2012. február 22., szerda

Egy ötlet nagyböjtre: oltsuk el a villanyt!

„Sokat gondolkoztam, hogyan tehetnénk a megújulás idejévé a nagyböjtöt. Imádság közben kaptam az indítást: Oltsátok el a villanyt!” Egy többgyermekes édesanya tapasztalatai.
A népszerű keresztény blogszerző, Jennifer Fulwiler – felnőttként megtért, ötgyermekes édesanya – az imádságban kapott különös indítás hatására férjével együtt elhatározta, hogy nagyböjtben hetenként egyszer sem lámpát, sem más világító elektronikus készüléket – tévét, számítógép-képernyőt – nem használnak. A heti egyszeri „villanyböjt” hatása mélyrehatóbb volt, mint gondolták volna. Fulwiler így összegzi tapasztalatait:

• A villanymentes napokon sötétedés után gyertyafénynél jóval kevesebb házimunkát tudtunk végezni, a számítógépes munkát pedig kiiktattuk, így a napi munka emberi mennyiségűre csökkent. Visszatért az élet természetes egyensúlya: világosban dolgoztunk, az esti órákban kénytelenek voltunk pihenni. A gyertyaláng természetes, élő fénye nagy nyugalmat adott. A korai lefekvéstől másnap kipihentebben ébredtünk.  

• Alázatra tanított, amikor felborult a napi tevékenységek megszokott rendje. Eleinte idegtépő volt esténként nem mosni, nem mosogatni, nem e-mailezni. Aztán rájöttem: nem dőlt össze a világ attól, hogy aznap nem dolgoztam aznap tizenhat órát, sőt egy-két „nagyon fontos” teendő is lemaradt.

• A villanytalanság céltudatosabbá tett: amikor lámpafénynél késő éjjelig dolgozhatom, napközben hol ebbe, hol abba kapok bele. Így viszont, hogy tudtam, amit sötétedésig nem végzek el, másnapra marad, sokkal jobban szerveztem a napi teendőket. 
 
• Azzal, hogy sötétedés után nem tudtunk dolgozni és nem tapadtunk a képernyőre, időt kaptunk arra, ami igazán fontos: az imádságra és a családra. 

• Függetlenebbé váltunk a tévétől és az internettől. A képernyő nélküli estéken volt időnk átgondolni, hol is van ezeknek a helye az életünkben. Ugyanakkor kénytelenek voltunk a kikapcsolódás más formáit keresni.

• Rájöttünk, mennyire Isten kezében vagyunk. Régen az emberek valóban félelemből zárták be sötétedéskor a zsalukat, és éjjel fohászkodtak legbuzgóbban Isten oltalmáért. Ezt a kiszolgáltatottságot tapasztaltuk meg, amikor lement a nap, és tudtuk, hogy nem űzhetjük el mesterséges fénnyel a sötétséget. A villanyvilágítás azt sugallja, hogy uraljuk az életünket; amikor lemondtunk róla, rádöbbentünk, mennyire kicsik és kiszolgáltatottak vagyunk mindenben.

Életformánk annyira a villanyvilágításhoz kötődik, hogy nem könnyű csak gyertyafény mellett tölteni egy estét, még hetente egyszer sem. Ám ha valaki szeretné megújítani a nagyböjtjét és új perspektívából szemlélni az életét, szívből ajánlom: oltsa el a lámpát! 


(Magyar Kurír)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Isten, az Atya: Ti vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. A választás a tietek

2012. február 21. kedd, 12:30
Én vagyok az Atyaisten, a Mindenség Teremtője. Ma este a Szentháromság nevében szólok hozzád.
Leányom, elérkezett az idő az első Pecsét feltörésére, és ez nagyon elszomorít Engem.
Megígértem, hogy még mielőtt ez megtörténne, felkínálom Védelmem Pecsétjét mindazok homlokára, akik hisznek Bennem.
Most adok még egy utolsó esélyt nektek, hogy felálljatok és döntsetek.
Ti vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. A választás a tietek.  
Azokhoz szólok, akik elutasítják Szent Szavamat, melyet ennek a prófétámnak, a végidők prófétájának adok: most meg kell hallgatnotok Engem, amint hozzátok beszélek.
Prófétákat adok nektek, hogy vezessenek benneteket.
Miért utasítjátok vissza szeretetemet?
Miért hagyjátok, hogy a kétségek vakká tegyenek benneteket az igazság előtt?
Bármennyire is szeretlek benneteket, az idő kevés, és csak másodpercek lesznek adva nektek, hogy döntsetek saját sorsotok felől. De még időben, mert a türelmem el fog fogyni.
Ha most figyelmen kívül hagyjátok a hívásomat, akkor később már nehezetekre fog esni, hogy a vadonban megtaláljatok Engem.
Ha Szeretetem Pecsétjét elfogadjátok, akkor mindenkor Védelmem alatt lesztek.
Ez a védelem be fogja borítani családjaitokat is.
Ez az Én utolsó hívásom, hogy felajánljam nektek Szeretetem Pecsétjét.
Ezt követően egyedül kell szembe néznetek a Nagy Megpróbáltatás sivárságával anélkül, hogy akárcsak egy mankóra is támaszkodhatnátok.
Én soha nem fogom arra kényszeríteni gyermekeimet, hogy szeressenek Engem. Ez egyedül csak a ti választásotok kell, hogy legyen; természetesen a szeretet, csakis a szívből jöhet.
Én most széttárom Szeretetem kezeit. Ha ismertek Engem, akkor fel is ismertek Engem.
Ha azt mondjátok, hogy ismertek Engem, de mégis elutasítjátok a szeretet és a védelem gesztusát, akkor ti egyáltalán nem ismertek Engem.
Gyermekeim, most maradjatok közel Hozzám, mert végül az első Pecsét felbontásra került.
A Föld remegni fog a világ különböző részein, és akkor már nem lesz kétségetek.
Ezt követően, várom válaszotokat, mivel szeretlek benneteket.
Ne utasítsátok el soha prófétáimat, mert akkor Engem utasítotok vissza.
Ha megbántjátok vagy rágalmazzátok prófétáimat, akkor Velem is ugyanazt teszitek.
Mert ez, az Én Mennyei hangom, amelyet sértegettek.
Sokkal jobb lenne, ha csendben maradnátok, és egyáltalán nem beszélnétek, amikor kétségeitek vannak.
Most itt az idő, amikor a próféciák bebizonyosodnak.
Sokan térdre rogynak majd szégyenükben, és bánni fogják, amikor azt látják, hogy üzeneteim elutasítása, melyet prófétanőm, a végidők prófétája által adtam, mennyire kettészakított Engem:
Hogy hogyan csúfolták meg Szent Szavamat, amikor elítélték és nevetségessé tették azt;
Hogy az igazságot milyen keserű volt nekik lenyelni, és hogy a hamis próféta és jövendőmondók milyen felszínes kényelmet nyújtottak számukra, amelyet kerestek.
Mennyire távol estek Tőlem az Én gyermekeim!
Mennyire hálátlanok!
Mindnyájan, akik ismertek Engem, és Pecsétemet elfogadjátok, tudnotok kell, hogy nektek örök életetek lesz.
Ti soha nem kételkedtetek Szavamban, mert az Irántam való alázatotok és gyermeki szeretetetek azt jelentette, hogy ti nem engedtetek annak az intellektuális érvelésnek, amely bezárja a fületeket.
Oly sok igaz Prófétámat, akik az elmúlt húsz év alatt hozzátok lettek küldve, kigúnyoltak, bántalmaztak, kínoztak, és a vadonba vetettek.
Azoknak mondom, akik rágalmazták Üzeneteimet: szégyelljétek magatokat.
A hamis prófétákat ellenben bálványoztátok és meghajoltatok előttük.
Tőletek kérdem: Melyik Isten előtt hajoltok meg?
Ti tudjátok, hogy kik vagytok. Eljött az idő számotokra, hogy szembenézzetek az igazsággal.
Mert ti Velem vagytok, vagy Ellenem. Ha nem tudtok felismerni Engem, el vagytok veszve.
Azoknak mondom, akik meghallják Szavamat: Kövessetek Engem és segítsetek Nekem felépíteni maradék Egyházamat a Földön.
Én, átvezetlek benneteket majd azon a pusztításon, amelyet az Antikrisztus fog véghezvinni.
Ti nem fogjátok azt a kínt elszenvedni, mely azokat fogja sújtani, akik nem akarják elutasítani a hamis bálványokat, a kapzsiságot, az anyagiasságot, és a hatalomvágyat.
Felszólítok minden gyermekemet, hogy nyissák meg a fülüket.
Azt kérem, hogy nyissátok ki szemeiteket, még mielőtt túl késő lenne.
Szeretett Atyátok
A Legmagasságosabb Isten

Miért utasítjátok el Figyelmeztetéseimet, hogy készüljetek fel Második Eljövetelemre?


2012. február 21. kedd, 19.45
Drága szeretett leányom, mennyire szenvedsz az Én nevemben és szeretett Atyám nevében.
Erősnek kell lenned, ahogy ezek az üzenetek felháborodást fognak kiváltani bizonyos körökben, ugyanakkor ezek fellelkesítenek majd más lelkeket, és erőt fognak adni más lelkeknek.
Szent Igémet elutasították a tanult emberek, a földön töltött Időm alatt.
Elutasítottak, mint egy csaló szélhámost a papok, és azok, akik szent embernek vallották magukat.
Közületek azoknak, akik azt mondják, hogy ez a Rám mért bánásmód barbár volt, nektek igazatok lenne.
Azok az emberek, akik azokban az időkben éltek, tanulatlanok, durván gorombák és gonoszak voltak.
Ők kegyetlenül bántak Velem, az ő szeretett Megváltójukkal.
Néhányan azt mondhatják, hogy ők tudatlanok voltak, és semmit nem tudtak a Szentírásról. De ez nem igaz. Mert annak ellenére, hogy a világban ma élők tanultabbak és tájékozottabbak, nem különböznek tőlük.
Azoktól, akik teljesen járatosak a Szent Bibliában, elvárnátok, hogy óvatosak legyenek a benne foglalt tanításokat illetően, de ők vakok az igazságra.
Mert annak ellenére, hogy Atyám Szent Könyvét teljesen megértették, elmulasztottak felkészülni arra az időre, amikor Én újra eljövök.
Mit gondoltak, mikor fog megadatni számukra ez az idő?
Az idő már nagyon közel van Második Eljövetelemre a földön.
Mégis, az emberiség nem készítette fel még magát Érkezésemre.
Még Felszentelt Szolgáim sem prédikálnak ennek a legdicsőségesebb eseménynek a fontosságáról. Miért van ez?
Semmit sem tanultatok? Mit kellene tennem?
Mit gondoltatok, mikor jöhetek, és miért gondoljátok azt, hogy ez az idő nincs közel?
Mi az, ami vakká tesz benneteket, és lezárja fületeket Hangomra?
Vessétek le arany és ezüst köpenyeteket, gazdagságotokat, és fogadjátok el azt, hogy Nélkülem semmik vagytok.
Kegyelmeim nélkül ti nem tudjátok felkészíteni lelketeket Dicsőséges Visszatérésemre.
Szeretett Atyám mindig küld prófétákat, hogy felkészítsék az Ő gyermekeit. Ő ezt teszi az idők kezdete óta.
Miért utasítjátok el Figyelmeztetéseimet, hogy készüljetek fel Második Eljövetelemre?
Kérlek benneteket, figyeljetek Rám.
Én nem parancsolhatom meg nektek, hogy figyeljetek, mert megkaptátok a szabad akarat ajándékát.
Én sosem tudnálak kényszeríteni benneteket, vagy sosem tudnám megparancsolni nektek, hogy cselekedjetek, mert ez lehetetlen.
Atyám sosem fog beleavatkozni szabad akaratotokba.
De ő sosem fog habozni figyelmeztetni benneteket, vezetni benneteket, és eltölteni lelketeket a kegyelmekkel, melyek erőssé tesznek benneteket.
A nyitott szívűeknek Ő meg fogja adni a Szentlélek ajándékát.
A gőg, a vallási sznobizmus és az arrogancia bűnébe esett emberek lehetetlennek fogják találni, hogy megnyissák szívüket, mert a legfontosabb tulajdonság hiányzik belőlük. Az alázat.
A szív alázata és nagylelkűsége nélkül nem tudtok közel jönni Szent Szívemhez.
Jöjjetek Hozzám, gyermekek. Hadd vigyelek el benneteket Nyájamba, így mint egy jó pásztor elvezethetlek benneteket a biztonságba.

A ti Jézusotok
Az Emberiség Megmentője