2013. július 15., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Epedezem értük. Nélkülük nem tudom teljesnek érezni Magam

Drága szeretett leányom, amikor Én azt az Ajándékot adom neked, hogy Isten gyermekeit mindenhol lásd a világon, akkor annak oka van.
Minden alkalommal, amikor egy fiatal gyermeket látsz és az ereiden keresztül érzed Szeretetemet, akkor ez az Én irántuk lévő Szeretetem. Amikor egy sétáló és a barátaival nevető tinédzsert látsz, és anyai szereteted kiárad iránta, tudnod kell, hogy ez, amit érzel, Isten Szeretete. Amikor idős embereket látsz, és még mindig érzed ezt a szeretetet, szintén az Én Szeretetem az, amit érzel.
Amikor azokat a lelkeket látod, akik gonoszságuk által borzasztó nagy bánatot okoznak másoknak, és szánalmat érzel irántuk, tudnod kell azt is, hogy ez az Én Szeretetem, mely átáramlik rajtad. Tudod azt, hogy még azokért is eltölt a Szeretet, akik minden lehetséges módon szembeszállnak Velem, mert hogyan is tudnám megtagadni őket? Ők az Enyéim. Szeretem őket. Sírok értük. Epedezem értük. Beteg vagyok az irántuk való aggodalomtól. Milyen szörnyű fájdalmat okoznak Nekem, de Én harcolni fogok a gonosz ellen ezekért a sajnálatraméltó lelkekért, míg az utolsó leheletüket veszik a Földön.
Az Atyám által adott élet az Övé. Ami az Övé, az Enyém is. Én meghaltam értük, annak ellenére, hogy elátkoztak Engem. Még mindig ezt teszik. Epedezem értük. Nélkülük nem tudom teljesnek érezni Magam. Ezért van az, hogy Én újra és újra szívesen végigjárnám Keresztutamat, amennyiben a Karjaimba vonzhatnám őket.
Hogyan pihenhetnék, leányom, megtérésük édessége nélkül? De nekik a saját szabad akaratuk által kell Hozzám jönniük. Én be tudom borítani őket Szeretetemmel és Kegyelmeimmel. Én minden Kegyelemmel el tudom árasztani a lelküket, de annak érdekében, hogy elfogadják az ilyen Ajándékokat, Szent Akaratomra kell bízniuk magukat és át kell adniuk magukat Nekem. Nem tudom Istenségemet arra felhasználni, hogy rájuk erőltessem Akaratomat, de amit tehetek – Atyám Nagylelkűsége által -, hogy választott lelkeimhez fordulok, és arra kérem őket, hogy vegyék magukra Fájdalmamat cserébe ezekért a lelkekért. Ez a csodálatos beavatkozás egyike lesz azoknak a módoknak, ahogyan Én az emberiség legnagyobb részét megmenthetem.
Imádkozz Hozzám, Jézusodhoz, szeretett leányom, azért az erőért, hogy még több szenvedést adhass Nekem. Ha elfogadod ezt a különleges kérést, akkor Én ünnepélyesen megígérem, hogy tíz milliókkal több lelket fogok megmenteni. Ne félj. Te erős leszel és ez alkalommal, örömmel a szívedben fogod ezt megtenni.
Menj leányom, és fogadd el Kérésemet. Ne félj tőle, mert a legnagyobb örömet fogod hozni Nekem, ha az új megpróbáltatásokat átadod. Én leszek az, aki ezt a fájdalmat el fogja viselni, nem te. A te fájdalmad rövid lesz, de azáltal, hogy elfogadod azt, megvalósíthatom azon Vágyamat, hogy megmentsem azokat a szegény gyermekeimet, akik elkülönültek Tőlem.
Köszönöm, hogy válaszoltál Hívásomra. Nyisd meg a szívedet kérésemre és Én segíteni fogok neked az út minden lépésében. Számodra ez egyszerűen csak egy másik megpróbáltatás lesz, és hamarosan könnyen elfelejted. Számomra ez lelkeket jelent, akik különben a Pokolba mentek volna, de így az Enyéim lesznek Királyságomban.
Jézusotok

Korán Bergoglio-nak – Hogyan fonja be a Gülen-mozgalom Ferencet

Tora és Evangélium az íróasztalon – Korán ajándékba
Az iszlám Gülen-mozgalom, mely mindig vigyáz, hogy kulturális oldalát hangsúlyozza és befolyásos kapcsolatokkal biztosítsa le magát, már Ferencet is felhasználja „saját reklámozására”. És az Osservatore Romano segít ebben. Hiszen ez ebben az írásban említett cikket is a pápa félhivatalos újsága hozta nyilvánosságra. De nem csak az olasznyelvű Osservatore Romano, hanem a Radio Vatikan németnyelvű kiadása is segít a Gülen-mozgalomnak, hiszen az olasz vatikáni újság cikkére ők hívták fel július 13-án, szombaton a figyelmet.
Az ominózus cikk arra emlékeztet, hogyan kapott Bergoglio Buenos Aires-ben egy Koránt ajándékba. „Jorge Mario Bergoglio pápává választása [?] minden argentint büszkeséggel tölt el, mindegy, hogy milyen vallású”, írja az Osservatore. Aztán beszámol Nancy Falcon egyik beszédéről, aki a nyilvánosság előtt számolt be Bergoglio bíborossal való „szívélyes kapcsolatáról” – Nancy Falcon Buenos Aires-ben az iszlám Centro Dialogo Intercultural Alba vezetője.
     Falcon „különösképpen egy epizódot említett”, írja az Osservatore Romano, ami az elmúlt évben zajlott le, „az érseki palotában tett látogatása alkalmával, amikor a bíborosnak, aki íróasztalán az Evangélium mellett a Tora egyik kiadását tartotta, a Korán egyik kiadását ajándékozta”.
     Bergoglio bíboros „nagyra értékelte” ajándékát, folytatta Falcon. „Bergoglio láthatóan nagyon jól volt informálva a Centro Dialogo Intercultural Alba munkájáról, és arra kért, hogy imádkozzunk érte”, írja az Osservatore Romano Falcon nyilatkozatára hivatkozva. „Hasonló kérés, mint amit röviddel megválasztása után az egész világhoz intézett”, mondta az iszlám-képviselőnő. „Egy alázatos gesztus, ami ránk még nagyobb benyomást tett, amikor megtudtuk, hogy ő az új pápa [?]”, mondta Falcon.
     A 31 éves argentin Nancy Falcon vegyes-vallású családból származik: katolikus apától, Szíriából származó mohamedán anyától. Két lányuk, Nancy és Gabriela az iszlámot választotta.
Falcon ezt a történetet annak a látogatásnak alkalmából mesélte el, amit Buenos Aires új érseke, Aurelio Mario Poli, a Ramadan kapcsán az ő iszlám központjukban tett. [Hihetetlen! Mintha nem az állna mindenütt a Bibliában, hogy Jézus követői semmilyen körülmények között ne közösködjenek a pogányokkal! Hogy lehet Krisztus misztikus Testét, a katolikus Egyházat folyton ennyire meggyalázni és megalázni!]
Mindezek után jogos a kérdés, hogy ki áll a Buenos Aires-i iszlám központ mögött?
A központ a török-iszlám prédikátor, Fethullah Gülen mozgalmának tulajdona. Gülen mozgalma a pán-iszlám ideát hirdeti. Gülen támogatja Erdogan török kormányát. A Centro Dialogo Intercultural Alba a Gülen-mozgalom nemzetközi hálózatához tartozik, melynek a világ minden táján számtalan hasonló intézete van. Gülen, aki magát az iszlám Gandhi-jaként prezentálja, ezen intézményekkel a fiatal mohamedánok számára az egész világon saját kiképző- és életmodellt ad.
     Gülen egy anatóliai falusi imám fia, akit Kelet-Anatóliában egy mecsetben képeztek ki. 1999-ben – amikor Törökországban a Kemal Atatürk hívei és az iszlám pártok közötti harc a tetőfokára hágott – perbe fogták, de mielőtt letartoztathatták volna, az USA-ba menekült. Ezen esemény előtt számtalan nyugatellenes pamfletet írt, de ezekről ettől kezdve lemondott. Menekülésének oka egy általa fogalmazott prédikáció volt, melyben követőit így oktatta:
     „A rendszer ereibe kell beférkőznötök, de eközben ne vegyenek benneteket észre. Várnotok kell, amíg el nem érkezett a megfelelő pillanat, vagyis amíg az egész államhatalmat magatokhoz nem rántottátok. Ha túl korán cselekszünk, a világ beveri a fejünket, és a mohamedánok mindenütt szenvedni fognak. Ez olyan lenne, mintha egy tojást összetörnénk, mielőtt 40 napot vártunk, amíg a csibék kikeltek.”
A Gülen mozgalomnak becslések szerint Törökországban a lakosság 10-15 százaléka a híve, ehhez jön a világ többi részén mintegy 8-10 millió ember. Mivel ezek mind tizedet fizetnek, a Gülen-mozgalomnak elég pénze van arra, hogy messzeágazó hálót építsen ki. Ehhez tartozik Törökországban a legnagyobb példányszámmal rendelkező napilap, a Zaman, melynek külön Európa-kiadása is van, valamint két saját televízióállomás és egy saját bank. Ehhez jön számos magániskola, megszámlálhatatlan sok vállalkozás, melynek számát egyedül Németországban háromszámjegyűre becsülik, és egy nagy humanitárius szervezet.
Törökországban többen megpróbálták már felfedni a Gülen-mozgalom kapcsolat- és működési rendszerét, de akik ezt megtették, mind a börtönben találták magukat, valamilyen koholt vád alapján. E török újságírók szerint az országban a Gülen-mozgalom „kontrollálja a kereskedelmet és a gazdaságot, és mélyen beépült a politikai szférába. Az Erdogan-kormánypártnak legalább minden harmadik tagja a mozgalomhoz tartozik, ugyanúgy, mint az igazságügy- és a kultuszminiszter is.
     A marburgi iszlámkutató, Ursula Spuler-Stegemann szerint Németországban a Gülen-mozgalom „a legfontosabb és legveszélyesebb iszlám mozgalom”. Ráadásul a német politikusok, művészek, tudósok, publicisták jelentős része támogatja a Gülen-mozgalom intézményeit, részt vesz a rendezvényeiken, amivel jelentős védelmet szerez neki.
Ahogy Németországban, úgy minden más „kulturális” intézményükben, tehát a Buenos Aires-iben is, befolyásos kapcsolatokat keresnek. A Gülen-mozgalom újabban e fontos kapcsolatok közé számítja Ferencet is, akinek Koránt ajándékozott, és aki ezt az epizódot publikussá tette.

(forrás: www.katholisches.info – 2013. július 15.)

Többen hisznek az „összeesküvés elméleteknek”, mint a hivatalos verzióknak

Anton Wilhelm Tischbein festményén az 1782-es szabadkőműves konferenciának helyet adó Hanau-Wilhelmsbad spa látható.

A brit és amerikai pszichológusok és szociológusok bevonásával készült, nemrég megjelent tanulmány szerint az „összeesküvésekben hívő” emberek minden jel szerint „józanabb gondolkodásúak”, mint azok, akik a vitatott események hivatalos magyarázatát gondolják igaznak.
A beforeitsnews (és természetesen az időkjelei) olvasói számára ez valószínűleg kevésbé meglepő hír, bár az is igaz, hogy a személyes tapasztalatok sokszor ennek az ellenkezőjét mutatják. Akik a hivatalos propagandának hisznek, valószínűleg kitartanak az „őrület” mellett.
A tanulmányban bemutatott statisztikák szerint az események mögött összeesküvést látó emberek kétszer annyian vannak, mint az állami verziókat elfogadók. Úgy tűnik, egyre többen jönnek rá az eltitkolt igazságokra. Valószínűleg ezért is igyekszik a hatalom elhallgattatni minden alternatív hangot.
A brit-amerikai tanulmány azt is megállapította, hogy a fővonalas média által bemutatott sztereotípiákkal ellentétben, az „összeesküvés elméleteket” elfogadó emberek józanabbnak tűnnek, mint a hivatalos verziókban hívők.
A brit Kent Egyetem munkatársai, Michael J. Wood és Karen M. Douglas által „Mi van a 7-es épülettel? A Szeptember 11-i támadások körüli összeesküvés elméletek online párbeszédeinek vizsgálata” címen publikált szociológiai tanulmány összehasonlította az összeesküvésben hívő és az azt elvető hozzászólásokat a különböző hírportálokon.
A szerzők meglepve tapasztalták, hogy ma már gyakoribbak az összeesküvés párti, mint az azt ellenző hozzászólások. A 2174 megvizsgált hozzászólásból 1459-et összeesküvés pártinak, míg 715-öt a hagyományos magyarázatot elfogadónak értékeltek. Tehát a cikkekhez hozzászólók között kétszer annyian vannak azok, akik nem hiszik el a szeptember 11-i terrortámadáshoz vagy a Kennedy ellen elkövetett merénylethez hasonló események hivatalos magyarázatát, mint azok, akik igen.
A BeforeItsNews oldalán például néhány konkrét személy rendszeresen rendkívül ellenséges hozzászólásokat tesz közzé. Elképzelhető, hogy ennek kiváltója, hogy a többség nem fogadja el az általuk igaznak vélt nézeteket? A kutatás azt mutatja, hogy a hivatalos magyarázatokkal egyetértők rendkívül ellenséges módon próbálják meggyőzni „ellenfeleiket” nézeteikről.
A kutatók azt is megállapították, hogy az összeesküvéseket tagadók fanatikusan ragaszkodnak saját összeesküvés elméletükhöz: Szerintük 2001. szeptember 11-én 19 arab, akik közül egy sem volt gyakorlott pilóta, véghezvitte az évszázad bűntettét, egy, az afgán hegyekben bujkáló, dialízisre szoruló férfi irányításával. „Akik úgy gondolják, hogy szeptember 11 eseményei mögött egy állami összeesküvés húzódik, nem egy konkrét, rivális elméletet próbálnak bizonyítani, ami minden tekintetben magyarázatot ad a történésekre, csupán arra próbálnak rávilágítani, hogy a hivatalos magyarázat egy hazugság,” – írják a kutatók.
Hála az Internetnek, ma már (legalábbis egyelőre) a hivatalos magyarázatokban kételkedők sincsenek kizárva a nyilvános párbeszédekből. A CIA 44 éve használatban lévő taktikája, hogy a számára kedvezőtlen vitákat „összeesküvés elméletnek” bélyegezve nevetségessé tegye, kezdi elveszíteni hatékonyságát. Szakértői körökben és a portálokon közzétett hozzászólásokban az összeesküvés-párti hangok nemcsak számban, de racionalitásban is megelőzik az összeesküvést tagadó véleményeket.
Nem csoda, hogy az összeesküvést tagadók egyre inkább ellenséges és paranoid bolondoknak tűnnek.

http://idokjelei.hu/2013/07/tobben-hisznek-az-osszeeskuves-elmeleteknek-mint-a-hivatalos-verzioknak/