2013. augusztus 22., csütörtök

Hamis prófétának titulálták Vassula Rydent!!!

Vassula és az automatikus írás
A ma emberének az egyik legnagyobb betegsége, hogy nem tud a JELENBEN élni, nem tud szembenézni a jelen kihívásaival, fél a jövőtől, a múltat sem tudja helyesen értékelni. Akik a múltba menekülnek, önmagukat áltatják azzal, hogy akkor jobb volt, ehhez mindenféle pogány és szélsőséges politikai eszmét magukévá tesznek, és még a vallást is belekeverik sajnos. Szüntelenül összehasonlításokat tesznek a jelen rovására, kritizálják és vádolják az Egyházat. Hamis próféták.
Sokan okkult praktikákkal fürkészik a jövőt, horoszkópokat tanulmányoznak, vagy a jövőbe menekülnek, apokaliptikus üzeneteket hajhásznak, valóságos drog számukra az újabb és újabb üzenetek és látomások olvasása, már nem tudnak élni a napi adag nélkül, hamis prófétákat követnek. Az ilyen lelki beállítottság mögött önzés, gőg, kegyetlenség húzódik: a világ elpusztul, de az üzenetek olvasója és megszállottja megmenekül. Az ilyen ember a lelke mélyén valójában gyűlöli Istent és a felebarátját, az Egyházat, és csak akkor érzi jól magát, ha arról olvashat: hamarosan jön a nagy büntetés, jön a végítélet!!! természetesen mindig csak MÁSOK fogják megjárni, főleg azok, akik nem hisznek a hamis prófétáknak és rajongóiknak.
Ha közelebbről megismerkedünk egy-egy ilyen lélekkel, legyen az a múltba vagy a jövőbe menekülő, akkor kiderül, hogy komoly pszichikai zavarokkal küzdenek. Az ilyen zavarok hátterében legtöbbször démoni befolyás áll (mi a befolyás lásd az [1] lábjegyzetben), egyre gyakoribb a pánikbetegség, a depresszió. Az embernek szabad akarata van, és küzdenie kell, hogy ellene mondjon a sátán kísértése ellen, és Jézus Krisztus mellett döntsön, Aki kereszthalálával és feltámadásával mindörökre legyőzte a sátánt. Ha Jézust követjük szívünkben, értelmünkben és akaratunkkal, akkor nincs okunk félni: „Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, s minden ellenséges hatalmon, és semmi sem fog ártani nektek” (Lk 10,19). Ahogy Szent Ágoston írta valahol: a sátán olyan, mint egy láncra vert kutya, nem kell közel menni hozzá, és akkor nem harap meg.
A sátán az emberiséget kezdetektől tanulmányozza és megfigyeli, minden egyes lelket külön-külön, aki csak a földön élt és él, egy halhatatlan természetfölötti perverz intelligenciával rendelkező személyről van szó. Nem tehet meg akármit, de Isten néha megengedi, hogy „kikérjen” minket, Jóbot is alaposan megfigyelte:
  • Egy napon az történt, hogy az Isten fiai fölkerekedtek, és az Úr elé járultak. A sátán is megjelent köztük. Az Úr így szólt a sátánhoz: „Honnét kerülsz ide?” A sátán ezt felelte az Úrnak: „Szerte bebarangoltam a földet és bolyongtam rajta.” Akkor az Úr így szólt a sátánhoz: „Felfigyeltél-e szolgámra, Jóbra? Mert nincs hozzá fogható a földön: feddhetetlen, derék ember, féli az Istent és kerüli a rosszat.” A sátán azt válaszolta az Úrnak: „Talán bizony ingyen olyan istenfélő az a Jób? Nem magad emeltél-e sövényt köré, háza és minden vagyona köré? Megáldottad keze munkáját, úgyhogy birtoka egyre gyarapszik a földön. Csak nyújtsd ki egyszer a kezedet és nyúlj hozzá egész vagyonához! Szavamra, szemtől szemben fog majd káromolni!”(Jób 1,6-11)
Egy ilyen „kikért” hamis próféta: Vassula Ryden asszony. Tele van az internet az üzeneteivel, a rajongók csak úgy teszik fel a blogjukba, honlapjukra, küldözgetik emailben. Eltérítenek a szent, katolikus és igaz hitünktől. De nem csak az ő üzeneteit, hanem minden egyéb „az utolsó idők” hamis prófétái által „sürgős” címkével ellátott üzenetet, mint amilyen a Fénylánc, amely vihart kavart a blogomon. „Őt (Isten) előre, már a világ teremtése előtt kiválasztotta, de csak az utolsó időkben jelent meg, miattatok.” (1Pét 1.20) Jézus Krisztus halála és feltámadása óta szüntelenül az „utolsó időkben” élünk, amíg Jézus újra el nem jön. De valójában mikor lesz az „az utolsó idő” nem lehet tudni, azt az „utolsó napot és órát” senki sem tudja, még az ég angyalai se. Mégis akadnak millenaristák, és vannak követőik minden időben, pedig ez eszkatologikus eretnekség[2].
Az elmélkedés elolvasható itt.

http://www.karizmatikus.hu/hitvedelem/tanitas-atyak-tanito-testverek/2336-hamis-profetak

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Nem kerülhet sor Második Eljövetelemre addig, míg a bűn szennyeződése gyökerestől ki nem lesz tépve

2013. augusztus 21. szerda, 18:05
Drága szeretett leányom, a Föld megújítása és megtisztítása most már elkezdődött, mivel az Én Időm közeledik. Nem kerülhet sor Második Eljövetelemre addig, míg a bűn szennyeződése a megtisztulás által gyökerestől ki nem lesz tépve, mely szükséges ezen a Földön.
Mivel a Föld meg fog tisztulni, ezért minden lélek, bármely hitvalláshoz is tartozó, el fog merülni a lélek magújulásában, és sokan egy szörnyű lelki harcot fognak elszenvedni. Ők nem fogják megérteni, hogy mit szenvednek el, de Irgalmasságomnak köszönhetően meg fogom azt engedni. Annak érdekében, hogy képesek legyenek megállni Előttem, és hogy megkaphassák az Örök Életet az Új Paradicsomban, a lelkeknek először meg kell tisztulniuk. Ez a megtisztulás a Földön fog megtörténni azok számára, akik átélik az Antikrisztus üldöztetését, valamint azoknak, akik az Új Paradicsomba való átmenetet fogják átélni. Ugyanakkor a Föld is megkezdi (saját) megújulását, és fokozatosan minden gonosz ki lesz selejtezve.
Legyetek hálásak, hogy Atyám nem vesztette el Türelmét, és hogy nem a bűnök súlyosságának mértéke szerint bünteti gyermekeit. Legyetek hálásak azért is, hogy Ő most nem fordít hátat csak úgy és nem csak azokat a lelkeket viszi egyszerűen magával erről a Földről – aminek romlottsága undort kelt Benne -, akik valóban szertik Őt.
Atyám állhatatosan kitart, mert gyermekei az Ő teremtményei, és nem fogja megengedni a Sátánnak, hogy elvigye őket. Annyira féltékeny volt Lucifer, hogy amikor Atyám megteremtette az embert a Saját Képmására, megfogadta, hogy az utolsó napig harcolni fog, csakhogy az embert Teremtője ellen fordítsa.
Atyám Szeretetből fog beavatkozni annak érdekében, hogy a Sátán erejét hatástalanná tegye. Minden kísérlet, melyet a Sátán a Szentháromság utánzására tesz, melyet a hamis próféta, az antikrisztus és a gonosz szelleme alkot, kudarcba fog fulladni. Ez a csata csúnya lesz, igazságtalan sok lélek számára, akik túl gyengék lesznek ahhoz, hogy kiverekedjék magukat a gonosz szorításából, de a Mindenható Isten ezt a csatát meg fogja nyerni.
Nektek mindnyájatoknak Atyámhoz kell fordulnotok és Hozzá kell könyörögnötök, hogy mentse meg a lelketeket és védjen meg benneteket a fenevad követésétől a kárhozat felé vezető úton.
Jézusotok

Isten tanácsára vonult vissza XVI. Benedek

Benedek pápa először beszélt lemondásának okairól, mióta februárban visszaadta pápai címét. A 86 éves expápa esete előtt hatszáz évig nem volt arra példa, hogy egy pápa lemondott volna a címéről, amikor viszont most arról kérdezték, mégis miért mondott le, azt válaszolta: „Isten tanácsolta ezt nekem” – írja a Guardian.
XVI. Benedek tagadta, hogy jelenése lett volna, vagy hogy hallotta volna Isten hangját, de azt mondta, hogy „misztikus élményben volt része”, amivel Isten arra ösztökélte, hogy inkább az imádkozásnak szentelje az életét a pápai intézmény helyett. Jelenleg elvonultan él a Rómára és az Apenninekre is kilátással rendelkező vatikáni házában.
A német expápa bejelentéséről, melyet pár hete tett, a katolikus Zenit hírügynökség számolt be, arról viszont nem lehet tudni, hogy Benedek kinek beszélt erről. Egy vatikáni forrás szerint az értesülés megbízható forrásból származik, és pontosan leírja azt a spirituális folyamatot, amelyet a volt pápa bejárt a lemondás előtt.
 
Benedek azt mondta, a misztikus élményei hónapokig tartottak, és ráébresztették arra, hogy közvetlen és kizárólagos kapcsolatot akar Istennel. Azt is hozzátette: most, hogy látja karizmatikus utódját, jobban megértette, hogy lemondása miért volt „Isten akarata”.
A pápa bejelentése egyébként összecseng azzal, ahogy február 11-i lemondását indokolta. Akkor azt mondta: „előrehaladott koromnál fogva az állapotom már nem teszi lehetővé, hogy az egyház vezetésével járó feladatokat adekvát módon végezzem el”. Akkoriban német újságírók is megerősítették, hogy Benedek arról beszélt, hogy egyre rosszabb a hallása, úgy tűnt, hogy az egyik szemére nem lát és fáradtnak is látszott.
A kezdeti félelmek, miszerint Benedek a Vatikánban maradva hatást gyakorol majd az egyházra, így nem igazolódtak be. Ferenc pápa azt mondta az új helyzetről: „olyan ez az egész, mintha lenne egy bölcs nagyapám, aki velünk él itthon”.
(index)

10 év börtön a Biblia terjesztéséért

A Biblia terjesztéséért és házi imádságok szervezéséért ítélt 10 év börtönre egy keresztényt az iráni bíróság. Tízéves börtönbüntetésre ítéltek egy vádlottat a Biblia terjesztéséért Iránban, miután az ügyében eljáró bíróság szerint a tett az iszlám állam elleni bűncselekménynek minősült - közölte kedden a Fides vatikáni sajtószolgálat. Bírósági iratok szerint az iszlám vallását feladva megkeresztelkedett elítélt, Mohamed Hadi Bordbar bevallotta, hogy feladatának tekintette a hittérítést, e célból pedig a Biblia 12 ezer példányát osztogatta szét. A férfi lakásán tartott decemberi házkutatás során a hatóságok hatezer Bibliát és számos más keresztény kiadványt találtak. A férfi emellett az iráni jog szerint illegális "házi imahelyet" is felállított otthonában. Megkeresztelkedése miatt 2009-ben már elítélték, de akkor óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A Fides egy másik hasonló iráni esetről is beszámolt kedden, egy iráni keresztényt egy év börtönre és kétéves száműzetésre ítéltek a Biblia terjesztése és házi imák tartása miatt. Keresztény szervezetek szerint az esetek azt jelzik, hogy az iszlám köztársaságban egyre nagyobb nyomás nehezedik a kikeresztelkedő emberekre, a fiatalok kereszténység iránti érdeklődésének növekedését pedig aggodalommal figyelik a hatóságok. Haszan Róháni iráni elnök a közelmúltban ugyanakkor polgárjogi reformokról beszélt, illetve arra kérte az országot irányító vallási tanácsot, hogy hagyjon fel az emberek mindennapi életébe való beavatkozással. 2006-os népszámlálási adatok szerint 109 ezer keresztény él a 70 milliós Iráni Iszlám Köztársaságban. Az ország alkotmánya egyébként négy vallást ismer el hivatalosan, köztük a kereszténységet is, valamint biztosítja a vallásszabadságot az állam minden polgára számára. (MTI)

Ez is elmúlik egyszer

Egyszer egy indiai hercegnő az édesapjától
kapott gyűrűvel felkeresett egy hindu bölcset.
Azt kérte tőle, hogy véssen a gyűrűbe olyan
bölcsességet, mely a szomorú napokban vigasztalja,
a nehéz helyzetekben bátorítja,
a boldog időszakokban pedig óvatosságra inti.
A bölcs pár nap múlva visszaadta a gyűrűt.
Egyetlen szót vésett bele:
 
ELMÚLIK"

Miért ciki ma 14 évesen szűznek lenni?

Egyre több általános iskolás fiatal veszti el a szüzességét, amihez a törvényhozásunk is igazodik: júliustól 12 évesnél idősebb fiatal is legálisan élhet nemi életet, feltéve, hogy partnere 14-18 éves. No de mit szólnak ehhez a szülők és maguk az érintettek?


Már nem hívjuk megrontásnak
Egészen eddig a hazai törvényhozás szabályai szerint az a fiatal, aki 14 év alatti gyermekkel került nemi kapcsolatba, bizony büntetésre számíthatott: kiskorú megrontásáért akkor is egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztésre ítélhették, ha a másik fél is beleegyezett a szexbe. Az új szabadság azonban nem határtalan: az új törvény szerint csak az nem büntethető 12-14 éves fiatallal történő együttlét esetén, aki maga is 18 évnél fiatalabb - ennél idősebb partnernél már ugyanaz a büntetés érvényes, mint amit már említettünk. 12 éves kor alatt továbbra is büntethető az együttlét, és afelett is csak akkor nem, ha a fiatal partner beleegyezését adta az aktushoz. A szabályok változtatása bizonyos értelemben időszerű volt: a régi Btk. még a hetvenes években rendelkezett ilyen ügyekben, s azóta jócskán megváltozott a világ - egyre több fiatal veszti el a szüzességét egyre korábban.

"Szűznek lenni ciki, és kész"
Annak, hogy a korai nemi életnek mi lehet az oka, a legegyértelműbb választ maguktól a tiniktől kaphatjuk.
A 15 éves Tomi szerint aki felnőttként is szűz, azzal valami baj van
"Szerintem elég sokan úgy vannak vele, ha valaki szép és még szűz, akkor zakkant, vagy egyéb pszichés problémája van. Egyszerűen nem kell senkinek, és azért maradt még 'úgy'. Én egy éve feküdtem le először egy lánnyal az egyik buli után, de már itt is volt az ideje, az osztályunkból szinte mindenki túl van már rajta - csak néhány lány tartogatja magát, akik vagy kövérek, vagy valami más bajuk van. Szerintem aki jól néz ki és vagány, az ebben a korban már szexel, ezért vagyunk fiatalok, és amúgy is ez a normális, nézz be akármelyik buliba."
Zsani 13 évesen a kortársak elvárásai miatt hazudott
"Szerintem nincs ilyen mérce, hogy kinek hány évesen kell szűznek lennie, meg hány évesen nem. Senki sem kényszerít semmire, bár mondjuk én is hazudtam a barátnőimnek már olyat, hogy a barátommal pettingeltünk. Egyszerűen hülyén néztek rám, mikor kiderült, hogy két hónapja járunk és még nem volt semmi. Pedig tudom, hogy ők is félnek a dologtól titokban, hogy fájni fog."
Timi már 17 éves volt, mikor elvesztette a szüzességét
"17 éves vagyok, és egy éve van barátom, fél éve feküdtünk le egymással. Ő már járt egy lánnyal korábban, de én teljesen tapasztalatlan voltam. Régóta ismertük egymást, úgyhogy ez nem volt tabutéma, és Viktor nagyon rendes volt, semmit sem erőltetett, fél éven át csak csókolóztunk, és lassan haladtunk előre. Szerintem kellett is ennyi idő, hogy megismerjük egymást, és cseppet sem szégyellem, hogy neki adtam magam, ennyi idősen. Egy 12 éves kislány nem hiszem, hogy fel lehet készülve a szexre, inkább csak a kíváncsiság hajtja, meg a kényszer, mert ha egy fiú megtudja, hogy szűz vagy és egy darabig az is akarsz maradni, úgy eltűnik, mint a kámfor."
Ica nem tud mit kezdeni 12 éves lányával
"Amit csak tudtam, megtettem, hogy a lányomnak normális gyerekkora legyen, igyekeztem nem túlfélteni, nem is beleengedni mindenbe. Most viszont - szerintem nagyon korán - elkezdett kamaszodni, ősszel lesz 13 éves, és már bulikba jár, festi magát, és ha megtiltom neki, akkor egyszerűen fittyet hány rám. Az apja elhagyott minket, testvére nincs, nem tudom, hogyan hassak rá. Először nem engedtem ki az ajtón, míg a sminket le nem mosta, de aztán mutatott fényképeket az osztálytársairól, ahol a lányok fele erősen kihúzott szemmel, festett hajjal ül a padban, melltartóban, csípőnadrágban, többüknek piercingje is van már. Lili azt mondta, hogy - idézem - "Ultraciki, hogy le vagyok maradva, igenis át fogom szúratni az orromat, már megbeszéltem a barátnőimmel". Múlt héten a haját akarta befesteni, alig tudtam rábeszélni, hogy csak színezőt használjon, ami hamar kikopik. Nem vagyok még negyven, azt hittem, értek a fiatalok nyelvén, de ezek nyíltan csókolóznak, isznak a bulik meg az iskola kellős közepén, biztos vagyok benne, hogy Lili is, mert tudom, hogy szerelmes egy srácba. Hogy akadályozzam meg, hogy lefeküdjön vele? Fogalmam sincs, mindent letagad, és megy a saját feje után. Én is ilyen voltam, ez igaz, de 17 évesen, és valahogy régen jobban vigyáztunk egymásra. Ma a természetességnek, ártatlanságnak mintha nem lenne értéke a fiatalok szemében."

"Minden arról szól, hogy ha nem vagy szexi, nincs pasid, nem tudod felizgatni a párod, akkor nem vagy értékes"
Standovár Sára gyermekpszichológus segít megérteni a mai fiatalok hozzáállását: "A fiatalok tényleg egyre korábban kezdik a szexuális életüket. Ebben talán édesanyám, aki szexuálpszichológus, még hitelesebb képet tudna közvetíteni, de gyerekpszichológusként is azt tapasztalom, hogy már általános iskolában felmerül a kérdés, egy tini vajon él-e már nemi életet. Azt hiszem, ebben a változásban nagy szerepe van a médiának és a társadalom értékrendjének, vagy legalábbis amit közvetít a fiatalok felé. Az összes reklám, film, klip arról szól, hogy ha nem vagy szexi, nincs pasid, nem tudod felizgatni a párod, akkor nem vagy értékes. A fiúknál nyilván a pénz, a menő autók, az izmos test stb. az elvárás. Nagyon hamar éri szexuális inger a gyerekeket (óriásplakátok, amik lehet, hogy csak egy sajtot reklámoznak, de mégis egy meztelen nővel akarják eladni, mert így biztosan többet ér). Természetes, hogy a fiatalok azt szűrik le, hogy ettől lesznek valakik. Olyan, mintha a felnőtt szerep csak arról szólna, hogy szép, szexi-e valaki, vagy nem. Az érték ebben rejlik, ha a kihangosított, médiában megjelenített világra nézünk."

12 évesen még ne szexeljen, bandázzon
Ennek ellenére a pszichológusnő szerint 12 évesen még korai lenne elkezdeni a szexuális életet: "Azt gondolom, hogy 12 évesen nem érett még a szexuális életre egy gyerek. Nem véletlenül prepubertásnak hívjuk, vagyis serdülőkor előtti időszaknak. Ilyenkor inkább a kortársakkal bandázás lenne a legmegfelelőbb, amivel elindul a családtól való eltávolodás, a döntéshozatal bizonyos helyzetekben, a férfi-női szerepek próbálgatása, de testi kontaktushoz szerintem még fiatalok. Ilyenkor a családtól való leválás miatt még inkább érzékenyek a külvilág befolyásolására, ami jó, mert sok nézőpontot megismernek, de sajnos, ha nincsenek erre felkészítve, akkor azt szűrhetik le, hogy szexuális kapcsolatot kell létesíteniük. Ha más nem, legalább a csoportnyomás miatt."

A szex ilyenkor még nem kellemes élmény
Már csak amiatt is, mert a nagyon fiatalon szerzett tapasztalatok nem a legjobbak közé tartoznak: "Ezek a korai élmények valószínűleg a legritkább esetben kellemesek. A kapcsolat sem tart ott, a fiatal sem tart ott, így felkészületlen. Elképzelhető, hogy a szexuális aktushoz ez a kényszerérzés párosul, és a későbbiekben, mikor már érett kapcsolatra és érett szexualitásra vágyna, túlzott görcs lesz benne. Az is lehet, hogy ez a szemlélet állandósul, miszerint egy kapcsolat szex nélkül értéktelen, és a női szerepet lebutítják csábító szerepre, míg a férfiszerepet vadász, meghódító szerepre. Következmény lehet persze egy korai terhesség is, ami bárhogy végződik is, érzelmileg nagyon megterheli a gyerekeket."

A legtöbb, amit megtaníthatsz, hogy ne a látszatra alapozzák a kapcsolataikat
A helyes gondolkodáshoz fontos lenne az időben elkezdett szülői felvilágosítás is: "Szülőként nagyon fontos szerepük lehet gyermekük életében. Sajnos azt kell mondjam, ha ezt csak akkor kezdik kihangsúlyozni, mikor felmerül a szexualitás kérdése, biztosan nem lesznek sikeresek, mivel ebben az életkorban inkább a család ellen mennek a fiatalok, ez a dolguk a személyiségfejlődésük érdekében. Azonban figyelembe kell venni, hogy 12 évesen még nagyon is a szülők felelősek értük, így fontos, hogy legyenek közös szabályok, legyenek területek, amiket nem engednek (még) ki a kezükből.
A másik fontos dolog, hogy ekkora már elsajátítják azt az értékrendet, amit a családból hoznak. Vagyis ha az eddig 12-18 évben azt tapasztalták, hogy minden ember érző lény, ezeket ki lehet fejezni, lehet róla beszélni, értékes az ember, és az adott gyerek is, és nem a látszatra alapozzák a kapcsolataikat, akkor ez a párkapcsolatban és a kortárs banda megválasztásában is meg fog jelenni. Nagyon nem mindegy, hogy milyen közegben van a gyerek. Bár ebbe már nem tudnak akkor beleszólni, és nem is igazán szabad, de a korábban közvetített szemléletet nem felejtik el - csak néha úgy tűnik. Beszélgessenek velük sokat, és szeressék őket!"
(Fessler Emma, life.hu )