2012. január 6., péntek

Imádság Magyarországért

1993 szilveszter éjszakáján az egyik közösség téli táborozásakor egy gyönyörű fénykép készült. Egy téli tájban 150 ember áll égő fáklyával a kezében. A világ békéjéért imádkozva várják az újesztendőt.
Ahol ők állnak, eltűnik a sötétség, fény van, ragyog a fehér hó.
Ez a kép egy nagy üzenetet hordoz. A világban lévő sötétség eltűnik, ha az emberek a hit, a szeretet, az ima fáklyájával a kezükben egymás mellé állnak.
tuz-ej
Áldd meg, Uram, Magyarországot!
Áldd meg, Uram, a te magyar néped!
Oldozd fel és szabadítsd meg
         ellened elkövetett bűneitől,
         mások ellen elkövetett bűneitől,
         önmaga ellen elkövetett bűneitől,
                  az erkölcs terén,
                  szociális téren,
                  gazdasági téren elkövetett bűneitől,
                  a természet ellen,
                  az élet ellen,
                  az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől,
         múltja,
         jelene,
         és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől!
Szabadíts meg minket, Uram,
         a gyűlölködéstől,
         a széthúzástól,
         a rövidlátástól,
         a kapzsiságtól,
         a gyengeségtől,
         a káromkodástól,
         a kitartás hiányától!
Segíts minket, Uram,
         hogy a jó győzzön, és ne a gonosz,
         az igazság győzzön, és ne a hamisság,
         az erő győzzön, ne az erőszak,
         a szeretet győzzön, ne a gyűlölet,
         a józanság győzzön, ne az indulatok,
         a megfontoltság győzzön, ne a kapkodás,
         az okosság győzzön, ne az ostobaság,
         a szorgalom győzzön, ne az irigység,
         a tehetség győzzön, ne a könyöklés!
Add, Uram, hogy megbecsüljük az ajándékaidat,
kincseinket nehogy elpazaroljuk!
         Hazánk szép tájait őrizzük meg épen,
         a földet, a vizet, a levegőt tisztán,
         az egészségünkre jobban vigyázzunk,
         fogadjuk el a gyermekeket,
         az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük,
         a betegeket el ne tapossuk,
         és ne felejtsünk el szívből mosolyogni!
Hatalmas erőddel támogass minket,
         hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat,
         az otthonokban egészséges, boldog családokat!
         Az emberek tisztességes munkát végezzenek,
         s a tisztességes munkának legyen becsülete!
Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól,
oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól!
Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg!
Adj nekünk bort, búzát, békességet!
         Változtasd át a bort a te Szent Véreddé,
         a búzakenyeret a te Szent Testeddé,
         a békét, a te békédet, örök örömünkké! 
AMEN.


www.karizmatikus.hu