2017. február 27., hétfő

Szentmise és közbenjárás családunk, emberi kapcsolataink gyógyulásáért

Szentmise és közbenjárás családunk, emberi kapcsolataink gyógyulásáért
(Otthoni felkészülés a 3. pénteki esti 6 órás szentmisékhez, és közbenjáráshoz)
Ezek a 3. pénteki szentmisék, közbenjárások a saját gyógyulásunkról és az őseinkkel való kapcsolataink elrendezéséről, a kiengesztelődésről szólnak. Ahhoz hogy minél teljesebben át tudjuk imádkozni a saját életünket és családfánkat, szükséges az egyéni, otthoni előkészület.
Felkészülés, teendők
 1. Írd össze a családfádat minél részletesebben, oldalági rokonokkal együtt. Fontos felírni az elvetélt vagy abortuszban elhunyt magzatokat is!
 1. Vizsgáld át az alábbi szempontok szerint, amennyire ismereteid engedik, az őseid, rokonaid életét (A család legifjabb tagjától visszafelé, az oldalágai rokonság szintjeit is nézzük!)
 1. Először saját magad gyógyulását keresd, utána a családodét! Mindkettőhöz segíti a következő két áttekintés. Az első (A/), témakörök szerinti és a második abc rendes (B/) lista segít áttekinteni a családod, őseid életében előforduló bűnöket és a mögöttük álló sátáni erőket (ahogy a Miatyánk fogalmazza, a gonoszt). E két áttekintés segítségével készíts két listát!
 1. A tégedet és családodat kísértő, támadó, szorongató gonosz lelkekről és az általuk előidézett bűnökről
 2. A velük ellentétes erényekről, jó tulajdonságokról (ez utóbbit a B/ táblázat 2. oszlopa tartalmazza. Mindkét listát kiegészítheted olyanokkal is, amiket neked, személyesen mutat a Szentlélek.)
 1. A bűnöket bánd meg, ha katolikus vagy, gyónd meg, kérj ezekért bocsánatot Istentől, hiszen minden bűn Őt is bántja, bűneink kínozták meg Jézust kegyetlenül és juttatták keresztre.
 1. Először lélekben azoktól is kérj bocsánatot, akiket te bántottál.
 2. És bocsáss meg azokat, akik téged bántottak.  Mindezt csendben imádkozva tedd – elképzelve, hogy jelen van Jézus és azok a személyek, akinek megbocsátasz, és akiktől bocsánatot kérsz. Mondd: „Jézusom, a Te nevedben bocsánatot kérek XY-tól, és megbocsátok azoknak (egyenként, név szerint, lehetőleg kimondva a súlyosabb bántásokat, fájó negatív élményeket) akik engem bántottak.” Bocsáss meg saját magadnak is! Ha Istent vádoltad volna a veled történtekért, kérj Tőle bocsánatot, hogy balgaságodban félreismerted Őt.
 3. Kérd Jézust és Máriát, hogy gyógyítsák be azokat a sebeket, amiket ti okoztatok egymásnak. Ezzel te is gyógyítod azokat a sebeket, amelyeket a ti bűneik okoztak Istennek és Máriának.
 1. Mondj ellent azoknak a gonosz lelkeknek (érzelmeknek, ösztönzéseknek, kísértéseknek), amelyeket sikerült azonosítani. Parancsold meg ezeknek, hogy hagyjanak el téged, ahogyan Jézus is tette és tanította: „Távozz tőlem Sátán”, illetve ahogyan a Miatyánkban kéred: „Szabadíts meg a gonosztól”, szabadíts meg a gonosz minden kísértésétől, zaklatásától, szorongatásától, erőimet meghaladó támadásaitól. Kérd meg Szent Mihály Arkangyalt, hogy „taszítsa ezeket a kárhozat helyére”.
 1. Ezután kérd a Szentlelket, hogy Ő töltse be mindazokat a helyeket, területeket az életedben, amiket eddig ezek a gonosz lelkek bitoroltak azokkal az erényekkel, jó tulajdonságokkal, amelyekre leginkább szükséged van, amelyeket a táblázat második oszlopa alapján összegyűjtöttél. Ettől kezdve ezekkel kell feldíszíteni belső lakásodat, egész életedet. A szeméttel, a gonosz lelkekkel, amiket Jézus és Szent Mihály segítségével kitakarítottál, a jövőben csak annyiban foglalkozz, hogy újra meg újra kisöpröd őket, mint a szemetet, ha visszaszállingóznának. A jónak, a szépnek, az igaznak a növekedésével, érvényesítésével foglalkozz!
 1. Saját életedről te rendelkezel: Bánhatod bűneidet, ellene mondhatsz a gonosznak, és törekedhetsz azoknak a jó tulajdonságoknak a magadra öltésére, amelyekről beláttad, hogy fontosak. Családod tagjai számára mindezeket csak kérheted. Élő családtagjaid számára mindazt csak kérheted, amit a magad életében átimádkoztál és elvégeztél ennek a két listának a segítségével, hogy ők is belássák mindezt, és megtegyék ők is ezeket a lépéseket. Helyettük, az ő nevükben is elvégezheted mindezt, de ennek elsősorban közbenjáró értéke van. Hogy teljes hatékonysággal érvényesüljön az ő életükben is, kell az ő szabadakaratú hozzájárulásuk és együttműködésük.
 1. Amit a magad életében így elvégeztél (lásd az előző pontok), azokat megteheted közbenjáróként elhunyt családtagjaid, őseid helyett is. Ez utóbbiak számára elsősorban azt kérd, hogy szabadítsa ki őket Isten minél előbb a tisztítótűzből. Imádkozz értük, vállalj áldozatokat, mondass szentmiséket értük. És kérd Jézust, hogy vágja el azokat a negatív szálakat, kötelékeket köztetek (közted és élő családtagjaid között), hogy az ősöktől jövő rossz hatások a jövőben már ne érvényesülhessenek.
A/ Életünk és családunk életének az áttekintése témakörök szerint
Csalódások: a másik emberre kivetített szeretetünkben / elvárásunkban szoktunk csalódni, mely sokszor az Istennel szembeni lázadáshoz vezet.
Sokkos, eszméletlen, tudatmódosult állapotok (kábítószer, alkohol, gyógyszerek): nyitott kapui lehetnek a démoni támadásoknak.
Átkok: cigányátkok, ráolvasás, szülői átkok, negatív kijelentések („neked ez nem megy”, „te ehhez buta vagy” stb.), rosszkívánságok
Hit, hitetlenség: Hitetlenség, hittagadás, lanyhaság és igénytelenség a hit gyakorlásában. Családtagjaink hitbeli gyengéségének el nem fogadása, emiatti elutasítottságok és fájdalmak, más hitre térésük meg nem bocsátása.
Az egyházi személyekben való csalatkozás, a bennünk való megbotránkozás, a tőlük kapott sérelmek és az emiatti ellenségeskedések. Megátalkodottság. Árulás. Rágalmazás…
Élet, halál: Abortusz, vetélés, a születendő gyermek elutasítása, nem szeretettel való kihordása, a nemének el nem elfogadása, a házasságon kívül fogant gyermekek, fogamzásgátlás, gyermekek születésének elutasítása, frigiditás, vérfertőzés, paráznaság, erőszakosság, házasságtörés, hűtlenség, bujaság, perverziók…
Gyász, családtagjaink elvesztése miatti meg nem bocsátás Istennek, magunknak, az elhunytnak - keserűség, reményvesztettség, kilátástalanság, magányosság, társtalanság…
Gyermekeink elutasítása, a miattuk érzet szégyen, gúny, harag, keserűség, depresszió.
Eltűnt rokonok, rokoni kapcsolatok megszakadása, uralkodás, szülők elutasítása, el nem fogadása. Stb.
Istengyermekségünk és emberi méltóságunk el nem fogadása. Önmagunk pusztítása, önmagunk elutasítása és gyűlölete, öngyilkosság, gyilkosság, gúnyolódás, cinizmus…
Kábítószer, alkohol,
Szenvedélyek: alkohol, drog, nikotin, szenvedélybetegségek, függőségek (számítógép, Tv, pornográfia, szerencsejáték, munkamánia, társfüggőség, stb.)
Mammon: pénzimádat, hirtelen meggazdagodás és elszegényedés, -> szövetségkötés a sátánnal, manipulálás, mások szabadságának és érzelmeinek megvásárlása, kényszerítések, rabságban tartás…
Okkultizmus: boszorkányság, mágia (fehér, fekete), babonaság, jóslás, horoszkóp, keleti vallások; sok keleti gyógymód, ha szellemi hátteret hordoz; reiki, transzcendentális meditáció, (TM) iriszgyógyászat, akupunktúra, akupresszura, homeopátia,  New Age, spiritizmus, kártyavetés, szellem-idézés, sámánizmus,  tenyérjóslás, woodu, fényadás, agykontroll, inga, jóga, keleti harcművészetek, szabadkőművesség, titkos társaságok, kompromisszum vagy szövetségkötés a sátánnal, stb.
Harry Potter és más hasonló  varázslással, boszorkánysággal kapcsolatos könyvek, filmek.
Okkult szimbólumok testünkön, ruháinkon, lakásunkban, környezetünkben (ötágú csillag, ördögfej, piramis, fordított kereszt, 666, sárkány, kígyó, bagoly, stb.)
Háborúk következménye:
Trianon, I.-II. világháború, '56, Recsk, Gulág, Andrássy u. 60, kommunizmus,  ÁVH, kitelepítések, tsz-esítés, beszolgáltatások, igazságtalan megtorlások, bebörtönzések, stb.
Ha kevés az információd, kérd a Szentlelket, hogy mutasson rá a problémás esetekre, területekre!
Elsősorban meg nem bánt bűnöket, kiengeszteletlenségeket, el nem rendezett viszonyokat, kapcsolatokat, bűnöket keress!
Készíts egy listát, nem baj, ha nem tudod pontosan melyik rokonod érintett ezekben!
B/ Az életünkben és családunk életében szerepet játszó szellemiségek és bűnök áttekintése, és a velük ellentétes erények, jó tulajdonságok, tennivalók, viselkedésmódok, amelyekért imádkoznunk kell, amelyeket magunkra kell öltenünk, amiket gyakorolnunk kell.


abortusz
élettisztelet, gyermekek elfogadása
aggodalmaskodás, aggályosság
bizalom, ráhagyatkozás
agresszió, erőszakoskodás
szelídség
akaratgyengeség
akaraterő
alakoskodás, képmutatás
őszinteség, egyenesség
alkoholizmus
önmegtagadás, mértékletesség
állhatatlanság
állhatatosság
álságosság
egyenesszívűség
álszentség
szentség
anyagiasság
anyagiaktól való függetlenség, lelki szegénység
árulás, kémkedés
hűség, becsületesség
árulkodás
titoktartás, diszkréció
átkozódás
áldásmondás, jókívánság
balgaság
okosság
bálványimádás
Isten imádása
bátortalanság
bátorság
becsapás
mások javának az akarása, keresése, szolgálata
becsmérlés, rágalom, szidás
dicséret, elismerés, tisztelet
becsületsértés
becsületesség, bocsánatkérés, jóvátétel
befolyásolás a rosszra
befolyásolás a jóra
békétlenség
békességszeretet
bénító szellemek
szabadulás, Istenre való ráhagyatkozás, akaraterő, szabadság
besúgás, árulás
becsületesség, tisztesség, hűség
betegség
egészség
bezártság, bezárkózás
megnyílás, nyitottság mások felé
birtokháborúk
mások tulajdonának tiszteletben tartása
bizalmatlanság
bizalom
bosszú(állás)
sértések, bántások elviselése, az igazságszolgáltatás Istennek való átengedése
botránkoztatás
jó példa mutatása
brutalitás
mások tisztelete, figyelem, gyengédség
bujaság, érzékiség
tisztaság, önmegtagadás
butaság
okosság
büszkeség
alázat
csalás, ámítás
igazlelkűség, becsületesség
csalódás
bizalom
csellel szerzett vagyon
becsületes munka
csüggedés, csüggedtség
bátorság
dac
együttműködés
depresszió
szabadulás, Istenre hagyatkozás
dohányzás, drogozás, játékszenvedély függőség
szabadulás, lemondás, önfegyelem, szabadulás, önmegtagadás
durvaság
gyengédség
dühösség
lelki béke
ellenállás a jónak
a jóra való ráhangolódás
elutasítás, elutasítottság
elfogadás, elfogadottság
elvetettség, kirekesztettség
elfogadás, biztonság, szeretetegység
engedetlenség
engedelmesség
erőszak
a másik tiszteletben tartása, gyengédség
érzékenység, érzékenykedés
önfegyelem, kiegyensúlyozottság
érzékiség
a lelki értékekre, erényekre figyelés, önfegyelem, önmegtagadás
felbujtás
lecsillapítás
félelem
bátorság, hit, bizalom
felelőtlenség
felelősségérzet
félrevezetés
egyenesség, őszinteség
féltékenység
bizalom
gőg, kevélység, büszkeség
alázat
gyász szelleme
halottaink elengedése, Istenre bízása
gyávaság
bátorság
gyilkosság
élettisztelet, önkontroll
gyűlölet
szeretet
hajszoltság
helyes időbeosztás, önszeretet
halál szelleme
élni akarás, élet szeretete, Istenbe vetett bizalom
hamisság
egyenesség, őszinteség
harácsolás
kevéssel való megelégedés, beosztás, gondviselésre való ráhagyatkozás
harag, haragosság
szelídség, önfegyelem, kiegyensúlyozottság
hatalomvágy
alázat
házasságtörés, hűtlenség
hűség, tisztaság, mértékletesség
hazugság
igazmondás, őszinteség
hidegség, ridegség
szeretet, gyengédség
hiszékenység
józan ész
hitszegés,
hitben való hűség, kitartás
hiúság
alázat, helyes önismeret
homoszexualitás
szabadulás, tisztaság, a másik nemhez való vonzódás
hűtlenség
hűség
igazságtalanság
igazságosság
ijesztgetés, megfélemlítés
bizalom, ráhagyatkozás
intrika, cselszövés
egyenesség, őszinteség
irgalmatlanság
irgalom, irgalmasság
irigység
elégedettség, kiegyensúlyozottság
istenkáromlás
istendicsőítés, istenimádás
iszákosság
mértékletesség, lemondás, önmegtagadás, böjt
jóra való restség
jóra való készség, erős akarat
kalmár szellem
megelégedettség, felebaráti szeretet
kapzsiság
beosztás, alázat, megelégedettség, elfogadás
káromlás, káromkodás
imádás, dicsőítés, tisztelet
károsítás
jóvátétel
káröröm
együttérzés
karriervágy
alázat, kiegyensúlyozottság, ráhagyatkozás, elfogadás
kegyetlenség
irgalom, szeretet, gyengédség
keménység
gyengédség, irgalmasság
kényelmesség, lustaság
akaraterő, önmegtagadás, kötelességtudat
kényszeresség
szabadság
kényszerképzetek
Istenre való ráhagyatkozás, pszichés egészség
képmutatás
egyenesség, őszinteség
kérkedés
alázat
keserűség
alázat, Istenre való ráhagyatkozás, lelki béke
kételkedés, kétkedés
hit, bizalom
kétségbeesés
hit, bizalom, ráhagyatkozás, lelki béke
kevélység
alázat, szeretet
kicsapongás
mértékletesség, önfegyelem, önmegtagadás
kicsinyesség
nagyvonalúság
kifosztottság
Istenben való gazdagság
kihasználás
felebaráti szeretet, tisztelet
kínzó szellemek
szabadítás, szabadulás
kirekesztettség
elfogadás, elfogadottság, helyes önértékelés
kisebbrendűségi érzés
önbecsülés, önmagunk helyes értékelése, helyes önismeret
kisemmizettség
Istenben való gazdagság, elfogadás, felajánlás, helyes önértékelés
kishitűség
hit, bizalom, ráhagyatkozás
kivagyiság
alázat, helyes önismeret
kíváncsiság (túlzott), kíváncsiskodás
a másik (intimszférájának a) tisztelete
kivetettség
elfogadás, elfogadottság, helyes önértékelés, szeretet
kizsákmányolás
igazságosság
komolytalanság, felületesség
komolyság, igaz értékek, elmélyültség
korrupció, megvesztegetés
igazságosság, egyenesség, őszinteség
ködösítés
tiszta beszéd, egyenesség, őszinteség
könnyelműség
megfontoltság
közömbösség
másokra való odafigyelés
közönyösség, fásultság, érdektelenség
felebaráti szeretet, odafigyelés, önmagunkkal való harmónia
kritizálás, ítélkezés
alázat, igaz ítélettel való ítélet, az ítélet Istenre hagyása
kuruzslás, okkult eszközökkel való gyógyítás, fehér mágia
szabadulás, Istenre való ráhagyatkozás
lanyhaság, lustaság, jóra való restség, tunyaság
akaraterő, jóra való elszántság, jó időbeosztás
lázadás
elfogadás, alázat
lelki süketség, érzéketlenség, lelki vakság
hit, Istenre, értékekre való figyelés
lenézés, leuralás, nagyképűség, gőg kevélység, kivagyiság
alázat, mások elfogadása, felebaráti szeretet
lenézettség, kisebbrendűségi érzés
helyes önértékelés, Istenbe vetett bizalom, önmagunk elfogadása
letargia, depresszió
szabadulás, Istenbe vetett hit, életöröm, vidámság egészség
lopás, rablás
tisztesség, más tulajdonának a tisztelete, elégedettség
magányosság, elszigeteltség, kirekesztettség, magunkba zárkózás
elfogadás, elfogadottság, helyes önértékelés, nyitottság, Istenre való ráhagyatkozás
makacsság, önfejűség
alázat, helyes önismeret, másokra való odafigyelés
mammon-imádat, pénzsóvárság, fukarság
megelégedettség, lelki szegénység, felebaráti szeretet
manipuláció
egyenesség, őszinteség, tisztesség
mártíromság, szenvelgés, önsajnálat
helyes önértékelés, elfogadás
mások feletti uralkodás, hatalomvágy
felebaráti szeretet, tisztelet
mazohizmus, önkínzás
helyes önértékelés, önszeretet
megalázás, lekezelés, lenézés, megalázottság
a felebarát tisztelete
helyes önértékelés, elfogadás, akaraterő
megalkuvás, szolgalelkűség
egyenesség, őszinteség, tisztesség, helyes önértékelés
megátalkodottság, konokság
alázat, ráhagyatkozás, hit
megbetegítő szellemek
szabadulás, egészség
megerőszakoltság
felajánlás, tisztaság, helyes önértékelés
megfelelni akarás
hit, elfogadás, helyes önértékelés
megfélemlítettség, rettegés, félelem
hit, ráhagyatkozás, bizalom
meghasonlás, meghasonlottság
kiegyensúlyozottság, akaraterő, helyes önértékelés
megnyomorítottság, megalázottság, meggyalázás
hit, elfogadás, helyes önértékelés
megrontottság, megerőszakoltság
megbocsátás, helyes önértékelés, Istenre való ráhagyatkozás
megrögzöttség
helyes értékrend
megszólás, rágalmazás
alázat, az ítélet Istenre bízása, mások tisztelete
megtévesztés
egyenesség, őszinteség, tisztesség
megvesztegetés, korrupció
becsületesség
mértéktelenség
mértékletesség, önfegyelem
munkamánia
mértékletesség, önfegyelem, helyes önszeretet, jó időbeosztás
nyomorító szellemek
szabadulás, helyes önismeret, Istenre való ráhagyatkozás
nyughatatlanság
jó időbeosztás, lelki béke, harmónia, kiegyensúlyozottság
nyugtalanság, félelem
ráhagyatkozás, bizalom, harmónia
önámítás
helyes önismeret
önbálványozás, önimádat, nárcizmus
alázat, helyes önismeret, felebaráti szeretet
öngyilkosság
szabadulás, életszeretet, Istenre való ráhagyatkozás,
önkielégítés
tisztaság, mértékletesség, akaraterő
önkínzás, önsanyargatás, mazochizmus, (anorexia, bulaemia)
istenszeretet, helyes önszeretet, önmagunk elfogadása
önmegvetés, saját magunk lekicsinylése
helyes önismeret, önszeretet, önmagunk elfogadása
önsajnálat
helyes önismeret, önszeretet,  fájdalmak felajánlása
önvád(lás)
helyes önértékelés, elfogadás, Isten bocsánatának az elfogadása
önzés
önzetlenség
örömtelenség
harmónia, kiegyensúlyozottság, lelki béke, Istennel való egység,
összeférhetetlenség
alázat, helyes önértékelés, felebaráti szeretet
panaszkodás
felajánlás, elfogadás
pánikbetegségek szellemei
szabadulás, Istenre való ráhagyatkozás, bizalom, kiegyensúlyozottság, egészség
paráznaság, bujaság, tisztátalanság, érzékiség, pornográfia
tisztaság, mértékletesség, önmegtagadás
pártoskodás, megosztás, megosztottság
egység, becsületesség, egyenesség, mások elfogadása, mások véleményének a tiszteletben tartása
pazarlás
beosztás, mértékletesség
perfekcionizmus
alázat, Istenre való ráhagyatkozás, saját korlátok elfogadása
perverzitás
szabadulás, tisztaság, mértékletesség, önmegtagadás
pletyka
alázat, mások tisztelete, ítélkezés Istenre hagyása, felesleges beszéd kerülése
pogányság
helyes hit
rabságban tartás
szabadulás, hit, szabadság tiszteletben tartása
rablás
más tulajdonának a tisztelete, igazságosság, megelégedettség
rabság
szabadulás
rágalmazás
igazlelkűség, igazsághoz való hűség
rátartiság, kivagyiság
alázat, helyes önismeret
reménytelenség, kilátástalanság
remény, hit, bizalom, ráhagyatkozás
rendetlenség
rendszeretet, rendszeresség
renyheség, lustaság, jóra való restség
akaraterő
rettegés
szabadulás, hit, bizalom
rivalizálás, versengés
alázat, helyes önismeret, felebarát elfogadása, tiszteletben tartása
rombolás
építés, egység
rontás, ártás, bűbáj, varázslás
szabadulás, Istenbe vetett hit, isteni védelem (alatt levés)
sértő szellemek
Istenben való rejtettség
sértődöttség
megbocsátás
sunyiság
egyenesség, igazság
szemérmetlenség
szemérmesség, tisztaság
szeretetlenség
szeretet
szívbéli hűtlenség
hűség, szeretet
szomorúság
kiegyensúlyozottság, derű, harmónia, lelki béke
szorongás, félelem
hit, ráhagyatkozás, lelki béke
szószegés
hűség, igazság
tapintatlanság
tapintatosság
tehetetlenség
ráhagyatkozás, akaraterő
tekintélyrombolás, tiszteletlenség
tisztelet
telhetetlenség
alázat, elfogadás, önmegtagadás
teljesítmény kényszer, megfelelni vágyás, perfekcionizmus
helyes önértékelés, elfogadás, Istenre való ráhagyatkozás
tévedhetetlenség
alázat, helyes önismeret
tisztátalanság
tisztaság
tiszteletlenség
tisztelet
tolvajlás, lopás, rablás
mások tulajdonának tiszteletben tartása, saját keretek elfogadása
torkosság
mértékletesség, önmegtagadás
törtetés, erőszakosság
alázat, szelídség, mások tiszteletben tartása
trágárság, káromkodás
szép beszéd
tudathasadás, skizofrén szellemek
szabadulás, gyógyulás
tudatlanság
bölcsesség, tudás, okosság, műveltség, tanulás, alázat
tunyaság, restség, lustaság
akaraterő, jó időbeosztás, önmegtagadás
űzöttség, hajszoltság, kimerültség
jó időbeosztás, helyes önszeretet, pihenés, lazítás
vádaskodás, ítélkezés, vádlás
megbocsátás, felebarát tisztelete, alázat, ítélet Istennek való átengedése
vallási köntösbe bújtatott kényszerítések, vallásos démonok
alázat, Istenre való ráhagyatkozás, megkülönböztetés, tisztánlátás

helyes Istenismeret, megkülönböztetés
veszekedés, civakodás
békességszeretet, kibékülés
vetélkedés, rivalizálás
alázat, a másik tisztelete, önmagunk és a másik elfogadása
világiasság
vallásosság, hit, istenszeretet
viszály (kodás), veszekedés, megosztottság
megbocsátás, kiengesztelődés, békességszeretet, békességszerzés, egység
vonakodás
készség(esség), jóra való készség
zaklató szellemek
szabadulás
zaklatottság
kiegyensúlyozottság, derű, Istenre való ráhagyatkozás
zűrzavar
harmónia, kiegyensúlyozottság, tisztánlátás
zsarnokság
alázat, szabadság
zsarolás
megbocsátás, kiengesztelődés, felebaráti szeretet
zsugoriság, fösvénység
nagyvonalúság, önfeláldozás, adakozás
http://engesztelok.hu/aktualis/1195-szentmise-es-kozbenjaras-csaladunk-emberi-kapcsolataink-gyogyulasaert

2017. február 26., vasárnap

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Igyekezzetek megtalálni saját hivatásotokat a Szentlélek által!

2017.01.26.
Kedveseim! Minden kegyelmet megkaptok az Úr ajándékaként, amelyek szükségesek hivatásotokhoz. Csak az Ő ajándékozó szeretete által tudtok eljutni az üdvösségre. Ezért igyekezzetek megtalálni saját hivatásotokat, hogy annak megfelelően tudjátok elérni célotokat. Mivel senki sem dicsekedhet, mert minden ajándék Istentől van, ezért törekednetek kell felismerni magatokban, amit nektek ajándékozott. Van, aki többet kapott az Úrtól, de annak több lesz a felelőssége. Aki viszont kevesebbet kapott, annak kevesebbért kell felelnie Isten előtt. A lényeg az, hogy mindenki a saját mércéje szerinti mértékben használja adományait, hogy Isten nagyobb dicsőségére lehessen. Aki felfedezte önmagában az isteni adományokat, törekedjen annak kamatoztatására. Amit ingyen kaptatok, azt ingyen használjátok a lelkek javára és Isten dicsőségére.
2017.01.27.
Kedveseim! A Szentlélek megmutatja, hogyan és mit változtassunk életünkön, mert állandó változásnak vagyunk kitéve. Amikor a lelketek csendjében figyeltek, megkapjátok a kegyelmet a változásra, de szükséges az elcsendesedés. Nemcsak a testünk változik, hanem a bennünk működő lelkünk is. Bár a test előbb-utóbb enyészetnek indul, de lelkünk az örökkévalóságban találja meg otthonát. Amikor tudjuk, hogy miben kell változnunk, és teszünk is érte valamit, azzal nagy lendületet kapunk lelkünk felemelkedéséhez. Amikor testünk gyengeségeit megtapasztaljuk, ne hagyjuk el magunkat, hanem imádságainkat adjuk át Istennek, hogy formálja lelkünket Szent Szíve szerint. Így a bennünk működő Lélek már nem alkalmazkodik a test törvényéhez. Mivel tudjátok, hogy a testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, engedjétek jobban kibontakozni az imádság lelkületét.
2017. 01. 29.
Kedveseim! A Szentlélek nemcsak az irányt mutatja meg, hanem feltárja a célhoz vezető utat is. Az első világosságot a felismerésben kapjuk, utána olyan utakat tár fel bennetek, amelyek világossá teszik cselekedeteiteket. Soha ne féljetek, ha a Szentlélek megmutatja hiányosságaitokat, mert az nagy kegyelem. Lépjetek tovább az úton, nincs leállás és pihenés, mert a lelki ösvényen való haladás folyamatos, keskenyedő és meredeken emelkedő. Attól függ, ki milyen kegyelmeket kapott Istentől. Legyetek buzgók, kitartóak ezen az úton, hogy ne torpanjatok meg, hanem haladjatok tovább, minden nehézség ellenére.
2017. 01. 30.
Kedveseim! A Szentlélek kinyilvánítja magát nektek, ha tiszta lélekkel hívjátok segítségül. Olyan világosságot kaptok, amely előtt megmagyarázhatatlanul álltok. Erő tölt el benneteket és oly dolgokra lesztek képesek, amelyeket eddig nem ismertetek. Amint az apostolokat betöltötte a Szentlélek, kiálltak és tanúságot tettek Jézusról. Megvallották, hogy Ő él és megjelent nekik. A Szentlélek által természetfeletti erő tölti be az ember, hogy képes legyen indításait megtenni. Ha Isten szeretete átjárja a lelket, képes engedelmeskedni neki. Ilyenkor bátran cselekszik, mert az Úr akarata van benne. Ha békétlenség irányítja vágyainkat, utasítsuk vissza, mert az nem Istentől származik. Nagyon sokszor a világosság angyalaként érkezik hozzánk az indítás, amelyet meg kell különböztetni, honnan jön és mi a célja. A békesség Istene megvilágítja bennetek, melyik utat kövessétek.
2017. 01. 31.
Kedveseim! Bármilyen kérdés merül fel bennetek, ha őszintén segítségül hívjátok a Szentlelket, megkapjátok a választ. Nem biztos, hogy olyan választ kaptok, amit jónak tartotok. A Szentlélek olyan dolgokat is sugallhat, ami nem fér bele a ti gondolkodásotokba, mert túl mutat azon. Ezért vizsgáljátok meg a lelkeket, és csak azután hozzátok meg a döntést. Ha szívetek nem vádol és béke van bennetek, akkor lépjetek, de ha nem, akkor imádkozzatok tovább. A Szentlélek mindig tisztán, egyenesen és nagy szabadsággal érkezik hozzátok. Csak akkor tudjátok felfogni szívetekben az Ő működését, ha nyitottak vagytok szabad szárnyalására. Imádkozzatok, hogy felismerjétek a Lélek hívását magatokban.
2017. 02. 01.
Kedveseim! Ne hanyagoljuk el a Szentlélek sugallatait, mert könnyen sérülést okoz lelkünkben. Minden ilyen jellegű mulasztásban sorvadni kezd a bennünk működő lélek, mert kielégítetlen marad. Minél több indítására odafigyelünk és tettekre váltjuk, annál erősebben működik bennünk Isten kegyelme. Ha nem teszünk eleget a Szentlélek hívásának, akkor megvonjuk magunktól azt az érzékenységet, amely lendületben tart minket. Ilyenkor nem jut el hozzánk a kezdeményezés, mert csírájában kioltjuk azokat. Csodálkozunk, hogy miért vagyunk olyan langyosak? Először is keressétek Isten országát, vagyis tegyük fel magunkban a kérdést: Mit tehetek itt és most annak érdekében, hogy jobb és szebb legyen a világ? Azután megkaptok mindent, Isten gondviselő szeretetéből, amire szükségetek van.
2017. 02. 03.
Kedveseim! Mindazok, akik segítségül hívják a Szentlelket, hatalmas lendületet kapnak. Nem tudni honnan jön és hová tart, de képes úgy betölteni az embert, hogy átalakul és más emberré lesz. Olyan dolgokat tesz, amit eddig nem tett. Ez a lendület felszabadítja minden megkötözöttség alól, mert e hatalmas erő szabaddá teszi és meggyógyítja a lelkét. Szabadon szárnyal, és dicsőíti Istent hatalmas tetteiért. Már nem tudja magába zárni, ami vele történt. Igyekszik szétosztani örömét. Imádkozzatok, hogy megtapasztaljátok a Szentléleknek rajtatok megnyilvánuló kegyelmét.
Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/1198-igyekezzetek-megtalalni-sajat-hivatasotokat-a-szentlelek-altal

Hit, remény, szeretet

2017. 02. 04..
Kedveseim! Készítsétek lelketeket, mert közel van az idő a megmérettetéshez. Vágyakozzatok a Szentlélek bennetek való működésére, és hagyjátok érvényesülni. Ne utasítsátok el, mert akkor talál olyan lelkeket, akik befogadják. Ők azok, akik készséggel várják és meg is cselekszik, amire indítja őket. Ezekben az emberekben nincs félelem, mert megtapasztalják magukban a Lélek működését. Tisztában vannak vele, hogy maguktól képtelenek lennének cselekedni. Képesek elfogadni mindent Isten kezéből, mert bizonyosságuk van arról, hogy Istennel járnak. Imádkozzatok az olyan embereknek a társaságáért, akik mernek nagyot álmodni és álmaikat tettekre váltani, mert az Úr kegyelme mozgatja őket.
2017. 02.05.
Kedveseim! Az Úr szeretete arra sürget bennünket, hogy elfogadjunk mindent a kezéből. Szeretné megnyitni lelkünket, hogy betöltsön kegyelmével. Hozzatok olyan áldozatot, amellyel lelkek sokaságát menthetitek meg. Ezért mindent, amit megtapasztaltok, azonnal ajánljátok fel az Urnak, és fogadjatok el mindent zokszó nélkül. Azért fontos ezt megszívlelni, mert mindaz, amit áldozatként felajánlotok, megsokszorozza bennetek a kegyelmet. Így lesztek képesek egyre több mindent felajánlani. Ez egy különleges kegyelem, amely hozzásegít benneteket a hitben való elmélyüléshez. Legyetek nyitottak erre az ajándékra, hogy kedvesek legyetek Isten előtt.
2017. 02. 06.
Kedveseim! Amikor bajban vagyunk, akkor dől el mit ér a hitünk. Tudunk Istenre hagyatkozni, vagy még mindig saját erőnkben bízunk? Mit is jelent a bajban Istenre hagyatkozni? Először ösztönösen magunkba tekintünk és nincs más gondolatunk, csak az, hogy mit rontottunk el. Tehát magunkat kezdjük vádolni, és így védekezünk. Eszünkbe sem jut, hogy az okot máshol kell keresnünk. Közben a gonosz kísértő megcsavarja lelkünket, hogy nagyobbnak érezzük a saját felelősségünket. Hosszú idő után, végre eljutunk Istenhez, hogy átadjuk Neki mindenestől ügyünket. Vajon miért alakul ki bennünk ez a magatartás? Miért van az, hogy amikor kiszenvedjük magunkat, akkor találunk rá Istenre? Pedig Jézusnak gondja van ránk, mert egyedül Ő fogja megoldani problémánkat. Imádkozzunk, hogy mutassa meg nekünk, hol volt, és hogyan volt jelen nehézségeinkben! Hagyatkozzunk Rá, mert el tudja végezni bennünk munkáját, és hagyjuk cselekedni.
2017. 02. 07.
Kedveseim! Aki Istenben bízik, soha nem kételkedhet Benne, még a legnagyobb megpróbáltatás idején sem. Soha nem változhat meg a véleményünk, ha követjük tanítását és abban hűségesen kitartunk. A kételkedés olyan bűn, amellyel elveszítjük Istenbe vetett bizalmunkat. Hitünknek olyan szilárdnak kell lennie, hogy semmi sem rendíthesse meg. A hit szilárd bizalom Istenben. Ne engedjük, hogy meginogjon bennünk a bizalom, mert nem lenne méltó hozzánk. A hit Isten ajándéka, ezért aki megkapja, féltékenyen őrizze, és tartson ki mellette mindhalálig. Ne engedjétek, hogy a kételkedés elhomályosítsa bennetek a hit fényét! Imádkozzatok, hogy rendíthetetlenül és szilárdan álljatok a hitben.
2017. 02. 08.
Kedveseim! A bizalom feltételezi a kölcsönös szereteten alapuló hitet. Isten részéről ez egyértelműen megvan, de vajon a mi részünkről hogyan viszonyulunk Isten feltétel nélküli szeretetéhez? Ha hitünk stabil és rendíthetetlen, akkor képesek vagyunk teljesen ráhagyatkozni, mert bízunk Benne. Isten számít ránk és megbízik bennünk, hogy az a kegyelem, melyet Tőle kaptunk, kibontakozik bennünk. Az Úr számít ránk, és szeretné, hogy helyt álljunk ott, ahová állított minket. Feltételezi, hogy a bennünk lévő hit stabil, mert csak akkor tudja általunk beteljesíteni akaratát. Mindig Isten a kezdeményező, Aki meghívott és bízik bennünk. Nekünk is bíznunk és hinnünk kell az Ő szeretetében.
2017.02. 09.
Kedveseim! A bizalom élteti a reményt, hogy beteljesedik mindaz, amit Krisztus megígért nekünk. Ö a bizonyosság arra, hogy amit életpéldáján megtanultunk és követve kitartunk Mellette, az megvalósul. Beteljesedik az, amibe hittünk. Reményünk így soha nem fog csalatkozni, mert Jézus megígérte eljövetelét. Várjuk Öt és reméljünk abban, hogy belépünk szeretetének dicsőségébe. Ne rettegjünk Tőle, mert akkor még nincs meg bennünk az igazi szeretet. Jézus hívott bennünket és várja megérkezésünket, ahová csak a meghívottak mehetnek be.
2017. 02. 10.
Kedveseim! A bizalom olyan ajándék, amellyel Isten teljesen odakapcsolja Magát hozzátok. Megadja annak, aki vágyik elmerülni az Ő szeretetében. Ez a láng úgy marad bennünk, ha mindvégig kitartunk Mellette. Isten végtelen nagy bizalommal van irántunk, és ezt tőlünk soha nem vonja vissza. Úgy bízza ránk Magát, hogy felénk irányuló szeretetét visszasugározza. Mindenben Ő a kezdeményező, nekünk csak viszonoznunk kell, amit Tőle kaptunk.
2017. 02. 11.
Kedveseim! Teljes bizalommal higgyetek abban, Aki szeretetét kiárasztja felétek. Ez a szeretet határtalan, és nem szab semmiféle korlátot. Ebben a szabadságban ti magatok is felszabadultok, mert kiárad rátok szeretete. Őrizzétek ezt a lángot, és szítsátok fel magatokban, hogy kiáradjon minden emberre. A Szűzanya Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja úgy borítson be titeket, hogy eljussatok Szent Fia Szívének szeretetébe, mert így tapasztalhatjátok meg az isteni szeretet kiáradását.
2017. 02.12.
Kedveseim! A hit ajándékát akkor kapjuk meg, ha Isten kegyelme kialakítja bennünk az iránta való bizalmat. A bizalom egy olyan ráhagyatkozást jelent, amely által szilárd bennünk a hit ajándéka. Csak hittel lehet megértenünk és felfognunk a Szentírás szavait. Csak a hitben jártas és járó ember képes rábízni magát teljesen Istenre. A vértanúk hite olyan isteni ajándék, amelyben képesek vérük ontásával tanúskodni Jézus mellett. Nekünk is, akiket szolgálatára hívott, megadja azt a kegyelmet, hogy rendíthetetlenül bízzunk Benne. Ezt az Istennek hozzánk lehajló ajándékát, szeretete fogja megpecsételni.
2017. 02. 13.
Kedveseim! Isten szeretete úgy öleljen át titeket, hogy örökre megmaradjatok benne. Nyíljon meg lelketek, hogy képes legyen befogadni szívetek a nagy Királyt. A kitárulkozás a mi feladatunk, mert csak akkor tud Krisztus betölteni kegyelmével. Akit erre képessé tesz, azt eltölti mindenféle jóval. Legyetek nagyon nyitottak, hogy amikor hozzátok érkezik, úgy tölthessen be titeket, hogy használjátok adományait. Mert aki nem él Isten ajándékaival, könnyen elveszik tőle, és másnak adják oda. Ha megnyitjátok szíveteket Isten kegyelmi adományaira, használjátok azokat az Úr terve szerint.
2017. 02. 14.
Kedveseim! Honnan ismerhetjük fel, hogy Isten szeretetében élünk? Arról, hogy megtesszük a jót, és egyre fontosabb nekünk, hogy mások felé szolgáljunk, és tettekkel bizonyítsuk Isten kiáradó szeretetét. De, ha hiányzik belőlünk az alázat, a szerénység és az elfogadás, akkor még nagyon messze vagyunk a jézusi szeretettől. A szeretet hiánya bennünk az is, ha bár jót teszünk embertársunkkal, de nem vesszük figyelembe szabad akaratát, és így „nyomulunk” feléje. Mert ilyenkor még önző érdekek hajtanak bennünket, úgy szeretnénk, ahogy nekünk jó. Akkor sincs bennünk Isten szeretete, ha kérkedünk a jótéteményekkel, és dicsekszünk mások előtt. Mindenki találja meg azt az utat, ahol Jézus szeretetével találkozik, mert annak lesz igazi értéke.
2017. 02. 15.
Kedveseim! Isten szeretete kiárad minden teremtményére, de csak azokban végzi el hatását, akik együttműködnek Vele. Akit ez az isteni szeretet átjár, az ismeri és tudja, hogyan működik benne. Olyan erővel képes betölteni a lelket, hogy mindent elkövet azért, hogy kifejezze szeretetét Isten és embertársa felé. Ez a szeretet nem méricskél, nem a maga javát nézi, nem féltékeny mások örömére, mert Isten betöltötte azért, hogy szétáradjon benne, és mások javára váljon. Minél jobban akarjuk befogadni ezt a szeretetet, annál intenzívebben hatol mások felé. Ezt a kegyelmet is kérnünk kell, hogy átjárjon bennünket és mások javára használjuk. Ez az Isten szeretet ad életet, megbocsátást és lendületet életünkhöz.
2017.02. 16.
Kedveseim! Akiben működni kezd Isten szeretete, már nem keresi a maga javát, hanem azon van, hogy minél több jót tegyen másokkal. Olyan testvéri szeretetre gyullad szíve, amely képes megváltoztatni saját magát és mások életét is. Ha sokat szemlélődünk a Szentháromságos szeretetegységen, Isten megadhatja nekünk, hogy eljussunk olyan szintre, amely felülmúl minden emberi szeretetet. Erre az életszentségre hív bennünket az Úr, amelyben a szentek részesültek. Ezzel a szeretettel voltak képesek feláldozni életüket Jézusért a vértanú szentek.
2017. 02. 18.
Kedveseim! Jézus szeretetparancsa érvényesüljön bennetek és köztetek. Szüntelenül keressétek az alkalmat, hogy jót tegyetek embertársaitokkal. „Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 34, 35) Ne engedjétek, hogy a világ szeretete elrabolja tőletek Jézus szeretetét! Vállaljátok fel, hogy Tőle vagytok, ezért a világ szelleme távol áll tőletek. Valljátok meg hiteteket, így tegyetek tanúságot Jézus mellett. Ne imádj soha más istent, mint a mi Urunkat, Jézus Krisztust! Olyanok legyetek, akik vállalják a szegénységet, egyszerűséget, és alázatot. Őt utánozva tartsatok ki a hitben, reményben és a Tőle kapott szeretetben.
2017. 02.19.
Kedveseim! Jézus szeretete arra sürget minket, hogy tegyünk tanúságot azoknak, akik hitetlenül élnek. Mivel a hit hallásból ered, nekünk kell beszélnünk hitünkről. Személyesen vigyük el Jézus üzenetét azoknak, akikben a hit kegyelme elindult. Segítsük őket, hogy kibontakozzon bennük a hit ajándéka. Emlékezzünk vissza, nekünk is beszéltek Jézusról, és hallás útján jutottunk el a hitre. Ne fosszuk meg ettől azokat, akik érdeklődnek hitünk felől! Tárjuk fel előttük a Katolikus Egyház Tanítását, mert ezzel tisztában kell lenniük. Hiteles válaszokat kell kapniuk tőlünk. Imádkozzunk a keresőkért, hogy rátaláljanak az igaz útra.
2017. 02. 20.
Kedveseim! Soha ne engedjétek kialudni az isteni szeretet lángot. Ez olyan ajándék, amellyel csak azok rendelkezhetnek, akik Jézushoz kapcsolódnak. Buzdítsátok egymást, hogy megmaradjatok ebben a kegyelemben. Sajnos a kísértő azon fáradozik, hogy kioltsa belőletek ezt az Istentől eredő szeretetet. Ezért ne az érzések alapján ítéljétek meg hogy milyen fokú a szeretet, hanem azon kegyelem által, amely segít nektek elsajátítani a szeretet cselekedeteket. Az érzelmek sokszor hamisak, és nem érzékeltetik az igazi szeretetben való megmaradás mértékét. Találjatok rá arra a szeretetre, amit Jézus a szeretet parancsban adott nekünk, mert azt senki nem tudja elrabolni tőletek.
2017. 02. 21.
Kedveseim! Az Úr ajándéka, hogy szeretettel van irántunk. Ez az ajándék olyan kegyelem, amely szüntelenül megújul bennünk, de növekedni is tud, ha együttműködünk vele. Nemcsak kiterjedésében képes növekedni bennünk, hanem szélességre, magasságra, mélységre, tehát minden irányú kiterjedésre képes. Valójában nincs határa Isten szeretetének bennünk, ha azt azonnal tovább adjuk. Ez egy szüntelen áramlás, amely először átjár bennünket, azután tovább árad mások felé. Engedjük, hogy szabadon átjárja életünket Isten szeretete, hogy miközben magunk részesülünk benne, képesek legyünk másokra pazarolni ezt az ingyen kapott ajándékot.
2017. 02. 22.
Kedveseim! A Jézussal való szeretetkötelék meghatározza egész életünket. Ez a mindenre kiható kötelék olya erővel bír, amelyet senki nem lesz képes lerombolni, ha kitartotok mellette. Olyan biztonságot nyújtó kegyelem, amely egész életünkre kihat és másokra is kiárad. Ha Jézusban maradunk, akkor Ő is bennünk marad, és senki sem rabolhatja el tőlünk.
2017.02. 23.
Kedveseim! A gyümölcsiről ismerhetjük meg Isten szeretetét. A szeretet gyümölcse a bennünk működő öröm, a derű, az önmegtartóztatás, a békesség, a jóság, szelídség, alázat, engedelmesség és még sok más jó tulajdonság. Nem választhatók el egymástól, mert az egyik hozza a másik termést. Nagyon nehéz pl. az alázatban megmaradni úgy, hogy igyekszünk megmagyarázni cselekedeteinket. Ezáltal hívjuk fel figyelmünket jótetteinkre. Az igazi alázat: ne tudja jobb kezed, mit tesz a bal. Tehát amit a rejtekben viszünk végbe, az lesz az Istennek tetsző áldozat. A szeretet gyümölcsei csakis az Isten szeretetéből érlelődhetnek bennünk, mert ezáltal lehetünk képesek teljesíteni akaratát.
2017. 02.25.
Kedveseim! Őrizzétek szíveteket Jézus szeretetében, hogy megmaradjatok a hitben! Jézus ajándéka a hit kegyelme, és azért kaptuk, hogy éljünk vele. Hitben járni azért nagy kegyelem, mert a keresztények nagy része nem hisz igazán Krisztusban. Mindaz, aki nem fogadja el a Feltámadást, nem jutott el a hitre. Élővé kell tenni hitünket, és beszélnünk kell megtapasztalásainkról. Mivel a hit hallásból ered, ezért mi is adjuk tovább hitünk alapigazságait, és cselekedjük meg azokat. Legyünk bátrak Jézus szeretetének megvallásában, és sokat imádkozzunk a hit terjedéséért!
Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/1207-hit-remeny-szeretet

Nagyböjti jó elhatározásunk lehet valamelyik Szent Arc rózsafüzér imádkozása

„A manoppellói szent Arc a legnagyobb csoda, amink csak van! ” (Szent Pio atya)
 manoppellói szent Arc


A képen a Manoppellóban őrzőtt, az Úr Jézus Arcát fedő (Jn. 20,7) kagylóselyem (amely anyagánál fogva kizárja a festhetőség lehetőségét!) kendőn „nem emberi kéz készítette” képmás látható a torinói Szent Lepel  Arc-részletére helyezve. A modern tudomány nem képes választ adni, hogy milyen módon keletkezett a kép.
A két arc teljesen fedi egymást, a két ereklye egyazon személyt takart! Mindkettő tanúja a Húsvétnak: a kínszenvedésnek, a halálnak és a Feltámadásnak. Néma és egyszersmind nagyon is ékesszóló tanú. Mindkét ereklye valóban rendkívüli jel. Kézzelfogható valósággá lett: ÉL AZ ÚR!    Isten által adott tárgyi bizonyítékok a XXI. század hitetlen emberiségének!
A torinói Szent Leplen Jézus még halott (testének) arcvonásai láthatók, melyek a Feltámadás kezdetén a megdicsőülését kísérő nagy erejű természetfeletti kisugárzás hatására rögzülhettek. A manoppellói kendőn Krisztus már élő (éppen feltámadó) arckifejezése látható, de még a megdicsőülés folyamatának a befejezése előtt: ezért láthatók még a duzzanatok, a sebek helyei.) A hátlapon a Christus Pantokrator, 6.szd-i ősikon (Katharina-kolostor, Sinai) mutatja, hogy milyennek láthatták a megdicsőülés folyamatának a befejezése után a tanítványok Urukat, Aki a zárt ajtókon áthaladt éppen úgy, mint a sírjában rágöngyölt „torinói” Szent Leplen!”
Jézus Szent arcának nagy tisztelője volt Kis Szent Teréz. Ezt a tiszteletet kifejezi rendi neve is:
A Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz.

A SZENT ARC tisztelete mindig aktuális, de különösen csütörtökön és pénteken, valamint a nagyböjti szent időben fontos emlékezetünkbe idézni az ÚR szenvedő Arcát és elmélkednünk róla.
Nyílván nem véletlenül kérte Urunk a nagyböjti szent kezdet előtti napra, „HÚSHAGYÓ KEDDRE” A SZENT ARC ÜNNEPÉT.
Ez nem hivatalos egyházi ünnep, hanem csak magánkinyilatkoztatásban szerepel. Tehát jámbor ajánlásnak tekinthető.
Az alábbi Szent Arc Rózsafüzér viszont egyházi imprimáturral is ellátott rózsafüzér, és akár egy negyedóra alatt is elimádkozható.

A SZENT ARC RÓZSAFÜZÉR:
A Keresztre:
Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak! „Uram, mutasd meg nekünk Arcodat, és megmenekülünk!”
Nagy szemekre: Mennyei Atya, felajánljuk Neked Jézus Szent Arcának végtelen érdemeit és fájdalmait, drága Szent Vérét, Szent Sebeit és Könnyeit a Te nagyobb dicsőségedre, és lelkünk üdvösségéért.
Kis szemekre (tízszer):
1. Sebektől borított Szent Arc, Hozzád kiáltunk, irgalmazz nekünk! 2. Vérrel borított Szent Arc, Hozzád kiáltunk, irgalmazz nekünk! 3. Végtelen szeretetedben keserű könnyeket ontó Szent Arc, irgalmazz nekünk! 4. Gúnnyal és gyalázattal illetett Szent Arc, irgalmazz nekünk! 5. A legszörnyűbb kínokat hallgatagon eltűrő Szent Arc, irgalmazz nekünk!
Befejezés: Ó, sebek és vér által eltorzított Szent Arc, az Isteni Szeretet és Irgalmasság kinyilatkoztatása!  A Szűzanya fájdalmas és szeplőtelen Szíve által imádunk Téged, és engesztelni akarunk mindenki nevében és mindenkiért, minden sérelemért, amellyel megbántottak. Add, hogy életünk minden megpróbáltatását és szenvedését türelmes szeretettel viseljük, és végtelen áldozatoddal egyesítve elégtételként ajánljuk fel a Mennyei Atyának, a lelkek megmentéséért. Add nekünk, ó Urunk, hogy mi, akik ma fájdalmas Szent Arcodat tiszteljük, egykor a Mennyben dicsőséges Arcodat láthassuk, és Édesanyánkkal, Máriával, minden angyallal és szenttel Téged örökkön-örökké dicsérjünk. Ámen.
Imprimatur Leodi 1952.08.30. I.Creusen, vic.Gen.

A Szent Arc tiszteletéhez a következő ígéretek fűződnek
„Semmit sem tagadok meg azoktól, akik a SZENT ARCOMRA hivatkozva kérnek!”
Háborúkat is meg lehet akadályozni illetve a csapásokat, büntetéseket is enyhíthetjük A SZENT ARC tiszteletével és családjaink védelmét is el lehet nyerni a legnehezebb időkben és ügyekben is!
„Akik Szent Arcomat az engesztelés szellemében tisztelik, oly kellemesek nekem, mint Veronika, ugyanazt a szolgálatot teszik nekem most, mint akkor ő. Hálából Szent Arcom isteni vonásait a lelkükbe vésem. A bűn által lelkükben eltorzított Istenképet halálukban ismét helyreállítom.
Aki Szent Arcomat felajánlja a Mennyei Atyának, sok lélek megmentését nyeri el... Ahányszor felajánljátok Szent Arcomat a Mennyei Atyának, annyiszor nyitom meg ajkamat és kiáltok irgalomért! Felajánlható egy-egy köztünk élő vagy a tisztítótűzben szenvedő lélekért, akit/akiket a befejező imában megemlítünk.
Sohasem hagyom el Szent Arcom tisztelőit. Szeretném, hogy Hamvazószerda előtti kedd (húshagyó kedd) Szent Arcom tiszteletének ünnepe legyen. Szeretném, ha különösen kedden tisztelnék Szent Arcomat."

A Stella Maris kiadásában megjelent Rózsafüzér imakönyv második, bővitett kiadásában szerepel egy másik
Szent Arc rózsafüzér
Bevezetés: Hiszekegy...Miatyánk...Üdvözlégy (3-szor)...Dicsőség...
Üdvözlégy titkok:
1. aki önuralomra tanítson
2. aki önátadó szeretetre neveljen
3. aki a kereszt vállalására vezessen
(Elmélkedés a titkokról)
Tized (5-ször): Miatyánk...Üdvözlégy (10-szer)...Dicsőség...Jézus Szent Arca...
Üdvözlégy titkok: (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot!)
1. akinek Szent Arca véres halálverejtékkel verejtékezett
(elmélkedés: Az embernek nagyon nehéz, szörnyű dolgot kell átéreznie ahhoz, hogy beleizzadjon, verejtékezzen. Gondoljunk bele, hogy Jézus milyen elképzelhetetlen szenvedést élhetett át látomásban, hiszen véres verejtéket hullatott. Valószínűleg a mai világban uralkodó, vagy ahhoz hasonló hitehagyást, Isten káromlást látott. Krisztus szenvedésén engesztelésemmel segíthetek. Tudok-e, akarok-e szívvel engesztelni? Szeretném-e Jézus szenvedését enyhíteni? Hétköznapjaimból mennyi időt szánok Istennek?)
2. akinek Szent Arcát durván ütlegelték
(elmélkedés:Jézusnak nemcsak a hátát, hanem még az arcát is ütlegek érték. Ezzel is a kegyetlenségüket akarták megmutatni azok, akik bántották Őt. Ő mindezt értünk, értem vállalta, szó nélkül türte. Az időnként engem érő megaláztatást tudom-e vállalni, szó nélkül tűrni, Jézus szenvedéséhez társulva?)
3. akinek Szent Arcán a tövisek sebhelyeiből vérpatakok folytak (elmélkedés: A tűhegyes, kemény tövisek Jézus koponyájáig behatoltak, ezzel kiserkentve szent vérét többek között a homlokán is. Jézusnak az értünk, értem, a megváltásomért ontott drága Vére elhomályosította a látását is. Amikor a szenvedésem elvakít engem, elhomályosítja gondolkodásomat, eszembe jut-e, hogy feletkintsek Jézusra a kereszten?)
4. akinek Szent Arca a kereszten meghalva lehanyatlott
(elmélkedés: Jézus elfehéredett arcán vérfoltok jelezték az értünk, értem vállalt szenvedését, a megváltó halál okát. Amikor egy-egy komoly megpróbáltatásban úgy érzem, nem bírom tovább és lehanyatlik már a kezem, a fejem, tudok-e az értem meghalt Jézusra gondolni, hogy a rámszabott keresztet Vele együtt, mégis végig vigyem a nekem kijelölt úton?)
5. akinek Szent Arca a feltámadásban megdicsőült
(elmélkedés: Jézus arca a feltámadásban dicsőségesen ragyogott, egy új, csodálatos világ tündökölt át rajta. Hogy mennyire más a mennyország dicsősége, azt abból is láthatjuk, hogy Mária Magdolna nem ismerte fel a feltámadott Jézust, kertésznek nézte. A mennyország dicsőségébe azonban a keresztút vezetett. Tudom-e vállalni és környezetemért felajánlani napi szenvedéseimet, a leírhatatlanul szép és dicsőséges mennyország elnyeréséért, és azért, hogy másokat is oda juttathassak?)
Jézus Szent Arca, az Atya Arcának tükre, tiszteletre és imádásra méltó Isten-arc, dicsőség neked, most és mindörökké! Amen
Befejezés: Örök Atya! Felajánlom Neked nagyon szeretett Fiad imádásra méltó Arcát Szent Neved dicsőségére és XY lelkének üdvére. Ámen


http://engesztelok.hu/imak/rozsafuzerek/1194-nagybojti-jo-elhatarozasunk-lehet-a-szent-arc-rozsafuzer-imadkozasa