. János Pál pápa első számú tanácsadója belülről támogatott összeesküvésre figyelmeztet, amely aláássa az Egyházat
biborosok
  1. július 11. (LifeSiteNews) — Monsignor Michel Schooyans, II. János Pál pápa első számú tanácsadója, aki közel állt XVI. Benedek pápához is, szörnyű figyelmeztetést adott ki a Katolikus Egyház jelenlegi irányvonalával kapcsolatban. A Lifesitenews-on közzétett irásában, Schooyans professzor, aki számos pápai akadémia és tanács tagja azt írja, hogy „a családszinódus egy mélyreható nyugtalanságot indított el az Egyházban.”
    A nyugalmazott belga professzor, aki most 86 éves, az Egyház „válságáról” beszél, mikor azt mondja, „Hiábavaló becsukni a szemünket: az Egyház alapjaiban van megkérdőjelezve.”
Msgr. Schooyans, aki abortuszról szóló könyvével inspirálta II. János Pál pápát az Evangelium Vitae enciklika megírására, arra figyelmeztet, hogy amiről beszél, az egy szervezett csoport az Egyházban, amely az Egyház néhány legmagasabb hivatalának támogatásával működik.”
Ahogy mondja, a családszinódus leleplezte „egy csoport pap és teológus” eltökéltségét, amely „nem habozik aláásni az Egyház tanítóhivatali egységét.” Ez a csoport, mint mondta, „egy erős, nemzetközi, jómódú, szervezett és fegyelmezett párt módjára működik.”
Ennek a pártnak az aktív tagjai könnyen hozzáférnek a médiához, gyakran jelennek meg leplezetlenül. Az Egyház több legmagasabb tekintélyének a támogatásával működnek. Ezen aktivisták fő célpontja a keresztény erkölcs, amelyet azért kritizálnak, mert annak szigorúsága nem egyeztethető össze korunk „értékeivel”. Úgy vélekednek, hogy találnunk kell utakat, amelyek oda vezetik az Egyházat, hogy összeegyeztesse az erkölcsi tanítását az emberi szenvedélyekkel… Ezen a hálózaton keresztül lesznek képesek a neo-kazuisták (a kazuizmus egy erkölcsteológiai irányzat, amely nem az erkölcsi törvényeket állítja előtérbe, hanem az egyes kázusokat, eseteket. A ford. megjegyzése) ellenőrzésük alatt tartani az Egyház kormányrúdját, befolyásolják a magas hivatalok jelöltjeinek kiválasztását, előmozdítják a szövetségeket, amelyek veszélyeztetik az Egyház létét.
Schooyans professzor konkrétan óv az Egyház decentralizációjára tett javaslattól. „A kazuisták ténykedései ma nemcsak az Egyház erkölcsi tanítására, hanem a dogmatikus teológia egészére vannak hatással, különösen a Tanítóhivatal kérdésére”, figyelmeztet Schooyans. “Az Egyház egysége veszélyben van, ahol elfogult, néha demagóg javaslatok születnek a decentralizációra, amelyet főként a reformáció lutheri ága inspirál.”
Az ünnepelt filozófus, akinek a könyveit dicsérte János Pál és Benedek pápa, rámutat az Egyházon belüli zűrzavarra, az elvált „újraházasodott” személyekre, a családi „modellekre”, a nők szerepére, a fogamzásgátlókra, a születésszabályozásra, a béranyaságra, a homoszexualitásra, és az eutanáziára. Az Egyház nem arra kapott küldetést az Úrtól, hogy módosítsa a Krisztus által tanított igazságokat ezekben az ügyekben, mondja Schooyans . „Az Egyház ennek a kincsnek az őrzője.”
„A kazuista”, utalva a személyre, aki okos, de hibás érvelést használ, különösen erkölcsi kérdésekben, „a hívők megtévesztésének művészetét gyakorolja. A feltárt és józan ésszel megindokolható igazság iránti aggodalom most nem érdekes… A magatartási szabályok, amelyek az Úr akaratát tükrözik, és az Egyház Tanítóhivatalára hagyományozódtak, fokozatosan hanyatlanak.”
Egy cselekedet erkölcsi értékelése már nem attól függ, hogy megfelel-e Isten akaratának, ahogy a Kinyilatkoztatás feltárta nekünk.  Hanem a morális ügynök szándékától függ, és ezt a szándékot alakíthatja és formálhatja egy spirituális tanácsadó kísérő, aki „támogatja” azt, akit kísér. Annak érdekében, hogy megfeleljen az elvárásoknak, a spirituális tanácsadónak tompítania kell az áthagyományozott tanítás szigorát. A pásztornak kell majd igazítani a szavait az ember természetéhez, amelynek szenvedélyei a természetéből adódóan bűnhöz vezetnek. Ezért száműzik az eredeti bűnre és kegyelemre történő utalásokat.
„Milyen nagy a különböző rangú lelkipásztorok száma, akik hűséget fogadnak a világ hatalmasainak, habár könnyelműen és anélkül, hogy valójában szükség lenne nyilvánosan hűséget esküdniük e világ „új értékei”-nek- írja Schooyans . „Annak érdekében, hogy megkönnyítsék az újraházasodást, a neo-kazuisták támogatják azokat a politikai szereplőket, akik aláássák az élet és család iránti tiszteletet.”

http://petersziklaja.ml/cikkek-idorendben/