2012. szeptember 9., vasárnap

Jelenits István: A megbocsátásról

Megbocsátani többféleképpen lehet. Nagyvonalúan, fölényesen: "Ugyan kérem, szót sem érdemel!" Vértanú-képpel, szenvelegve: "Lám, ekkora kárt, fájdalmat okoztál. Nem, nem haragszom, de a sebeim véreznek." Gőgösen: "Nem veszlek annyiba, hogy képes volnék haragudni rád. Mindig tudtam, mi lakik benned, most végre te is rájöhetsz arra, hogy ki vagyok én." Bakafántosan: "Megbocsátok, de kérj bocsánatot!" Vagy hajszoltan, kényszeredetten: "Megbocsátok, mert ez a kötelességem. De felejteni, azt nem tudok." És mohón: "Megbocsátok, de számítok arra, hogy mindent sokszorosan jóváteszel."
Egészségesebb a harag és a megtorlást igénylő szemet szemért, fogat fogért metsző hideg szele ennek a megbocsátásnak miazmás, köhögtető légkörénél.
A krisztusi megbocsátás nem a rossznak udvarias hallatlanra vétele vagy éppen kimosdatása. A bűn bűn, a sértés, kár, ártalom megoldásra vár, nem arra, hogy egyszerűen fátylat borítsanak rá. A krisztusi megbocsátás Istenre nyílik, még ha nem emlegeti is ezt föltétlenül. Arra, aki nagyobb a mi szívünknél, és eléggé hatalmas ahhoz, hogy jóvátegye a bűn okozta roncsolásokat a megsértettben és a sértés szerzőjében egyaránt. És a krisztusi megbocsátás testvéri mozdulat. A testvér a kegyelem egét úgy nyitja az esemény és a benne részesek fölé, mint maga is kegyelemre szoruló. Szolgatárs, aki az evangéliumi példabeszéd szerint maga is adósság-elengedésre szorul, az irgalom erőterében él, hogyne igyekeznék tehát irgalmasnak bizonyulni. A testvér testvére bűnében mindig bűnrészes is.
Mi bűnösök nemcsak hasonlítunk egymáshoz abban, hogy irgalomra szorulunk, hanem felelősek is vagyunk egymásért. Valamelyest az én vétkem az a vétek is, amely ellenem irányul.

A megbocsátásnak ez a krisztusi módja elsősorban lelkület kérdése. Nem a külsőségeit kell ellesni, lehet megtanulni, hanem a belső tartalmát. De azt tanulni kell, mert senki sem születik rá. A hit, az élet megrendüléseit Istenhez emelő, imádságos-elmélkedő gyakorlat alakíthatja ki. S ha valaki úgy érzi, hogy képtelen rá? Igyekeznie kell, és kérnie a hozzá szükségeseket. A külső formát azután - nagyon-nagyon változatosan - magától teremti meg ez a belső tartalom. Talán ügyetlenül, tapogatózva, de nemegyszer váratlan zsenialitással is. Néha szavak nélkül kell megbocsátani. Érteni a szavakban ki nem fejezett bánat és a jóvátételre igyekvő szándék apró jeleit, s jelekkel felelni a jelekre. Felejteni ott, ahol feledésre van szükség, megróni máskor azt, akinek szüksége van a megrovásra. Az igazi megbocsátás, mint a szeretet általában, intelligens és leleményes. És alázatos is, legfőképpen talán alázatos.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szűz Mária: Isten valamennyi gyermeke előtt egy csodálatos jövő áll

2012. szeptember 8. szombat, 15:30
Gyermekem, Isten valamennyi gyermeke üljön le csendesen, és engedjék, hogy az Ő fénye átragyogjon a lelkükön.
Fontos időt szánni arra, hogy tökéletes csendben elgondolkozzanak Isten Szeretetéről és Fiam tervéről, az emberiség megmentésének tervéről.
Isten valamennyi gyermeke előtt egy csodálatos jövő áll, és ezt az Új Béke Korszakát azok fogják köszönteni, akiknek elég szerencséjük volt ahhoz, hogy átlépjék kapuit.
Amíg eljön az a nap, a gonosz minden erőfeszítést meg fog tenni azért, hogy szakadást és gyűlöletet okozzon a világban.
Ő, és démonai megosztottságot fognak kelteni Isten gyermekei között.
Gyilkosságra, abortuszra, gyűlöletre, erőszakra, üldöztetésre és háborúra buzdít a világ minden táján.
Nem fognak megnyugodni addig, míg minden gyenge lelket tőrbe nem csalnak, akik engednek annak a kísértésnek – melyet az ilyen lelkek elé helyeznek-, hogy vétkezzenek az Úristen, a Legmagasságosabb Isten ellen.
Oly sok lélek engedte meg, hogy váratlanul a sötét börtönükbe kerüljenek, ahonnan alig van szabadulási lehetőség, ha már egyszer oda kerültek.
Mihelyt a gonosz győz egy lélek felett, nem fog megállni addig, amíg azt a szegény lelket teljesen meg nem fertőzte.
Ezért a bűnt kerülni kell, mert egyetlen bűn sem jelentéktelen. Elég egyetlen kísértés, és a lélek gyenge és védtelen lesz.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a háború elkerüléséért, melyet a gonosz folytat Isten gyermekei ellen.
Ha valaki vétkezik ellenetek, még akkor is, ha ti ártatlan áldozatok vagytok, ne engedjétek meg, hogy kényszerítve legyetek azt bűn által megtorolni, mert éppen ez az, amit a gonosz akar.
Ő, egymás ellen uszítja a lelkeket abban a reményben, hogy gyűlöletet szít a kettő között.
Legyetek mindennap résen, és soha ne feledjétek azt a védelmet, melyet Szent Rózsafüzérem kínál a Sátán ellen.
Arra biztatok minden lelket, minden vallást, hogy mindennap imádkozzák Szent Rózsafüzéremet. Ha ezt megteszitek, akkor a gonosz elkerül majd benneteket és békén fog hagyni titeket, mert nem tud ellenállni annak a gyötrelemnek, melyet elvisel Rózsafüzérem imádkozásakor, különösen, ha azt hangosan mondják.
Menjetek békével, emlékezzetek arra, hogy Én, az egész emberiség Anyja vagyok.
Én vagyok az Üdvösség Anyja. Isten gyermekeinek keresniük kell védelmemet.
Azáltal, hogy kéritek segítségemet és imádkoztok, akkor sok kegyelemben fogtok részesülni.
Isten Anyja,
Az Üdvösség Anyja