2013. július 8., hétfő

Utolsó percek

Sokan mondják manapság, nem kell nekünk Isten,
De tudják-e pontosan mi az amiben hisznek.
Kérdőre vonják, a jó Isten létét, hisz a tudomány nem talál rá,
magyarázható törvényt.
Történt velük balsors, most már biztos nincsen,
Csak akkor döbbennek rá, mikor a halál értük libben.
Kérik hát a halált, ne most vigyél kérlek,
Hisz ha te itt vagy, akkor biztosan van Isten.
Késő már a bánat ami lelked marja,
Válaszol a halál, kaszáján két karja.
Kapsz még egy szűk percet, halandó földi ember,
Térdelj le és nézz föl, mire mondtad nem kell,
Mert nehéz annak súlya amit elkövettél,
Aki könnyíthetne, abban sosem hittél.
A hit borzasztó erős, nem veszett el minden,
Van még pont egy perced, szeresd hát az Istent! 

Hidvégi Szabolcs és neje

Angyali vers..

Hinnem kell hogy az álmok valóra válnak,
Hogy minden lélek mellett angyalok állnak,
Figyelő tekintetük reánk függesztik,
Munkájukat nesztelen, és értünk végzik,
Velünk kelnek hajnalok, hajnalán,
Minket őriznek a mindennapok során,
Magányos így soha senki nem lehet,
Hiszen mindenkit egy igaz angyal szeret.

A demokrácia rejtett szellemiségérőlBaljós jelek látszanak kirajzolódni az Istentől elszakadt ember földi térképének különböző területein. Mikor a valódi tudás és a hit helyét a téveszméken alapuló tudatlanság és a szekták veszik át, egyúttal minden egyre sötétebbé válik. Sötét elvek mérgezik meg a fény világát, hogy aztán a sátáni törekvések elérjék végcéljukat. E győzelem azonban - a gonosz hamis természetéből adódóan - a pillanatnyiságra és a lényegtelenségre kárhoztatott. A földalatti erők megpróbálják ugyan véglegesen és teljesen magukhoz ragadni a kezdeményezés szentségét, de a sötét erők sorsát előre megírta az, akinek a helyébe lépni merészelnek.
A szabadkőműves demokratizmus volt az az irányzat, mely a politika világában megkezdte elterjeszteni azt a degenerált elgondolást, miszerint a magasabb rendező elvet megjelenítő méltóságok tekintélye megkérdőjelezhető. Társadalmi szerződésekkel, népfelség elvével és hasonlókkal álltak elő a modernitás képviselői. „Döntsön a nép!” - hangzott és hangzik a jelszó; de nem éppen a tömegeknek tiltják meg, hogy valós információkhoz jussanak? Kézenfekvő a válasz. Az tartja magát a legnagyobb demokratának, aki a legnagyobb népellenség. A világfelforgatás eredményeként pedig a tekintélyelvűség hangsúlyozói válnak a legnagyobb demokratává. Hiszen aki elveszíti a kapcsolatot Istennel, annak értelmetlen lesz az élete. Honnan is ered a megkérdőjelezés művészete? Onnan, ahol azt gondolják, hogy politikai küzdelemmel érhető el a végcél. Valójában csak részcélok érhetők el, azok is megmaradnak a földi világ szűk területén belül.
A szekuláris, kapitalista demokrácia életveszélyes berendezkedés. Megöli és egyben megteremti az embert. Az égi eredetű ember háttérbe szorul, s érkezik helyére a föld alatt rejtőző sötét erők emberszerű hordozója. A polgári értelmiség rémuralmának és az álvallások burjánzásának kora komoly kihívás elé állítják a fény talpon maradt szolgáit. Voltaképpen nem marad más lehetőség, mint az, hogy a fényt még valamilyen szinten hordozni képes erőket maga alá rendezze egy uralmi gépezet. Előfordult ugyan, hogy egy ilyen struktúra megbukott, mert az emberi minőségtelenség nem képes a magasabb méltóságot mindennél - főleg saját életénél - többre tartani, de nincs más út a gonosz legyőzéséhez. Olykor a bukás tisztulás, a kudarc pedig ténylegesen egy részcél megvalósulása.
A demokrácia rejtett szellemisége saját alapvetéseiből ered; az átláthatóság követelése hozza el a láthatatlan erők uralmát. A politika az ember egyik legkomolyabb, felnőttek számára elérhető játéka. Szembetűnő a szavazás komolytalansága, hiszen a gyermekkor játékaira emlékeztet, mikor gyermekek szavaztak meg játékszabályokat. Komoly ember nem lehet demokrata, mert nem hiszi el, hogy szavazófülkékben dőlnek el a világ kérdései, valamint tudja, hogy mennyire manipulálható a rendszer; s legfőképp a megkérdőjelezhetetlen, maga fölött álló értékek híve. Mindhalálig.
Vári Gergő

Utcai varroda, önkéntes alapon

Michael Swaine 12 éve minden hónap 15-én kigurítja régimódi, pedálos varrógépét San Francisco egyik legszegényebb és legveszélyesebb kerületébe, hogy ott megfoltozza, megjavítsa a környékbeli szegények ruháit. Mindenki ott segít, ahol tud.
Swaine a Tenderloin National Forest nevet kapott, növényekkel, fákkal és a legkülönfélébb művészeti alkotásokkal életre keltett sikátorban dolgozik varrógépével, ingyen vállalja a környékbeliek ruháinak foltozását, varrását.

Az előadóművész, feltaláló és a Kaliforniai Művészeti Kollégium keramikus tanára a Kollégium „Légy nagylelkű” elnevezésű projektjének keretében még 2001-ben indította el „mobil szabóságát”. Azóta amellett, hogy rengeteg ruhát megjavított már, több önkéntes is csatlakozott hozzá, akik segítenek neki a varrásban.
Míg – állítása szerint – mindez részéről havonta csak egy kis erőfeszítést igényel, sokaknak sokkal többet jelent egy egyszerű ruhajavíttatásnál. Több (sokszor visszatérő) „kuncsaftja” is van, akik csak azért mennek, hogy mellette egy kicsit elidőzzenek és beszélgessenek. 

Sokan „szociális művészként” emlegetik, ő azonban egyszerűen csak egy helyinek, tanárnak és egy srácnak tartja magát, aki varr.  Swaine azt tervezi, hogy ingyenes „javítóműhelyt” nyit, ahol amellett, hogy cérnát és varrógépet lehet kölcsönözni, beszélgetni lehet az élet dolgairól.

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/ingyenes-utcai-varroda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ő az Isten Igazságát arra fogja használni, hogy a megfelelő pillanatig mögé bújjon

Drága szeretett jegyesem, mit számít az, ha rád ordítanak, vagy az Én Nevemben elátkoznak téged? Mit számít az, ha megbilincselik és megverik azokat, akik az Én Legszentebb Szavamat hirdetik, és akik rendíthetetlen egységben maradnak Velem? Nem tudod, hogy az Én Hatalmam Mindenható és hogy Engem nem lehet összetörni, még akkor sem, ha eltörnék a Csontjaimat.
Amikor egy orvos egy emberi élet megmentéséért küzd, bármi áron is, ő minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy sikerrel járjon. Ha a többiek megszakítják, akik megpróbálják őt megállítani, – ha ő egy elkötelezett orvos -, akkor figyelmen kívül fog hagyni minden olyan próbálkozást és kísérletet, mely által beavatkoznak módszereibe, ha tudja a szívében, hogy ő meg tudja és meg is fogja menteni azt az életet. És így addig folytatja, amíg mindenki látja munkájának gyümölcsét. Ő kitart addig, amíg megmenti az életet és aztán, amikor mindent elkövetett, akkor azok az emberek, akik erőfeszítéseikkel – bármilyen okból kifolyólag – megpróbáltak beavatkozni az élet fenntartásában, szeretettel fogják őt üdvözölni. És így feledésbe merül minden súrlódás.
Ugyanez igaz erre a Szent Küldetésre is, melyet Atyám ígért meg, hogy ezekben a végső időkben megmentse gyermekei életét, Második Eljövetelem előtt. Számítsatok arra, hogy beavatkoznak ebbe a Küldetésbe, mert ha nem vonzana egy ilyen ellenzéket magára, akkor, biztosan tudnád, hogy a jelenleg neked adott Üzeneteim nem a te szeretett Jézusodtól jönnének.
Amikor az Igazságot kijelentik, akkor azt nem könnyű elfogadni, annak ellenére, hogy Az, Isten Szava. Mégis, amikor a hazugságokat Igazságnak öltöztetve mutatják be, akkor azt azonnal elfogadják és a legtöbb esetben meleg fogadtatással és tárt karokkal üdvözlik. Legyetek éberek a hazugságokra, melyeket Ellenségeim fognak bemutatni, akik szóvivőimként fogják magukat bejelenteni. Ők többféleképpen fognak félrevezetni benneteket, mert attól tartanak, hogy csalásaikban rajtakapjátok őket. Ők azzal fogják az idejüket tölteni, hogy majd olyanokkal vessék össze őket, akiket a világ, mint jó, szent és tiszta szolgákként ismer – akik közül sokan most a Mennyországban vannak Velem. Az összehasonlítás által ők az ilyen szentek hűséges tanítványainak fognak tűnni. Aztán ismételgetni fogják Tanításaim Igazságait, ami megzavar majd benneteket. Azt fogjátok mondani: ”De hogyan lehetséges ez?”, „Ez az ember az Igazságot mondja.”
A fenevad ravaszsága meghaladja felfogóképességeteket, szeretett követőim. Ő elővigyázatos, hogy sohase fedje fel magát és így megbújik az Igazság mögött. Amikor ő jelen van a szegény, megtévesztett lelkekben, akkor ő az Isten Igazságát arra fogja használni, hogy a megfelelő pillanatig mögé bújjon. Aztán trágárságokat fog árasztani Isten Szava ellen, de sokak számára ez nem lesz teljesen nyilvánvaló. Nézzetek a szavak mögé, melyek gondosan fel lesznek építve és le fogjátok leplezni a hazugságot. Ez egy olyan fajta erő, mellyel Isten gyermekeinek meg kell küzdeniük.
A gonosz szelleme olyan, mint egy sötét felhő, és amikor teljesen leereszkedett az emberiségre, akkor nehéz lesz megkülönböztetni a jót a rossztól. De Én megígérem nektek, hogy ez a felhő felemelkedik, és amikor Isten Fénye keresztülragyog rajtatok, akkor látni fogjátok a gonoszságot, annak minden rútságában, ahogyan az Isten Szemében látható.
A harc folytatódni fog azon emberek között, akik az Egy Igaz Istennek adóznak hűséggel, mivel a gonosz kitölti bosszúját rajtuk. Miközben ez a csoport kettéoszlik, vannak mások is, akikért imádkoznotok kell. Ők azok a lelkek lesznek, akik annyira eltávolodtak Istentől, hogy semmilyen szinten sem ismerik el Őt. Ők az Én elveszett lelkeim, akiknek ezt a Szent Küldetést szántam. Amikor megmentem azokat, akik teljesen elvesztek, beavatkozásom a többieket is meg fogja menteni, akik egyszerűen csak összezavarodtak.
Jöjjetek, gyűljetek össze mindnyájan Előttem, mert az Én Időm nagyon hamar elérkezik. Senki se hanyagolja el közületek, hogy azok lelkéért imádkozzon, akiknek a legnagyobb szükségük van segítségetekre.
Jézusotok