Krisztusban Szeretett Testvéreim!

Ez a videó tökéletes tükörképe a világban és az Egyházban zajló eseményeknek. Ezért ne sajnáljátok az időt, hogy ezt a filmet meg nézzétek... A TISZTÁNLÁTÁS ÉRDEKÉBEN!!!
A videó végén Walter Brandmüller bíboros, egyháztörténész ezt mondja:" 
"Nyomatékosan ki kell jelentenünk, hogy az Instrumentum Laboris meghatározó pontokban ellentmond az Egyház kötelező tanításának, és ezért eretneknek kell azt minősítenünk. Mivel azonban itt még az Isteni Kinyilatkoztatás tényét is megkérdőjelezik vagy félreértik, így emellett kénytelenek vagyunk aposztáziáról is beszélni. A XX .század eleji klasszikus modernizmus egy új formájának lehetünk tanúi, amely élesen szembe száll a valódi katolikus felfogással.
A pán-amazóniai szinódus Instrumentum Laboris-ában folytatódnak a támadások a hit alapjai ellen, méghozzá oly módon, amit ezidáig elképzelhetetlennek tartottunk. Ezt a leghatározottabban el kell utasítanunk.

https://indavideo.hu/video/Az_Egyhaz_es_a_zold_elhitetes?fbclid=IwAR2sepFCrKOpLjBQfE6yTtiyihmwgesHQR9z_yRQSf7Px7kAViH4xrDLzwk

A Katolikus Egyház Katekizmusa:

675 Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. [639] Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, [640] fölfedi a "gonoszság misztériumát" egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól. A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett. [641]
[639] Vö. Lk 18,8; Mt 24,12. [640] Vö. Lk 21,12; Jn 15,19--20. [641] Vö. 2Tesz 2,4--12; 1Tesz 5,2--3; 2Jn 7; 1Jn 2,18.22.

A felszabadítási teológia egy keresztény bőrbe bújtatott liberál marxizmus.
Ez a bárányhoz hasonló vadállat szelleme, amit a párduchoz hasonló vadállat és a vörös sárkány is megoszt vele.
A kommunizmus
A materializmus
A hamis messianizmus.
Célja, hogy már ezen a Földön „paradicsomot“ teremtsen, az emberiség igazi megtérése nélkül. Egy hamis paradicsomot, Isten nélkül, a szabadság, egyenlőség, testvériség szellemében...

"A pán-amazóniáról szóló szinódus az Egyház megváltoztatását készíti elő, az a tény pedig, hogy Rómában rendezik meg, annak hangsúlyozására szolgál, hogy egy 'új Egyház' veszi kezdetét." - jelentette ki Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció előző prefektusa

„Az Instrumentum Laboris egy olyan ideológiai szemléletet képvisel, aminek semmi köze a kereszténységhez. Meg akarják menteni a világot a saját elgondolásaik alapján, ehhez pedig helyenként szentírási elemeket használnak fel. Nem meglepő ezért, hogy bár kinyilatkoztatásról, teremtésről, szentségekről, a világhoz való viszonyról beszélnek, szinte egyáltalán nem hivatkoznak a II. Vatikáni Zsinat szövegeire, amelyek pedig ezeket meghatározták: a Dei Verbumra, a Lumen Gentiumra, a Gaudium et Spesre. Szó sem esik az emberi méltóság eredetéről, a megváltás egyetemességéről, az Egyházról, mint a megváltás szentségéről. Csupán profán ötletek vannak, amelyekről lehet ugyan társalogni, de ezeknek semmi köze a Kinyilatkoztatáshoz.“

Web:
https://az-igazsag-konyve-videok.webnode.hu