2013. április 17., szerda

Kötelező lesz a meditáció az iskolákban: "nem elég az eget nézni"

Szeptembertől a mindennapos testnevelésórákon relaxációt is kell majd tanítani. A tanárok szerint elegendő lesz, ha az óra végén csukott szemmel lazítanak, vagy csendben az eget szemlélik majd a gyerekek, de a relaxáció bevezetésének ötletgazdája szerint ennél többről van szó: el kell érni, hogy akár egyetlen szó hatására is elinduljon a lazulás, és lassuljon a szívdobogás.
hirdetés
 
Eddig kétszáz tanár végezte el a szükséges továbbképzést. Bagdy Emőke pszichológus, a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület elnöke, a program egyik kidolgozója szerint a relaxációnak köszönhetően a diákok kevésbé lesznek idegesek, és "egyensúlyba kerülnek". A legkisebbek a relaxációt játékos formában, mesével és mozgással egybekötve végeznék, a felső tagozatban már szerepet kapna az interaktivitás is, "a középiskolások pedig olyan szintre érnének a témában, amelynek komoly egészségvédelmi hatása van".
Az új tantervek alapján alsó tagozatban a relaxációs alapgyakorlatokat kell megtanulni (ellazulás, belső figyelem, önkontroll), felsőben a relaxáció különböző formáit (autogén tréning, a feszültség szabályozása), középiskolásoknak pedig már relaxációs és stresszoldó gyakorlatokat kell elsajátítaniuk. A középiskolásoknak emellett előírás "a relaxációs módszerek tudatos alkalmazása a pályaorientációt és jövőképet építő lelki munkában".
A budapesti Tüskevár Általános Iskolában évek óta külön tanóra a relaxáció. "Játékkal kezdünk, majd jön egy kis ritmusgyakorlat, utána pedig mindenki körbeül vagy -fekszik a szivacson, behunyja a szemét, én pedig egy történettel segítem, hogy el tudjanak lazulni" - mondta Kovács Péter, az iskola igazgatója. Hozzátette: az iskolába sok tanulási nehézséggel küzdő gyerek jár, akiknek nagyon jót tesznek a tréningek.
Kovács Péter szerint "nagyot lehet hibázni" egy ilyen foglalkozáson, ha a tanár nem figyel a diákok egyéni problémáira, élettörténetére. Ha például egy téli erdős történettel akarja ellazítani a gyerekeket, de az egyik diák családjában történt már fagyhalál, éppen az ellenkező hatást éri el a relaxációs óra.
A testnevelőtanárok egy része nem érti, pontosan mit is jelent majd a relaxáció: egyikük szerint biztosan nem lesz népszerű, ha foci helyett meditálni kell. "Minden órám végén van öt perc, amikor csukott szemmel csendben ülünk, ezzel ugye le lesz tudva a relaxáció?" - kérdezte egy budapesti tanár.
A sportoló gyerekeknek különösen fontos, hogy ismerjék magukat, tudják kezelni a feszültséget, és tudjanak ellazulni, de a diákok személyiségfejlődésével az egész tantestületnek közösen kell foglalkoznia, amelyhez hozzátartozhat a relaxáció is, de nem "órarendszerűen" - mondta Kiss Mihály, az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola igazgatója és testnevelő tanára.

Ferenc pápa, mint az egységes világvallás előkészítője

Vajon Ferenc pápa lesz az elit egyik segítője a világ vallásainak egyesítésére vonatkozó terv kivitelezésében? Megválasztását követően a Time magazin címoldalán „Az Újvilág pápája” szavakat olvashattuk képe felett (ami az amerikai kontinenst képviselő Dél-Amerikára, de az Új Világrendre is célozhatott), a pápa pedig már egyértelművé tette, hogy az ökumenizmus támogatását pápasága egyik legfontosabb feladatának tekinti, és számos magas szintű ökumenikus összejövetelen vett már részt.
Nemcsak a keresztények, hanem más vallások és a kereszténység közötti kötelékek szorosabbá fűzését is szorgalmazza. Beszélt arról, hogy szerinte a muzulmánok is az „egyetlen Istent” imádják.
A globális elit évtizedek óta építi a „minden út ugyanahhoz az Istenhez vezet” filozófiára épülő világvallás alapjait. Az elit tisztában van azzal, hogy még az egységes világgazdaság és világkormány sem lesz képes teljesen egyesíteni az emberiséget, közös, globális vallás nélkül. Ez a vallás azonban szöges ellentéte annak, amit a Biblia tanít, mert a bibliai igazságokat „a különböző hátterű emberek közötti barátságra” kívánja cserélni.
Egy globális vallás létrehozásához valamilyen módon egyesíteniük kell a Római Katolikus és az iszlám egyházakat. Ez a két legnagyobb vallásos tömörülés a világon, így valószínűleg egy igazán globálisnak mondható egyház létrehozásához mindkettő részvételére szükség lesz.
Ezért említésre méltóak Ferenc pápa kijelentései az iszlámot illetően. Első ökumenikus összejövetelén a következőket mondta:
Szívélyes üdvözlettel köszöntök minden drága barátot, akik más vallások és hagyományok követői. Elsősorban a muzulmánokat, akik az élő és kegyelmes egyetlen Istent imádják és hozzá imádkoznak és mindenki mást [is köszöntök]. Értékelem mindenki jelenlétét: a hajlandóság jelét látom ebben a kölcsönös tisztelet és együttműködés iránt az emberiség közös érdekeiért.
A Katolikus Egyház tisztában van azzal milyen fontos a különböző vallási hagyományok tagjai közötti barátság támogatása. Szeretném megismételni: a különböző vallási hagyományok követői közötti barátság és tisztelet támogatása bizonyítja a Pápai Tanács munkájának értékét a vallásközi párbeszéd terén.
A fenti ökumenikus összejövetel során Ferenc pápa arról is beszélt, hogy mennyire közel érzi magát azokhoz, akik „bármely vallási hagyományhoz” tartoznak:
Etéren közel érezzük magunkat mindenkihez, aki bár nem tartja magát egyetlen vallási hagyomány követőjének sem, úgy érzi, hogy az igazságot, a jóságot és a szépséget, az isteni igazságot, jóságot és szépséget keresi, akik a mi drága szövetségeseink az emberi méltóságért, a békés együttélésért és a Teremtés védelméért folytatott harcban.
Természetesen nincs semmi baj azzal, ha valaki baráti kapcsolatokat próbál építeni vagy szeretetet mutatni az embereknek, a probléma abban áll, ha ezt egy megkérdőjelezhető célért teszi.
Ferenc pápát egyébként az iszlám szakértőjének tartják.
A pápa ezenkívül szeretné felerősíteni a többi keresztény hagyománnyal folytatott párbeszédet is, különös tekintettel a keleti ortodox egyházakra:
Beszéde előtt a pápa személyesen találkozott I. Bertalan konstantinápolyi pátriárkával, aki Ferenc keddi beiktatási miséjén is részt vett.
1054 óta, amikor a kereszténység nyugati és keleti irányzatokra szakadt, ez volt az első alkalom, hogy az ortodox keresztények vezetője részt vett egy római pápa beiktatásán.
Ferenc fogadta az orosz ortodox egyház külügyi vezetőjét, Hilarion metropolitát is.
Az egyházegyesítés természetesen nem fog holnap megtörténni, de vajon Ferenc lesz-e az pápa, amelyiknek sikerül a katolikus és ortodox hívők kibékítése?
A világvallás sem egyik napról a másikra fog megszületni, de a bizonytalanság erősödésével az emberek egyre kétségbeesettebben keresik majd a válaszokat. A következő gazdasági válság, az élelmiszerhiányok, a soha nem látott járványok, természeti katasztrófák és terjedő háborúk eredményeként a föld készen áll majd a „békét és barátságot” ígérő globális vallás elfogadására.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Amint a pogányság végigsöpör a Földön, Isten Igéjét szét fogják szaggatni

 

2013. április 16. kedd 20:40
Drága szeretett leányom, Egyházam számára elkezdődött a Kálvária- hegy megmászásának elvszenvedése, amint az meg volt jövendölve. Mindazoknak, akik az Én Nevemben beszélnek, akik szeretnek Engem és tisztelik Tanításaimat, most szembe kell nézniük ezzel a gyötrelmes úttal Szent Szavam megvédése érdekében.
Amint a pogányság végigsöpör a Földön, Isten Igéjét szét fogják szaggatni. Mindazoknak mondom, akik követnek Engem, hogy emelt fővel járjatok. Soha ne mondjatok le az Igazságról, amikor mások arról akarnak meggyőzni benneteket, vagy arra akarnak rábeszélni titeket – beleértve családotokat és barátaitokat is -, hogy forduljatok el Szent Szavamtól, melyet a Földön eltöltött időm során adtam nektek. Nem szabad gyengítenetek azon szándékotokat, hogy hűségesek maradjatok Hozzám. Néhányan közületek erősek lesznek az üldöztetés útja során. Lesznek azonban, akik el fognak esni. Egyesek feladják. Mások úgy döntenek majd, hogy elfogadják a Szent Tanként bemutatott hazugságokat, és el fognak szakadni Tőlem.
A vállamon fogom hordozni mindazokat, akik teljesen megbíznak Bennem. Védelemben fogom részesíteni mindazokat, akik elég bátrak ahhoz, hogy továbbra is olyan módon mutassák be a Szentmise áldozatot, ahogyan azt megkívánják a szabályok. Védelmezni fogom azon szent szolgáim által bemutatott Szentségeket, akik nem hajlandók sem mozdulni sem pedig elhagyni az Értem végzett szolgálatukat. Azoknak egyáltalán nem kell aggódniuk, akik az Én Gondomra bízták magukat. Azok, akiknek egész életük folyamán megadatott az Igazság, és ennek ellenére Tanításaimat a hazugságok javára mégis el fogják utasítani, félre lesznek dobva Tőlem. Igazságosságom félelmetes: Ne higgye senki azt, hogy lelkiismeret furdalás és minden következmény nélkül a megtévesztés mélységébe süllyedhet.
Az Én Szeretetem elég erős lesz ahhoz, hogy átölelje azokat, akik össze fognak zavarodni ezekben az időkben. Isten minden gyermekét elérem majd, akik keresnek Engem, nem számít, hogy mennyire megfeketedett a lelkük. A zűrzavar közepette megismertetem végre magam, és a Lelkem végigsöpör majd a Földön, éppen akkor, amikor az emberek már azt hiszik, hogy ennél többet nem tehetnek.
Ne feledjétek, hogy Én vagyok az Első és az Utolsó, semmi sem győzedelmeskedhet Felettem, mert Én Mindenható vagyok; és amikor úgy érzitek, hogy a gonoszság már nagyon nyomasztó, melyet Isten ellenségei okoznak a világnak, ne feledjétek, hogy Én itt vagyok. Azért engedem meg ezt a szenvedést, ezt az utolsó üldöztetést, mert ez a végső fegyver a fenevad ellen. E nélkül ő ellopná a világ lakossága többségének a lelkét.
Ez a lelkekért folytatott harc sokkolni fogja azokat, akik valóban szeretnek Engem, mert tanúi lesztek a gonoszságnak, mely azokban az emberekben lesz látható, akiket ti jónak tartottatok. A Sátán minden követ meg fog mozdítani és minden lelket fel fog használni, különösen azokat, akik Hozzám közel állnak, annak érdekében, hogy ők hátat fordítsanak Tanításaimnak. Miközben a csata már javában tombol, a megtéréseknek köszönhetően milliárdok lelkét fogom megmenteni ezen a Küldetésen keresztül.
Jézusotok