2012. július 27., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

A sátánnal kötött paktum csaknem végéhez közeledik, és hamarosan két eseménynek kell bekövetkeznie
 
2012. július 26., csütörtök, 23:55
Drága szeretett leányom, sok ember nem érti meg igazán Második Eljövetelem misztériumát.
A Második Eljövetelem egy Új Szövetség beteljesedése.
Ez a tökéletes Paradicsom megteremtése lesz, mely Ádám és Éva számára volt szeretettel valóra váltva, szeretett Atyám által Abban az időben minden dolog a Földön tökéletes harmóniában volt és megfelelt Isten Akaratának.
A Keresztrefeszítésem utáni időszak fájdalmas volt az emberiség számára a Földön, a Sátán uralma miatt, aki ebben az időszakban a hatalma alá vetette a Földet.
A sátánnal kötött paktum csaknem végéhez közeledik, és hamarosan két eseménynek kell bekövetkeznie.
Az emberi nem megszabadítása (a bűntől) a Nagyfigyelmeztetés alatt fog bekövetkezni. Ettől kezdve az emberek, beleértve azokat is, akik nem tudnak Isten létezéséről, örömmel fogadják majd el az Igazságot.
Mások, akik a nagy csodára csak lassan fognak reagálni – amikor a bizonyíték be lesz mutatva nekik -, idővel meg fognak térni. Ők szintén törekedni fognak bűnös életük megbocsátásáért.
Aztán az utolsó szakasz következik, a megszentelődés – a végső megtisztulás, hogy az egész emberiség alkalmas legyen a tökéletes Paradicsomba való belépésre.
Ez az a Paradicsom, amelyben eredetileg Ádám és Éva lakott. Egyedül csak Isten Akarata fog létezni, ahol minden ember szeretni fog, és tisztelni fogja Atyám Akaratát, amelynek végre be kell teljesednie.
Még mielőtt ez megtörténne, még nagyon sok ellenszegülés lesz Isten Akaratával szemben, ami megvalósul végre.
Isten gyermekeit minden irányba rángatni fogják. Bár a Szentlélek, a Nagyfigyelmeztetés alatt az egész világra ki fog áradni, a Sátán minden erőfeszítést meg fog tenni, hogy megállítsa a világméretű gyónást.
Ő, és gonosz követői szintén készülnek a Nagyfigyelmeztetésre. Céljuk: mindenkit meggyőzni arról, hogy ez meg sem történt.
Oly sok ember fogja nehéznek találni, hogy őszintén elfogadja Isten szeretetét, és az Új Paradicsom létezését addig, ameddig a Sátán a Földet járja.
A béke csak akkor fog eljönni, ha ő száműzve lesz.
Sajnos, akik elmulasztják azt, hogy meglássák az Igazságot, és akik makacsságuk miatt nem hajlandók elfogadni Istent, soha nem fogják meglátni a Paradicsomot.
Kérlek, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat alábbi imáját, hogy elfogadjátok Isten Akaratát.
A Keresztes Imahadjárat 69. imája Isten az Atyához, az Ő Isteni Akaratának elfogadásáért
Mindenható Isten, én elfogadom Isteni Akaratodat.
Segíts gyermekeidnek elfogadni azt.
Állítsd meg a Sátánt, hogy ne tudja megvonni gyermekeid jogát Atyjuk örökségétől
Ne engedd soha, hogy feladjuk az örökségünkért, a Paradicsomért folytatott harcunkat
Hallgasd meg azon kérésünket, hogy a Sátán és bukott angyalai száműzve legyenek
Arra kérlek drága Atyám, hogy Irgalmasságod által tisztítsd meg a Földet és boríts be minket Szentlelkeddel
Vezess minket, hogy megalkossuk legszentebb Hadseregedet, amely rendelkezik azzal a hatalommal, hogy örökre száműzze a fenevadat. Ámen.
Menjetek békével.
Jézusotok