1999. február 26., péntek

Medjugorjei üzenetek 1999. február

1999. február 25.
Drága gyermekek! Ma ismét különleges módon vagyok veletek, szívemben elgondolkodva és átélve Jézus szenvedését. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és adjatok nekem mindent, ami benne van: örömöt, szomorúságot és minden fájdalmat, még a legkisebbet is, hogy bemutassam Jézusnak, és Ő mérhetetlen szeretetével lángra lobbantsa bánatotokat és átváltoztassa Föltámadása örömévé. Ezért arra hívlak benneteket, gyermekeim, különösen most, hogy az imádságban nyíljon meg a szívetek, és így az ima által Jézus barátaivá váljatok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!

1999. február 24., szerda

manduriai Debóra által

1999. február 23.


A Szűzanya szürke ruhát és bőrből készült sarut visel. Rengeteg fény árad belőle, de úgy viselkedik, mint aki különösen nagy bűnbánatot tart. Így szólít meg:


„Dicsértessék Jézus Krisztus Szentséges Neve!
Drága gyermekeim, jöjjetek az Úr elé szívemen át, mely azt az Üdvözítő Tervet valósítja meg a földön, amit már sok évvel ezelőtt bejelentettem nektek. Elvittelek benneteket kertembe, hogy megmutassam a fény útját, s feltárjam Isten Szeretetének rejtélyeit a ti életetekben.
Azért a sok-sok bűnös gyermekért jövök, akik földi látogatásaim idején távol maradtak Anyai hívásomtól.
Én a Szentlélek segítségével ezen a helyen forrást Fakasztottam: a kegyelmek és különleges gyógyulá­sok forrását; most pedig elérkezett az idő, amikor Eukarisztikus Üzenetemnek minden embert egybe kell gyűjtenie, hogy lélekben újjászülessenek."
D. „Anyám, ma újból Neked szentelem magam, hogy mindvégig vezess engem!"
„Elfogadom a felajánlásodat, mint ajándékot, és arra Biztatlak: folytasd a Szeretet Művét, boríts virágba sok-sok kis oázist, hogy emlékeztessék a világot, mennyi­re szeret mindenkit az Oltáriszentség Szüze!
Azt szeretném, ha imádkoznátok azért, hogy meg­valósuljon a valódi egység testvéreitekkel!
Az akadályok hátráltatják a legbuzgóbb szíveket is. Ti ne engedjétek! Legyetek ti a követeim: hirdessétek a Bé­két!
Most azonban, a nagyböjt értékes napjaiban kezdjetek el készülődni, hagyjátok, hadd növekedjen bennetek Mennyei Atyánk Akarata, amely életetek különleges ese­ményeiben10 nyilvánul meg.
Őrizzétek lelketekben a „szentségi ajándékokat", ame­lyeket Jézus azért kínál fel nektek, hogy megszabadulja­tok a bűn rabságától, mely végtelen szenvedések forrása.
Időzzetek hosszan szívetek templomában, és Krisztus szenvedéséből erőt merítve döntsétek meg benne a Sátán uralmát! Gyermekeim, ha rám bízzátok magatokat, a ti Ügyvédetekre, folyton mutatom nektek az utat, hogy senki se tévedhessen el többé!
Ez az út a bűnbánat, melyen haladva újra felfedezhetitek Istent, és megváltoztathatjátok szíveteket és életeteket.
Engem megtaláltok a Kálváriánál. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Találjatok rá újra ártatlanságotokra!
Hamarosan találkozunk!"
D. „Várlak, Királynőm!"

(10) szó szerint: beavatkozások - a mindennapi életben megtapasztalha­tó isteni beavatkozások