2014. február 23., vasárnap

A fű nem drog? - De gondolkodni még szabad!

Mi a közös Petőfi Sándor édesanyjának tyúkja és a 4K! között? 
Hát az, hogy mindkettő kendermagos! 
Az alábbi képet valahol a koszos Büdipesten készítették. A matricán, amelynek közterületen az ilyen módon történő kiragasztása valószínűleg szabálysértésnek minősül, a következő olvasható: A fű nem drog. 
Szerintem ha az alábbi feliratú falragaszokat tennénk ki, akkor a bűnözők üldözésében és kézre kerítésében már eddig is hihetetlen sikereket felmutató, nem pedig a rossz-nyelvek szerint az országutak vámszedőiként elhíresült traffipaxos rendőr bácsik és nénik biztosan keresnék a tetteseket, hogy bevasalják rajtuk a szabálysértési bírságot. (No, hiszen a pénzbehajtó szervezetként működtetett testület számára előirányzott intézkedési, avagy közérthetőbb nevén nevezve bírságolási tervét hozni kell, hiszen akkor hogyan lesz előléptetve a kapitány úr/asszony/elvtárs/fajtárs/hittárs/stb.) 
Például az ilyen feliratokra gondoltam: Gondolkodni még szabad! Fehér ember, ébresztő! A mi szocializmusunk nemzeti! 
Na, de visszatérve az eredeti fényképhez. Már alig várom ennek a rendkívül rokonszenves és még annál is demokratikusabb társaságnak (4K!) a legújabb matricáit, amelyekre talán az alábbi megkérdőjelezhetetlen alapigazságok lesznek nyomtatva: A cigány nem bűnöző! A zsidó nem bomlasztja a társadalmat! A kereskedelmi televíziózás nem rothasztja az agyat! A bankok értünk vannak, a bankárok értünk "dolgoznak"! 
Aki viszont ezeket az axiómákat kétségbe meri vonni, az mind nácifasisztarasszistatrappistamasiniszta. 
Amúgy biztosan van valami ebben a füves dologban. Mert kik eszik a füvet úgy általában? Az állatok. Talán csak nem a birkák? Akik mindenhez bégetnek, és hagyják magukat ellenállás nélkül a vágóhídra terelni.. 
A cannabist hosszabb távon használók körében az átlagnépességhez viszonyítva megnő a skizofrénia előfordulási aránya. Ezt már több évtizede tanulmányok bizonyítják. 
Vajon kiknek a kezébe kerülne a cannabis kis- és nagykereskedelme? Igen, kitaláltátok...
De nem írom le, mert akkor én is nácifasisztarasszistatrappistamasiniszta leszek. 
Ti kitaláltátok, de én nem tálalok ki. De ki sem tárazok, legfeljebb be, majd ha eljön az ideje. De egyben biztos vagyok. Itt nem lesz cannabismutyi, sem pedig cannabiszos mutyibolt. Ez ahhoz túl nagy falat. És túl régóta. 
Végezetül. Szerintük a fű nem drog. Szerintem meg gondolkodni még szabad! 
Nerkner TamásAz LMP néven köztudatba romboló szándékkal beépített szabadkőműves (még Schiffer is elszólta magát a parlamentben) hátszelű párt komoly utcai propagandába kezdett. Minden kétséget kizáróan erre minden anyagi lehetőségük adott. Ez a nyíltan társadalmi normaszegést, tehát homoszexualitást, kábítószerezést, fajkeveredést, pedofíliát népszerűsítő ernyőszervezet az emberek képébe mászik bele gyomorforgató utcai jelenlétével. Többnyire beszédhibás és hormonzavaros zsidóiról ismerhetőek fel, no meg az őket jelző zöld kabátról. Csak azon csodálkozunk, hogy a családjuk jövőjéért, gyermekeik épségéért aggódó magyarok még nem pofozták fel őket az utcán. Legyünk őszinték, szodoma terjesztőinek, a züllöttség és állatias ösztönök képviselőinek kijárna egy alapos, fizikális helyreigazítás. Csak a miheztartás végett, mondjuk úgy, hogy pedagógiai célzattal. 
Hídfő.net | Rákapcsoltak a zsidók a kapmányra
LMP - Magyarország zöld pártja. Marihuana zöld?
Detki Kristóf

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Sokan közületek, akik most azt mondják, hogy szeretnek Engem, el fognak árulni, amint azt Júdás tette

2014. február 22. szombat, 18:35
Drága szeretett leányom, a fájdalomból öröm lesz, a kétségbeesésből remény, és az üldöztetésből szabadság, ha teljes bizalommal átadtok Nekem és Isten Dicsőségére mindent.
Minden teremtmény a Mennyben, a Földön és az Alvilágban térdre fognak hullni az Úr előtt – mindenki, kivétel nélkül. De az ember gyenge és elesett, nem adja meg Istennek a kellő Dicsőséget – még a legjámborabb és legszentebb ember sem –mivel nem képes önmagát teljesen átadnia Atyámnak Általam, az Ő egyetlen Fia, Jézus Krisztus által. Mindaddig, amíg a gonosz szelleme létezik a világban, az ember nem méltó arra, hogy Színem előtt megálljon. Ti nem térdelhettek le Előttem, amikor tele vagytok önteltséggel. Én nem tudlak meghallani benneteket, amikor mint a zsarnokok, amivé váltatok, kizártok Engem, amikor a Sátán az érzékek bűneivel tölti tele az elméteket. Csak azok egyesülhetnek igazán Velem, akik a Velem való megbékélésük után, tisztává váltak Előttem.
Amikor mint királyok jártok-keltek, és másoknak parancsoltok, miközben földi trónon ültök, ti nem lehettek soha az Én szolgáim. Ha ti valóban Engem szolgáltok, akkor mindig az Igazságot fogjátok mondani, független attól, hogy milyen szerepet töltötök be. Ti mindig tudni fogjátok, hogy amikor az Én Igaz Szavamat hirdetitek, akkor mindig kritikával fognak illetni benneteket. Hamarosan nem fogják az Igaz Szót beszélni azok, akik Egyházam legmagasabb köreibe beszivárogtak, és azt csak színlelik, hogy szeretnek Engem, de valójában gyűlölnek Engem. Aztán nektek, hívőknek, annak érdekében, hogy Bennem és Velem maradjatok, nagy bátorságra lesz szükségetek.
Közületek hánynak van meg ez a bátorsága? Közületek hányan lesznek képesek elviselni az üldöztetést, ami be fog következni, amikor ti az Igazságot hirdetitek? Így tehát nehéz szívvel tájékoztatnom kell benneteket, hogy sokan közületek, akik most azt mondják, szeretnek Engem, el fognak árulni, amint azt Júdás is tette. Mert amikor majd Szent Szavamat megváltoztatják, hogy az egy üres és terméketlen edénnyé váljék, közületek sokan el fogják ezt a hamis tant fogadni. Közületek nagyon sokan el fogják utasítani ezt a Küldetést, és hátat fognak fordítani az Üdvösség Kelyhének.
Nektek imádkoznotok kell a Keresztes Imahadjárat ezen imáját, hogy segítsen hűségesnek maradni Szavamhoz.
A Keresztes Imahadjárat 136. imája: Hogy megtartsuk Szavadat
Legdrágább Jézusom, segíts nekem meghallanom, élnem, beszélnem és másokkal megosztanom Szavadat.
Adj nekem erőt, hogy fenntartsam az Igazságot még akkor is, ha emiatt üldözni fognak engem. Segíts nekem életben tartanom Szavadat, amikor azt ellenségeid elnyomják.
Engedd, hogy érezzem Bátorságodat, amikor elesett vagyok.
Tölts el Erőddel, amikor gyenge vagyok.
Add meg nekem a Kegyelmet, hogy méltóságteljes maradjak amikor a Pokol Kapui fölém kerekednek, hogy hűséges maradhassak Legszentebb Akaratodhoz. Ámen.
A Pokol minden démona átkozza ezt a Küldetést, mely az utolsó a Földön. Nagy rugalmasságot, óriási bátorságot és Irántam való mély szeretetet fog követelni az, hogy hűségesek maradjatok Hozzám. A leggyengébbek fognak elesni először. A langyos hitűek lesznek a következők, és csak azok fognak állva maradni, akik tiszta szívűek és megingathatatlanok.
Jézusotok