2013. október 21., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Nektek nyugodtnak kell maradnotok, békében, de azzal a határozott szándékkal, hogy az Evangéliumokban foglalt Szent Igét továbbra is hirdetitek a Föld minden szögletében

2013. október 20. vasárnap, 12:07
Drága szeretett leányom, fel szeretném tárni mindnyájatok számára, szeretett apostolaim – azoknak, akik a Földön járnak, és akik Szent Szavamat hirdetik -, hogy úgy kell ragaszkodnotok Hozzám, Jézusotokhoz, mint eddig még soha. Ezek az idők, amelyek előttetek állnak, nehezek lesznek számotokra, és mindazoknak, akik Bennem, Velem és Mellettem maradnak, azt mondom: rátok az a felelősség hárul, hogy az előttetek álló sötét napokban égve tartsátok Fényem Lángját.
Drága gyermekeim, nektek nyugodtnak kell maradnotok, békében, de azzal a határozott szándékkal, hogy az Evangéliumokban foglalt Szent Igét továbbra is hirdetitek a Föld minden szögletében. Ti, Maradék Hadseregem, el fogjátok hozni Hozzám Isten minden gyermekét, és segíteni fogtok megmenteni őket a gonosz párájától, mely milliók lelkét fogja beborítani. Ti az Enyéim vagytok, és Isten Fényében jártok, elegyengetve az utat a világ számára, hogy megmeneküljön.
Kegyelmeim most kiáradnak rátok, szeretett apostolaim, és mihelyt felismertétek, hogy vezetlek benneteket, feltéve, ha teljesen Rám hagyatkoztok, semmi bántódás nem fog érni titeket. De ha hagyjátok, hogy a csaló készséges szolgájává váljatok, akkor Védelmem nem fog benneteket beborítani. Azokat közületek, akik a hamis próféta és az antikrisztus oldalán állnak, a Sátán tőrbe fogja csalni, és nem fog szabadon engedni benneteket. Azokat közületek, akik ellenségeim oldalán menetelnek és a kígyó kelyhéből kortyolgatnak, maga a kígyó fogja elpusztítani, ha bátorkodtok őt provokálni.
Figyeljetek most Figyelmeztetésemre: ha a fenevad oldalára álltok és egy szentségtelen esküt tesztek az eretnekség tiszteletére, akkor nagyon nehéz lesz kiszabadítanotok magatokat a gonosz szorításából. Imádkozzatok, hogy legyen elegendő bölcsességetek az Igazság felismerésére.
Jézusotok


Az egyházszakadás Egyházamban különböző szakaszokra lesz osztva

2013. október 20. vasárnap, 17:48
Drága szeretett leányom, menjetek a világba mindnyájan, és terjesszétek az Evangéliumot, mert ezt kell tennetek, még mielőtt Egyházam üldöztetése valóban elkezdődnék.
Minden bizalmatokat Belém kell helyeznetek, és vigasztalódjatok abban a tudatban, hogy amikor a Nagy Nap elérkezik, akkor egy szempillantás alatt testestől-lelkestől a Karjaimba foglak emelni benneteket. Ezért szeretettel és türelemmel Tanításaimra kell emlékeztetnetek a világot. Emlékeztessétek őket arra, hogy a bűn létezik és megbocsáttatik, de előbb bocsánatomat kell kérniük. Nem számít, ha azt mondják, hogy a bűn az ember második természete, nekik tudniuk kell, hogy mint Isten gyermekeinek minden alkalommal kérniük kell a megbocsátást, független attól, hogy bűneik milyen jelentéktelennek tűnnek. A bűn az ami elválaszt Istentől benneteket. Minél többet vétkeztek, annál sötétebbek lesztek, annál mélyebb fájdalmat fogtok érezni, és annyira nyugtalanok lesztek, hogy semmi, csak egyedül a Kegyelmem az, ami enyhíteni fogja fájdalmatokat vagy igaz békét fog hozni számotokra.
Tudnotok kell, hogy amikor az eretnekség uralma elkezdődik, mindazok, akik ebben részt vesznek, szörnyű magányt és nyomorúságot fognak érezni. Mindazonáltal a külvilág számára úgy fog tűnni, hogy mindez, ami az Egyházra vonatkozik elfogadható. Miközben ti bensőleg küzdeni fogtok minden külső rituáléval, amelyet a globális egyesült egyház nevében végeznek, nyugtalanná váltok. Az eretnekség Egyházamba való bevezetésének hat hónapja alatt sokan, akik figyelmen hívül hagyták Hívásomat, elmenekülnek és felkeresik azokat, akik hűek maradtak Szent Szavamhoz. Akkor Hadseregem felduzzad, megnövekszik, és összegyűjti a maradékot minden Keresztény Egyházból, hogy legyőzze a gonosz lelket.
Az egyházszakadás Egyházamban különböző szakaszokra lesz osztva. Az első szakasz akkor lesz, amikor azok, akik valóban ismernek Engem és megértik a Szent Evangéliumok Igazságát, arra a következtetésre fognak jutni, hogy nem tudnak hazugságokat elfogadni az Én Nevemben. A második szakaszra akkor kerül sor, amikor az emberektől megtagadják a Szentségeket abban a formában, ahogyan annak lennie kellene. A harmadik szakasz akkor lesz, amikor Egyházamat megszentségtelenítik, és ez akkor lesz, amikor felszentelt szolgáim végre megértik a Jelenések Könyvében foglalt Igazságot.
Prófétáim nem hazudnak. Nehezükre esik megtenni azt, amit kérnek tőlük. Ők csupán az Én Szavamat közvetítik meg azt, amire Atyám Szent Akarata által utasítást kapnak. A jelek – hogy az utolsó próféta eljöjjön, az egyetlen próféta, aki ma engedélyt kapott az Égből, hogy felkészítse a világot Második Eljövetelemre – most már itt vannak. Amikor megértitek, hogy az Égből a világ számára adott próféciáknak a jelentősége az, hogy növeljék a hiteteket, és biztosítsák, hogy hűek maradjatok Szent Szavamhoz, akkor majd el fogjátok fogadni azokat. Amikor azok úgy következnek be, ahogyan meg voltak jövendölve, akkor tudni fogjátok az Igazságot.
Legyetek készen. Legyetek békével, mert Én veletek fogok járni, akiket most összegyűjtök, hogy kialakítsam Maradék Hadseregemet a Földön.
Jézusotok

Lynn Cowell: Éjszakai küzdelem

„Nappal az Úr adja kegyelmét és éjjel neki énekelek, áldom éltető Istenemet.” Zsolt 42,9

Hogy történhetett meg? Megakadályozhattam volna?
Egyik gyermekem olyan döntést hozott, amitől érzelmeim mélyrepülésbe fogtak, s egy újabb álmatlan éjszaka várt rám. A gondolataim nem akartak elnyugodni. Nappal tudtam Isten ígéretébe kapaszkodni, hogy Ő mindent jóra fordít. De ahogy leszálltak az árnyak, a bizalomért vívott küzdelemben egyre inkább alulmaradtam.
Sokszor előfordul, hogy éjjel a gondolataim kavarogni kezdenek a gondjaim körül. Ilyenkor legerősebb a küzdelem. A hitem és a rettegésem hadakozik egymással.
Mi lesz, ha a gyermekem – vagy másvalaki, akit szeretek - soha nem jut el Jézushoz?
Mi lesz a következménye gyermekem mostani rossz döntésének?
Hogy tudnék segíteni barátnőmön, aki a rákkal küzd?
Hiába pihen a testem, a gondolataim hadakoznak.
Te szoktál csatákat vívni az éjszaka csendjében? Talán azt gondolod, másoknak kevesebb bajuk van. Mások láthatóan élvezik, hogy élnek. A te életed pedig annyira nehéz. Küzdelmeink, amiket ilyenkor vívunk, valóságosak, megfosztanak az örömtől – és a pihentető álomtól.
Nagyon szeretem Dávid király biztató szavait a 42. zsoltárban. Nappal engedte, hogy Isten szeretete vezérelje. A tudat, hogy Isten szereti, erőt adott neki a nehéz, de jó döntések meghozatalára. Éjjel félretette a gondokat s a gondolatokat, és átadta magát Isten dicsőítésének.
Én is ezt akarom tenni. Mikor leoltom a lámpát, kiválasztok egy dicsőítő, hálaadó éneket, ennek igazságával és érzéseivel vértezem fel magam, s imádom az Egyetlent, aki hordozni és helyrehozni tudja bajaimat, gondjaimat.
Mikor egy gondolat újra be akarja fészkelni magát a tudatomba, hogy aztán csak forogjon, forogjon körbe-körbe, leállítom, és énekelni kezdek – még ha csak hangtalanul is.
A minap kipróbáltam, miközben kavargó gondolataimmal küszködtem. Eszembe jutott róla az a felirat, amit édesanyám falán olvastam: 

„Mielőtt lefekszel, add nekem a gondjaidat. Én különben is ébren maradok.” – Aláírás: Isten.

Válassz ki egy éneket, amit énekelhetsz, ha kopogtatnak a zavaró gondolatok, ha az aggódás meg akarja gyötörni szívedet és elmédet.
Ének legyen az imádságod, és aztán egész nap énekelj magadban az Úrnak ébredéstől elalvásig.
Figyeld meg, hogyan veszi át szívedben a hit a félelem helyét, ha rendíthetetlenül bízol az Úrban.

Uram, nappal erősebb vagyok, mint éjjel. Juttass eszembe, kérlek egy dicsőítő éneket, ami felemeli a szívemet, elhessenti zavaró gondolataimat, és erősíti hitemet. Jézus nevében, Ámen.

Lynn Cowell: Battle in the Night
Encouragement for today, 2013.10.21.

Nyisd ki a szemed!

A házassági évfordulójuk volt aznap. Emily a férjét, John-t várta otthon, hogy ünnepelhessenek.

A dolgok, amióta megházasodtak megváltoztak. Az ő kapcsolatuk, amolyan „nem tudok élni nélküled” típus volt. Olyannyira átalakult köztük a viszony, hogy minden apróságon összevesztek. Ezek a veszekedések egy idő után már mindkettejüket zavarta.


Emily, miközben férjét várta, azon töprengett, vajon elfelejti-e John, hogy milyen nap is a mai. Amint csengettek, már rohant is az ajtóba izgatottan.
A férje állt vele szemben, mosolyogva, kezében egy csokor virággal.

Aznap este újra átélték a régi szép időket. Hangulatos vacsora kettesben, pezsgő, összebújás. Mind ez egyetlen kis vita nélkül. Emily úgy gondolta, jó lenne most bocsánatot kérnie a sok, apró csipkelődésért, és egyben megbeszélni ezt a helyzetet, de elhesegette ezt a gondolatot, mondván ne rontsuk el az estét. Ráér ez holnap is.

A tökéletes befejezése az estének, hogy ölelkezve, egymás karjaiban aludtak el.

Hajnal 2 óra, a telefon csörög. Emily gyorsan kapta magát, nehogy férje felkeljen, és felvette.
„Igen tessék?”
„Sajnálom hölgyem, hogy ilyenkor zavarom, de baleset történt a vasúti síneknél, és az autóban, amelyik összetört egy halott férfinél egy pénztárca volt. Ezek alapján jutottunk el az Ön elérhetőségéhez. Ez John Cassle telefonja?”
„Igen”
„Ez esetben meg kell kérnem, hogy fáradjon be a kórházba, hogy azonosítani tudja a férjét.”
Emily ledöbbent. De hiszen a férjem itt fekszik mellettem az ágyon, ő nem lehet, nem! Amint ezek megfordultak a fejében az ágy felé fordult, de az üres volt. John sehol. Könnyek törtek elő a szeméből, megszólalni sem tudott. Miért nem kértem tőle bocsánatot? Miért nem beszéltem meg vele azt a sok veszekedést? Miért nem mondtam el neki, hogy én mindvégig nagyon szerettem és hogy sajnálom? Miért? Miért? –zajlott le benne másodpercek töredéke alatt.
Ekkor a fürdőszobából halk zaj hallatszott ki. Az ajtó kinyílt, amin a férje lépett ki.
„Drágám te ébren vagy? Ki hívott ilyen későn? „
Emily megkönnyebbülve, de még mindig szótlanul.
„Nem is mondtam neked, de úgy néz ki ma ellopták a tárcám, hacsak nem hagytam bent az irodába.”

Sose felejtsd el!
Az élet nem ad második esélyt! Ne vesztegesd el az idődet! Nem lehetsz benne biztos, hogy akit szeretsz, az holnap is melletted lesz még, és lesz még esélyed elmondani neki mit érzel!

Bánj, ennek a történetnek a tanulsága alapján úgy a szüleiddel, barátaiddal, kedveseddel és mindenki mással, hogy a holnap már nem biztos!

BL.

Dr. Csókay András idegsebész levele:

"Az emberi agy is csak egy kivitelező szerv igaz, a legmagasabb szinten differenciált. Olyan, mint az autó kormánykereke. Ahogy a kormányos is a kormánykerék mögött ül, az emberi személy lényege is az agy mögött van. Tehát szabad akaratunk nem az agyunkban van, de azt az agyunk segítségével közöljük. Tehát, az emberi személy lényege nem csak az agyban van. A lelkiismeret nem az agyban van. A szeretet a megbocsátás nem az agyban van, ahogy az Isten-kapcsolatunk sem. Ezt Szentágothai professzor el is mondta a 70-es években az orvostanhallgatóknak. Azok átmentek a bölcsészkarra és elmondták Lukács György marxista esztéta professzornak. Lukács azt mondta: igaza van Szentágothainak, de ezt ne nagyon hangoztassák. Így szól a legenda...
Az, hogy nem valamik vagyunk, hanem valakik, nem csak az agyunktól függ.
Hát akkor mitől? Erre eddig egyetlen valaki tudott tökéletes választ
adni, a megfeszített majd feltámadt Krisztus. Vagy elfogadjuk, vagy nem;
ez már a szabad akaratunktól függ. Ha nem, akkor elkezdünk csúszkálni a
saját magunk által gyártott jégen. Ezt teszi Európa. Kitalálta magának
az emberiség történetének legveszélyesebb vallását, aminek a lényege az,
hogy az ember az Isten, és a tágabb értelemben vett tudományon (amibe a
politika tudománya is beletartozik) keresztül uralni tudja a
problémákat. Kimaradt az EU alkotmányból a kereszténységre való
hivatkozás, benne maradt viszont a görög-római kultúrára való
hivatkozás, sőt a felvilágosodásra is.____
Jó példát hallottam egy templomi prédikációban a Mária rádióban, kicsit
kiegészítve közvetítem a gondolatot.____
Ha idejönne egy marslakó és körbenézne, nyilván megkérdezné, hogy miért
írtok ti 2013-at. Mondanánk, mert 2013 évvel vagyunk Krisztus után és
ehhez igazítjuk az időszámítást.____
Aztán megkérdezné, hogy miért a vasárnap a pihenő ünnepetek.
Megmondanánk neki, hogy akkor volt a feltámadás és ezt ünnepeljük. Ezt
az orosz nyelv szépen megőrizte, mert a vasárnap voszkreszenyie szó
feltámadást jelent. Tehát amikor Brezsnyev azt mondta, hogy vasárnap
találkozunk a Vörös Téren a díszszemlén, akkor azt mondta, hogy a
feltámadás napján találkozunk ott.____
Aztán megkérdezné a Marslakó, hogy mutassátok a szép épületeiteket
Európában, és mi elsődlegesen megmutatnánk a templomokat a kölni,
firenzei, milánói és természetesen a római bazilikát, a párizsi Notre
Dame-ot.____
Kérdezné tovább a kultúrát: festészet, szobrászat és mi mutatnánk
Michelangelo, Leonardo, Rembrandt, Giotto, Tiziano és a mi Munkácsynk
trilógiáját; mindegyik keresztény ihletésű mű.____
Aztán kérdezné: a fantasztikus tudományos eredményeitek hogyan lettek és
mi idéznénk Einsteint; a tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány
nélkül vak,____
Max Planckot és Heisenberget; amikor az első kortyot kiiszod a tudás
poharából, könnyen ateistává válsz, de a végén mindig ott vár Isten,____
vagy Pascalt,____
de a mi Neumann Jánosunkat is, akit a tudósok az emberiség eddig élt
legnagyobb géniuszának tartanak, nagyobbnak, mint Einsteint. Ő igazi
matematikus módon közelítette meg a hitét, de logikus és helytálló: ha
úgy élek, mint Krisztus tanácsolja, abból bajom nem lehet, akkor sem, ha
nem igaz a feltámadás, de ha igaz és nem úgy élek, ahogy az evangélium
tanítja, abból óriási nagy bajom lehet.____
Szóval mindezek után a marslakó azt kérdezné: szerencsétlen európaiak
nektek teljesen elment az eszetek?____
És ha azt is hozzáadnánk, hogy az összes európai jogrendszer, alkotmány
a keresztény tanokra épülve született meg, végképp csodálkozna.____
Arra már csak megdöbbenten legyintene, hogy egyetlen vallás hirdeti
alapelvként a cselekvő felebaráti szeretetet: és ez a kereszténység.____
Az iszlám a feltétlen engedelmességet,____
a buddhizmus a belső kiüresítést;____
a hinduizmus a szánakozásig ugyan eljut, de aktív cselekvő szeretetre
képtelen. Ehhez Teréz anyának kellett elmenni Indiába, hogy
megmutassa.____
Ezzel szembe menve a kis Magyarország létrehozott egy olyan alkotmányt,
amiben Istent meg meri említeni, a családot védi, a kereszténységre
utalva. Ez az, ami nem tetszik bennünk a fejlett nyugatnak.____
Az EU még nem tért le a fogyasztásban való tobzódás bűvöletéből az
élvezetek halmozásáról. Súlyos dolog a szenvedélybetegség. Egy narkós
vagy alkoholista mindenre képes, hogy megszerezze az aznapi adagot. Igaz
ez nagyobb léptékekben is. Tehát a súlyos szenvedélybeteg nyugat, a
fogyasztási mániájában kénytelen minket is, és akit lehet,
kizsákmányolni, hogy legyen még fogyasztani valója.____
Az elmúlt 3 évben óriási dolog történt: ezzel az árral szembe fordult a
népünk, országunk. Ha csak ennyi történt volna, az már az elmúlt
évszázadok egyik legnagyobb sikere 56-on kívül, folytatnunk kell, hogy
rajtunk keresztül térjen meg Európa újra a gyökereihez, a
kereszténységhez. Ne hallgassunk azokra a hazudozókra, akik újra
csatlóssá akarnak tenni minket.____
Istennek jó a humora. 1955 december 8-án szavazták meg egyhangúlag az EU
zászlót: a Szeplőtelen fogantatás napján, a 101 beérkezett pályázatból.
Kikötés volt, hogy nem lehet sem politikai, sem vallási utalás a
zászlóban. - A kék a Szűzanya színe, a 12 csillag a Jelenések könyvéből
a napba öltözött asszony fejét díszíti. A szavazók egyike sem gondolt
erre. - Isten szerencsére nem fáradt bele a megbocsátásba, sajnos mi
fáradunk bele sokszor a bocsánatkérésbe mondta Ferenc pápa nemrégiben.
 Ne adjuk fel, ne fáradjunk és a jó úton haladó hazánk tovább fog
emelkedni...

(Dr Csókay András )