2012. november 30., péntek

XVI. Benedeket 2012 novemberében meg akarták ölni

Erről számol be a II Tartó Quotidiano című lap. Castrillón bíboros egy titkos dokumentumot nyújtott át Benedek pápának egy privát audiencián. A dokumentumot németül írták és a Szigorúan titkos pecséttel látták el.
2015 - ben a L'Avennire című lap a Benedek elleni összeesküvésről számolt be és hogy lemondásra kényszerítették. Ez a lap egy olyan dokumentumot említ, mely egy merényletről számolt be, melyet Benedek pápa ellen akartak elkövetni. A valóságban tényleg merényletet követtek el Benedek ellen, ezért 2012 Karácsonykor elhatározta hogy visszalép. Benedek pápa nem a haláltól félt, hanem az Egyházat féltette az azt érintő károsodásoktól, mely a halála után fog bekövetkezni.
A német bíborosok egy levelet küldtek Benedek pápának, melyet több pap és püspök írt alá. A levél szerint ezek a papok és püspökök készen álltak arra, hogy egy modern Egyházat hozzanak létre teljesen elkülönülten Rómától, amennyiben Benedek nem tesz eleget követeléseiknek. Többek között azt is kérték, hogy távolítsa el hivatalából a vatikáni államtitkárt. Benedek nagy nyomás alá került a liberális szabadkőművesek és a baloldali politikusok miatt.
Egy katolikus újságban olvasható ( a link a német szöveg alján), hogy Podesta, Newman, Hilary Clinton és Biden egy terv részesei voltak, mely egy Katolikus Tavaszt akart létrehozni és Benedek lemondását kikényszeríteni.

Hogyan készüljünk fel a legrosszabbra?!

1. Tárolj otthon 1 havi hideg élelmet (beleértve a háziállatoknak is). Konzervek, rizs, instant levesek, szárazbab, só, cukor, méz, tea, kávé. Nagyobb mennyiséget legjobb vízhatlanul zárható műanyag hordóban tárolni, ez megvédi a kártevőktől és a nedvességtől is. Legyen otthon valamennyi ivóvíz is. Ha 1 havi mennyiség praktikus okokból nem megoldható, azért néhány napi készlet legyen otthon.
2. Szerezz be valamilyen főzőeszközt, amivel gáz / villany nélkül is lehet főzni. Legjobb, ha van hozzá egy kukta is, így sokkal kisebb energiafelhasználással lehet az ételt elkészíteni. 
3. Legyen otthon minden családtag számára egy meleg hálózsák. Egy katasztrófa esetén a kihűlés az egyik legnagyobb veszély.
4. Tarts magadnál legalább 1-2 hétre elegendő készpénzt! Ha a bankok zárva vannak, vagy ha a távközlési rendszer megsérül, a bankkártya nem fog működni.
Mi az a Bushcraft?
A bushcraft a természetes környezetben történő túlélés és boldogulás művészete, illetve az ehhez szükséges készségek és tudásanyag elsajátítása. A bushcraft-készségek magukba foglalják a tűzgyújtást, a menedéképítést, a növényismeretet, a táplálékszerzést- és készítést, a tájékozódást, a famegmunkálást, a kés, a fejsze és egyéb eszközök használatát, illetve ezek segítségével a természetes anyagokból történő eszközkészítést stb. A bushcraft ugyanakkor nem csupán túlélési technikák gyűjteménye, hanem eltűnt vagy mára kihaló félben lévő természeti, népi fogások, foglalkozások és módszerek néprajzi jelentőségű megőrzése.
5. Az autó üzemanyagtartályát tartsd legalább félig – ha lehet inkább tele – megtankolva. De legalábbis mindig azonnal tankolj tele, ha kifogy. Ha valamiért el kell hagyni a lakhelyet, üres tankkal nem fog menni.
6. Legyen egy vészterv, amiről a család minden tagja tud. Gondolj arra, hogy esetleg a telefon/internet/mobil hálózatok nem működnek. Kell valami alternatív találkozási pont, ha a lakhelyed esetleg nem megközelíthető.
7. Az alábbi eszközökkel mindenképpen szerelkezz fel: balta, svájci bicska, gyufa, öngyújtó, elemlámpa, tartalék elem, meleg bakancs vagy túra cipő, zsebrádió, elsősegély csomag, tájoló iránytű és térkép és egy hátizsák, amibe mindezeket tárolod; menetkészen.
Ezek az abszolút legszükségesebb lépések, amelyek vészhelyzetben életet menthetnek.

(navimozgalom.com)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szűz Mária: Egy szerető Isten nem idézne elő konfliktust, és nem okozna szakadást

2012. november 29. csütörtök, 15:20
Drága gyermekeim, ebben az időben imádkoznotok kell Isten minden látnokáért a világon. Ők sokat szenvednek, és küldetésükön belül és kívül sok viszály jött létre.  
Sok ember elutasítja őket. Sőt, azokat a látnokokat és prófétákat, akik küldetésüket megismertették a világgal, még jobban visszautasítják.
Nektek eggyé kell válnotok, ha valóban szeretitek Fiamat. Itt nincs helye a féltékenységnek, a rágalmazásnak és a gyűlöletnek köztetek. Amikor ez megtörténik, akkor a gonosz támadott meg benneteket, hogy utasítsátok el, nem ugyan a prófétát, hanem Fiam Szent Szavát.
Ez az idő az, amikor nem szabad semmilyen megosztottságot megengedni, hogy az akadályokat okozzon azok között, akik Fiam Tanításait követik.
Amikor megosztottság van, ott figyelemelterelés is van. Ez megakadályozza az ima áramlását, és késleltet benneteket a lelkek megmentésében.
Egy szerető Isten nem idézne élő konfliktust, és nem okozna szakadást. Egymást Isten Nevében rágalmazni, bűn Atyám Szemében.
Ha ezt teszitek, megbántjátok Fiamat, aki mindig azt mondta, hogy nektek úgy kell szeretnetek egymást, mint a testvérek.
Amikor Fiam nevét arra használjátok, hogy kárt tegyetek mások hírnevében, akkor kérnetek kell Fiamat, hogy bocsásson meg nektek.
Itt az ideje gyermekek, hogy erősek legyetek és tiszteljétek Fiamat azáltal, hogy emlékeztek mindarra, amire tanított benneteket.
Sok megjövendölt esemény most fog láthatóvá válni a világban.
Nincs idő a megosztottságra azok között, akik tisztelik Fiamat.
Hamarosan megosztottságot erőltetnek a Kereszténységre. Éppen ezért csak egységben lesz belőletek erős hadsereg, méltón arra, hogy Isten Igéjét hirdessétek.
Megosztottan egy vákuumba szippantanak be benneteket, ahol pogány törvényeket kényszerítenek Egyházatokra.
Ha megosztottságot okoztok, akkor ott nem lehet egység.
Csak azok haladhatnak előre hadseregében, akik erős hitűek, és akik egyesülnek Fiam Szívével.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Jézus, Te gondoskodj!
 
Ezt az imádságot Jézus sugallatára Don Dolindo Ruotolo nápolyi pap írta, aki szentség hírében halt meg.
 
            Miért nem szükséges nyugtalankodni? Adjátok át nekem minden gondotokat és akkor minden jóra fordul, meg fogtok nyugodni. Mondom nektek, minden igazi, teljes önátadás megoldja a legbonyolultabb helyzetet is. Egy probléma átadása nem haraggal, szenvedéssel, csalódottsággal teli imában való hozzám fordulást jelent, hiszen én kísérlek benneteket, és az imában békével ajándékozlak meg titeket. Az önátadás azt jelenti: boldogan becsukni lelki szemeinket és ellene mondani a szomorúságnak. Újból a kezembe helyezni magatokat, hogy én, mint az édesanyja ölében alvó kisgyermeket áthelyezzelek benneteket a másik partra.
            A ti szétszórtságotok és nehézségeiteken való merengés, zárkózottságotok és az a vágyatok, hogy ti oldjátok meg problémáitokat, melyek kínoznak, békétlenné és szomorúvá tesznek benneteket. Ez nagy kísértés számotokra. Miért nem adjátok át nekem problémáitokat és gondjaitokat?
            Mennyi mindent megteszek én akkor, ha egy lélek testi vagy lelki problémáival hozzám fordul, rám néz, és azt mondja: „Jézus, Te gondoskodj!". Csukd be a szemed és pihenj meg bennem!
            Kevés kegyelmet kaptok, ha forrón vágyakoztok valamire és megunjátok az imát, de sokkal többet akkor, ha az imádságban teljesen rám bízzátok magatokat. Fájdalmaitokban ti azért imádkoztok, hogy változtassam meg a helyzetet vagy szüntessem meg a problémát, és ezt úgy tegyem, ahogyan ti akarjátok... Hozzám fordultok, de azt akarjátok, hogy én a ti elképzeléseitekhez idomuljak. Úgy tesztek, mint a beteg, aki megpróbálja szuggerálni kezelő orvosát, hogyan gyógyítsa.
            Ne tegyetek így, hanem úgy imádkozzatok, ahogyan a Miatyánkban tanítottalak benneteket:
„Szenteltessék meg a te neved", ez azt jelenti, legyél áldott az én szükségeimben. - „Jöjjön el a te országod", - minden a te országod beteljesedéséhez vezessen bennem és a világban: „Legyen meg a te akaratod", azt jelenti: Te gondoskodj Jézus.
Én közbejárok mindenhatóságommal és megoldom a legbonyodalmasabb helyzetet is. Láthatod, hogy a rossz mennyire uralkodik, ahelyett, hogy megsemmisülne. Ne nyugtalankodj, csukd be a szemed és mondd nekem teljes bizalommal: „Legyen meg a te akaratod, Te gondoskodj Jézus". Mondom neked, én gondoskodom és közbenjárok érted, mint az orvos és csodát teszek, ha szükséges. Látod mennyire tehetetlen vagy? Ne aggódj, csukd be a szemed és mond: „Te gondoskodj!" Mondom neked, hogy én gondoskodni fogok.
Ellenkező esetben zaklatottságot, nyugtalanságot fogsz megélni, és tetteid következményei miatt fogsz aggódni. Olyan ez, mint a gyermek nyugtalansága, aki édesanyjától követeli, hogy gondoskodjon szükségleteiről, oly módon, ahogyan ezt ő szeretné és teljesítse be minden vágyát és szeszélyét.
Csukjátok be a szemeteket és engedjétek meg, hogy kegyelmem árja hordozzon titeket, csukjátok be szemeteket és engedjétek meg nekem, hogy cselekedjek, csukjátok be szemeteket, és ne gondoljatok a mostani órára, mondjatok ellen a jövőtől való aggodalmaskodás kísértésének.
Jóságomba vetett hittel és bizalommal pihenjetek meg bennem és szeretetemre fogadom, hogyha ti önátadáskor csak ezt mondjátok nekem: „Te gondoskodj!", valóban gondoskodni fogok rólatok, én foglak megkönnyíteni, felszabadítani és vezetni titeket. És ha más úton kell vezetnem benneteket, mint amit ti gondoltatok, akkor tanítalak, és karjaimban hordozlak titeket, mert nincs hatékonyabb gyógyszer az én szeretetteljes közbenjárásomnál.
De ez csak úgy lehetséges, ha ti becsukjátok szemeteket. Ti nem tudtok aludni, mindenről igazolást kerestek, mindent meg akartok vizsgálni, mindenről gondoskodni akartok és így átengeditek magatokat az emberi erőknek, vagy ami még rosszabb, emberi közbenjárásban bizakodtok. Ó, ha tudnátok, mennyire vágyom én a ti önátadásotokra, hogy meg tudjam mutatni nektek jóságomat. Ó, ha tudnátok, milyen szomorú vagyok, ha nyugtalannak látlak benneteket.
A Sátán pontosan arra törekszik, hogy zaklatottá tegyen benneteket, hogy kiragadjon titeket kezemből és emberi kezdeményezések zsákmányává tegyen.
Ezért bízzatok bennem, pihenjetek meg bennem, adjatok át mindent nekem. Én oly mértékben teszek csodát, amennyire ti átadjátok magatokat, és nem oly mértékben, amennyire önmagatokban bíztok. Akkor árasztom rátok kegyelmeim bőségét, ha ti teljes szegénységben vagytok!
Ha vannak saját forrásaitok, akkor is, ha nem tudtok róla, de keresitek azokat, természetes földön jártok, a dolgok természetes folyását követitek, melyben gyakran a Sátán rejtezik. Senki, aki vitatkozott vagy töprengett nem tett csodát, még a szentek sem. Csak, aki átadja magát Istennek, az tud isteni dolgokat tenni.
Ha azt látod, hogy bonyolulttá válnak a dolgok, mondd a lelked mélyén: „Jézus, Te gondoskodj!" Szabadulj meg a gondolataidtól... irányítsd figyelmedet másra, mert a te értelmed korlátolt és nehezen tudod felismerni a rosszat. Ezért mindig bennem bízz és szabadulj meg önmagadtól. Így tegyél minden szükségedben. Így tegyetek mindannyian és akkor szüntelenül nagy csodákat fogtok látni, szeretetemre fogadom. Gondoskodni fogok, ebben biztosak lehettek. Mindig önátadásra készen imádkozzatok, akkor nagy békességet és csodálatos gyümölcsöket fogtok tapasztalni, és akkor is, ha az áldozatvállalás kegyelmét adom elégtételül bűneitekért és szeretetetek megújulásáért, mely szenvedést hordoz.
Ez lehetetlennek tűnik számotokra? Csukd be a szemed és mondd a lelked mélyén: „Jézus, Te gondoskodj!" Ne félj, én gondoskodni fogok. És te alázatosan fogod áldani nevemet. A te imádságod nem ér annyit, mint ez a bizalomteljes önátadás; ezt jól jegyezd meg! Nincs hatékonyabb kilenced ennél:
„Ó Jézusom, átadom magam, rád hagyatkozom, Te gondoskodj!"
„Add át magad az én szívemnek...és meglátod." Azt akarom, hogy higgy az én mindenhatóságomban, nem pedig a hatékonyságomban; és engedd meg, hogy én működjek benned, és általad másokban. Keresd a velem való bensőséges kapcsolatot, enyhítsd utánad való szomjamat, hogy gazdaggá tehesselek, és úgy szerethesselek, ahogyan erre vágyom. Engedd meg, hogy hozzád jöjjek, hogy meglátogassalak, engedd meg, hogy rád árasszam mindenhatóságomat.
Ha mellettem leszel, és nem azon iparkodsz, hogy megmutasd alkalmasságodat, hited és mindenhatóságom tanúja leszel, én pedig melletted leszek, amikor beszélsz, jársz, és dolgozol, amikor imádkozol, vagy alszol, mert „pihentében is megáldja az Úr, akit szeret" (Zsolt 126). Ha mellettem maradsz, ha nem kergeted vágyaidat, és nem aggódsz érdekeid miatt, ha teljes bizalommal átengeded nekem azokat, akkor én mindent meg fogok adni neked, amire csak szükséged van, az én örök tervemben. Olyan érzésekkel ajándékozlak meg, melyekre szükséged van, együttérzést adok neked felebarátjaid iránt, és mindent megteszek azért, hogy úgy beszélj, és azt tedd, ami kedves számomra. Így tetteid szeretetemből fakadnak majd. Az én erőm fog működni általad, nem a te aktivitásod lesz előtérben, és új gyermekeimhez vezetlek téged, akik bennem fognak születni. Annyira tudok működni benned és általad, amennyire te az én igaz fiammá akarsz lenni, úgy, ahogyan Egyszülöttem, mert jól tudod „ha az én akaratomat teszed; testvérem, nővérem és anyám leszel", hogy el tudj vinni másokhoz, ezáltal új gyermekekre találhassak és meg tudjak születni sokakban. Így az igaz fiakat szolgálva, új fiakat teremtek. Mindaz, amit te meg tudsz tenni, semmi ahhoz képest, amit én azon szívek titkában teszek, akik szeretnek. „Maradjatok meg az én szeretetemben... Ha bennem megmaradtok és az én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok és megkapjátok" (Jn 15).
Don Dolindo Ruotolo atya