2012. augusztus 23., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szűz Mária: Amikor az apostolokkal a cönákulumban* a Szentlélek leereszkedésére várakoztam, tíznapi felkészülést vett igénybe
 
2012. augusztus 22., szerda, 9:18
Gyermekem, azért létezik az a vadon, amelyben gyermekeim a mai világban találják magukat, mert nem tudják, hogy hogyan lehet a Szentlélek ajándékában részesülni.
Mint ahogy tanítottalak, az Ajándék elnyerése hosszú időt vesz igénybe.
Ez (az idő) egy nagyon nehéz utazásból áll, hogy Isten gyermekei közül bárki is megkapja ezt a különleges Ajándékot.
Amikor az apostolokkal a cönákulumban* a Szentlélek leereszkedésére várakoztam, tíznapi felkészülést vett igénybe.
Bár az Ajándék meg volt ígérve ezeknek a szent, jámbor és hűséges szolgáknak, szeretett Fiam szolgáinak, lelkileg mégsem voltak teljes mértékben felkészülve arra, hogy az Ajándékot megadják nekik.
Nekem, az ő szeretett Anyjuknak, segítenem kellett, hogy felkészítsem a lelküket.
Ez annak a megtanítását jelentette, hogy szabad akaratuk teljes átadása mennyire fontos. Ahhoz, hogy méltók lehessenek, meg kellett érteniük az alázat mélységét, amelyben el kellett merülniük, mielőtt készen álltak volna.
Néhányan közülük azt gondolták, hogy mindent megtanultak Fiamtól.
Azonban ez a büszkeség egyik jele volt, és amikor büszkeség van bennetek, akkor a Szentlélek Szent Ajándékát nem kaphatjátok meg.
Ahhoz, hogy a Szentlélek Ajándékát átvegyétek, olyan kicsikké kell válnotok Fiam előtt, mint a kis gyermekek.
Itt a büszkeségnek és az arroganciának nincs helye.  De manapság azok az emberek, akik azt állítják, hogy olyan hozzáértéssel beszélnek, ahogyan Fiam is beszélt, csapdába esnek.
Amikor azt állítják, hogy a lelki dolgok jó ismerői, akkor arroganciával beszélnek, amely nem tükrözi azokat a kegyelmeket, amelyeket azok kapnak, akik valóban rendelkeznek ezzel az Égi Ajándékkal.
Azok, akik már a Szentlélek Ajándékát megkapták, engedelmesek Fiam kívánságaival szemben.
Ők nem dicsekvőek.
Nem agresszívak.
Nem kritizálnak másokat, felhasználva Fiam nevét, hogy ezt tegyék.
Nem gúnyolnak másokat, amikor az Ő Szent Szaváról a saját értelmezéseiket hirdetik.
Ők nem gyűlöletet prédikálnak.
Amikor Fiam tanítványait felkészítettem, sok érvelésre került sor.
Eltartott egy ideig, mielőtt végre elfogadták, amit elvárnak tőlük.
Csak azután voltak végre kellőképpen felkészülve, amikor megértették, hogy egyedül csak a lélek alázatossága engedheti meg a Szentlélek belépését.
Arra sürgetem Isten valamennyi gyermekét, különösen azokat, akik hisznek Fiamban, hogy kérjenek Engem, Édesanyjukat, tegyék lehetővé számomra, hogy erre a nagy Ajándékra felkészítsem őket.
Gyermekem, egy teljes évembe került, hogy felkészítselek téged és ez nem volt könnyű dolog. Emlékszel, hogy milyen nehéznek találtad Szent Rózsafüzérem imádkozását? Milyen nehéznek találtad, hogy átadd az akaratodat, és hogy bebizonyítsd az alázatodat?
Most, hogy az Ajándékot megkaptad, ez nem azt jelenti, hogy magától értetődőnek tekintheted.
Neked továbbra is imádkoznod kell, maradj alázatos szívű, és minden egyes nap keresned kell a vezeklést. Mert ahogyan az adva lett, ugyanúgy el is lehet azt venni.
Felkérem mindazokat, akik követik ezeket az üzeneteket, hogy imádkozzanak a Szentlélek Ajándékáért.
Nem elég, hogy csak egyszer elimádkozzátok, és azt mondjátok, hogy ezzel meg is kaptátok a kért megkülönböztetés kegyelmét, és később mégis rágalmakat szórtok ezekre az Isteni üzenetekre. Ha ezt teszitek, nem kaptátok meg az Ajándékot.
Kérlek, hívjatok engem, áldott Édesanyátokat, hogy a Keresztes Imahadjárat ezen imáján keresztül segítsek nektek.
A Keresztes Imahadjárat 74. imája: A megkülönböztetés Ajándékáért
Ó, Isten Anyja, segíts nekem, hogy a Szentlélek Ajándékára felkészítsem a lelkemet.
Fogd meg a kezemet, akár egy gyermeknek, és vezess engem az úton a Szentlélek ereje által a megkülönböztetés ajándéka felé.
Nyisd meg a szívemet és tanítsd meg, hogyan kell átadni testemet, elmémet és lelkemet.
Szabadíts meg engem a büszkeség bűnétől, és imádkozz, hogy minden eddigi bűnöm megbocsátásra találjon, hogy a lelkem megtisztuljon, hogy meggyógyuljak, és hogy a Szentlélek Ajándékát megkaphassam.
Köszönöm neked Üdvösség Anyja, közbenjárásodat, és szeretettel a szívemben várok erre az Ajándékra, amelyre örömmel vágyakozom. Ámen
.
Gyermekek, ne feledjetek Hozzám, Édesanyátokhoz jönni, hogy segítsek megnyitni a lelketeket, hogy megkaphassátok ezt a csodálatos Ajándékot.
Miután ezt az ajándékot megkaptátok, Fiam elé foglak vinni benneteket.
Mert a lelki tökéletességhez vezető lépcsőn csak akkor lesztek valóban készek a következő lépésre.
Az Üdvösség Anyja
/*: A cönákulum, az utolsó vacsora terme /


Akárcsak a katona, aki oldalamat átszúrta és azonnal megtért, úgy fog több millió lélek is megtérni
2012. augusztus 22., szerda, 20:10
Drága szeretett leányom, nem szabad elszigeteltnek érezned magad Tőlem, e munka roppant nagysága miatt.
Habár ez nagy terjedelműnek látszik, amiért érzed, hogy nem vagy képes megbirkózni vele, tudnod kell, hogy Én csak azt kérem tőled, amire képes vagy.
Örvendj, hogy Szent Szavamat világszerte keresik, mert ez a Szívem vágya.
Azt szeretném, hogy minden Tanítványom azonnal válaszoljon Hívásomra, mert szükségem van rájuk, hogy segítsenek Nekem Küldetésemben megmenteni az emberiséget.
Ez csak a kezdete egy gyors megtérésnek, amikor a vér és a víz minden emberi lélekre ki fog ömleni.
A vér és a víz. még a megfeketedett lelkeket is meg fogja téríteni.
Akárcsak a katona, aki az oldalamat átszúrta, és azonnal megtért, úgy fog több millió lélek is megtérni, azok, akik még jelenleg nem hiszik, hogy Létezem.
Hát nem mondtam nektek, hogy Irgalmasságom végtelen?
Hát nem megígértem nektek, hogy az Atyám által jóváhagyott csodákra sor fog kerülni, hogy összeszedvén a világot és minden lelket a jogos örökségébe vigye?
Oly sok lélek válaszolt most Hívásomra. Imáik önmagukban megsokszorozódnak majd, és több millióan fognak megmenekülni. Erőfeszítésetekbe minden lelket bele kell foglalni, hogy az egész emberiség megmeneküljön.
Az legyen a ti célotok drága, szeretett Követőim, hogy egyetlen léleknek se engedjétek, hogy kicsússzon a hálóból.
Ezt a hálót majd kivetik, és a vízbe fogják dobni, hogy kifogja a lelkeket, és megmentse őket.
Ti, Tanítványaim, a halászok vagytok. Én a hálót adom nektek a kegyelmek által, melyekkel most megajándékozlak benneteket.
Segíteni fogtok Nekem minden élő lélek megmentésében, és egyetlen erőfeszítés sem lesz hiábavaló – minden kő meg lesz mozgatva –, amint bátorkodom előre megmenteni az emberiséget még egyszer.
Tehát, ahelyett, hogy rettegj a félelemtől, vagy, hogy a Hívásomra adott roppant nagy válaszodért aggódj, leányom, örülnöd kell. Mert végül Szent Akaratom be fog teljesedni. De még mindig hosszú út áll előttünk.
Jézusotok