2012. december 23., vasárnap

Mit üzen az ünnep?

Rohanó, fáradságokkal teli napjainkban sokan nem érzik át az ünnep mélységét, üzenetét és nem úgy élik meg, mint ahogy azt a karácsonyi ünnepek megkövetelnék! A sötétség örömünnepet ül, mert lassan eléri céljait. Rabszolgasorba nyomorított népek, emberek nem képesek harcolni, jelképesen hadrendbe állni és megvívni a nagy csatát a sátán seregeivel!
Lelkileg megtört, Istenét elhagyott szürke biorobotok, akik elvesztették hitüket, azt, ami egy utolsó menedék és erőforrás minden ember számára! Csak ez ad erőt, csak ez ad elszántságot és nélküle semmik vagyunk! A téli napfordulóval megkezdődő ünnepsorozat egy olyan töltést ad a hívő ember számára, amit egy hitét vesztett ember sohasem fog megérteni. Oly nagy erővel hat az emberre, hogy ereje egész évben kitart és erőt ad a következő év megpróbáltatásainak leküzdéséhez!
A téli napforduló bekövetkeztével kapjuk meg az első üzenetet, ami nem más, mint, hogy a sötétség nem győzhet a világosság felett. Mert innentől mindig több a világosság, nagyobb a fényesség ereje. És bármennyire is nagy a sötétség, bármekkora a minket körülvevő gonosz csábítása, ha csak egy kicsit is ott a fény, az igazság, akkor az utat tör magának és győzedelmeskedik a gonoszság felett!
Mikor születhetett volna Jézus Krisztus, ha nem ekkor? A fény fia, a világ világossága, az örök igazság és szeretet, Isten fia, ki megváltott minket kereszthalálával! Ezekben a napokban őt köszöntjük és nem csak ünnep ez, hanem jelképesen hadrendbe állunk! Hogyan és miként? Úgy, hogy megéljük azt, szeretet adunk és kapunk, gyertyát gyújtunk, karácsonyfát állítunk és több imát mondunk! Szent énekeket énekelünk és a család melegével, egységével fokozzuk ezek erejét!
Át kell élni és megérteni! Jézusnak az emberek a "nyája", ő vezet minket és az útmutatása életünk, tetteink alapköve, de oly nagy a sötétség ereje, hogy most már a serege vagyunk és a fokozott ima és a gyújtott gyertya, a karácsonyfa és az ének a fegyvereink abban a harcban, ami már rég elkezdődött! Ha ezt a harcot nem tudjuk megvívni és nem tudjuk győzelemre vinni, az emberiség teljes pusztulásra van ítélve!
Kérem a kedves olvasókat, hogy az ünnepek alatt ezeket a fegyvereket bátran használják, és Szilveszter ünnepén is ne csak egymásnak adjanak köszönetet, hanem Istennek is! Mondjunk egy imát és köszönjük meg az elmúlt esztendőt, és kérjünk elég erőt és kitartást a reánk váró küzdelmekhez! Szóljunk Jézushoz, merjük megköszönni, hogy eljött hozzánk és a sereg élére állt!
Fogjuk meg egymás kezét, öleljük át szeretteinket, töltse el szívünket a békesség és a szeretet, zárjuk szívünkbe Jézust, hisz csak az ő kegyelmével, áldásával válhatunk azzá, ami kiemel a szürke, hitetlen emberek sorából és győzelemre vezet!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Harcos Péter

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Ma különleges áldással árasztalak el benneteket

2012. december 22. szombat, 20:36
Drága szeretett leányom, a Karácsony napja az Én Ajándékom az emberiség számára. Ennek a napnak köszönhetően az örök élet lehetővé vált a halandó ember számára.
Én, Jézus Krisztus, a Világ Üdvözítője, mindnyájatokat szívesen üdvözöllek Királyságomban, Isten gyermekei, melyet Atyám ígért Nekem.
Eljöttem a világba, és csak néhányan ismertek fel Engem. Születésem megváltoztatta a jövőt. Ígéreteimet követőim elfogadták. Tudták, hogy újra eljövök majd, de arról nem volt fogalmuk, hogy mikor. Meghallgatták Tanításaimat, jóllehet sokan közülük nem voltak tanult emberek. Szegények voltak, és egyszerű életet éltek. Mégis ők voltak azok, akik szívesen üdvözöltek Engem.
Ugyanez érvényes most is, amikor a Második Eljövetelemre készítelek fel benneteket. Azok a lelkek nyitják meg majd szívüket a Hívásomra, akiknek egyszerű az Irántam való szeretetük a szívükben. És jelenleg azok válnak Tanítványaimmá, akik közületek alázatos szívűek és tiszta lelkűek. Általatok lesz az is, éppen úgy, mint volt annak idején, amikor a Földön jártam, hogy meghallják a Szavamat, és hinni fognak benne.
Ma ezeket a különleges Kegyelmeket árasztom rátok. Azt szeretném, ha elfogadnátok Védelmem áldását e Keresztes Imahadjárat imáján keresztül, hogy majd üdvözölni tudjatok Engem, a Messiást, amint Új Királyságomat feltárom előtettek.
A Keresztes Imahadjárat 90. imája: Hálaadás a legdicsőségesebb Második Eljöveteledért
Ó, Jézusom, felajánlom Neked dicséretemet és hálaadásomat legdicsőségesebb Második Eljöveteledért.
Te, Üdvözítőm, azért születtél, hogy Örök Életet adjál nekem, és a bűntől megszabadíts Engem.
Felajánlom Neked szeretetemet, köszönetemet és imádásomat, miközben felkészítem lelkemet magasztos Eljöveteledre. Ámen
.
Menjetek most, és készüljetek fel. Mert az idő rövid, és sokat kell még tenni annak érdekében, hogy minden lélek megmentésre kerüljön.
Én ezen a különleges napon, Békét, Szeretetet és Örömöt hozok nektek.
Jézusotok

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Karácsony

Napközben Jézus így szólt hozzám: „Nem is tudod kicsim, hogy milyen boldoggá tesznek Engem hűséges választottaim, amikor meglátogatnak egy szentmisén és kifejezik Előttem örömüket és hálájukat. Az ilyen lelkek nagy vigaszt nyújtanak Nekem. Oly kevés ember van, aki teljesen szívvel és lélekkel van jelen a szentmisén. Mindig örömmel tekintek azokra, akiknél látom azt, hogy mennyire törekszenek a jóra és arra, hogy ne bántsanak meg Engem. Azt kérem tőled és minden engesztelőtől, hogy most különösen imádkozzatok azokért az emberekért is, akik egyáltalán nem tudják, hogy miről szól a karácsony, és miért jöttem el a világra.”
Nagyon vágyakoztam Jézus második eljövetelére, de félelmek is vannak bennem ezzel kapcsolatban. Ekkor Ő azt mondta: „Én minden szentmisén nagy dicsőségben lejövök hozzátok angyalaim kíséretében. Hát nem elég ez nektek? Eljön az idő, amikor eljövetelem minden ember számára nyilvánvaló lesz. Addig is várakozásotok teljen állandó készenlétben, és akkor nem lesz mitől félnetek.”
A kis Jézus, születésének ünnepén, minden családhoz el akar látogatni. Látja, hogy lesznek, akik egyáltalán nem fogadják be Őt és elzavarják. Ezt látva szomorú könnyek között megjegyezte: „Oly sok lehetőség és kegyelem adatik az embereknek, hogy közelebb kerüljenek Hozzám és mégis visszautasítják. Imádkozzatok értük, hogy egyszer rádöbbenhessenek mit jelent az igazi karácsony.” Más családokat is meglátogatott a kis Jézus, ahol örömmel befogadták pedig, nincs semmijük. Ott öröm és béke uralkodott, az ünnepek pedig nagy boldogságban teltek el.
2012. 12. 22, Szombat          Mária Magdolna